Na temelju članka 38

Na temelju članka 41. točke 15. i članka 76. stavaka 4. i 5. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Gradska skupština Grada Zagreba, na 50. sjednici, 21. ožujka 2017., donijela je

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o osnivanju mjesnih odbora

 

Članak 1.

 

U Odluci o osnivanju mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09, 12/10 i 4/13) članak 2. mijenja se i glasi:

 

"Članak 2.

 

Na području Grada Zagreba osniva se 218 mjesnih odbora.

I. Na području Gradske četvrti Donji grad osniva se 14 mjesnih odbora:

1. "Andrija Medulić", sa sjedištem u Zagrebu, Medulićeva ulica 30;

2. "August Šenoa", sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Pavla Hatza 8;

3. Cvjetni trg, sa sjedištem u Zagrebu, Prolaz sestara Baković 3/1;

4. "Hrvatski narodni vladari", sa sjedištem u Zagrebu, Trg hrvatskih velikana 2/1;

5. "Knez Mislav", sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Domagoja 8;

6. "Kralj Petar Svačić", sa sjedištem u Zagrebu, Preradovićeva ulica 29;

7. "Kralj Zvonimir", sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kralja Zvonimira 48;

8. "Matko Laginja", sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Matka Laginje 11;

9. "Mimara", sa sjedištem u Zagrebu, Vodnikova ulica 15;

10. "Nadbiskup Antun Bauer", sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Antuna Bauera 21;

11. "Pavao Šubić", sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Pavla Šubića 40;

12. "Petar Krešimir IV.", sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Branimira 67;

13. "Petar Zrinski", sa sjedištem u Zagrebu, Primorska ulica 32;

14. Zrinjevac, sa sjedištem u Zagrebu, Palmotićeva ulica 30.

 

1. Mjesni odbor "Andrija Medulić" (skraćeno: MO "Andrija Medulić") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Donji grad i Gornji grad - Medveščak, odnosno na križanju ILICE i FRANKOPANSKE ULICE. Nastavlja u smjeru juga, obuhvaćajući sve objekte na neparnoj strani FRANKOPANSKE ULICE do raskrižja FRANKOPANSKE ULICE i TRGA MARŠALA TITA i dalje u smjeru zapada, obuhvaćajući objekte na neparnoj strani PRILAZA GJURE DEŽELIĆA do Prilaza Gjure Deželića 37, uključujući sve objekte MEDULIĆEVE ULICE. Nadalje, mijenja smjer prema jugu, uključujući objekte KAČIĆEVE ULICE, i to do raskrižja KAČIĆEVE ULICE i ULICE VJEKOSLAVA KLAIĆA. Zatim prelazi na drugu stranu KAČIĆEVE ULICE i skreće na sjever, obuhvaćajući parne objekte KAČIĆEVE ULICE i Ilicu 9, te dolazi na granicu gradskih četvrti Donji grad i Gornji grad. Nastavlja u smjeru zapada granicom gradskih četvrti do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO "Andrija Medulić":

Dalmatinska ulica, Frankopanska ulica, Medulićeva ulica, Ilica (41 - 79), Kačićeva ulica (1 - 21 i 2 - 24), Prilaz Gjure Deželića (5 - 37 i 2 - 36), Trg maršala Tita (12).

 

2. Mjesni odbor "August Šenoa" (skraćeno: MO "August Šenoa") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od jugozapadne točke na raskrižju ULICE ANDRIJE HEBRANGA, TRGA NIKOLE ZRINSKOG i TRGA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA (STROSSMAYEROV TRG). U smjeru istoka ide po južnoj strani TRGA NIKOLE ZRINSKOG, zaobilazi sve objekte BOŠKOVIĆEVE ULICE do raskrižja s DRAŠKOVIĆEVOM ULICOM. Ovdje skreće na jug, obilazeći sve objekte na parnoj strani DRAŠKOVIĆEVE ULICE, i ide do granice gradskih četvrti Donji grad i Trnje te nastavlja po toj granici u smjeru zapada. Skreće na sjever, obuhvaćajući Trg kralja Tomislava 12, zatim nastavlja istočnom stranom TRGA ANTE STARČEVIĆA (STARČEVIĆEV TRG), ide dalje na sjever, obuhvaćajući sve objekte TRGA KRALJA TOMISLAVA i TRGA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA (STROSSMAYEROV TRG), te dolazi do južne strane ULICE ANDRIJE HEBRANGA, odnosno u početnu točku.

Ulice i trgovi na području MO "August Šenoa":

Mrazovićeva ulica, Šenoina ulica, Trg Josipa Jurja Strossmayera (Strossmayerov trg), Trg kralja Tomislava, Ulica Matice hrvatske (Matičina), Ulica Pavla Hatza, Palmotićeva ulica (29 - 59 i 38 - 84), Petrinjska ulica (45 - 89 i 26 - 52), Trg Ante Starčevića (1), Trg Nikole Zrinskog (11), Ulica kneza Branimira (Branimirova) (1 - 25 i 2 - 4C).

 

3. Mjesni odbor Cvjetni trg (skraćeno: MO Cvjetni trg) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Donji grad i Gornji grad - Medveščak na TRGU BANA JOSIPA JELAČIĆA između objekata Gajeva 1 i Trg bana Josipa Jelačića 15. Spušta se na jug, obuhvaćajući objekte na parnoj i neparnoj strani GAJEVE ULICE, uključujući sve objekte u ULICI NIKOLE TESLE i BERISLAVIĆEVE, do raskrižja s ULICOM ANDRIJE HEBRANGA. Ovdje skreće na zapad obilazeći sve objekte na parnoj strani ULICE ANDRIJE HEBRANGA do TRGA MARŠALA TITA. Zatim ide u smjeru sjevera obilazeći sve objekte na TRGU MARŠALA TITA i zaobilazeći sve objekte na neparnoj strani FRANKOPANSKE ULICE do granice gradskih četvrti Donji grad i Gornji grad - Medveščak, odnosno raskrižja ILICE i FRANKOPANSKE ULICE. Dalje nastavlja po granici gradskih četvrti, u smjeru istoka do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Cvjetni trg:

Berislavićeva ulica, Bogovićeva ulica, Margaretska ulica, Masarykova ulica, Prolaz Fadila Hadžića, Prolaz sestara Baković, Obrtnički prolaz, Trg Petra Preradovića, Ulica Frane Petrića, Ulica Nikole Tesle, Ulica Sv. Preobraženja (Preobraženska), Varšavska ulica, Gajeva ulica (1 - 29 i 2 - 26/1), Gundulićeva ulica (1 - 31 i 2 - 28), Ilica (1 - 39), Preradovićeva ulica (1 - 27 i 2 - 28), Marićev prolaz (dio - bez k.br.).

 

4. Mjesni odbori "Hrvatski narodni vladari" (skraćeno: MO "Hrvatski narodni vladari") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od granice gradskih četvrti Donji grad i Gornji grad - Medveščak na VONČININOJ ULICI. Spušta se na jug između objekata Vlaška 68A i 70, zaobilazi sve objekte PROLAZA JURJA RATKAJA (RATKAJEV PROLAZ) i ULICE NIKOLE TOMAŠIĆA (TOMAŠIĆEVA) do TRGA ŽRTAVA FAŠIZMA. Obilazi TRG ŽRTAVA FAŠIZMA, uključujući sve objekte osim objekata Trg žrtava fašizma 14 i 15, sve objekte ULICE POPA DUKLJANINA (DUKLJANINOVA ULICA) i ULICE KRALJA ZVONIMIRA, od k.br. 1 do k.br. 9 do južne strane ULICE KRALJA DRŽISLAVA. Nastavlja u smjeru zapada južnom stranom ULICE KRALJA DRŽISLAVA do DRAŠKOVIĆEVE ULICE. Mijenja smjer na sjever, obuhvaćajući objekte parne strane DRAŠKOVIĆEVE ULICE i TRGA HRVATSKIH VELIKANA do raskrižja DRAŠKOVIĆEVE ULICE i JURIŠIĆEVE ULICE, odnosno granice gradskih četvrti Donji grad i Gornji grad - Medveščak. Tom granicom nastavlja u smjeru sjevera, pa zapada do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO "Hrvatski narodni vladari":

Trg Drage Iblera, Trg hrvatskih velikana, Ulica Eleonore Patačić (Patačićkina), Ulica kneza Mutimira, Ulica popa Dukljanina (Dukljaninova), Ulica Račkoga, Ulica Tadije Smičiklasa (Smičiklasova), Draškovićeva ulica (3 - 19 i 26 - 38), Đorđićeva ulica (31 - 33 i 26), Martićeva ulica (5 - 29 i 2 - 14), Trg žrtava fašizma (1 - 13, 2 - 12 i 16), Ulica kralja Držislava (3 - 5), Ulica kralja Zvonimira (1 - 9), Vlaška ulica (44 - 68A).

 

5. Mjesni odbor "Knez Mislav" (skraćeno: MO "Knez Mislav") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od jugozapadne točke na raskrižju DRAŠKOVIĆEVE ULICE, BOŠKOVIĆEVE ULICE i ULICE KRALJA DRŽISLAVA. Nastavlja južnom stranom ULICE KRALJA DRŽISLAVA u smjeru istoka do TRGA ŽRTAVA FAŠIZMA. Spušta se na jug zapadnom stranom TRGA ŽRTAVA FAŠIZMA, zatim mijenja smjer u smjeru istoka, obuhvaćajući sve objekte ULICE JURJA KRIŽANIĆA (KRIŽANIĆEVA). Nastavlja na jug, obuhvaćajući sve objekte ULICE IVANA ŠVEARA (ŠVEAROVA) i obilazeći sve objekte ULICE PETRA I TOME ERDÖDYJA, te dolazi do granice gradskih četvrti Donji grad i Trnje. Nastavlja tom granicom u smjeru zapada do točke presjeka produžetka istočne strane k.č. 2956/5 k.o. Centar i granice gradskih četvrti. Mijenja smjer prema sjeveru obuhvaćajući objekte parne strane DRAŠKOVIĆEVE ULICE i dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO "Knez Mislav":

Ulica Ivana Šveara (Švearova), Ulica Jurja Križanića (Križanićeva), Ulica kneza Borne, Ulica kneza Domagoja (Domagojeva), Ulica kneza Mislava, Ulica kneza Trpimira (Trpimirova), Draškovićeva ulica (21 - 57 i 40 - 82/1), Trg žrtava fašizma (15 i 14), Ulica kneza Branimira (27 - 39/1 i 6), Ulica kralja Držislava (2 - 14).

 

6. Mjesni odbor "Kralj Petar Svačić" (skraćeno: MO "Kralj Petar Svačić") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Donji grad i Trnje na raskrižju KOTURAŠKE CESTE i MIRAMARSKOG PODVOŽNJAKA. Nastavlja zapadnom stranom MIRAMARSKOG PODVOŽNJAKA u smjeru sjevera do MIHANOVIĆEVE ULICE. Potom, južnom stranom MIHANOVIĆEVE ULICE ide u smjeru zapada do raskrižja s TRGOM MARKA MARULIĆA (MARULIĆEV TRG). Ovdje kreće na sjever, zaobilazeći objekte TRGA MARKA MARULIĆA (MARULIĆEV TRG) i TRGA IVANA, ANTUNA I VLADIMIRA MAŽURANIĆA (TRG MAŽURANIĆA) do ULICE ANDRIJE HEBRANGA. Skreće na istok obuhvaćajući objekte na parnoj i neparnoj strani ULICE ANDRIJE HEBRANGA do raskrižja s TRGOM NIKOLE ZRINSKOG. Zatim skreće na jug, izuzimajući objekte TRGA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA (STROSSMAYEROV TRG) i TRGA KRALJA TOMISLAVA, obilazi istočnu stranu TRGA ANTE STARČEVIĆA (STARČEVIĆEV TRG) i spušta se na granicu gradskih četvrti Donji grad i Trnje. Dalje nastavlja po granici gradskih četvrti u smjeru zapada do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO "Kralj Petar Svačić":

Haulikova ulica, Katančićeva ulica, Mihanovićeva ulica, Trg kralja Petra Svačića (Svačićev trg), Ulica Andrije Hebranga, Ulica baruna Trenka, Ulica Eugena Kumičića (Kumičićeva), Ulica Grgura Ninskog, Ulica Jurja Žerjavića, Ulica Ante Kovačića, Gajeva ulica (29A - 59 i 28 - 48), Gundulićeva ulica (33 - 63 i 32 - 60), Preradovićeva ulica (29 - 39 i 30 - 44), Miramarski podvožnjak (dio - bez k.br.), Trg Ante Starčevića (Starčevićev trg) (3 - 7 i 4 - 6).

 

7. Mjesni odbor "Kralj Zvonimir" (skraćeno: MO "Kralj Zvonimir") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od tromeđe gradskih četvrti Donji grad, Peščenica - Žitnjak i Trnje. Nastavlja u smjeru zapada po granici gradskih četvrti Donji grad i Trnje do istočne strane AVENIJE MARINA DRŽIĆA. Ide na sjever izuzimajući ULICU NEZNANE JUNAKINJE, objekte na istočnoj strani TRGA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV., osim objekta Trg kralja Petra Krešimira IV. 2. Nastavlja zapadnom stranom ULICE MARKA STANČIĆA (STANČIĆEVA) do ULICE KRALJA ZVONIMIRA. Skreće u smjeru istoka sjevernom stranom ULICE KRALJA ZVONIMIRA do ULICE VJEKOSLAVA HEINZELA (HEINZELOVA), odnosno granice gradskih četvrti Donji grad i Maksimir. Nastavlja na jug ULICOM VJEKOSLAVA HEINZELA (HEINZELOVA), odnosno granicom gradskih četvrti Donji grad i Maksimir te Donji grad i Peščenica - Žitnjak do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO "Kralj Zvonimir":

Fišerova ulica, Ulica Baltazara Bogišića (Bogišićeva), Ulica Crvenog križa, Ulica Frana Vrbanića (Vrbanićeva), Ulica Ivana Banjavčića (Banjavčićeva), Ulica Ivana Lepušića (Lepušićeva), Ulica Ljudevita Posavskog, Ulica Natka Nodila (Nodilova), Ulica Stjepana Širole (Širolina), Ulica Škendera Fabkovića (Fabkovićeva), Trg kralja Petra Krešimira IV. (2), Ulica Grge Tuškana (Tuškanova) (25 - 41 i 28 - 40), Ulica kneza Branimira (Branimirova) (71 - 71B), Ulica kralja Zvonimira (18 - 66), Ulica Marka Stančića (Stančićeva) (1 - 13), Ulica Pavla Šubića (Šubićeva) (3 - 15 i 2 - 20), Ulica Vjekoslava Heinzela (Heinzelova) (28 - 50/1), Zavrtnica (1 - 11).

 

8. Mjesni odbor "Matko Laginja" (skraćeno: MO "Matko Laginja") obuhvaća dio područja naselja Zagreb granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Donji grad i Gornji grad - Medveščak odnosno na križanju VLAŠKE ULICE i TRGA PETRA PETRETIĆA (PETRETIĆEV TRG). Nastavlja tom granicom na istok do KAMAUFOVE ULICE. Mijenja smjer i dalje ide u smjeru juga zapadnom stranom ULICE MARIJANA DERENČINA (DERENČINOVA) do ULICE PAVLA ŠUBIĆA (ŠUBIĆEVA). Izuzimajući sve objekte u ULICI PAVLA ŠUBIĆA (ŠUBIĆEVA) izlazi na raskrižje s ULICOM KRALJA ZVONIMIRA. Po sjevernoj strani ULICE KRALJA ZVONIMIRA nastavlja u smjeru zapada do raskrižja s ULICOM ANTUNA BAUERA. Skreće na sjever, izuzimajući objekte na neparnoj strani ULICE ANTUNA BAUERA i nastavlja na istok, uključujući neparnu stranu ULICE MATKA LAGINJE (LAGINJINA) dolazi na zapadnu stranu ULICE KOSTE VOJNOVIĆA (VOJNOVIĆEVA) te tom stranom produžuje na granicu gradskih četvrti Donji grad i Gornji grad - Medveščak odnosno u početnu točku.

Ulice i trgovi na području MO "Matko Laginja":

Park 100. brigade Hrvatske vojske, Ulica Erazma Barčića (Barčićeva), Ulica Jurja Biankinija (Biankinijeva), Ulica Jurja Plemića (Plemićeva), Ulica Koste Vojnovića (Vojnovićeva), Ulica Matka Laginje (Laginjina), Ulica Šandora Brešćenskoga (Brešćenskoga), Martićeva ulica (41 - 65 i 18 - 46), Ulica kralja Zvonimira (11 - 29), Ulica Marijana Derenčina (Derenčinova) (4 - 26), Vlaška ulica (86 - 96).

 

9. Mjesni odbor "Mimara" (skraćeno: MO "Mimara") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od tromeđe gradskih četvrti Donji grad, Trnje i Trešnjevka - sjever na raskrižju SAVSKE CESTE i KOTURAŠKE CESTE. Nastavlja u smjeru sjevera granicom gradskih četvrti Donji grad i Trešnjevka - sjever do kraja JUKIĆEVE ULICE. Ovdje napušta tu granicu, izlazi na ULICU VJEKOSLAVA KLAIĆA (KLAIĆEVA) obuhvaćajući Klaićevu 7 nastavlja južnom stranom ULICE VJEKOSLAVA KLAIĆA (KLAIĆEVA) do raskrižja ULICE VJEKOSLAVA KLAIĆA (KLAIĆEVA) i KAČIĆEVE ULICE, prelazi na točku na sjeverozapadu toga raskrižja i sjevernom stranom ULICE VJEKOSLAVA KLAIĆA (KLAIĆEVA) ide prema istoku do Klaićeve 20, zatim nastavlja u istom smjeru, obuhvaćajući objekte na parnoj strani iste ulice i sve objekte TRGA MARŠALA TITA. Spušta se na jug obuhvaćajući sve objekte na TRGU IVANA, ANTUNA I VLADIMIRA MAŽURANIĆA (TRG MAŽURANIĆA) i TRGU MARKA MARULIĆA (MARULIĆEV TRG) te dolazi do MIHANOVIĆEVE ULICE. Njenom južnom stranom ide dalje na istok do MIRAMARSKOG PODVOŽNJAKA i u smjeru juga njegovom zapadnom stranom izlazi na granicu gradskih četvrti Donji grad - Trnje. Dalje u smjeru jugozapada prati tu granicu do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO "Mimara":

Jukićeva ulica, Pierottijeva ulica, Rooseveltov trg, Trg Ivana, Antuna i Vladimira Mažuranića (Trg Mažuranića), Trg Marka Marulića (Marulićev trg), Trg maršala Tita (1 - 15, 4 - 10 i 14 - 14/1), Ulica Đure Crnatka (Crnatkova), Ulica Isidora Kršnjavoga (Kršnjavoga), Ulica Ivana Perkovca (Perkovčeva), Ulica Josipa Runjanina (Runjaninova), Ulica Ljudevita Farkaša Vukotinovića, Vodnikova ulica, Kačićeva ulica (23, 26), Savska cesta (1 - 33 i 6 - 10), Ulica Vjekoslava Klaića (Klaićeva) (1 - 7 i 4 - 20).

 

10. Mjesni odbor "Nadbiskup Antun Bauer" (skraćeno: MO "Nadbiskup Antun Bauer") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od granice gradskih četvrti Donji grad i Gornji grad - Medveščak na VONČININOJ ULICI. Nastavlja tom granicom u smjeru istoka do TRGA PETRA PETRETIĆA (PETRETIĆEV TRG). Ide na jug iza Vlaške 84 obuhvaćajući objekte na parnoj strani VLAŠKE ULICE i sve objekte ULICE ANTUNA BAUERA do ULICE KRALJA ZVONIMIRA. Nastavlja u smjeru zapada obuhvaćajući sve objekte ULICE RADOSLAVA LOPAŠIĆA (LOPAŠIĆEVA). Skreće na sjever obuhvaćajući sve objekte ULICE NIKOLE TOMAŠIĆA (TOMAŠIĆEVA) i PROLAZA JURJA RATKAJA (RATKAJEV PROLAZ), prolazi između objekata Vlaška 68A i 70 i dolazi na granicu gradskih četvrti Donji grad i Gornji grad - Medveščak odnosno u početnu točku.

Ulice i trgovi na području MO "Nadbiskup Antun Bauer":

Prolaz Jurja Ratkaja (Ratkajev prolaz), Ulica Frane Bulića (Bulićeva), Ulica Nikole Tomašića (Tomašićeva), Ulica Radoslava Lopašića (Lopašićeva), Martićeva ulica (31 - 37 i 14A - 16), Ulica Antuna Bauera (1 - 29 i 2 - 28), Vlaška ulica (70 - 84).

 

11. Mjesni odbor "Pavao Šubić" (skraćeno: MO "Pavao Šubić") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg polazi od tromeđe gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak, Maksimir i Donji grad na raskrižju VLAŠKE ULICE i KVATERNIKOVA TRGA. Nastavlja granicom gradskih četvrti Donji grad i Maksimir u smjeru jugoistoka do ULICE KRALJA ZVONIMIRA. Zatim skreće na zapad sjevernom stranom ULICE KRALJA ZVONIMIRA do raskrižja s ULICOM PAVLA ŠUBIĆA (ŠUBIĆEVA). Nastavlja u smjeru sjevera, obuhvaćajući objekte ULICE PAVLA ŠUBIĆA (ŠUBIĆEVE), i zapadnom stranom ULICE MARIJANA DERENČINA (DERENČINOVA) dolazi do sjeverne strane VLAŠKE ULICE, odnosno do granice gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak i Donji grad. Dalje ide u smjeru istoka po granici gradskih četvrti do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO "Pavao Šubić":

Park Bartula Kašića, Ulica Bartula Kašića, Park kneza Zdeslava, Ulica fra Filipa Grabovca, Ulica Milana Makanca (Makančeva), Martićeva ulica (67 - 73 i 60 - 72), Trg Eugena Kvaternika (Kvaternikov trg) (11 i 10 - 12), Ulica Grge Tuškana (Tuškanova) (3 - 23 i 22 - 26), Ulica kralja Zvonimira (31 - 77), Ulica Marijana Derenčina (Derenčinova) (1 - 27), Ulica Pavla Šubića (Šubićeva) (19 - 69 i 26 - 64), Ulica Vjekoslava Heinzela (Heinzelova) (2 - 26), Vlaška ulica (102 - 126).

 

12. Mjesni odbor "Petar Krešimir IV." (skraćeno: MO "Petar Krešimir IV.") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke presjeka granice gradskih četvrti Donji grad i Trnje i istočne strane AVENIJE MARINA DRŽIĆA. Ide na zapad po granici gradskih četvrti Donji grad i Trnje, do točke njezina presjeka s produžetkom zapadne strane objekta Erdödyja 16B. Mijenja smjer na sjever, obuhvaća sve objekte ULICE PETRA I TOME ERDÖDYJA, ULICE HRVOJA VUKČIĆA (HRVOJEVA), zapadnu stranu TRGA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. i ULICU KNEZA VIŠESLAVA. Zaobilazi objekte na istočnoj strani TRGA ŽRTAVA FAŠIZMA do ULICE KRALJA ZVONIMIRA. Nastavlja u smjeru istoka sjevernom stranom ULICE KRALJA ZVONIMIRA do ULICE MARKA STANČIĆA (STANČIĆEVA). Skreće prema jugu zapadnom stranom ULICE MARKA STANČIĆA (STANČIĆEVA) do TRGA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. Obuhvaća objekte na istočnoj strani TRGA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV., osim Trg kralja Petra Krešimira IV. 2 i objekte ULICE NEZNANE JUNAKINJE te dolazi na granicu gradskih četvrti Donji grad i Trnje odnosno u početnu točku.

Ulice i trgovi na području MO "Petar Krešimir IV.":

Ulica Hrvoja Vukčića (Hrvojeva), Ulica kneza Višeslava, Ulica kralja Stjepana Tvrtka (Tvrtkova), Ulica kraljice Jelene, Ulica neznane junakinje, Ulica Petra i Tome Erdödyja, Ulica Petra Kružića (Kružićeva), Trg Kralja Petra Krešimira IV. (1 - 19 i 4 - 18), Ulica Antuna Bauera (31 - 35 i 34 - 42), Ulica kneza Branimira (Branimirova) (47 - 67 i 6D - 6E), Ulica kralja Zvonimira (2 - 8), Ulica Marka Stančića (Stančićeva) (4).

 

13. Mjesni odbor "Petar Zrinski" (skraćeno: MO "Petar Zrinski") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od tromeđe gradskih četvrti Črnomerec, Gornji grad - Medveščak i Donji grad na raskrižju ULICE REPUBLIKE AUSTRIJE i ILICE. Nastavlja granicom gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak i Donji grad u smjeru istoka do točke između objekata Ilica 94 i 96. Ovdje skreće na jug, obilazeći sve objekte na parnoj strani KAČIĆEVE ULICE do ULICE VJEKOSLAVA KLAIĆA (KLAIĆEVA). Južnom stranom ULICE VJEKOSLAVA KLAIĆA (KLAIĆEVA) nastavlja u smjeru zapada, obilazeći Klaićevu 7 skreće prema jugu te izlazi na granicu gradskih četvrti Donji grad i Trešnjevka - sjever. Dalje u smjeru sjeverozapada prati tu granicu do tromeđe gradskih četvrti Dornji grad, Trešnjevka - sjever i Črnomerec. Zatim nastavlja u smjeru sjevera po granici gradskih četvrti Donji grad - Črnomerec do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO "Petar Zrinski":

Kordunska ulica, Krajiška ulica, Primorska ulica, Trg Vladka Mačeka, Ulica Franje Hochmanna (Hochmannova), Ilica (81 - 119), Prilaz Gjure Deželića (39 - 89/1 i 38 - 80), Ulica Republike Austrije (1 - 35), Ulica Vatroslava Jagića (Jagićeva) (3 - 33), Ulica Vjekoslava Klaića (Klaićeva) (9 - 35 i 22 - 76).

 

14. Mjesni odbor Zrinjevac (skraćeno: MO Zrinjevac) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Donji grad i Gornji grad - Medveščak na raskrižju DRAŠKOVIĆEVE ULICE i JURIŠIĆEVE ULICE. Spušta se na jug, izuzimajući objekte TRGA HRVATSKIH VELIKANA i DRAŠKOVIĆEVE ULICE do južne strane BOŠKOVIĆEVE ULICE. Nastavlja u smjeru zapada, obuhvaćajući cijelu BOŠKOVIĆEVU ULICU te nastavlja južnom stranom TRGA NIKOLE ZRINSKOG do raskrižja s ULICOM ANDRIJE HEBRANGA. Skreće prema sjeveru, obuhvaćajući objekte na zapadnoj strani TRGA NIKOLE ZRINSKOG i PRAŠKE ULICE. Izlazi na granicu gradske četvrti Donji grad, Gornji grad - Medveščak, između objekata Gajeva 1 i Trg bana Josipa Jelačića 15. Dalje nastavlja u smjeru istoka po granici gradskih četvrti do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Zrinjevac:

Boškovićeva ulica, Praška ulica, Ulica Milana Amruša (Amruševa), Đorđićeva ulica (1 - 23 i 2 - 24), Jurišićeva ulica (2 - 30), Palmotićeva ulica (11 - 27 i 10 - 34), Petrinjska ulica (1 - 33 i 2 - 22), Trg bana Josipa Jelačića (13 - 15/3 i 12 - 14), Trg Nikole Zrinskog (1 - 9, 13 - 19/1 i 2 - 18), Marićev prolaz (dio - bez k.br.), Wellerov vrt (bez k.br.).

 

II. Na području Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak osniva se 13 mjesnih odbora:

1. "August Cesarec", sa sjedištem u Zagrebu, Tkalčićeva ulica 33;

2. Gornji grad, sa sjedištem u Zagrebu, Opatička ulica 16;

3. Gupčeva zvijezda, sa sjedištem u Zagrebu, Ksaver 203;

4. "Ivan Kukuljević - Sakcinski", sa sjedištem u Zagrebu, Radnički dol 1;

5. Kraljevec, sa sjedištem u Zagrebu, Kraljevec 11;

6. Medveščak, sa sjedištem u Zagrebu, Medveščak 2;

7. Nova Ves, sa sjedištem u Zagrebu, Nova Ves 36;

8. Petrova, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Jakova Gotovca 7;

9. Ribnjak, sa sjedištem u Zagrebu, Ribnjak 38;

10. "Stjepan Radić", sa sjedištem u Zagrebu, Hercegovačka ulica 111;

11. Šalata, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Milana Šufflaya 2;

12. Tuškanac, sa sjedištem u Zagrebu, Jabukovac 28;

13. Voćarska, sa sjedištem u Zagrebu, Voćarska cesta 71.

 

1. Mjesni odbor "August Cesarec" (skraćeno: MO "August Cesarec") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak i Donji grad kod objekta Ilica 1 u smjeru sjevera obuhvaćajući objekte TRGA BANA JOSIPA JELAČIĆA, TKALČIĆEVE ULICE, KRVAVOG MOSTA, KOŽARSKE ULICE do MLINSKIH STUBA. Nastavlja južnom stranom MLINSKIH STUBA zatim zapadnom stranom KOŽARSKE ULICE obilazi u smjeru istoka Tkalčićevu 95 do raskrižja TKALČIĆEVE ULICE i ZAVOJNE ULICE. Mijenja smjer prema jugu istočnom stranom TKALČIĆEVE ULICE, obuhvaćajući Tkalčićevu 73 i Mikloušićevu 6. Nastavlja prema istoku sjevernom stranom ULICE TOME MIKLOUŠIĆA (MIKLOUŠIĆEVA) te južnom stranom ZVONARNIČKE ULICE, mijenja smjer prema jugu, obuhvaćajući sve objekte ulice KAPTOL, Branjugovu 1/1 i 1/2, zatim skreće na istok, obuhvaćajući objekte VLAŠKE ULICE do raskrižja DRAŠKOVIĆEVE ULICE i VLAŠKE ULICE na granici gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak i Donji grad. Nastavlja prema jugu, zatim zapadu, prateći granicu gradskih četvrti do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO "August Cesarec":

Bakačeva ulica, Dolac, Harmica, Kaptol, Kožarska ulica, Krvavi most, Kurelčeva ulica, Opatovina, Perivoj biskupa Stjepana II., Pod zidom, Skalinska ulica, Splavnica, Stube biskupa Duha, Stube kralja Ladislava, Ulica Augusta Cesarca, Ulica Tome Mikloušića (Mikloušićeva), Draškovićeva ulica (2 - 18), Jurišićeva ulica (1 - 25), Mlinske stube (4), Palmotićeva ulica (1 - 9 i 2 - 6), Tkalčićeva ulica (1 - 95 i 2 - 84), Trg bana Josipa Jelačića (1 - 11 i 2 - 10), Ulica Jurja Branjuga (Branjugova) (1/1 - 1/2), Vlaška ulica (5 - 47 i 2 - 42), Zvonarnička ulica (2), Europski trg (bez k.br.), Park međunarodnog priznanja Republike Hrvatske (bez k.br.).

 

2. Mjesni odbor Gornji grad (skraćeno: MO Gornji grad) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak i Donji grad na jugoistočnoj strani raskrižja ILICE i FRANKOPANSKE ULICE u smjeru sjevera istočno od Ilice 40, obuhvaćajući sve objekte ULICE IVANA DEŽMANA (DEŽMANOVA) do DUBRAVKINA PUTA. Nastavlja, izuzimajući sve objekte ulica KRLEŽIN GVOZD, JABUKOVAC, PAUNOVAC, SLAVUJEVAC, TUŠKANAC do livade CMROK. Obuhvaća livadu i sve objekte ulice CMROK. Zatim ide prema jugu, obuhvaćajući cijelu Jurjevsku šumu do JURJEVSKE ULICE. Kod objekta Ksaver 24 nastavlja prema jugu istočnom stranom JURJEVSKE ULICE do objekta Ksaver 10, zatim na istok južno od objekta Ksaver 10 i sjeverno od objekta Ksaver 100, obuhvaćajući sve objekte ulice KSAVER. Nastavlja u smjeru juga, obuhvaćajući sve objekte JURJEVSKE ULICE, PERIVOJA SRPANJSKIH ŽRTAVA, objekte ILIRSKOG TRGA i ULICE PAVLA RADIĆA (RADIĆEVA) te izuzimajući Trg bana Josipa Jelačića 1 i 2 dolazi do granice gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak i Donji grad. Skreće na zapad i prateći granicu gradskih četvrti dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Gornji grad:

Cmrok, Demetrova ulica, Dubravkin put, Dverce, Dvoranski prečac, Gradec, Grič, Ilirski trg, Jezuitski trg, Jurjevska ulica, Kamenita ulica, Kapucinske stube, Klanac Grgura Tepečića (Tepečićev klanac), Lisinskoga ulica, Male stube, Mesnička ulica, Mletačka ulica, Opatička ulica, Perivoj srpanjskih žrtava, Streljačka ulica, Strossmayerovo šetalište, Stube Bartola Felbingera (Felbingerove stube), Stube Ivana Zakmardija (Zakmardijeve stube), Trg Braće Hrvatskoga zmaja, Trg Franje Markovića (Markovićev trg), Trg Katarine Zrinske (Katarinin trg), Trg sv. Marka, Ulica 29. listopada 1918., Ulica Ambroza i Klotilde Vranicani (Vranicanijeva), Ulica Antuna G. Matoša (Matoševa), Ulica Đure Basarička (Basaričkova), Ulica Ivana Dežmana (Dežmanova), Ulica Josipa Eugena Tomića (Tomićeva), Ulica Josipa Freudenreicha (Freudenreichova), Ulica Josipa Kuševića (Kuševićeva), Ulica Jurja Habdelića (Habdelićeva), Ulica Pavla Radića (Radićeva), Ulica sv. Ćirila i Metoda (Ćirilometodska), Ulica Tita Brezovačkoga (Brezovačkoga), Visoka ulica, Vitezovićeva ulica, Vrazovo šetalište, Ilica (2 - 38), Ksaver (1 - 9, 45 - 55, 101 - 193, 2 - 8, 44 - 54 i 100 - 194), Mlinske stube (dio - bez k.br.), Orlovac (dio - bez k.br.), Park Bele IV. (cijela - bez k.br.), Stube Ferde Becića (Becićeve stube) (dio - bez k.br.), Stube Franje Buntaka (cijela - bez k.br.).

 

3. Mjesni odbor Gupčeva zvijezda (skraćeno: MO Gupčeva zvijezda) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od zapadne točke raskrižja trga GUPČEVA ZVIJEZDA i ulice NOVA VES u smjeru sjevera, obuhvaćajući objekte GUPČEVE ZVIJEZDE i KSAVERSKE CESTE do raskrižja s MLINARSKOM CESTOM. Nastavlja na zapad sjevernom stranom MLINARSKE CESTE do južne strane ulice KSAVER te prolazi sjeverno od objekta Ksaver 100 i južno od objekta Ksaver 10 do istočne strane JURJEVSKE ULICE. Skreće na sjever, obuhvaćajući sve objekte KSAVERSKE CESTE, ULICE MATIJE JANDRIĆA (JANDRIĆEVA), zatim ulica PODGAJ, TOŠOVAC i NEMETOVE ULICE do granice gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak i Podsljeme. Nastavlja u smjeru istoka pa sjevera granicom gradskih četvrti do tromeđe gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak, Podsljeme i Maksimir. Skreće na istok pa na jug, granicom gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak i Maksimir, napušta granicu gradskih četvrti obilazeći groblje Mirogoj, nastavlja u smjeru zapada, isključujući objekte Aleje Hermanna Bollea 15 i 15A, a obuhvaćajući bolnicu "Fran Mihaljević" dolazi do MIROGOJSKE CESTE. Skreće na jug pa na zapad, i obuhvaćajući sve objekte trga GUPČEVA ZVIJEZDA dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Gupčeva zvijezda:

Klesarski put, Ksaverska cesta, Mihaljevac, Mirogojska cesta, Naumovac, Podgaj, Radićevo šetalište, Remetska cesta, Tošovac, Ulica Matije Jandrića (Jandrićeva), Gupčeva zvijezda, Aleja Hermanna Bollea (17 - 27), Gornje Prekrižje (14A), Gračanska cesta (10 - 16), Kameniti stol (3 - 29B), Ksaver (11 - 43, 57 - 99, 195 - 215, 10 - 42, 56 - 98 i 196 - 208), Nemetova ulica (3 - 13 i 2), Orlovac (3 - 7 i 2), Remetski kamenjak (1 - 9 i 2A - 18E), Rokova ulica (3), Mlinovi (dio - bez k.br.), Ulica Ignjata Kristijanovića (Kristijanovićeva) (dio - bez k.br.), Nemetova ulica (3 - 13 i 2), Stube Vilima Svečnjaka (dio - bez k. br.), Ulica Tomislava Janka Šagi - Bunića (cijela - bez k. br.).

 

4. Mjesni odbor "Ivan Kukuljević - Sakcinski" (skraćeno: MO "Ivan Kukuljević - Sakcinski") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak i Donji grad između objekata Ilica 88 i 90 u smjeru sjevera, obuhvaćajući objekte BRITANSKOG TRGA, ULICE IVANA KUKULJEVIĆA, ULICE JOSIPA KOZARCA (KOZARČEVA), STUBA IVANA KOZARCA (KOZARČEVE STUBE) i KOZARČEVA VIJENCA. Skreće na istok, obuhvaćajući sve objekte ulice GOLJAK i ulice NOVI GOLJAK, zatim sjevernom stranom šume dolazi do ulice ZELENGAJ. Mijenja smjer prema jugu prateći istočnu stranu ulice ZELENGAJ, obuhvaćajući sve objekte ulice RADNIČKI DOL, a izuzimajući objekte ULICE VLADIMIRA NAZORA, te nastavlja istočnom stranom BRITANSKOG TRGA i obuhvaćajući njegove objekte dolazi do granice gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak i Donji grad. U smjeru zapada nastavlja prateći granicu gradskih četvrti do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO "Ivan Kukuljević - Sakcinski":

Britanski trg, Goljačke stube, Goljački ogranak, Goljak, Kozarčev vijenac, Novi Goljak, Radnički dol, Stube Ivana Kozarca (Kozarčeve stube), Ulica Ivana Kukuljevića, Ulica Josipa Kozarca (Kozarčeva), Ilica (88), Zelengaj (1 - 31/2).

 

5. Mjesni odbor Kraljevec (skraćeno: MO Kraljevec) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na istočnoj strani ulice KRALJEVEC, južno od objekta Kraljevec 8 na granici k.o Centar i k.o. Šestine, i kreće u smjeru juga prateći istočnu stranu ulica KRALJEVEC i ZELENGAJ, mijenja smjer prema zapadu, obuhvaćajući objekte Zelengaj 2, 37 i 37/1 do potoka. Nastavlja u smjeru sjevera potokom, obuhvaćajući sve objekte ulice ZELENGAJ do raskrižja s ulicom PANTOVČAK. Nastavlja u smjeru sjevera ulicom PANTOVČAK, skreće na istok južno od Pantovčak 238, mijenja smjer prema sjeveru, izuzimajući sve objekte ulice DONJE PREKRIŽJE do ulice GORNJE PREKRIŽJE. Mijenja smjer prema jugu, izuzimajući sve objekte GORNJEG PREKRIŽJA, zatim, obuhvaćajući sve objekte ulice KRALJEVEC i KRALJEVEČKI ODVOJAK dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Kraljevec:

Kraljevec II., Kraljevečki odvojak, Kraljevečki ogranak, Kraljevec (3 - 91 i 8 - 86), Zelengaj (33 - 79, 2 i 4 - 80), Pantovčak (dio - bez k.br.).

 

6. Mjesni odbor Medveščak (skraćeno: MO Medveščak) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na južnoj strani raskrižja ULICE HENRIKA DEGENA (DEGENOVA) i ulice MEDVEŠČAK u smjeru sjevera, obuhvaćajući sve objekte ulice MEDVEŠČAK do južne strane trga GUPČEVA ZVIJEZDA. Skreće u smjeru istoka, zatim sjevera, izuzimajući sve objekte GUPČEVE ZVIJEZDE do raskrižja MIROGOJSKE CESTE i ROCKEFELLEROVE ULICE. Skreće na istok dijelom sjeverne strane ROCKEFELLEROVE ULICE i ulice ZMAJEVAC, zatim mijenja smjer prema jugu, obuhvaćajući sve objekte ROCKEFELLEROVE ULICE do raskrižja ROCKEFELLEROVE ULICE i ULICE NIKE GRŠKOVIĆA (GRŠKOVIĆEVA). Nastavlja obuhvaćajući sve objekte ULICE NIKE GRŠKOVIĆA (GRŠKOVIĆEVA), objekt Ul. Milana Šufflaya 2, sve objekte ULICE EDUARDA SUHINA (SUHINOVA), isključujući sve objekte ULICE MATIJE MESIĆA (MESIĆEVA) te obuhvaćajući bolnicu Šalata dolazi do točke na južnoj strani raskrižja VOĆARSKE CESTE i VONČININE ULICE. Nastavlja istočnom stranom VONČININE ULICE do sjeverne strane SRC "Šalata". Mijenja smjer prema zapadu sjevernom stranom SRC "Šalata", zatim južnom pa istočnom stranom ULICE VJENCESLAVA NOVAKA, obuhvaćajući sve objekte ULICE ANTUNA VRAMCA (VRAMČEVA). Mijenja smjer prema sjeveru obilazeći sve objekte ulice RIBNJAK i dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Medveščak:

Glogovac, Kamenjak, Ljubinkovac stube, Medveščak, Rockefellerova ulica, Stube Baltazara Dvorničića (Dvorničićeve stube), Šalata, Ulica Adolfa Vebera (Veberova), Ulica Antuna Vramca (Vramčeva), Ulica Baltazara Dvorničića (Dvorničićeva), Ulica Benedikta Vinkovića (Vinkovićeva), Ulica Josipa Torbara (Torbarova), Ulica Nike Grškovića (Grškovićeva), Ulica Tome Gajdeka (Gajdekova), Stube Franje Ivekovića (Ivekovićeve stube) (7 - 9 i 8), Ulica Eduarda Suhina (Suhinova) (1 - 15 i 6 - 12), Ulica Matije Mesića (Mesićeva) (2), Ulica Milana Šufflaya (2), Ulica Vjenceslava Novaka (37), Voćarska cesta (97), Stube Franje Punčeca (cijela - bez k.br.), Svibovac stube (dio - bez k.br.).

 

7. Mjesni odbor Nova Ves (skraćeno: MO Nova Ves) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na južnoj strani raskrižja ULICE HENRIKA DEGENA (DEGENOVA) i ulice MEDVEŠČAK u smjeru juga obuhvaćajući sve objekte ULICE HENRIKA DEGENA (DEGENOVA) i neparnu stranu ZVONARNIČKE ULICE. Nastavlja u smjeru zapada južnom stranom ZVONARNIČKE ULICE te sjevernom stranom ULICOM TOME MIKLOUŠIĆA (MIKLOUŠIĆEVA), obilazeći objekte Tkalčićeva 73 i Mikloušićeva 6 dolazi do TKALČIĆEVE ULICE. Skreće na sjever istočnom stranom TKALČIĆEVE ULICE do MEDVEDGRADSKE ULICE, nastavlja u istom smjeru obuhvaćajući sve objekte MEDVEDGRADSKE ULICE, MLINARSKE CESTE, LEPE VESI, STUBA FERDE BECIĆA (BECIĆEVE STUBE) i sve objekte ULICE IVE MALLINA (MALLINOVA) do južne strane ulice KSAVER. Skreće prema jugu, izuzimajući objekte neparne strane KSAVERSKE CESTE i trga GUPČEVA ZVIJEZDA, te obuhvaćajući sve objekte NOVE VESI, ULICE MIJE SINKOVIĆA (SINKOVIĆEVA) i IVANA BELOSTENCA (BELOSTENČEVA) dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Nova Ves:

Jurjeve stube, Kožarske stube, Lepa Ves, Mala ulica, Medvedgradska ulica, Mlinarska cesta, Nova Ves, Stube Šime Ljubića, Ulica Antuna Vrančića (Vrančićeva), Ulica Henrika Degena (Degenova), Ulica Ivana Belostenca (Belostenčeva), Ulica Ivana Znike (Znikina), Ulica Ive Mallina (Mallinova), Ulica Mije Sinkovića (Sinkovićeva), Zavojna ulica, Stube Ferde Becića (Becićeve stube) (1 i 2), Tkalčićeva ulica (88 - 90), Zvonarnička ulica (1 - 9), Ulica Ignjata Kristijanovića (Kristijanovićeva) (dio - bez k.br.).

 

8. Mjesni odbor Petrova (skraćeno: MO Petrova) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od zapadne točke raskrižja VLAŠKE ULICE i TRGA PETRA PETRETIĆA (PETRETIĆEV TRG) i granice gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak i Donji grad u smjeru sjevera, obuhvaćajući sve objekte TRGA PETRA PETRETIĆA (PETRETIĆEV TRG) i JURKOVIĆEVE ULICE. Skreće na istok, obuhvaćajući sve objekte PETROVE ULICE i LOBMAYEROVIH STUBA do raskrižja PETROVE ULICE i SREBRNJAKA, odnosno do granice gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak i Maksimir. Skreće u smjeru juga, zatim zapada granicom gradskih četvrti do tromeđe gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak, Maksimir i Donji grad. Nastavlja granicom gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak i Donji grad do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Petrova:

Kamaufova ulica, Lobmayerove stube, Trg Petra Petretića (Petretićev trg), Ulica Antuna Heinza (Heinzova), Ulica biskupa Galjufa, Ulica Jakova Gotovca, Jurkovićeva ulica (1 - 13, 17 - 23 i 4 - 26), Petrova ulica (1 - 27 i 2 - 48 A), Trg Eugena Kvaternika (Kvaternikov trg) (1 - 3/3 i 2 - 2/2), Ulica Dragutina Domjanića (Domjanićeva) (1 - 27), Vlaška ulica (93 - 133), Stube Mie Slavenske (cijela - bez k.br.).

 

9. Mjesni odbor Ribnjak (skraćeno: MO Ribnjak) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak i Donji grad na zapadnoj strani raskrižja DRAŠKOVIĆEVE ULICE i VLAŠKE ULICE u smjeru zapada, obuhvaćajući objekte na TRGU JOSIPA LANGA (LANGOV TRG) i Branjugovu 1 i 2. Mijenja smjer prema sjeveru, i obuhvaćajući PARK RIBNJAK dolazi do ZVONARNIČKE ULICE, zatim obuhvaća sve neparne objekte ulice RIBNJAK do raskrižja s ULICOM HENRIKA DEGENA (DEGENOVA). Skreće na jug obuhvaćajući parne objekte ulice RIBNJAK te iza objekta Ribnjak 30 skreće na istok, obilazi objekt Novakova 35 i dolazi do ULICE VJENCESLAVA NOVAKA (NOVAKOVA). Nastavlja u istom smjeru istočnom, a zatim južnom stranom ULICE VJENCESLAVA NOVAKA, obilazeći ŠRC "Šalata" do VONČININE ULICE. Skreće na jug istočnom stranom VONČININE ULICE, obuhvaćajući njezine parne objekte, zatim mijenja smjer prema istoku obuhvaćajući objekte VLAŠKE ULICE i dolazi do zapadne strane raskrižja VLAŠKE ULICE i TRGA PETRA PETRETIĆA (PETRETIĆEV TRG), odnosno do granice gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak i Donji grad. Granicom gradskih četvrti dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Ribnjak:

Park Ribnjak, Ribnjak, Stube Josipa Schlossera (Schlosserove stube), Trg Josipa Langa (Langov trg), Trg svibanjskih žrtava 1995., Ulica Blaža Šoštarića (Šoštarićeva), Ulica Cvjetka Rubetića (Rubetićeva), Vončinina ulica, Jurkovićeva ulica (15), Stube Franje Ivekovića (4), Ulica Jurja Branjuga (Branjugova) (1 i 2), Ulica Vjenceslava Novaka (1 - 35 i 8 - 32), Vlaška ulica (53 - 91), Voćarska cesta (dio - bez k.br.).

 

10. Mjesni odbor "Stjepan Radić" (skraćeno: MO "Stjepan Radić") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak i Donji grad između objekata Ilica 88 i 90 u smjeru zapada, prateći granicu gradskih četvrti do tromeđe gradskih četvrti Črnomerec, Donji grad i Gornji grad - Medveščak. Nastavlja prema zapadu i sjeveru granicom gradskih četvrti Črnomerec i Gornji grad - Medveščak do tromeđe gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak, Črnomerec i Podsljeme. Nastavlja u smjeru sjevera te istoka, prateći granicu gradskih četvrti Gornji grad i Podsljeme do točke na sjeveroistočnoj strani raskrižja ulica PANTOVČAK i GORNJE PREKRIŽJE. U smjeru juga nastavlja južnom stranom ulice GORNJE PREKRIŽJE te obuhvaća sve objekte ulice DONJE PREKRIŽJE, skreće na zapad rubom šume i dolazi do ulice PANTOVČAK. Mijenja smjer prema jugu, izuzimajući sve objekte ulice ZELENGAJ, a obuhvaćajući sve objekte ulica PANTOVČAK, ULICE MILISAVA DEMERCA, ULICE FRANA KRŠINIĆA i ULICE VALE VOUKA do BRITANSKOG TRGA. Izuzimajući objekte BRITANSKOG TRGA dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO "Stjepan Radić":

Bosanska ulica, Bučarova ulica, Donje Prekrižje, Hercegovačka ulica, Istarska ulica, Jadranska ulica, Magdićeve stube, Stube Vinka Mandekića, Ulica Didaka Buntića (Buntićeva), Ulica Frana Kršinića, Ulica Gaje Bulata (Bulatova), Ulica Mihovila Pavlinovića (Pavlinovićeva), Ulica Milisava Demerca, Ulica Paskala Buconjića (Buconjićeva), Ulica Vale Vouka, Višnjičke stube, Ilica (90 - 160), Pantovčak (3 - 281, 2 - 280), Šestinski vijenac (66), Šestinski vrh (1 - 3 i 47 - 53), Ulica Stanka Andrijevića (Andrijevićeva) (4 - 30), Vinogradska cesta (2A - 22A), Višnjica (4), Šilobodov put (cijela - bez k.br.).

 

11. Mjesni odbor Šalata (skraćeno: MO Šalata) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak i Maksimir između objekata Srebrnjak 113 i 115 u smjeru zapada južnom stranom područja Instituta "Ruđer Bošković" do ulice RUŽIČNJAK. Skreće na jug, obuhvaćajući sve objekte ulice RUŽIČNJAK, zatim ULICE STJEPANA BABONIĆA (BABONIĆEVA) do južne strane objekata Babonićeve 84 i 89, te nastavlja do VOĆARSKE CESTE. Skreće na sjever prateći istočnu stranu VOĆARSKE CESTE, obilazi bolnicu "Šalata", obuhvaćajući sve objekte ULICE MATIJE MESIĆA (MESIĆEVA), isključuje objekte ULICE NIKE GRŠKOVIĆA (GRŠKOVIĆEVA) i Ul. Milana Šufflaya 2 do ULICE ALEKSANDRA ALAGOVIĆA (ALAGOVIĆEVA). Mijenja smjer prema sjeveru, obuhvaćajući objekte ULICE ALEKSANDRA ALAGOVIĆA (ALAGOVIĆEVA) i ULICE JOSIPA SCHROTTA (SCHROTTOVA), zatim zapadnom stranom botaničkog vrta Farmaceutskog fakulteta dolazi do ulice ZMAJEVAC. Nastavlja prema zapadu, obuhvaćajući objekte Zmajevac 5 i Aleja Hermanna Bollea 15 i 15A, te južnom stranom groblja Mirogoj dolazi do granice gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak i Maksimir. U smjeru juga granicom gradskih četvrti dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Šalata:

Jagodnjak, Javorovac, Klenovac, Ružičnjak, Svibovac, Ulica Aleksandra Alagovića (Alagovićeva), Ulica Andrije Buvine, Ulica Josipa Schrotta (Schrottova), Ulica Valerijana Riesznera, Zmajevac, Aleja Hermanna Bollea (1 - 15A i 2 - 14), Bijenička cesta (5 - 67 i 2 - 54), Horvatovac (95), Srebrnjak (115 - 169), Ulica Eduarda Suhina (Suhinova) (14), Ulica Matije Mesića (Mesićeva) (1 - 35 i 30 - 44A), Ulica Milana Šufflaya (1 - 19 i 4), Ulica Stjepana Babonića (Babonićeva) (89 - 123 i 84 - 118), Voćarska cesta (99 - 115 i 106 - 112), Svibovac stube (dio - bez k.br.).

 

12. Mjesni odbor Tuškanac (skraćeno: MO Tuškanac) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak i Donji grad na zapadnoj strani objekta Ilica 82 u smjeru sjevera, izuzimajući objekte BRITANSKOG TRGA i RADNIČKOG DOLA do ulice ZELENGAJ. Nastavlja istočnom stranom ulica ZELENGAJ i KRALJEVEC, izuzimajući objekte parne strane ulice KRALJEVEC, a obuhvaćajući sve objekte ulica TUŠKANAC i GORNJE PREKRIŽJE te dolazi do granice gradskih četvrti Podsljeme i Gornji grad - Medveščak. Skreće na istok granicom gradskih četvrti do sjeverne strane objekta Nemetova 13. Mijenja smjer prema jugu, obuhvaćajući sve objekte ulica GORNJE PREKRIŽJE, TUŠKANAC, SLAVUJEVAC, PAUNOVAC, JABUKOVAC, KRLEŽIN GVOZD do ulice DUBRAVKIN PUT. Izuzima sve objekte ULICE IVANA DEŽMANA (DEŽMANOVA) te istočnom stranom objekta Ilica 40 dolazi do granice gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak i Donji grad. Skreće prema zapadu prateći granicu gradskih četvrti do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Tuškanac:

Arnoldova ulica, Davor, Golubovac, Jabukovac, Krležin Gvozd, Paunovac, Rokova ulica, Rokov perivoj, Slavujevac, Stube Rikarda Jorgovanića (Jorgovanićeve stube), Stube Šandora A. Alexandera (Alexanderove stube), Šumski prečac, Tuškanac, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica Vladimira Nazora, Vijenac, Zamenhofova ulica, Zamenhofove stube, Gornje Prekrižje (21 - 93, 2 - 14 i 16 - 84), Ilica (40 - 82), Zelengaj (2A), Kraljevec (dio - bez k.br.), Stube Vilima Svečnjaka (dio - bez k. br.).

 

13. Mjesni odbor Voćarska (skraćeno: MO Voćarska) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak i Maksimir, odnosno zapadne točke raskrižja PETROVA ULICA i ulica SREBRNJAK u smjeru zapada, obuhvaćajući sve objekte VOĆARSKE CESTE, ULICE STJEPANA BABONIĆA (BABONIĆEVA), ULICE JOSIPA J. POSILOVIĆA (POSILOVIĆEVA) i ulice VOĆARSKO NASELJE do istočne strane VONČININE ULICE. Nastavlja u smjeru sjevera VONČININOM ULICOM, obuhvaćajući objekte Voćarske ceste 92, Babonićeve 87 i 82, te sve objekte WICKERHAUSEROVE ULICE i ulice HORVATOVAC, zatim objekt Srebrnjak 113 i dolazi do granice gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak i Maksimir. Mijenja smjer prema jugu te spomenutom granicom dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Voćarska:

Čačkovićeva ulica, Horvatovac (3 - 93 i 2-106), Mašekova ulica, Rikardove stube, Stube Toše Dabca, Ulica Aleksandra Ignacija Mikulića (Mikulićeva), Ulica Josipa J. Posilovića (Posilovićeva), Voćarsko naselje, Wickerhauserova ulica, Zeleni dol, Zelenjak, Srebrnjak (1 - 113), Ulica Stjepana Babonića (Babonićeva) (1 - 87 i 4 - 82), Voćarska cesta (5 - 71 i 4 - 92).

 

III. Na području Gradske četvrti Trnje osniva se 13 mjesnih odbora:

1. Cvjetnica, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Lavoslava Ružičke 26;

2. Cvjetno naselje, sa sjedištem u Zagrebu, Aleja Vlade Antolića 2;

3. Kanal, sa sjedištem u Zagrebu, Dubravkin trg 4;

4. "Marin Držić", sa sjedištem u Zagrebu, Kruge 9;

5. Martinovka, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 17;

6. Miramare, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Lavoslava Ružičke 26;

7. Savski kuti, sa sjedištem u Zagrebu, Lomnička ulica 3;

8. Sigečica, sa sjedištem u Zagrebu, Rapska ulica 41;

9. Staro Trnje, sa sjedištem u Zagrebu, Trnjanska cesta 128;

10. Trnjanska Savica, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vladimira Ruždjaka 21;

11. Trnje, sa sjedištem u Zagrebu, Trnjanska cesta 21;

12. Veslačko naselje, sa sjedištem u Zagrebu, Veslačka ulica 17;

13. Vrbik, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Lavoslava Ružičke 26.

 

1. Mjesni odbor Cvjetnica (skraćeno: MO Cvjetnica) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Trnje, odnosno na raskrižju SAVSKE CESTE i ULICE GRADA VUKOVARA i nastavlja prema istoku južnom stranom ULICE GRADA VUKOVARA do objekta Ulica grada Vukovara 54, gdje skreće prema jugu, obuhvaćajući objekte POLJIČKE ULICE i izuzimajući objekte u ulici VRBIK i ULICI LAVOSLAVA RUŽIČKE do ŠETALIŠTA JURIJA GAGARINA, te nastavlja južnom stranom ŠETALIŠTA JURIJA GAGARINA do SLAVONSKE AVENIJE. Skreće prema zapadu sjevernom stranom SLAVONSKE AVENIJE do SAVSKE CESTE, odnosno granice gradskih četvrti Trnje i Trešnjevka - sjever. Nastavlja u smjeru sjevera granicom gradskih četvrti Trnje i Trešnjevka - sjever do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Cvjetnica:

Poljička ulica, Ulica Veselka Tenžere, Zeleni trg, Šetalište Jurija Gagarina (10) (od Savske ceste do Vrbika), Savska cesta (41 - 107/5), Ulica grada Vukovara (52A - 54).

