ISPIS STRANICE


STANOVI I KUĆANSTVA GRADA ZAGREBA - podaci po institucionalnim i funkcionalnim jedinicama - prema popisu iz 2001.

[ download cijelog dokumenta ]

NAPOMENA:
Publikacija se nalazi u .pdf formatu. Veličina je 1.18 MB
Za pregledavanje iste potrebno je instalirati Acrobat Reader.SADRŽAJ

PREDGOVOR

UVOD

STANOVI

Stanovi prema načinu korištenja, Popis 2001.
 • u Republici Hrvatskoj - po županijama

 • u Gradu Zagrebu - po naseljima

 • u Gradu Zagrebu - po gradskim četvrtima

 • u gradskim četvrtima - po pripadajućim (bivšim) mjesnim zajednicama i dijelovima (bivših) mjesnih zajednica
 • i njihovoj pripadnosti naselju

  Nastanjeni stanovi prema broju soba i vlasništvu, Popis 2001.

 • u Republici Hrvatskoj - po županijama

 • u Gradu Zagrebu - po naseljima

 • u Gradu Zagrebu - po gradskim četvrtima

 • u gradskim četvrtima - po pripadajućim (bivšim) mjesnim zajednicama i dijelovima (bivših) mjesnih zajednica
 • i njihovoj pripadnosti naselju

  Nastanjeni stanovi - površina i prosječan broj članova kućanstva, Popis 2001.

 • u Republici Hrvatskoj - po županijama

 • u Gradu Zagrebu - po naseljima

 • u Gradu Zagrebu - po gradskim četvrtima

 • u gradskim četvrtima - po pripadajućim (bivšim) mjesnim zajednicama i dijelovima (bivših) mjesnih zajednica
 • i njihovoj pripadnosti naselju

  Nastanjeni stanovi prema pomoćnim prostorijama i opremljenosti instalacijama, Popis 2001.
 • u Republici Hrvatskoj - po županijama

 • u Gradu Zagrebu - po naseljima

 • u Gradu Zagrebu - po gradskim četvrtima

 • u gradskim četvrtima - po pripadajućim (bivšim) mjesnim zajednicama i dijelovima (bivših) mjesnih zajednica
 • i njihovoj pripadnosti naselju

  Stanovi prema načinu korištenja - broj i prosječna površina u Gradu Zagrebu – po bivšim mjesnim zajednicama i dijelovima (bivših) mjesnih zajednica i njihovoj pripadnosti gradskim četvrtima i naselju
  KUĆANSTVA

  Kućanstva prema sastavu i privatna kućanstva prema broju članova, Popis 2001.
 • u Republici Hrvatskoj - po županijama

 • u Gradu Zagrebu - po naseljima

 • u Gradu Zagrebu - po gradskim četvrtima

 • u gradskim četvrtima - po pripadajućim (bivšim) mjesnim zajednicama i dijelovima (bivših) mjesnih zajednica
 • i njihovoj pripadnosti naselju

  Kućanstva prema osnovi korištenja stana, Popis 2001.
 • u Republici Hrvatskoj - po županijama

 • u Gradu Zagrebu - po naseljima

 • u Gradu Zagrebu - po gradskim četvrtima

 • u gradskim četvrtima - po pripadajućim (bivšim) mjesnim zajednicama i dijelovima (bivših) mjesnih zajednica
 • i njihovoj pripadnosti naselju

  Kućanstva prema sastavu u Gradu Zagrebu - po bivšim mjesnim zajednicama i dijelovima (bivših) mjesnih zajednica i njihovoj pripadnosti gradskim četvrtima i naselju


  Metodološka objašnjenja
 • Jedinice Popisa

 • Stambene jedinice

 • Kućanstva i obitelji

 • Upravno-teritorijalni ustroj