ISPIS STRANICE
STANOVNIŠTVO, KUĆANSTVA I STANOVI - Popis 2011.
[ download cijelog dokumenta ]

NAPOMENA:
Publikacija se nalazi u .pdf formatu. Veličina je 1.10 MB
Za pregledavanje iste potrebno je instalirati Acrobat Reader.

SADRŽAJ

PREDGOVOR

STANOVNIŠTVO, KUĆANSTVA I STANOVI
 • Stanovništvo Grada Zagreba i naselja Zagreb - Popisi 1857. - 2011.
 • Naselja Grada Zagreba - Popis 2011.
 • Gradske četvrti Grada Zagreba - Popis 2011.
 • Mjesni odbori Grada Zagreba - Popis 2011.


 • STANOVNIŠTVO
 • Stanovništvo Grada Zagreba i Republike Hrvatske - Popis 2011.
 • Stanovništvo prema starosti i spolu, Popis 2011.
 • Kontingenti stanovništva - Popis 2011.
 • Stanovništvo staro 15 i više godina prema završenoj školi i spolu, Popis 2011.
 • Stanovništvo prema pohađanju škole i spolu, Popis 2011.
 • Stanovništvo staro 10 i više godina prema pismenosti, starosti i spolu, Popis 2011.
 • Stanovništvo staro 10 i više godina prema informatičkoj pismenosti i spolu, Popis 2011.
 • Stanovništvo staro 15 i više godina prema zakonskome bračnom stanju i spolu, Popis 2011.
 • Stanovništvo staro 15 i više godina prema vrsti zajednice u kojoj osoba živi i spolu, Popis 2011.
 • Žensko stanovništvo staro 15 i više godina prema broju živorođene djece, Popis 2011.
 • Stanovništvo prema državljanstvu, Popis 2011.
 • Stanovništvo prema narodnosti, Popis 2011.
 • Stanovništvo prema materinskom jeziku, Popis 2011.
 • Stanovništvo prema vjeri, Popis 2011.
 • Stanovništvo prema mjestu rođenja i spolu, Popis 2011.
 • Stanovništvo prema migracijskim obilježjima i spolu, Popis 2011.
 • Stanovništvo staro 15 i više godina prema trenutačnoj aktivnosti i spolu, Popis 2011.
 • Stanovništvo staro 15 i više godina prema trenutačnoj aktivnosti, starosti i spolu, Popis 2011.
 • Stanovništvo prema glavnim izvorima sredstava za život i spolu, Popis 2011.
 • Stanovništvo s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti prema vrsti teškoća i spolu, Popis 2011.
 • Stanovništvo s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti prema uzroku teškoća i spolu, Popis 2011.
 • Stanovništvo s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti prema fizičkoj pokretljivosti i spolu, Popis 2011.
 • Stanovništvo s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti prema potrebi/ korištenju
          pomoći druge osobe i spolu, Popis 2011.


 • KUĆANSTVA
 • Privatna kućanstva prema obiteljskom sastavu, Popis 2011.
 • Obiteljska kućanstva prema broju članova, Popis 2011.
 • Obitelji prema tipu i broju članova, Popis 2011.
 • Obitelji s djecom prema tipu obitelji i broju djece prema starosti, Popis 2011.
 • Obitelji s djecom prema tipu obitelji i broju djece koja se školuju, Popis 2011.
 • Stanovništvo prema spolu, tipu kućanstva i statusu u obitelji, Popis 2011.
 • Institucionalna kućanstva prema broju članova, Popis 2011.
 • Stanovništvo u samačkim kućanstvima prema starosti, zakonskome bračnom stanju,
          trenutačnoj aktivnosti i spolu, Popis 2011.
 • Kućanstva prema osnovi korištenja i vlasništvu stana, Popis 2011.
 • Privatna kućanstva prema broju članova i osnovi korištenja stambene jedinice, Popis 2011.
 • Privatna kućanstva prema posjedovanju osobnog računala i korištenju interneta, Popis 2011.


 • STANOVI
 • Stanovi prema načinu korištenja, Popis 2011.
 • Nastanjeni stanovi prema broju soba i vlasništvu, Popis 2011.
 • Nastanjeni stanovi prema pomoćnim prostorijama i instalacijama, Popis 2011.
 • Stambene jedinice prema broju kućanstava i članova kućanstava, Popis 2011.
 • Stanovi za odmor prema broju soba i vrsti zgrade, Popis 2011.


 • METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

  PRILOZI
 • Popisno povjerenstvo Grada Zagreba - Popis 2011.
 • Popisne ispostave - gradske četvrti Grada Zagreba - Popis 2011.
 • Popisna povjerenstva ispostava - gradske četvrti Grada Zagreba - Popis 2011.
 • Popisni centri u Popisnim ispostavama, Popis 2011.
 • Sudionici Popisa po Popisnim ispostavama
 • Karta: Naselja Grada Zagreba
 • Karta: Gradske četvrti Grada Zagreba

 •