 

2. Mjesni odbor Cvjetno naselje (skraćeno: MO Cvjetno naselje) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na jugozapadu raskrižja ulica PRISAVLJE i CVJETNA CESTA te ide južnom stranom ulice PRISAVLJE do točke presjeka produžetka zapadne međe k.č. 4894/1 k.o. Trnje i južne strane ulice PRISAVLJE. Nastavlja u smjeru sjevera do zapadne strane ODRANSKE ULICE te njome ide do sjeverne strane SLAVONSKE AVENIJE. Nastavlja u smjeru istoka sjevernom stranom SLAVONSKE AVENIJE do raskrižja s ULICOM HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE. Mijenja smjer prema jugu prateći zapadnu stranu AVENIJE VEĆESLAVA HOLJEVCA do rijeke Save, odnosno granice gradskih četvrti Novi Zagreb - zapad i Trnje. Zatim u smjeru jugozapada prati tu granicu do točke presjeka produžetka zapadne strane CVJETNE CESTE i granice gradskih četvrti. Iz te točke kreće u smjeru sjevera do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Cvjetno naselje:

Aleja Vlade Antolića, Cvjetno naselje I., Cvjetno naselje II., Cvjetno naselje III., Cvjetno naselje IV., Prudi II., Trnjanska struga, Trnjanska struga I., Trnjanska struga II., Trnjanska struga V., Trnjanska struga VI., Trnjanske ledine II., Trnjanske ledine III., Trnjanske ledine IV., Trnjanske ledine V., Trnjanske ledine VI., Ulica Josipa Marohnića, Cvjetna cesta (17, 21A), Miramarska cesta (125 i 132 - 134), Odranska ulica (12 - 16), Paromlinska cesta (101 - 115 i 148 - 148A/1), Prisavlje (3 i 4 - 14) (od Cvjetne ceste do HTV-a), Prudi (5 - 27 i 10 - 34A) (zapadno od Avenije Većeslava Holjevca), Prudi IV. (7 - 11 i 4 - 14) (zapadno od Avenije Većeslava Holjevca), Slavonska avenija (6 - 6A) (od Odranske ulice do Avenije Većeslava Holjevca), Obala dr. Savke Dabčević Kučar (dio - bez k.br.), Ulica Josipa Kotnika (bez k.br.).

 

3. Mjesni odbor Kanal (skraćeno: MO Kanal) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke presjeka granice gradskih četvrti Donji grad i Trnje i zapadne strane AVENIJE MARINA DRŽIĆA te nastavlja prema istoku po granici gradskih četvrti Trnje i Donji grad, do tromeđe gradskih četvrti Peščenica - Žitnjak, Donji grad i Trnje. Zatim nastavlja u smjeru juga po granici gradskih četvrti Trnje i Peščenica - Žitnjak do ULICE GRADA VUKOVARA. Od te točke nastavlja u smjeru zapada južnom stranom ULICE GRADA VUKOVARA do AVENIJE MARINA DRŽIĆA, zatim u smjeru sjevera zapadnom stranom iste ulice ide do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Kanal:

Dubravkin trg, Plinarsko naselje, Supilova ulica, Trg Luke Botića (Botićev trg), Ulica Andrije Čubranovića (Čubranovićeva), Ulica Dinka Ranjine (Ranjinina), Ulica Eugena Podaubskoga (Podaupskoga), Ulica Ivana Bunića Vučićevića (Bunićeva), Ulica Ivana Zahara (Zaharova), Ulica Mavra Vetranića (Vetranićeva), Ulica Meda Pucića (Pucićeva), Ulica Pere Budmanija (Budmanijeva), Ulica Petra Hektorovića (Hektorovićeva), Ulica Petra Sorkočevića (Sorkočevićeva), Ulica Petra Zoranića (Zoranićeva), Ulica Spiridiona Brusine (Brusinina), Ulica Šiška Menčetića (Menčetićeva), Vrtić I., Vrtić II., Avenija Marina Držića (1 - 27), Radnička cesta (1 - 49 i 10 - 54) (od Avenije Marina Držića do Ulice grada Vukovara), Ulica grada Vukovara (241 - 271), Ulica Vjekoslava Heinzela (58 - 70A), Zavrtnica (17 - 21 i 18 - 36).

 

4. Mjesni odbor "Marin Držić" (skraćeno: MO "Marin Držić") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke presjeka granice gradskih četvrti Donji grad i Trnje i zapadne strane STROJARSKE CESTE. Nastavlja u smjeru istoka po granici gradskih četvrti Donji grad i Trnje do AVENIJE MARINA DRŽIĆA te skreće prema jugu zapadnom stranom AVENIJE MARINA DRŽIĆA do SLAVONSKE AVENIJE. Zatim nastavlja južnom stranom iste ulice u smjeru zapada do raskrižja s ulicom KRUGE. Skreće u smjeru sjevera zapadnom stranom ulice KRUGE do ULICE GRADA VUKOVARA, zatim kreće na istok njezinom južnom stranom do točke presjeka s produžetkom zapadne strane STROJARSKE CESTE. Od te točke nastavlja u smjeru sjevera zapadnom stranom STROJARSKE CESTE sve do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Marin Držić:

Breznička I., Breznička II., Crni put, Nalješkovićeva ulica, Njivice, Njivice I., Njivice II., Njivice III., Njivice IV., Njivice V., Njivice VI., Palić, Palić mali, Pile I., Pile II., Pile III., Ulica Cvijete Zuzorić, Vranovina, Vranovinski ogranak I., Vranovinski ogranak II., Zlatarićev prilaz, Avenija Marina Držića (4 - 46), Kruge (3 - 45), Strojarska cesta (2 - 32), Ulica grada Vukovara (235 - 239A/3 i 220 - 240), Slavonska avenija (dio - bez k.br. od Kruga do Avenije Marina Držića).

 

5. Mjesni odbor Martinovka (skraćeno: MO Martinovka) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke tromeđe gradskih četvrti Trešnjevka - sjever, Donji grad i Trnje, nastavlja u smjeru istoka granicom gradskih četvrti Trnje i Donji grad do STROJARSKE CESTE te nastavlja prema jugu zapadnom stranom te ulice do presjeka s ULICOM GRADA VUKOVARA. Nastavlja u smjeru zapada južnom stranom ULICE GRADA VUKOVARA do SAVSKE CESTE odnosno do granice gradskih četvrti Trnje i Trešnjevka - sjever te kreće u smjeru sjevera po toj granici do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Martinovka:

Bednjanska ulica, Dobranska ulica, Galovačka ulica, Koranska ulica, Koturaška cesta, Kupska ulica, Mrežnička ulica, Plitvička ulica, Radonjska ulica, Sutlanska ulica, Trg Stjepana Radića, Unska ulica, Zelinska ulica, Miramarska cesta (1 - 25 i 2 - 22), Miramarski podvožnjak (3 - 15 i 2 - 4), Paromlinska cesta (5 - 23 i 2 - 2A), Savska cesta (39 - 39/1), Strojarska cesta (11 - 19/1), Trnjanska cesta (1 - 11F), Ulica grada Vukovara (33 - 229), Park Adolfa Mošinskog (cijela - bez k.br.), Park Stjepana Srkulja (cijela - bez k.br.), Park mira i prijateljstva (cijela - bez k.br.).

 

6. Mjesni odbor Miramare (skraćeno: MO Miramare) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na jugoistoku raskrižja ULICE GRADA VUKOVARA i ULICE IVANA LUČIĆA, nastavlja u smjeru istoka južnom stranom ULICE GRADA VUKOVARA do raskrižja s ULICOM HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE. U smjeru juga nastavlja zapadnom stranom ULICE HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE do raskrižja sa SLAVONSKOM AVENIJOM. Skreće u smjeru zapada njezinom sjevernom stranom do produžetka ULICE IVANA LUČIĆA. Nastavlja u smjeru sjevera, obilazeći objekte ulica VRBIK VI. i VRBIK V., zatim zapadnom stranom ULICE IVANA LUČIĆA dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Miramare:

Čazmanska ulica, Gacka ulica, Japranska ulica, Krbavska ulica, Krčka ulica, Lička ulica, Plivska ulica, Radučka ulica, Ramska ulica, Trnjanski zavoj III., Ulica Vladimira Preloga, Unačka ulica, Vrbaska ulica, Zrmanjska ulica, Zrmanjski ogranak, Miramarska cesta (81 - 117 i 22A - 100), Paromlinska cesta (47 - 89 i 70 - 104), Trnjanski zavoj II. (22), Trnjanski zavoj IV. (19 - 29 i 22 - 30), Ulica grada Vukovara (68 - 78), Ulica Hrvatske bratske zajednice (4 - 6), Ulica Ivana Lučića (1 - 5), Ulica Lavoslava Ružičke (37).

 

7. Mjesni odbor Savski kuti (skraćeno: MO Savski kuti) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Trnje i Trešnjevka - sjever na sjevernoj strani raskrižja SAVSKE CESTE i SLAVONSKE AVENIJE, te ide prema istoku sjevernom stranom SLAVONSKE AVENIJE do točke presjeka s produžetkom istočne strane ODRANSKE ULICE. Zatim nastavlja u smjeru juga istočnom stranom ODRANSKE ULICE te njenim produžetkom do južne strane ulice PRISAVLJE. Skreće u smjeru istoka južnom stranom ulice PRISAVLJE do granice gradskih četvrti Trnje i Trešnjevka - jug. U smjeru sjevera prati granice gradskih četvrti Trnje i Trešnjevka - jug, zatim Trnje i Trešnjevka - sjever do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Savski kuti:

Lomnička ulica, Rugvička ulica, Stupnička ulica, Cvjetna cesta (1 - 15, 19 - 21), Odranska ulica (1 - 9 i 2 - 12), Savska cesta (127 - 147/2), Slavonska avenija (2 - 4) (od Savske ceste do Odranske ulice), Prisavlje (dio - bez k.br. od Savske ceste do Cvjetne ceste - sjeverna strana).

 

8. Mjesni odbor Sigečica (skraćeno: MO Sigečica) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na jugozapadu raskrižja AVENIJE MARINA DRŽIĆA i ULICE GRADA VUKOVARA i kreće u smjeru istoka južnom stranom ULICE GRADA VUKOVARA do ULICE VJEKOSLAVA HEINZELA (HEINZELOVA), odnosno do granice gradskih četvrti Peščenica - Žitnjak i Trnje. Nastavlja po toj granici u smjeru juga, a zatim prema zapadu do AVENIJE MARINA DRŽIĆA. Nastavlja u smjeru sjevera zapadnom stranom AVENIJE MARINA DRŽIĆA do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Sigečica:

Brijunska ulica, Čiovska ulica, Hvarska ulica, Korčulanska ulica, Kornatska ulica, Lopudska ulica, Mljetska ulica, Murterska ulica, Olipska ulica, Paška ulica, Pašmanska ulica, Pelješka ulica, Rapska ulica, Šipanska ulica, Šoltanska ulica, Ugljanska ulica, Ulica Frana Folnegovića (Folnegovićeva), Zlarinska ulica, Zmajanska ulica, Avenija Marina Držića (31 - 39), Radnička cesta (51 - 75 i 80 - 82) (od Ulice grada Vukovara do Heinzelove ulice), Slavonska avenija (1 - 3) (od Avenije Marina Držića do Radničke ceste - sjeverna strana), Ulica grada Vukovara (242 - 282), Ulica Vjekoslava Heinzela (Heinzelova) (78 - 98), Park 148. brigade HV-a (cijela - bez k.br.).

 

9. Mjesni odbor Staro Trnje (skraćeno: MO Staro Trnje) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na jugozapadu raskrižja SLAVONSKE AVENIJE i AVENIJE VEĆESLAVA HOLJEVCA te u smjeru istoka nastavlja južnom stranom SLAVONSKE AVENIJE do ulice KRUGE. Mijenja smjer prema jugu zapadnom stranom ulice KRUGE, izuzima objekt Ulice Vladimira Ruždjaka 2A, te nastavlja prema jugu zapadnom stranom ULICE VLADIMIRA RUŽDJAKA do granice gradskih četvrti Trnje i Novi Zagreb - istok. Nastavlja prema zapadu po toj granici do zapadne strane MOSTA SLOBODE. Nastavlja u smjeru sjevera zapadnom stranom MOSTA SLOBODE i AVENIJOM VEĆESLAVA HOLJEVCA do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Staro Trnje:

Blatnička ulica, Drinska ulica, Drinjačka ulica, Fojnička ulica, Križna cesta, Novska ulica, Praćanska I., Praćanska II., Slimska ulica, Starotrnjanska ulica, Trnjanski nasip, Trnjanski nasip I., Trnjanski nasip II., Trnjanski nasip III., Trnjanski nasip IV., Trnjanski nasip V., Ulica Albe Vidakovića, Ulica Blaža Lorkovića, Ulica Dragice Hotko, Ulica Ivana Metelka, Ulica Ive Hergešića, Ulica Josipa Andreisa, Ulica Josipa Andrića, Ulica Mate Ujevića, Ulica Stjepana Mihalića, Ulica Vinka Jeđuta, Usorska I., Usorska II., Usorska III., Usorska ulica, Kruge (80 - 80A), Prudi (2) istočno od Avenije Većeslava Holjevca, Trnjanska cesta (87 - 117 i 108 - 140A), Ulica Vladimira Ruždjaka (2 i 2B - 22), Avenija Većeslava Holjevca (dio - bez k.br. od Slavonske avenije do Mosta slobode), Prudi IV. (dio - bez k.br. istočno od Avenije Većeslava Holjevca), Obala trnjanskih branitelja (dio - bez k.br.).

 

10. Mjesni odbor Trnjanska Savica (skraćeno: MO Trnjanska Savica) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na jugozapadu raskrižja ulica SLAVONSKE AVENIJE i KRUGA u smjeru istoka južnom stranom SLAVONSKE AVENIJE do granice gradskih četvrti Peščenica - Žitnjak i Trnje. Prati tu granicu u smjeru juga do tromeđe gradskih četvrti Novi Zagreb - istok, Peščenica - Žitnjak i Trnje, te mijenja smjer prema zapadu po granici gradskih četvrti Novi Zagreb - istok i Trnje do točke presjeka produžetka zapadne strane ULICE VLADIMIRA RUŽDJAKA i granice gradskih četvrti Novi Zagreb - istok i Trnje. Od te točke nastavlja u smjeru sjevera zapadnom stranom ULICE VLADIMIRA RUŽDJAKA, obuhvaća objekt Ulice Vladimira Ruždjaka 2A te nastavlja zapadnom stranom ulice KRUGE do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Trnjanska Savica:

Gruška ulica, Lastovska ulica, Miljackina ulica, Trnjanska Savica, Ulica Ljerke Šram, Ulica Zinke Kunc, Ulica Zvonimira Rogoza, Avenija Marina Držića (64 - 108), Prisavlje (20 - 22, od Ulice Vladimira Ruždjaka do Lastovske), Ulica Vladimira Ruždjaka (7 - 39 i 2A), Kruge (dio - bez k.br. od Slavonske avenije do Lastovske ulice), Obala trnjanskih branitelja (dio - bez kućnih brojeva).

 

11. Mjesni odbor Trnje (skraćeno: MO Trnje) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na jugozapadu raskrižja ULICE GRADA VUKOVARA i ULICE HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE te nastavlja u smjeru istoka južnom stranom ULICE GRADA VUKOVARA do ulice KRUGE. Mijenja smjer prema jugu i nastavlja zapadnom stranom ulice KRUGE do raskrižja sa SLAVONSKOM AVENIJOM. Njezinom južnom stranom nastavlja u smjeru zapada do ULICE HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, odnosno do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Trnje:

Bosutska ulica, Jankovačka ulica, Jelaspoljska ulica, Karašićka ulica, Krivajska ulica, Orljavička ulica, Rujnička ulica, Sprečka ulica, Šumetlička ulica, Trg kardinala Franje Šepera, Trnjanski zavoj I., Ukrinska ulica, Ulica Ljubomira Marakovića, Ulica Petra Grgeca, Vrbanjska ulica, Vučanska ulica, Kruge (4 - 64), Trnjanska cesta (21 - 65 i 36 - 90A), Trnjanski zavoj II. (4), Trnjanski zavoj IV. (1 i 2), Ulica grada Vukovara (84 - 86), Slavonska avenija (dio - bez k.br., od Avenije Većeslava Holjevca do Kruga), Ulica Hrvatske bratske zajednice (dio - bez k.br.).

 

12. Mjesni odbor Veslačko naselje (skraćeno: MO Veslačko naselje) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Trnje na južnoj strani raskrižja SAVSKE CESTE i ulice PRISAVLJE i nastavlja južnom stranom ulice PRISAVLJE u smjeru istoka do raskrižja sa CVJETNOM CESTOM. Zatim skreće u smjeru juga do granice gradskih četvrti Trnje i Novi Zagreb - zapad te u smjeru jugozapada prati granicu tih gradskih četvrti do SAVSKOG MOSTA, odnosno do tromeđe gradskih četvrti Trnje, Novi Zagreb - zapad i Trešnjevka - jug. Zatim nastavlja u smjeru sjevera granicom gradskih četvrti Trnje i Trešnjevka - jug do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Veslačko naselje:

Veslačka ulica, Prisavlje (2) (od Savske ceste do Cvjetne ceste - južna strana), Savska cesta (153 - 193), Obala dr. Savke Dabčević Kučar (dio - bez k.br.).

 

13. Mjesni odbor Vrbik (skraćeno: MO Vrbik) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na jugoistoku raskrižja ULICE GRADA VUKOVARA i ULICE IVANA LUČIĆA, te skreće prema jugu istočnom stranom ULICE IVANA LUČIĆA do SLAVONSKE AVENIJE. Mijenja smjer prema zapadu sjevernom stranom SLAVONSKE AVENIJE do ŠETALIŠTA JURIJA GAGARINA. Zatim ide u smjeru sjevera, obuhvaćajući objekte u ulici VRBIK i ULICI LAVOSLAVA RUŽIČKE te izuzimajući objekte POLJIČKE ULICE do ULICE GRADA VUKOVARA. Skreće na istok južnom stranom ULICE GRADA VUKOVARA do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Vrbik:

Kninski trg, Ulica Alexandera von Humboldta, Ulica Fausta Vrančića, Ulica Frana Bošnjakovića, Ulica Gaje Alage, Ulica Ivana Stožira, Ulica Paule i Većeslava Pavleka Miškine, Vrbik, Vrbik I., Vrbik II., Vrbik III., Vrbik IV., Vrbik V., Vrbik VI., Vrbik X., Vrbik XI., Vrbik XII., Vrbik XIII., Ulica grada Vukovara (56 - 64), Ulica Ivana Lučića (2 - 12), Ulica Lavoslava Ružičke (1 - 5 i 2 - 66).

 

IV. Na području Gradske četvrti Maksimir osniva se 11 mjesnih odbora:

1. Bukovac, sa sjedištem u Zagrebu, Mogilska ulica 50;

2. "Dinko Šimunović", sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Armina Šrapca 12;

3. Dobri Dol, sa sjedištem u Zagrebu, Dobri Dol 49;

4. Dotrščina, sa sjedištem u Zagrebu, Jazbinski odvojak II. 6;

5. "Eugen Kvaternik", sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kralja Zvonimira 68;

6. Kozjak, sa sjedištem u Zagrebu, Bijenička cesta 97;

7. Maksimir, sa sjedištem u Zagrebu, Barutanski breg 5;

8. Maksimirska naselja, sa sjedištem u Zagrebu, Aleja Antuna Augustinčića 12;

9. Mašićeva, sa sjedištem u Zagrebu, Trg Vlaha Bukovca 3;

10. Remete, sa sjedištem u Zagrebu, Vinec 1;

11. Ružmarinka, sa sjedištem u Zagrebu, Ružmarinka 21.

 

1. Mjesni odbor Bukovac (skraćeno: MO Bukovac) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na sjeveroistočnoj strani raskrižja BUKOVAČKE CESTE i JURJE VESI u smjeru sjevera zapadnom stranom JURJE VESI, te ispred objekta Jurja Ves 68 nastavlja sredinom livade do ulice BEZGOVEC koju izuzima te nastavlja sredinom šume, obuhvaćajući objekte ulice BUKOVAC do ulice DONJI BREZINŠČAK. Mijenja smjer prema sjeverozapadu, izuzimajući objekte BUKOVAČKE CESTE a obuhvaćajući objekte ulice DONJI BREZINŠČAK, zatim objekte ulice BREZINŠČAK bez objekata Brezinščak 2 do 4A i dolazi do ulice GORNJI BUKOVAC. Skreće u smjeru istoka, uključujući objekte ulice GORNJI BUKOVAC i VRANIĆEVE ULICE do polja Jazbina, gdje mijenja smjer prema jugu i nastavlja potokom Dotrščina do pred ulicu MELINIŠĆE. Skreće u smjeru jugozapada, obilazeći objekte Melinišće 5 - 11, zatim zapadnom stranom ulica MELINIŠĆE i V. POŽARINJE te sjevernom stranom Maksimirske šume dolazi do ulice PRILESJE. Mijenja smjer prema jugu zapadnom stranom Maksimirske šume do raskrižja ulica PRILESJE i OBOJ. Nastavlja u smjeru sjeverozapada istočnom, pa sjevernom stranom igrališta, zatim obuhvaćajući objekte OBOJA i JURJA VESI dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Bukovac:

Bukovac, Bukovački obronak, Bukovački ogranak I., Bukovački ogranak II., Bukovački ogranak III., Bukovački ogranak IV., Bukovački vijenac, Bukovački vijenac I. odvojak, Bukovački vijenac II. odvojak, Bukovački zavoj, Bukovečke stube, Donji Brezinščak, Gornji Bukovac I. odvojak, Gornji Bukovac II. odvojak, Gornji Bukovac III. odvojak, I. Bukovački obronak, I. Požarinje, II. Bukovački obronak, II. Požarinje, III. Požarinje, IV. Požarinje, IX. Bukovački ogranak, IX. Požarinje, Jaslice, Jurja Ves, Jurja Ves I. odvojak, Jurja Ves II. odvojak, Jurja Ves III. odvojak, Korana, Kosa, Kosa I. odvojak, Mogilska ulica, Mogilske stube I., Mogilske stube II., Oboj, Oboj I. odvojak, Oboj II. odvojak, Oboj III. odvojak, Oboj IV. odvojak, Oboj V. odvojak, Oboj VI. odvojak, Obojski gaj, Obojski put, Obronak Prilesje, Prilesje (1 - 1A, 3 - 115 i 2 - 62), Podravski put, Požarinje, Predškolska ulica, Prilesje I. odvojak, Prilesje II. odvojak, Prilesje III. odvojak, Prilesje IV. odvojak, Prilesje V. odvojak, Prilesje VI. odvojak, Sedlo, Trnac, Trnac I. odvojak, V. Bukovački ogranak, V. Požarinje, VI. Bukovački ogranak, VI. Požarinje, VII. Bukovački ogranak, VII. Požarinje, VIII. Bukovački ogranak, VIII. Požarinje, Vranićeva ulica, X. Požarinje, XI. Požarinje, XII. Požarinje, Zeleni kut, Brezinščak (5 - 9 i 4B - 16), Gajščak (5A), Gornji Bukovac (1 - 163, 2 - 16A i 18 - 184), Jazbina (63), Melinišće (3 - 3D i 5D), Prilesje (1, 1A, 3 - 115 i 2 - 62).

 

2. Mjesni odbor "Dinko Šimunović" (skraćeno: MO "Dinko Šimunović") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Maksimir i Gornji grad - Medveščak na sjeveroistočnoj strani TRGA EUGENA KVATERNIKA (KVATERNIKOV TRG) u smjeru sjevera, granicom gradskih četvrti Maksimir i Gornji grad - Medveščak do BIJENIČKE CESTE. Nastavlja prema jugoistoku obuhvaćajući parne objekte SREBRNJAKA, zatim objekte ŠTAMPAROVE ULICE i ulicu DRENOVAC do raskrižja LAŠĆINSKE CESTE i ulice JORDANOVAC. Skreće u smjeru juga, obuhvaćajući objekte LAŠĆINSKE CESTE i ulice PRAŽNICA do PETROVE ULICE, izuzimajući njezine objekte, nastavlja prema jugu izuzimajući sve objekte ULICE FRANJE POKORNOGA (POKORNOGA), TRGA VLAHE BUKOVCA (BUKOVČEV TRG) i ULICE NIKOLE MAŠIĆA (MAŠIĆEVA) do MAKSIMIRSKE CESTE. Skreće u smjeru jugozapada sjevernom stranom MAKSIMIRSKE CESTE do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO "Dinko Šimunović":

Čeline, Drenovac, Dugi dol, Fijanova ulica, Gloščica, Krijesnice, Krijesničke stube, Kuhačeva ulica, Labudovac, Matijašec, Pražnica, Stube Milana Preloga, Štamparova ulica, Trg Otokara Keršovanija, Ulica Adama Mandrovića (Mandrovićeva), Ulica Armina Šrapca (Šrapčeva), Ulica Gjure Eisenhutha (Eisenhuthova), Ulica Ivana Padovca (Padovčeva), Ulica Ivana Zajca (Zajčeva), Lašćinska cesta (3 - 83 i 2 - 82), Maksimirska cesta (1 - 49), Petrova ulica (29 - 35 i 50 - 56), Srebrnjak (2 - 170), Ulica Dragutina Domjanića (Domjanićeva) (6 - 28), Ulica Ivana Filipovića (1 i 2 - 8A).

 

3. Mjesni odbor Dobri Dol (skraćeno: MO Dobri Dol) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na sjeveroistočnoj strani raskrižja BUKOVAČKE CESTE i PETROVE ULICE u smjeru jugozapada južnom stranom PETROVE ULICE do raskrižja s ULICOM FRANJE POKORNOGA (POKORNOGA). Skreće na jug, zatim zapad obuhvaćajući objekte parne strane PETROVE ULICE i dolazi do raskrižja s ULICOM IVANA ZAJCA (ZAJČEVA), te nazad u smjeru sjeveroistoka obuhvaćajući objekte neparne strane PETROVE ULICE do raskrižja s LAŠĆINSKOM CESTOM. Mijenja smjer prema sjeveru, izuzimajući objekte LAŠĆINSKE CESTE do raskrižja s ULICOM IVANA FILIPOVIĆA, zatim obuhavaća objekte te ulice i ulica DOBRI DOL i LUKOVAC do ulice JORDANOVAC. Nastavlja u smjeru jugoistoka, obuhvaćajući sa zapadne i sjeverne strane samostan i crkvu Družbe Isusove, zatim ide sjevernom stranom bolnice Jordanovac, te sjevernom i istočnom stranom KBC "Rebro", zatim sjevernom stranom ULICE MIJE KIŠPATIĆA (KIŠPATIĆEVA), obuhvaćajući objekt Kišpatićeva 4 do BUKOVAČKE CESTE. Nastavlja u smjeru juga istočnom stranom BUKOVAČKE CESTE do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Dobri Dol:

Ulica Viktora Cara Emina, Dobri Dol, Donji prečac, Gorjanovićeva ulica, Gornji prečac, I. Jordanovački odvojak, Jordanovački put, Klanjčić, Lukovac, Mirnovac, Osredak, Podvršje, Ulica Celestina Medovića (Medovićeva), Ulica Ferde Kovačevića (Kovačevićeva), Ulica Mije Kišpatića (Kišpatićeva), Ulica Rikarda Katalinića Jeretova, Ulica Viktora Cara Emina, Bukovačka cesta (37), Jordanovac (33 - 121 i 36 - 110), Petrova ulica (35A - 167 i 60 - 80), Ulica Ivana Filipovića (5 - 37 i 12 - 40).

 

4. Mjesni odbor Dotrščina (skraćeno: MO Dotrščina) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od tromeđe gradskih četvrti Maksimir, Podsljeme i Gornja Dubrava u smjeru juga po granici gradskih četvrti Maksimir i Gornja Dubrava do južne strane Policijske akademije. Skreće u smjeru zapada južnom stranom Policijske akademije do potoka Bliznec. Nastavlja u smjeru sjevera potokom Bliznec, zatim granicom k.o. Maksimir i k.o. Remete do ulice MELINIŠĆE, obuhvaćajući objekte ulice Melinišće 5 - 13 dolazi do potoka Bliznec. Nastavlja u smjeru sjeverozapada potokom Bliznec, zatim presijeca polje Jazbina, prati rub šume te ponovno nastavlja potokom do ulice ČAPLINEC, odnosno do granice gradskih četvrti Maksimir i Podsljeme. Slijedi u smjeru istoka pa juga granicu gradskih četvrti do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Dotrščina:

Čretski odvojak, Jazbinski gaj I., Jazbinski gaj II., Jazbinski odvojak I., Jazbinski odvojak II., Jazbinski odvojak III., Jazbinski odvojak IV., Jazbinski odvojak IX., Jazbinski odvojak V., Jazbinski odvojak VI., Jazbinski odvojak VII., Jazbinski odvojak VIII., Jazbinski odvojak X., Vrteci, Avenija Gojka Šuška (1), Čaplinec (37 - 51), Čret (3 - 141, 2 - 2E/2 i 6 - 64), Gornji Bukovac (16B - 16C), Jazbina (1 - 61, 63A - 153 i 4 - 148), Melinišće (5 - 5A, 7 - 13 i 4 - 10), Svetošimunska cesta (61 - 107 i 80 - 88), Štefanovec (13 - 15 i 2 - 4).

 

5. Mjesni odbor "Eugen Kvaternik" (skraćeno: MO "Eugen Kvaternik") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od tromeđe gradskih četvrti Maksimir, Peščenica - Žitnjak i Donji grad u smjeru sjeverozapada granicom gradskih četvrti Maksimir i Donji grad do tromeđe gradskih četvrti Maksimir, Donji grad i Gornji grad - Medveščak. Nastavlja u smjeru istoka granicom gradskih četvrti Maksimir i Gornji grad - Medveščak do MAKSIMIRSKE CESTE, zatim njenom sjevernom stranom do ULICE BOGOSLAVA ŠULEKA (ŠULEKOVA). Mijenja smjer prema jugu, obuhvaćajući sve objekte ULICE BOGOSLAVA ŠULEKA (ŠULEKOVA) do granice gradskih četvrti Maksimir i Peščenica - Žitnjak. Nastavlja u smjeru jugozapada granicom gradskih četvrti do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO "Eugen Kvaternik":

Ulica Antuna Nemčića (Nemčićeva), Ulica Dragutina Rakovca (Rakovčeva), Ulica Ferde Livadića (Livadićeva), Ulica Franje Žigrovića (Žigrovićeva), Ulica Ivana Trnskoga (Trnskoga), Ulica Josipa Sermagea (Sermaževa), Ulica Metela Ožegovića (Ožegovićeva), Ulica Ognjeslava Utješenovića (Utješenovićeva), Ulica Vjekoslava Babukića (Babukićeva), Maksimirska cesta (2 - 44), Trg Eugena Kvaternika (Kvaternikov trg) (5 - 9 i 4 - 6), Ulica Bogoslava Šuleka (Šulekova) (1 - 33 i 2 - 32), Ulica Ferde Rusana (Rusanova) (1 - 13 i 2 - 14), Ulica kralja Zvonimira (79 - 101), Ulica Pavla Štoosa (Štoosova) (1 - 5 i 2 - 8), Ulica Vjekoslava Heinzela (Heinzelova) (1 - 25).

 

6. Mjesni odbor Kozjak (skraćeno: MO Kozjak) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Maksimir i Gornji grad - Medveščak na sjeverozapadnoj strani raskrižja BIJENIČKE CESTE i ulice SREBRNJAK u smjeru sjevera, granicom gradskih četvrti do tromeđe k.o. Maksimir, k.o. Remete i k.o. Gračani. Skreće u smjeru istoka granicom k.o. Maksimir i k.o. Remete do sjeverne strane objekta Gorice 75 te nastavlja sjevernom stranom ulica GORICE i RIM, obuhvaćajući objekte Rim 100 i 102 do granice k.o. Maksimir i k.o. Remete. Nastavlja u smjeru sjevera, zatim istoka, pa juga, granicom k.o. Maksimir i k.o. Remete do ulice BARUTANSKI JARAK, obuhvaćajući Barutanski jarak 157. Nastavlja u smjeru juga, obuhvaćajući objekte ulica DONJI RIM, VELIKI DOL i FUČKOVEC, izuzimajući objekte BARUTANSKOG OGRANKA V. i OGRIZEKOVE ulice, zatim sjevernom stranom objekta Kozjak 67 dolazi na ulicu KOZJAK. Skreće u smjeru juga, zatim zapada, ulicom KOZJAK, obuhvaćajući sve njezine objekte i objekte ulice KOZJAK I. ODVOJAK do ulice REBAR. Skreće na jugoistok istočnom stranom ulice REBAR, zatim zapadnom stranom ulice REBROVAC, obuhvaćajući objekte ulica DOLČIĆ i ŠLJIVIK, zatim obilazeći samostan i crkvu Družbe Isusove sa sjeverne i zapadne strane dolazi na raskrižje JORDANOVCA i LAŠĆINSKE CESTE. Nastavlja u smjeru sjeverozapada uključujući objekt Lašćinska cesta 85, a obilazeći sve objekte ulice DRENOVAC, ŠTAMPAROVE ULICE i ulice SREBRNJAK do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Kozjak:

Bijenički ogranak I., Bijenički ogranak II., Bijenički ogranak III., Borik, Brestovac, Dolčić, Donji Rim, Fratrovac, Fučkovec, Gorički odvojak, Hrastik, Hrastovac, Jasenik, Korito, Kozjačić, Kozjak, Kozjak I. odvojak, Lašćinske ledine, Lašćinski Borovec, Lipovac I., Lipovac II., Lipovac III., Mali dol, Rim, Rimski jarak, Rimski odvojak, Smrekovac, Šljivik, Veliki dol, Barutanski jarak (157 - 161), Barutanski ogranak V. (9A), Bijenička cesta (97 - 141 i 92A - 188), Gorice (7 - 75, 2 - 58I i 68B), Lašćinska cesta (85 - 151 i 84 - 142), Rebar (5 - 29 i 2 - 46).

 

7. Mjesni odbor Maksimir (skraćeno: MO Maksimir) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na sjeveroistočnoj strani raskrižja MAKSIMIRSKE CESTE i BUKOVAČKE CESTE u smjeru sjevera istočnom stranom BUKOVAČKE CESTE do ULICE MIJE KIŠPATIĆA (KIŠPATIĆEVA). Nastavlja u smjeru sjeverozapada sjevernom stranom ULICE MIJE KIŠPATIĆA (KIŠPATIĆEVA), izuzimajući objekt Kišpatićeva 4, te istočnom i sjevernom stranom KBC "Rebro", zatim sjevernom stranom bolnice Jordanovac i sjevernom stranom samostana i crkve Družbe Isusove, gdje mijenja smjer prema sjeveroistoku, izuzimajući objekte ulica ŠLJIVIK i DOLČIĆ do ulice REBROVAC. Nastavlja u smjeru sjeverozapada zapadnom stranom ulice REBROVAC, zatim istočnom stranom ulice REBAR do ulice KOZAK. Mijenja smjer prema istoku, obuhvaćajući Dječji vrtić "Kozjak", a izuzimajući objekte ulica KOZJAK I. ODVOJAK, KOZJAK i KOZJAČIĆ do ulice BARUTANSKI JARAK. Nastavlja u smjeru sjevera, uključujući objekte ulica OGRIZEKOVA i BARUTANSKI OGRANAK V., a izuzimajući objekte ulica VELIKI DOL i DONJI RIM do južne strane objekta Donji Rim 16 gdje izlazi na ulicu BARUTANSKI JARAK. Nastavlja u smjeru sjevera a zatim juga, obuhvaćajući objekte parne strane BARUTANSKOG JARKA, zatim objekte PAJALIĆEVE ULICE, CVJETNI DOL i BUKOV DOL do BUKOVAČKE CESTE. Nastavlja istočnom stranom BUKOVAČKE CESTE, obuhvaćajući objekte na parnoj strani te ulice kao i objekte ulica PRISOJ i VRHOVČEV VIJENAC i dolazi do sjeverne strane igrališta, a zatim do raskrižja ulica PRILESJE i OBOJ, odnosno do zapadne strane Maksimirske šume. Nastavlja prema sjeveru zapadnom i sjevernom stranom Maksimirske šume te dolazi do granice k.o. Maksimir i k.o. Remete. Mijenja smjer prema jugu prateći granicu k.o. Maksimir i k.o. Remete, zatim potok Bliznec, nastavlja istočnom stranom Maksimirske šume, izuzimajući objekte ulice FAKULTETSKO DOBRO te sjevernom stranom MAKSIMIRSKOG PERIVOJA dolazi do MAKSIMIRSKE CESTE. Nastavlja u smjeru zapada sjevernom stranom MAKSIMIRSKE CESTE do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Maksimir:

Barutanski breg, Barutanski breg I., Barutanski breg II., Barutanski breg III., Barutanski ogranak II., Barutanski ogranak IV., Barutanski ogranak V., Bukov dol, Cvjetni dol, I. Rebar, Mohorovičićeva ulica, Ogrizekova ulica, Pajalićeva ulica, Pančićeva ulica, Park maksimirskih branitelja, Pilarova ulica, Prisoj, Rebrovac, Rebrovac I., Rebrovac II., Rebrovac III., Salopekova ulica, Tućanova ulica, Ulica Frana Kesterčaneka (Kesterčanekova), Vrhovčev vijenac, Barutanski jarak (7 - 153 i 8 - 150A), Bukovačka cesta (39 - 153A i 2 - 132), Maksimirska cesta (125), Prilesje (1B - 1F), Rebar (31 - 163 i 52 - 120), Gornji Bukovac (dio - bez k.br. od Svetošimunske ceste do V. Požarinja), Maksimirski perivoj (1 - 11), Stube Uroščak (cijela - bez k.br.), Stube Veselka Senjaka (cijela - bez k.br.).

 

8. Mjesni odbor Maksimirska naselja (skraćeno: MO Maksimirska naselja) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od tromeđe gradskih četvrti Maksimir, Gornja Dubrava i Donja Dubrava u smjeru juga granicom gradskih četvrti Maksimir i Donja Dubrava do tromeđe gradskih četvrti Maksimir, Donja Dubrava i Peščenica - Žitnjak. Ide dalje u smjeru zapada granicom gradskih četvrti Maksimir i Peščenica - Žitnjak do raskrižja ULICE DIVKA BUDAKA i ulice SVETICE. Skreće u smjeru sjevera zapadnom stranom ulice SVETICE do MAKSIMIRSKE CESTE. Nastavlja u smjeru istoka sjevernom stranom MAKSIMIRSKE CESTE do MAKSIMIRSKOG PERIVOJA. U smjeru sjeveroistoka ide sjevernom stranom MAKSIMIRSKOG PERIVOJA, obuhvaća objekte ulice FAKULTETSKO DOBRO, nastavlja istočnom stranom Maksimirske šume do južne strane Policijske akademije. Mijenja smjer prema istoku prateći južnu stranu Policijske akademije dolazi do granice gradskih četvrti Maksimir i Gornja Dubrava. Nastavlja u smjeru juga granicom gradskih četvrti do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Maksimirska naselja:

Aleja Antuna Augustinčića, Babićev prilaz, Brkljačićeva ulica, Fakultetsko dobro, Hegedušićeva ulica, Hitrecova ulica, I. Ravnice, II. Ravnice, III. Ravnice, IV. Ravnice, IX. Ravnice, Maksimirski perivoj (2-6), Maksimirsko naselje II., Maksimirsko naselje III., Maksimirsko naselje IV., Park Narodne zaštite, Prilaz Slave Raškaj, Radauševa ulica, Ravnice, Šeferova ulica, Trg Augustina Kažotića (Kažotićev trg), Trg Milovana Zoričića (Zoričićev trg), Ulica Aleksandra Hondla (Hondlova), Ulica Anastasa Popovića (Popovićeva), Ulica Antuna Jakića (Jakićeva), Ulica Antuna Kontaka (Kontakova), Ulica Dragutina Albrechta (Albrechtova), Ulica Eugena Sabljića (Sabljićeva), Ulica Filipa Rabusa (Rabusova), Ulica Frana Kuralta (Kuraltova), Ulica Franje Sollara (Sollarova), Ulica Franje Tomšića (Tomšićeva), Ulica Franje Župana (Županova), Ulica Jurja Dalmatinca, Ulica Lavoslava Hartmanna (Hartmannova), Ulica Luke Stiplošeka (Stiplošekova), Ulica Mije Krešića (Krešićeva), Ulica Milana Lenucija (Lenucijeva), Ulica Nikole Badovinca (Badovinčeva), Ulica Nikole Kollera (Kollerova), Ulica Slavoljuba Bulvana (Bulvanova), Ulica Tvrtka Miloša, V. Ravnice, VII. Ravnice, VIII. Ravnice, X. Ravnice, XI. Ravnice, Maksimirska cesta (127 - 131 i 128 - 152A), Svetice (1), Svetošimunska cesta (23 - 33A i 76), Ulica Divka Budaka (19 i 18), Ulica kneza Branimira (Branimirova) (73 - 119 i 8 - 10), Ulica Dragutina Mandla (dio - bez k.br. neparna strana).

 

9. Mjesni odbor Mašićeva (skraćeno: MO Mašićeva) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na jugozapadnoj strani raskrižja ULICE FRANJE POKORNOGA (POKORNOGA) i PETROVE ULICE u smjeru sjeveroistoka južnom stranom PETROVE ULICE do BUKOVAČKE CESTE. Skreće na jug istočnom stranom BUKOVAČKE CESTE do MAKSIMIRSKE CESTE. Nastavlja u smjeru jugozapada sjevernom stranom MAKSIMIRSKE CESTE do zapadne strane ULICE NIKOLE MAŠIĆA (MAŠIĆEVA). Mijenja smjer prema sjeveroistoku, obuhvaćajući objekte ULICE NIKOLE MAŠIĆA (MAŠIĆEVA), TRGA VLAHA BUKOVCA (BUKOVČEV TRG) i ULICE FRANJE POKORNOGA (POKORNOGA) do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Mašićeva:

Benkovićeva ulica, Božidarevićeva ulica, Duknovićeva ulica, Jordanovačke livade I., Jordanovačke livade II., Klovićeva ulica, Trg Vlaha Bukovca (Bukovčev trg), Ulica Bele Čikoša (Čikoševa), Ulica dr. Pavla Markovca, Ulica Franje Krežme (Krežmina), Ulica Franje Pokornoga (Pokornoga), Ulica Ivana Rendića (Rendićeva), Ulica Josipa Račića (Račićeva), Ulica Klementa Crnčića (Crnčićeva), Ulica Lavoslava Švarca (Švarcova), Ulica Miroslava Kraljevića (Kraljevićeva), Ulica Nikole Mašića (Mašićeva), Ulica Rudolfa Valdeca (Valdecova), Ulica Vjekoslava Karasa (Karasova), Bukovačka cesta (1 - 27), Jordanovac (1 - 29 i 2 - 8), Maksimirska cesta (51 - 123), Petrova ulica (84 - 184).

 

10. Mjesni odbor Remete (skraćeno: MO Remete) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na raskrižju BUKOVAČKE CESTE i ulice BUKOV DOL u smjeru sjeverozapada po sjevernoj strani ulice BUKOV DOL, izuzimajući objekte ulica BUKOV DOL, CVJETNI DOL i PAJALIĆEVE ULICE, do raskrižja ulica BARUTANSKI JARAK i REMETE, odnosno do granice k.o. Maksimir i k.o. Remete. Nastavlja u smjeru sjevera zatim zapada pa juga granicom k.o. Maksimir i k.o. Remete, izuzimajući objekte Rim 100 i 102 dolazi do ulice RIM. Nastavlja u smjeru zapada sjevernom stranom ulica RIM i GORICE, izuzimajući objekt Gorice 75 dolazi do granice k.o. Maksimir i k.o. Remete te tom granicom dolazi do granice gradskih četvrti Maksimir i Gornji grad - Medveščak. U smjeru sjevera prati granicu gradskih četvrti Maksimir i Gornji grad - Medveščak do tromeđe gradskih četvrti Maksimir, Gornji grad - Medveščak i Podsljeme, zatim u smjeru istoka prati granicu gradskih četvrti Maksimir i Podsljeme do raskrižja ulica ČAPLINEC i OMEJAK. Skreće na jug prateći potok Bliznec, zatim rub šume i presijeca polje Jazbina gdje mijenja smjer prema zapadu, izuzimajući objekte VRANIĆEVE ULICE i ulice GORNJI BUKOVAC do BUKOVAČKE CESTE. Skreće prema jugu obuhvaćajući objekte BUKOVAČKE CESTE, parne objekte Brezinščak 2 - 4A i sve objekte ulice GAJŠČAK, zatim sredinom šume dolazi do ulice BEZGOVEC. Nastavlja istim smjerom obuhvaćajući objekte te ulice, zatim ide sredinom livade i dolazi do granice k.o. Maksimir i k.o. Remete. Granicom k.o. Maksimir i k.o Remete u smjeru zapada dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Remete:

Bezgovec, Biškupec breg, Bukovečki krč, Bukovečki krč II., Česmičkoga ulica, Črešnjevec, Gospočak, Hrastov gaj, Ivirščak, Kesten brijeg, Kostanjevec, Kratki dol, Ledine, Lješnjakovec, Mirni dol, Pavlinski prilaz, Pustoselina, Remete, Remetski Banjščak, Studeni breg, Šušnjići, Tihi dol, Ulica Anđele Horvat, Veselišće, Vinec, Brezinščak (4 - 4A), Bukovačka cesta (155 - 361 i 140 - 412), Čaplinec (53 - 61), Gajščak (5, 7 - 59 i 2 - 54), Gorice (77 - 117/1, 60 - 68A i 70 - 116A), Kameniti stol (31 - 41A i 2 - 42), Kvintička ulica (1 - 29 i 2 - 26), Kvintički odvojak (2 - 24), Remetski kamenjak (15 - 17 i 20 - 74A).

 

11. Mjesni odbor Ružmarinka (skraćeno: MO Ružmarinka) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Maksimir i Peščenica - Žitnjak na jugozapadnoj strani raskrižja ULICE DIVKA BUDAKA i ulice SVETICE u smjeru jugozapada granicom gradskih četvrti Maksimir i Peščenica - Žitnjak do ULICE BOGOSLAVA ŠULEKA (ŠULEKOVA). Skreće u smjeru sjevera, izuzimajući sve objekte ULICE BOGOSLAVA ŠULEKA do MAKSIMIRSKE CESTE. Nastavlja prema istoku sjevernom stranom MAKSIMIRSKE CESTE do BUKOVAČKE CESTE. Mijenja smjer prema jugu zapadnom stranom ulice SVETICE do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Ružmarinka:

Ružmarinka, Ulica Dragutina Hirca (Hirčeva), Ulica Matije Smodeka (Smodekova), Ulica Nikole Škrlca (Škrlčeva), Ulica Tome Blažeka (Blažekova), Maksimirska cesta (46 - 120), Svetice (2 - 8) (od Maksimirske ceste do Ulice Divka Budaka - zapadna strana), Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja (3 - 5 i 2 - 6), Ulica Augusta Harambašića (Harambašićeva) (7 - 23 i 2 - 26), Ulica Dragojla Kušlana (Kušlanova) (3 - 37A i 2 - 36), Ulica kralja Zvonimira (103 - 137), Ulica Pavla Štoosa (Štoosova) (7 - 27 i 12 - 38).

 

V. Na području Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak osniva se 16 mjesnih odbora:

1. Borongaj - Lugovi, sa sjedištem u Zagrebu, Vukomerec 41;

2. "Bruno Bušić", sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ante Jakšića 29a;

3. Donje Svetice, sa sjedištem u Zagrebu, Kriška ulica 20;

4. Ferenščica, sa sjedištem u Zagrebu, Ivanićgradska ulica 66;

5. Folnegovićevo naselje, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Joze Laurenčića 8b;

6. "Janko Matko", sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Franje Horvata Kiša 12;

7. Ivanja Reka, sa sjedištem u Ivanjoj Reki, Marofska ulica 1a;

8. Kozari Bok, sa sjedištem u Zagrebu, Kozari Bok IX. odvojak 11;

9. Kozari Putevi, sa sjedištem u Zagrebu, Kozari Bok IX. odvojak 11;

10. Peščenica, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Petra Petrovića Njegoša 10;

11. Petruševec, sa sjedištem u Zagrebu, I. Petruševec 78a;

12. Resnik, sa sjedištem u Zagrebu, I. Resnik 48;

13. Savica Šanci, sa sjedištem u Zagrebu, Savica I. 2;

14. Volovčica, sa sjedištem u Zagrebu, Kriška ulica 20;

15. Vukomerec, sa sjedištem u Zagrebu, Porečka ulica 7a;

16. Žitnjak, sa sjedištem u Zagrebu, Žitnjak 61.

 

1. Mjesni odbor Borongaj - Lugovi (skraćeno: MO Borongaj - Lugovi) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke presjeka granice gradskih četvrti Maksimir i Peščenica - Žitnjak i produžetka istočne međe k.č. 1325 k.o. Peščenica u smjeru istoka te juga po granici gradske četvrti Peščenica - Žitnjak do BUZETSKE ULICE. Skreće prema zapadu te prema jugu, izuzimajući sve objekte BUZETSKE ULICE, BRSEČKE ULICE, a obilazeći objekte Vukomerec 41A, 41C i 41D do ulice VUKOMEREC. Nastavlja u smjeru jugoistoka njenom južnom stranom do granice gradskih četvrti Peščenica - Žitnjak i Donja Dubrava. Mijenja smjer prema jugu prateći granicu gradskih četvrti do SLAVONSKE AVENIJE te sjevernom stranom SLAVONSKE AVENIJE skreće prema zapadu do ULICE GRADA GOSPIĆA. Nastavlja u smjeru sjeverozapada sjevernom stranom ULICE GRADA GOSPIĆA, zatim zapadnom stranom GETALDIĆEVE ULICE do BORONGAJSKE CESTE. Skreće prema sjeveru i istočnom međom k.č. 1325 k.o. Peščenica dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Borongaj - Lugovi:

Beramska ulica, Borongajski lug, Brgodski put, Cunjska ulica, Gologorička ulica, Grdoselska ulica, Grožnjanska ulica, Kanfanarska ulica, Lozarinska ulica, Marčanska ulica, Oprtaljski put, Podmejska ulica, Savudrijska ulica, Skorušička ulica, Sovinjačka ulica, Šušnjevička ulica, Tinjanska ulica, Trgetska ulica, Vižinadska ulica, Žbandajski put, Žminjska ulica, Borongajska cesta (83 - 83G i 104), Getaldićeva ulica (1 - 5), Porečka ulica (66), Senjska ulica (16 - 18), Slavonska avenija (7A - 11B) (od Ulice grada Gospića do potoka Štefanovec - sjeverna strana), Ulica grada Gospića (1A - 7), Ulica kneza Branimira (Branimirova) (10B -12), Ulica Marijana Čavića (1 - 1B i 2 - 2A), Vukomerec (1 - 41A, 41C, 41D i 2 - 44).

 

2. Mjesni odbor "Bruno Bušić" (skraćeno: MO "Bruno Bušić") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće u jugoistočnoj točki raskrižja ULICE KNEZA BRANIMIRA (BRANIMIROVA) i SVETICA, u smjeru istoka južnom stranom ULICE KNEZA BRANIMIRA (BRANIMIROVA) do granice gradskih četvrti Maksimir i Peščenica - Žitnjak. Nastavlja tom granicom do točke presjeka s produžetkom istočne međe k.č. 1325 k.o. Peščenica. Nastavlja u smjeru jugozapada do BORONGAJSKE CESTE, zatim u smjeru sjeverozapada prati njenu južnu stranu do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO "Bruno Bušić":

Borongaj aerodrom, Brckovljanska ulica, Prikrajska ulica, Ravenska ulica, Ulica Ante Jakšića, Ulica Jure Kaštelana, Ulica Milana Begovića, Ulica Antuna Branka Šimića, Ulica Dinka Šimunovića, Ulica Hanibala Lucića, Ulica Janka Leskovara, Ulica Ksavera Šandora Gjalskog, Ulica Vladimira Vidrića, Ulica Milana Pavelića, Borongajska cesta (53 - 81C), Šetalište Vesne Parun (cijela - bez k.br.).

 

3. Mjesni odbor Donje Svetice (skraćeno: MO Donje Svetice) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Peščenica - Žitnjak i Donji grad te nastavlja u smjeru sjeveroistoka južnom stranom ULICE KNEZA BRANIMIRA (BRANIMIROVA) do jugoistočne točke raskrižja s ulicom DONJE SVETICE. Nastavlja u smjeru istoka do najsjevernije točke BORONGAJSKE CESTE, skreće prema jugu izuzimajući njezine objekte, a obuhvaćajući sve objekte u ULICI LUCIJANA VRANJANINA. Dolazi do PLANINSKE ULICE te skreće prema istoku njezinom sjevernom stranom do raskrižja s IVANIĆGRADSKOM ULICOM. Mijenja smjer prema jugu zapadnom stranom IVANIĆGRADSKE ULICE i dolazi do južne strane ULICE GRADA VUKOVARA, a zatim nastavlja u smjeru zapada južnom stranom iste ulice do zapadne strane HEINZELOVE ULICE, odnosno do granice gradskih četvrti Peščenica - Žitnjak i Trnje. Nastavlja u smjeru sjeverozapada prateći granicu gradskih četvrti Peščenica - Žitnjak i Trnje do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Donje Svetice:

Cerjanska ulica, Dugoselska ulica, Hrebinečka ulica, Lipnička ulica, Livadarski odvojak I., Livadarski odvojak II., Livadarski odvojak IV., Livadarski odvojak V., Livadarski odvojak VI., Livadica, Lonjička ulica, Lupoglavska ulica, Nartska ulica, Negovečka ulica, Oborovska ulica, Park 99. brigade Hrvatske vojske, Pisanička ulica, Planinska ulica (1 - 13A, 17 i 2 - 26), Stara Peščenica I., Šćitarjevska ulica, Ulica Charlesa Darwina, Ulica Lucijana Vranjanina, Vugrovečka ulica, Donje Svetice (9 - 95 i 8 - 40/1), Ivanićgradska ulica (2 - 52), Livadarski put (9 - 27/2 i 18 - 52), Turopoljska ulica (29), Ulica grada Vukovara (275), Ulica Vjekoslava Heinzela (Heinzelova) (51 - 65).

 

4. Mjesni odbor Ferenščica (skraćeno: MO Ferenščica) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Peščenica - Žitnjak i Trnje, odnosno u jugozapadnoj točki raskrižja ULICE GRADA VUKOVARA i ULICE VJEKOSLAVA HEINZELA (HEINZELOVA). Nastavlja u smjeru istoka južnom stranom ULICE GRADA VUKOVARA te u smjeru jugoistoka sjeverozapadnom stranom ULICE GRADA GOSPIĆA do SLAVONSKE AVENIJE. Dalje ide u smjeru zapada sjevernom stranom SLAVONSKE AVENIJE do HEINZELOVE ULICE, odnosno do granice gradskih četvrti Peščenica - Žitnjak i Trnje. Mijenja smjer prema sjeverozapadu prateći granicu gradskih četvrti Peščenica - Žitnjak i Trnje do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Ferenščica:

Andrilovečka ulica, Čemernička ulica, Ferenščica I., Ferenščica II., Ferenščica IV., Ferenščica IX., Ferenščica V., Ferenščica VI., Ferenščica VII., Ferenščica X., Ferenščica XI., II. Andrilovečka ulica, II. Ferenščica I. odvojak, II. Ferenščica II. odvojak, II. Ferenščica III. odvojak, II. Ferenščica IV. odvojak, II. Ferenščica V. odvojak, II. Ferenščica VI. odvojak, II. Ferenščica VII. odvojak, III. Andrilovečka ulica, IV. Andrilovečka ulica, Ivekovićeva ulica, Ježevska ulica, Kopčevečka ulica, Leprovička ulica, Lovinčićeva ulica, Puhovska ulica, Šaškovečka ulica, Ulica Branka Perice, Ulica Dobrovoljačke oružane skupine "Ban Jelačić", Ulica majstora Buvine, Donje Svetice (99A - 131 i 46 - 48E), Getaldićeva ulica (8), Ivanićgradska ulica (73 - 79 i 54 - 66), Slavonska avenija (7), Ulica grada Vukovara (284), Ulica Marijana Čavića (9 i 4 - 8), Ulica Vjekoslava Heinzela (Heinzelova) (71), Radnička cesta (dio - bez k.br. od Heinzelove ulice do Slavonske avenije), Ulica grada Gospića (dio bez k.br., cijela parna strana).

