ISPIS STRANICE

STANOVNIŠTVO, KUĆANSTVA I STANOVI 2001. - po gradskim četvrtima - prema popisu iz 2001.
[ download cijelog dokumenta ]

NAPOMENA:
Publikacija se nalazi u .pdf formatu. Veličina je 1.73 MB
Za pregledavanje iste potrebno je instalirati Acrobat Reader.SADRŽAJ

"DA NAM ZAGREB BUDE BLIŽI"

STANOVNIŠTVO, KUĆANSTVA I STANOVI - Grad Zagreb
 • Stanovništvo, kućanstva i stanovi, Popis 2001
 • Stanovništvo, kućanstva i stanovi - Gradske četvrti Grada Zagreba, Popis 2001.


 • STANOVNIŠTVO - Gradske četvrti

  Osnovna obilježja
 • Stanovništvo prema starosti i spolu, Popis 2001.
 • Kontigenti stanovništva, Popis 2001.
 • Stanovništvo prema državljanstvu, Popis 2001.
 • Stanovništvo prema narodnosti, Popis 2001.
 • Stanovništvo prema materinskom jeziku, Popis 2001.
 • Stanovništvo prema vjeri, Popis 2001.
 • Stanovnici drugih naselja/država prisutni u naselju popisa prema vremenu i razlogu prisutnosti, Popis 2001.
 • Stanovništvo odsutno iz naselja popisa prema vremenu i razlogu odsutnosti, Popis 2001.
 • Stanovništvo staro 15 i više godina prema bračnom stanju i spolu, Popis 2001.
 • Žensko stanovništvo staro 15 i više godina prema broju živorođene djece, Popis 2001.

 • Obrazovanje
 • Stanovništvo staro 15 i više godina prema završenoj školi i spolu, Popis 2001.
 • Stanovništvo prema pohađanju škole i spolu, Popis 2001.
 • Stanovništvo staro 10 i više godina prema spolu, a nepismeni i prema starosti, Popis 2001.

 • Izvori sredstava za život
 • Stanovništvo prema aktivnosti i spolu, Popis 2001.
 • Poljoprivredno stanovništvo prema aktivnosti, Popis 2001.

 • Zaposlenost
 • Zaposleni prema pretežitoj aktivnosti po položaju u zaposlenju, djelatnosti i spolu, Popis 2001.
 • Zaposleni prema pretežitoj aktivnosti po starosti, spolu i položaju u zaposlenju, Popis 2001.
 • Zaposleni prema pretežitoj aktivnosti po položaju u zaposlenju, uobičajenom radnom vremenu i spolu, Popis 2001.

 • Izvori sredstava za život
 • Stanovništvo prema glavnim izvorima sredstava za život i po spolu, Popis 2001.

 • Invalidnost
 • Invalidne osobe prema uzroku invalidnosti, starosti i spolu, Popis 2001.
 • Invalidne osobe prema fizičkoj pokretljivosti i spolu, Popis 2001.


 • KUĆANSTVA - Gradske četvrti

 • Kućanstva, Popis 2001.
 • Privatna kućanstva prema broju članova, Popis 2001.
 • Obiteljska kućanstva prema broju članova, Popis 2001.
 • Obitelji prema sastavu, Popis 2001.
 • Privatna kućanstva prema osnovi korištenja stana, Popis 2001.
 • Obiteljska kućanstva prema osnovi korištenja stana, Popis 2001.
 • Obitelji prema osnovi korištenja stana, Popis 2001.
 • Obitelji prema sastavu i osnovi korištenja stana, Popis 2001.
 • Neobiteljska samačka kućanstva prema osnovi korištenja stana, Popis 2001.
 • Neobiteljska višečlana kućanstva prema osnovi korištenja stana, Popis 2001.


 • STANOVI - Gradske četvrti

 • Stanovi i druge stambene jedinice, Popis 2001.
 • Stambene jedinice prema broju kućanstava i članova kućanstava, Popis 2001.
 • Stanovi prema načinu korištenja, Popis 2001.
 • Nastanjeni stanovi prema broju soba, Popis 2001.
 • Nastanjeni stanovi prema vlasništvu, Popis 2001.
 • Nastanjeni stanovi prema pomoćnim prostorijama i opremljenosti instalacijama, Popis 2001.


  STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE - Gradovi i općine


  METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA
 • Jedinice Popisa
 • Stanovništvo
 • Kućanstva i obitelji
 • Stambene jedinice
 • Upravno-teritorijalni ustroj


 • PRILOG: Pravni osnov, organizacija i tijela Popisa

  ZEMLJOVID Gradskih četvrti