ISPIS STRANICE
STANOVNIŠTVO, KUĆANSTVA I STANOVI 2001. - prema popisu iz 2001.
[ download cijelog dokumenta ]

NAPOMENA:
Publikacija se nalazi u .pdf formatu. Veličina je 1.13 MB
Za pregledavanje iste potrebno je instalirati Acrobat Reader.

SADRŽAJ

PREDGOVOR

STANOVNIŠTVO, KUĆANSTVA I STANOVI
 • Stanovništvo, kućanstva i stanovi, Popis 2001
 • Stanovništvo, kućanstva i stanovi - Gradske četvrti Grada Zagreba, Popis 2001.


 • STANOVNIŠTVO
  Osnovna obilježja
 • Stanovništvo prema spolu i starosti, Popis 2001.
 • Kontigenti stanovništva prema spolu, Popis 2001.
 • Stanovništvo prema državljanstvu, Popis 2001.
 • Stanovništvo prema narodnosti, Popis 2001.
 • Stanovništvo prema materinskom jeziku, Popis 2001.
 • Stanovništvo prema vjeri, Popis 2001.
 • Stanovništvo staro 15 i više godina prema bračnom stanju i spolu, Popis 2001.
 • žensko stanovništvo staro 15 i više godina prema broju živorođene djece, Popis 2001.


 • Obrazovanje
 • Stanovništvo staro 15 i više godina prema završenoj školi i spolu, Popis 2001.
 • Stanovništvo prema pohađanju škole i spolu, Popis 2001.
 • Stanovništvo staro 10 i više godina prema spolu, a nepismeni i prema starosti, Popis 2001.


 • Aktivnost
 • Stanovništvo prema aktivnosti i spolu, Popis 2001.
 • Aktivno stanovništvo prema pretežitoj aktivnosti po zanimanju i spolu, Popis 2001.


 • Zaposlenost
 • Zaposleni prema pretežitoj aktivnosti po položaju u zaposlenju, djelatnosti i spolu, Popis 2001.
 • Zaposleni prema pretežitoj aktivnosti po starosti, spolu i položaju u zaposlenju, Popis 2001.
 • Zaposleni prema pretežitoj aktivnosti po položaju u zaposlenju, uobičajenom radnom vremenu i spolu, Popis 2001.


 • Izvori sredstava za život
 • Stanovništvo prema glavnim izvorima sredstava za život, Popis 2001.


 • Invalidnost
 • Invalidne osobe prema uzroku invalidnosti i spolu, Popis 2001.
 • Invalidne osobe prema fizičkoj pokretljivosti i spolu, Popis 2001.
 • Invalidne osobe prema uzroku invalidnosti, fizičkoj pokretljivosti i spolu, Popis 2001.


 • KUĆANSTVA
 • Kućanstva, Popis 2001.
 • Privatna kućanstva prema broju članova, Popis 2001.
 • Obiteljska kućanstva prema broju članova, Popis 2001.
 • Obitelji prema sastavu, Popis 2001.
 • Privatna kućanstva prema osnovi korištenja stana, Popis 2001.


 • STANOVI
 • Stanovi, Popis 2001.
 • Stanovi prema načinu korištenja i druge stambene jedinice, Popis 2001.
 • Nastanjeni stanovi prema broju soba i vlasništvu, Popis 2001.
 • Nastanjeni stanovi prema pomoćnim prostorijama i opremljenosti instalacijama, Popis 2001.
 • Stambene jedinice prema broju kućanstava i članova kućanstava


 • METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA
 • Jedinice Popisa
 • Stanovništvo
 • Kućanstva i obitelji Stambene jedinice

 •