 

5. Mjesni odbor Folnegovićevo naselje (skraćeno: MO Folnegovićevo naselje) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na istočnoj strani raskrižja SLAVONSKE AVENIJE i ulice SAVICA I. i granice gradskih četvrti Peščenica - Žitnjak i Trnje u smjeru juga istočnom, zatim južnom stranom ulice SAVICA I, zapadnom stranom ULICE FRANA KRSTE FRANKOPANA do raskrižja ULICE FRANA KRSTE FRANKOPANA i ULICE I. GARDIJSKE BRIGADE "TIGROVI". Nastavlja u smjeru zapada sjevernom stranom ULICE I. GARDIJSKE BRIGADE "TIGROVI", izuzimajući sve objekte ULICE DANE DUIĆA do točke presjeka sjeverne strane raskrižja iste ulice i granice gradskih četvrti Peščenica - Žitnjak i Trnje. U smjeru sjeverozapada granicom gradskih četvrti dolazi do sjeverne strane ULICE MILKE TRNINE. Nastavlja u smjeru sjeveroistoka ULICOM MILKE TRNINE, obuhvaćajući sve objekte ULICE JOZE LAURENČIĆA, izuzimajući sve objekte ULICE FRANJE HORVATA KIŠA i ULICE OTONA ŽUPANČIČA, do granice gradskih četvrti Trnje i Peščenica - Žitnjak. Spomenutom granicom u smjeru istoka dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Folnegovićevo naselje:

Bachova ulica, Benešićeva ulica, Miletićeva ulica, Sachsova ulica, Strozzijeva ulica, Ulica Augusta Cilića, Ulica Dubravka Dujšina, Ulica Janka Rakuše, Ulica Joze Laurenčića, Ulica Milke Trnine, Avenija Marina Držića (89 - 89A), Gavellina ulica (1 - 3 i 2 - 32), Savica I. (3), Slavonska avenija (6B - 8) (od Avenije Marina Držića do Savice I. - južna strana) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Ivanja Reka i Sesvete, Ulica Frana Krste Frankopana (3 - 5) (cijela neparna strana).

 

6. Mjesni odbor "Janko Matko" (skraćeno: MO "Janko Matko") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od sjeverne točke raskrižja AVENIJE MARINA DRŽIĆA i ULICE MILKE TRNINE i granice gradskih četvrti Peščenica - Žitnjak i Trnje u smjeru sjeverozapada, pa istoka, granicom gradskih četvrti do zapadne strane ULICE JANKA RAKUŠA. Skreće u smjeru juga, obuhvaćajući sve objekte ULICE OTONA ŽUPANČIČA i ULICE FRANJE HORVATA KIŠA te izuzmajući sve objekte ULICE JOZE LAURENČIĆA do ULICE MILKE TRNINE. Nastavlja u smjeru jugozapada sjevernom stranom ULICE MILKE TRNINE do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO "Janko Matko":

Ulica Franje Horvata Kiša, Ulica Marije Jurić - Zagorke, Ulica Otona Župančiča, Ulica Janka Polića Kamova, Ulica Šime Starčevića, Avenija Marina Držića (71 - 85B).

 

7. Mjesni odbor Ivanja Reka (skraćeno: MO Ivanja Reka) obuhvaća područje naselja Ivanja Reka.

Ulice i trgovi na području MO Ivanja Reka:

Baranjska ulica, Feketići, Ivanjorečka cesta, Klarići, Marofska ulica, Marofska ulica odvojak, Palašićev odvojak, Palašići, Ranci, Rimski put, Sandelići, Slavonska avenija (110) (ulica prolazi naseljima Zagreb, Ivanja Reka i Sesvete), Ulica Andrije Makara, Ulica Antuna Bonifačića, Ulica Antuna Vakanovića, Ulica Antuna Vugrina, Ulica Bože Težaka, Ulica Dane Grubera, Ulica Filipa Lukasa, Ulica Frana Bubanovića, Ulica Franje Kulmera, Ulica Gustava Janečeka, Ulica Ivana Ančića, Ulica Ivana Šarića, Ulica Josipa Bedekovića, Ulica Josipa Glasera, Ulica Josipa Kirina, Ulica Josipa Zorića, Ulica Julija Domca, Ulica Jurja Majcana, Ulica Karla Bošnjaka, Ulica Lovre Juranića, Ulica Lucijana Kordića, Ulica Nikole Finka, Ulica Pavla Lebera, Ulica Rafaela Levakovića, Ulica Ruđera Boškovića, Ulica Stjepana Horvatića, Ulica Stjepana Mlinarića, Ulica sv. Ivana, Ulica Šime Budinića, Ulica Štefa Kuzmića, Ulica Vladimira Arka.

 

8. Mjesni odbor Kozari Bok (skraćeno: MO Kozari Bok) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na raskrižju SLAVONSKE AVENIJE i RADNIČKE CESTE te u smjeru zapada ide sjevernom stranom SLAVONSKE AVENIJE do granice gradskih četvrti Peščenica - Žitnjak i Donja Dubrava, zatim granicom gradskih četvrti do istočne strane željezničke pruge. Skreće na jugozapad istočnom stranom pruge, zatim u smjeru zapada sjevernom stranom kanala (k.č. 4214 k.o. Žitnjak) do RADNIČKE CESTE. U smjeru sjeverozapada nastavlja sredinom RADNIČKE CESTE do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Kozari Bok:

II. Radnički put, III. Radnički put, IV. Radnički put, Kozari Bok, Kozari Bok I. odvojak, Kozari Bok II. odvojak, Kozari Bok III. odvojak, Kozari Bok IV. odvojak, Kozari Bok IV.a odvojak, Kozari Bok IX. odvojak, Kozari Bok V. odvojak, Kozari Bok VI. odvojak, Kozari Bok VII. odvojak, Kozari Bok VIII. odvojak, V. Radnički put, VI. Radnički put, Kanalski put (1), Koledovčina (1 - 15 i 2 - 10) (od Slavonske avenije do Kanalskog puta), Radnička cesta (109 - 147/1) (od Slavonske avenije do Kanalskog puta - istočna strana), Slavonska avenija (55 i 14 - 54) (od Radničke ceste do željezničke pruge kod Rakitnice - južna strana), Ulica Gordana Lederera (1 i 2-4), Ulica Nede Krmpotić.

 

9. Mjesni odbor Kozari Putevi (skraćeno: MO Kozari Putevi) obuhvaća dio područja naselja Zagreba, granica kojeg kreće od sjeverne točke presjeka RADNIČKE CESTE i kanala (k.č. 4214 k.o. Žitnjak) u smjeru istoka sjevernom stranom kanala do željezničke pruge. Skreće na jugozapad istočnom stranom željezničke pruge do RADNIČKE CESTE, zatim u smjeru sjeverozapada njenom sjevernom stranom dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Kozari Putevi:

I. Kozari Put, I. Kozari Put I. odvojak, I. Kozari Put II. odvojak, I. Kozari Put III. odvojak, I. Kozari Put IV. odvojak, I. Kozari Put IX. odvojak, I. Kozari Put V. odvojak, I. Kozari Put VI. odvojak, I. Kozari Put VII. odvojak, I. Kozari Put VIII. odvojak, I. Kozari Put X. odvojak, I. Kozari Put XI. odvojak, I. Kozari Put XII. odvojak, I. Kozari Put XIIa odvojak, I. Kozari Put XIIb odvojak, I. Kozari Put XIII. odvojak, I. Kozari Put XIIIa odvojak, I. Kozari Put XIV. odvojak, I. Kozari Put XIX. odvojak, I. Kozari Put XV. odvojak, I. Kozari Put XVI. odvojak, I. Kozari Put XVII. odvojak, I. Kozari Put XVIII. odvojak, I. Kozari Put XX. odvojak, I. Kozari Put XXI. odvojak, II. Kanalski put, II. Kanalski put I. odvojak, II. Kanalski put II. odvojak, II. Kanalski put III. odvojak, II. Kanalski put IV. odvojak, II. Kanalski put IX. odvojak, II. Kanalski put V. odvojak, II. Kanalski put VI. odvojak, II. Kanalski put VII. odvojak, II. Kanalski put X. odvojak, II. Kozari put, II. Kozari put I. odvojak, II. Kozari put II. odvojak, II. Kozari put III. odvojak, III. Kozari put, III. Kozari put II. odvojak, III. Kozari put III. odvojak, III. Kozari put IV. odvojak, IV. Kozari put, Kanalski put (12 - 64), Kanalski put I. odvojak, Kanalski put II. odvojak, Kanalski put II.a odvojak, Kozari, Kozari I. odvojak, Kozari II. odvojak, V. Kozari put, VI. Kozari put, VII. Kozari put, Radnička cesta (169 - 173) (od Kanalskog puta do željezničke pruge - istočna strana), Žitnjačka cesta (1 - 5), Koledovčina (dio - bez k.br., od Kanalskog puta do Radničke ceste).

 

10. Mjesni odbor Peščenica (skraćeno: MO Peščenica) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od tromeđe gradskih četvrti Donji grad, Peščenica - Žitnjak i Maksimir te nastavlja u smjeru sjeveroistoka po granici gradskih četvrti Maksimir i Peščenica - Žitnjak do ULICE KNEZA BRANIMIRA (BRANIMIROVA). Mijenja smjer prema jugozapadu i nastavlja južnom stranom ULICE KNEZA BRANIMIRA (BRANIMIROVA) do granice gradskih četvrti Peščenica - Žitnjak i Donji grad. Spomenutom granicom u smjeru sjeverozapada dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Peščenica:

Bistrička ulica, Čerinina ulica, Čučerska ulica, Doljani, Dubravska ulica, Dvorište, Galovićeva ulica, Granešinska ulica, Kozarčaninova ulica, Naselak, Privlačka ulica, Resnička ulica, Retkovečka ulica, Sesvetska ulica, Stara Peščenica II., Stara Peščenica IV., Stara Peščenica V., Tenjska ulica, Trpinjska ulica, Ulica Alberta Ognjana Štrige (Štrigina), Ulica Hermana Bužana (Bužanova), Ulica Lavoslava Vukelića (Vukelićeva), Ulica Petra Petrovića Njegoša (Njegoševa), Livadarski put (1 - 7 i 6 - 14), Svetice (15 - 33A i 24 - 52), Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja (7 - 11 i 6A - 12), Ulica Augusta Harambašića (Harambašićeva) (31 - 53 i 28 - 66), Ulica Bogoslava Šuleka (Šulekova) (37 - 45 i 36 - 42A), Ulica Divka Budaka (1 - 17 i 2 - 16), Ulica Dragojla Kušlana (Kušlanova) (39 - 65 i 40 - 52A), Ulica Ferde Rusana (Rusanova), (17 - 21 i 20 - 24), Ulica kralja Zvonimira (68 - 124), Ulica Vjekoslava Heinzela (Heinzelova) (27 - 47D), Ulica kneza Branimira (Branimirova) (dio - bez k.br. od Heinzelove ulice do Ulice Divka Budaka).

 

11. Mjesni odbor Petruševec (skraćeno: MO Petruševec) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke presjeka granice gradskih četvrti Peščenica - Žitnjak i Novi Zagreb - istok i sjeverne strane DOMOVINSKOG MOSTA. Nastavlja tom granicom u smjeru jugozapada do točke presjeka produžetka zapadne strane k.č. 4247 k.o. Žitnjak (nasip). Mijenja smjer prema sjeveru te ide zapadnom stranom nasipa i VRTNOG PUTA do RADNIČKE CESTE. Nastavlja u smjeru jugoistoka sjevernom stranom RADNIČKE CESTE i DOMOVINSKOG MOSTA do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Petruševec:

Črnkovečka ulica, I. Petruševec, I. Petruševec I. odvojak, I. Petruševec II. odvojak, I. Petruševec III. odvojak, I. Petruševec IV. odvojak, I. Petruševec V. odvojak, I. Petruševec VI. odvojak, II. Petruševec, III. Petruševec, Mičevečka ulica, Novi Petruševec, Novi Petruševec I. odvojak, Novi Petruševec II. odvojak, Radnička cesta (212A - 302E) (od k.br. 210 do Domovinskog mosta - zapadna strana), Vrtni put (1 - 9 i 12).

 

12. Mjesni odbor Resnik (skraćeni: MO Resnik) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke presjeka granice gradskih četvrti Donja Dubrava i Peščenica - Žitnjak i istočne strane željezničke pruge u smjeru istoka granicom gradske četvrti do granice naselja Ivanja Reka. Mijenja smjer prema jugu prateći granicu naselja Ivanja Reka do Glavnoga odvodnog kanala (GOK), zatim u smjeru zapada njegovom južnom stranom do istočne strane željezničke pruge. Skreće prema sjeveru te istočnom stranom željezničke pruge ide do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Resnik:

I. Resnik I. odvojak, II. Resnik, III. Resnik, IV. Resnik, Ulica Mije Haleuša, V. Resnik, V. Resnik I. odvojak, V. Resnik II. odvojak, V. Resnik III. odvojak, Čulinečka cesta (255 - 271 i 248 - 252), I. Resnik (41 - 161 i 36 - 262), Slavonska avenija (56 - 106) (od željezničke pruge kod Rakitnice do granice naselja - južna strana) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Ivanja Reka i Sesvete, III. Struge (56).

 

13. Mjesni odbor Savica Šanci (skraćeno: MO Savica Šanci) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke presjeka granice gradskih četvrti Trnje i Peščenica - Žitnjak i zapadne strane ulice SAVICA I. u smjeru istoka, po granici gradskih četvrti do sjeverozapadne točke raskrižja SLAVONSKE AVENIJE i RADNIČKE CESTE te produžuje do sredine raskrižja. Mijenja smjer prema jugoistoku idući sredinom RADNIČKE CESTE do iza Radničke ceste 208. Skreće prema jugozapadu i jugu VRTNIM PUTOM te nasipom do granice gradskih četvrti Peščenica - Žitnjak i Novi Zagreb - istok. Tom granicom nastavlja u smjeru sjeverozapada do tromeđe gradskih četvrti Trnje, Peščenica - Žitnjak i Novi Zagreb - istok. U smjeru sjevera prati granicu gradskih četvrti Trnje i Peščenica - Žitnjak do sjeverne točke raskrižja ULICE DANE DUIĆA. Nastavlja u smjeru istoka, uključujući sve objekte ULICE DANE DUIĆA, sjevernom stranom ULICE I. GARDIJSKE BRIGADE "TIGROVI" i skreće na sjever zapadnom stranom ULICE FRANA KRSTE FRANKOPANA do ulice SAVICA I. južnom, zatim istočnom stranom ulice SAVICA I. dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Savica Šanci:

Budaševska ulica, Bukevjanska ulica, Buševačka ulica, Capraška ulica, Čičanska ulica, Dvorska ulica, Farkašićka ulica, Galdovska ulica, Gustelnička ulica, Hrastelnička ulica, Jazvenička ulica, Kuševačka ulica, Lekenička ulica, Letovanićka ulica, Majstorska ulica, Matijevička ulica, Miševečka ulica, Mraclinska ulica, Obrtnička ulica, Orlanska ulica, Poduzetnička ulica, Pokupska ulica, Prilaz Safvet-bega Bašagića, Rakitovečka ulica, Savica I. (1 - 1A, 7 - 157 i 2 - 104), Savica II., Šegrtska ulica, Šiljakovinska ulica, Španovička ulica, Trgovačka ulica, Ulica Bože i Nikole Bionde, Ulica Dane Duića, Ulica Davora Zbiljskog, Ulica grada Chicaga, Ulica I. gardijske brigade "Tigrovi", Ulica Zdeslava Turića, Velikogorička ulica, Žažinska ulica, Avenija Marina Držića (91 - 107), Gavellina ulica (40), Radnička cesta (178 - 208/1) od Slavonske avenije do k.br 208 - zapadna strana, Slavonska avenija (10) (od Savice I. do Radničke ceste - južna strana) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Ivanja Rreka i Sesvete, Vrtni put (4 - 4A i 32 - 40), Ulica Frana Krste Frankopana (dio - bez k.br., cijela parna strana).

 

14. Mjesni odbor Volovčica (skraćeno: MO Volovčica) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od najsjevernije točke na južnoj strani BORONGAJSKE CESTE kod Borongajske ceste 46, i nastavlja u smjeru jugoistoka južnom stranom BORONGAJSKE CESTE do raskrižja s GETALDIĆEVOM ULICOM. Skreće u smjeru juga zapadnom stranom GETALDIĆEVE ULICE do ULICE GRADA GOSPIĆA. Nastavlja u smjeru sjevera i zapada sjeveroistočnom stranom ULICE GRADA GOSPIĆA te južnom stranom ULICE GRADA VUKOVARA do raskrižja s IVANIĆGRADSKOM ULICOM. Skreće na sjever zapadnom stranom IVANIĆGRADSKE ULICE do PLANINSKE ULICE, nastavlja njenom sjevernom stranom te obilazi sve objekte ULICE LUCIJANA VRANJANINA, a obuhvaća objekte BORONGAJSKE CESTE i dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Volovčica:

Kolarova ulica, Kosorova ulica, Kriška ulica, Kutinska ulica, Ludinska ulica, Moslavački trg, Osekovska ulica, Popovačka ulica, Prilaz sv. Josipa Radnika, Racinova ulica, Trg Stjepana Konzula, Trg Volovčica, Ulica Frana Alfirevića, Ulica Hermana Dalmatina, Voloderska ulica, Zapoljska ulica, Borongajska cesta (46 - 100), Getaldićeva ulica (2 - 4), Ivanićgradska ulica (3 - 71), Planinska ulica (15), Turopoljska ulica (2 - 46) Ulica grada Gospića (1), Ulica grada Vukovara (dio - bez k.br. od Ivanićgradske ulice do Ulice grada Gospića), Šetalište Ranka Marinkovića (cijela - bez k.br.), Ulica Božidara Čižmešije (dio - bez k.br.).

 

15. Mjesni odbor Vukomerec (skraćeno: MO Vukomerec) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke presjeka granice gradskih četvrti Donja Dubrava i Peščenica - Žitnjak i južne strane ulice VUKOMEREC te njezinom južnom stranom nastavlja prema zapadu te sjeveru iza objekta Vukomerec 41, uključujući Vukomerec 41E i Vukomerec 41B, do produžetka PLOMINSKE ULICE. Nastavlja prema istoku uključujući sve objekte BRSEČKE ULICE i BUZETSKE ULICE te dolazi do granice gradskih četvrti Peščenica - Žitnjak i Donja Dubrava, zatim u smjeru juga prateći granicu gradskih četvrti dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Vukomerec:

Brsečka ulica, Buzetska ulica, Fažanska ulica, Izolska ulica, Koparska ulica, Medulinska ulica, Motovunska ulica, Petrovijska ulica, Piranska ulica, Plominska ulica, Porečka ulica, Portoroška ulica, Prodanska ulica, Rakaljska ulica, Vrsarska ulica, Vukomerec (41B, 41E - 67).

 

16. Mjesni odbor Žitnjak (skraćeno: MO Žitnjak) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke presjeka južne strane Glavnoga odvodnog kanala (GOK) i istočne strane željezničke pruge u smjeru istoka južnom stranom Glavnoga odvodnog kanala do granice naselja Ivanja Reka. Nastavlja u smjeru juga granicom naselja Ivanja Reka do granice gradske četvrti Peščenica - Žitnjak, odnosno do granice Grada Zagreba. Nastavlja u smjeru jugozapada tom granicom do sjeverne strane DOMOVINSKOG MOSTA. Mijenja smjer prema sjeverozapadu sjevernom stranom DOMOVINSKOG MOSTA i RADNIČKE CESTE te dolazi do istočne strane željezničke pruge, zatim skreće prema sjeveru do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Žitnjak:

I. Struge, II. Struge, III. Struge, IV. Struge, Žitnjak, Žitnjak Bogdani, Žitnjak Bogdani I. odvojak, Žitnjak Bogdani II. odvojak, Žitnjak Bogdani III. odvojak, Žitnjak Bogdani IV. odvojak, Žitnjak Bogdani V. odvojak, Žitnjak I. odvojak, Žitnjak II. odvojak, Žitnjak Kovačići, Žitnjak Kovačići II. odvojak, Žitnjak Kovačići III. odvojak, Žitnjak Martinci, Žitnjak Martinci I. odvojak, Čulinečka cesta (283 - 287E), Radnička cesta (173D - 177) (od željezničke pruge do Domovinskog mosta - istočna strana), Žitnjačka cesta (9 - 25 i 8 - 44).

 

VI. Na području Gradske četvrti Novi Zagreb - istok osniva se 11 mjesnih odbora:

1. Buzin, sa sjedištem u Buzinu, Buzinska cesta 20;

2 Dugave, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica sv. Mateja 93;

3. Hrelić, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica sv. Mateja 93;

4. Jakuševec, sa sjedištem u Zagrebu, Gata 1;

5. Sloboština, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vladimira Varićaka 11;

6. Sopot, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Viktora Kovačića 5;

7. Središće, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Šibla 8;

8. Travno, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Božidara Magovca 63;

9. Utrine, sa sjedištem u Zagrebu, Barčev trg 16;

10. Veliko Polje, sa sjedištem u Velikom Polju, Velikopoljska ulica 9g;

11. Zapruđe, sa sjedištem u Zagrebu, Meštrovićev trg 1g.

 

1. Mjesni odbor Buzin (skraćeno: MO Buzin) obuhvaća područje naselja Buzin i manji dio područja naselja Zagreb. Granica područja mjesnog odbora kreće od točke presjeka granice gradskih četvrti Novi Zagreb - zapad, Novi Zagreb - istok i granice naselja Buzin i Zagreb u smjeru istoka po granici naselja do ranžirnog kolodvora, zatim južnom stranom ranžirnog kolodvora i pruge do granice Grada Zagreba. Skreće u smjeru juga po granici Grada do južne strane autoceste. Nastavlja u smjeru zapada do točke presjeka južne strane autoceste i produžetka granice naselja Buzin i Veliko Polje. Skreće u smjeru juga poljskim putom, zatim granicom naselja Buzin i Veliko Polje te granicom naselja Buzin i Odra do granice gradskih četvrti Novi Zagreb - istok i Novi Zagreb - zapad. Nastavlja granicom gradskih četvrti u smjeru sjeverozapada do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Buzin:

- u naselju Buzin:

Babići, Baneki, Bani (15 - 83 i 20 - 110) - ulica prolazi naseljima Buzin i Zagreb; Bani I. odvojak, Bani II. odvojak, Bujini, Buzinska cesta, Buzinski krči, Buzinski prilaz, Cebini, Grdenići, Julinska cesta, Krčmarići, Odranski prilaz (1 - 13 i 20 - 20/1) - ulica prolazi naseljima Odra i Buzin; Ulica Ivice Šnjarića, Ulica Mladosti, Ulica Mladosti I. odvojak, Ulica Mladosti II. odvojak, Ulica Mladosti III. odvojak, Hrašće Turopoljsko, Mala Mlaka i Odra; Vlahovci, Avenija Većeslava Holjevca (55 i 62 - 64) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Buzin, Odra i Veliko Polje i vodi prema V. Gorici, Ulica Thomasa Jeffersona (2), Velika cesta (3 - 41) - ulica prolazi naseljem Buzin;

- u naselju Zagreb:

Bani (3 i 2 - 18) - ulica prolazi naseljima Buzin i Zagreb.

 

2. Mjesni odbor Dugave (skraćeno: MO Dugave) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na jugozapadnoj strani raskrižja ULICE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE i VATIKANSKE ULICE u smjeru istoka južnom stranom VATIKANSKE ULICE do SARAJEVSKE CESTE. Skreće na jug istočnom stranom SARAJEVSKE CESTE do ULICE ALEKSANDRA BRDARIĆA. Mijenja smjer prema zapadu sjevernom stranom ULICE ALEKSANDRA BRDARIĆA do ULICE JOSIPA SEISSLA. Nastavlja prema sjeveru njenom istočnom stranom do granice k.o. Zaprudski Otok i k.o. Jakuševec, zatim prema jugu granicom katastarskih općina do neizgrađenog zemljišta, odnosno južno od objekta Ul. sv. Mateja 70A, a zatim prema zapadu preko polja do ULICE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE. Nastavlja u smjeru sjevera zapadnom stranom ULICE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Dugave:

Abramovićeva ulica, Albinijeva ulica, Čalogovićeva ulica, Domačinovićeva ulica, Hribarov prilaz, Školski prilaz, Vajdin vijenac, Vijenac Frane Gotovca, Gomboševa ulica (2 - 24), Kauzlarićev prilaz (7 - 17) - neparna strana; Kramarići (2 - 6) - parna strana; Miškinina ulica (9 i 62 - 66A), Murati (1 i 2) - dio zapadno od Sarajevske ceste; Ulica Aleksandra Brdarića (5) - neparna strana; Ulica Savezne Republike Njemačke (1 i 1B - 3) - od Vatikanske ulice do Avenije Većeslava Holjevca; Ulica sv. Mateja (1 - 131, 38 - 70A i 110 - 126), Sarajevska cesta - dio - bez k.br. od Vatikanske ulice do Ulice Aleksandra Brdarića - zapadna strana.

 

3. Mjesni odbor Hrelić (skraćeno: MO Hrelić) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke presjeka granice gradskih četvrti Novi Zagreb - zapad, Novi Zagreb - istok i granice naselja Buzin i Zagreb u smjeru sjevera po granici gradskih četvrti do raskrižja AVENIJE VEĆESLAVA HOLJEVCA i OREŠKOVIĆEVE ULICE. Nastavlja u smjeru istoka preko polja do granice k.o. Zaprudski Otok i k.o. Jakuševec. Skreće u smjeru sjeveroistoka granicom k.o. Zaprudski Otok i k.o. Jakuševec do istočne strane ULICE JOSIPA SEISSLA. Nastavlja u smjeru juga do sjeverne strane ULICE ALEKSANDRA BRDARIĆA te u smjeru istoka do istočne strane SARAJEVSKE CESTE. Skreće u smjeru juga istom cestom do ranžirnog kolodvora, zatim u smjeru istoka sjevernom stranom ranžirnog kolodvora do granice Grada Zagreba. Granicom Grada u smjeru juga dolazi do ranžirnog kolodvora, skreće na zapad južnom stranom ranžirnog kolodvora i pruge do granice naselja Buzin i Zagreb, zatim granicom naselja do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Hrelić:

Dedovići, Draganići, Havidićeva ulica, Hrelićka ulica, Hrelićka zavrtnica, Hrelićki prolaz, Matunov odvojak, Matunova ulica, Ulica Aladara Baranyaija, Ulica Janka Holjca, Ulica Josipa Seissla, Ulica Jurja Denzlera, Ulica Stjepana Planića, Ulica Stjepana Podhorskog, Gomboševa ulica (26 - 36), Kauzlarićev prilaz (2) - parna strana; Kramarići (1 - 29) - neparna strana; Miškinina ulica (68 - 68A), Oreškovićeva ulica 8H), Sarajevska cesta (37 - 43F i 52 - 68) - od Ulice Aleksandra Brdarića do kraja - zapadna strana; Ulica Aleksandra Brdarića (2 - 34) - parna strana; Ulica sv. Mateja (72 - 108B), Avenija Većeslava Holjevca - dio - bez k.br., od Ulice Savezne Republike Njemačke do granice naselja - ulica prolazi naseljima Zagreb, Buzin, Odra i Veliko Polje.

 

4. Mjesni odbor Jakuševec (skraćeno: MO Jakuševec) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od tromeđe gradskih četvrti Trnje, Peščenica - Žitnjak i Novi Zagreb - istok u smjeru jugoistoka po granici gradskih četvrti Peščenica - Žitnjak i Novi Zagreb - istok do granice Grada Zagreba. Skreće u smjeru juga po granici Grada do ranžirnog kolodvora te nastavlja u smjeru zapada sjevernom stranom kolodvora do SARAJEVSKE CESTE. Skreće u smjeru sjevera istočnom stranom SARAJEVSKE CESTE do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Jakuševec:

Gata, Jakuševečka ulica, Jakuševečka ulica I. odvojak, Jakuševečka ulica II. odvojak, Kamenarka, Mikulinci, Sajmišna cesta, Tišinska ulica, Tišinska ulica I. odvojak, Tišinska ulica II. odvojak, Tišinska ulica III. odvojak, Tišinska ulica IV. odvojak, Ulica Ede Peročevića, Ulica Karla Metikoša, Ulica sv. Roka, Murati (5 - 15 i 4A - 32) - dio istočno od Sarajevske ceste; Sarajevska cesta (3 - 29) - od Mosta mladosti do Jakuševečke ulice - istočna strana, Ulica Milana Mladenovića (cijela - bez k.br.).

 

5. Mjesni odbor Sloboština (skraćeno: MO Sloboština) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Novi Zagreb - istok i Novi Zagreb - zapad na jugoistočnoj strani raskrižja AVENIJE VEĆESLAVA HOLJEVCA i ISLANDSKE ULICE u smjeru istoka južnom stranom ISLANDSKE ULICE do ULICE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE. Skreće u smjeru juga zapadnom stranom ULICE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE do AVENIJE VEĆESLAVA HOLJEVCA. Dalje ide na zapad sjevernom stranom AVENIJE VEĆESLAVA HOLJEVCA do raskrižja s OREŠKOVIĆEVOM ULICOM te do granice gradskih četvrti Novi Zagreb - istok i Novi Zagreb - zapad. Nastavlja granicom gradskih četvrti u smjeru zapada pa sjevera do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Sloboština:

Nežićeva ulica, Park Hrvatskoga zrakoplovstva, Savska poljana, Ulica Karela Zahradnika, Ulica Mije Siloboda Bolšića, Ulica Stjepana Gradića, Ulica Vladimira Varićaka, Avenija Većeslava Holjevca (23 - 39) - od Islandske do Ulice Savezne Republike Njemačke - istočna i sjeverna strana ulice; Islandska ulica (2) - parna strana; Miškinina ulica (1 - 7 i 2 - 42), Oreškovićeva ulica (25 - 55 i 20A - 28), Ulica Nikole Andrića (1 - 3/1 i 16) - dio južno od Avenije Dubrovnik, Ulica Milutina Milankovića (cijela - bez k.br.), Ulica Vilima Fellera (cijela - bez k.br.).

 

6. Mjesni odbor Sopot (skraćeno: MO Sopot) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Novi Zagreb - istok i Novi Zagreb - zapad na jugoistočnoj strani raskrižja AVENIJE VEĆESLAVA HOLJEVCA i AVENIJE DUBROVNIK u smjeru istoka južnom stranom AVENIJE DUBROVNIK do ULICE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE. Skreće na jug zapadnom stranom ULICE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE do ISLANDSKE ULICE. Nastavlja na zapad južnom stranom ISLANDSKE ULICE do granice gradskih četvrti Novi Zagreb - istok i Novi Zagreb - zapad. Skreće u smjeru sjevera granicom gradskih četvrti do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Sopot:

Ostrogovićeva ulica, Pičmanova ulica, Potočnjakova ulica, Šenova ulica, Turinina ulica, Ulica Huga Ehrlicha, Ulica Milovana Kovačevića, Ulica Viktora Kovačića, Zemljakova ulica, Avenija Dubrovnik (24 - 32) - od Avenije Većeslava Holjevca do Ulice Savezne Republike Njemačke - južna strana; Avenija Većeslava Holjevca (1 - 17) - od Avenije Dubrovnik do Islandske ulice - istočna strana ulice; Islandska ulica - dio - bez k.br. - neparna strana.

 

7. Mjesni odbor Središće (skraćeno: MO Središće) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od tromeđe gradskih četvrti Novi Zagreb - istok, Novi Zagreb - zapad i Trnje u smjeru istoka po granici gradskih četvrti Novi Zagreb - istok i Trnje do istočne strane jezera Bundek. Skreće prema jugu obuhvaćajući jezero Bundek, zatim zapadnom stranom ULICE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE do južne strane AVENIJE DUBROVNIK. Skreće na zapad AVENIJOM DUBROVNIK do granice gradskih četvrti Novi Zagreb - istok i Novi Zagreb - zapad. Nastavlja u smjeru sjevera granicom gradskih četvrti do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Središće:

Brodska ulica, Perivoj Središće, Stonska ulica, Ulica Brune Bušića, Ulica Ede Murtića, Ulica Ivana Šibla, Ulica Julija Knifera, Ulica Ksenije Kantoci, Ulica Vjenceslava Richtera, Ulica Vojina Bakića, Avenija Dubrovnik (17), Ulica Damira Tomljanovića - Gavrana (5 - 17 i 2 - 12A) - od Avenije Većeslava Holjevca do Ulice Savezne Republike Njemačke; Ulica Nikole Andrića (29 - 29/2) - dio sjeverno od Avenije Dubrovnik; Ulica Savezne Republike Njemačke (2 - 8) - od Ulice Damira Tomljanovića - Gavrana do Avenije Dubrovnik - zapadna strana; Obala 8. svibnja 1945. (dio - bez k.br.).

 

8. Mjesni odbor Travno (skraćeno: MO Travno) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na jugozapadnoj strani raskrižja ULICE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE i ISLANDSKE ULICE u smjeru istoka južnom stranom UKRAJINSKE ULICE do SARAJEVSKE CESTE. Skreće na jug istočnom stranom SARAJEVSKE CESTE do VATIKANSKE ULICE. Mijenja smjer prema zapadu južnom stranom VATIKANSKE ULICE do zapadne strane ULICE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE. U smjeru sjevera nastavlja istom ulicom do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Travno:

Kopernikova ulica, Park Travno, Ulica Božidara Magovca, Vatikanska ulica, Sarajevska cesta (6) - od Ukrajinske ulice do Vatikanske ulice - zapadna strana; Ulica Savezne Republike Njemačke (1A i 12).

 

9. Mjesni odbor Utrine (skraćeno: MO Utrine) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na jugozapadnoj strani raskrižja ULICE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE i AVENIJE DUBROVNIK u smjeru istoka južnom stranom AVENIJE DUBROVNIK do SARAJEVSKE CESTE. Mijenja smjer prema jugu istočnom stranom SARAJEVSKE CESTE do UKRAJINSKE ULICE. Skreće u smjeru zapada južnom stranom UKRAJINSKE ULICE do ULICE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE. Nastavlja u smjeru sjevera zapadnom stranom ULICE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Utrine:

Balotin prilaz, Baradin prilaz, Barčev trg, Fancevljev prilaz, Hrastin prilaz, Ivšićev prilaz, Karamanov prilaz, Katićev prilaz, Kombolova ulica, Maretićeva ulica, Marjanovićev prilaz, Skokov prilaz, Strohalov prilaz, Šišićeva ulica, Ukrajinska ulica, Avenija Dubrovnik (36 - 46) - od Ulice Savezne Republike Njemačke do Sarajevske ceste - južna strana; Sarajevska cesta - dio - bez k.br. - od Avenije Dubrovnik do Ukrajinske ulice - zapadna strana; Ulica Savezne Republike Njemačke - dio - bez k.br. - od Avenije Dubrovnik do Ukrajinske ulice, Ulica Nade Klaić (cijela - bez k.br.), Ulica Zulejke Stefanini Tućan (cijela - bez k.br.).

 

10. Mjesni odbor Veliko Polje (skraćeno: MO Veliko Polje) obuhvaća područje naselja Veliko Polje i manji dio područja naselja Odra. Granica područja Mjesnog odbora kreće od točke presjeka granice gradskih četvrti Novi Zagreb - istok i Novi Zagreb - zapad i granice naselja Buzin i Odra u smjeru sjevera granicom naselja Buzin i Odra, zatim granicom naselja Buzin i Veliko Polje te poljskim putom do južne strane autoceste. Skreće na istok južnom stranom autoceste do granice Grada Zagreba. Nastavlja u smjeru juga granicom Grada do granice gradskih četvrti Novi Zagreb - istok i Novi Zagreb - zapad, zatim u smjeru zapada granicom gradskih četvrti dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Veliko Polje:

- u naselju Veliko Polje:

Avenija Većeslava Holjevca (cijela - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Buzin, Odra i Veliko Polje; vodi prema V. Gorici); Betinska ulica, Bibinjska ulica, Biševska ulica, Bračka ulica, Cavtatska ulica, Cetinska ulica, Divuljska ulica, Dračevička ulica, Galijska ulica, Goranska ulica, Gradačka ulica, Imotska ulica, Kaštelanska ulica, Maslenička ulica, Nadinska ulica, Novaljska ulica, Obrovačka ulica, Poljudska ulica, Prokljanska ulica, Sabunička ulica, Solinska ulica, Tkonska ulica, Tribunjska ulica, Uskopska ulica, Velikopoljska ulica, Viška ulica, Žeževička ulica, Prilaz Zagrebačkoj cesti (5 - 7);

- u naselju Odra:

Avenija Većeslava Holjevca (cijela - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Buzin, Odra i Veliko Polje; vodi prema V. Gorici.

 

11. Mjesni odbor Zapruđe (skraćeno: MO Zapruđe) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od tromeđe gradskih četvrti Novi Zagreb - istok, Trnje i Peščenica - Žitnjak, odnosno četveromeđe katastarskih općina Zaprudski Otok, Jakuševec, Žitnjak i Trnje u smjeru juga granicom katastarskih općina Zaprudski Otok i Jakuševec do jugozapadne strane rotora. Skreće u smjeru zapada južnom stranom AVENIJE DUBROVNIK do ULICE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE. Nastavlja u smjeru sjevera zapadnom stranom ULICE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, izuzimajući jezero Bundek do granice gradskih četvrti Novi Zagreb - istok i Trnje. Granicom gradskih četvrti u smjeru jugoistoka dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Zapruđe:

Adamičeva ulica, Baburičina ulica, Balokovićeva ulica, Lojenov prilaz, Meštrovićev trg, Park Vjekoslava Majera, Trumbićeva ulica, Vankina ulica, Vučetićev prilaz, Avenija Dubrovnik (25) (od Ulice Savezne Republike Njemačke do Sarajevske ceste - sjeverna strana), Sarajevska cesta - dio - bez k.br. - od Mosta mladosti do Avenije Dubrovnik - zapadna strana; Ulica Damira Tomljanovića - Gavrana (dio - bez k.br.) - od Ulice Savezne Republike Njemačke do Sarajevske ceste, Ulica Savezne Republike Njemačke - dio - bez k.br. - od Ulice Damira Tomljanovića - Gavrana do Avenije Dubrovnik - istočna strana, Obala 8. svibnja 1945. (dio - bez k.br.).

 

VII. Na području Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad osniva se 16 mjesnih odbora:

1. Blato, sa sjedištem u Zagrebu, Karlovačka cesta 195b;

2. Botinec, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Bašćanske ploče 5;

3. Čehi, sa sjedištem u Gornjim Čehima, Ulica Slavka Čora 37;

4. Hrašće, sa sjedištem u Hrašću Turopoljskom, Trg Jurja Muliha 11;

5. Hrvatski Leskovac, sa sjedištem u Hrvatskom Leskovcu, Trg hrvatskih branitelja Domovinskog rata 2;

6. Ježdovec, sa sjedištem u Ježdovcu, Ježdovečka ulica 24;

7. Kajzerica, sa sjedištem u Zagrebu, Podbrežje IV. 5;

8. Lanište, sa sjedištem u Zagrebu, Lanište 12c;

9. Lučko, sa sjedištem u Lučkom, Unčanska ulica 2;

10. Mala Mlaka, sa sjedištem u Maloj Mlaki, Malomlačka ulica 91;

11. Odra, sa sjedištem u Odri, Odranska ulica 82;

12. Remetinec, sa sjedištem u Zagrebu, Trg Narodne zaštite 2;

13. Savski gaj, sa sjedištem u Zagrebu, Remetinečka cesta 79;

14. Siget, sa sjedištem u Zagrebu, Radmanovačka ulica 39;

15. Sveta Klara, sa sjedištem u Zagrebu, Mrkšina 40a;

16. Trnsko, sa sjedištem u Zagrebu, Trnsko 34a.

 

1. Mjesni odbor Blato (skraćeno: MO Blato) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od tromeđe naselja Zagreb, Hrvatski Leskovac i Goli Breg u smjeru sjeverozapada te sjevera granicom naselja Zagreb i Hrvatski Leskovac do JADRANSKE AVENIJE. Nastavlja u smjeru sjeveroistoka južnom stranom JADRANSKE AVENIJE do odteretnog kanala Sava - Odra. U smjeru sjeverozapada ide njegovom južnom stranom do puta (k.č. 4564 k.o. Blato). Mijenja smjer na sjever, siječe kanal, nastavlja poljem, rukavcem rijeke Save, šumom, presijeca nasip i dolazi do granice gradskih četvrti Trešnjevka - jug i Novi Zagreb - zapad. Mijenja smjer prema istoku i granicom gradskih četvrti dolazi do puta (zapadno od benzinske postaje). Skreće prema jugu istočnom stranom puta, presijeca JADRANSKU AVENIJU i dolazi do istočne strane prilazne ceste rotoru. Prelazi na zapadnu stranu prilazne ceste i njome u smjeru juga, obilazeći rotor, dolazi do KARLOVAČKE CESTE koju siječe i istočno od objekta Karlovačka cesta 61, nastavlja poljskim putovima u istom smjeru, izuzimajući objekte ulice REMETINEC i BREZOVIČKE CESTE, presijeca željezničku prugu te dolazi na BREZOVIČKU CESTU južno od objekta Brezovička cesta 48. Presijeca BREZOVIČKU CESTU u smjeru jugozapada, uključujući objekte na parnoj strani BREZOVIČKE CESTE, a zatim granicom naselja Zagreb i Brezovica dolazi do granice gradskih četvrti Novi Zagreb - zapad i Brezovica.. U smjeru sjeverozapada prati granicu gradskih četvrti do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Blato:

Bačurina ulica, Borovčica, Delkovečka ulica, Furjanićka ulica, Goleška ulica, Holjakova ulica, Imprićeva ulica, Kanalska ulica, Kupinečka ulica, Ograjska ulica, Pisančev put, Pogačićeva ulica, Put Loparica, Rastočka ulica, Sućova ulica, Ščukančeva ulica, Ulica Kate Mlinarić, Ulica Jurja Njavre, Ulica Mladena Fiolića, Vodirova ulica, Zdihovska ulica, Brezovička cesta (48E - 84B) (ulica prolazi naseljima Zagreb, Brezovica, Hudi Bitek i Zadvorsko), Jadranska avenija (11 i 4A - 4C), Jaruščica (6), Karlovačka cesta (61 - 207, 2 i 4 - 88).

 

2. Mjesni odbor Botinec (skraćeno: MO Botinec) obuhvaća područje naselja Botinec i dijelove područja naselja Brezovica, Gornji Čehi, Odranski Obrež i Zagreb. Granica područja mjesnog odbora kreće od točke presjeka granice gradskih četvrti Brezovica i Novi Zagreb - zapad i granice naselja Zagreb i Brezovica u smjeru sjeveroistoka granicom naselja, presijeca autocestu i dolazi do BREZOVIČKE CESTE. Nastavlja istočnom stranom BREZOVIČKE CESTE do puta nasuprot objektu Brezovička cesta 48. Skreće na jugoistok zapadnom stranom puta, obuhvaća objekte parne strane ULICE ZORANIĆEVIH PLANINA i ULICE ZLATAROVA ZLATA te južno od objekta Ulice dr. Luje Naletilića 30C dolazi do SISAČKE CESTE odnosno do granice k.o Blato i k.o. Klara. Nastavlja u smjeru jugoistoka granicom k.o Blato i k.o. Klara, zatim k.o. Blato i k.o. Čehi do ulice SISAČKA CESTA I. ODVOJAK. Skreće prema jugu poljskim putom, presijeca autocestu i dolazi do granice naselja Zagreb i Gornji Čehi. Mijenja smjer na zapad i granicom naselja dolazi do tromeđe naselja Zagreb, Botinec i Gornji Čehi. Nastavlja u smjeru juga granicom naselja Botinec i Gornji Čehi, zatim Gornji Čehi i Odranski Obrež do ULICE SLAVKA ČORA. U smjeru juga ide poljskim putom (produžetak ULICE SLAVKA ČORA), presijeca odteretni kanal Odra i dolazi do granice gradskih četvrti Novi Zagreb - zapad i Brezovica. Mijenja smjer na zapad i granicom gradskih četvrti dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Botinec:

- u naselju Botinec:

Dupci (29F) - ulica prolazi naseljima Botinec i Odranski Obrež; Ulica dr. Luje Naletilića (86) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Botinec, Brezovica i Odranski Obrež;

- u naselju Brezovica:

Ulica dr. Luje Naletilića (88 - 120) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Botinec, Brezovica i Odranski Obrež;

- u naselju Gornji Čehi:

Stari dvor (dio, bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Gornji Čehi i Odranski Obrež;

- u naselju Odranski Obrež:

Dupci (3 - 29A i 6 - 6G) - ulica prolazi naseljima Botinec i Odranski Obrež; Stari dvor (29B - 35) - ulica prolazi naseljima Gornji Čehi i Odranski Obrež; Ulica dr. Luje Naletilića (67 - 85) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Botinec, Brezovica i Odranski Obrež;

- u naselju Zagreb:

Botinečka ulica, Botinečke dužice, Botinečki kuti, Diogeneševa ulica, Jurine, Lesičine, Trg botinečkih branitelja, Ulica Baščanske ploče, Ulica Cesarićeva Slapa, Ulica Demetrove Teute, Ulica Dunda Maroja, Ulica Đuke Begovića, Ulica Đurđice Agićeve, Ulica Filipa Latinovicza, Ulica Gundulićeve Dubravke, Ulica Gupčeve lipe, Ulica Ivice Kičmanovića, Ulica Kolarove Breze, Ulica kontese Nere, Ulica Kozarčeve Tene, Ulica Marulićeve Judite, Ulica Modre rijeke, Ulica Pavla Šegote, Ulica Pere Kvržice, Ulica Petrice Kerempuha, Ulica Reljkovićeva Satira, Ulica Šegrta Hlapića, Ulica Šenoine Branke, Ulica Velog Jože, Ulica Zlatarova zlata, Ulica Zoranićevih Planina, Brezovička cesta (21E, 21G - 21J i 21M - 51) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Brezovica, Hudi Bitek i Zadvorsko; Sisačka cesta (2 - 2D) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Donji Čehi; Ulica dr. Luje Naletilića (25 - 29, 29E - 65/1 i 32 - 84) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Botinec, Brezovica i Odranski Obrež.

 

3. Mjesni odbor Čehi (skraćeno: MO Čehi) obuhvaća cijelo područje naselja Donji Čehi te manje dijelove naselja Zagreb i Odranski Obrež. Granica područja mjesnog odbora kreće od točke tromeđe naselja Zagreb, Donji Čehi i Buzin u smjeru jugozapada granicom naselja Donji Čehi i Buzin, zatim granicom naselja Donji Čehi i Mala Mlaka te Odranski Obrež i Mala Mlaka do tromeđe k.č. 698, k.č. 704 i k.č. 705 k.o. Odranski Obrež. Nastavlja u istom smjeru do granica gradskih četvrti Novi Zagreb - zapad i Brezovica. Skreće u smjeru zapada po granici gradskih četvrti do točke presjeka istočne međe k.č. 3760/1 k.o. Odranski Obrež (puta). Mijenja smjer prema sjeveru po istočnoj strani puta i dolazi do ULICE SLAVKA ČORA, odnosno do granice naselja Gornji Čehi i Botinec. Skreće u smjeru sjeverozapada granicom naselja Gornji Čehi i Odranski Obrež do tromeđe naselja Gornji Čehi, Odranski Obrež i Botinec. Mijenja smjer prema sjeveru po granici naselja Gornji Čehi i Botinec do autoceste. U smjeru istoka prati južnu stranu autoceste do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Čehi:

- u naselju Donji Čehi:

Bulićeva ulica, Lucmanova ulica, Sisačka cesta (67A - 69 i 30 - 42) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Donji Čehi; Turopoljska ulica, Ulica Slavka Čora (45 - 67) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Donji i Gornji Čehi;

- u naselju Gornji Čehi:

Sisačka cesta IV. odvojak (18C) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Gornji Čehi, Ulica remetinečkih žrtava (15 - 21 i 8 - 18) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Gornji Čehi; Ulica Slavka Čora (1 - 43 i 4 - 64) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Donji i Gornji Čehi; Stari dvor (1 - 33A i 2 - 28) - ulica prolazi naseljima Gornji Čehi i Odranski Obrež;

- u naselju Zagreb:

Sisačka cesta III. odvojak, Sisačka cesta IV. odvojak (29 - 67 i 6 - 18B) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Gornji Čehi, Ulica remetinečkih žrtava (1 - 13 i 2 - 6) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Gornji Čehi; Ulica Slavka Čora (2 - 2A) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Donji i Gornji Čehi; Mrkšina ulica, Sisačka cesta (65A - 67, 20 - 20A i 22 - 28) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Donji Čehi.

 

4. Mjesni odbor Hrašće (skraćeno: MO Hrašće) obuhvaća područje naselja Hrašće Turopoljsko.

Ulice i trgovi na području MO Hrašće:

Bačurini, Cvetkovići, Hrašćanska ulica, Kosi, Krajačići, Križanići (1 - 33B i 4 - 30C) - ulica prolazi naseljima Hrašće Turopoljsko i Odra; Malopoljska ulica (38 - 40) - ulica prolazi naseljima Hrašće Turopoljsko i Odra; Nova cesta (3 - 19 i 2 - 14) - ulica prolazi naseljima Hrašće Turopoljsko i Odra; Novozagrebačka ulica, Odranska ulica (3 - 27 i 4 - 14) - ulica prolazi naseljima Hrašće Turopoljsko i Odra; Pinturska ulica, Šafranići, Trg Jurja Muliha, Ulica Antuna Arbanasa, Ulica Antuna Arbanasa I. odvojak, Ulica Antuna Kolarića, Ulica braće Korenika, Velika cesta (95 - 101 i 92 - 108) - ulica prolazi naseljima Buzin, Hrašće Turopoljsko, Mala Mlaka i Odra; Vrtna ulica.

 

5. Mjesni odbor Hrvatski Leskovac (skraćeno: MO Hrvatski Leskovac) obuhvaća dio područja naselja Hrvatski Leskovac, granica kojeg kreće od tromeđe naselja Zagreb, Hrvatski Leskovac i Goli Breg u smjeru juga pa zapada granicom gradske četvrti Novi Zagreb - zapad i Brezovica do granice Grada Zagreba. Skreće prema sjeveru granicom Grada do ulice DOLENICA. Nastavlja u smjeru sjeveroistoka zapadnom stranom JADRANSKE AVENIJE, južnom stranom autoceste do granice naselja Zagreb i Hrvatski Leskovac. Nastavlja u smjeru jugoistoka granicom naselja do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Hrvatski Leskovac:

Biljanska ulica, Ciglarska ulica, Demerje, Gajić, Graševačka ulica, Ivančica, Jezeranska ulica, Kalinovo, Kostanjevička ulica, Krasnička ulica, Krška ulica, Leskovački brijeg, Markulinka, Mejna ulica, Mladinska ulica, Molbička ulica, Nedeljska ulica, Novi put, Pavlovačka ulica, Pilinka, Podokićka ulica, Potočna ulica, Povrtlarska ulica, Povrtnica, Prečna ulica, Pružna ulica, Ribarska ulica, Skradnička ulica, Stajnička ulica, Stara cesta, Tratinska ulica, Travarski odvojak, Travarsko, Trg hrvatskih branitelja Domovinskog rata, Tvornička ulica, Ulica 15. travnja 1944. godine, Uska ulica, Zastavnice, Zelena ulica, Gornjodemerska ulica (38 - 56) - ulica prolazi naseljima Demerje i Hrvatski Leskovac, Ulica Mirka Bedeka (1 - 93, 8 - 68 i 78 - 86).

 

6. Mjesni odbor Ježdovec (skraćeno: MO Ježdovec) obuhvaća područje naselja Ježdovec i mali dio područja naselja Zagreb. Granica područja mjesnog odbora kreće od točke presjeka granice gradskih četvrti Podsused - Vrapče i Novi Zagreb - zapad i granice Grada Zagreba u smjeru jugoistoka po granici gradskih četvrti Novi Zagreb - zapad i Podsused - Vrapče, zatim po granici gradskih četvrti Novi Zagreb - zapad i Stenjevec te dolazi do tromeđe gradskih četvrti Stenjevec, Trešnjevka - jug i Novi Zagreb - zapad. Nastavlja u smjeru juga, siječe nasip te nastavlja na jugozapad njegovom južnom stranom i dolazi do granice naselja Ježdovec i Zagreb. U smjeru jugoistoka nastavlja po granici naselja Ježdovec i Zagreb do granice naselja Ježdovec i Lučko. U smjeru jugozapada prati granicu naselja Ježdovec i Lučko do granice gradske četvrti, odnosno do granice Grada Zagreba. Nastavlja u smjeru zapada i sjevera granicom Grada do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Ježdovec:

- u naselju Ježdovec:

Biškupići, Gaj (40) - ulica prolazi naseljima Ježdovec i Lučko, Ježdovečka ulica (7A - 141 i 2Z - 144) - ulica prolazi naseljima Ježdovec i Lučko; Ježdovečki odvojak, Keseri, Kušnjačići, Mikulini, Prkanj, Racka ulica, Starča (16) - ulica prolazi naseljima Ježdovec i Lučko - produžetak ulice iz naselja Lučko zbog izgrađenih novih zgrada; Studeni I., Studeni II., Vojkovićka, Vukasi;

- u naselju Zagreb:

Ljubljanska avenija (18 - 20).

 

7. Mjesni odbor Kajzerica (skraćeno: MO Kajzerica) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od tromeđe gradskih četvrti Trnje, Novi Zagreb - zapad i Novi Zagreb - istok u smjeru juga po granici gradskih četvrti Novi Zagreb - zapad i Novi Zagreb - istok do AVENIJE DUBROVNIK. Skreće u smjeru zapada južnom stranom AVENIJE DUBROVNIK, obuhvaća rotor i južnom stranom JADRANSKE AVENIJE dolazi do zapadne strane ulice LANIŠTE. Mijenja smjer prema sjeverozapadu, presijeca JADRANSKU AVENIJU, polje i nasip te dolazi do granice gradske četvrti Trešnjevka - jug i Novi Zagreb - zapad. Nastavlja u smjeru sjeveroistoka granicom gradskih četvrti do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Kajzerica:

Južna obala II., Južna obala III., Južna obala IV., Južna obala IX., Južna obala VI., Južna obala VII., Južna obala VIII., Podbrežje III., Podbrežje IV., Podbrežje IX., Podbrežje V., Podbrežje VI., Podbrežje VII., Podbrežje VIII., Podbrežje X., Podbrežje XI., Podbrežje XII., Podbrežje XII.A, Podbrežje XIII., Podbrežje XIV., Puževa ulica, Ulica Stjepana Bencekovića, Ulica Jozsefa Antalla, Ulica Radoslava Cimermana, Ulica Ivana Rogića, Avenija Dubrovnik (5 - 15A) - od rotora do Avenije Većeslava Holjevca - sjeverna strana; Avenija Većeslava Holjevca (10) - od Mosta slobode do Avenije Dubrovnik; Jadranska avenija (2 - 2B), Remetinečka cesta (1 - 15 i 14 - 28), Obala Ivana Supeka (cijela - bez k.br.), Ulica Mate Parlova (cijela - bez k.br.), Ulica Žarka Dolinara (cijela - bez k.br.) i Riječka ulica (cijela - bez k.br.).

 

8. Mjesni odbor Lanište (skraćeno: MO Lanište) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na raskrižju ulica LANIŠTE i JADRANSKE AVENIJE u smjeru sjeveroistoka južnom stranom JADRANSKE AVENIJE do REMETINEČKE CESTE. Skreće u smjeru juga istočnom stranom REMETINEČKE CESTE do raskrižja REMETINEČKE CESTE i ceste koja u smjeru zapada vodi do Hotela "I". Skreće prema zapadu južnom stranom te ceste. odnosno južnom stranom urbanističkog kompleksa Lanište, do ulice LANIŠTE. Nastavlja u smjeru sjevera zapadnom stranom ulice LANIŠTE do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Lanište:

Lanište (1 - 17D i 10 - 26), Remetinečka cesta (60 - 100A), Ulica Ive Robića (2 - 4), Ulica Vice Vukova (dio - bez k.br.).

 

9. Mjesni odbor Lučko (skraćeno: MO Lučko) obuhvaća područje naselja Lučko i dijelove područja naselja Hrvatski Leskovac i Zagreb. Granica područja mjesnog odbora kreće od tromeđe gradskih četvrti Stenjevec, Trešnjevka - jug i Novi Zagreb - zapad u smjeru istoka po granici gradskih četvrti Trešnjevka - jug i Novi Zagreb - zapad do točke presjeka granice gradskih četvrti i produžetka istočne strane ALEJE MATIJE LJUBEKA. Nastavlja u smjeru juga, presijeca nasip, nastavlja šumom, rukavcem rijeke Save, poljem te presijeca odteretni kanal Sava - Odra i dolazi do puta (k.č. 4564 k.o. Blato). Nastavlja u smjeru jugoistoka po južnoj strani kanala Sava - Odra do JADRANSKE AVENIJE. Skreće u smjeru jugozapada južnom stranom JADRANSKE AVENIJE, granicom naselja Hrvatski Leskovac i Zagreb, obuhvaćajući petlju, južnom stranom autoceste, zatim zapadnom stranom JADRANSKE AVENIJE dolazi do granice Grada. U smjeru sjeverozapada granicom Grada dolazi do granice naselja Ježdovec i Lučko. Mijenja smjer prema sjeveru granicom naselja i dolazi do tromeđe naselja Ježdovec, Lučko i Zagreb te nastavlja prema sjeverozapadu po granici naselja Zagreb i Ježdovec do sjeverozapadnog dijela benzinske postaje. Nastavlja u smjeru sjeveroistoka sjevernom stranom južnog nasipa do točke nasuprot tromeđi gradskih četvrti Stenjevec, Trešnjevka i Novi Zagreb - zapad, presijeca nasip te dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Lučko:

- u naselju Lučko:

Borovik, Bugarova ulica (1 - 19) - ulica prolazi naseljima Hrvatski Leskovac i Lučko; Dolenica (1 - 43A i 2 - 14) - ulica prolazi naseljima Hrvatski Leskovac i Lučko; Gaj (1 - 99 i 4 - 36) - ulica prolazi naseljima Ježdovec i Lučko; Hrastovićka ulica, Hrvatskoselska ulica (1 - 3 i 4 - 42) - ulica prolazi naseljima Hrvatski Leskovac i Lučko; Ivičeki, Ježdovečka ulica (1 - 5H i 2 - 2T) - ulica prolazi naseljima Ježdovec i Lučko; Lasinjska ulica, Lučki odvojak, Lučko, Parkanj, Predanić (13 - 15 i 4 - 10) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Lučko; Puškarićeva ulica (1 - 83 i 2 - 122) - ulica prolazi naseljima Hrvatski Leskovac i Lučko; Rožmanka, Sijačevo šetalište, Starča (1 - 13 i 2 - 14A) - ulica prolazi naseljima Ježdovec i Lučko; Unčanska ulica, V. Vrbice, Ventilatorska cesta (2 - 12) - ulica prolazi naseljima Hrvatski Leskovac i Lučko; Vrbice, Vrbice I., Vrbice II., Vrbice III.;

- u naselju Hrvatski Leskovac:

Bugarova ulica (2 - 16) - ulica prolazi naseljima Hrvatski Leskovac i Lučko; Delićeva ulica, Dolenica (43B- 69) - ulica prolazi naseljima Hrvatski Leskovac i Lučko; Hojnikova ulica, Hrvatskoselska ulica (3A - 3G) - ulica prolazi naseljima Hrvatski Leskovac i Lučko; Poljski put, Puškarićeva ulica (1A - 1D) - ulica prolazi naseljima Hrvatski Leskovac i Lučko; Ventilatorska cesta (1A - 11 i 12A - 24) - ulica prolazi naseljima Hrvatski Leskovac i Lučko; Zgrabljićeva ulica, Ulica Mirka Bedeka (74 - 74A i 90);

- u naselju Zagreb:

Predanić (5 - 11) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Lučko; Jadranska avenija (6 - 6/9), Karlovačka cesta (221 i 94 - 100).

 

10. Mjesni odbor Mala Mlaka (skraćeno: MO Mala Mlaka) obuhvaća područje naselja Mala Mlaka te dijelove naselja Buzin, Odranski Obrež i Odra, granica kojeg kreće od tromeđe naselja Zagreb, Donji Čehi i Buzin u smjeru istoka granicom naselja Buzin i Zagreb do granice gradskih četvrti Novi Zagreb - istok i Novi Zagreb - zapad. Nastavlja u smjeru juga pa istoka po granici gradskih četvrti do granice naselja Mala Mlaka i Odra. Skreće u smjeru juga po granici naselja do potoka Lomnica, napušta granicu naselja i u smjeru jugozapada dolazi do granice gradskih četvrti Brezovica i Novi Zagreb - zapad. U smjeru zapada nastavlja po granici gradskih četvrti do točke presjeka produžetka granice naselje Odranski Obrež i Mala Mlaka. Mijenja smjer prema sjeveru po granici naselja Odranski Obrež i Mala Mlaka, zatim Donji Čehi i Mala Mlaka te Donji Čehi i Buzin do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Mala Mlaka:

Gradska ulica, Igrališna ulica, Iver, Lakunski put, Laskočica (1 - 33 i 2 - 60) - ulica prolazi naseljima Mala Mlaka i Odra; Malomlačka ulica (37 - 125/1 i 2 - 136) - ulica prolazi naseljima Mala Mlaka i Odra; Malomlački odvojak, Velika cesta (cijela - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Buzin, Hrašće Turopoljsko, Mala Mlaka i Odra.

 

11. Mjesni odbor Odra (skraćeno: MO Odra) obuhvaća veći dio područja naselja Odra, granica kojeg kreće od točke presjeka granice gradskih četvrti Novi Zagreb - istok i Novi Zagreb - zapad i naselja Mala Mlaka i Odra u smjeru istoka granicom gradskih četvrti do granice naselja Odra i Hrašće Turopoljsko. Skreće u smjeru juga granicom naselja do granice gradske četvrti Novi Zagreb - zapad odnosno do granice Grada Zagreba. Nastavlja prema jugu granicom Grada do granice gradskih četvrti Novi Zagreb - zapad i Brezovica. Mijenja smjer na zapad i ide granicom gradskih četvrti do točke presjeka produžetka granice naselja Mala Mlaka i Odra. Skreće u smjeru sjevera granicom naselja do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Odra:

Ulica Ivana Lackovića Croate, Carica, Đačka ulica, Križanići (41 i 24 - 40) - ulica prolazi naseljima Hrašće Turopoljsko i Odra; Laskočica (33B - 59) - ulica prolazi naseljima Mala Mlaka i Odra; Malomlačka ulica (3 - 35) - ulica prolazi naseljima Mala Mlaka i Odra; Malopoljska ulica (1 - 17 i 6) - ulica prolazi naseljima Hrašće Turopoljsko i Odra; Nova cesta (27 - 75 i 48 - 52) - ulica prolazi naseljima Hrašće Turopoljsko i Odra; Nova cesta I. odvojak, Odranska ulica (29 - 169 i 18 - 156) - ulica prolazi naseljima Hrašće Turopoljsko i Odra; Odranska zavrtnica, Odranski odvojak, Odranski prilaz (2 - 18D) - ulica prolazi naseljima Odra i Buzin; Odranski vijenac, Ulica Božidara Antonića, Ulica Jurja Barabaše, Ulica Petra Šimage, Ulica svetog Izidora, Velika cesta (47 - 91 i 6 - 90) - ulica prolazi naseljima Buzin, Hrašće Turopoljsko, Mala Mlaka i Odra; Mirna ulica (cijela - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Hrašće Turopoljsko i Odra.

 

12. Mjesni odbor Remetinec (skraćeno: MO Remetinec) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na raskrižju REMETINEČKE CESTE južno od objekta Remetinečka cesta 100A. Nastavlja u smjeru jugozapada zapadnom stranom REMETINEČKE CESTE do raskrižja REMETINEČKE CESTE i KARLOVAČKE CESTE. Skreće prema jugu, prelazi željezničku prugu i nastavlja u istom smjeru zapadnom stranom ULICE DR. LUJE NALETILIĆA do raskrižja ULICE DR. LUJE NALETILIĆA i SISAČKE CESTE. Skreće u smjeru zapada, isključujući objekte ULICE ZLATAROVA ZLATA i ULICE ZORANIĆEVIH PLANINA, te u smjeru sjeverozapada poljskim putom dolazi do BREZOVIČKE CESTE koju presijeca južno od objekta Brezovička cesta 48. Nastavlja u istom smjeru, presijeca željezničku prugu te poljskim putovima, obuhvaćajući objekte na parnoj strani BREZOVIČKE CESTE i ulice REMETINEC, dolazi do KARLOVAČKE CESTE istočno od objekta Karlovačka cesta 61. Presijeca KARLOVAČKU CESTU, obuhvaća rotor i zapadnom stranom pristupne ceste dolazi do JADRANSKE AVENIJE, prelazi na istočnu stranu pristupne ceste te u smjeru sjevera presijeca JADRANSKU AVENIJU i putom (zapadno od benzinske postaje) dolazi na granicu gradskih četvrti Trešnjevka - jug i Novi Zagreb - zapad. Nastavlja u smjeru sjeveroistoka granicom gradskih četvrti do točke presjeka s produžetkom zapadne strane ulice LANIŠTE. Skreće u smjeru juga, presijeca JADRANSKU AVENIJU te zapadnom stranom ulice LANIŠTE dolazi do južne strane urbanističkog kompleksa Lanište. Mijenja smjer prema istoku južnom stranom urbanističkog kompleksa Lanište i dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Remetinec:

Dugootočka ulica, Jagatići, Jaruščica (1 - 23), Remetinec, Remetinečki gaj, Trg Narodne zaštite, Brezovička cesta (1 - 21D, 21F, 21K i 2 - 48) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Brezovica, Hudi Bitek i Zadvorsko; Karlovačka cesta (1 - 47 i 2E), Lanište (28-32), Remetinečka cesta (102C - 122), Ulica dr. Luje Naletilića (2 - 30C) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Botinec, Brezovica i Odranski Obrež; Jadranska avenija (3 i 4) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Hrvatski Leskovac; Ulica Ive Robića (3), Ulica Vice Vukova (9 - 11 i 2 - 8), Park Dinka Fija (cijela - bez k.br.).

 

13. Mjesni odbor Savski gaj (skraćeno: MO Savski gaj) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke presjeka zapadne strane željezničke pruge ZAGREB - SISAK i južne strane AVENIJE DUBROVNIK u smjeru juga, zapadnom stranom željezničke pruge do čvora željezničkih pruga. Skreće u smjeru zapada južnom stranom spojne željezničke pruge do ULICE DR. LUJE NALETILIĆA. U smjeru sjevera prelazi željezničku prugu ZAGREB - KARLOVAC i dolazi do raskrižja KARLOVAČKE CESTE i REMETINEČKE CESTE. Zapadnom stranom REMETINEČKE CESTE ide u smjeru sjeveroistoka do rotora. Mijenja smjer prema istoku, isključujući rotor, te nastavlja južnom stranom AVENIJE DUBROVNIK do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Savski gaj:

Anićeva ulica, Hermanov odvojak, Hermanova ulica, I. Trokut, II. Trokut, III. Trokut, Išćanska ulica, Iški put, IV. Trokut, IX. Trokut, Naserov trg, Nehruov trg, Prekratova ulica, Premudski put, Rivanjski put, Savski gaj I., Savski gaj II., Savski gaj III., Savski gaj IV., Savski gaj IX., Savski gaj V., Savski gaj VI., Savski gaj VII., Savski gaj VIII., Savski gaj X., Savski gaj XI., Savski gaj XII., Savski gaj XIII., Sestrunjski put, Trokut XV., Ulica Leopolda Tepeša, Ulica Mile Cipre, Ulica Vladimira Špoljarića, V. Trokut, VI. Trokut, VII. Trokut, VIII. Trokut, Vrgadski put, X. Trokut, XI. Trokut, XII. Trokut, XIII. Trokut, XIV. Trokut, Remetinečka cesta (71 - 157).

 

14. Mjesni odbor Siget (skraćeno: MO Siget) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Novi Zagreb - istok i Novi Zagreb - zapad na jugoistoku raskrižja AVENIJE DUBROVNIK i AVENIJE VEĆESLAVA HOLJEVCA. Nastavlja u smjeru juga granicom gradskih četvrti Novi Zagreb - istok i Novi Zagreb - zapad do ISLANDSKE ULICE. Skreće u smjeru zapada južnom stranom TRGA SVETOG KRIŽA, obuhvaćajući objekte ulice ALEJE POMORACA, sjevernom i istočnom stranom RADMANOVAČKE ULICE do objekta Radmanovačka 26, te nastavlja u istom smjeru do objekta Trnsko 44B. Mijenja smjer prema sjeveru isključujući objekte ulice TRNSKO do AVENIJE DUBROVNIK. Nastavlja u smjeru istoka južnom stranom ulice AVENIJE DUBROVNIK do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Siget:

Aleja pomoraca, Alkarski put, Brodograditeljska aleja, Froudeova ulica, Park mladenaca, Prilaz Ivana Visina, Prilaz Vladislava Brajkovića, Resselova ulica, Sortina ulica, Trg senjskih uskoka, Trg svetog križa, Avenija Dubrovnik (6 - 16) - od Ulice Radoslava Cimermana do Avenije Većeslava Holjevca - južna strana; Avenija Većeslava Holjevca (12 - 22) - od Avenije Dubrovnik do Islandske ulice - zapadna strana ulice; Siget (7 - 17, 21A - 23 i 2 - 22F), Park 102. brigade Hrvatske vojske (cijela - bez k.br.), Radmanovačka ulica (39).

 

15. Mjesni odbor Sveta Klara (skraćeno: MO Sveta Klara) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke presjeka zapadne strane ULICE DR. LUJE NALETILIĆA i južne strane željezničke pruge u smjeru sjeveroistoka južnom stranom željezničke pruge do čvorišta željezničkih pruga. Skreće u smjeru sjevera zapadnom stranom željezničke pruge do produžetka RADMANOVAČKE ULICE. Mijenja smjer prema istoku te sjeveru izuzimajući objekte ulice TRNSKO do objekta Trnsko 44B, gdje skreće u smjeru istoka do RADMANOVAČKE ULICE, zatim njenom istočnom te sjevernom stranom, isključuje objekte ALEJE POMORACA, zatim južnom stranom Trga Svetog Križa dolazi do granice gradskih četvrti Novi Zagreb - istok i Novi Zagreb - zapad. U smjeru juga nastavlja granicom gradskih četvrti do autoceste. Skreće u smjeru zapada južnom stranom autoceste do granice naselja Zagreb i Gornji Čehi. Mijenja smjer prema sjeveru do SISAČKE CESTE. Nastavlja u smjeru sjeverozapada njezinom sjevernom, zatim zapadnom stranom, pa zapadnom stranom ULICE DR. LUJE NALETILIĆA te dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Sveta Klara:

Burićev odvojak, Burićeva ulica, Čavoglavska ulica, Glogovečka ulica, Horvatova ulica, I. Ledinski odvojak, I. Proveni put, II. Ledinski odvojak, II. Proveni put, III. Proveni put, IV. Proveni put, Kotorvaroška ulica, Kralji, Kučar I., Kučar II., Kučar III., Kučar IV., Ledinski put, Lukoranska ulica, Mrkšina ulica, Odvojak Lukoranske ulice, Otočec, Perjasička ulica, Posedarska ulica, Posedarska ulica I. odvojak, Posedarska ulica II. odvojak, Posedarska ulica III. odvojak, Posedarska ulica IV. odvojak, Saljska ulica, Sinjska ulica, Sisačka cesta I. odvojak, Sisačka cesta II. odvojak, Sunjska ulica, Svetoklarska ulica, Turanjska ulica, Ulica Antuna Tota, Ulica dr. Luje Naletilića odvojak, Ulica Franje Malnara, Ulica Franje Malnara I. odvojak, Ulica Franje Malnara II. odvojak, Ulica Franje Malnara III. odvojak, Ulica Franje Malnara IV. odvojak, Ulica Franje Malnara IX. odvojak, Ulica Franje Malnara V. odvojak, Ulica Franje Malnara VI. odvojak, Ulica Franje Malnara VII. odvojak, Ulica Franje Malnara VIII. odvojak, Ulica Ivice Drmića, Ulica Milana Šenoe, Ulica Miroslava Miholića, Utinjska ulica, Utinjska ulica I. odvojak, Utinjska ulica II. odvojak, V. Proveni put, Zelengorska ulica, Avenija Većeslava Holjevca (30 - 60) (od Islandske do Ulice Savezne Republike Njemačke - zapadna i južna strana ulice), Oreškovićeva ulica (1 - 21/2, 2 - 8G i 8J - 20), Radmanovačka ulica (1 - 35 i 2 - 26), Siget (19 - 19D), Sisačka cesta (1 - 19D i 20B) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Donji Čehi; Ulica dr. Luje Naletilića (1 - 23P i 29) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Botinec, Brezovica i Odranski Obrež; Trg Ane Rukavine (cijela - bez k.br.).

 

16. Mjesni odbor Trnsko (skraćeno: MO Trnsko) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke presjeka južne strane AVENIJE DUBROVNIK i zapadne strane željezničke pruge ZAGREB - SISAK u smjeru istoka južnom stranom AVENIJE DUBROVNIK do istočne strane objekta Trnsko 2. Skreće u smjeru juga, obuhvaćajući objekte ulice TRNSKO do željezničke pruge ZAGREB - SISAK. Skreće na sjever zapadnom stranom željezničke pruge do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Trnsko:

Trnsko.

 

VIII. Na području Gradske četvrti Trešnjevka - sjever osniva se 10 mjesnih odbora:

1. "Antun Mihanović", sa sjedištem u Zagrebu, Drenovačka ulica 4;

2. Ciglenica, sa sjedištem u Zagrebu, Selska cesta 44;

3. "Dr. Ante Starčević", sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Dragutina Golika 44;

4. Ljubljanica, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Dragutina Golika 44;

5. "Nikola Tesla", sa sjedištem u Zagrebu, Ozaljska ulica 16;

6. Pongračevo, sa sjedištem u Zagrebu, Opatijski trg 10;

7. Rudeš, sa sjedištem u Zagrebu, Rudeška cesta 71;

8. "Samoborček", sa sjedištem u Zagrebu, Nova cesta 37;

9. "Silvije Strahimir Kranjčević", sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 4a;

10. Stara Trešnjevka, sa sjedištem u Zagrebu, Park Stara Trešnjevka 1.

 

1. Mjesni odbor "Antun Mihanović" (skraćeno: MO "Antun Mihanović") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od tromeđe gradskih četvrti Trešnjevka - sjever, Trešnjevka - jug i Trnje u smjeru zapada, granicom gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Trešnjevka - jug do istočne strane NOVE CESTE. Nastavlja u smjeru sjevera njezinom istočnom stranom do sjeverne strane TRATINSKE ULICE, zatim u smjeru sjeveroistoka sjevernom stranom TRATINSKE ULICE i istočnom stranom ULICE IVANA BROZA (BROZOVA) do granice gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Donji grad. Nastavlja u smjeru jugoistoka, a zatim jugozapada po granicama gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Donji grad pa Trešnjevka - sjever i Trnje do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO "Antun Mihanović":

Cernička ulica, Drenovačka ulica, Garićgradska ulica, Gorjanska ulica, Iločka ulica, Kamengradska ulica, Šarengradska ulica, Trg Dražena Petrovića, Ulica Florijana Andrašeca, Nova cesta (103 - 151), Šetalište Jurija Gagarina (4) - od Nove ceste do Savske ceste; Savska cesta (14 - 108), Tratinska ulica (1 - 79 i 2 - 2A), Trg Nevenke Topalušić, Ulica grada Vukovara (3 - 23 i 14 - 20), Zagrebačka avenija (2 - 2C) - od Savske ceste do Nove ceste - sjeverna strana.

 

2. Mjesni odbor Ciglenica (skraćeno: MO Ciglenica) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke presjeka granice gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Črnomerec te potoka Črnomerec. Nastavlja u smjeru istoka po granici gradskih četvrti do VODOVODNE ULICE. Mijenja smjer prema jugu obuhvaćajući objekte Vodovodne od 20A do 20C, zatim objekte ZAGORSKE ULICE do MUNJARSKOG PUTA. Dalje ide u smjeru zapada južnom stranom MUNJARSKOG PUTA i KRAPINSKE ULICE. Obuhvaća sve objekte HRUŠEVEČKE ULICE i ROZGANSKE ULICE, zatim nastavlja sjevernom stranom STUBIČKE ULICE, obuhvaćajući Stubičku 70, Žutničku 14 i 14A do potoka Črnomerec. Dalje ide u smjeru sjevera po potoku Črnomerec do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Ciglenica:

Andraševečka ulica, Bistranska ulica, Brdovečka ulica, Desinićka ulica, Erpenjska ulica, Hruševečka ulica, Humska ulica, II. Zagorska ulica, Ivanečka ulica, Kumrovečka ulica, Lovrečanska ulica, Miljanska ulica, Oroslavska ulica, Poznanovečka ulica, Pregradska ulica, Prišlinska ulica, Pušćanska ulica, Razvorska ulica, Rozganska ulica, Selnička ulica, Sutinska ulica, Tuheljska ulica, Ulica Mate Meršića (Meršićeva), Vinagorska ulica, Zabočka ulica, Zlatarska ulica, Žutnička ulica, Klanječka ulica (5 - 47 i 4 - 40), Selska cesta (35 - 49 i 22B - 90A), Stubička ulica (7 - 63 i 2/1 - 70), Vodovodna ulica (20A - 20C), Zagorska ulica (1 - 81 i 2 - 90), Krapinska ulica (dio - bez k.br.), Munjarski put (dio - bez k.br.), Park pravednika među narodima (cijela - bez k.br.).

 

3. Mjesni odbor "Dr. Ante Starčević" (skraćeno: MO "Dr. Ante Starčević") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na tromeđi gradskih četvrti Trešnjevka - sjever, Stenjevec i Črnomerec u smjeru sjevera zatim zapada po granici gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Črnomerec do potoka Črnomerec. Skreće u smjeru juga potokom Črnomerec do sjeverne strane ULICE MATKA BAŠTIJANA (BAŠTIJANOVA) te nastavlja na zapad njezinom sjevernom stranom do ULICE DRAGUTINA GOLIKA. Skreće na jug zapadnom stranom ULICE DRAGUTINA GOLIKA do istočne strane potoka Kustošak. Nastavlja u smjeru zapada pa sjevera istočnom stranom potoka Kustošak do granice gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Stenjevec. Dalje nastavlja po granici gradskih četvrti u smjeru sjeveroistoka do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO "Dr. Ante Starčević":

Biokovska ulica, Bledska ulica, Bledski odvojak, Bohinjska ulica, Gaboška ulica, Hanamanova ulica, Javorska ulica, Konavoska ulica, Lapačka ulica, Medvednička ulica, Postojnska ulica, Predavčeva ulica, Prilaz Pavla Vuk - Pavlovića, Raška ulica, Somborska ulica, Svilajska ulica, Šamačka ulica, Šibenska ulica, Ulica kralja Tomislava, Vinkovačka ulica, Virjanska ulica, Vodnjanska ulica, Voltino, Vuhredska ulica, Županjska ulica, Fallerovo šetalište (2 - 22D), Klanječka ulica (49 - 59 i 52 - 60), Pakračka ulica (9), Selačka ulica (1 - 3 i 8 - 18), Ulica Dragutina Golika (31 - 65 i 2 - 116), Ulica Matka Baštijana (Baštijanova) (50A - 98) - od Fallerovog šetališta do potoka Kustošak - sjeverna strana; Zagorska ulica (83 - 93 i 96 - 118), Zagrebačka cesta (43 - 117).

 

4. Mjesni odbor Ljubljanica (skraćeno: MO Ljubljanica) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od zapadne točke presjeka granice gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Trešnjevka - jug i potoka Kustošak. Nastavlja u smjeru sjevera zapadnom stranom potoka Kustošak i ULICE DRAGUTINA GOLIKA do sjeverne strane ULICE MATKA BAŠTIJANA (BAŠTIJANOVA). Zatim u smjeru istoka sjevernom stranom ULICE MATKA BAŠTIJANA (BAŠTIJANOVA) dolazi do FALLEROVA ŠETALIŠTA. U smjeru juga FALLEROVIM ŠETALIŠTEM dolazi na granicu gradskih četvrti Trešnjevka - jug i Trešnjevka - sjever. Nastavlja po granici gradskih četvrti u smjeru zapada do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Ljubljanica:

Bilogorska ulica, Đakovačka ulica, Fruškogorska ulica, Garićka ulica, Kaptolska ulica, Ljubljanica, Maceljska ulica, Majevička ulica, Mitrovačka ulica, Mosorska ulica, Nijemčanska ulica, Prugina ulica, Psunjska ulica, Subotička ulica, Svetoivanska ulica, Širokobriška ulica, Šljivarska ulica, Trešnjevac, Uskočka ulica, Velebitska ulica, Višnjevac, Voćarski put, Dinarska ulica (1 - 67 i 2 - 52), Fallerovo šetalište (34 - 88), Lazinska ulica (35 - 41 i 24 - 40), Pakračka ulica (1 - 7 i 2 - 6), Ulica Dragutina Golika (83 - 131), Ulica Matka Baštijana (Baštijanova) - dio - bez k.br. od Fallerovog šetališta do Ulice Dragutina Golika - južna strana.

 

5. Mjesni odbor "Nikola Tesla" (skraćeno: MO "Nikola Tesla") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od sjeveroistočne točke na raskrižju OZALJSKE ULICE i SELSKE CESTE te ide u smjeru sjevera istočnom stranom SELSKE CESTE do KRAPINSKE ULICE. Zatim skreće u smjeru jugoistoka južnom stranom KRAPINSKE ULICE do OZALJSKE ULICE. Skreće u smjeru istoka sjevernom stranom OZALJSKE ULICE do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO "Nikola Tesla":

Bosiljevska ulica, Brloška ulica, Cesargradska ulica, Dubovačka ulica, Golubovečka ulica, Gredička ulica, Jakovljanska ulica, Jankomirska ulica, Januševečka ulica, Kostelska ulica, Kunagorska ulica, Lipovečka ulica, Mihovljanska ulica, Mirkovečka ulica, Mokrička ulica, Novigradska ulica, Novodvorska ulica, Okićka ulica, Podgorska ulica, Ribnička ulica, Slavetićka ulica, Susedgradska ulica, Taborska ulica, Vinička ulica, Zorkovačka ulica, Zvečajska ulica, Žumberačka ulica, Krapinska ulica (1 - 45), Ozaljska ulica (2 - 114), Selska cesta (73 - 153), Lepoglavska ulica (dio - bez k.br.).

 

6. Mjesni odbor Pongračevo (skraćeno: MO Pongračevo) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Trešnjevka - jug, odnosno sjeverozapadnoj strani raskrižja ZAGREBAČKE AVENIJE i FALLEROVOG ŠETALIŠTA. Nastavlja u smjeru sjevera zapadnom stranom FALLEROVOG ŠETALIŠTA, zatim potokom Črnomerec do igrališta. Zatim skreće na istok, obuhvaćajući sve objekte LADUČKE ULICE, POLJANIČKE ULICE i PRUDNIČKE ULICE. Obilazi Stubičku 70 i nastavlja u smjeru istoka sjevernom stranom STUBIČKE ULICE, izuzima sve objekte ROZGANSKE ULICE i HRUŠEVEČKE ULICE do istočne strane SELSKE CESTE. Skreće na jug istočnom stranom SELSKE CESTE do granice gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Trešnjevka - jug. Nastavlja po granici gradskih četvrti u smjeru zapada do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Pongračevo:

Bersečka ulica, Creska ulica, Harmička ulica, II. Barilovićka, Istarski trg, Jablanovečka ulica, Kastavska ulica, Labinska ulica, Ladučka ulica, Lošinjska ulica, Lovranska ulica, Mošćenička ulica, Mošćenički odvojak, Opatijski trg, Park Kate Šoljić, Pazinska ulica, Poljanička ulica, Premanturska ulica, Prudnička ulica, Puljska ulica, Rovinjska ulica, Slatinska ulica, Šenkovečka ulica, Trg Slavoljuba Penkale, Trstenička ulica, Učkina ulica, Ulica Dore Pfanove, Ulica Dragojle Jarnović, Ulica Ivana Fiamina (Fiaminova), Ulica Ivana Rabara (Rabarova), Ulica Jurja Dobrile (Dobrilina), Ulica Matka Mandića (Mandićeva), Ulica Sunčane Škrinjarić, Ulica Višnje Stahuljak, Ulica Vjekoslava Spinčića (Spinčićeva), Ulica Vladimira Gortana (Gortanova), Veprinačka ulica, Vidovgradska ulica, Vitezićeva ulica, Fallerovo šetalište (35 - 39), Ozaljska ulica (91 - 105H i 126 - 152), Selska cesta (90B - 136), Stubička ulica (71 - 109 i 74 - 108), Ulica Matka Baštijana (Baštijanova) (1 - 41A i 2 - 50) - od Selske ceste do Fallerova šetališta; Zelengradska ulica (6), Ulica Zvjezdane Ladike (bez k.br.).

 

7. Mjesni odbor Rudeš (skraćeno: MO Rudeš) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na tromeđi gradskih četvrti Stenjevec, Trešnjevka - sjever i Trešnjevka - jug na raskrižju ZAGREBAČKE AVENIJE i ZAGREBAČKE CESTE u smjeru sjevera granicom gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Stenjevec do istočne strane potoka Kustošak. Skreće na jug istočnom stranom potoka Kustošak do ULICE DRAGUTINA GOLIKA gdje prelazi na zapadnu stranu potoka. Nastavlja zapadnom stranom potoka do granice gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Trešnjevka - jug, zatim u smjeru zapada po granici gradskih četvrti dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Rudeš:

Anina grana, Anina ulica, Bastajski put, Bijeljinska ulica, Busovačka ulica, Čabarska ulica, Delnička ulica, Dežanovečki put, Draganićka grana, Draganićka ulica, Dugavska ulica, Erdutski put, Goraždanska ulica, Grahovljanski put, Grubišnopoljski put, I. Anina ulica, I. Banjalučka ulica, I. Rudeški ogranak, I. Trebevićki ogranak, I. Zagrebački odvojak, Igmanska ulica, II. Anina ulica, II. Anina ulica I. ogranak, II. Anina ulica II. ogranak, II. Posavska ulica, II. Rudeški ogranak, II. Trebevićki ogranak, II. Zagrebački odvojak, III. Rudeški ogranak, III. Trebevićki ogranak, IV. Rudeški ogranak, Jablanska ulica, Jablanska ulica I. odvojak, Jablanska ulica II. odvojak, Jezerska ulica, Josipdolska ulica, Končanički put, Korenička ulica, Kraljevrški put, Kreševska ulica, Lađevački put, Lužanska ulica, Mostarska ulica, Netretićka ulica, Oriovačka ulica, Pešćanska grana, Pešćanska ulica, Pisarovinska ulica, Podravska ulica, Posavska ulica, Prenjska ulica, Prilaz Grge Antunca, Ratarska ulica, Rudeški odvojak, Rudeški ogranak, Rudeški put, Rumska ulica, Sedlarička ulica, Skradska ulica, Slankamenska ulica, Sošićka ulica, Stara Jablanska ulica, Šidska ulica, Šokačka ulica, Topolnica, Travnička ulica, Trebevićka ulica, Ulica Arnošta Grunda, Ulica Dragutina Freudenreicha, Ulica Emila Kutijara, Ulica Ervine Dragman, Ulica Ive Raića, Ulica Josipa Gostiča, Ulica Josipa Pavića, Ulica Margarete Froman, Ulica Marija Šimenca, Ulica Milana Langa, Ulica Mile Dimitrijević, Ulica Milice Mihičić, Ulica Nine Vavre, Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića, Ulica Vike Podgorske, Ulica Vlade Habuneka, Uljanički put, V. Rudeški ogranak, Vivodinska ulica, Vlašićka ulica, Vrbovska ulica, Zenička ulica, Lazinska ulica (51 - 69 i 44 - 68), Rudeška cesta (3 - 87 i 2 - 136/1), Selačka ulica (22 - 22/1), Zagrebačka avenija (90 - 94) - od Ulice Dragutina Golika do Zagrebačke ceste - sjeverna strana; Zagrebačka cesta (137 - 233).

 

8. Mjesni odbor "Samoborček" (skraćeno: MO "Samoborček") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od tromeđe gradskih četvrti Trešnjevka - sjever, Črnomerec i Donji grad i prati granicu gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Donji grad do ULICE BOŽIDARA ADŽIJE (ADŽIJINA). Zatim skreće u smjeru jugozapada sjevernom stranom ULICE BOŽIDARA ADŽIJE (ADŽIJINA) do raskrižja s ULICOM SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA (KRANJČEVIĆEVA). Nastavlja u smjeru zapada njezinom sjevernom stranom do TRAKOŠĆANSKE ULICE. Skreće na sjever istočnom stranom TRAKOŠĆANSKE ULICE do MUNJARSKOG PUTA. Mijenja smjer prema zapadu južnom stranom puta te skreće u smjeru sjevera između objekta tvorničkog kruga Zagorska 5 i objekta Metalčeva 2, obuhvaća sve objekte TRGA KREŠIMIRA ČOSIĆA i MAGAZINSKE CESTE te objekte Vodovodna 19A do 21B do granice gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Črnomerec. Dalje nastavlja po granici gradskih četvrti u smjeru istoka do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO "Samoborček":

Kalnička ulica, Magazinska cesta, Metalčeva ulica, Trg Krešimira Ćosića, Ulica Andrije Žaje, Ulica Franje Petračića (Petračićeva), Ulica Josipa Pasarića, Ulica Krste Pavletića (Pavletićeva), Ulica Ljudevita Jonkea, Ulica Matije Valjavca (Valjavčeva), Ulica Otona Kučere (Kučerina), Ulica Vjekoslava Novotnija (Novotnijeva), Bisačka ulica (1 - 5 i 4 - 12), Nova cesta (1 - 49 i 4 - 54), Trakošćanska ulica (1 - 5), Ulica Božidara Adžije (2 - 44) (parna strana), Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića (44 - 54), Ulica Vatroslava Jagića (Jagićeva) (2 - 10), Vodovodna ulica (21 - 21C).

 

9. Mjesni odbor "Silvije Strahimir Kranjčević" (skraćeno: MO "Silvije Strahimir Kranjčević") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od sjeverozapadne točke na raskrižju KRAPINSKE ULICE i TREŠNJEVAČKOG TRGA. U smjeru sjeverozapada nastavlja južnom stranom KRAPINSKE ULICE do MUNJARSKOG PUTA. Mijenja smjer prema istoku južnom stranom MUNJARSKOG PUTA do TRAKOŠĆANSKE ULICE. Skreće na jug njezinom istočnom stranom do raskrižja s ULICOM SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA (KRANJČEVIĆEVA). Mijenja smjer prema istoku njezinom sjevernom stranom do ULICE BOŽIDARA ADŽIJE (ADŽIJINA). Nastavlja u smjeru sjeveroistoka njezinom sjevernom stranom, do granice gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Donji grad. Nastavlja tom granicom u smjeru jugoistoka do ULICE IVANA BROZA (BROZOVA) te istočnom stranom ULICE IVANA BROZA (BROZOVA) do TRATINSKE ULICE. Dalje ide u smjeru zapada sjevernom stranom TRATINSKE ULICE i TREŠNJEVAČKOG TRGA do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO "Silvije Strahimir Kranjčević":

Belečka ulica, Čakovečka ulica, Gotalovečka ulica, Grebengradska ulica, Klenovnička ulica, Kneginečka ulica, Križovljanska ulica, Loborska ulica, Ludbreška ulica, Lukavečka ulica, Martijanečka ulica, Maruševečka ulica, Melengradska ulica, Novomarofska ulica, Rasinjska ulica, Ulica Huga Badalića (Badalićeva), Ulica Ivana Broza (Brozova), Ulica Milana Ogrizovića (Ogrizovićeva), Ulica Zvonimira Rihtmana, Vidovečka ulica, Bisačka ulica (15 - 21/1 i 14 - 24), Krapinska ulica (2 - 58), Munjarski put (2 - 22), Nova cesta (53 - 97A/1, 60 - 100), Trakošćanska ulica (9 - 47 i 2 - 60), Tratinska ulica (12 - 80A), Trešnjevački trg (1), Ulica Božidara Adžije (1 - 31 / neparna strana), Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića (Kranjčevićeva) (1 - 71 i 2 - 36), Lepoglavska ulica (dio - bez k.br.).

 

10. Mjesni odbor Stara Trešnjevka (skraćeno: MO Stara Trešnjevka) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Trešnjevka - jug na raskrižju ZAGREBAČKE AVENIJE i SELSKE CESTE. Nastavlja u smjeru sjevera istočnom stranom SELSKE CESTE do sjeverne strane OZALJSKE ULICE. Skreće na istok sjevernom stranom OZALJSKE ULICE i TREŠNJEVAČKOG TRGA do istočne strane NOVE CESTE. U smjeru juga ide istočnom stranom NOVE CESTE do granice gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Trešnjevka - jug. Nastavlja u smjeru zapada po granici gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Trešnjevka - jug do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Stara Trešnjevka:

Bakarska ulica, Baščanska ulica, Bilajska ulica, Blagajska ulica, Bobovačka ulica, Bočačka ulica, Bribirska ulica, Brinjska ulica, Bužimska ulica, Cetingradska ulica, Čapljinska ulica, Dobojska ulica, Drežnička ulica, Drivenička ulica, Dužice, Glamočka ulica, Grobnička ulica, Gvozdanska ulica, Hreljinska ulica, I. Crikvenička ulica, II. Crikvenička ulica, II. Vrandučka ulica, Ključka ulica, Kraljevička ulica, Maglajska ulica, Modruška ulica, Nehajska ulica, Ostrovička ulica, Ostrožačka ulica, Park Stara Trešnjevka, Počiteljska ulica, Severinska ulica, Slunjska ulica, Sokolgradska ulica, Srebrenička ulica, Tešanjska ulica, Tribaljska ulica, Trsatska ulica, Tržačka ulica, Udbinska ulica, Višegradska ulica, Vrandučka ulica, Zvonigradska ulica, Zvornička ulica, Nova cesta (102 - 166/1), Ozaljska ulica (1 - 87), Selska cesta (161 - 197), Trešnjevački trg (2 - 5), Zadarska ulica (2 - 8), Park Zvonimira Milčeca (cijeli - bez k.br.).

 

IX. Na području Gradske četvrti Trešnjevka - jug osniva se šest mjesnih odbora:

1. Gajevo, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Augusta Prosenika 9;

2. Horvati - Srednjaci, sa sjedištem u Zagrebu, Horvaćanska cesta 54;

3. Jarun, sa sjedištem u Zagrebu, Hrgovići 57a;

4. Knežija, sa sjedištem u Zagrebu, Albaharijeva ulica 2;

5. Prečko, sa sjedištem u Zagrebu, Prečko 2a;

6. Vrbani, sa sjedištem u Zagrebu, Rudeška cesta 148.

 

1. Mjesni odbor Gajevo (skraćeno: MO Gajevo) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Trešnjevka - jug i Trešnjevka - sjever na zapadnoj strani potoka Kustošak u smjeru istoka granicom gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Trešnjevka - jug do zapadne strane FALLEROVA ŠETALIŠTA. Skreće prema jugu potokom Črnomerec do potoka Kustošak. Nastavlja potokom Kustošak u smjeru sjeverozapada do granice gradskih četvrti Trešnjevka - jug i Trešnjevka - sjever odnosno do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Gajevo:

Bjelovarska ulica, Daruvarska ulica, Fužinska ulica, Graničarska ulica, Granička ulica, Hudovljanska ulica, Ilirska grana, Ilirska ulica, Jelašićev odvojak, Jelašićeva ulica, Kamenička ulica, Klekova ulica, Koprivnička ulica, Krašićka ulica, Križevačka ulica, Nečujamska ulica, Ogulinska ulica, Oštarijska ulica, Predovečka ulica, Repinečka ulica, Sigetečka ulica, Smiljanska ulica, Sudovečka ulica, Svibanjska ulica, Trogirska ulica, Ulica Antuna Stipančića, Ulica Antuna Štrbana, Ulica Augusta Prosenika, Ulica Janeza Polde, Ulica Josipa Prikrila, Ulica Ladislava Štritofa, Ulica Luke Kaliterne, Ulica Marijana Dragmana, Ulica Martina Pušteka, Ulica Stjepana Ljubića Vojvode, Ulica Vlade Ranogajca, Ulica Zvonimira Cimermančića, Vojakovačka ulica, Žurkovska ulica, Dinarska ulica (60), Hrgovići (31 - 51 i 2 - 20), Našička ulica (1 - 27 i 2 - 26), Ulica Bernarda Vukasa (1 - 29 i 2 - 16), Ulica Hrvoja Macanovića (1 - 27 i 2 - 14), Horvaćanska cesta (dio - bez k.br.) - od potoka Črnomerec do Hrgovića; Jarunska ulica (dio - bez k.br.) - od potoka Črnomerec do potoka Kustošak; Zagrebačka avenija (dio - bez k.br.) - od Ilirske ulice do ulice Hrgovići - južna strana, Park 149. brigade Hrvatske vojske (cijeli - bez k.br.).

 

2. Mjesni odbor Horvati - Srednjaci (skraćeno: MO Horvati - Srednjaci) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Trešnjevka - jug na sjeverozapadu raskrižja ulice FALLEROVO ŠETALIŠTE i ZAGREBAČKE AVENIJE u smjeru istoka granicom gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Trešnjevka - jug do SELSKE CESTE. Skreće prema jugu istočnom stranom SELSKE CESTE do JARUNSKE ULICE. Nastavlja zapadnom stranom JARUNSKE ULICE i JADRANSKOG MOSTA do granice gradskih četvrti Trešnjevka - jug i Novi Zagreb - zapad, gdje skreće u smjeru jugozapada po granici gradskih četvrti do točke okomice na utok potoka Črnomerec u rijeku Savu. Nastavlja dalje u smjeru sjevera potokom Črnomerec do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Horvati - Srednjaci:

Benkovačka ulica, Dobrinjska ulica, Drniška ulica, Dubašnička ulica, Gredice, Hećimovićeva ulica, Horvaćanski zavoj, I. Loparska, II. Drniška ulica, II. Loparska, III. Loparska, Kikićeva ulica, Kostrenska ulica, Livanjska ulica, Ljubačka ulica, Mogorićka ulica, Omišaljska ulica, Siverićka ulica, Srednjaci, Ulica Bernarda Bernardija, Ulica Blaža Trogiranina, Ulica Božidara Rašice, Ulica braće Domany, Ulica Franje Fuisa, Ulica Jurja Neidhardta, Ulica majstora Radonje, Ulica majstora Radovana, Ulica Marijana Haberlea, Ulica Mladena Vodičke, Ulica Šime Devčića, Ulica Vincenta iz Kastva, Ulica Vladimira Filakovca, Vrbnička ulica, Vrlička ulica, Vurovčica, Zemunička ulica, Horvaćanska cesta (55 - 69 i 118) - od Selske ceste do potoka Črnomerec; Jarunska ulica (1 - 5 i 2 - 6), Savska cesta (208), Selska cesta (144), Zagrebačka avenija (dio - bez k.br.) - od Selske ceste do Ilirske ulice - južna strana; Zelengradska ulica (17 - 17A i 18 - 22).

 

3. Mjesni odbor Jarun (skraćeno: MO Jarun) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Trešnjevka - jug na sjeveroistoku raskrižja ULICE HRVATSKOG SOKOLA i ZAGREBAČKE AVENIJE u smjeru istoka granicom gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Trešnjevka - jug do potoka Kustošak. Skreće u smjeru juga potokom Kustošak, zatim potokom Črnomerec do rijeke Save, koju siječe i dolazi do granice gradskih četvrti Trešnjevka - jug i Novi Zagreb - zapad. Mijenja smjer prema zapadu i prati granicu gradskih četvrti Trešnjevka - jug i Novi Zagreb - zapad do točke presjeka produžetka zapadne strane ALEJE MATIJE LJUBEKA i granice gradske četvrti. Mijenja smjer prema sjeveru te istoku zapadnom i sjevernom stranom ALEJE MATIJE LJUBEKA do ULICE HRVATSKOG SOKOLA. Nastavlja u smjeru sjevera po istočnoj strani ULICE HRVATSKOG SOKOLA do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Jarun:

Bartolići, Borovci, Božavska ulica, Brušanska ulica, Drašnička ulica, Dugoratska ulica, Filipjakovska ulica, Fočići, Gomirska ulica, Homerska ulica, Jarun, Jarunska obala, Jelšanska ulica, Kajakaški prilaz, Kistanjska ulica, Komiška ulica, Komiški odvojak, Kosinjska ulica, Krapanjska ulica, Kružna ulica, Kuparska ulica, Kupjačka ulica, Lokvarska ulica, Marinska ulica, Medačka ulica, Mrkopaljska ulica, Orebićka ulica, Otavička ulica, Pakoštanska ulica, Palagruška ulica, Park prijateljstva, Perušićka ulica, Petrine, Platačka ulica, Pločanska ulica, Podkapelska ulica, Poljana Borisa Hanžekovića, Poljana Zdenka Mikine, Postirska ulica, Primoštenska ulica, Ravnogorska ulica, Ribički prilaz, Rogoznička ulica, Skijaški prilaz, Staglišće, Stobrečka ulica, Sućurajska ulica, Sukošanska ulica, Sumartinska ulica, Supetarska ulica, Šestanovačka ulica, Trpanjska ulica, Tučepska ulica, Ulica Ante Pandakovića, Ulica Augusta Piazze, Ulica don Petra Šimića, Ulica Ferdinanda Budickog, Ulica Franje Wölfla, Ulica Gordana Jankovića, Ulica Hinka Würtha, Ulica Ivana Arapovića, Ulica Josipa Palade, Ulica Josipa Vogrinca, Ulica Lovre Ratkovića, Ulica Marice Barić, Ulica Predraga Heruca, Velalučka ulica, Vrisnička ulica, Zaostroška ulica, Zatonska ulica, Živogoška ulica, Županići, Aleja Matije Ljubeka (1 - 39 i 8), Horvaćanska cesta (71 i 120 - 146A) - od Hrgovića do Ulice Hrvatskog sokola; Hrgovići (55 - 121 i 22 - 38), Jarunska ulica (17 - 35), Našička ulica (29 - 67 i 28 - 144), Ulica Bernarda Vukasa (33 - 55 i 22 - 32), Ulica Hrvatskog sokola (49 - 81), Ulica Hrvoja Macanovića (29 - 61 i 16 - 26), Zagrebačka avenija (5C) - od ulice Hrgovići do Ulice Hrvatskog sokola - južna strana.

 

4. Mjesni odbor Knežija (skraćeno: MO Knežija) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Trešnjevka - jug na sjeveroistoku raskrižja ZAGREBAČKE AVENIJE i SELSKE CESTE u smjeru istoka granicom gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Trešnjevka - jug do tromeđe gradskih četvrti Trešnjevka - sjever, Trešnjevka - jug i Trnje. Skreće prema jugu granicom gradskih četvrti Trešnjevka - jug i Trnje do tromeđe gradskih četvrti Trešnjevka - jug, Trnje i Novi Zagreb - zapad. Od te tromeđe nastavlja u smjeru jugozapada po granici gradskih četvrti Trešnjevka - jug i Novi Zagreb - zapad do JADRANSKOG MOSTA te skreće prema sjeveru zapadnom stranom JADRANSKOG MOSTA i JARUNSKE ULICE do SELSKE CESTE. Istočnom stranom SELSKE CESTE u smjeru sjevera dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Knežija:

Albaharijeva ulica, Budvanska ulica, Kalinovica, Karinska ulica, Kliška ulica, Knežija, Kninska ulica, Konjička ulica, Ninska ulica, Omiška ulica, Papova ulica, Park Hrvatskog proljeća, Poljana Dragutina Kalea, Poljana Josipa Brunšmida, Poljana Jurja Andrassyja, Poljana Vladimira Njegovana, Poljana Zvonimira Dražića, Prozorska ulica, Skradinska ulica, Stara Knežija, Stolačka ulica, Ujevićeva ulica, Ulica Alberta Bazale, Ulica Antona Dolenca, Ulica braće Cvijića, Ulica Ćire Truhelke, Ulica Davorina Bazjanca, Ulica fra Luje Marune, Ulica Grge Novaka, Ulica Jaroslava Šidaka, Ulica Josipa Gigla, Ulica Josipa Roglića, Ulica Ludovika Zelenka, Ulica Rudolfa Bićanića, Ulica Stjepana Romića, Ulica Stjepana Škreblina, Vitasovićeva poljana, Horvaćanska cesta (3 - 53B i 6 - 54) - od Savske ceste do Selske ceste; Nova cesta (171 - 183 i 178 - 192), Savska cesta (116 - 206), Selska cesta (215 - 217), Zadarska ulica (57 - 79 i 56 - 80), Zagrebačka avenija (1 - 5A) - od Savske ceste do Selske ceste - južna strana.

 

5. Mjesni odbor Prečko (skraćeno: MO Prečko) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od tromeđe gradskih četvrti Trešnjevka - jug, Novi Zagreb - zapad i Stenjevec u smjeru sjevera, zatim istoka prateći granicu gradskih četvrti Trešnjevka - jug i Stenjevec te granicu gradskih četvrti Trešnjevka - jug i Trešnjevka - sjever do točke zapadno od ULICE VRBANI. Skreće prema jugu pa prolazeći između objekata Horvaćanske ceste 166 i 168 dolazi do južne strane HORVAĆANSKE CESTE. Nastavlja sjevernom stranom MALOGORIČKE ULICE do istočne točke raskrižja MALOGORIČKE ULICE i KUZMINEČKE ULICE. Obuhvaća sve objekte ulica MLAKE i VRBJE te dolazi do točke nasuprot ulazu u objekt Aleje Matije Ljubeka 1. Nastavlja zapadnom stranom ALEJE MATIJE LJUBEKA u smjeru juga, do granice gradskih četvrti Trešnjevka - jug i Novi Zagreb - zapad. U smjeru zapada prati granicu gradskih četvrti Trešnjevka - jug i Novi Zagreb - zapad do tromeđe gradskih četvrti Trešnjevka - jug, Stenjevec i Novi Zagreb - zapad, odnosno do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Prečko:

Baranovićeva ulica, Beethovenova ulica, Bezdanska ulica, Dekanići, Dobronićeva ulica, Futoška ulica, Haendelova ulica, Jarnovićeva ulica, Komarevska ulica, Lhotkina ulica, Mlake, Nebojanska ulica, Odakova ulica, Odžačka ulica, Palanjačka ulica, Paljetkova ulica, Petrovaradinska ulica, Prečko, Sibeliusova ulica, Slavenskoga ulica, Starobrodska ulica, Štefanićeva ulica, Tavankutska ulica, Tijardovićeva ulica, Tucmani, Ulica Bedricha Smetane, Ulica Bele Bartoka, Ulica Božidara Kunca, Ulica Branimira Sakača, Ulica Dore Pejačević, Ulica Ivana Matetića Ronjgova, Ulica Josipa Hatzea, Ulica Lovre Matačića, Ulica Marijane Radev, Vrbje, Vrbje odvojak, Vunarići, Žednički put, Horvaćanska cesta (168 - 176), Malogorička ulica (14 - 32/5), Vrbani (2), Zagrebačka avenija (9 - 11), Park Emila Cosetta (cijeli - bez k.br.).

 

6. Mjesni odbor Vrbani (skraćeno: MO Vrbani) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Trešnjevka - jug na sjeveroistoku raskrižja ULICE HRVATSKOG SOKOLA i ZAGREBAČKE AVENIJE u smjeru juga istočnom stranom ULICE HRVATSKOG SOKOLA do ALEJE MATIJE LJUBEKA. Nastavlja u smjeru zapada sjevernom stranom ALEJE MATIJE LJUBEKA do točke nasuprot ulazu u objekt Aleje Matije Ljubeka 1, gdje skreće prema sjeveru obuhvaćajući sve objekte PALINOVEČKE ULICE i KUZMINEČKE ULICE te dolazi do istočne točke raskrižja MALOGORIČKE ULICE i KUZMINEČKE ULICE. Sjevernom stranom MALOGORIČKE ULICE ide u smjeru sjeverozapada do južne strane HORVAĆANSKE CESTE. Nastavlja u smjeru sjevera između objekata Horvaćanska cesta 166 i 168 do granice gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Trešnjevka - jug (kod ULICE VRBANI). Granicom gradskih četvrti ide u smjeru istoka do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Vrbani:

Cenkovečka ulica, Cirkovljanska ulica, Domašinečka ulica, Hrženička ulica, Kutnjački put, Kuzminečka ulica, Lipanjska ulica, Listopadska ulica, Lopatinečka ulica, Ožujska ulica, Palinovečka ulica, Rujanska ulica, Siječanjska ulica, Srpanjska ulica, Travanjska ulica, Vukanovečka ulica, Aleja Matije Ljubeka (2 -6), Horvaćanska cesta (75 - 77 i 148 - 166), Malogorička ulica (47 i 44 - 46), Rudeška cesta (87A - 179 i 140 - 246), Vrbani (17 - 31 i 4 - 24), Zagrebačka avenija (7), Ulica Ive Lole Ribara (cijela - bez k.br.), Ulica Hrvatskog sokola (dio - bez k.br.) - od Horvaćanske ceste do Aleje Matije Ljubeka.

 

X. Na području Gradske četvrti Črnomerec osniva se osam mjesnih odbora:

1. "Ban Keglević", sa sjedištem u Zagrebu, Bleiweisova ulica 24;

2. "Bartol Kašić", sa sjedištem u Zagrebu, Selska cesta 3;

3. Gornja Kustošija, sa sjedištem u Zagrebu, Kustošijanska ulica 276;

4. Jelenovac, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 181;

5. Kustošija - centar, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 259;

6. Medvedgrad, sa sjedištem u Zagrebu, Mikulići 189;

7. "Sveti Duh", sa sjedištem u Zagrebu, Sveti Duh 26;

8. Šestinski dol - Vrhovec, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 181.

 

1. Mjesni odbor "Ban Keglević" (skraćeno: MO "Ban Keglević") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na sjeverozapadnoj strani raskrižja MANDALIČINE ULICE i ILICE u smjeru istoka, izuzimajući objekte Mandaličina 2 i Ilica 214/1, a obuhvaćajući objekte parne strane Ilice, od broja 210 do 164, dolazi do granice gradskih četvrti Črnomerec i Gornji grad - Medveščak. Nastavlja u smjeru istoka njihovom granicom do tromeđe gradskih četvrti Črnomerec, Gornji grad - Medveščak i Donji grad. Skreće u smjeru juga prateći granicu gradskih četvrti Črnomerec i Donji grad do tromeđe gradskih četvrti Črnomerec, Donji grad i Trešnjevka - sjever. Nastavlja u smjeru zapada granicom gradskih četvrti Črnomerec i Trešnjevka - sjever do raskrižja s VODOVODNOM ULICOM. Nastavlja u smjeru sjevera njenom istočnom stranom, izuzimajući objekte Vodovodne ulice do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO "Ban Keglević":

Bleiweisova ulica, Međimurska ulica, Reljkovićeva ulica, Slovenska ulica, Trg dr. Franje Tuđmana, Trg Francuske Republike, Ulica Gjure Čanića, Ulica grada Mainza, Ulica Janka Grahora (Grahorova), Ulica Josipa Fona (Fonova), Ulica Josipa Hanuša (Hanuševa), Ulica Matka Talovca (Talovčeva), Ilica (125 - 163A i 164 - 210), Ulica Republike Austrije (14 - 38), Vodovodna ulica (7/1).

 

2. Mjesni odbor "Bartol Kašić" (skraćeno: MO "Bartol Kašić") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na sjeveroistočnoj strani raskrižja ZAGREBAČKE CESTE i PRILAZA BARUNA FILIPOVIĆA u smjeru istoka do ZAPREŠIĆKE ULICE. Skreće u smjeru sjevera po njoj, siječe ILICU te prati istočnu stranu ULICE ČRNOMEREC do raskrižja s TOPNIČKOM ULICOM. Mijenja smjer prema jugoistoku, izuzimajući objekte TOPNIČKE ULICE i ulice SVETI DUH do raskrižja s ILICOM. Nastavlja u smjeru istoka, obuhvaćajući objekte Ilica 218 - 220, 224A, 224G, 226 - 246A i 248 - 272. Skreće u smjeru juga, obuhvaćajući objekte Vodovodna ulica 1 - 19 i 4 - 20/1 do granice gradskih četvrti Črnomerec i Trešnjevka - sjever. Nastavlja u smjeru zapada granicom gradskih četvrti Črnomerec i Trešnjevka - sjever do ZAGREBAČKE CESTE. Mijenja smjer prema sjeveroistoku njezinom istočnom stranom do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO "Bartol Kašić":

Gradišćanska ulica, Prešernova ulica, Ulica Ivana Cankara, Ulica Janka Vukovića, Ulica Simona Gregorčiča, Ulica Željka Maričića, Zaprešićka ulica, Ilica (165 - 237, 218 - 220, 222, 224G - 232/1, 246 - 246A i 248 - 272), Prilaz baruna Filipovića (1 - 29 i 2 - 40), Selska cesta (3 - 33A i 2 - 20), Vodovodna ulica (1 - 7, 9 - 19A i 4 - 20/9).

 

3. Mjesni odbor Gornja Kustošija (skraćeno: MO Gornja Kustošija) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Podsused - Vrapče i Črnomerec između objekata Ulice Matije Bakića 26 i III. Kotoripskog odvojka 29B u smjeru sjevera granicom gradskih četvrti do granice k.o. Šestine i k.o. Gornje Vrapče. Skreće u smjeru juga granicom katastarskih općina do tromeđe k.o. Šestine, k.o. Gornje Vrapče i k.o. Mikulići. Nastavlja u smjeru istoka do raskrižja ulica GORENCI i MIKULIĆI. Skreće u smjeru juga, obuhvaćajući objekte ulice GORENCI do ulice MIKULIĆ ODVOJAK te njezinom sjevernom stranom nastavlja u smjeru zapada, izuzimajući objekte iste ulice. Mijenja smjer prema jugu, obuhvaćajući objekte ulice POLJAČAK do ulice SPOJNI PUT, obilazeći sve njezine objekte. Dolazi do objekta Srednjak 63 koji uključuje te nastavlja u smjeru juga, obuhvaćajući objekte parne strane od objekta Srednjak 48. Nastavlja u smjeru juga te istoka, presijeca KVATERNIKOVU ULICU sjeverno od objekta Kvaternikova 65A. Skreće u smjeru jugoistoka, izuzimajući objekte ulice VOĆNJAK te dolazi do granice k.o. Mikulići i k.o. Vrapče. Mijenja smjer prema istoku granicom katastarskih općina te nastavlja u smjeru juga, izuzimajući objekte ulice ČRNOMEREC, ULICE DR. MILANA ROJCA i BRAČUNOVE ULICE. Nastavlja prema zapadu, izuzimajući sve objekte ulice ILICA do TRGA HRVATSKIH OBRAMBENIH SNAGA. Skreće u smjeru sjevera, izuzimajući sve objekte istoga trga, a obuhvaćajući sve objekte VATROGASNE ULICE te ulice VATROGASNE STUBE do granice k.o. Gornje Vrapče i k.o. Vrapče. Nastavlja u smjeru zapada granicom katastarskih općina te sjevernom stranom ulice GRMOŠČICA DESNA. Mijenja smjer prema sjeverozapadu izuzimajući objekte ULICE MATIJE BAKIĆA do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Gornja Kustošija:

Badljevinski put, Bobarski put, Bujavički put, Ciglanska ulica, Dekanovečka ulica, Divoselska ulica, Dvojkovićev odvojak, Gorenci, Gorenščak, Graberje, Grgićev put, Hodošanska ulica, I. Kotoripski odvojak, II. Kotoripski odvojak, III. Kotoripski odvojak, Krčec, Kustošijanska ulica, Kustošijski breg, Kustošijski venec, Kustošijski venec odvojak, Kustošijski vidikovec, Lendavska ulica, Murska ulica, Pčelički put, Peršinci, Poljačak, Preloška ulica, Skočilovići, Suhopoljski put, Svibovečka ulica, Šinorija, Štrigovska ulica, Ulica Ivana Raosa, Ulica Lea Müllera, Ulica Lea Müllera I. odvojak, Ulica Lea Müllera II. odvojak, Ulica Lea Müllera III. odvojak, Ulica Marija Rehora, Ulica Mire Petrina, Ulica Vjekoslava Kaleba, Vaganačka ulica, Valenovačka ulica, Vatrogasna ulica, Vatrogasne stube, Završje I. odvojak, Završje II. odvojak, Završje III. odvojak, Dvojkovićev put (3 - 29 i 2 - 34), Grmoščica desna (36 - 40), Kotoripska ulica (1 - 29B i 2 - 92), Krvarić (1 - 93/1 i 2 - 76), Kvaternikova ulica (1 - 65A i 2 - 46), Spojni put (19), Srednjak (1 - 63 i 2 - 48), Ulica Vojmila Rabadana (4 - 86), Završje (1 - 101 i 2 - 90).

 

4. Mjesni odbor Jelenovac (skraćeno: MO Jelenovac) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na zapadnoj strani raskrižja ILICE i VINOGRADSKE CESTE u smjeru sjeverozapada, obuhvaćajući objekte neparne strane VINOGRADSKE CESTE do raskrižja s ulicom PODOLJE. Skreće na jug zatim zapad sjevernim stranama ulica PODOLJE i VRTLARSKE. Mijenja smjer prema sjeveru, obuhvaćajući objekte ulice VINOGRADI ODVOJAK i ulice VINOGRADI. Skreće u smjeru istoka i dolazi do potoka Jelenovačko. Nastavlja prema sjeveru do raskrižja ulica VRHOVEC i VIDOVČICA obuhvaćajući objekte neparne strane ulice VRHOVEC od broja 225 do 267 do granice gradskih četvrti Črnomerec i Podsljeme. Nastavlja u smjeru sjevera do tromeđe gradskih četvrti Črnomerec, Podsljeme i Gornji grad - Medveščak. Skreće prema jugu granicom gradskih četvrti Črnomerec i Gornji grad - Medveščak do sjeverne strane ILICE gdje skreće prema zapadu do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Jelenovac:

Jelenovac, Jelenovački potok, Jelenovački vrh, Stube Drage Perovića, Šercerov prečac, Ulica dr. Ante Šercera, Ulica Franje Dursta, Ulica Ivana Kosirnika, Vinogradi odvojak, Vinogradi, Ulica Stanka Andrijevića (Andrijevićeva) (1 - 29), Vinogradska cesta (1 - 137 i 26 - 134A), Vinogradske stube (5 - 9), Višnjica (3 - 41 i 6 - 42), Vrhovec (225 - 267 i 230 - 256), Šestinski vrh (dio - bez k.br.).

 

5. Mjesni odbor Kustošija - centar (skraćeno: MO Kustošija - centar) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na sjeverozapadnoj strani raskrižja ZAPREŠIĆKE ULICE i PRILAZA BARUNA FILIPOVIĆA u smjeru zapada, sjevernom stranom PRILAZA BARUNA FILIPOVIĆA do raskrižja sa ZAGREBAČKOM CESTOM. Mijenja smjer prema jugozapadu istočnom stranom ZAGREBAČKE CESTE do granice gradskih četvrti Črnomerec i Trešnjevka - sjever. Nastavlja granicom gradskih četvrti Črnomerec i Trešnjevka - sjever do tromeđe gradskih četvrti Črnomerec, Trešnjevka - sjever i Stenjevec. Skreće u smjeru zapada prateći granicu gradskih četvrti Črnomerec i Stenjevec do tromeđe gradskih četvrti Črnomerec, Stenjevec i Podsused - Vrapče. Nastavlja u smjeru sjevera prateći granicu gradskih četvrti Črnomerec i Podsused - Vrapče do točke između objekata Ulice Matije Bakića 26 i Kotoripske 29B. Od te točke nastavlja u smjeru jugoistoka, obuhvaćajući sve parne objekte ULICE MATIJE BAKIĆA do ulice GRMOŠČICA DESNA. Skreće u smjeru istoka sjevernom stranom te ulice, obuhvaćajući objekte Grmoščica desna 45 - 49 i 26E te objekte ulice GRMOŠČICA SREDNJA. Nastavlja do TRGA HRVATSKIH OBRAMBENIH SNAGA, obuhvaćajući sve njegove objekte, presijeca VATROGASNU ULICU i nastavlja u smjeru istoka, obuhvaćajući parne objekte ILICE do BRAČUNOVE ULICE. Skreće na jug obuhvaćajući objekte BRAČUNOVE ULICE te po ZAPREŠIĆKOJ ULICI dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Kustošija - centar:

Bračunova ulica, Dubička ulica, Duvanjska ulica, Glinska ulica, Gosposvetska ulica, Grmoščica lijeva, Grmoščica srednja, Ivanićeva ulica, Put Marijana Matkovića, Skladišna ulica, Stipanovićeva ulica, Sukova ulica, Školska ulica, Španovićeva ulica, Trg Hrvatskih obrambenih snaga, Trg siječanjskih žrtava 1945., Tršćanska ulica, Ulica Frana Mažuranića, Ulica Gjure Szaba, Ulica Gjure Szaba odvojak, Ulica Petra Zrinskog, Ulica Selje Ogulinca, Ulica Slavka Ježića, Ulica sv. Nikole Tavelića, Grmoščica desna (45 - 49 i 2 - 28), Ilica (239 - 389 i 276 - 408), Prilaz baruna Filipovića (42), Radgonska ulica (16A), Roginina ulica (23 - 39 i 2 - 38A), Sokolska ulica (3 - 43 i 4 - 26), Ulica Matije Bakića (2 - 26 / parna strana), Zagrebačka cesta (1 - 3 i 2A - 76C), Zumbulska ulica (31 - 39, 36/6 i 38 - 48), Poljačka ulica (dio - bez k.br.).

 

6. Mjesni odbor Medvedgrad (skraćeno: MO Medvedgrad) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke presjeka granice gradskih četvrti Črnomerec i Podsljeme s potokom Kuniščak u smjeru zapada izuzimajući objekte ulice ŠESTINSKI DOL, obuhvaćajući objekte Prevoj 49 - 59 i 64 te objekte Čičkovina 24 - 28 i 19. Nastavlja obuhvaćajući sve objekte ulice BIJENIK te ulica BIJENIK MALI i BELČINA II. zatim dolazi do ulice MIKULIĆI. Ide dalje u smjeru sjeverozapada, uključujući objekte te ulice, presijeca KVATERNIKOVU ULICU, obuhvaćajući objekte Kvaternikova 167 i 162 - 170. Nastavlja u smjeru sjevera obuhvaćajući objekte ulica MIKULIĆI i MIKULIĆ ODVOJAK do raskrižja ulica GORENCI i MIKULIĆI. Skreće na zapad obuhvaćajući objekte ulice MATIJEVKA do tromeđe k.o. Gornje Vrapče, k.o. Mikulići i k.o. Šestine. Nastavlja u smjeru sjeverozapada granicom k.o. Šestine i k.o. Gornje Vrapče do granice gradskih četvrti Črnomerec i Podsused - Vrapče. U smjeru sjevera prati granicu gradskih četvrti do granice Grada Zagreba. Nastavlja tom granicom u smjeru istoka do presjeka s granicom gradskih četvrti Črnomerec i Podsljeme. Nastavlja u smjeru juga granicom gradskih četvrti do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Medvedgrad:

Belčina I., Belčina II., Bijenički goljak, Bijenik, Bijenik mali, Boričevec, Božinčak, Galovići, Gladnica, Hrastina, I. Lubenjaki, II. Lubenjaki, Koštacin, Loznica, Lubenjaki, Lukšić, Lukšić gornji, Lukšićki odvojak, Lukšićki vijenac, Mali potok, Matijevka, Matuni, Matunski odvojak, Miheljšćak, Mikulići gornji, Mikulići odvojak, Mikulići, Polanjščak, Put k mlinu, Put Kalmana Mesarića, Selišće, Supleti, Šestinjak, Štoki, Talani, Topolina, Treščak, Treščakovec, Trpučev breg, Ulica Balde Glavića, Ulica Miroslava Vaupotića, Ulica Viktora Vide, Vatrogasni put, Veliki potok, Čičkovina (19 i 24A - 28), Himper (10 - 30), Kosinci (21 - 23), Kvaternikova ulica (167 i 162 - 170), Prevoj (49 - 59 i 62 - 64), Sljemenska cesta (dio - bez k.br.).

 

7. Mjesni odbor "Sveti Duh" (skraćeno: MO "Sveti Duh") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na sjeverozapadnoj strani raskrižja ILICE i SVETOG DUHA u smjeru sjeverozapada, obuhvaćajući objekte ulice SVETI DUH, TOPNIČKE ULICE, ULICE ČRNOMEREC, ULICE DR. MILANA ROJCA, FRATERŠČICE i ulice VOĆNJAK. Nastavlja u smjeru sjevera, obuhvaćajući objekte KVATERNIKOVE ULICE od objekta 67 - 165, te ulica SPOJNI PUT i objekte ulice SREDNJAK od Srednjak 85 - 93. Mijenja smjer prema jugoistoku, obuhvaćajući objekte ULICE MATIJE MURKA, izuzimajući objekte ulica BELČINA II. i BIJENIK MALI. Nastavlja u smjeru juga, obuhvaćajući objekte ulice TRSJE te sjeverno od objekta Trsje 2B presijeca ulicu SVETI DUH. Nastavlja u smjeru juga, obuhvaćajući objekte ulica ČUKOVIĆI, ORAHOVAC i SOKOLOVAC te zapadnom stranom ULICE GRADA GUALDA TADINA dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO "Sveti Duh":

Bademovac, Bolmanska ulica, Črnomerečki potok, Čukovići, Dolski put, Dražice, Duboki dol, Dunjevac, Fraterščica, Granice, Jablanovac, Kajfešov brijeg, Krčelićeva ulica, Krištanovečka ulica, Kruškovac, Orahovac, Podvinje, Severci, Sokolovac, Strma cesta, Strmi odvojak, Sveti Duh, Šumski put, Topnička ulica, Trsje, Ulica Branka Klarića, Ulica Črnomerec, Ulica dr. Milana Rojca, Ulica Franje Nevistića, Ulica Ivana Oršanića, Ulica Josipa Matasovića, Ulica Josipa Šabana, Ulica Matije Murka, Ulica Srećka Karamana, Ulica Vinka Beka, Voćnjak, Dvojkovićev put (40), Kvaternikova ulica (67 - 165 i 80 - 160), Spojni put (1-17 i 6 - 18A), Srednjak (85 - 93 i 66 - 90), Ulica grada Gualda Tadina (1 - 11).

 

8. Mjesni odbor Šestinski dol - Vrhovec (skraćeno: MO Šestinski dol - Vrhovec) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na sjevernoj strani raskrižja ulica SVETI DUH i KUNIŠČAK, između objekata Kuniščak 44 i Sveti Duh 26 u smjeru sjevera, obuhvaćajući objekte ulice KUNIŠČAK te zapadnom stranom ULICE GRADA GUALDO TADINO do ulice SOKOLOVAC. Nastavlja u smjeru sjevera izuzimajući objekte ulice SOKOLOVAC, obuhvaćajući objekte ulica CEROVAC, ŠESTINSKI DOL, ŠESTINSKI DOL ODVOJAK, KESTENOVAC, DRAGE, I. PODFUŠČAK i PODFUŠČAK. Nastavlja obuhvaćajući objekte ulice ČIČKOVINA 1 - 17, 21 - 25 te objekte ulice PREVOJ 1 - 47/1, 61 - 91, 2 - 60. Skreće u smjeru istoka te sjeverno od objekta Šestinski dol 145A dolazi do granice gradskih četvrti Črnomerec i Podsljeme. Nastavlja u smjeru sjevera granicom gradskih četvrti do objekta Šestinski vrh 57 koji isključuje te skreće u smjeru juga zapadnom stanom ulice VRHOVEC do raskrižja s ulicom I. VIDOVČICA. Nastavlja u smjeru juga obuhvaćajući objekte ulica I. VIDOVČICA i VIDOVČICA do potoka Jelenovačko. Ide dalje potokom te istočno od objekta Vrhovec 160 mijenja smjer prema zapadu zatim jugu izuzimajući objekt Vrhovec 154, obuhvaćajući objekte ulica VRHOVEC i VRTLARSKE CESTE do ulice PODOLJE. Mijenja smjer prema jugu zatim zapadu obuhvaćajući objekte ulica PODOLJE, izuzimajući objekte parne strane ILICE, osim objekata Ilica 214/1, 220A, 224, 224B - 224F i 246A/1 - 246A/2. Nastavlja u smjeru sjevera izuzimajući objekte ulice SVETI DUH do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Šestinski dol - Vrhovec:

Antunovac, Cerovac, Domobranska ulica, Drage, I. Podfuščak, I. Vidovčica, Ibrišimovićeva ulica, Jaruga, Kestenovac, Klanac, Kuniščak, Mandaličina ulica, Nad lipom, Pećine, Podfuščak, Podolje, Šestinski dol, Šestinski dol odvojak, Šipki, Ulica Filipa Vukasovića (Vukasovićeva), Vidikovac, Vidovčica, Vrtlarska cesta, Zamorski breg, Zamorski breg - odvojak, Zatišje, Čičkovina (1, 21 - 25 i 2 - 24), Gramača (33 i 44 - 44/2), Ilica (214/1 - 216, 220A, 224 - 224F, 244 - 244K i 246A/1 - 246A/2), Prevoj (1 - 47/1, 61 - 97 i 2 - 60), Prva Vidovčica odvojak (1 - 15/1 i 2 - 10), Šestinski vrh (61 - 67), Ulica grada Gualda Tadina (2 - 28), Ulica Ive Serdara (54 - 60), Vinogradske stube (10 - 12), Vrhovec (1 - 195, 4 - 196).

 

XI. Na području Gradske četvrti Gornja Dubrava osniva se 16 mjesnih odbora:

1. Branovec - Jalševec, sa sjedištem u Zagrebu, Branovečka cesta 94;

2. Čučerje, sa sjedištem u Zagrebu, Trg svete Marije Čučerske 2;

3. Dankovec, sa sjedištem u Zagrebu, Slanovečka cesta 19;

4. Dubec, sa sjedištem u Sesvetama, Ulica Rudolfa Ivankovića 34;

5. Dubrava - središte, sa sjedištem u Zagrebu, Međugorska ulica 55;

6. Gornja Dubrava, sa sjedištem u Zagrebu, Dravska ulica 4;

7. Granešina, sa sjedištem u Zagrebu, Sunekova ulica 135;

8. Granešinski Novaki, sa sjedištem u Zagrebu, Novačka ulica 200;

9. Klaka, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Zdenka Škreba 3;

10. Miroševec, sa sjedištem u Zagrebu, Miroševečka cesta 131;

11. Novoselec, sa sjedištem u Zagrebu, Novoselečki put 181;

12. Oporovec, sa sjedištem u Zagrebu, Oporovečki vinogradi 20;

13. Poljanice, sa sjedištem u Zagrebu, Dubrava 203;

14. Studentski grad, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vile Velebita 10/3;

15. Trnovčica, sa sjedištem u Zagrebu, Trnovčica 2a;

16. Zeleni brijeg, sa sjedištem u Zagrebu, Miroševečki brijeg 45.

 

1. Mjesni odbor Branovec - Jalševec (skraćeno: MO Branovec - Jalševec) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Gornja Dubrava i Sesvete na mjestu presjecišta produžetka južne strane k.č. 7772/47 k.o. Čučerje sa spomenutom granicom. Kreće u smjeru juga prateći granicu gradskih četvrti do sjeverne strane raskrižja ulica VELIKI VRH i KLJUČARIČEK, skreće na zapad zatim jug, obilazeći sve objekte ulice KLJUČARIČEK. Nastavlja dalje, obuhvaćajući objekt Branovečka cesta 164 sa sjeverne a s južne objekt Branovečka cesta 160, dolazi do objekta Kupneščica 20, obuhvaća ga s istočne strane i nastavlja do ulice LOBORI zapadno od Lobori 59. Presijeca spomenutu ulicu te skreće na jug zapadnom stranom Lobori 36, obuhvaća objekte Lobori 40 - 44 te u smjeru zapada dolazi do istočne strane objekta Lobori 2. Skreće na jug, presijeca ulicu ŽUGCI zapadno od objekta Žugci 14 i nastavlja istim smjerom, obuhvaćajući objekte parne strane BRANOVEČKE CESTE. Zatim dolazi do istočne strane BRANOVEČKE CESTE kojom i dalje ide prema jugu do sjeverne strane objekta Novoselečki put 38A. Odatle skreće na sjeverozapad obilazeći sve objekte PRAŠNICA GORNJA, presijeca ulicu LOBORINCI sjeveroistočno od objekta Stara lozica 24 i nastavlja u smjeru sjevera do južne strane objekta Đurini 27. Ide dalje u istom smjeru ulicom ĐURINI do objekta Đurini 69, a zatim po granicama katastarskih čestica, izuzimajući sve objekte ulice ĐURINI dolazi do raskrižja s ulicom GRADUŠI, mijenja smjer prema zapadu njezinom južnom stranom i na raskrižju ulice GRADUŠI i JALŠEVEČKE CESTE skreće prema sjeveru istočnom stranom JALŠEVEČKE CESTE. Na raskrižju s ulicom PREŠCI prelazi na zapadnu zatim sjevernu stranu JALŠEVEČKE CESTE, dolazi do sjeverne strane raskrižja s ulicom LAZINA i nastavlja zapadnom stranom spomenute ulice, obuhvaća objekte Lazina 10 i Lazina 8 s južne strane te Branovečku cestu 107 i Ulicu sv. Barbare 126 sa zapadne strane i dolazi do raskrižja ULICE SV. BARBARE, ulice BUKOVJE i BRANOVEČKE CESTE. Nastavlja u smjeru sjevera do sjeverne strane k.č. 7844/3 k.o. Čučerje, skreće na istok i dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Branovec - Jalševec:

Furdini, Graduši - odvojak, Kolarinščak, Korenova ulica, Koritača, Markovićev brijeg, Mudifaji, Naglići, Prevende, Svibovečki put, Šimunčevečka ulica, Branovečka cesta (17 - 305, 2 - 166 i 168 - 400), Graduši (5 - 17), Jalševečka cesta (211 i 102 - 252), Ključariček (36 - 40), Kraljevački brijeg (6 - 20) - ulica prolazi naseljima Šimunčevec i Zagreb; Kupneščica (1 - 9B i 6 - 20A), Lazina (3 - 31 i 2 - 10), Lobori (1 - 59, 2 - 30 i 38A - 44/1), Rebićev brijeg (7 - 15 i 12 - 28), Ulica sv. Barbare (115 i 126), Veliki vrh (127A - 217 i 200 - 466) - ulica prolazi naseljima Dobrodol, Šimunčevec i Zagreb; Žugci (dio - bez k.br.).

 

2. Mjesni odbor Čučerje (skraćeno: MO Čučerje) obuhvaća dijelove područja naselja Zagreb i Goranec, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Gornja Dubrava i Sesvete na istočnoj strani raskrižja ulice KUNTIĆI i GLAVNE ULICE te kreće u smjeru juga prateći granicu gradskih četvrti do granice naselja Zagreb i Goranec. Napušta granicu gradskih četvrti i u smjeru jugozapada po granicama katastarskih čestica, izuzimajući objekte Kuntićev odvojak 15, Kameščica 58 i sve objekte ULICE SV. BARBARE dolazi do ČUČERSKE CESTE. Mijenja smjer prema zapadu i prolazi južno od objekata Čučerska cesta 268 i 257 te obuhvaćajući objekte ulice KELEMINCI i izuzimajući objekte ulice MIHOVCI, južno od objekta Šuškovići 28 dolazi do granice gradskih četvrti Gornja Dubrava i Podsljeme. Nastavlja u smjeru sjevera zatim istoka i juga po granici gradske četvrti Gornja Dubrava do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Čučerje:

- u naselju Zagreb:

Baboščica, Bokanjščica, Gornja Bokanjščica, Buhini, Cekovići, Drenje, Dudaki, Gradina, Hukmani, Jezerčica, Jakopovići, Keleminci, Kuntićeve stube, Kuntići (3 - 27 i 2 - 54) - ulica prolazi naseljima Goranec i Zagreb; Lepušići, Mali sruki, Medvedski breg, Micudaji, Plazišče, Prigorska ulica, Selščak, Sruki, Srukov breg, Talani Čučerski, Trg svete Marije Čučerske, Trstenik, Ulica Marije Sniježne, Ulica sloge, Vinišče, Žuglići, Čučerska cesta (257 - 361 i 268 - 382), Kameščica (1 - 55 i 4 - 56), Kuntićev odvojak (2 - 22), Šuškovići (28 - 120B), Lipovec (dio - bez k.br.);

- u naselju Goranec:

Kuntići (33 - 41) - ulica prolazi naseljima Goranec i Zagreb.

 

3. Mjesni odbor Dankovec (skraćeno: MO Dankovec) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Gornja Dubrava i Sesvete na mjestu presjecišta produžetka južne strane k.č. 7772/47 k.o. Čučerje sa spomenutom granicom. Južnom stranom k.č. 7772/47 k.o. Čučerje kreće na zapad do k.č. 7844/4 k.o. Čučerje te njenom južnom stranom nastavlja u smjeru jugozapada, skreće na jug do raskrižja ULICE SV. BARBARE, BUKOVJE i BRANOVEČKE CESTE. Obilazeći Branovečku 107 i Ulica sv. Barbare 126 sa zapadne strane te Lazine 10 i Lazine 8 s južne strane dolazi do ulice LAZINA i njenom zapadnom stranom nastavlja u smjeru jugozapada do sjeverne strane raskrižja s JALŠEVEČKOM CESTOM. Spomenutu cestu prati njenom sjevernom stranom do raskrižja s ulicom PREŠCI, odakle skreće na jug, prati istočnu stranu JALŠEVEČKE CESTE i dolazi do raskrižja s ulicom GRADUŠI. Mijenja smjer prema istoku prateći njezinu južnu stranu i dolazi do raskrižja s ulicom ĐURINI. Skreće na jugozapad po granicama katastarskih čestica, izuzimajući sve objekte ulica OPOROVEČKI DOL, OPOROVEČKI VINOGRADI i OPOROVEČKI MAJDAKI te dolazi do sjeverne strane objekta Čučerska cesta 28A. Mijenja smjer prema zapadu, presijeca ČUČERSKU CESTU sjeverno od objekta Čučerska cesta 15 i dolazi do k.č. 6328 k.o. Čučerje pa po njezinoj zapadnoj strani u smjeru sjevera dolazi do južne strane IVANOVIĆEVOG ODVOJKA. Mijenja smjer prema sjeverozapadu južno od objekata Ivanovićev odvojak 16 i Ivanovićev odvojak 14 i dolazi do granice k.o. Čučerje i k.o. Granešina. Prati spomenutu granicu do jugozapadnog ugla k.č. 5390/3 k.o. Čučerje i u toj točki mijenja smjer prema sjeveru potom zapadu, obuhvaćajući sve objekte ulica CESARI i SUREPCI II. i dolazi do zapadne strane raskrižja spomenutih ulica. Nastavlja u smjeru sjevera prateći istočnu stranu ulice ŠUŠKOVIĆI do sjeveroistočne točke k.č. 5986 k.o. Čučerje gdje skreće na istok sjeverno od objekta Slanovečka cesta 128, nastavlja u istom smjeru sjeverno od objekta Mihovci 125 i južno od Čučerske 257 i Čučerske 268. Skreće prema sjeveru, obilazeći objekte parne strane ČUČERSKE CESTE, dolazi do istočne strane Čučerske 286 gdje mijenja smjer prema istoku te kod najjužnije točke k.č. 223 k.o. Čučerje skreće na sjeveroistok prateći rub šume. Prolazi sjeverno od objekta Ulice sv. Barbare 46, obilazi šumu njenom jugoistočnom potom sjevernom stranom do tromeđe k.č. 378/2, k.č. 378/3 i k.č. 386 k.o. Čučerje i dolazi do istočne strane k.č. 3108 k.o. Čučerje koja je dio ulice KAMEŠČICA. Prati spomenutu k.č. u smjeru sjeveroistoka i dolazi južno od objekta Kameščica 56, skreće prema sjeveroistoku te sjeverno od objekta Kameščica 54 dolazi do k.č. 3107 k.o. Čučerje koja je dio ulice KAMEŠČICA. Prateći njezinu istočnu stranu, nastavlja prema sjeveru po granicama čestica sjeverno od objekta KUNTIĆEV ODVOJAK 15, dolazi do granice gradskih četvrti Gornja Dubrava i Sesvete gdje skreće na jugoistok i prati spomenutu granicu sve do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Dankovec:

Bukovje, Čakanovec, Čopci, Čučerska cesta ogranak, Ćuki, Goliš, Hađuri, Ivanovićev odvojak, Ivanovićeva ulica, Majpruzi, Malčići, Mihovci, Mihovci odvojak, Orešići, Pavlinščak, Pirinova ulica, Prešci, Pričevlje, Pršaki, Pukleki, Pustika, Surepci I., Surepci II., Svetobarbarski odvojak, Šafrani, Šiprunec, Vrbina, Cesari (17 - 27, 2 - 36A i 42 - 46),, Čučerska cesta (19 - 251 i 30 - 264), Graduši (23 - 25 i 10 - 26), Gumerec (1 - 61 i 2 - 62), Jalševečka cesta (1 - 205/A i 2 - 96), Kuntićev odvojak (15), Kuntići (62 - 66) - ulica prolazi naseljima Goranec i Zagreb; Lazina (18 - 30), Lipovec (2 - 4), Oporovečki vinogradi (139A - 157 i 186 - 194), Slanovečka cesta (3 - 159 i 2 - 154), Šuškovići (4 - 14), Ulica sv. Barbare (1 - 107 i 2 - 120), Kameščica (dio - bez k.br.).

 

4. Mjesni odbor Dubec (skraćeno: MO Dubec) obuhvaća dijelove područja naselja Sesvete i Zagreb, granica kojeg kreće od tromeđe gradskih četvrti Gornja Dubrava, Sesvete i Donja Dubrava u smjeru zapada granicom gradskih četvrti Gornja Dubrava i Donja Dubrava do potoka Trnava. Nastavlja u smjeru sjeverozapada potokom Trnava obuhvaćajući sve objekte ulice VI. RETKOVEC do kanala (k.č. 4220 k.o. Dubrava). Napušta potok te u smjeru sjeveroistoka po granicama katastarskih čestica dolazi do granice naselja Zagreb i Sesvete. U istom smjeru po granici naselja dolazi do granice gradskih četvrti Gornja Dubrava i Sesvete. Mijenja smjer prema istoku, zatim jugu te po granici gradskih četvrti dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Dubec:

- u naselju Sesvete:

Dubečka ulica (9 - 95 i 10 - 92) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete; Dunavska ulica (1 - 35 i 2 - 34) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete; Krndijska ulica (1 - 33 i 2 - 32) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete; Prominska ulica (2 - 38) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete; Trg Antuna Mihanovića, Ulica Frane Cote, Ulica Franje Laurana - Vranjanina, Ulica Ivana Meštrovića, Ulica Ive Kerdića, Ulica Jurja Škarpe, Ulica Marina Studina, Ulica Pavla Perića, Ulica Petra Smajića, Ulica Rudolfa Ivankovića, Ulica Tome Rosandića, Visočička ulica (1 - 37 i 2 - 36) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete; Zemunska ulica (1 - 31 i 2 - 30/1) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete;

- u naselju Zagreb:

Bulinačka ulica, Dubečka ulica (1 - 5, 97 - 99, 6 - 8 i 94) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete; Dunavska ulica (37 - 51 i 36 - 66) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete; Krndijska ulica (35 - 47 i 34 - 56) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete; Prominska (1 - 5 i 40 - 74) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete; Ulica Dujma Penića, Ulica Raula Goldonija, VI. Retkovec, Visočička ulica (39 - 57 i 38 - 70) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete; Zemunska ulica (33 - 39 i 32 - 52) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete; Dubrava (241 - 319), Pete Poljanice (7 - 15).

 

5. Mjesni odbor Dubrava - središte (skraćeno: MO Dubrava - središte) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na tromeđi gradskih četvrti Gornja Dubrava, Donja Dubrava i Maksimir u smjeru zapada zatim sjevera, prati granicu gradskih četvrti Gornja Dubrava i Maksimir do raskrižja AVENIJE GOJKA ŠUŠKA i OPOROVEČKE ULICE. Skreće u smjeru sjeveroistoka južnom stranom OPOROVEČKE ULICE do raskrižja s MAKARSKOM ULICOM. Skreće na jugoistok istočnim stranama MAKARSKE ULICE i PERNATSKE ULICE te dalje ide istočnom stranom te ulice do raskrižja s ULICOM HRVATSKOG PROLJEĆA. Nastavlja na sjeveroistok sjevernom stranom ULICE HRVATSKOG PROLJEĆA do zapadne strane GRIŽANSKE ULICE, kojom se spušta u smjeru jugoistoka do granice gradskih četvrti Gornja Dubrava i Donja Dubrava. Nastavlja u smjeru jugozapada granicom gradskih četvrti do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Dubrava - središte:

Banovićka ulica, Ciglenečka ulica, Deanovečka ulica, Derventska ulica, Gojlanska ulica, Grđevačka ulica, Idrijska ulica, Jasenovačka ulica, Kakanjska ulica, Konjščinska ulica, Konjščinski zavoj, Lozovačka ulica, Mišulinovačka ulica, Orlečka ulica, Paklenička ulica, Papučka ulica, Park prosinačkih žrtava, Pernatska ulica, Plješivička ulica, Presečka ulica, Prijedorska ulica, Prilaz Tomislava Špoljara, Sjeničarska ulica, Srijemska ulica, Širinečka ulica, Teslićka ulica, Trbovljanska ulica, Trepčanska ulica, Tržna ulica, Tuzlanska ulica, Ulica Hrvatskog proljeća, Ulica sv. Leopolda Mandića, Vareška ulica, Velenjska ulica, Virovska ulica, Zavidovićka ulica, Avenija Gojka Šuška (2 - 4), Dubrava (1 - 49), Ljubijska ulica (1 - 75 i 2A - 60), Makarska ulica (3 - 5), Maksimirska cesta (135), Međugorska ulica (1 - 61 i 2 - 38), Novačka ulica (1 - 3), Oporovečka ulica (3 - 19 i 6 - 10), Ulica Križnog puta (1 - 81 i 2 - 68A), Ulica Rudolfa Kolaka (8 - 14).

 

6. Mjesni odbor Gornja Dubrava (skraćeno: MO Gornja Dubrava) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Podsljeme i Gornja Dubrava, južno od objekta Štefanovec 26 u smjeru istoka zatim juga do potoka Štefanovec. Nastavlja u smjeru juga istočnom stranom tog potoka, skreće na istok izuzimajući objekt Šašinovečka 28 i dolazi do zapadne strane ulice ŽUTI BREG između objekata Žuti breg 61 i 63. Skreće u smjeru sjevera do sjeverne strane iste ulice te mijenja smjer prema jugu, izuzimajući sve objekte ulica ŽUTI JARAK i CINDEKI. Zatim mijenja smjer prema sjeveru, obuhvaćajući objekte neparne strane SJEVERNE ULICE do objekta Sjeverna 43. Zapadnom stranom iste ulice skreće prema jugoistoku te istoku do raskrižja s NOVAČKOM ULICOM. Mijenja smjer prema sjeveru zatim jugu obuhvaćajući groblje Miroševac. Skreće u smjeru zapada do ulice ALEJA TIŠINE, izuzimajući objekte LJUTOMERSKE ULICE te prema jugu nastavlja zapadnom stranom ALEJE TIŠINE i dolazi do sjeverne strane OPOROVEČKE ULICE. Mijenja smjer prema zapadu do zapadne strane MIRNE ULICE gdje skreće u smjeru juga do sjeveroistočne točke raskrižja MAKARSKE ULICE i OPOROVEČKE ULICE. Nastavlja južnom stranom OPOROVEČKE ULICE u smjeru zapada i dolazi do granice gradskih četvrti Maksimir i Gornja Dubrava. Skreće prema sjeveru prateći granicu, dolazi do granice gradskih četvrti Podsljeme i Gornja Dubrava i nastavlja do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Gornja Dubrava:

Agacijska ulica, Babinečka ulica, Beloslavečka ulica, Bjelašnička ulica, Blaževdolska ulica, Borkovečka ulica, Bregovita ulica, Brestik, Budinščinska ulica, Cetinovačka ulica, Degidovečka ulica, Dravska ulica, Dravski zavoj, Družilovečka ulica, Ervenička ulica, Ervenički odvojak, Gornja ulica, Husinečka ulica, Jamnička ulica, Kamenska ulica, Kobaridska ulica, Koritnička ulica, Kunovečka ulica, Laška ulica, Lašvanska ulica, Litijska ulica, Litijski odvojak, Litijski odvojak II., Lonjska ulica, Malostonska ulica, Marinovečka ulica, Martinkovečka ulica, Maunska ulica, Maunska ulica odvojak, Mirna ulica, Mljekarska ulica, Mramorni prilaz, Novački zavoj, Novobilski zavoj, Pirovačka ulica, Plaška ulica, Plavnička ulica, Potočka ulica, Požarkovečka ulica, Požarkovečki prilaz, Prištinska ulica, Radenska ulica, Radešićka ulica, Rastovačka ulica, Skadarska ulica, Stipernička ulica, Šalovečka ulica, Šemovečka ulica, Škabrnjska ulica, Škabrnjski odvojak, Temovečka ulica, Tolminska ulica, Topolovečka ulica, Topolovečki priključak, Ulica Vladimira Jurčića, Valturska ulica, Vinkuranska ulica, Vižovljanska ulica, Vodička ulica, Vrankovečka ulica, Vrtnjakovečka ulica, Začretska ulica, Zadravečka ulica, Zdenačka ulica, Zdenački prilaz, Zdenački zavoj, Žitna ulica, Žitomirska ulica, Žuti dol, Aleja tišine (1 - 9 i 26 - 34), Avenija Gojka Šuška (6), Ljubijska ulica (77 - 121 i 68 - 124), Novačka ulica (7 - 101 i 6 - 122), Oporovečka ulica (35 - 109), Sjeverna ulica (1 - 43), Štefanovec (8 - 24A), Ulica Rudolfa Kolaka (1 - 1A), Žuti breg (3 - 61 i 2A - 48D), Makarska ulica (dio - bez k.br.), Šašinovečka ulica (dio - bez k.br.).

 

7. Mjesni odbor Granešina (skraćeno: MO Granešina) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na sjeverozapadu raskrižja ČUČERSKE CESTE i SUNEKOVE ULICE u smjeru juga po zapadnoj strani SUNEKOVE ULICE do raskrižja s ulicom OPOROVEČKI VINOGRADI. Dalje nastavlja po granicama katastarskih čestica, izuzimajući sve objekte ulice RUŠČENICA te istočno od objekta Novoselečki put 5 dolazi do granice k.o. Granešina i k.o. Dubrava. Presijeca ulicu NOVOSELEČKI PUT te po istočnoj strani poljskog puta (k.č. 9536/1 k.o. Dubrava) dolazi do potoka Trnava, mijenja smjer prema sjeverozapadu prateći potok do raskrižja ulica MIROŠEVEČKA CESTA i ALEJA HRVATSKE MLADEŽI. Nastavlja u smjeru sjevera po šumskim putovima i granicama katastarskih čestica, obuhvaćajući sve objekte ulica STRAŽNJIČKI PUT V. ODVOJAK i STRAŽNJIČKI PUT dolazi do granica katastarskih općina Granešina i Čučerje. Skreće prema sjeveru po toj granici do sjeverne strane k.č. 6357/1 k.o. Čučerje gdje mijenja smjer prema jugoistoku te po granicama katastarskih čestica dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Granešina:

Čugovečki put, Dubljevička ulica, Goričanci, Goričica, Granešina, Patačići, Peršuni, Stražnjički put, Stražnjički put I. odvojak, Stražnjički put II. odvojak, Stražnjički put III. odvojak, Stražnjički put IV. odvojak, Stražnjički put V. odvojak, Sunekov I. odvojak, Sunekov odvojak, Ulica Filipa Antolića Sobana, Aleja hrvatske mladeži (3 - 49, 2 i 4 - 40/1), Miroševečka cesta (1 - 25 i 2), Novoselečki put (1C - 5 i 2 - 12E), Sunekova ulica (3 - 225 i 2 - 126), Fabijanićeva ulica (dio - bez k.br.).

 

8. Mjesni odbor Granešinski Novaki (skraćeno: MO Granešinski Novaki) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Podsljeme i Gornja Dubrava koja je ujedno i tromeđa granica katastarskih općina Markuševac, Dubrava i Granešina u smjeru sjevera po granici gradskih četvrti do točke presjeka granice gradskih četvrti i produžetka sjeverne strane k.č. 742/8 k.o. Granešina. Mijenja smjer prema sjeverozapadu te po granicama katastarskih čestica i ulici BLIZNO dolazi do NOVAČKE ULICE koju siječe južno od objekta Novačka 276. Nastavlja u smjeru istoka po granicama katastarskih čestica do potoka Trnava, gdje mijenja smjer prema jugoistoku te po potoku i granicama katastarskih čestica dolazi do MIROŠEVEČKE CESTE. Ide dalje zapadnom stranom MIROŠEVEČKE CESTE i kod raskrižja s ALEJOM HRVATSKE MLADEŽI dolazi do potoka Trnava. U smjeru jugoistoka potokom dolazi do granice k.o. Granešina i k.o. Dubrava, mijenja smjer prema zapadu i po toj granici dolazi do zapadne strane groblja Miroševac. Nastavlja u smjeru sjevera obilazeći groblje Miroševac po njegovoj sjevernoj strani do NOVAČKE ULICE. Nastavlja u smjeru juga istočnom stranom NOVAČKE ULICE do raskrižja sa SJEVERNOM ULICOM, mijenja smjer prema zapadu i ide dalje južnom stranom SJEVERNE ULICE. Sjeverno od objekta Sjeverna 43 mijenja smjer prema jugu, istoku te sjeveru obuhvaćajući sve objekte ulice ŽUTI JARAK i CINDEKI, zatim dolazi do raskrižja ulica ŽUTI BREG i CINDEKI. Nastavlja u smjeru juga zapadnom stranom ulice ŽUTI BREG te skreće prema zapadu između objekta Žuti breg 61 i 63 i po granicama katastarskih čestica dolazi do potoka Štefanovec. Mijenja smjer prema sjeveru i istočnom stranom potoka Štefanovec dolazi do granica katastarskih općina Dubrava i Granešina koju prati do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Granešinski Novaki:

Baršići, Cindeki, Cuglini, Huzeki, Kelčeci, Kitani, Ključarići, Kosainščak, Lešče, Lišće, Novački vidikovac, Novački vrtovi, Pesteri, Severi, Zakiščak, Zelenčica, Žuti jarak, Blažunov brijeg (3 - 9 i 2 - 12), Blizno (3 - 37), Fabijanićeva ulica (15 - 79 i 10 - 62), Miroševečina (33 - 53 i 16), Novačka ulica (169 - 323 i 140 - 260), Sjeverna ulica (2 - 28), Šašinovečka ulica (28), Žuti breg (63 - 129 i 82 - 132).

 

9. Mjesni odbor Klaka (skraćeno: MO Klaka) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Gornja Dubrava i Donja Dubrava na raskrižju ulice DUBRAVA i GRIŽANSKE ULICE u smjeru sjeverozapada zapadnom stranom GRIŽANSKE ULICE do raskrižja s ULICOM HRVATSKOG PROLJEĆA. Nastavlja sjevernom stranom ULICE HRVATSKOG PROLJEĆA te istočnim stranama PERNATSKE ULICE i MAKARSKE ULICE. Nastavlja u smjeru sjevera, siječe OPOROVEČKU ULICU i zapadnom stranom ALEJE TIŠINE dolazi do groblja Miroševac. Mijenja smjer prema istoku zatim sjeveru istočnom stranom groblja, skreće u smjeru istoka obuhvaćajući objekte LELIJSKE ULICE do potoka Trnava. Dalje ide u smjeru jugoistoka potokom Trnava do raskrižja OPOROVEČKE ULICE i DANKOVEČKE ULICE. Nastavlja u istom smjeru zapadnom stranom DANKOVEČKE ULICE prelazeći na njezinu istočnu stranu iza objekta Ulice Zvonimira Ljevakovića 13 do granice gradskih četvrti Gornja Dubrava i Donja Dubrava. Nastavlja u smjeru jugozapada ovom granicom do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Klaka:

Aleja Blaža Jurišića, Beljačka ulica, Celovečka ulica, Celovečki odvojak I., Celovečki odvojak II., Celovečki odvojak III., Celovečki odvojak IV., Celovečki odvojak V., Čvrsnička ulica, Drenjska ulica, Garešnička ulica, Grižanska ulica, Jarebička ulica, Klekovačka ulica, Klinčaselska ulica, Kobilička ulica, Lelijska ulica, Lelijski odvojak, Ljubuška ulica, Ljutomerska ulica, Ljutomerski odvojak I., Ljutomerski odvojak II., Ljutomerski odvojak III., Malekova ulica, Malševečka ulica, Oporovečki odvojak, Prijepoljska ulica, Risnjačka ulica, Risnjački odvojak, Ulica Antuna Kuzmanića, Ulica Augusta Musića, Ulica Josipa Hamma, Ulica Josipa Torbarine, Ulica Mirka Deanovića, Ulica Tome Matića, Ulica Vebera Tkalčevića, Ulica Zdenka Škreba, Vranplaninska ulica, Vukovinska ulica, Aleja tišine (2 - 24), Dankovečka ulica (1 - 117), Dubrava (51 - 137), Makarska ulica (12 - 74 / parna strana, Međugorska ulica (63 - 69), Oporovečka ulica (111 - 173 i 200 - 250), Pernatska ulica (4), Svetojakobska ulica (1 - 7A i 2 - 4), Ulica Križnog puta (101 - 111 i 78 - 86), Koledinečka ulica (dio - bez k.br.), Park dubravskih branitelja (cijela - bez k.br.), Trg 145. brigade HV-a (cijela - bez k.br.), Ulica Rudolfa Kolaka (dio - bez k.br.).

 

10. Mjesni odbor Miroševec (skraćeno: MO Miroševec) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke presjeka granice gradskih četvrti Gornja Dubrava i Podsljeme i zapadne strane ulice ŠUŠKOVIĆI prelazi na istočnu stranu te ulice i nastavlja u smjeru juga po ulici ŠUŠKOVIĆI do raskrižja s ulicama SUREPCI II. i CESARI. Mijenja smjer prema istoku te jugu po granicama katastarskih čestica izuzimajući sve objekte spomenutih ulica dolazi do granice k.o. Čučerje i k.o. Granešina. Nastavlja u smjeru istoka zatim juga po granici katastarskih općina do ulice STRAŽNJIČKI PUT, mijenja smjer prema zapadu zatim jugozapadu, izuzimajući objekte ulice STRAŽNJIČKI PUT i STRAŽNJIČKI PUT V. ODVOJAK i po šumskim putovima dolazi do raskrižja ulica ALEJA HRVATSKE MLADEŽI i MIROŠEVEČKE CESTE. Mijenja smjer prema sjeverozapadu i po zapadnoj strani MIROŠEVEČKE CESTE ide do raskrižja s ulicom CUGLINI, zatim ide po granicama katastarskih čestica do ulice BEĐIĆI. Nastavlja u smjeru sjevera tom ulicom do objekta Beđići 73 gdje skreće na sjeverozapad, obuhvaćajući objekte ulica BEĐIĆI i BEĐIĆEV ODVOJAK te sjeverno od objekta Novačka 350 dolazi do NOVAČKE ULICE. Dalje ide NOVAČKOM ULICOM i šumskim putovima do granice gradskih četvrti Gornja Dubrava i Podsljeme. U smjeru sjevera po granici gradskih četvrti dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Miroševec:

Beđićev odvojak, Blažuni, Čepini, Duščak, Kurekov breg, Kurekov breg II. odvojak, Kurekov breg III. odvojak, Miroševečki gaj, Mrnjaki, Mrnjaki I., Mrnjaki II., Rakeki, Ravenec, Ravenečki gaj, Ravenečki vinogradi, Severovačka ulica, Slanovečki odvojak, Šormani, Šuškovićev odvojak, Vrbanići, Vrbanići I. odvojak, Vrbanići II. odvojak, Vrbanići III. odvojak, Žigulići, Aleja hrvatske mladeži (2A), Beđići (1 - 81 i 2 - 50), Cesari (38), Miroševečka cesta (75 - 201 i 78 - 228A), Novačka ulica (356), Slanovečka cesta (175 - 199 i 160 - 180), Šuškovići (3 - 27), Vincekov breg (37 -41).

 

11. Mjesni odbor Novoselec (skraćeno: MO Novoselec) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Gornja Dubrava i Sesvete, odnosno od tromeđe katastarskih općina Granešina, Đurđekovec i Sesvete i ide u smjeru juga, zatim jugozapada po granici gradskih četvrti do potoka Rijeka. Skreće na sjeverozapad po potoku Rijeka do potoka Branovec. Nastavlja u smjeru sjevera potokom Branovec do ulice NOVOSELEČKI PUT, gdje mijenja smjer prema istoku i po južnoj strani te ulice dolazi do BRANOVEČKE CESTE. Ide dalje u smjeru sjevera, izuzimajući objekte parne strane BRANOVEČKE CESTE, a obuhvaćajući sve objekte NOVOSELEČKOG ODVOJKA i ulice ŽUGCI. Istočno od objekta Lobori 2 skreće na istok te sjever izuzimajući objekte Lobori 30, 40, 42 i 44. Zapadno od objekta Lobori 59 nastavlja u smjeru sjevera izuzimajući objekt Kupneščica 20 i sve objekte BRANOVEČKE CESTE, obuhvaćajući sve objekte ulice KLJUČARIČEK te sjeverno od objekta Veliki vrh 127 dolazi do granice gradskih četvrti Gornja Dubrava i Sesvete. Nastavlja u smjeru juga po granici gradskih četvrti do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Novoselec:

Krča, Lektrščica, Lektrščica - odvojak, Novoselečki odvojak, Novoselečki prečac, Novoselečki trg, Senščak, Senščak I. odvojak, Senščak II. odvojak, Štuglenica, Turčićeva ulica, ulica Zavrelići, Velikovrški odvojak, Zabunovec, Zabunovec I., Zabunovec II., Žugčićeva ulica, Branovečina (1 - 143 i 6 - 100) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete; Branovečka cesta (166A), Ključariček (1 - 23 i 2 - 34), Kranjčecov breg (2 - 44) - ulica prolazi naseljima Dobrodol i Zagreb; Kupneščica (11 - 29 i 22 - 52), Lobori (65 - 77, 36 - 38 i 46 - 62), Novoselečki put (131 - 187 i 18 - 92), Ulica Anđela Nuića (59A), Veliki vrh (1 - 127 i 10 - 120) - ulica prolazi naseljima Dobrodol, Šimunčevec i Zagreb; Žugci (1 - 13 i 2 - 14).

 

12. Mjesni odbor Oporovec (skraćeno: MO Oporovec) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na sjevernoj strani raskrižja ČUČURSKE CESTE i SUNEKOVE ULICE te nastavlja u smjeru sjevera potokom do sjeverne strane k.č. 1391 k.o. Granešina gdje mijenja smjer prema istoku i sjeverno od objekta Čučerska cesta 15 dolazi do ČUČERSKE CESTE. Presijeca ČUČURSKU CESTU, obuhvaćajući objekte Čučerska cesta 28 i 28A, te skreće u smjeru sjeveroistoka po granicama katastarskih čestica, obuhvaćajući sve objekte ulica OPOROVEČKI VINOGRADI i OPOROVEČKI DOL do raskrižja ulica ĐURINI i GRADUŠI. Mijenja smjer prema jugoistoku, obuhvaćajući sve objekte ulice ĐURINI i po granicama katastarskih čestica dolazi do ulice ĐURINI kod objekta Đurini 69. Skreće u smjeru juga po ulici ĐURINI do objekta Đurini 27 gdje mijenja smjer prema jugoistoku po šumskim putovima do istočne strane ulice NOVOSELEČKI PUT kod objekta Novoselečki put 38A. Nastavlja po istoj ulici do potoka Branovec te potoka Rijeka do tromeđe k.č. 9540, k.č. 2592/1 i k.č. 2593 k.o. Dubrava. Mijenja smjer prema jugozapadu po katastarskim česticama do istočne strane potoka Trnava kojim u smjeru zapada dolazi do poljskog puta. Njegovom istočnom stranom u smjeru sjevera dolazi do raskrižja ulica RUŠČENICA i NOVOSELEČKI PUT, obuhvaća sve objekte ulice RUŠČENICA do raskrižja ulice OPOROVEČKI VINOGRADI i SUNEKOVE ULICE. Prateći zapadnu stranu SUNEKOVE ULICE dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Oporovec:

Črbeki, Donji kraj, Đurini, Filipci, Ilići, Leškovići, Loborinci, Lozica, Lučica, Magdičinov brijeg, Mala lozica, Nova lozica, Oporovečki dol, Oporovečki Majdaki, Oporovečki omajek, Perecova ulica, Potešnica, Prašnica, Prašnica donja, Prašnica gornja, Prilaz Ruščenici, Ruščenica, Sjeverna lozica, Stara lozica, Sunčana ulica, Trslići, Varoška ulica, Zapadna lozica, Zavalići, Zvjezdana ulica, Čučerska cesta (7 - 15 i 2 - 28A), Graduši (29 - 53 i 32), Gumerec (64 - 66), Novoselečki put (11 - 111 i 14 - 16A), Oporovečki vinogradi (1 - 139, 2 - 184 i 196 - 200), Rebićev brijeg (19 i 30 - 32), Sunekova ulica (128 - 192), Melinšćina (cijela - bez k.br.).

 

13. Mjesni odbor Poljanice (skraćeno: MO Poljanice) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na jugozapadnoj strani raskrižja ulice DUBRAVA i ulice I. LUKA i ide u smjeru sjeveroistoka između objekata Dubrava 147 i 145A obuhvaćajući sve objekte ulice I. LAZ. Obilazi objekt Koledinečka 6 - 8 i skreće u smjeru istoka južnom stranom KOLEDINEČKE ULICE, obilazeći sve objekte parne strane ulice NOVOSELSKA nastavlja u smjeru sjeveroistoka zapadnom stranom ulice KLIN do raskrižja s ulicom KROTOVICA. Dalje ide u smjeru istoka sjevernom stranom ulice KROTOVICA te putom (k.č. 9555/1 k.o. Dubrava) dolazi do potoka Trnava. Ovdje skreće u smjeru jugoistoka prateći istočnu stranu potoka Trnava do granice gradskih četvrti Gornja Dubrava i Donja Dubrava. Dalje slijedi granicu ovih gradskih četvrti u smjeru zapada do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Poljanice:

Antolovečki put, Budrovečki put, Čađavički put, Četvrte Poljanice, Dinjevački put, Druge Poljanice, Đelekovečka ulica, Golska ulica, I. Laz, II. Laz, III. Laz, Knezovečki put, Lemeški put, Molvanska ulica, Novoselski odvojak I., Novoselski odvojak II., Novoselski odvojak III., Novoselski odvojak IV., Novoselski odvojak IX., Novoselski odvojak V., Novoselski odvojak VI., Novoselski odvojak VII., Plavšinački put, Poljanički prilaz, Prve Poljanice, Repaški put, Treće Poljanice, Božjakovinska ulica (7 - 35A, 28 i 36A), Dubrava (147 - 221), Klin (1 - 19 i 4 - 10), Novoselska (1 - 7 i 2 - 22), Pete Poljanice (3 - 5 i 2 - 28), Koledinečka ulica (dio - bez k.br.), Krotovica (dio - bez k.br.), Park Diane Budisavljević (cijela - bez k.br.), Park Zlate Bartl (cijela - bez k.br.).

 

14. Mjesni odbor Studentski grad (skraćeno: MO Studentski grad) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Gornja Dubrava i Donja Dubrava na jugoistočnoj strani raskrižja ulice DUBRAVA i DANKOVEČKE ULICE u smjeru sjevera istočnom stranom DANKOVEČKE ULICE prelazeći na njezinu zapadnu stranu prije objekta Ulica Zvonimira Ljevakovića 13. Dolazi do potoka Trnava gdje skreće u smjeru istoka te dalje prati sjeveroistočnu stranu potoka kojom dolazi do ulice KLIN. Nastavlja u smjeru jugozapada zapadnom stranom ulice KLIN obilazeći objekte Novoselskog odvojka V. Uključujući objekt Koledinečka 32, skreće na zapad južnom stranom KOLEDINEČKE ULICE, a potom nastavlja na jug, odnosno zapad, obuhvaćajući objekt i parkiralište Koledinečke 6 i 8. Dalje ide prema jugu, izuzimajući sve objekte ulice I. LAZ, te između objekata Dubrava 147 i 145A dolazi do granice gradskih četvrti Gornja Dubrava i Donja Dubrava. Nastavlja u smjeru zapada ovom granicom do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Studentski grad:

Kopanička ulica, Kravarska ulica, Ločilnička ulica, Lovrakova ulica, Međašna ulica, Novoselski odvojak XI., Novoselski odvojak XII., Novoselski odvojak XIII., Ulica Gjure Prejca, Ulica Milovana Gavazza, Ulica Vile Velebita, Ulica Vinka Žganeca, Ulica Zvonimira Ljevakovića, Dankovečka ulica (2 - 120), Dubrava (143 - 145A), Klin (27 - 31), Koledinečka ulica (1 - 5 i 4 - 8), Novoselska (21 - 79 i 32 - 68), Novoselski odvojak X. (1 - 3), Svetojakobska ulica (13).

 

15. Mjesni odbor Trnovčica (skraćeno: MO Trnovčica) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke presjeka zapadne strane ulice KROTOVICA i sjeverne strane ulice KLIN u smjeru sjeveroistoka zapadnom stranom ulice KLIN do potoka Trnava. Nastavlja istočnom stranom potoka Trnava do točke presjeka istočne strane potoka i produžetka sjeverne strane k.č. 2588/1 k.o. Dubrava. Dalje ide u smjeru sjeveroistoka te po granicama katastarskih čestica dolazi do zapadne strane potoka Rijeka kojim nastavlja u smjeru jugoistoka do granice gradskih četvrti Gornja Dubrava i Sesvete, odnosno granice naselja Zagreb i Sesvete. Dalje prati granicu naselja u smjeru juga do točke presjeka granice naselja i produžetka zapadne strane k.č. 2635/2 k.o. Dubrava, zatim u smjeru jugozapada po granicama katastarskih čestica dolazi do ulice VI. RETKOVEC. Ide dalje zapadnom stranom ulice VI. RETKOVEC te južno od objekta VI. Retkovec 72B mijenja smjer prema zapadu i poljskim putom dolazi do ulice KROTOVICA. Nastavlja sjevernom stranom ulice KROTOVICA do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Trnovčica:

Florićeva ulica, Keleminka, Kupreška ulica, Mitnička ulica, Puklavčeva ulica, Ravnjanska ulica, Redovka, Retkošica, Tomaševa ulica, Trnovčica, Trutina ulica, Ulica Dominika Andrijaševića, Ulica Franje Milićevića, Ulica Ivana Zovka, Ulica Izidora Poljaka, Ulica Josipa Stadlera, Ulica Julijana Jelenića, Ulica Jurja Dragišića, Ulica Pavla Papića, Ulica Petra Bakule, Ulica Rafe Barišića, Vugrinka, Božjakovinska ulica (37 i 30 - 34A), Novoselski odvojak X. (7 - 11), Ulica Anđela Nuića (1 - 59, 61 - 101 i 2 - 50), Branovečina (dio - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete; Krotovica (15), Klin (dio - bez k.br.), II. Retkošica (cijela - bez k.br.), Park poginulih dragovoljaca Trnovčice (cijela - bez k.br.).

 

16. Mjesni odbor Zeleni brijeg (skraćeno: MO Zeleni brijeg) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke presjeka granice gradskih četvrti Gornja Dubrava i Podsljeme i sjeverne strane puta (k.č. 3078 k.o. Granešina) te nastavlja u smjeru jugoistoka istim putom do objekta Novačka 350. Sjeverno od tog objekta mijenja smjer prema istoku zatim jugu, obuhvaćajući objekte NOVAČKE ULICE te dolazi do ulice BEĐIĆI (kod objekta Beđići 73) i nastavlja u smjeru juga tom ulicom do NOVAČKE ULICE. Od raskrižja NOVAČKE ULICE i ulice BLIZNO ide u smjeru zapada po ulici BLIZNO do točke presjeka produžetka te ulice i granice gradskih četvrti Gornja Dubrava i Podsljeme. Mijenja smjer prema sjeveru i po granici gradskih četvrti dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Zeleni brijeg:

Dotorščinska ulica, Miroševečki brijeg, Orehovečki brijeg, Orehovečki ogranak, Šemnička ulica, Beđići (52), Blažunov brijeg (1), Blizno (2 - 32), Miroševečina (3 - 29 i 4), Novačka ulica (325 - 395 i 276 - 352).

 

XII. Na području Gradske četvrti Donja Dubrava osniva se osam mjesnih odbora:

1. Čulinec, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica badema 2a;

2. Donja Dubrava, sa sjedištem u Zagrebu, Vrpoljska ulica 10;

3. "Ivan Mažuranić", sa sjedištem u Zagrebu, Vrpoljska ulica 10;

4. Novi Retkovec, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica breza 26;

5. Resnički gaj, sa sjedištem u Zagrebu, Čulinečka cesta 221;

6. Stari Retkovec, sa sjedištem u Zagrebu, I. Retkovec 2a;

7. "30. svibnja 1990.", sa sjedištem u Zagrebu, Vinodolska ulica 23;

8. Trnava, sa sjedištem u Zagrebu, Resnički put 1a.

 

1. Mjesni odbor Čulinec (skraćeno: MO Čulinec) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na sjevernoj strani željezničke pruge Zagreb - Sesvete, u presjeku s produžetkom istočne strane objekta Rožatska 24 u smjeru istoka, sjevernom stranom željezničke pruge do istočne strane željezničke postaje Čulinec. Nastavlja u smjeru juga zapadnom stranom željezničke pruge do točke sjeverno od raskrižja s ČULINEČKOM CESTOM. Mijenja smjer prema zapadu, siječe ČULINEČKU CESTU sjeverno od objekta Čulinečka 148 i dolazi do potoka Trnava. Skreće u smjeru sjevera dijelom potoka, obuhvaćajući objekte ulica II. ČULINEC i I. ČULINEC do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Čulinec:

I. Čulinec, Ulica ariša, Ulica badema, Ulica bagrema, Ulica borova, Ulica bršljana, Ulica čempresa, Ulica česmina, Ulica Davorina Jeića, Ulica dunja, Ulica Filipa Ankovića Arara, Ulica jablana, Ulica jela, Ulica Josipa Bahmana, Ulica krušaka, Ulica omorika, Ulica palma, Ulica topola, Ulica Zdravka Horvatića, Ulica Zlatka Tašnera, Čulinečka cesta (77 - 171 i 74 - 146C), II. Čulinec (1 - 1H, 3 - 13 i 6 - 14), Resnički put (105 - 105B).

 

2. Mjesni odbor Donja Dubrava (skraćeno: MO Donja Dubrava) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od tromeđe gradskih četvrti Maksimir, Gornja Dubrava i Donja Dubrava u smjeru istoka granicom gradskih četvrti Gornja Dubrava i Donja Dubrava do KANARINSKE ULICE. Ide dalje u smjeru juga, obuhvaćajući objekt Dubrava 58, cijelu KANARINSKU ULICU i neparnu stranu RUDOPOLJSKE ULICE. Nastavlja do ULICE KNEZA BRANIMIRA (BRANIMIROVA), obuhvaćajući objekte parne strane ŠTEFANOVEČKE CESTE. Skreće na zapad južnom stranom ULICE KNEZA BRANIMIRA (BRANIMIROVA) do granice gradskih četvrti Peščenica - Žitnjak i Donja Dubrava. Ide dalje tom granicom do tromeđe gradskih četvrti Peščenica - Žitnjak, Maksimir i Donja Dubrava. Mijenja smjer prema sjeveru granicom gradskih četvrti Maksimir i Donja Dubrava do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Donja Dubrava:

Bačka ulica, Bački odvojak, Banatska ulica, Banatski odvojak, Belomanastirska ulica, Bizovačka ulica, Carevdarska ulica, Cerska ulica, Cvjećarska ulica, Čateška ulica, Čeminačka ulica, Daljska ulica, Dardska ulica, Dugoreška ulica, Ernestinovačka ulica, Feričanačka ulica, Gračačka ulica, Gračački odvojak, Gračački zavoj, I. Štefanovečki zavoj, Jorgovanska ulica, Josipovačka ulica, Kanarinska ulica, Kapelska ulica, Kraljevčanska ulica, Laslovačka ulica, Levanjska ulica, Lovinačka ulica, Maslinska ulica, Nuštarska ulica, Pivnička ulica, Pivska ulica, Semeljačka ulica, Suhajska ulica, Tarska ulica, Vranska ulica, Dubrava (2 - 68), Fočanska ulica (3 - 7A i 2 - 10), Maksimirska cesta (280 - 286), Pepelnjakova ulica (13 - 17 i 12 - 16), Rudopoljska ulica (1 - 3 / neparna strana), Štefanovečka cesta (1 - 93A, 95 - 97 i 2 - 80/1), Trnovitička ulica (11 - 15 i 12), Ulica Dragutina Mandla (1 - 7 / neparna strana), Ulica kneza Branimira (Branimirova) (10A), Vardarska ulica (41 - 43 i 54 - 64), Žabanjska ulica (1 - 11 i 4).

 

3. Mjesni odbor "Ivan Mažuranić" (skraćeno: MO "Ivan Mažuranić") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Donja Dubrava i Gornja Dubrava između objekata Dubrava 144 i Osječka 2 u smjeru juga, obilazeći objekte parne strane OSJEČKE ULICE do ULICE KNEZA BRANIMIRA (BRANIMIROVA). Dalje ide u smjeru zapada, južnom stranom ULICE KNEZA BRANIMIRA (BRANIMIROVA) do točke presjeka s produžetkom zapadne strane objekta Beljska 1. Mijenja smjer prema sjeveru, izuzimajući objekte neparne strane ŠTEFANOVEČKE CESTE, uključujući parnu stranu RUDOPOLJSKE ULICE, izuzimajući neparnu stranu KANARINSKE ULICE. Dolazi do granice gradskih četvrti Donja Dubrava i Gornja Dubrava istočnom stranom objekta Dubrava 68. Nastavlja u smjeru istoka po toj granici do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO "Ivan Mažuranić":

Beketinačka ulica, Beljska ulica, Berečka ulica, Bogdanovačka ulica, Brčka ulica, Cerićka ulica, Čikatska ulica, Đurđevačka ulica, Gradinska ulica, Gradiška ulica, Ivankovačka ulica, Jadarska ulica, Jarminska ulica, Javorinska ulica, Kajkavska ulica, Kapucinska ulica, Kijevska ulica, Kloštarska ulica, Kobaška ulica, Kurilovečka ulica, Legradska ulica, Limska ulica, Mikanovačka ulica, Mrzlopoljska ulica, Nemetinska ulica, Olovska ulica, Opatovačka ulica, Otočačka ulica, Perivoj Ivane Brlić - Mažuranić, Pitomačka ulica, Prnjavorska ulica, Prugovečka ulica, Saborska ulica, Sarvaška ulica, Slavonska ulica, Slavonska ulica odvojak, Sokolovečka ulica, Sotinska ulica, Šljivoševačka ulica, Tovarnička ulica, Valpovačka ulica, Virovitička ulica, Vrhovinska ulica, Vrpoljska ulica, Vukovarska ulica, Diljska ulica (1 - 21 i 2 - 24), Dubrava (70 - 144), Fočanska ulica (7B - 45), Hlebinska ulica (19 - 39A i 14 - 26), Ivanjska ulica (1 - 21 i 2 - 20), Okučanska ulica (1 - 23 i 2 - 20), Pepelnjakova ulica (3 - 9 i 2 - 10A), Rudopoljska ulica (2 - 16 / parna strana), Štefanovečka cesta (93A/1 - 93F), Trnovitička ulica (1 - 9A i 2 - 10), Vardarska ulica (1 - 37B i 2 - 52), Voćinska ulica (1 - 11/1 i 4 - 18C), Žabanjska ulica (17 - 21 i 14 - 20), Ulica kneza Branimira (Branimirova) (dio - bez k.br.).

 

4. Mjesni odbor Novi Retkovec (skraćeno: MO Novi Retkovec) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Gornja Dubrava i Donja Dubrava na zapadnoj strani ulice I. RETKOVEC u smjeru juga, izuzimajući objekte parne strane ulice I. RETKOVEC, objekte ulice IV. RETKOVEC i objekte Hrastova 64, 66 i 70, obuhvaćajući objekte ulice ALEJA RUŽA do objekta Aleja ruža 39A. Nastavlja istom ulicom, izuzimajući objekte na neparnoj strani do ULICE KNEZA BRANIMIRA (BRANIMIROVA). Skreće u smjeru zapada južnom stranom te ulice do raskrižja s JUŽNOM ULICOM. Mijenja smjer prema sjeveru prateći JUŽNU ULICU, izuzimajući njenu parnu stranu do objekta Južna 20, obuhvaćajući objekte Liganjska 29 i 30, objekte ulica IV. LUKA, III. LUKA i I. LUKA do granice gradskih četvrti Donja Dubrava i Gornja Dubrava. Nastavlja u smjeru istoka granicom gradskih četvrti do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Novi Retkovec:

Aleja dudova, Aleja grabova, Aleja javora, Aleja lipa, Aleja višanja, Antovaljska ulica, Cazinska ulica, Cazinski odvojak, Čulinečki zavoj, Dabarska ulica, I. Luka, II. Luka, III. Luka, IV. Luka, Južna ulica I. odvojak, Južna ulica III. odvojak, Južna ulica IV. odvojak, Južna ulica V. odvojak, Južna ulica VI. odvojak, Krupski put, Luka odvojak I., Luka odvojak II., Luka odvojak III., Motajička ulica, Ograde, Sitnice, Treskavička ulica, Tušnička ulica, Ulica božura, Ulica breza, Ulica brijestova, Ulica jasena, Ulica jasmina, Ulica joha, Ulica klenova, Ulica perunika, Ulica platana, Ulica sljezova, Ulica trešanja, Ulica vrba, Vrhnička ulica, Žarovnička ulica, Aleja ruža (1 - 39A i 2A- 32), Čulinečka cesta (3 - 31 i 2 - 56), Dubrava (184 - 256F), Ilovička ulica (21 - 25), Južna ulica (1A - 77 i 2 - 14A), Liganjska ulica (29 i 30), Ulica hrastova (1 - 79 i 2 - 58B), Ulica kneza Branimira (Branimirova) (163), Park malina (cijeli - bez k.br.).

 

5. Mjesni odbor Resnički gaj (skraćeno: MO Resnički gaj) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od granice gradskih četvrti Gornja Dubrava i Sesvete iz točke na jugozapadnoj strani SOPNIČKOG ODVOJKA II. u smjeru istoka, a zatim juga do tromeđe gradskih četvrti Donja Dubrava, Sesvete i Peščenica - Žitnjak. Skreće u smjeru zapada granicom gradskih četvrti Donja Dubrava i Peščenica - Žitnjak do istočne strane željezničke pruge. Nastavlja u smjeru sjevera željezničkom prugom, obuhvaćajući industrijski kompleks, objekte II. RESNIČKOG GAJA, I. RESNIČKOG GAJA i objekte Trnava VIII. 20 i 22. Mijenja smjer prema istoku, obuhvaćajući objekt Čulinečka cesta 148 do zapadne strane željezničke pruge. Nastavlja u smjeru sjevera do tromeđe k.č. 1549, k.č. 1550 i k.č. 4928 k.o. Resnik. Skreće u smjeru istoka po poljima i poljskim putovima do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Resnički gaj:

I. Resnički gaj, II. Resnički gaj, Čulinečka cesta (181 - 223A i 148 - 242), I. Resnik (1 - 23 i 4 - 12), Slavonska avenija (13 - 53) - od željezničke pruge kod Rakitnice do granice naselja - sjeverna strana; Sopnički odvojak (34), Trnava VIII. (20 - 22), VII. Retkovec (300).

 

6. Mjesni odbor Stari Retkovec (skraćeno: MO Stari Retkovec) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Gornja Dubrava i Donja Dubrava na zapadnoj strani ulice I. RETKOVEC u smjeru istoka granicom gradskih četvrti do tromeđe gradskih četvrti Donja Dubrava, Gornja Dubrava i Sesvete. Nastavlja u smjeru jugoistoka granicom gradskih četvrti Donja Dubrava i Sesvete do kraja ulice SOPNIČKI ODVOJAK II. Mijenja smjer prema zapadu te poljskim putovima i poljima dolazi do željezničke pruge. Nastavlja u istom smjeru zapadnom stranom zapadnog ogranka pruge do ULICE KNEZA BRANIMIRA (BRANIMIROVA). Nastavlja u smjeru istoka južnom stranom ULICE KNEZA BRANIMIRA (BRANIMIROVA) do raskrižja s ulicom ALEJA RUŽA. Skreće prema sjeveru njenom istočnom stranom, obuhvaćajući neparnu stranu do objekta Aleja ruža 41, sve objekte ulice V. RETKOVEC i IV. RETKOVEC, te objekte Hrastova 64, 66 i 70. Nastavlja obuhvaćajući parnu stranu ulice I. RETKOVEC do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Stari Retkovec:

Delenšice, I. Retkovec, II. Retkovec, III. Retkovec, IV. Retkovec, V. Retkovec, Kornićka ulica, Ljutićka ulica, Opuzenska ulica, Porozinska ulica, Punatska ulica, Ulica Marijana Pajvota, Ulica Mladena Bošnjaka, Ulica Nenada Babića, Ulica Roberta Močiljanina, Ulica Roberta Tupeka, Ulica Stanislava Pongraca, Ulica Tihomira Klobučara, Ulica Tomislava Švaba, Viganjska ulica, VII. Retkovec odvojak I., VII. Retkovec odvojak II., Vrinice, Željeznička, Aleja ruža (41), Dubrava (256G - 324), Ulica hrastova (64 - 70), Ulica kneza Branimira (Branimirova) (173 - 191 i 22 - 28), VII. Retkovec (1 - 125 i 2 - 178), Ulica Roberta Škrnjuga (cijela - bez k.br.).

 

7. Mjesni odbor "30. svibnja 1990." (skraćeno: MO "30. svibnja 1990.") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Donja Dubrava i Gornja Dubrava između objekata Dubrava 144 i Osječka 2 u smjeru istoka po toj granici do zapadne strane ulice I. LUKA. Skreće u smjeru juga izuzimajući parnu stranu ulice I. LUKA, obuhvaćajući objekte POVLJANSKE ULICE, JURANDVORSKE ULICE, ZLOBINSKE ULICE i JURDANSKE ULICE. Nastavlja u istom smjeru obuhvaćajući objekte LIGANJSKE ULICE, izuzimajući objekte Liganjska 29 i 30, obuhvaćajući parnu stranu JUŽNE ULICE, uključujući objekt Južna 20 do ULICE KNEZA BRANIMIRA (BRANIMIROVA). Nastavlja u smjeru zapada južnom stranom ULICE KNEZA BRANIMIRA (BRANIMIROVA) do točke presjeka s produžetkom zapadne strane objekta ulice Osječka 114. Dalje ide u smjeru sjevera obuhvaćajući objekte OSJEČKE ULICE do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO "30. svibnja 1990.":

Bakaračka ulica, Banjolska ulica, Banjolski odvojak I., Banjolski odvojak II., Barbatska ulica, Belejska ulica, Belišćanska ulica, Belišćanski odvojak I., Belišćanski odvojak II., Biljevinska ulica, Čagljinska ulica, Dragozetićka ulica, Dramaljska ulica, Garčinska ulica, Glavotočka ulica, Goričanska ulica, Goričanski odvojak, Hlebinski odvojak, I. Osječki zavoj, Janjevci, Jurandvorska ulica, Jurdanska ulica, Južna ulica VII. odvojak, Južna ulica VIII. odvojak, Kamporska ulica, Košljunska ulica, Krmpotska ulica, Kutjevačka ulica, Ledenička ulica, Ledinečki odvojak I., Ledinečki odvojak II., Lipovljanska ulica, Medvejska ulica, Mejska ulica, Nerezinska ulica, Osječka ulica, Osorska ulica, Pehljinska ulica, Pleternička ulica, Podgoračka ulica, Podomarska ulica, Podvežička ulica, Povljanska ulica, Rajićka ulica, Sevnička ulica, Sibinjska ulica, Sopnička ulica, Šatorska ulica, Šepurinska ulica, Štivanska ulica, Tribotinjska ulica, Ulica Stjepana Lacka, Ulica Željka Jukića, Unijska ulica, Vinodolska ulica, Vratnička ulica, Zametska ulica, Zlobinska ulica, Zlobinski odvojak, Diljska ulica (23 - 29A i 26 - 38), Dubrava (148 - 182), Hlebinska ulica (1 - 17 i 2 - 12), Ilovička ulica (1 - 19 i 2 - 20), Ivanjska ulica (23 - 27 i 22 - 26A), Južna ulica (20 - 84), Liganjska ulica (1 - 19 i 2 - 28), Okučanska ulica (25 - 41 i 22 - 36), Ulica kneza Branimira (Branimirova) (121 - 159), Voćinska ulica (23 - 49 i 20 - 50).

 

8. Mjesni odbor Trnava (skraćeno: MO Trnava) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Peščenica - Žitnjak i Donja Dubrava na zapadnoj strani potoka Štefanovec. Nastavlja u smjeru istoka južnom stranom ULICE KNEZA BRANIMIRA (BRANIMIROVA) do točke presjeka s produžetkom istočne strane objekta Rožatska 24. Mijenja smjer prema jugu, izuzimajući objekte ulica I. ČULINEC i II. ČULINEC, obuhvaćajući objekte ulice RESNIČKI PUT, osim objekata Resnički put 105 - 105B. Ide dalje u smjeru juga zapadnom stranom potoka Trnava, izuzimajući objekte ulice I. RESNIČKI GAJ, a obuhvaćajući objekte ulice TRNAVA I. te obilazeći industrijski kompleks do željezničke pruge. Nastavlja u istom smjeru istočnom stranom pruge do granice gradskih četvrti Peščenica - Žitnjak i Donja Dubrava. Skreće u smjeru zapada granicom gradskih četvrti do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Trnava:

Aljmaška ulica, Apatinska ulica, Apatinski odvojak I., Apatinski odvojak II., Apatinski odvojak III., Baošički odvojak I., Baošički odvojak II., Baošički put, Bedenički put, Bratovština, Bregalnička ulica, Brgatska ulica, Čavalski put, Ćelijska ulica, Dobropoljska ulica, Đurmanečki put, Golinačka ulica, Hercegnovski put, Jablanička ulica, Jablanička ulica I. odvojak, Jelenjski put, Kalenički put, Kladuška ulica, Klanski put, Komolačka ulica, Kotorska ulica, Kriveljski put, Kumborski put, Kumborski put I. odvojak, Laslovski put, Lubenička ulica, Malinska ulica, Martinovski put, Matuljski put, Meraška ulica, Mokošička ulica, Molatska ulica, Novogradiška ulica, Perašćanski put, Petrijanečka ulica, Petrijanečki odvojak, Podrvanjski put, Poljane, Poljanski odvojak, Rakitnica, Rožatska ulica, Senjski odvojak I., Senjski odvojak II., Senjski odvojak III., Sitnička ulica, Sobolski put, Srednjopoljski put, Starigradska ulica, Strumička ulica, Sušačka ulica, Škrljevski put, Škurinjski put, Štitarska ulica, Trnava I., Trnava II., Trnava III., Trnava IV., Trnava V., Trnava VI., Trnava VII., Trnovički put, Ulica Bertislava Bilanovića, Ulica Božidara Dodiga, Ulica Damira Vuzema, Ulica Dubravka Jurkovića, Ulica Siniše Glavaševića, Ulica Valunske ploče, Ulica Vladimira Fekeže, Ustrinska ulica, Višnjevačka ulica, Vranička ulica, Vranjice, Vukomerečka cesta, Zelenički put, II. Čulinec (1J - 1L), Resnički put (1 - 103, 107 i 2 - 124), Senjska ulica (1 - 13 i 2 - 14), Slavonska avenija (11C - 11D) - od potoka Štefanovec do željezničke pruge kod Rakitnice - sjeverna strana; Trnava VIII. (1 - 13 i 2 - 18), Ulica Božidara Čižmešije (1 - 3 i 2 - 8), Ulica kneza Branimira (4), Park Tomislava Ivčića (cijeli - bez k.br.).

 

XIII. Na području Gradske četvrti Stenjevec osniva se šest mjesnih odbora:

1. Malešnica, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivane Brlić-Mažuranić 18;

2. "Matija Gubec", sa sjedištem u Zagrebu, Lermanova ulica 51;

3. Stenjevec - jug, sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 63;

4. Špansko - jug, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Josipa Strganca 4;

5. Špansko - sjever, sa sjedištem u Zagrebu, Trg Ivana Kukuljevića 9;

6. Vrapče - jug, sa sjedištem u Zagrebu, Medarska ulica 80b.

 

1. Mjesni odbor Malešnica (skraćeno: MO Malešnica) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke presjeka granice gradskih četvrti Stenjevec i Podsused - Vrapče i istočne strane potoka Vrapčak, nastavlja u smjeru juga potokom Vrapčak do ULICE IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ. Mijenja smjer prema zapadu obuhvaćajući objekte ULICE IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ do raskrižja s ulicom Vrapče donje. Nastavlja dalje južnom stranom ULICE IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ do raskrižja s ULICOM MARINA TARTAGLIE. Nastavlja u smjeru sjevera zapadnom stranom ULICE MARINA TARTAGLIE do SAMOBORSKE CESTE, te prolazeći između objekata Samoborska cesta 32 i 34 dolazi do granice gradskih četvrti Stenjevec i Podsused - Vrapče. Skreće u smjeru istoka po granici gradskih četvrti Stenjevec i Podsused - Vrapče i dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Malešnica:

Begovačka ulica, Brezdanička ulica, Devetačka ulica, Dolovska ulica, Domagovićka ulica, Hladnička ulica, Injatička ulica, Jastrebarska ulica, Košnička ulica, Kožinčev I. odvojak, Kožinčev II. odvojak, Malešnica, Malešnica II., Malešnica III., Malešnica III. I. odvojak, Malešnica III. II. odvojak, Malešnica IV., Malešnica odvojak, Malešnica V., Malešnica VI., Maljevačka ulica, Obedska ulica, Potočnica, Pribićka ulica, Primišljanska ulica, Prosenička ulica, Roganka, Roženička ulica, Strigovačka ulica, Studenačka ulica, Šiljačka ulica, Šipkovica, Švarčanska ulica, Turčenička ulica, Ulica Drage Ivaniševića, Ulica Dubravka Ivančana, Ulica Janka Matka, Ulica Milivoja Matošeca, Ulica Otona Postružnika, Ulica Saliha Alića, Ulica Stjepana Draganića, Ulica Zvonimira Furtingera, Volavjanska ulica, Vrapčanska putina, Vrapče donje, Zubovačka ulica, Kožinčev put (1 - 3), Samoborska cesta (1 - 19 i 2 - 32), Ulica Ante Topića - Mimare (13 - 67 i 18 - 50), Ulica Ivane Brlić-Mažuranić (1, 3 - 25 i 2 - 58), Ulica Marina Tartaglie (3 - 33 / neparna strana).

 

2. Mjesni odbor "Matija Gubec" (skraćeno: MO "Matija Gubec") obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od tromeđe gradskih četvrti Črnomerec, Trešnjevka - sjever i Stenjevec, na raskrižju ZAGREBAČKE CESTE i ULICE KRALJA TOMISLAVA. Nastavlja u smjeru jugozapada granicom gradskih četvrti Stenjevec i Trešnjevka - sjever do raskrižja s ULICOM JOZE MARTINOVIĆA, skreće prema zapadu obuhvaćajući s juga objekte ULICE JOZE MARTINOVIĆA, SVAČIĆEVE ULICE i ulice ČRNOMELJSKI ODVOJAK. Nakon objekta Črnomeljski odvojak 20, mijenja smjer prema sjeveru, obuhvaća objekte GRANIČNE ULICE te dolazi do granice gradskih četvrti Črnomerec i Stenjevec. Nastavlja u smjeru istoka po granici gradskih četvrti Črnomerec i Stenjevec i dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO "Matija Gubec":

Bitoljska ulica, Bunjevačka ulica, Celjska ulica, Črnomeljski odvojak, Črnomeljski put, Granična ulica, Granični odvojak, Gupčeva ulica, Lermanova ulica, Mariborska ulica, Ohridska ulica, Poljački odvojak, Prespanska ulica, Svačićeva ulica, Ulica braće Seljana, Ulica Joze Martinovića, Ulica Mije Goričkog, Ulica Stjepka Pasanca, Cirkovci (1 - 83 i 4 - 74), Poljačka ulica (1 - 69 i 6 - 52), Radgonska ulica (1 - 53, 2 - 16 i 28 - 40), Sokolska ulica (43B - 75 i 32 - 76), Zagrebačka cesta (78 - 110).

 

3. Mjesni odbor Stenjevec - jug (skraćeno: MO Stenjevec - jug) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od tromeđe gradskih četvrti Stenjevec, Trešnjevka - jug i Novi Zagreb - zapad, u smjeru zapada granicom gradskih četvrti Stenjevec i Novi Zagreb - zapad do tromeđe gradskih četvrti Stenjevec, Novi Zagreb - zapad i Podsused - Vrapče. Nastavlja u smjeru sjevera, a zatim istoka po granici gradskih četvrti Stenjevec i Podsused - Vrapče do točke presjeka granice gradskih četvrti i produžetka zapadne strane ULICE MARINA TARTAGLIE. Skreće prema jugu prolazeći između objekata Samoborska cesta 32 i 34 te zapadnom stranom ULICE MARINA TARTAGLIE dolazi do ULICE IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ. Mijenja smjer prema zapadu i južnom stranom ULICE IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ dolazi do STENJEVEČKE ULICE. Nastavlja u smjeru juga zapadnom stranom STENJEVEČKE ULICE do ULICE VILIMA KORAJCA, skreće na zapad produžetkom ULICE VILIMA KORAJCA, zatim skreće na jug izuzimajući objekte ULICE ANTUNA ŠOLJANA i SAVSKE OPATOVINE, osim objekta Savska Opatovina 42, dolazi do rotora na sjevernoj strani ZAGREBAČKE AVENIJE. Mijenja smjer prema zapadu po sjevernoj strani ZAGREBAČKE AVENIJE i dolazi do granice gradskih četvrti Stenjevec i Trešnjevka - jug. Mijenja smjer prema jugu i granicom gradskih četvrti Stenjevec i Trešnjevka - jug dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Stenjevec - jug:

Alibunarska ulica, Breganska ulica, Dolina I. odvojak, Domaslovečka ulica, Jalovečka ulica, Jankomir, Japetićka ulica, Kaninska ulica, Mangartska ulica, Pohorska ulica, Posavje, Prisojnička ulica, Samoborska cesta odvojak, Savska Opatovina I. odvojak, Stara loza, Stenjevec, Stenjevečki odvojak I., Stenjevečki odvojak II., Stenjevečki odvojak III., Stojdraška ulica, Svilkovići odvojak, Škrlatička ulica, Štrokinec, Trg hrvatskih pavlina, Ulica Ante Babaje, Ulica Dušana Vukotića, Ulica Emanuela Vidovića, Ulica hrvatskih branitelja, Ulica Ivana Kralja, Ulica Ivana Rangera, Ulica Josipa Lončara, Ulica Josipa Mokrovića, Ulica Kreše Golika, Ulica Mirka Viriusa, Ulica Tomislava Krizmana, Ulica Zlatka Šulentića, Vršička ulica, Dubravica (3 - 5 i 2 - 18), Ljubljanska avenija (1 - 25 i 4 - 10), Samoborska cesta (63 - 147 i 34 - 266), Savska Opatovina (43 - 125 i 42 - 122), Stenjevečka ulica (1 - 5 i 8A - 46), Susedsko polje (61), Ulica Ante Topića - Mimare (1 - 11A i 4 - 14), Ulica Antuna Šoljana (43), Ulica Ivane Brlić-Mažuranić (31 - 35 i 60 - 90), Ulica Marina Tartaglie (2 - 20 / parna strana), Ulica Velimira Škorpika (1 - 27 i 34 - 34/3), Priobalna cesta (17), Ulica Oktavijana Miletića (dio - bez k.br.).

 

4. Mjesni odbor Špansko - jug (skraćeno: MO Špansko - jug) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od tromeđe gradskih četvrti Stenjevec, Trešnjevka - sjever i Trešnjevka - jug na raskrižju ZAGREBAČKE AVENIJE i ZAGREBAČKE CESTE. Nastavlja u smjeru zapada granicom gradskih četvrti Trešnjevka - jug i Stenjevec do LJUBLJANSKE AVENIJE, nastavlja njezinom sjevernom stranom do rotora, odnosno raskrižja ljubljanske avenije i ulice SAVSKA OPATOVINA. Izuzimajući objekt Savska Opatovina 42, nastavlja u smjeru sjevera, obuhvaćajući ostale objekte ulice SAVSKA OPATOVINA do produžetka ULICE ANTUNA ŠOLJANA. Mijenja smjer prema istoku te, nastavno, sjevernom stranom ULICE ANTUNA ŠOLJANA dolazi do potoka Vrapčak. Potokom dolazi do granice gradskih četvrti Stenjevec i Trešnjevka - sjever te prateći tu granicu u smjeru juga dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Špansko - jug:

Dječji trg, Kaljska ulica, Maršanići, Maršanići I., Martinci, Pešćanka, Svilkovići, Šetalište 150. brigade Hrvatske vojske, Špansko, Trg 101. brigade Hrvatske vojske, Ulica Ante Mike Tripala, Ulica Drage Gervaisa, Ulica Drage Stipca, Ulica Francesca Tenchinija, Ulica Gustava Krkleca, Ulica Josipa Pupačića, Ulica Josipa Strganca, Ulica Marije Radić, Ulica Milana Rešetara, Ulica Miroslava Milića, Ulica Slavka Batušića, Ulica Stjepana Majora, Ulica Vlade Gotovca, Vukmanićka ulica, Kotarnica (25 - 39 i 20 - 28), Savska Opatovina (19 - 27 i 20 - 36), Ulica Antuna Šoljana (1 - 39), Zagrebačka avenija (96 - 108), Zagrebačka cesta (220 - 226).

 

5. Mjesni odbor Špansko - sjever (skraćeno: MO Špansko - sjever) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na jugozapadu raskrižja STENJEVEČKE ULICE I ULICE IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, nastavlja u smjeru istoka po južnoj strani ULICE IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ do raskrižja s ulicom VRAPČE DONJE, zatim nastavlja u istom smjeru obilazeći objekte ULICE IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ i dolazi do potoka Vrapčak. Prati potok u smjeru juga do ULICE ANTUNA ŠOLJANA. Mijenja smjer prema zapadu sjevernom stranom ULICE ANTUNA ŠOLJANA, nastavlja u istom smjeru do objekta Ulica Antuna Šoljana (6 - 14) gdje skreće prema sjeveru do produžetka ULICE VILIMA KORAJCA, obuhvaćajući objekte na parnoj strani ULICE ANTUNA ŠOLJANA, skreće na zapad do raskrižja ULICE VILIMA KORAJCA i STENJEVEČKE CESTE te u smjeru sjevera, zapadnom stranom STENJEVEČKE CESTE dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Špansko - sjever:

Bubnjaračka ulica, Hrnetička ulica, II. Hrnetička ulica, Priselačka ulica, Trg Ivana Kukuljevića, Tušilovićka ulica, Ulica Alberta Fortisa, Ulica Dobriše Cesarića, Ulica Ivana Lovrića, Ulica Ivana Pergošića, Ulica Jeronima Kavanjina, Ulica Jurja Barakovića, Ulica Jurja Šižgorića, Ulica Marka Foteza, Ulica Matije Divkovića, Ulica Matije Vlačića Ilirika, Ulica Mikše Pelegrinovića, Ulica Nikole Pavića, Ulica Nikole Vilova Gučetića, Ulica Petra Kanavelića, Ulica Ulderika Donadinija, Ulica Vida Došena, Ulica Vilima Korajca, Ulica Vinka Pribojevića, Ulica Vlahe Stulića, Kotarnica (7 - 17 i 10 - 14), Stenjevečka ulica (33 - 55), Ulica Antuna Šoljana (6 - 26), Park hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata (cijeli - bez k.br.).

 

6. Mjesni odbor Vrapče - jug (skraćeno: MO Vrapče - jug) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od tromeđe gradskih četvrti Podsused - Vrapče, Črnomerec i Stenjevec, granicom gradskih četvrti Črnomerec i Stenjevec presijeca prugu i nastavlja dalje u smjeru juga, izuzimajući sve objekte GRANIČNE ULICE. Kod objekta II. Poljski put 23 mijenja smjer prema istoku, obuhvaća sve objekte ulice II. POLJSKI PUT te dolazi na granicu gradskih četvrti Stenjevec i Trešnjevka - sjever. Nastavlja u smjeru jugozapada granicom gradskih četvrti Stenjevec i Trešnjevka - sjever, odnosno istočnom stranom ZAGREBAČKE CESTE do potoka Vrapčak. Nastavlja u smjeru sjeverozapada a zatim sjevera, potokom Vrapčak do granice gradskih četvrti Stenjevec i Podsused - Vrapče. Mijenja smjer prema istoku i granicom gradskih četvrti Stenjevec i Podsused - Vrapče dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Vrapče - jug:

Bebrinečki put, Branjevinski put, Čepelovački odvojak, Čepelovački put, Čepinski odvojak, Čepinski put, Čepinski put I. odvojak, Dinarski put, Dravogradski put, Gorjakovski put, Hajdinečki put, I. Oranički odvojak, I. Poljski put, II. Poljski put, Imbrijevečki put, Komarski put, Kopačevski put, Kudeljarski put, Latinovački put, Lepavinski put, Lipički put, Logatečki put, Majdanski put, Majurečki put, Medarska ulica, Mestinjski put, Odvojak Kopačevskog puta, Oranički odvojak, Ormoški put, Ozaljski put, Pavlenski odvojak, Pavlenski put, Peteranečki put, Preloški put, Rašenički put, Srnetički put, Stružečki put, Škrpjelska ulica, Šmarjetski put, Štivički put, Šumećanski put, Tivatska ulica, Ulica Marija Babića, VI. Oranički odvojak, Viljevski put, Vintgarski put, Vitoroški put, Vladislavski put, Vrbovljanski put, Vučevački put, Cirkovci (85 - 97 i 76 - 92), Kožinčev put (4 - 4A), Oranice (9 - 125 i 10 - 170), Poljačka ulica (56 - 56M), Ulica Ivane Brlić-Mažuranić (1A - 1B), Zagrebačka cesta (122 - 218).

 

XIV. Na području Gradske četvrti Podsused - Vrapče osniva se sedam mjesnih odbora:

1. Gajnice, sa sjedištem u Zagrebu, Argentinska ulica 5;

2 Gornje Vrapče, sa sjedištem u Zagrebu, Vrapčanska ulica 166;

3. Gornji Stenjevec, sa sjedištem u Zagrebu, Dubravica 109a;

4. Perjavica - Borčec, sa sjedištem u Zagrebu, Medpotoki 32;

5. Podsused, sa sjedištem u Zagrebu, Podsusedski trg 3;

6. Stenjevec - sjever, sa sjedištem u Zagrebu, Crnojezerska ulica 20;

7. Vrapče - centar, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 421.

 

1. Mjesni odbor Gajnice (skraćeno: MO Gajnice) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Podsused - Vrapče i Stenjevec na raskrižju ALEJE GRADA BOLONJE i ULICE JOSIPA LONČARA u smjeru sjevera istočnom stranom ulice DUBRAVICA do raskrižja s ulicom KARAŽNIK. Mijenja smjer prema istoku njezinom južnom stranom do raskrižja s ulicom MEDPOTOKI. Skreće u smjeru juga zapadnom stranom ulice MEDPOTOKI, siječe ulicu ALEJA GRADA BOLONJE do točke na granici gradskih četvrti Podsused - Vrapče i Stenjevec. Nastavlja u smjeru zapada granicom gradskih četvrti do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Gajnice:

Argentinska ulica, Bogatinska ulica, Brazilska ulica, Čileanska ulica, Gajnice, Gavanovačka ulica, Grintavečka ulica, Kredarička ulica, Krnska ulica, Meksička ulica, Milanovačka ulica, Obirska ulica, Ozebnička ulica, Peruanska ulica, Sigetje, Storžička ulica, Španjolska ulica, Tičarička ulica, Tratina, Trg grada Passignano sul Trasimeno, Ulica Henrija Dunanta, Ulica hrvatskih iseljenika, Ulica Mahatme Gandhija, Ulica Pabla Nerude, Vogelska ulica, Aleja grada Bolonje (68), Dubravica (20 - 24), Jovinovačka ulica (24), Karažnik (1 - 1/1), Ulica kerestinečkih žrtava (31 - 63 i 28 - 48), Park 101. brigade Hrvatske vojske (cijeli - bez k.br.).

 

2. Mjesni odbor Gornje Vrapče (skraćeno: MO Gornje Vrapče) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Podsused - Vrapče i Črnomerec na istočnoj strani raskrižja ULICE VOJMILA RABADANA i ulice PIŠKOROV PUT u smjeru jugozapada, obuhvaćajući ulicu PETRAŠČAK do VRAPČANSKE ULICE koju siječe sjeverno od objekta Vrapčanska 114. Skreće u smjeru juga zapadnom stranom VRAPČANSKE ULICE do raskrižja s ulicom HAVRINI. Nastavlja u smjeru zapada sjevernom stranom ulice HAVRINI, obuhvaćajući objekte ulice MARGALIĆI i ŠKALINOVE ULICE, te sjeverno od objekta Manterovčak 100 dolazi do ULICE DOMINIKA MANDIĆA. Skreće na sjever njezinom istočnom stranom te sjeverno od objekta Ulice Dominika Mandića 106 skreće sjevernom stranom ulice MEĐAŠNI KLANAC do objekta Međašni klanac 6. Nastavlja prema sjeveru istočnom stranom ulice MEĐAŠNI KLANAC do ulice BOLFANI. Ide dalje istočnom stranom te ulice, obuhvaćajući objekte ulice HORVATNICA do južne strane objekata Zelena magistrala 50 i 54. Obilazi ih te istočnom stranom ZELENE MAGISTRALE dolazi do granice gradske četvrti. Nastavlja u smjeru sjevera zatim istoka granicom gradske četvrti do granice gradskih četvrti Podsused - Vrapče i Črnomerec. Skreće u smjeru juga granicom gradskih četvrti do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Gornje Vrapče:

Babulek, Cepike, Cvetkovićev put, Demšarova ulica, Dragulinec, Gjurašinova ulica, Horvatnica, Karasmani, Kirinščak, Kukoljina ulica, Kurirska ulica, Letinčićeva ulica, Majdakova ulica, Margalići, Močvarska ulica, Opatovečki izvor, Petraščak, Plotnikova ulica, Podlugaščak, Prišlinova ulica, Proljetna ulica, Pustakova ulica, Skenderi, Spojnica, Srešov klanac, Strahoščak, Šamci, Škalinova ulica, Trdice, Trzunove pećine, Ulica Frana Kušana, Ulica Ive Horvata, Ulica Josipa Franje Domina, Ulica Mihovila Gračanina, Ulica Miroslava Feldmana, Ulica Vinka Dvoržaka, Vijugava ulica, Vizane, Zelene putine, Bolfani (12 - 22), Krvarić (76B - 106), Međašni klanac (1 - 5 i 2 - 8), Ulica Dominika Mandića (54 - 106), Ulica Vojmila Rabadana (29 - 83), Vrapčanska ulica (153 - 269 i 116 - 250A), Završje (103 - 111), Trg Stjepana Severa (bez k.br.).

 

3. Mjesni odbor Gornji Stenjevec (skraćeno: MO Gornji Stenjevec) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Podsused - Vrapče i Stenjevec na zapadnoj strani raskrižja ULICE VELIMIRA ŠKORPIKA u smjeru zapada, zatim sjevera, okomito siječe željezničku prugu i ALEJU GRADA BOLONJE, obuhvaćajući objekte HUZJANOVE ULICE, ulice KARAŽNIK te ulice KOSTANJEK, izuzimajući objekt Kostanjek 25 do raskrižja ulica KOSTANJEK i BIZEK I. Mijenja smjer prema istoku do raskrižja ulica BIZEK II. i LISIČINA, izuzimajući objekte ulice BIZEK II. Nastavlja u smjeru sjevera zapadnom stranom ulice LISIČINA do raskrižja s ulicom BIZEK III., izuzimajući objekte ulica BIZEK III. i HORVATOV PUT. Nastavlja u smjeru sjevera granicama katastarskih čestica do k.č. 6561 k.o. Gornji Stenjevec (šumski put). Ide dalje u istom smjeru istočnom stranom tog puta te ga napušta kod zapadne strane k.č. 7195 k.o. Gornji Stenjevec. Granicama katastarskih čestica dolazi do granice gradske četvrti, skreće u smjeru istoka prateći je do ZELENE MAGISTRALE. Mijenja smjer prema jugu njezinom istočnom stranom, presijeca je kod k.č. 6561 k.o. Gornji Stenjevec (šumski put) i nastavlja u smjeru juga obuhvaćajući ulicu GLAVICA. Dolazi do ZELENE MAGISTRALE, presijeca je zapadno od ulice PLEHANOV PUT i nastavlja izuzimajući objekte ulice RUŠIŠČAK, obuhvaćajući objekte ulica GAJNIČKI VIDIKOVAC II., GAJNIČKI VIDIKOVAC I. i KARAŽNIK. Dolazi do raskrižja ulica KARAŽNIK i MEDPOTOKI, mijenja smjer prema zapadu južnom stranom ulice KARAŽNIK do raskrižja s ulicom DUBRAVICA. Skreće na jug istočnom stranom ulice DUBRAVICA do granice gradskih četvrti Podsused - Vrapče i Stenjevec. Mijenja smjer prema zapadu prateći granicu gradskih četvrti do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Gornji Stenjevec:

Dolec, Gajnički vidikovac I., Gajnički vidikovac II., Gašparinčićev put, Glavica, Huzjanova ulica, Jakopinčići, Junkovićev put, Kancelak, Klenovščak, Kostanjek, Kovačićkov put, Kudekov put, Lisičina, Merlinov put, Mesekov put, Novoselova ulica, Rožmani, Ruščice, Stare Gajnice, Zaluka, Aleja grada Bolonje (70), Dubravica (19 - 141 i 26 - 146), Karažnik (5 - 51 i 2 - 110), Zelena magistrala (3 - 7 i 2 - 8).

 

4. Mjesni odbor Perjavica - Borčec (skraćeno: MO Perjavica - Borčec) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na raskrižju ulica KARAŽNIK, MEDPOTOKI i BOLNIČKA CESTA na sjevernoj strani ulice KARAŽNIK u smjeru sjeverozapada zapadnom stranom ulice MEDPOTOKI, izuzimajući objekte parne strane ulice KARAŽNIK, objekte ulica GAJNIČKI VIDIKOVAC I. i GAJNIČKI VIDIKOVAC II. do raskrižja ulica GAJNIČKI VIDIKOVAC I. i ŠUBLINOV BRIJEG. Mijenja smjer prema zapadu obuhvaćajući objekte ulice RUŠIŠČAK do ulice ZELENA MAGISTRALA. Skreće u smjeru sjevera istočnom stranom spomenute ulice, siječe je zapadno od ulice PLEHANOV PUT. Nastavlja u istom smjeru granicama katastarskih čestica, izuzimajući objekte ulice GLAVICA, ponovno siječe ZELENU MAGISTRALU kod k.č. 6561 k.o. Gornji Stenjevec (šumski put). Ide dalje u smjeru juga istočnom stranom ZELENE MAGISTRALE do ulice STRAHOŠČAK, obuhvaćajući objekte Zelena magistrala 50 i 54, izuzimajući objekte ulice HORVATNICA. Dalje u smjeru juga prati istočnu stranu ulice BOLFANI, uključujući objekte neparne strane te ulice i objekt Bolfani 2 do ulice MEĐAŠNI KLANAC. Nastavlja u smjeru juga te između objekata Ulice Dominika Mandića 108 i 106 dolazi do ULICE DOMINIKA MANDIĆA. Ide dalje u istom smjeru istočnom stranom te ulice izuzimajući objekte ulice JAČKOVINA do BOLNIČKE CESTE. Mijenja smjer prema zapadu južnom stranom te ulice do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Perjavica - Borčec:

Artičkova ulica, Balunov put, Belinin odvojak, Belinin put, Bišćanov put, Borčec, Dobrilovićeva ulica, Domitrovićeva ulica, Donji Borčec, Dubje, Dugane, Gornje padine, I. Plemićko, II. Plemićko, Jamine, Lovački put, Male putine, Nove Rašljice, Orešje, Orešje donje, Padine, Perjavica, Perjavička putina, Plehanov put, Podolnička ulica, Putine, Putinski prečec, Radušićeva ulica, Rašljice, Rukavec, Rušiščak, Skijaški brijeg, Sunčani brijeg, Škorjančeva ulica, Šublinov brijeg, Šublinov vijenac, Teškovec, Ulica Dragutina Krapeca, Ulica Đure Sudete, Ulica Grgura Karlovčana, Ulica Grigora Viteza, Ulica Josipa Draženovića, Ulica Luke Ilića Oriovčanina, Ulica Stjepana Ladiša, Žlebec, Bolfani (1 - 13 i 2 - 2A), Bolnička cesta (34 - 96), Gospodska ulica (45 - 71 i 66 - 108), Medpotoki (1 - 31A i 16 - 50), Međašni klanac (9 - 11), Ulica Dominika Mandića (1 - 179 i 108 - 176), Zelena magistrala (35 - 51 i 18 - 54).

 

5. Mjesni odbor Podsused (skraćeno: MO Podsused) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od tromeđe granice Grada Zagreba i gradskih četvrti Novi Zagreb - zapad i Podsused - Vrapče u smjeru sjevera granicom gradske četvrti Podsused - Vrapče do najsjevernije točke k.č. 7231 k.o. Gornji Stenjevec. Skreće u smjeru juga zapadnom stranom iste k.č. i dolazi do k.č. 6561 k.o. Gornji Stenjevec (šumski put). Nastavlja u istom smjeru istočnom stranom tog puta, obuhvaćajući objekte ulica HORVATOV PUT i BIZEK III. do raskrižja ulica LISIČINA i BIZEK III. Ide dalje u smjeru juga zapadnom stranom ulice LISIČINA do raskrižja s ulicom BIZEK II. Skreće u smjeru zapada obuhvaćajući objekte ulice BIZEK II. do raskrižja s ulicama KOSTANJEK i BIZEK I. Mijenja smjer prema jugu, uključujući objekte ulica BIZEK I. i BIZEK I. - I. ODVOJAK, izuzimajući objekte ulice KOSTANJEK obuhvaćajući objekt Kostanjek 25, izuzimajući objekte ulice KARAŽNIK i HUZJANOVE ULICE. Siječe ulicu ALEJA GRADA BOLONJE i željezničku prugu, skreće u smjeru istoka obuhvaćajući objekte ulice DOLEČKI ZAVOJEK i dolazi do granice gradskih četvrti Podsused - Vrapče i Stenjevec. Dalje ide u smjeru juga granicom gradskih četvrti do tromeđe gradskih četvrti Podsused - Vrapče, Stenjevec i Novi Zagreb - zapad. Mijenja smjer prema sjeverozapadu prateći granicu gradskih četvrti Podsused - Vrapče i Novi Zagreb - zapad do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Podsused:

Aleja Seljačke bune, Banovski put, Banski vinogradi, Bedeniki, Bengezi, Bizek I., Bizek I. - I. odvojak, Bizek I. - II. odvojak, Bizek II., Bizek III., Bizek IV., Bizek V., Bizek VI., Blanje, Borje, Bukoščak, Bukoščanski odvojak, Bukovinčev put, Capekov put, Cvekov put, Dolečki zavojek, Domska ulica, Don Boscov odvojak, Don Boscova ulica, Duganova ulica, Dvoriček, Goljački breg, Gordanina ulica, Gornji put, Hlašći, Horvatov put, Humlova ulica, Humlove stube, I. Jelašički odvojak, II. Jelašički odvojak, Izvorska ulica, Jagodišče, Jagustovićev put, Jakopci, Jambrišakov breg, Jambrišakov odvojak, Jarek donji, Jarek gornji, Jarek podsusedski, Jelašićka I., Jelašićka II., Jelašićka III., Jelašićka ulica, Kosići, Kovinska ulica, Križajeva ulica, Kupališni put, Lukačićeva ulica, Markov dol, Meglenjak, Mendlova ulica, Mokranjčeve stube, Pijavišće, Pijavišće odvojak, Pintauerov put, Podgradski odvojak, Podsusedska aleja, Podsusedski trg, Podsusedsko dolje, Podzmiš, Poreščina, Prigornica, Prigornički odvojak, Put kamenim svatovima, Repinjak, Ribićev put, Skoki, Sopot, Sopotski odvojak, Susedbreška ulica, Susedgradski vidikovec, Sutinska vrela, Šešeki, Ulica Blagoje Berse, Ulica Franje Lučića, Ulica Josipa Vrhovskog, Ulica Miroslava Magdalenića, Ulica Tihomila Vidošića, Ulica Tomislava Pavleka, Vilharova ulica, Vinobreška ulica, Vodopijin breg, Vodopijina ulica, Vučak, Zeverka, Željkina ulica, Aleja grada Bolonje (76), Huzjanova ulica (38), Priobalna cesta (11 - 15), Samoborska cesta (151 - 259B i 294 - 368), Susedsko polje (1 - 55 i 2 - 12), Ulica Velimira Škorpika (2 - 28), Ulica Oktavijana Miletića (dio - bez k.br.).

 

6. Mjesni odbor Stenjevec - sjever (skraćeno: MO Stenjevec - sjever) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Podsused - Vrapče i Stenjevec na raskrižju ulica ALEJA GRADA BOLONJE i MEDPOTOKI u smjeru sjevera, siječe ulicu ALEJA GRADA BOLONJE te nastavlja zapadnom stranom ulice MEDPOTOKI do raskrižja s ulicom KARAŽNIK. Mijenja smjer prema istoku južnom stranom BOLNIČKE CESTE do raskrižja s ulicom TOPOLČICA. Skreće prema jugu istočnom stranom te ulice, siječe ulicu ALEJA GRADA BOLONJE do točke na granici gradskih četvrti Podsused - Vrapče - Stenjevec. Nastavlja u smjeru zapada granicom gradskih četvrti do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Stenjevec - sjever:

Batinovačka ulica, Ciginovačka ulica, Crnojezerska ulica, Crnovrška ulica, Čajkovčeva ulica, Dudovec, Ivkančeva ulica, Jadovska ulica, Jagnedje, Kempfova ulica, Kozjačka ulica, Mladice, Mladice - odvojak, Modecova ulica, Okrugljačka ulica, Otešička ulica, Privoška ulica, Prošćanska ulica, Rapajinska ulica, Stenjevčica, Trebež, Trovrška ulica, Trstenjakova ulica, Ulica Ivana Pavlića, Ulica Jagode Truhelke, Ulica Marije Jambrišak, Ulica Side Košutić, Uvalička ulica, Virska ulica, Zlatićeva ulica, Aleja grada Bolonje (18 - 60), Bolnička cesta (63 - 129), Gospodska ulica (5 - 41 i 2 - 32), Jovinovačka ulica (1 - 31 i 2 - 18A), Medpotoki (2 - 14B), Topolčica (1 - 35 / neparna strana), Ulica kerestinečkih žrtava (1 - 15 i 2 - 18), Park Lujze Janović Wagner (cijela - bez k.br.).

 

7. Mjesni odbor Vrapče - centar (skraćeno: MO Vrapče - centar) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na tromeđi gradskih četvrti Podsused - Vrapče, Črnomerec i Stenjevec u smjeru zapada granicom gradskih četvrti Podsused - Vrapče i Stenjevec do raskrižja s ulicom TOPOLČICA. Skreće u smjeru sjevera istočnom stranom ulice TOPOLČICA i siječe BOLNIČKU CESTU, izuzimajući objekte ulice SKIJAŠKI BRIJEG do ULICE DOMINIKA MANDIĆA. Dalje ide zapadnom stranom te ulice, a prije objekta Ulica Dominika Mandića 10, siječe tu ulicu i nastavlja u smjeru sjevera istočnom stranom te ulice do ulice MANTEROVČAK. Skreće u smjeru istoka, obuhvaćajući objekte parne strane ulice MANTEROVČAK, a izuzimajući objekte ŠKALINOVE ULICE i ulice MARGALIĆI. Nastavlja u smjeru jugoistoka istočnom stranom ulice HAVRINI do raskrižja s VRAPČANSKOM ULICOM. Skreće u smjeru sjevera zapadnom stranom VRAPČANSKE ULICE te sjeverno od objekta Vrapčanska ulica 114 mijenja smjer prema sjeveroistoku južnom stranom ulice PETRAŠČAK. Nastavlja poljskim putom do ulice PIŠKOROV PUT, zapadnom stranom kojeg dolazi do granice gradskih četvrti Podsused - Vrapče i Črnomerec. Dalje nastavlja u smjeru juga granicom gradskih četvrti do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Vrapče - centar:

Antoljaki, Bradovec, Brežanska ulica, Buzinščak, Čehovečki odvojak, Čehovečki put, Čižmešijin put, Debanićev breg, Debanićeva ulica, Debanićeve stube, Družanica, Đuretki, Ferkovići, Gmajnje, Havrini, Jačkovina, Jačkovinski klanec, Jalšina, Komedini, Kordeji, Kožinčev breg, Manterovčak, Milatova ulica, Pećnjakova ulica, Petani, Pikli, Piškorov breg, Piškorov put, Police, Posuška ulica, Potok, Roginin I. ogranak, Rožmanova ulica, Sertićeve ledine, Skočići, Smiljanova ulica, Stepići, Strmečkog put, Strmi put, Talajićeva ulica, Ulica Antuna Gottlieba, Ulica Branimira Gušića, Ulica Dinka Sušića, Ulica Drage Piškor, Ulica Ivana Antunovića, Ulica Ivana Bone Bolice, Ulica Ivana Botterija, Ulica Ive Čupara, Ulica Jure Turka, Ulica Ludovika Paskalića, Ulica Ljudevita Juraka, Ulica Majke Terezije, Ulica Nikole Gorjanskoga, Ulica Pavla Sokolića, Ulica Stipana Vilova, Ulica Stipana Vilova odvojak, Ulica tratinčica, Ulica Vere Lesjak, Urekova ulica, Varovićev odvojak, Varovićeva ulica, Vidakovići, Vrabečak, Vranji dol, Vrapčanska aleja, Vrapčanska draga, Zagorica, Zapotok, Zeleni vrh, Zrnetićeva ulica, Žagarova ulica, Aleja grada Bolonje (2 - 12), Bolnička cesta (1 - 59/1 i 2 - 32), Grmoščica desna (42 - 46), Ilica (393 - 443 i 412 - 530), Kotoripska ulica (31 - 69), Roginina ulica (3 - 9), Topolčica (2 - 16 / parna strana), Ulica Dominika Mandića (4 - 52), Ulica Matije Bakića (1 - 17 / neparna strana), Ulica Vojmila Rabadana (7 - 23), Vrapčanska ulica (3 - 143 i 2 - 114), Zumbulska ulica (3 - 29, 2 - 36/2 i 36E), Oranice (dio - bez k.br.).

 

XV. Na području Gradske četvrti Podsljeme osniva se pet mjesnih odbora:

1. Gračani, sa sjedištem u Zagrebu, Isce 15;

2 Markuševec, sa sjedištem u Zagrebu, Trg svetog Šimuna 5;

3. Mlinovi, sa sjedištem u Zagrebu, Jahorinska ulica 5;

4. Šestine, sa sjedištem u Zagrebu, Šestinski trg 10;

5. Vidovec, sa sjedištem u Zagrebu, Vidovec 31.

 

1. Mjesni odbor Gračani (skraćeno: MO Gračani) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na raskrižju granice gradske četvrti Podsljeme (granica Grada Zagreba) i granice k.o. Gračani i k.o. Markuševec u smjeru juga granicom katastarskih općina koju napušta u dijelu sjeverno od objekata Medveščina 42S i 42U, vraća se na granicu k.o. Markuševec i k.o. Gračani te nastavlja u smjeru istoka tom granicom do točke sjeverno od objekta Bačunski krč 36. Skreće na jug izuzimajući objekte ulice BAČUNSKI KRČ do granice gradskih četvrti Podsljeme i Maksimir. Skreće u smjeru zapada prateći spomenutu granicu do tromeđe gradskih četvrti Podsljeme, Maksimir i Gornji grad - Medveščak. Nastavlja u smjeru juga granicom gradskih četvrti Podsljeme i Gornji grad - Medveščak do ulice MLINOVI. Mijenja smjer prema sjeveru, izuzimajući objekte ulice MLINOVI, dolazi do ulice GRAŠČICA sjeverno od objekta Graščica 2A. Nastavlja u smjeru sjevera zapadnom stranom spomenute ulice te južno od objekta Graščica 7A dolazi do granice k.o. Šestine i k.o. Gračani. Ide dalje u smjeru sjevera prateći granicu katastarskih općina koju napušta južno od objekta Gračanski ribnjak 20, obuhvaća ga i vraća se na spomenutu granicu. Nastavlja u smjeru sjevera granicom katastarskih općina koju napušta južno od TV tornja, obuhvaća objekt Sljemenska cesta 24 (planinarski dom Medvednica) i dolazi do granice gradske četvrti Podsljeme (granica Grada Zagreba). Skreće u smjeru sjeverozapada granicom gradskih četvrti do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Gračani:

Bešići, Bliznec, Bunjaki, Donji Pustodol, Gjurkov put, Grabešćak, Gračani, Gračanske dužice, Gračanske stube, Gračanski Mihaljevac, Gračanski ribnjak, Gračansko borje, Gračansko dolje, Gračansko šetalište, Gračec, Gradišće, Isce, Ivanov put, Jelenčica, Klakovec, Lipovčica, Lonjšćina, Majcenov put, Medveščina, Miholići, Nad tunelom, Nadvina, Okrugljak, Omejak, Pustodol, Sovinec, Svibanjčica, Tomašinčev put, Trnčevićev put, Varoška gora, Zvečaj, Čaplinec (3 - 19 i 2 - 50), Črna voda (2 - 50 / parna strana), Gračanska cesta (3 - 241 i 16A - 212), Graščica (7A - 29 i 2B - 40), Jazbina (157 - 169 i 148A - 204), Kvintička ulica (29A - 65 i 28 - 84), Markuševečka cesta (1 - 37, 2 - 22A i 22D), Remetski kamenjak (9A - 13 i 19 - 37), Sljemenska cesta (3 i 2 - 24), Sudiščak (15), Šušnjevec (59 - 69, 71 - 81 i 42 - 62), Trsišče (18), Kvintički odvojak (dio - bez k.br.).

 

2. Mjesni odbor Markuševec (skraćeno: MO Markuševec) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na raskrižju gradske četvrti Podsljeme (granica Grada Zagreba) i granice k.o. Gračani i k.o. Markuševec u smjeru sjeveroistoka granicom gradske četvrti do točke sjeverno od tromeđe k.č. 18479/1, k.č. 18395 i k.č. 18394 k.o. Markuševec gdje mijenja smjer prema jugoistoku do tromeđe k.č. 18395, k.č. 18479/1 i k.č. 18400 k.o. Markuševec. Nastavlja u smjeru juga granicama katastarskih čestica do potoka Sitje te njegovom zapadnom stranom do potoka Trnava. Ide dalje istočnom stranom potoka, napušta ga zapadno od objekta Gorščica 5 te granicama čestica nastavlja u smjeru istoka zatim juga istočno od potoka Trnava do raskrižja BIDROVEČKE CESTE s poljskim putom (sjeverno od objekta Vidovec 21A). Nastavlja u smjeru juga poljskim putom (Zrnetina) i granicama čestica do ulice ROČIĆI te ponovo poljskim putom (Zrnetina) dolazi do objekta Ulica Vida Ročića 145 koji obuhvaća sjevernom i istočnom stranom. Skreće na istok, siječe raskrižje ULICE MARKUŠEVEČKI POPOVEC i MIROŠEVEČKE CESTE i sjeverno od objekta Miroševečka cesta 238 dolazi do granice gradskih četvrti Gornja Dubrava i Podsljeme. Nastavlja u smjeru juga njihovom granicom do tromeđe gradskih četvrti Gornja Dubrava, Maksimir i Podsljeme. Skreće u smjeru sjevera granicom gradskih četvrti Podsljeme i Maksimir do točke južno od objekta Bačunski krč 40. Nastavlja u istom smjeru obuhvaćajući objekte ulice BAČUNSKI KRČ do granice k.o. Markuševec i k.o. Gračani. Napušta granicu katastarskih općina u dijelu sjeverno od objekata Medveščina 42U i 42S, vraća se na granicu k.o. Markuševec i k.o. Gračani te nastavlja u smjeru sjevera granicom katastarskih općina do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Markuševec:

Bačun, Bačunski krč, Bibekov breg, Bijeljavina, Borovina, Brežovanka, Budanjščak, Cebići mali, Ciki, Cilakovec, Deščevec, Doljek, Draškovec, Ferenčaki donji, Ferenčaki gornji, Fruščinje, Fuljatkov brijeg, Grabljak, Gradečak desni, Gradečak lijevi, Gradiček, Gradiljnjak, Hadžići, Hađaki, Hamići, Hercegov gaj, Horvatići, Ivlje, Jelekovići, Jordanići, Jurini, Jurkovići, Kamenarski breg, Keleki, Klinovec, Kobasići, Kormani, Kotov breg, Kravarščani, Krsišće, Kršići, Liješće, Lučki put, Lukačini, Markuševečka Dubrava, Markuševečka Trnava, Markuševečke njivice, Meducin, Mikleci, Mikulasov breg, Mrzljak, Mučnjaki, Petari, Petrovščak, Pilatušćak, Pisuljaki, Prostišno, Punjeki, Rijeznica, Ročići, Selniki, Sinbuk, Sitari, Skuzini, Šanteki, Šelendići, Špoljarci, Topolje, Toti, Trg svetog Šimuna, Ulica Vida Ročića, Utovec, Vidovići, Vuljarov breg, Vumelje, Vumelje I. odvojak, Bidrovečka cesta (1 - 55, 2 - 66A i 66C - 74), Čret (4), Črna voda (1 - 41 / neparna strana), Markuševečka cesta (39 - 203 i 22B - 22C i 24 - 174A), Miroševečka cesta (228C - 238), Štefanovec (31 - 159 i 26 - 174), Vincekov breg (3 - 21 i 2 - 44), Sljemenska cesta (dio - bez k.br.).

 

3. Mjesni odbor Mlinovi (skraćeno: MO Mlinovi) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na raskrižju granice gradskih četvrti Podsljeme i Gornji grad - Medveščak i ulice ŠESTINSKI VIJENAC kod objekta Šestinski vijenac 66 u smjeru sjeverozapada, obuhvaćajući objekte ŠTIROVNIČKE ULICE te objekte Zavižanska ulica 8, 18 i 20 i sve objekte njezine neparne strane. Skreće u smjeru jugoistoka te sjeveroistoka, izuzimajući objekte ulice KALABAROVO VRELO i MLINSKE ULICE, između objekata Mlinovi 137 i 139 siječe ulicu MLINOVI i nastavlja između objekta Mlinovi 132 i 134. Skreće u smjeru jugoistoka obuhvaćajući objekte ulice MLINOVI, ĆIĆARIJSKE ULICE te ulice PIROVEC. Nastavlja u smjeru istoka obuhvaćajući objekte Grašćica 5A i 7 do ulice GRAŠĆICA. Mijenja smjer prema jugu zapadnom stranom spomenute ulice, obuhvaćajući objekte parne strane ulice MLINOVI i dolazi do granice gradskih četvrti Podsljeme i Gornji grad - Medveščak. Skreće u smjeru zapada spomenutom granicom do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Mlinovi:

Alanske stube, Biokovske stube, Bitorajska ulica, Bjelolasička ulica, Ćićarijska ulica, Durmitorska ulica, Jahorinska ulica, Kalnički put, Lovćenska, Lovćenske stube, Malovanske stube, Mosorske stube, Petrovogorska, Pirovec, Razgled, Rudina, Snježničke stube, Svetojanska ulica, Štirovnička ulica, Troglavske stube, Vodenica, Zrinskogorska ulica, Graščica (1 - 7/1 i 2 - 2A/1), Mlinovi (1 - 137, 2 - 118, 120 i 122 - 132), Nemetova ulica (4 - 6), Zavižanska ulica (7 - 15, 8 i 18 - 20), Stube Dubravka Gregorina (cijele - bez k.br.), Šumske stube (cijele - bez k.br.).

 

4. Mjesni odbor Šestine (skraćeno: MO Šestine) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na tromeđi gradskih četvrti Podsljeme, Črnomerec i Gornji grad - Medveščak u smjeru jugozapada zatim sjevera granicom gradskih četvrti Podsljeme i Črnomerec do granice Grada Zagreba. Skreće u smjeru sjeveroistoka granicom gradske četvrti Podsljeme (granica Grada Zagreba) do zapadne strane objekta Sljemenska cesta 24 (planinarski dom Medvednica). Nastavlja u smjeru jugoistoka i južno od TV tornja dolazi do granice k.o. Šestine i k.o. Gračani. Mijenja smjer prema jugu, prateći granicu katastarskih općina do zapadne strane objekta Gračanski ribnjak 20, izuzima ga i vraća se na granicu k.o. Šestine i k.o. Gračani do objekta Graščica 7. Skreće u smjeru zapada izuzimajući objekte ulica MLINOVI, GRAŠČICA, PIROVEC i ĆIĆARIJSKE ULICE do sjeverne strane objekta Mlinovi 132. Mijenja smjer prema zapadu između objekata Mlinovi 132 i 134 te objekata Mlinovi 137 i 139 obuhvaćajući objekte MLINSKE ULICE i ulice KALABAROVO VRELO. Skreće u smjeru juga, izuzimajući objekte neparne strane ZAVIŽANSKE ULICE te parne objekte Zavižanska 8, 18 i 20 i objekte ŠTIROVNIČKE ULICE, a obuhvaćajući objekte ŠESTINSKOG VIJENCA dolazi do granice gradskih četvrti Podsljeme i Gornji grad - Medveščak. Nastavlja u smjeru zapada zatim juga spomenutom granicom do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Šestine:

Benkov put, Bjelevina, Bolteki, Cesarov gaj, Dedići, Gorjani, Grebenščica, Herici, Kalabarovo vrelo, Kecerini donji, Kecerini gornji, Kelkovići, Kulmerska ulica, Mitaki, Mlinska ulica, Opuhači, Pirovec gornji, Podrebernica, Potočani, Prilaz Kraljičinom zdencu, Sjevernjak, Somuni, Šafranišće, Šestinska cesta, Šestinski Kraljevec, Šestinski prilaz, Šestinski put, Šestinski trg, Ulica trešnjina cvijeta, Vince, Gramača (1 - 23 i 2 - 16), Himper (5 - 5/4 i 2 - 4), Kosinci (1 - 9 i 2 - 18), Mlinovi (139 - 187 i 134 - 186), Sljemenska cesta (11 i 28 - 32), Sudiščak (1 - 11A i 2 - 8), Šestinski vijenac (1 - 23 i 2 - 62A), Šestinski vrh (5 - 45B, 55 - 59F i 2 - 68), Šušnjevec (1 - 57, 69C i 2 - 40), Trsišče (6 - 14), Ulica Ive Serdara (5 - 21 i 2 - 52), Zavižanska ulica (10 - 16).

 

5. Mjesni odbor Vidovec (skraćeno: MO Vidovec) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, granica kojeg kreće od točke na granici Grada Zagreba na granici gradskih četvrti Podsljeme i Gornja Dubrava u smjeru juga granicom gradskih četvrti do točke istočno od objekta Markuševečki Popovec 2. Skreće u smjeru zapada obuhvaćajući spomenuti objekt i siječe raskrižje ULICE MARKUŠEVEČKI POPOVEC i MIROŠEVEČKE CESTE. Mijenja smjer prema sjeveru, obuhvaćajući objekte ulice MARKUŠEVEČKI POPOVEC, i poljskim putom (Zrnetina) dolazi do ulice ROČIĆI. Nastavlja u istom smjeru poljskim putom (Zrnetina) do raskrižja s BIDROVEČKOM CESTOM (sjeverno od objekta Vidovec 21A). Ide dalje prema sjeveru granicama čestica istočno od potoka Trnava, dolazi do potoka zapadno od objekta Gorščica 5 te istočnom stranom potoka Trnava, zatim zapadnom stranom potoka Sitje i granicama čestica dolazi do tromeđe k.č. 18395, k.č. 18479/1 i k.č. 18400 k.o. Markuševec. Mijenja smjer prema sjeverozapadu i sjeverno od tromeđe k.č. 18479/1, k.č. 18395 i k.č. 18394 k.o. Markuševec dolazi do granice gradske četvrti Podsljeme (granica Grada Zagreba). Skreće u smjeru istoka spomenutom granicom do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Vidovec:

Budeki, Cebići veliki, Čigiri, Čmarci, Čočki, Gorščica, Komušari, Kovačići, Markuševečki Popovec, Marščica, Mišeki, Motiki, Površnica, Vidovec, Bidrovečka cesta (65, 66B i 86 - 88), Šuškovići (29 - 89).

 

XVI. Na području Gradske četvrti Sesvete osniva se 46 mjesnih odbora:

1. Adamovec, sa sjedištem u Adamovcu, Ulica kneza Adama 1;

2. Belovar, sa sjedištem u Belovaru, Varaždinska ulica 47;

3. Blaguša, sa sjedištem u Blaguši, Blaguška ulica 63;

4. Budenec, sa sjedištem u Budencu, Budenečka cesta 20a;

5. Centar, sa sjedištem u Sesvetama, Karlovačka ulica 2;

6. Cerje - Sesvete, sa sjedištem u Cerju, Podolnica 8;

7. Dobrodol, sa sjedištem u Dobrodolu, Dobrodolska cesta 24;

8. Drenčec, sa sjedištem u Drenčecu, Ulica slobode 8;

9. Dumovec, sa sjedištem u Dumovcu, Ulica Vinka Sedinića 30a;

10. Đurđekovec, sa sjedištem u Đurđekovcu, Glavna cesta 35a;

11. Gajec, sa sjedištem u Gajcu, Ulica Stjepana Vojnovića 22;

12. Gajišće, sa sjedištem u Sesvetama, Ulica Ivana Gorana Kovačića 11;

13. Glavnica Donja, sa sjedištem u Glavnici Donjoj, Glavnička cesta 23a;

14. Glavnica Gornja, sa sjedištem u Glavnici Gornjoj, Gajeva ulica 60;

15. Glavničica, sa sjedištem u Glavničici, Glavničica 6;

16. Goranec, sa sjedištem u Gorancu, Kamenščica 4;

17. Jelkovec, sa sjedištem u Sesvetama, Filipovićeva ulica 2;

18. Jesenovec, sa sjedištem u Jesenovcu, Jesenovečka cesta 31;

19. Kašina, sa sjedištem u Kašini, Cesta Ivana Mažuranića 47;

20. Kašinska Sopnica, sa sjedištem u Kašinskoj Sopnici, Rumaščica 5;

21. Kobiljak, sa sjedištem u Sesvetama, Kobiljačka cesta 75;

22. Kraljevečki Novaki, sa sjedištem u Sesvetama, Mesci 24;

23. Kučilovina, sa sjedištem u Kučilovini, Kučilovečka cesta 52;

24. Luka, sa sjedištem u Sesvetama, Ulica Milke Trnine 4;

25. Lužan, sa sjedištem u Lužanu, Ulica Augusta Šenoe 46;

26. Moravče, sa sjedištem u Moravču, Prigorska ulica 80;

27. Novi Jelkovec, sa sjedištem u Sesvetama, Ulica Ljudevita Posavskog 25;

28. Novo Brestje, sa sjedištem u Sesvetama, Ulica ljubičica 33;

29. Paruževina, sa sjedištem u Paruževini, Paruževinska cesta 34;

30. Planina Donja, sa sjedištem u Planini Donjoj, Ulica 9. maja 1;

31. Planina Gornja, sa sjedištem u Planini Gornjoj, Sesvetska ulica 19;

32. Popovec, sa sjedištem u Popovcu, Strossmayerov trg 1;

33. Prekvršje, sa sjedištem u Prekvršju, Prigorska ulica 73;

34. Prepuštovec, sa sjedištem u Prepuštovcu, Glavna ulica 2;

35. Sesvetska Sela, sa sjedištem u Sesvetama, Glavna ulica 74;

36. Sesvetska Selnica, sa sjedištem u Sesvetama, Selnička ulica 69;

37. Sesvetska Sopnica, sa sjedištem u Sesvetama, Sopnička ulica 66;

38. Sesvetski Kraljevec, sa sjedištem u Sesvetama, Dugoselska cesta 35;

39. Soblinec, sa sjedištem u Soblincu, Soblinečka cesta 66;

40. Staro Brestje, sa sjedištem u Sesvetama, Brestovečka ulica 55;

41. Šašinovec, sa sjedištem u Šašinovcu, Ulica Ivana Granđe 58;

42. Šimunčevec, sa sjedištem u Šimunčevcu, Šimunčevečka ulica 12b;

43. Vugrovec Donji, sa sjedištem u Vugrovcu Donjem, Ulica Augusta Šenoe 51;

44. Vugrovec Gornji, sa sjedištem u Vugrovcu Gornjem, Vugrovečka ulica 33;

45. Vurnovec, sa sjedištem u Vurnovcu, Vurnovečka cesta 11;

46. Žerjavinec, sa sjedištem u Žerjavincu, Ulica Ljudevita Gaja 27.

 

1. Mjesni odbor Adamovec (skraćeno: MO Adamovec) obuhvaća veći dio naselja Adamovec i dio naselja Jesenovec, odnosno područje granica kojeg kreće od točke presjeka granice Grada Zagreba i granice naselja Adamovec i Moravče u smjeru juga po granici Grada do granice naselja Adamovec i Belovar. Nastavlja u smjeru zapada rubom šume i granicama katastarskih čestica do PRIGORSKE ULICE. Mijenja smjer prema jugu istočnom stranom PRIGORSKE ULICE i dolazi do granice naselja Adamovec i Belovar. Nastavlja u smjeru zapada, sjeverozapada i istoka granicom naselja Adamovec do ULICE KNEZA ADAMA. Mijenja smjer prema sjeveru te preko polja i kroz šumu, a isključujući objekte JESENOVEČKE CESTE, dolazi do granice naselja Adamovec i Jesenovec. Nastavlja po granici naselja Adamovec do puta (južne strane k.č. 4130 k.o. Glavnica) te putom do sjeverne strane k.č. 4128 k.o. Glavnica. Mijenja smjer prema istoku po granicama katastarskih čestica preko polja, izuzimajući objekte GAJEVE ULICE dolazi do granice naselja Jesenovec i Glavnica Donja, zatim granicom naselja do tromeđe naselja Jesenovec, Glavnica Donja i Adamovec. Granicom naselja Adamovec u smjeru jugoistoka dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Adamovec:

- u naselju Adamovec:

Antolkovići, Barberići, Bastalićeva ulica II. (15 - 71) - ulica prolazi naseljima Adamovec, Glavnica Donja i Moravče; Beštaki, Blažerova ulica, Črešnjevečka ulica, Črešnjevečki odvojak, Filipčićev put, Hrušćinje, Keleminovići, Livadarska ulica, Šoštarići, Trumbetašići, Turčinov put, Ulica Dragutina M. Domjanića (Dragutina Domjanića), Ulica kneza Adama, Ulica Matije Gupca (1 - 43 i 12 - 42) - ulica prolazi naseljima Adamovec, Jesenovec i Glavnica Donja; Vinska cesta (1 - 63 i 2 - 22) - ulica prolazi naseljima Adamovec, Jesenovec i Prepuštovec; Vinska cesta I. odvojak, Vinska cesta II. odvojak, Vinska cesta III. odvojak, Vinska cesta IV. odvojak, Vukekova ulica, Zenki;

- u naselju Jesenovec:

Ulica Matije Gupca (45 - 49) - ulica prolazi naseljima Adamovec, Jesenovec i Glavnica Donja.

 

2. Mjesni odbor Belovar (skraćeno: MO Belovar) obuhvaća veći dio naselja Belovar i dijelove naselja Lužan i Adamovec, odnosno područje granica kojeg kreće od točke presjeka granice Grada Zagreba i granice naselja Adamovec i Belovar u smjeru istoka te po granici Grada dolazi do granice naselja Belovar i Lužan. Zatim mijenja smjer prema jugozapadu i granicom naselja Belovar dolazi do sjeverozapadne točke k.č. 803/72 k.o. Lužan. Poljskim putom nastavlja do zapadne strane k.č. 803/78 te njome dolazi do ZAGREBAČKE ULICE. U smjeru jugoistoka presijeca ZAGREBAČKU ULICU i granicama katastarskih čestica dolazi do granice naselja Belovar i Lužan. Tom granicom dolazi do sjeverozapadne točke k.č. 1233/186 (put) k.o. Lužan, nastavlja u smjeru jugoistoka, presijeca autocestu ZAGREB - GORIČAN te poljskim putovima dolazi do granice naselja Lužan i Glavničica. Prati spomenutu granicu naselja do tromeđe naselja Lužan, Glavničica i Šašinovec. Mijenja smjer prema sjeverozapadu te po granici naselja Lužan, zatim naselja Belovar, dolazi do istočne strane PRIGORSKE ULICE. Nastavlja u smjeru sjevera istočnom stranom PRIGORSKE ULICE do sjeverne strane k.č. 1426 k.o. Adamovec. Mijenja smjer prema istoku i po granicama katastarskih čestica dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Belovar:

- u naselju Belovar:

Mokrička ulica (16 - 34) - ulica prolazi naseljima Adamovec i Belovar; Poljska cesta, Prigorska ulica (3 - 65 i 8 - 18) - ulica prolazi naseljima Adamovec i Belovar; Varaždinska ulica, Vatrogasna ulica, Vatrogasni odvojak, Vatrogasni odvojak 2;

- u naselju Adamovec:

Hermešćeci odvojak, Mokrička ulica (1 - 15) - ulica prolazi naseljima Adamovec i Belovar; Mokrički odvojak, Paunići odvojak, Prigorska ulica (24 - 40) - ulica prolazi naseljima Adamovec i Belovar;

- naselju Lužan:

Laktečka cesta (10 - 12) i Žirovnjak.

 

3. Mjesni odbor Blaguša (skraćeno: MO Blaguša) obuhvaća naselje Blaguša i dio naselja Kašina, odnosno područje granica kojeg kreće od točke presjeka granice Grada Zagreba i granice naselja Kašina i Blaguša u smjeru sjeveroistoka po granici Grada do granice naselja Blaguša i Glavnica Gornja. Mijenja smjer prema jugu, zatim sjeveru, pa po granici naselja Blaguša dolazi do poljskog puta (k.č. 802 k.o. Blaguša). Nastavlja prema zapadu poljskim zatim, obuhvaćajući sve objekte BLAGUŠKE ULICE do granice naselja Blaguša i Kašina. U smjeru juga, a zatim sjevera, slijedi granicu naselja Blaguša do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Blaguša:

- u naselju Blaguša:

Benkošćica, Boršćakova ulica, Combajeva ulica, Gornji levaki (2 - 30) - ulica prolazi naseljima Blaguša, Glavnica Gornja i Jesenovec; Hacmanjki odvojak, Hacmanjkova ulica, Jesenovečka cesta (63 - 71 i 68 - 72) - ulica prolazi naseljima Adamovec, Blaguša i Jesenovec; Mađerova ulica, Odvojak Veliki brijeg (42 - 92) - ulica prolazi naseljima Blaguša i Kašina; Oračeva ulica, Palikućeva ulica, Pirenjakova ulica (4A - 18) - ulica prolazi naseljima Blaguša i Jesenovec; Pustički, Šukljeova ulica, Trg palih boraca, Tudekova ulica, Tuškova ulica, Žežljeva ulica, Blaguška ulica (5 - 101 i 2 - 90/1) - ulica prolazi naseljima Blaguša i Kašina, Grohot (51) - ulica prolazi naseljima Blaguša i Glavnica Gornja, Blagušina (cijela - bez k.br.), Domanje (cijela - bez k.br.), Gornja jama (cijela - bez k.br.), Mikulin dol (cijela - bez k.br.);

- u naselju Kašina:

Blaguška ulica (1 - 3) - ulica prolazi naseljima Blaguša i Kašina.

 

4. Mjesni odbor Budenec (skraćeno: MO Budenec) obuhvaća naselje Budenec i dio naselja Šašinovec, odnosno područje granica kojeg kreće od tromeđe naselja Budenec, Šašinovec i Drenčec u smjeru juga, zapada te sjevera po granici naselja Budenec do raskrižja BUDENEČKE CESTE i ULICE NARODNOG HEROJA SLAVKA STANČIRA (SLAVKA STANČIRA). Nastavlja po granicama katastarskih čestica, obuhvaćajući objekte ULICE NARODNOG HEROJA SLAVKA STANČIRA (SLAVKA STANČIRA) i ISOMCOVE ULICE te dolazi do granice naselja Budenec i Šašinovec. Granicom naselja Budenec u smjeru sjevera, zatim istoka, dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Budenec:

- u naselju Budenec:

Budenečka cesta, Budenečka cesta I. odvojak, Dominićev odvojak, Dominićev put, Isomcova ulica (1 - 5/1) - ulica prolazi naseljima Budenec i Šašinovec; Ulica Mate Trbušića, Ulica narodnog heroja Slavka Stančira (Slavka Stančira) (1C - 35 i 2B - 26) - ulica prolazi naseljima Budenec i Šašinovec; Ulica Slavka Stančira II. odvojak, Ulica Slavka Tkalčeca, Ulica Slavka Tkalčeca I. odvojak;

- u naselju Šašinovec:

Isomcova ulica (1A - 1E) - ulica prolazi naseljima Budenec i Šašinovec; Ulica narodnog heroja Slavka Stančira (1 - 1B) - ulica prolazi naseljima Budenec i Šašinovec.

 

5. Mjesni odbor Centar (skraćeno: MO Centar) obuhvaća dio područja naselja Sesvete, granica kojeg kreće od točke na granici katastarskih općina Sesvete i Sesvetski Kraljevec, odnosno sjeverne strane BJELOVARSKE ULICE u smjeru juga granicom katastarskih općina do željezničke pruge. Zatim mijenja smjer prema zapadu te južnom stranom željezničke pruge dolazi do potoka Vuger. Nastavlja u smjeru sjevera istočnom stranom potoka do ZAGREBAČKE CESTE. Mijenja smjer prema istoku i sjevernim stranama ZAGREBAČKE CESTE, TRGA DRAGUTINA DOMJANIĆA i BJELOVARSKE ULICE dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Centar:

Bribirska ulica, Hercegovačka ulica, Karlovačka ulica, Livadarski odvojak, Modruška ulica, Ninska ulica, Ozaljska ulica, Bjelovarska ulica (2 - 68/3), Jelkovečka cesta (1 - 3 i 2), Remetska ulica (10), Trg Dragutina Domjanića (5 - 9 i 2 - 8), Zagrebačka cesta (1 - 19), Ulica Ivana Grbavca (cijela - bez k.br.).

 

6. Mjesni odbor Cerje - Sesvete (skraćeno: MO Cerje - Sesvete) obuhvaća naselje Cerje i dio naselja Sesvete, odnosno područje granica kojeg kreće od točke presjeka granice Grada Zagreba i granice naselja Drenčec i Cerje u smjeru juga po granici Grada do granice naselja Cerje i Sesvete. Nastavlja u smjeru zapada po granici naselja Cerje do CERSKE ULICE. Skreće u smjeru juga po zapadnoj strani CERSKE ULICE do istočne međe k.č. 3163 k.o. Sesvetski Kraljevec, zatim njezinom sjevernom međom, odnosno rubom šume u smjeru zapada dolazi do granice naselja Cerje i Sesvete. Nastavlja u smjeru sjevera, zatim istoka, po granici naselja Cerje sve do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Cerje - Sesvete:

- u naselju Cerje:

Donjopoljska ulica, Podolnica, Severnopoljska ulica, Ulica Pavla Tukeca, Ulica Stanka Šatovića, Ulica svetog Martina;

- u naselju Sesvete:

Cerska ulica (57B - 59).

 

7. Mjesni odbor Dobrodol (skraćeno: MO Dobrodol) obuhvaća naselje Dobrodol i dijelove naselja Markovo Polje i Sesvete, odnosno područje granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Gornja Dubrava i Sesvete, tj. u tromeđi naselja Zagreb, Dobrodol i Sesvete u smjeru sjevera po granici gradskih četvrti do tromeđe naselja Zagreb, Šimunčevec i Dobrodol. Nastavlja prema jugoistoku po granici naselja Dobrodol do ulice ALEJA MIRA, zatim južnom stranom te ulice dolazi do istočne međe k.č. 1492/2 k.o. Đurđekovec. Mijenja smjer prema jugu i poljskim putom dolazi do granice naselja Markovo Polje i Sesvete. Nastavlja u smjeru sjeverozapada do tromeđe naselja Dobrodol, Markovo Polje i Sesvete, gdje mijenja smjer prema jugozapadu po granici naselja Dobrodol i dolazi do zapadne međe k.č. 6378 k.o. Sesvete. Zapadnim međama k.č. 6378 i 6722 k.o. Sesvete ide do ULICE IVANA ANČIĆA. Mijenja smjer prema zapadu, izuzimajući objekte ULICE IVANA ANČIĆA i ULICE NIKOLE ŠOPA te sjevernom stranom ULICE NIKOLE ŠOPA dolazi do KAŠINSKE CESTE, zatim nastavlja sjeverno od objekta Kašinska cesta 89 i dolazi do potoka Vuger. U smjeru sjevera, potokom Vuger, dolazi do granice naselja Dobrodol i Sesvete. U smjeru zapada ide po granici naselja do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Dobrodol:

- u naselju Dobrodol:

Benčakov dol, Dobrodolska cesta, Dobrodolski brijeg, Dobrodolski brijeg I. odvojak, Dobrodolski brijeg II. odvojak, Dobrodolski odvojak, Grahovec, Humska ulica, Kranjčecov breg (3 - 15) - ulica prolazi naseljima Dobrodol i Zagreb; Put Lozica (13 - 15) - ulica prolazi naseljima Dobrodol, Markovo Polje, Šimunčevec i Vuger Selo; Svetomatejska ulica, Šiletići, Šiletići I., Šimunčevečka cesta, Trnovečka ulica, Ulica Ivana Pudjaka, Veliki vrh (122 - 198D) - ulica prolazi naseljima Dobrodol, Šimunčevec i Zagreb; Vugrovečka cesta, Vugrovečka cesta odvojak, Vukodol, Zagošće;

- u naselju Markovo Polje:

Aleja mira (10A - 14) - ulica prolazi naseljima Markovo Polje i Đurđekovec;

- u naselju Sesvete:

Trnavčev odvojak II., Trnavec, Grička ulica (5 - 11B i 4 - 10), Kašinska cesta (95 - 145 i 90 - 146).

 

8. Mjesni odbor Drenčec (skraćeno: MO Drenčec) obuhvaća područje naselja Drenčec.

Ulice i trgovi na području MO Drenčec:

Bojničićeva ulica, Kusova ulica, Odvojak Vinka Kindera, Put loza, Šumska ulica, Ulica slobode, Ulica Vinka Kindera.

 

9. Mjesni odbor Dumovec (skraćeno: MO Dumovec) obuhvaća naselje Dumovec i dio naselja Sesvete, odnosno područje granica kojeg kreće od točke presjeka granice Grada Zagreba i granice naselja Sesvete i Dumovec u smjeru sjeverozapada po granici Grada do tromeđe granica naselja Sesvete i Dumovec. Mijenja smjer prema sjeveru pa zapadu po granici naselja Dumovec do ULICE IVE POLITEA. Nastavlja u smjeru juga po zapadnoj strani te ulice do IČIĆKE ULICE te, obuhvaćajući njezine objekte, dolazi do granice naselja Dumovec i Sesvete. U smjeru jugoistoka prati granicu naselja Dumovec do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Dumovec:

- u naselju Dumovec:

Bilogorska ulica, Dinarska ulica, Franjčevićeva ulica, Fruškogorska ulica, Igmanska ulica, Kalnička ulica, Kapelska ulica, Plješivička ulica, I. Dumovečki lug, II. Dumovečki lug, III. Dumovečki lug, Triglavska ulica, Ulica Josipa Antoljaka, Ulica Vinka Sedinića (9 - 51 i 4 - 54) - ulica prolazi naseljima Dumovec i Sesvete;

- u naselju Sesvete:

Ičićka ulica, Ulica Vinka Sedinića (1 - 7 i 2) - ulica prolazi naseljima Dumovec i Sesvete.

 

10. Mjesni odbor Đurđekovec (skraćeno: MO Đurđekovec) obuhvaća veći dio naselja Đurđekovec, odnosno područje granica kojeg kreće od tromeđe naselja Prekvršje, Paruževina i Đurđekovec u smjeru juga, zapada pa sjevera po granici naselja Đurđekovec do južne strane k.č. 3587 k.o. Đurđekovec. Nastavlja u smjeru sjevera po šumskim putovima, izuzimajući sve objekte ulice GAJ do granice naselja Đurđekovec i Markovo Polje. Ide dalje prema zapadu granicom naselja do tromeđe naselja Vugrovec Donji, Đurđekovec i Markovo Polje. Mijenja smjer prema sjeveru, izuzimajući sve objekte ULICE AUGUSTA ŠENOE te po granicama katastarskih čestica dolazi do granice naselja Kućanec i Đurđekovec. Nastavlja u smjeru sjevera granicom naselja Đurđekovec do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Đurđekovec:

Aleja mira (38) - ulica prolazi naseljima Markovo Polje i Đurđekovec; Borovčica, Breg, Dol, Dolci, Dorčići, Đurkovići, Glavna cesta, Jakopići, Klanjec, Kovačići, Krčevina, Kuntaš (1 - 7 i 2 - 6C) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec i Kućanec; Ledinice, Lušci, Mladina, Pahorit (1 - 3 i 2 - 4) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec i Paruževina; Podolčica (2 - 28) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec i Paruževina; Polovanci, Reber (7 - 11) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec i Prekvršje; Rimski put, Trakuliščica (3 - 7 i 2 - 22) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec i Paruževina; Ulica Ota Habeka (2 - 4) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec, Paruževina i Prekvršje.

 

11. Mjesni odbor Gajec (skraćeno: MO Gajec) obuhvaća područje naselja Gajec.

Ulice i trgovi na području MO Gajec:

Gaječka ulica, Paruževinska cesta (2A - 2B) - ulica prolazi naseljima Gajec i Paruževina, Soblinečka cesta, Ulica Lovre Sedinića, Ulica Stjepana Vojnovića (3 - 43 i 2 - 48) - ulica prolazi naseljima Gajec i Vurnovec, Zaluka, Kratka ulica (bez k.br.).

 

12. Mjesni odbor Gajišće (skraćeno: MO Gajišće) obuhvaća dio područja naselja Sesvete, granica kojeg kreće od tromeđe naselja Sesvete, Dobrodol i Markovo Polje u smjeru jugoistoka po granici naselja Sesvete do granice k.o. Sesvete i k.o. Sesvetski Kraljevec. Nastavlja u smjeru juga po granici katastarskih općina do sjeverne strane k.č. 1770 k.o. Sesvete. Napušta granicu katastarskih općina i nastavlja u smjeru zapada, pa juga po granicama katastarskih čestica i šumskim putovima te ponovno dolazi na granicu katastarskih općina Sesvete i Sesvetski Kraljevec. Nastavlja po granici katastarskih općina do BJELOVARSKE ULICE, zatim u smjeru zapada po sjevernoj strani te ulice do raskrižja KAŠINSKE CESTE, VARAŽDINSKE CESTE i BJELOVARSKE ULICE. Nastavlja u smjeru sjevera istočnom stranom KAŠINSKE CESTE do raskrižja s ULICOM NIKOLE ŠOPA. Mijenja smjer prema istoku te sjeveroistoku po granicama katastarskih čestica i šumskim putovima, obuhvaćajući sve objekte ULICE IVANA ANČIĆA dolazi do granice naselja Sesvete i Dobrodol. Nastavlja u smjeru sjeveroistoka po granici naselja Sesvete do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Gajišće:

Čakovečka ulica, Delnička ulica, Kašinski odvojak, Mariborska ulica, Mariborski odvojak, Pakračka ulica, Planinska ulica, Planinski odvojak, Selčinska ulica, Starigradska ulica, Svetohelenska ulica, Ulica A. Gustava Matoša, Ulica Andrije Ambriovića, Ulica Antuna Branka Šimića, Ulica Antuna Vrameca, Ulica Bartola Kašića, Ulica braće Oružec, Ulica Dobriše Cesarića, Ulica Đure Sudete, Ulica fra Filipa Grabovca, Ulica Franje Petrića, Ulica Ivana Ančića, Ulica Ivana Belostenca, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica Ivana Krizmanića, Ulica Ive Andrića, Ulica Izidora Poljaka, Ulica Janka Polića, Ulica Josipa Pupačića, Ulica Jurja Habdelića, Ulica Marije Jurić Zagorke, Ulica Nikole Šopa, Ulica Pavla Lončara, Ulica Pavla Štoosa, Ulica Tina Ujevića, Ulica Tita Brezovačkog, Ulica Vladimira Nazora, Ulica Vladimira Vidrića, Varaždinska cesta, Varaždinski odvojak, Virovitička ulica, Vrbovečka ulica, Zagorska ulica, Zelinska ulica, Bjelovarska ulica (1 - 79), Budimska ulica (1 - 41 i 2 - 36), Kašinska cesta (2 - 70), Trakošćanska ulica (1 - 25 i 2 - 30).

 

13. Mjesni odbor Glavnica Donja (skraćeno: MO Glavnica Donja) obuhvaća veći dio naselja Glavnica Donja i dio naselja Glavnica Gornja, odnosno područje granica kojeg kreće od točke presjeka granice Grada i granice naselja Glavnica Donja i Moravče u smjeru jugoistoka do najsjevernije točke puta (k.č. 5371 k.o. Glavnica). Nastavlja šumskim putovima i granicama katastarskih čestica, izuzimajući objekte ČUMIGAŠEVE ULICE i dolazi do granice naselja Moravče i Glavnica Donja. Ide u smjeru juga pa zapada granicom naselja Glavnica Donja do potoka Glavnica, nasuprot objektu Ulica Matije Gupca 47. U smjeru sjeverozapada prati potok Glavnica, izuzimajući objekte GAJEVE ULICE do GLAVNIČKE CESTE. Presijeca GLAVNIČKU CESTU, obuhvaćajući njezine objekte i po granicama katastarskih čestica dolazi do granice naselja Glavnica Donja i Glavnica Gornja, zatim prati granicu naselja do zapadne strane k.č. 1259 k.o. Glavnica. Nastavlja u smjeru sjevera istočnim stranama katastarskih čestica, šumskim prosjekama i putovima do granice Grada Zagreba. Nastavlja u smjeru istoka granicom Grada Zagreba do početne točke.

- u naselju Glavnica Donja:

Bastalićeva ulica II. (87) - ulica prolazi naseljima Adamovec, Glavnica Donja i Moravče; Bučijeva ulica, Čergarova ulica, Ferenčakova ulica, Fijanova ulica, Friganova ulica, Glavnička cesta (23A - 53 i 2 - 62) - ulica prolazi naseljima Glavnica Donja i Glavnica Gornja; Kašnarova ulica (6), Kraljeva ulica, Kunjkova ulica (35 - 41) - ulica prolazi naseljima Glavnica Donja i Moravče, Mladičkova ulica, Šijanskova ulica, Trg žrtava fašizma, Ulica Matije Gupca (52 - 54) - ulica prolazi naseljima Adamovec, Jesenovec i Glavnica Donja; Valetićeva ulica, Vinogradarska ulica (35) - ulica prolazi naseljima Glavnica Donja i Moravče; Zagorska ulica;

- u naselju Glavnica Gornja:

Glavnička cesta (1 - 23) - ulica prolazi naseljima Glavnica Donja i Glavnica Gornja.

 

14. Mjesni odbor Glavnica Gornja (skraćeno: MO Glavnica Gornja) obuhvaća veći dio naselja Glavnica Gornja i dijelove naselja Glavnica Donja i Jesenovec, odnosno područje granica kojeg kreće od točke na granici Grada Zagreba, odnosno tromeđe naselja Blaguša i Glavnica Gornja te Gradske četvrti Sesvete u smjeru sjeveroistoka do točke presjeka granice Gradske četvrti Sesvete i produžetka istočne strane k.č. 568/2 k.o. Glavnica. Mijenja smjer prema jugu kroz šumu po istočnim stranama katastarskih čestica do granice naselja Glavnica Gornja i Glavnica Donja. Dalje ide tom granicom u smjeru istoka do istočne strane KAŠNAROVE ULICE, nastavlja u smjeru jugoistoka po granicama katastarskih čestica, obuhvaćajući sve objekte KAŠNAROVE ULICE i GAJEVE ULICE osim objekta Gajeva ulica 27B u naselju Jesenovec. Kod objekta Gajeva ulica 27A u naselju Jesenovec dolazi na granicu naselja Glavnica Gornja i Jesenovec pa nastavlja u smjeru zapada po toj granici do tromeđe naselja Glavnica Gornja, Jesenovec i Blaguša. Mijenja smjer prema sjeveru te po granici naselja Glavnica Gornja i Blaguša, zatim po granici naselja Glavnica Donja i Blaguša dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Glavnica Gornja:

- u naselju Glavnica Gornja:

Gajeva ulica (19 - 27, 31C - 127 i 6 - 60) - ulica prolazi naseljima Glavnica Donja, Glavnica Gornja i Jesenovec; Gajeva ulica I. odvojak, Gajeva ulica II. odvojak, Gornji Levaki (5 - 21) - ulica prolazi naseljima Blaguša, Glavnica Gornja i Jesenovec; Kašnarova ulica (1 - 13 i 2B - 4), Markovići, Paji, Starjački, Grohot (dio - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Blaguša i Glavnica Gornja;

- u naselju Glavnica Donja:

Gajeva ulica (2 - 4) - ulica prolazi naseljima Glavnica Donja, Glavnica Gornja i Jesenovec;

- u naselju Jesenovec:

Gajeva ulica (1 - 27A) - ulica prolazi naseljima Glavnica Donja, Glavnica Gornja i Jesenovec.

 

15. Mjesni odbor Glavničica (skraćeno: MO Glavničica) obuhvaća područje naselja Glavničica.

Ulice i trgovi na području MO Glavničica:

Đurci, Glavničica, Kružna ulica, Petrasi, Puretićeva ulica.

 

16. Mjesni odbor Goranec (skraćeno: MO Goranec) obuhvaća veći dio naselja Goranec, odnosno područje granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Gornja Dubrava i Sesvete, odnosno tromeđe naselja Zagreb, Goranec i Šimunčevec u smjeru sjevera po granici gradske četvrti Gornja Dubrava i Sesvete do tromeđe naselja Zagreb, Goranec i Kučilovina. Nastavlja u smjeru istoka, zatim juga po granici naselja Goranec do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Goranec:

Drenovec, Glavna ulica, Kamenščica, Pajurini, Pavlovići, Pekčeci, Prališće, Profin odvojak, Rožići, Šebeki, Ulica Draga (55 - 57) - ulica prolazi naseljima Goranec i Vugrovec Gornji); Vugrovečka ulica (90 - 100) - ulica prolazi naseljima Goranec i Vugrovec Gornji; Židaki, Kuntići (dio - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Goranec i Zagreb.

 

17. Mjesni odbor Jelkovec (skraćeno: MO Jelkovec) obuhvaća dio područja naselja Sesvete, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Sesvete i Donja Dubrava na raskrižju ULICE LJUDEVITA POSAVSKOG i RIMSKOG PUTA, u smjeru istoka južnom stranom RIMSKOG PUTA do ULICE BORISA ULRICHA. Skreće u smjeru sjevera istočnom stranom ULICE BORISA ULRICHA, odnosno POS-ova naselja Jelkovec, zatim obuhvaća objekte IŠTVANIĆEVE ULICE te zapadnom stranom JELKOVEČKE CESTE dolazi do željezničke pruge. Mijenja smjer prema istoku te južnom stranom željezničke pruge dolazi do granice k.o. Sesvete i k.o. Sesvetski Kraljevec. U smjeru juga prati tu granicu do PIRINOVE ULICE ODVOJAK, zatim mijenja smjer prema jugoistoku i nastavlja poljskim putom, rubom šume, presijeca autocestu te sjevernim i istočnim rubom šume obuhvaća petlju autoceste i dolazi do granice gradskih četvrti Sesvete i Peščenica - Žitnjak. Mijenja smjer prema zapadu po granici gradskih četvrti do tromeđe gradskih četvrti Sesvete, Donja Dubrava i Peščenica - Žitnjak, gdje skreće na sjever po granici Gradske četvrti Sesvete i dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Jelkovec:

Filipovićeva ulica, Ištvanićeva ulica, Ištvanićeva ulica I. odvojak, Nova cesta, Pirinova ulica, Pirinova ulica odvojak, Rimski odvojak I., Rimski odvojak II., Rimski odvojak III., Savska cesta, Savska cesta I. odvojak, Savska cesta II. odvojak, Savska cesta III. odvojak, Slavonska avenija (55 - 71) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Ivanja Reka i Sesvete; Industrijska cesta (19 - 25 i 32 - 40), Jelkovečka cesta (5 - 15), Rimski put (1 - 43 i 2 - 26), Ulica Ljudevita Posavskog (27H - 43 i 26).

 

18. Mjesni odbor Jesenovec (skraćeno: MO Jesenovec) obuhvaća veći dio naselja Jesenovec i dio naselja Adamovec, odnosno područje granica kojeg kreće od tromeđe naselja Blaguša, Jesenovec i Glavnica Gornja u smjeru istoka, po granici naselja Jesenovec i Glavnica Gornja dolazi do k.č. 4130 (put) k.o. Glavnica, a zatim po njezinoj istočnoj strani, u smjeru juga, dolazi do granice naselja Adamovec i Jesenovec. Ide dalje tom granicom do sjeverne strane k.č. 131 k.o. Adamovec te po granicama katastarskih čestica dolazi do početka JESENOVEČKE CESTE, odnosno do granice naselja Jesenovec i Adamovec. Nastavlja u smjeru zapada, zatim sjevera po granici naselja Jesenovec do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Jesenovec:

- u naselju Jesenovec:

Balšićeva ulica, Bazarotova ulica, Borje, Gornji Levaki (dio - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Blaguša, Glavnica Gornja i Jesenovec; Jesenovečka cesta (1 - 59 i 14 - 66D) - ulica prolazi naseljima Adamovec, Blaguša i Jesenovec; Kraljeva ulica, Krnjakova ulica, Kurmanova ulica, Matoiceva ulica, Milcova ulica, Pirenjakova ulica (1 - 15 i 2 - 4) - ulica prolazi naseljima Blaguša i Jesenovec; Trg palih boraca, Vinska cesta (24 - 34) - ulica prolazi naseljima Adamovec, Jesenovec i Prepuštovec; Vinska cesta V. odvojak (dio - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Jesenovec i Prepuštovec; Gajeva ulica (27B) - ulica prolazi naseljima Glavnica Donja, Glavnica Gornja i Jesenovec;

- u naselju Adamovec:

Jesenovečka cesta (2 - 12) - ulica prolazi naseljima Adamovec, Blaguša i Jesenovec.

 

19. Mjesni odbor Kašina (skraćeno: MO Kašina) obuhvaća veći dio naselja Kašina, dijelove naselja Paruževina i Prepuštovec, odnosno područje granica kojeg kreće od točke presjeka granice Grada Zagreba i granice naselja Planina Gornja i Kašina u smjeru istoka po granici Grada do granice naselja Kašina i Blaguša. Mijenja smjer prema jugu po granici naselja Kašina do puta (k.č. 802 k.o. Blaguša). Nastavlja u smjeru istoka tim putom, izuzimajući sve objekte BLAGUŠKE ULICE i dolazi do granice naselja Blaguša i Kašina. Nastavlja u smjeru juga po granici naselja Kašina do potoka Kašina. Potokom dolazi do puta (k.č. 4823 k.o. Vurnovec), gdje mijenja smjer prema zapadu te tim putom dolazi do ulice KRALJI, presijeca spomenutu ulicu, zatim ulicom LIŠEVO dolazi do granice naselja Kašina i Paruževina. Mijenja smjer prema sjeveru te po granici naselja Kašina dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Kašina:

- u naselju Kašina:

Blaguška cesta, Borska ulica, Cesta Ivana Mažuranića (1A - 231 i 6 - 190) - ulica prolazi naseljima Kašina, Paruževina i Prepuštovec; Combajeva ulica, Dumbovićeva ulica, Gjumlijanova ulica, Frljur, Liševo (141 - 185) - ulica prolazi naseljima Kašina, Kašinska Sopnica, Paruževina i Prekvršje; Novi put, Odvojak Cetini, Odvojak Cmrok, Odvojak Fantički, Odvojak Mali brijeg, Odvojak Reber, Odvojak Veliki brijeg (1 - 79 i 2 - 38) - ulica prolazi naseljima Blaguša i Kašina; Prigorska ulica, Raci, Soblinečka cesta, Školska ulica, Šulekova ulica, Tušekova ulica, Veliki dol, Vinogorska ulica, Vinogradska ulica;

- u naselju Paruževina:

Cesta Ivana Mažuranića (1 - 1R) - ulica prolazi naseljima Kašina, Paruževina i Prepuštovec; Odvojak Reber (23 - 31) - ulica prolazi naseljima Kašina i Paruževina, Kralji (39 - 45), Liševo (42B, 42J i 80 - 102) - ulica prolazi naseljima Kašina, Kašinska Sopnica, Paruževina i Prekvršje;

- u naselju Prepuštovec:

Cesta Ivana Mažuranića (2) - ulica prolazi naseljima Kašina, Paruževina i Prepuštovec.

 

20. Mjesni odbor Kašinska Sopnica (skraćeno: MO Kašinska Sopnica) obuhvaća veći dio naselja Kašinska Sopnica i dio naselja Prekvršje, odnosno područje granica kojeg kreće od tromeđe naselja Planina Donja, Kašinska Sopnica i Kučilovina u smjeru sjevera, istoka, juga, zatim zapada po granici naselja Kašinska Sopnica do ulice TINČAVER, nakon toga po granicama katastarskih čestica dolazi do zapadne strane PRIGORSKE ULICE kod objekta Prigorska 87A. Mijenja smjer prema sjeveru po zapadnoj strani PRIGORSKE ULICE do granice naselja Prekvršje i Kučilovina, nastavlja granicom naselja Kašinska Sopnica i dolazi sjeverno od objekta Prigorska ulica 105. Mijenja smjer prema zapadu po sjevernoj strani k.č. 1297 i k.č. 1296 k.o. Goranec, dolazi do granice naselja Kašinska Sopnica i Kučilovina te po toj granici dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Kašinska Sopnica:

- u naselju Kašinska Sopnica:

Barbiri, Dol, Glavani, Kebri, Krajačići, Liševo (133 - 135) - ulica prolazi naseljima Kašina, Kašinska Sopnica, Paruževina i Prekvršje; Petruši, Rumaščica, Sopnička cesta, Srenjak, Tinčaver (2 - 16) - ulica prolazi naseljima Kašinska Sopnica i Prekvršje; Trstenik, Trupeljaki, Starjak (cijela - bez k.br.);

- u naselju Prekvršje:

Tinčaver (19 - 33) - ulica prolazi naseljima Kašinska Sopnica i Prekvršje; Prigorska ulica (105 i 94) - ulica prolazi naseljima Kučilovina i Prekvršje.

 

21. Mjesni odbor Kobiljak (skraćeno: MO Kobiljak) obuhvaća dio područja naselja Sesvete, granica kojeg kreće od tromeđe naselja Sesvete, Šašinovec i Budenec u smjeru juga po granici naselja Sesvete i Budenec do SLJEMENSKE CESTE. Nastavlja zapadnom stranom SLJEMENSKE CESTE pa, obuhvaćajući objekte Sljemenska cesta 36 - 52, dolazi do raskrižja s ĐAČKOM ULICOM. Mijenja smjer prema istoku i južnom stranom ĐAČKE ULICE dolazi do ULICE PERE PIRKERA. U smjeru juga nastavlja zapadnom stranom te ulice i ULICE IVE POLITEA, zatim južnom stranom ULICE JOSIPA KOZARCA, zapadnom i sjevernom stranom ULICE MIRKA BOGOVIĆA do kanala te kanalima dolazi do granice naselja Sesvete i Dumovec. Nastavlja u smjeru zapada po granici naselja do najsjevernije točke na granici naselja, gdje mijenja smjer prema sjeveru te po kanalima dolazi do SELSKE CESTE istočno od objekta Selska cesta 64. Nastavlja južnom stranom te ulice do početka KOBILJAČKE CESTE, obuhvaćajući njezine objekte te dolazi do LIVADARSKE ULICE, zatim poljskim putom do ulice MESCI. Mijenja smjer prema istoku pa sjevernom stranom te ulice i granicama katastarskih čestica dolazi do granice katastarskih općina Sesvetski Kraljevec i Šašinovec. U smjeru sjevera prati granicu katastraskih općina, zatim istočnu među k.č 1667 k.o. Šašinovec i dolazi do granice naselja Sesvete i Šašinovec. Nastavlja u smjeru istoka po granici naselja do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Kobiljak:

Budenečki put, Druga Gupčeva ulica, Druga Prigorska ulica, Dumovečka ulica, Kobiljačka cesta, Koprivnička ulica, Livadarska ulica, Međimurska ulica, Podravska ulica, Poljska ulica, Posavska ulica, Ulica Dragutina Gorjanovića Krambergera, Ulica fra Didaka Buntića, Ulica Ilije Gregorića, Ulica Ivana Gundulića, Ulica Ivana Lukačića, Ulica Janka Leskovara, Ulica Laurenta Metrala - Pierrea, Ulica Mirka Račkog, Ulica Mladena Ramljaka, Ulica Petra Hektorovića, Ulica Petra Krešimira, Ulica Petra Zoranića, Ulica Slavka Kolara, Ulica Slavka Tomerlina, Ulica Stanka Vraza, Ulica Većeslava Holjevca, Zvonimirova ulica, Đačka ulica (1 - 17), Mesci (44), Selska cesta (66 - 70), Sljemenska cesta (3 - 33, 2 - 26 i 36 - 52), Ulica braće Radić (27 - 43 i 36 - 54), Ulica Ive Politea (2 - 10), Ulica Josipa Kozarca (3 - 29 i 4 - 44), Ulica Mirka Bogovića (2 - 22), Ulica Pere Pirkera (1 - 15).

 

22. Mjesni odbor Kraljevečki Novaki (skraćeno: MO Kraljevečki Novaki) obuhvaća dio područja naselja Sesvete, granica kojeg kreće od tromeđe naselja Sesvete, Popovec i Šašinovec u smjeru juga po granici naselja Sesvete do istočne međe k.č. 1667 k.o. Šašinovec, zatim njenom istočnom međom do granice k.o. Sesvetski Kraljevec i k.o. Šašinovec. Nastavlja granicom katastarskih općina do sjeverne međe k.č. 1224 k.o. Sesvetski Kraljevec. Zatim mijenja smjer prema zapadu sjevernom međom spomenute k.č., pa ulicom MESCI, te zapadno od objekta Mesci 39 skreće prema jugu i poljskim putom dolazi do ULICE JURE KAŠTELANA, obuhvaća objekte te ulice, a zatim i objekte neparne strane SELSKE CESTE. Istočno od objekta Selska cesta 64 nastavlja poljskim putovima i kanalima, obuhvaćajući objekte ULICE MIROSLAVA KRLEŽE, ULICE SLAVKA STOLNIKA i ulice VRETENEC te dolazi do SELSKE CESTE. Mijenja smjer prema sjeveru poljskim kanalima, obuhvaćajući objekte PRIMORSKE ULICE, KOZARIĆEVE ULICE i MOSTARSKE ULICE do granice k.o. Sesvetski Kraljevec i k.o. Šašinovec. Nastavlja po granici katastarskih općina do granice naselja Sesvete i Popovec, mijenja smjer prema zapadu i granicom naselja dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Kraljevečki Novaki:

Friganovo, Fruškogorska ulica, Garešnička ulica, Gorička ulica, Iločka ulica, Istarska ulica, Jadranska ulica, Kolnik, Kozarićeva ulica, Leskovec, Magdalenska ulica, Mostarska ulica, Novačica, Popovečka cesta, Požeška ulica, Primorska ulica, Splitska ulica, Stubička ulica, Ulica Mate Broza, Ulica Jure Kaštelana, Ulica Mirona Makanca, Ulica Miroslava Krleže, Ulica Slavka Stolnika, Ulica šafrana, Ulica Željka Sabola, Vrbnička ulica, Vretenec, Kvarnerska ulica (1 - 5 i 2 - 8), Mesci (1 - 39 i 2 - 32), Selska cesta (1 - 67 i 2 - 64).

 

23. Mjesni odbor Kučilovina (skraćeno: MO Kučilovina) obuhvaća naselje Kučilovina i dio naselja Kašinska Sopnica, odnosno područje granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Gornja Dubrava i Sesvete, odnosno tromeđe naselja Zagreb, Kučilovina i Goranec u smjeru sjevera po granici gradskih četvrti do tromeđe naselja Zagreb, Kučilovina i Planina Donja. Mijenja smjer prema jugoistoku po granici naselja Kučilovina do sjeverne strane k.č. 1296 k.o. Goranec. Sjevernom stranom k.č. 1297 i k.č. 1296 k.o. Goranec dolazi do granice naselja Kašinska Sopnica i Prekvršje, gdje mijenja smjer prema jugu i tom granicom dolazi do tromeđe naselja Kašinska Sopnica, Prekvršje i Kučilovina. Nastavlja u smjeru zapada po granici naselja Kučilovina do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Kučilovina:

- u naselju Kučilovina:

Kučilovečka cesta (1 - 61 i 6 - 56) - ulica prolazi naseljima Kašinska Sopnica i Kučilovina; Odvojak Bolčevići (1 - 19 i 6 - 14) - ulica prolazi naseljima Kučilovina i Prekvršje; Prigorska ulica (103) - ulica prolazi naseljima Kučilovina i Prekvršje; Strugi, Struški odvojak, Ulica Franje Pukšeca, Ulica Josipa Pukšeca, Ulica Nikole Pukšeca, Ulica Stjepana Kletuša, Ulica Stjepana Rukljača, Ulica starog hrasta (16) - ulica prolazi naseljima Kučilovina i Planina Donja;

- u naselju Kašinska Sopnica:

Kučilovečka cesta (2 - 4) - ulica prolazi naseljima Kašinska Sopnica i Kučilovina.

 

24. Mjesni odbor Luka (skraćeno: MO Luka) obuhvaća dio područja naselja Sesvete, granica kojeg kreće od točke na sjeverozapadu raskrižja KAŠINSKE CESTE, VARAŽDINSKE CESTE i TRGA DRAGUTINA DOMJANIĆA u smjeru zapada po sjevernoj strani TRGA DRAGUTINA DOMJANIĆA i ZAGREBAČKE CESTE do istočne strane potoka Vuger. Nastavlja u smjeru sjevera potokom do sjeverne strane k.č. 884 k.o. Sesvete. Mijenja smjer prema istoku te po granicama katastarskih čestica sjeverno od objekta Kašinska cesta 89 dolazi do KAŠINSKE CESTE. Nastavlja u smjeru juga istočnom stranom te ulice do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Luka:

Bistrička ulica, Put Dobriše Cesarića, Trg Lovre Matačića, Ulica Ive Tijardovića, Ulica Jakova Gotovca, Ulica Milke Trnine, Ulica Vladimira Ruždjaka, Ulica Zinke Kunc, Kašinska cesta (1B - 89), Trakošćanska ulica (36), Trg Dragutina Domjanića (11 i 10), Zagrebačka cesta (2 - 8).

 

25. Mjesni odbor Lužan (skraćeno: MO Lužan) obuhvaća veći dio naselja Lužan i dio naselja Belovar, odnosno područje granica kojeg kreće od točke presjeka granice Grada Zagreba i granica naselja Belovar i Lužan u smjeru istoka te jugoistoka po granici Grada do granice naselja Lužan i Glavničica. Nastavlja u smjeru sjeverozapada po granici naselja Lužan do zapadne točke k.č. 1271/55 k.o. Lužan. Dalje ide poljskim putovima, presijeca autocestu ZAGREB - GORIČAN te poljskim putom dolazi do granice naselja Belovar i Lužan. Nastavlja granicom naselja Lužan do istočne strane k.č. 717/1 k.o. Lužan, a zatim zapadnom stranom k.č. 713 i k.č. 803/78 k.o. Lužan, obuhvaćajući objekte ZAGREBAČKE ULICE. Nakon toga u smjeru sjeveroistoka, sjevernom stranom k.č. 803/78 k.o. Lužan i drugih katastarskih čestica dolazi do granice naselja Belovar i Lužan. Granicom naselja Lužan dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Lužan:

- u naselju Lužan:

Bukali, Fotivci, Gašparci, Grgati, Jelakovići, Laktec (69 - 71 i 54 - 70) - ulica prolazi naseljima Lužan i Laktec, odnosno područjem Grada Zagreba i Zagrebačke županije; Laktečka cesta (dio - bez k.br.), Obadi, Okičani, Ulica Augusta Šenoe, Zagrebačka ulica (3 - 19 i 6 - 22) - ulica prolazi naseljima Belovar i Lužan; Zeleni vijenac, Zelinska ulica;

- u naselju Belovar:

Zagrebačka ulica (1 - 1A) - ulica prolazi naseljima Belovar i Lužan.

 

26. Mjesni odbor Moravče (skraćeno: MO Moravče) obuhvaća naselje Moravče i dio naselja Glavnica Donja, odnosno područje granica kojeg kreće od točke presjeka granice Grada Zagreba i granice naselja Glavnica Donja i Moravče u smjeru istoka te juga po granici Grada do granice naselja Adamovec i Moravče. Mijenja smjer prema sjeverozapadu te granicom naselja Moravče dolazi do raskrižja VINOGRADARSKE ULICE i ČUMIGAŠEVE ULICE. Nastavlja prema zapadu, zatim sjeveru poljskim putovima, obuhvaćajući objekte ČUMIGAŠEVE ULICE te dolazi do granice naselja Glavnica Donja i Moravče. U smjeru sjevera po granici naselja dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Moravče:

- u naselju Moravče:

Bahlenova ulica, Bastalićeva ulica I., Bastalićeva ulica II. (1 - 13 i 2 - 50) - ulica prolazi naseljima Adamovec i Moravče; Benkova ulica, Budorova ulica, Hrašće, Hubekova ulica, Kucljeva ulica, Kunjkova ulica (1 - 29 i 2 - 38) - ulica prolazi naseljima Moravče i Glavnica Donja; Prajzov breg, Prigorska ulica, Prigorski odvojak, Strugarova ulica, Šporćeva ulica, Trg Svetog Trojstva, ulica Crkvena ves, Vinogradarska ulica (13 i 12 - 36) - ulica prolazi naseljima Glavnica Donja i Moravče; Čumigaševa ulica (4) - ulica prolazi naseljima Glavnica Donja i Moravče;

- u naselju Glavnica Donja:

Čumigaševa ulica (1 - 9) - ulica prolazi naseljima Glavnica Donja i Moravče; Kunjkova ulica (43 - 47 i 46) - ulica prolazi naseljima Glavnica Donja i Moravče.

 

27. Mjesni odbor Novi Jelkovec (skraćeno: MO Novi Jelkovec) obuhvaća dio područja naselja Sesvete, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Sesvete i Donja Dubrava na raskrižju ULICE 144. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE i ULICE LJUDEVITA POSAVSKOG u smjeru istoka sjevernom stranom ULICE 144. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE do ULICE BORISA ULRICHA. Mijenja smjer prema jugu pa istočnom stranom ULICE BORISA ULRICHA dolazi do RIMSKOG PUTA, odnosno do južne strane POS-ova naselja Jelkovec. Skreće u smjeru zapada južnom stranom ulice RIMSKI PUT do granice gradskih četvrti Sesvete i Donja Dubrava. Mijenja smjer prema sjeveru i granicom gradskih četvrti dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Novi Jelkovec:

Ulica Borisa Papandopula, Ulica Borisa Ulricha, Ulica Brune Bjelinskog, Ulica Dragana Plamenca, Ulica Huberta Pettana, Ulica Ivana Brkanovića, Ulica Ivane Lang, Ulica Ive Paraća, Ulica Krešimira Kovačevića, Ulica Ladislava Šabana, Ulica Mladena Pozajića, Ulica Petra Dumičića, Ulica Rudolfa Matza, Ulica Stjepana Šuleka, Ulica Vladimira Stahuljaka, Rimski put (50 - 52), Ulica Ljudevita Posavskog (25 - 27F), Ulica 144. brigade Hrvatske vojske (2 - 8).

 

28. Mjesni odbor Novo Brestje (skraćeno: MO Novo Brestje) obuhvaća dio područja naselja Sesvete, granica kojeg kreće od točke presjeka granice gradskih četvrti Donja Dubrava i Sesvete i sjeverne strane željezničke pruge, u smjeru sjevera po granici Gradske četvrti Sesvete, do potoka Rijeka. Skreće u smjeru istoka te juga prateći taj potok i dolazi do željezničke pruge. Mijenja smjer prema zapadu te sjevernom stranom željezničke pruge dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Novo Brestje:

Ulica begonija, Ulica ciklama, Ulica jaglaca, Ulica kaktusa, Ulica krizantema, Ulica ljiljana, Ulica ljubičica, Ulica maćuhica, Ulica narcisa, Ulica orhideja, Ulica perunika, Ulica potočnica, Ulica Stjepana Mikuša, Ulica tratinčica, Ulica zumbula, Sopnička ulica (106), Ulica Ive Dulčića (31 - 33), Ulica Vladimira Filakovca (17), Ulica Vladimira Kirina (19 - 21), Zagrebačka (51 - 123 i 50 - 166).

 

29. Mjesni odbor Paruževina (skraćeno: MO Paruževina) obuhvaća veći dio naselja Paruževina i dio naselja Prepuštovec, odnosno područje granica kojeg kreće od tromeđe naselja Prekvršje, Kašina i Paruževina te u smjeru jugoistoka, po granici naselja Paruževina i Kašina dolazi do k.č. 5046 k.o. Vurnovec. Nastavlja ulicom LIŠEVO do sjevernog kraja ulice KRALJI, zatim južnom stranom k.č. 4823 (put) k.o. Vurnovec dolazi do potoka Kašina. Mijenja smjer prema jugu zapadnom stranom potoka Kašina i dolazi do granice naselja Paruževina i Prepuštovec. Nastavlja granicom naselja Paruževina do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Paruževina (u naselju Paruževina):

Cvjetna ulica, Feštinec, Fluke, Granđino, Kraljski odvojak, Kraljščak, Marochinijev put, Pahorit (7 - 13) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec i Paruževina; Paruževinska cesta (1 - 133 i 4 - 82), Peškov breg, Podolčica (3 - 33) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec i Paruževina; Trakuliščica (9 - 17) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec i Paruževina; Turčinovo, Turčinski put, Ulica Ota Habeka (8 - 14C) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec, Paruževina i Prekvršje; Kralji (1 - 35A i 2 - 32), Liševo (2 - 42A, 42C - 42G i 42K - 68) - ulica prolazi naseljima Kašina, Kašinska Sopnica, Paruževina i Prekvršje.

 

30. Mjesni odbor Planina Donja (skraćeno: MO Planina Donja) obuhvaća područje naselja Planina Donja.

Ulice i trgovi na području MO Planina Donja:

Planinarska ulica, Planinarski odvojak, Planinska ulica, Prigorska ulica, Ulica 1. maja, Ulica 9. maja, Ulica Frana Galovića, Ulica Ljudevita Gaja, Ulica starog hrasta (3 - 9 i 2 - 14) - ulica prolazi naseljima Kučilovina i Planina Donja; Ulica sv. Jurja, Vinogorska ulica, Zagrebačka ulica.

 

31. Mjesni odbor Planina Gornja (skraćeno: MO Planina Gornja) obuhvaća područje naselja Planina Gornja.

Ulice i trgovi na području MO Planina Gornja:

Boscova ulica, Podjezerska ulica, Sesvetska ulica, Ulica Augusta Novosela, Ulica Ćirila Juča, Vrski put (cijela - bez k.br.).

 

32. Mjesni odbor Popovec (skraćeno: MO Popovec) obuhvaća naselje Popovec i dio naselja Markovo Polje, odnosno područje granica kojeg kreće od tromeđe naselja Markovo Polje, Đurđekovec i Popovec u smjeru sjeveroistoka, juga i zapada po granici naselja Popovec do istočne međe k.č. 1493/157 (put) k.o. Đurđekovec. Nastavlja u smjeru sjevera putom i istočnom međom k.č. 1492/2 k.o. Đurđekovec do granice naselja Đurđekovec i Markovo Polje. Mijenja smjer prema istoku te granicom naselja dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Popovec:

- u naselju Popovec:

Dedinovečka ulica, Gorička ulica, Komesova ulica (1A - 11 i 2 - 14) - ulica prolazi naseljima Markovo Polje i Popovec; Podravska ulica, Strossmayerov trg, Ulica Antuna Matije Reljkovića, Ulica don Frana Bulića, Ulica Ferdinanda Šišića, Ulica fra Andrije Kačića - Miošića, Ulica fra Dominika Mandića, Ulica Franje Ivoša, Ulica Jurja Ratkaja, Ulica kanonika A. B. Krčelića, Ulica Tadije Smičiklasa, Ulica Vjekoslava Klaića, Varaždinska ulica, Vugrovečka ulica, Zagorska ulica;

- u naselju Markovo Polje:

Komesova ulica (16 - 30) - ulica prolazi naseljima Markovo Polje i Popovec; Aleja mira (16 - 18) - ulica prolazi naseljima Markovo Polje i Đurđekovec.

 

33. Mjesni odbor Prekvršje (skraćeno: MO Prekvršje) obuhvaća veći dio naselja Prekvršje, odnosno područje granica kojeg kreće od tromeđe naselja Vugrovec Gornji, Kučilovina i Prekvršje u smjeru sjeveroistoka granicom naselja Prekvršje do raskrižja ulice ODVOJAK BOLČEVIĆI i PRIGORSKE ULICE. Nastavlja u smjeru juga zapadnom stranom PRIGORSKE ULICE do objekta Prigorska 87A, presijeca PRIGORSKU ULICU te u smjeru sjeveroistoka po granicama katastarskih čestica dolazi do granice naselja Prekvršje i Kašinska Sopnica. U smjeru istoka, juga pa sjevera, granicom naselja Prekvršje dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Prekvršje:

Korutanja, Kostanjevec, Liševo (1 - 129 i 56C - 60A) - ulica prolazi naseljima Kašina, Kašinska Sopnica, Paruževina i Prekvršje; Odvojak Bolčevići (1A - 1B) - ulica prolazi naseljima Kučilovina i Prekvršje; Odvojak Dutkovići, Odvojak Kuntići, Odvojak Podbrežnjaki, Odvojak Poljaki, Odvojak Reberec, Odvojak Sedinići, Odvojak Tomuradi, Reber (2 - 18) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec i Prekvršje; Ulica Đure Kuntića, Ulica Franje Habeka, Ulica Ota Habeka (1 - 81 i 12 - 34) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec, Paruževina i Prekvršje; Vinogradska ulica (6 - 56) - ulica prolazi naseljima Kućanec, Prekvršje, Vugovec Donji i Gornji; Prigorska ulica (1 - 101 i 4 - 92) - ulica prolazi naseljima Kučilovina i Prekvršje.

 

34. Mjesni odbor Prepuštovec (skraćeno: MO Prepuštovec) obuhvaća veći dio naselja Prepuštovec, odnosno područje granica kojeg kreće od tromeđe naselja Blaguša, Jesenovec i Prepuštovec u smjeru juga i zapada te po granici naselja Prepuštovec dolazi do potoka Kašina. Nastavlja u smjeru sjevera potokom Kašina do granice naselja Prepuštovec i Kašina. Mijenja smjer prema sjeveroistoku granicom naselja Prepuštovec te dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Prepuštovec:

Glavna ulica, Kezerići I. odvojak, Kezerići II. odvojak, Novoseli, Poljska ulica, Pukšeci, Škanići, Švajgovići, Vinska cesta (58 - 70) - ulica prolazi naseljima Adamovec, Jesenovec i Prepuštovec; Krtakova ulica (cijela - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Prepuštovec i Vurnovec; Vinska cesta V. odvojak (dio - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Jesenovec i Prepuštovec.

 

35. Mjesni odbor Sesvetska Sela (skraćeno: MO Sesvetska Sela) obuhvaća dio područja naselja Sesvete, granica kojeg kreće od točke na VARAŽDINSKOJ CESTI, odnosno tromeđi katastarskih općina Sesvete, Sesvetski Kraljevec i Šašinovec, u smjeru istoka, zatim juga po granici katastarskih općina Sesvetski Kraljevec i Šašinovec, do zapadne međe k.č. 826 k.o. Sesvetski Kraljevec. Napušta granicu katastarskih općina te po granicama katastarskih čestica, poljskim putovima i kanalima, obuhvaćajući objekte LETNIČKE ULICE, KARINSKE ULICE, SESVETSKE CESTE, STUBIČKE ULICE, PLITVIČKE ULICE i dio objekata KVARNERSKE ULICE, dolazi do granice naselja Sesvete i Dumovec. Mijenja smjer prema zapadu te po sjevernoj strani kanala uz željezničku prugu i željezničkom prugom dolazi do granice katastarskih općina Sesvete i Sesvetski Kraljevec. Nastavlja u smjeru sjevera granicom katastarskih općina do istočne strane puta (k.č. 2520 k.o. Sesvete). Nastavlja u smjeru sjevera pa istoka šumskim putovima i katastarskim česticama do granice katastarskih općina Sesvete i Sesvetski Kraljevec. U smjeru sjevera, granicom katastarskih općina dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Sesvetska Sela:

Aljmaška ulica, Belečka ulica, Carići, Fučeki, Glavna ulica, Karinska ulica, Kordeki, Kralji, Krapinska ulica, Krasnjanska ulica, Letnička ulica, Loborska ulica, Međugorska ulica, Molvarska ulica, Olovska ulica, Paška ulica, Plitvička ulica, Potočki, Prva Prigorska ulica, Sesvetska cesta, Sinjska ulica, Slavonska ulica, Solinska ulica, Sotinska ulica, Stubička ulica (1 - 19 i 2 - 18/1), Tekijska ulica, Trsatska ulica, Ulica Blage Zadre, Veprička ulica, Voćinska ulica, Voloderska ulica, Zeleni vijenac, Budimska ulica (40 - 42), Kvarnerska ulica (21 - 39 i 16 - 30), Remetska ulica (1 - 35, 2 - 4 i 12 - 30).

 

36. Mjesni odbor Sesvetska Selnica (skraćeno: MO Sesvetska Selnica) obuhvaća dio područja naselja Sesvete, granica kojeg kreće od točke presjeka granice katastarskih općina Sesvete i Sesvetski Kraljevec i sjeverne strane željezničke pruge, u smjeru istoka, prateći prugu do granice naselja Sesvete i Dumovec. Skreće u smjeru juga, prateći granicu naselja do granice Grada Zagreba. Mijenja smjer prema zapadu, prateći tu granicu do istočne strane petlje autoceste, izuzimajući petlju nastavlja u smjeru sjeverozapada i dolazi do granice katastarskih općina Sesvete i Sesvetski Kraljevec u produžetku PIRINOVE ULICE ODVOJAK. U smjeru sjevera, prateći spomenutu granicu dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Sesvetska Selnica:

Ulica Ignaca Puđaka I. odvojak, Plehanska ulica, Prva Gupčeva ulica, Selnička ulica, Travanjska ulica, Ulica Đure Hercega, Ulica Ferde Kocha, Ulica Grge Franje Puđaka, Ulica Ignaca Puđaka, Ulica Ignaca Puđaka I. odvojak, Ulica Ivice Lovinčića, Ulica Josipa Szemana, Ulica Kate Puđak, Ulica Lavoslava Horvata, Ulica Nikole Neidhardta, Ulica Paje Horvata, Ulica Radovana Nikšića, Ulica Rudolfa Lubynskog, Ulica Stjepana Cerovečkog, Ulica Šime Ljubića, Ulica Zdenka Kolacija.

 

37. Mjesni odbor Sesvetska Sopnica (skraćeno: MO Sesvetska Sopnica) obuhvaća dijelove naselja Sesvete i Zagreb, odnosno područje granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Sesvete i Donja Dubrava na raskrižju ULICE 144. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE i ULICE LJUDEVITA POSAVSKOG u smjeru sjevera granicom gradskih četvrti i dolazi do željezničke pruge. Skreće u smjeru istoka, prateći sjevernu te južnu stranu željezničke pruge, i dolazi do ulice JELKOVEČKA CESTA. U smjeru juga nastavlja zapadnom stranom JELKOVEČKE CESTE, izuzimajući sve objekte IŠTVANIĆEVE ULICE i dolazi do ULICE 144. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE. Mijenja smjer prema zapadu sjevernom stranom te ulice i dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Sesvetska Sopnica:

- u naselju Sesvete:

Carićeva ulica, Gajeva ulica, Kalnička ulica, Livadarski put, Moslavačka ulica, Novoselska ulica, Prelčeva ulica, Resnička ulica, Senjska ulica, Slatinska ulica, Ulica 24. prosinca, Ulica Ante Starčevića, Ulica Ante Starčevića I. odvojak, Ulica Ante Starčevića II. odvojak, Ulica Brune Bušića, Ulica Ivana Keleka, Ulica Ivana Sandelića, Ulica Ivana Šimunovića, Ulica Jure Turića, Velebitska ulica, Vodovodna ulica, Zelengajska ulica, Industrijska cesta (5 - 15 i 6 - 30), Jelkovečka cesta (4), Sopnička ulica (1 - 111, 2 - 104), Sopnički odvojak (1 - 5R i 6 - 28), Ulica Ljudevita Posavskog (3 - 23A i 4 - 20), Ulica 144. brigade Hrvatske vojske (1);

- u naselju Zagreb:

Sopnički odvojak (1 - 5R i 6 - 28), Sopnički odvojak II.

 

38. Mjesni odbor Sesvetski Kraljevec (skraćeno: MO Sesvetski Kraljevec) obuhvaća dio područja naselja Sesvete, granica kojeg kreće od točke presjeka granice Gradske četvrti Sesvete i granice naselja Dumovec i Sesvete, u smjeru sjevera po granici naselja Sesvete do IČIĆKE ULICE. Dalje ide u smjeru istoka, izuzimajući sve objekte IČIĆKE ULICE i dolazi do ULICE IVE POLITEA te njenom zapadnom stranom u smjeru sjevera dolazi do željezničke pruge. Nastavlja prema zapadu sjevernom stranom željezničke pruge do kanala, gdje mijenja smjer prema sjeveru te po kanalima dolazi do točke presjeka kanala i produžetka ULICE MIRKA BOGOVIĆA. Dalje ide u smjeru istoka, zatim sjevera po sjevernoj strani ULICE MIRKA BOGOVIĆA do ULICE JOSIPA KOZARCA, gdje mijenja smjer prema istoku i južnom stranom te ulice dolazi do ULICE IVE POLITEA. Skreće u smjeru sjevera zapadnom stranom ULICE IVE POLITEA i ULICE PERE PIRKERA i dolazi do ĐAČKE ULICE te njenom južnom stranom u smjeru zapada dolazi do SLJEMENSKE CESTE. Skreće u smjeru sjevera po zapadnoj strani te ulice, izuzimajući objekte Sljemenska cesta od 36 do 52 te dolazi do granice naselja Budenec i Sesvete. U smjeru istoka nastavlja po granici naselja Sesvete, do tromeđe naselja Sesvete, Budenec i Cerje. Skreće u smjeru juga te istoka prateći sjevernu stranu šume do granice naselja Cerje i Sesvete, nastavlja po granici naselja Sesvete u smjeru istoka do granice Grada Zagreba. Mijenja smjer prema jugu, zatim zapadu te po granici Grada dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Sesvetski Kraljevec:

Bihaćka ulica, Dobojska ulica, Dugoselska cesta, Gornjopoljska ulica, Kraljevečka ulica, Lukovdolska ulica, Neretvanska ulica, Odvojak Vjenceslava Novaka, Ogranak Ulice Mirka Bogovića, Opatijska ulica, Park Pavla Šveca, Radnička ulica, Strojarska cesta, Školska ulica, Štibrenska ulica, Tomislavgradska ulica, Trg kralja Tomislava, Trg Nikole Tesle, Ulica Andrije Kačića Miošića, Ulica Augusta Cesarca, Ulica Augusta Šenoe, Ulica Bedema ljubavi, Ulica braće Radić I. odvojak, Ulica Dore Krupićeve, Ulica Dragutina Domjanića, Ulica Dragutina Domjanića odvojak, Ulica Dragutina Mitića, Ulica Eugena Kumičića, Ulica Frana Galovića, Ulica Franje Kukuljevića, Ulica Grge Novaka, Ulica Ivana Mažuranića, Ulica Ivice Perića, Ulica Mije i Zdenka Karamatića, Ulica Mladena Halape, Ulica Pavla Gregorijanca, Ulica Pere Pirkera II. odvojak, Ulica Petra Preradovića, Ulica Petra Svačića, Ulica prijana Lovre, Ulica Ružice Meglaj-Rimac, Ulica Slavka Kovačića, Ulica Slavka Kovačića odvojak, Ulica Slavka Stančira, Ulica Stjepana Sulimanca, Ulica Stojana Vučičevića, Ulica Vjenceslava Novaka, Ulica zagrebačkog odreda, Vatrogasna ulica, Željeznička ulica, Cerska ulica (1 - 29 i 2 - 22), Đačka ulica (14), Sljemenska cesta (28, 56), Ulica braće Radić (1 - 25 i 2 - 34), Ulica Ive Politea (1 - 51 i 10A - 68), Ulica Josipa Kozarca (1 - 1G), Ulica Mirka Bogovića (7 - 43) Ulica Pere Pirkera (31 i 2 - 52).

 

39. Mjesni odbor Soblinec (skraćeno: MO Soblinec) obuhvaća naselje Soblinec i dio naselja Šašinovec, odnosno područje granica kojeg kreće od tromeđe naselja Paruževina, Gajec i Soblinec u smjeru istoka, juga, zatim jugozapada po granici naselja Soblinec te dolazi do k.č. 639 k.o. Šašinovec. Nastavlja u smjeru juga po zapadnoj strani te katastarske čestice, zatim u smjeru jugozapada po poljskim putovima i granicama katastarskih čestica, obuhvaćajući sve objekte ISTARSKE ULICE, BOSANSKE ULICE, SLAVONSKE ULICE, ŠAŠINOVEČKE ULICE i OSJEČKE ULICE te dolazi do granice naselja Soblinec i Šašinovec. Nastavlja u smjeru jugozapada, zatim sjevera po granici naselja Soblinec do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Soblinec:

- u naselju Soblinec:

Bosanska ulica (1 - 21 i 2 - 16) - ulica prolazi naseljima Soblinec i Šašinovec; Dalmatinska ulica, Istarska ulica (1 - 17 i 2 - 12) - ulica prolazi naseljima Soblinec i Šašinovec; Krapinska ulica (1 - 11 i 2 - 12) - ulica prolazi naseljima Soblinec i Šašinovec; Kumrovečka ulica, Lička ulica, Livadićeva ulica (5 - 7) - ulica prolazi naseljima Soblinec i Žerjavinec; Mostarska ulica, Obrež, Osječka ulica (2 - 12) - ulica prolazi naseljima Soblinec i Šašinovec; Prepuštovečka ulica, Prepuštovečki odvojak, Prigorska ulica, Slavonska ulica (1 - 15) - ulica prolazi naseljima Soblinec i Šašinovec; Soblinečka ulica, Šašinovečka ulica (1 - 17 i 4 - 14) - ulica prolazi naseljima Soblinec i Šašinovec - Vrleščica, Zagorska ulica, Žerjavinečka ulica;

- u naselju Šašinovec:

Bosanska ulica (23 - 29 i 30 - 32) - ulica prolazi naseljima Soblinec i Šašinovec; Istarska ulica (19 - 21 i 16) - ulica prolazi naseljima Soblinec i Šašinovec; Krapinska ulica (17 - 31) - ulica prolazi naseljima Soblinec i Šašinovec; Krčevina (7 i 4), Osječka ulica (1 - 9) - ulica prolazi naseljima Soblinec i Šašinovec; Slavonska ulica (2 - 20) - ulica prolazi naseljima Soblinec i Šašinovec; Šašinovečka ulica (18 - 20) - ulica prolazi naseljima Soblinec i Šašinovec.

 

40. Mjesni odbor Staro Brestje (skraćeno: MO Staro Brestje) obuhvaća dio područja naselja Sesvete, granica kojeg kreće od točke na granici gradskih četvrti Gornja Dubrava i Sesvete, odnosno u tromeđi naselja Zagreb, Sesvete i Dobrodol, u smjeru istoka po granici naselja Sesvete i Dobrodol do potoka Vuger. Mijenja smjer prema jugu te potokom dolazi do željezničke pruge i nastavlja u smjeru zapada sjevernom stranom željezničke pruge do potoka Rijeka. U smjeru sjeverozapada ide potokom do granice gradskih četvrti Gornja Dubrava i Sesvete. Nastavlja u smjeru sjeverozapada i sjeveroistoka granicom gradskih četvrti do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Staro Brestje:

Badelov brijeg, Branovečina (151 - 163/1) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete), Brestovečka ulica, Horvatova ulica, Rebro, Rebro I., Rebro II., Tupekova ulica, Ulica Andrije Maurovića, Ulica Anke Krizmanić, Ulica bagremova, Ulica Celestina Medovića, Ulica Emanuella Vidovića, Ulica Franje Mraza, Ulica Grete Turković-Srića, Ulica Ivana Šturlića, Ulica Ivana Tišova, Ulica Jerolima Miše, Ulica Josipa Benčaka, Ulica Josipa Račića, Ulica Joze Kljakovića, Ulica Krste Hegedušića, Ulica Miljenka Stančića, Ulica Mirka Viriusa, Ulica Miroslava Kraljevića, Ulica Naste Rojc, Ulica Oskara Hermana, Ulica Otona Ivekovića, Ulica Petra Dobrovića, Ulica Tomislava Krizmana, Ulica Vicka Gecana, Ulica Vladimira Becića, Ulica Vladimira Varlaja, Ulica Zlatka Šulentića, Vinogorska ulica, Vinogorski zavoj, Grička ulica (12), Ulica Ive Dulčića (1 - 29 i 2 - 42), Ulica Vladimira Filakovca (1 - 11 i 2 - 14/1), Ulica Vladimira Kirina (3 - 17 i 2 - 28), Zagrebačka cesta (25 - 49G i 16 - 48A), Ulica Ljudevita Posavskog (dio - bez k.br.).

 

41. Mjesni odbor Šašinovec (skraćeno: MO Šašinovec) obuhvaća veći dio naselja Šašinovec, odnosno područje granica kojeg kreće od tromeđe naselja Soblinec, Žerjavinec i Šašinovec u smjeru istoka, zatim juga po granici naselja Šašinovec do najsjevernije točke k.č. 2023/1 k.o. Šašinovec. Nastavlja zapadnom stranom k.č. 2023/1 i k.č. 2022/1 k.o. Šašinovec te južnom stranom k.č. 2022/1 i k.č. 2022/3 k.o. Šašinovec, izuzimajući objekte ISOMCOVE ULICE dolazi do granice naselja Šašinovec i Budenec. U smjeru juga, zapada te sjevera ide granicom naselja Šašinovec do najsjevernije točke poljskog puta (k.č. 1090/1 k.o. Šašinovec). Nastavlja u smjeru sjeverozapada sjevernom stranom k.č. 1078, k.č. 1030/1 i k.č. 1025/3 k.o. Šašinovec do granice naselja Šašinovec i Soblinec, zatim granicom naselja do potoka te poljskim putovima, izuzimajući sve objekte SLAVONSKE ULICE, BOSANSKE ULICE i ISTARSKE ULICE, dolazi do granice naselja Soblinec i Šašinovec. Granicom naselja Šašinovec dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Šašinovec:

Blažurčeva ulica, Čehulićeva ulica, Dokšićeva ulica, Donje polje, Hukavčeva ulica, Kopanina, Krčevina (17 - 31 i 16 - 28), Koškovićeva ulica, Kučiševa ulica, Miškinova ulica, Odvojak Bekci, Pašinec, Rucakova ulica, Šetalište Josipa Granđe, Šija vrh, Šveličeva ulica, Ulica fra Dominka Mandića (19 - 19/1), Ulica Ivana Granđe, Ulica Ivana Kenfelja, Ulica Stjepana Granđe, Ulica Stjepana Granđe odvojak, Vatrogasna ulica.

 

42. Mjesni odbor Šimunčevec (skraćeno: MO Šimunčevec) obuhvaća područje naselja Šimunčevec.

Ulice i trgovi na području MO Šimunčevec:

Čelinščak, Đurinec brijeg (3 - 29 i 30 - 42) - ulica prolazi naseljima Šimunčevec i Vuger Selo; Janečki brijeg, Kraljevački brijeg (3 - 15) - ulica prolazi naseljima Šimunčevec i Zagreb; Limbuška ulica, Šalata (1) - ulica prolazi naseljima Šimunčevec i Vuger Selo; Šalata 1, Šalata 2, Šalata 3, Šimunčevečka ulica, Ulica Đure Popovića, Veliki vrh (223 - 257) - ulica prolazi naseljima Dobrodol, Šimunčevec i Zagreb; Put Lozica (dio - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Markovo Polje, Šimunčevec i Vuger Selo.

 

43. Mjesni odbor Vugrovec Donji (skraćeno: MO Vugrovec Donji) obuhvaća naselja Vugrovec Donji, Vuger Selo i Kućanec te dijelove naselja Markovo Polje i Đurđekovec, odnosno područje granica kojeg kreće od tromeđe naselja Šimunčevec, Vugrovec Gornji i Vuger Selo u smjeru istoka po granicama naselja Vuger Selo i Vugrovec Donji, zatim u smjeru juga granicom naselja Kućanec te dolazi istočno od objekta Ulica Augusta Šenoe 36. Nastavlja po granicama katastarskih čestica, obuhvaćajući sve objekte ULICE AUGUSTA ŠENOE te dolazi do tromeđe naselja Vugrovec Donji, Đurđekovec i Markovo Polje. Nastavlja u smjeru istoka granicom naselja Markovo Polje, napušta granicu i nastavlja šumskim putovima te skreće na jug, obuhvaća objekte ulice GAJ i dolazi do granice naselja Đurđekovec i Markovo Polje. Dalje ide prema jugu po granici naselja Markovo Polje do ulice ALEJA MIRA, mijenja smjer prema zapadu i južnom stranom te ulice dolazi do granice naselja Markovo Polje i Dobrodol. Nastavlja u smjeru zapada, zatim sjevera po granicama naselja Markovo Polje i Vuger Selo do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Vugrovec Donji:

- u naselju Vugrovec Donji:

Domjanićeva ulica, Gradinska ulica (2) - ulica prolazi naseljima Vuger Selo i Vugrovec Donji; Slatinska ulica (1 - 9 i 2 - 4) - ulica prolazi naseljima Vuger Selo i Vugrovec Donji; Ulica Augusta Šenoe (1 - 99 i 38 - 124B) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec i Vugrovec Donji; Ulica Đure Popovića (2 - 6) - ulica prolazi naseljima Vuger Selo i Vugrovec Donji; Ulica Matije Gupca (1A - 31) - ulica prolazi naseljima Kućanec i Vugrovec Donji; Vinogradska ulica (23 - 47) - ulica prolazi naseljima Kućanec, Prekvršje, Vugovec Donji i Gornji; Bregovita ulica (dio - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Kućanec i Vugrovec Donji; Kocil brijeg (dio - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Vuger Selo i Vugrovec Donji;

- u naselju Đurđekovec:

Gaj (1 - 7 i 4 - 10/1) - ulica prolazi naseljma Đurđekovec i Markovo Polje, Ulica Augusta Šenoe (2 - 36) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec i Vugrovec Donji;

- u naselju Kućanec:

Bregovita ulica (1 - 7 i 2 - 14) - ulica prolazi naseljima Kućanec i Vugrovec Donji; Fištri, Gračaki, Kuntaš (8 - 16) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec i Kućanec; Rimski put, Ulica Matije Gupca (1 - 9 i 2 - 50) - ulica prolazi naseljima Kućanec i Vugrovec Donji; Vinogradska ulica (1 - 19 i 2 - 4B) - ulica prolazi naseljima Kućanec, Prekvršje, Vugrovec Donji i Gornji;

- u naselju Markovo Polje:

Gaj (2) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec i Markovo Polje, Grahovečka ulica (1 - 5C) - ulica prolazi naseljima Markovo Polje i Vuger Selo; Zlatarska ulica, Aleja mira (1 - 31 i 2 - 10) - ulica prolazi naseljima Markovo Polje i Đurđekovec, Put Lozica (dio - bez k.br.);

- u naselju Vuger Selo:

Đurinec brijeg (2 - 26) - ulica prolazi naseljima Šimunčevec i Vuger Selo; Gradinska ulica (1 - 23 i 6 - 42) - ulica prolazi naseljima Vuger Selo i Vugrovec Donji; Grahovečka ulica (11 - 15 i 4 - 12) - ulica prolazi naseljima Markovo Polje i Vuger Selo; Kocil brijeg (1 - 7 i 2) - ulica prolazi naseljima Vuger Selo i Vugrovec Donji; Put Lozica (1 - 17) - ulica prolazi naseljima Šimunčevec i Vuger Selo; Slatinska ulica (11 - 75 i 8 - 48) - ulica prolazi naseljima Vuger Selo i Vugrovec Donji; Šalata (2 - 6) - ulica prolazi naseljima Šimunčevec i Vuger Selo; Ulica Đure Popovića (1 - 5 i 12 - 18) - ulica prolazi naseljima Vuger Selo i Vugrovec Donji; Vugerselska ulica.

 

44. Mjesni odbor Vugrovec Gornji (skraćeno: MO Vugrovec Gornji) obuhvaća područje naselja Vugrovec Gornji.

Ulice i trgovi na području MO Vugrovec Gornji:

Grljakova ulica, Ulica Draga (11 - 51 i 2 - 34) - ulica prolazi naseljima Goranec i Vugrovec Gonji; Vinogradska ulica (55 - 129 i 56A - 74) - ulica prolazi naseljima Kućanec, Prekvršje, Vugovec Donji i Gornji; Vugrovečka ulica (1 - 65 i 2 - 88) - ulica prolazi naseljima Goranec i Vugrovec Gornji; Vukasova ulica.

 

45. Mjesni odbor Vurnovec (skraćeno: MO Vurnovec) obuhvaća područje naselja Vurnovec.

Ulice i trgovi na području MO Vurnovec:

Banov brijeg, Gradišnica, Krtakova ulica (2 - 4) - ulica prolazi naseljima Prepuštovec i Vurnovec; Kusova ulica, Novakova ulica, Škanićeva ulica, Ulica Stjepana Vojnovića (54 - 56) - ulica prolazi naseljima Gajec i Vurnovec; Vurnovečka ulica.

 

46. Mjesni odbor Žerjavinec (skraćeno: MO Žerjavinec) obuhvaća područje naselja Žerjavinec.

Ulice i trgovi na području MO Žerjavinec:

Livadarska cesta, Livadarski odvojak, Livadićeva ulica (2 - 6) - ulica prolazi naseljima Soblinec i Žerjavinec); Lug, Odvojak I., Odvojak II., Odvojak III., Omladinska ulica, Školska ulica, Ulica Ljudevita Gaja, Vatrogasna ulica.

 

XVII. Na području Gradske četvrti Brezovica osniva se 12 mjesnih odbora:

1. Brezovica, sa sjedištem u Brezovici, Brezovička cesta 100;

2. Demerje, sa sjedištem u Demerju, Demerska ulica 33;

3. Dragonožec, sa sjedištem u Donjem Dragonošcu, Donjodragonoška cesta 30;

4. Havidići, sa sjedištem u Havidić Selu, Kuti 1;

5. Horvati, sa sjedištem u Horvatima, Horvaćanski trg 2;

6. Kupinečki Kraljevec - centar, sa sjedištem u Kupinečkom Kraljevcu, Kraljevečka cesta 73;

7. Kupinečki Kraljevec I., sa sjedištem u Kupinečkom Kraljevcu, Mrakov breg 1;

8. Kupinečki Kraljevec II., sa sjedištem u Kupinečkom Kraljevcu, Matički 27;

9. Lipnica, sa sjedištem u Lipnici, Lipnička cesta 36;

10. Odranski Obrež, sa sjedištem u Odranskom Obrežu, Obreška cesta 117;

11. Odranski Strmec, sa sjedištem u Strmcu, Strmečka cesta 57;

12. Trpuci, sa sjedištem u Donjim Trpucima, Trpučanska cesta 28.

 

1. Mjesni odbor Brezovica (skraćeno: MO Brezovica) obuhvaća dijelove naselja Brezovica i Kupinečki Kraljevec te naselja: Desprim, Drežnik Brezovički, Goli Breg, Grančari, Hudi Bitek i Zadvorsko, odnosno područje granica kojeg kreće od točke presjeka granice gradskih četvrti Brezovica i Novi Zagreb - zapad i granice naselja Goli Breg i Hrvatski Leskovac. Nastavlja u smjeru jugoistoka granicom gradskih četvrti do točke presjeka granice gradskih četvrti Brezovica i Novi Zagreb - zapad i granice naselja Brezovica i Odranski Obrež. Zatim skreće u smjeru jugozapada granicama naselja Brezovica, Zadvorsko, Hudi Bitek i Grančari do tromeđe naselja Grančari, Strmec i Kupinečki Kraljevec. Nastavlja u smjeru juga granicom naselja Kupinečki Kraljevec, napušta granicu obuhvaćajući objekte u ulici ŠOLIĆI do GRANČARSKE ULICE VI. ODVOJAK. Nastavlja u smjeru zapada tom ulicom do GRANČARSKE ULICE, zatim obuhvaća sve objekte GRANČARSKE ULICE V. ODVOJAK i GRANČARSKE ULICE IV. ODVOJAK do granice naselja Kupinečki Kraljevec i Grančari, te prateći granicu naselja Grančari dolazi u tromeđu naselja Kupinečki Kraljevec, Demerje i Grančari. Nastavlja u smjeru sjevera prateći granice naselja Grančari, Hudi Bitek, Drežnik Brezovički, Desprim i Goli Breg do granice gradskih četvrti Brezovica i Novi Zagreb - zapad. Nastavlja u smjeru sjevera granicom gradskih četvrti do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Brezovica:

- u naselju Brezovica:

Brezovička cesta (53 - 137 i 86 - 122B) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Brezovica, Hudi Bitek i Zadvorsko; Desprimska ulica (2 - 6) - ulica prolazi naseljima Goli Breg, Desprim, Drežnik Brezovički i Brezovica; Golobreška ulica (dio - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Desprim, Goli Breg i Brezovica; Kašinci (2D - 2F) - ulica prolazi naseljima Brezovica i Zadvorsko; Marovićeva ulica, Pekarska ulica (dio - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Brezovica i Zadvorsko; Prigradska ulica III. odvojak (16 - 44) - ulica prolazi naseljima Brezovica i Zadvorsko; Ulica dr. Luje Naletilića (120A - 122) - od oteretnog kanala Sava - Odra do Obreške ceste - zapadna strana - ulica prolazi naseljima Zagreb, Botinec, Brezovica i Odranski Obrež;

- u naselju Desprim:

Desprimska ulica (3A - 39 i 6B - 64) - ulica prolazi naseljima Goli Breg, Desprim, Drežnik Brezovički i Brezovica; Desprimska ulica II. odvojak (1 - 1A) - ulica prolazi naseljima Desprim i Drežnik Brezovički; Desprimska ulica III. odvojak (1 - 3 i 2 - 18) - ulica prolazi naseljima Desprim i Goli Breg; Desprimska ulica IV. odvojak (1 - 27 i 2 - 22) - ulica prolazi naseljima Desprim i Drežnik Brezovički; Desprimski put, Drežnik IV. odvojak (8 - 10) - ulica prolazi naseljima Drežnik Brezovički, Desprim, Goli Breg i Demerje; Golobreška ulica (1 - 1F) - ulica prolazi naseljima Desprim, Goli Breg i Brezovica;

- u naselju Drežnik Brezovički:

Desprimska ulica (1 - 17L) - ulica prolazi naseljima Goli Breg, Desprim, Drežnik Brezovički i Brezovica; Desprimska ulica I. odvojak, Desprimska ulica II. odvojak (3 - 17 i 2 - 18) - ulica prolazi naseljima Desprim i Drežnik Brezovički; Desprimska ulica IV. odvojak (24 - 30) - ulica prolazi naseljima Desprim i Drežnik Brezovički; Drežnik (1 - 107/1 i 2 - 120) - ulica prolazi naseljima Drežnik Brezovički i Demerje; Drežnik I. odvojak, Drežnik II. odvojak, Drežnik IV. odvojak (2 - 4) - ulica prolazi naseljima Drežnik Brezovički, Desprim, Goli Breg i Demerje; Ravna ulica;

- u naselju Goli Breg:

Desprimska ulica (68 - 70) - ulica prolazi naseljima Goli Breg, Desprim, Drežnik Brezovički i Brezovica; Desprimska ulica III. odvojak (7 - 15) - ulica prolazi naseljima Desprim i Goli Breg; Drežnik IV. odvojak (dio - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Drežnik Brezovički, Desprim, Goli Breg i Demerje; Golobreška ulica (1A - 21 i 2 - 38) - ulica prolazi naseljima Desprim, Goli Breg i Brezovica; Golobreška ulica I. odvojak, Golobreška ulica II. odvojak, Golobreška ulica III. odvojak, Golobreška ulica IV. odvojak, Harabajsi odvojak, Palčići odvojak;

- u naselju Grančari:

Grančarska ulica (1 - 19/1 i 2 - 30D) - ulica prolazi naseljima Hudi Bitek, Grančari i Kupinečki Kraljevec; Grančarska ulica I. odvojak, Grančarska ulica II. odvojak, Grančarska ulica III. odvojak, Hudobička ulica (50 - 52) - ulica prolazi naseljima Hudi Bitek i Grančari; Hudobička ulica I. odvojak (28 - 42) - ulica prolazi naseljima Hudi Bitek, Grančari i Zadvorsko; Pašinec (3) - ulica prolazi naseljima Grančari i Hudi Bitek;

- u naselju Hudi Bitek:

Brezovička cesta (139 - 153 i 124 - 132) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Brezovica, Hudi Bitek i Zadvorsko; Drežnik III. odvojak (1 - 41) - ulica prolazi naseljima Hudi Bitek i Demerje; Grančarska ulica (1A i 2A - 2C) - ulica prolazi naseljima Hudi Bitek, Grančari i Kupinečki Kraljevec; Hudobička ulica (1 - 29A i 2 - 40) - ulica prolazi naseljima Hudi Bitek i Grančari; Hudobička ulica I. odvojak (1 - 5 i 2 - 22) - ulica prolazi naseljima Hudi Bitek, Grančari i Zadvorsko; Hudobička ulica II. odvojak, Hudobička ulica III. odvojak, Hudobička ulica IV. odvojak, Pašinec (2 - 8) - ulica prolazi naseljima Grančari i Hudi Bitek;

- u naselju Kupinečki Kraljevec:

Grančarska ulica IV. odvojak, Grančarska ulica V. odvojak, Šolići, Grančarska ulica (21 - 39 i 32 - 50) - ulica prolazi naseljima Hudi Bitek, Grančari i Kupinečki Kraljevec; Grančarska ulica VI. odvojak (dio - bez k.br.);

- u naselju Zadvorsko:

Balaški, Brezovička cesta (113 - 115) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Brezovica, Hudi Bitek i Zadvorsko; Frkliči, Hudobička ulica I. odvojak (9 - 13) - ulica prolazi naseljima Hudi Bitek, Grančari i Zadvorsko; Kašinci (1 - 17 i 2 - 18) - ulica prolazi naseljima Brezovica i Zadvorsko; Kašinci odvojak, Kostenjaki, Kružna Zadvorska ulica, Kružna Zadvorska ulica I. odvojak, Kružna Zadvorska ulica II. odvojak, Pekarska ulica (10 - 16) - ulica prolazi naseljima Brezovica i Zadvorsko; Piškori, Prigradska ulica, Prigradska ulica I. odvojak, Prigradska ulica II. odvojak, Prigradska ulica III. odvojak (1 - 11 i 4 - 6) - ulica prolazi naseljima Brezovica i Zadvorsko; Prigradska ulica IV. odvojak, Zadvorska ulica, Zadvorska ulica I. odvojak, Zadvorska ulica II. odvojak, Zeleni brijeg.

 

2. Mjesni odbor Demerje (skraćeno: MO Demerje) obuhvaća područje naselja Demerje.

Ulice i trgovi na području MO Demerje:

Bedeki, Cvetki, Črnkovka, Drežnik (65 - 99B) - ulica prolazi naseljima Drežnik Brezovički i Demerje; Demerska ulica, Drežnik III. odvojak (2 - 16) - ulica prolazi naseljima Hudi Bitek i Demerje; Drežnik IV. odvojak (dio - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Drežnik Brezovički, Desprim, Goli Breg i Demerje, Gornjodemerska ulica (7 - 71 i 2 - 36), Ivički, Klanjec, Kruglica, Kutiček, Majdaki - Kosi, Maljugi, Mokrice, Pogledička, Srednji putic, Štuk, Topolje, Ulica Darka Mateše, Ulica Gorana Šivaka, Ulica Josipa Lončića, Zavrtnica.

 

3. Mjesni odbor Dragonožec (skraćeno: MO Dragonožec) obuhvaća naselje Gornji Dragonožec, naselje Donji Dragonožec i dio naselja Odra, odnosno područje granica kojeg kreće od točke presjeka granice naselja Gornji Dragonožec i Havidić Selo i granice Grada Zagreba te prati u smjeru sjeverozapada granicu naselja Gornji Dragonožec do tromeđe naselja Gornji Dragonožec, Lipnica i Donji Trpuci. Mijenja smjer prema sjeveru prateći granice naselja: Gornji Dragonožec, Donji Dragonožec i Odra do tromeđe katastarskih općina: Odra, Dragonožec i Odranski Obrež. Skreće prema jugu prateći granicu k.o. Odra i k.o. Dragonožec do južne granice k.č. 4662 k.o. Odra, kojom skreće na istok prateći rub šume. U nastavku presijeca šumu prateći sjevernu granicu k.č. 4636 k.o. Odra te dolazi do šumskog puta. Nastavlja tim putom u smjeru sjevera do k.č. 4631 k.o. Odra te njenom sjevernom granicom dolazi na granicu Grada Zagreba. Granicom Grada Zagreba u smjeru juga dolazi do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Dragonožec:

- u naselju Donji Dragonožec:

Bukvinjak, Cerje, Čret, Donjodragonoška cesta (5 - 89 i 6 - 66) - ulica prolazi naseljima Donji Trpuci i Donji Dragonožec; Dugovica, Gjurakov breg, Gredina, Jezera, Jezišče, Jurinčev breg, Krč, Krznarka, Latišče, Markulinska draga, Markulinska draga I. odvojak, Markulinska draga II. odvojak, Markulinska draga III. odvojak, Matkovica, Mikinov breg, Mikinov breg II. odvojak, Mikinov breg odvojak, Okolica, Orešek, Pecinov breg, Petravići, Pod čretom, Pod kamenkom, Pod stoborom, Pri šikavi, Ribnjak, Romača, Romak, Senoška, Sitača, Šimerov breg, Šipkovina, Turopoljska cesta, Vodovodna I. odvojak, Vodovodna II. odvojak, Vodovodna ulica;

- u naselju Gornji Dragonožec:

Goljački put, Gornjodragonoška cesta, Gornjodragonoška cesta I. odvojak, Komadovo, Lovački put, Mrzlo polje (dio - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Gornji Dragonožec i Lipnica; Pod goljakom, Pod selom, Pri žednjaku, Pučki, Pučki I. odvojak, Pučki II. odvojak, Stari dom, Suplojte, Vušni vrh;

- u naselju Odra:

Donjodragonoška cesta (3), Dragonožečka cesta (71 - 77) - ulica prolazi naseljima Odranski Obrež, Odra i Strmec; Tropoljka.

 

4. Mjesni odbor Havidići (skraćeno: MO Havidići) obuhvaća područje naselja Havidić Selo.

Ulice i trgovi na području MO Havidići:

Botrena steza, Havidićka cesta (3 - 71 i 12 - 42) - ulica prolazi naseljima Havidić Selo i Gornji Dragonožec, Katuni (dio - bez k.br.), Korakovo, Korakovo I. odvojak, Kuti, Mikin put, Mikin put I. odvojak, Šafrani, Viduševina, Vurutski put.

 

5. Mjesni odbor Horvati (skraćeno: MO Horvati) obuhvaća područje naselja Horvati.

Ulice i trgovi na području MO Horvati:

Babići (dio - bez k.br.), Bencekovići, Bencekovići I. odvojak, Derdići, Derdići I. odvojak, Derdići II. odvojak, Dobrinec, Dubrave, Dugava, Gajic, Golubička, Gorjanci, Hercegi, Herceški odvojak, Herceški put, Horvaćanski trg, Horvati, Horvatski bukovec, Horvatski ogranak, Karasmani, Karlovačka cesta, Komari, Komari I. odvojak, Komari II. odvojak, Kozijanka, Krči, Mavračići, Mavračićki odvojak, Mokrice, Nabrežje, Paladinići, Paladinići I. odvojak, Paladinići II. odvojak, Palijaši, Palijaški odvojak, Palijaški ogranak, Pipić breg, Pipići, Pred vrata, Premužićki put, Prevendari, Prevendarski odvojak, Pružna ulica, Reščići, Slemenska cesta, Sučevci, Širanovići, Širanovići I. odvojak, Širanovići II. odvojak, Šumska cesta, Var.

 

6. Mjesni odbor Kupinečki Kraljevec - centar (skraćeno: MO Kupinečki Kraljevec - centar) obuhvaća dio naselja Kupinečki Kraljevec, granica kojeg kreće od točke na granici gradske četvrti Brezovica, od točke presjeka granice gradske četvrti i produžetka istočne granice k.č. 2770/2 k.o. Kupinečki Kraljevec, nastavlja u smjeru sjevera, presijeca POTOČNU CESTU, nastavlja prateći rub šume, zatim šumsku prosjeku i ulicu TRABARIŠĆE do južne granice k.č. 2579/1 k.o. Kupinečki Kraljevec. Skreće u smjeru sjeveroistoka prateći rub šume, presijeca VATROGASNU CESTU, obuhvaća k.č. 2582/1 k.o. Kupinečki Kraljevec i dolazi do ulice VLAŠIĆI. Nastavlja spomenutom ulicom u smjeru sjevera, siječe KRALJEVEČKU CESTU i dolazi do tromeđe k.č. 2047, k.č. 2049 i k.č. 2050 k.o. Kupinečki Kraljevec. Mijenja smjer na istok, siječe ulicu KOBILJE, KRALJEVEČKU CESTU V. ODVOJAK, ulicu MALEKI i nastavlja poljskim kanalima i putovima do istočne granice k.č 1368/149 k.o. Kupinečki Kraljevec. Mijenja smjer prema jugu istočnom granicom spomenute k.č. do potoka (PRI ŠOLIĆU GORNJEM), nastavlja potokom do ulice KRALJEVEČKI BRIJEGI VII. ODVOJAK te poljskim putom kroz šumu, zatim ulicom TRSIŠĆE do granice gradske četvrti Brezovica, odnosno do raskrižja ulica TRSIŠĆE i ŠTRPET. Mijenja smjer prema zapadu prateći granicu gradske četvrti, odnosno granicu Grada do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Kupinečki Kraljevec - centar:

Bečkov breg, Franje, Harabajsi, Harabajsi I. odvojak, Harabajsi II. odvojak, Kraljevečka cesta I. odvojak, Kraljevečka cesta II. odvojak, Kraljevečka cesta III. odvojak, Kraljevečka cesta IV. odvojak, Jelas, Jez, Kobilje, Kraljevečka cesta V. odvojak, Leskovci, Lovački put, Maleki, Milače, Mirna ulica, Pandaki, Pandaki I. odvojak, Pandaki I. ogranak, Pandaki II. ogranak, Park braće Radića, Peščanka, Plemeniščak, Pušćak, Štrpet I. odvojak, Štrpet II. odvojak, Tumbri, Tumbri - hrastina, Tumbri I. odvojak, Tumbri II. odvojak, Tumbri III. odvojak, Tumbri IV. odvojak, Tumbri V. odvojak, Vlašići, Vrbanička, Kraljevečka cesta (33 - 79 i 36 - 100A), Kraljevečki brijegi VII. odvojak (9), Potočka cesta (5 - 57 i 4 - 44), Štrpet (5 - 39 i 2A - 38), Trsišče (2 - 6), Vatrogasna cesta (8 - 10).

 

7. Mjesni odbor Kupinečki Kraljevec I. (skraćeno: MO Kupinečki Kraljevec I.) obuhvaća dijelove naselja Kupinečki Kraljevec i Strmec, naselje Starjak i naselje Brebernicu, odnosno područje granica kojeg kreće od točke na granici naselja Demerje i Kupinečki Kraljevec, od točke presjeka granice naselja i produžetka sjeveroistočne granice k.č. 2278/10 k.o. Kupinečki Kraljevec. Nastavlja u smjeru istoka prateći granicu spomenutih naselja do tromeđe naselja Demerje, Kupinečki Kraljevec i Grančari, zatim prateći granicu naselja Kupinečki Kraljevec. Napušta granicu naselja izuzimajući sve objekte GRANČARSKA ULICA IV. ODVOJAK i GRANČARSKA ULICA V. ODVOJAK, dolazi do GRANČARSKE ULICE. Nastavlja GRANČARSKOM ULICOM VI. ODVOJKOM, zaobilazeći sve objekte u ulici ŠOLIĆI te dolazi do granice naselja Kupinečki Kraljevec. Nastavlja tom granicom u smjeru juga do tromeđe naselja Starjak, Kupinečki Kraljevec i Strmec, ide dalje granicom naselja Starjak, obuhvaća katastarsku česticu na kojoj je izgrađen objekt Brebernička cesta 11. Nastavlja u smjeru istoka, a zatim u smjeru juga granicom naselja Brebernica do granice gradske četvrti Brezovica. Nastavlja u smjeru sjeverozapada po granici gradske četvrti Brezovica do raskrižja ulica TRSIŠĆE i ŠTRPET. Mijenja smjer prema sjeveru ulicom TRSIŠĆE, poljskim putom kroz šumu do ulice KRALJEVEČKI BRIJEGI VII. ODVOJAK, nastavlja potokom (PRI ŠOLIĆU GORNJEM) do sjeverne točke k.č. 1368/150 k.o. Kupinečki Kraljevec. Mijenja smjer prema zapadu poljskim putovima i kanalima, siječe ulicu MALEKI, KRALJEVEČKU CESTU V. ODVOJAK i KOBILJE do tromeđe k.č. 2047, 2049 i k.č. 2050 k.o. Kupinečki Kraljevec. Iz te tromeđe nastavlja u smjeru sjeverozapada do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Kupinečki Kraljevec I.:

- u naselju Kupinečki Kraljevec:

Barunov put, Draga, Kraljevečki brijegi, Kraljevečki brijegi I. odvojak, Kraljevečki brijegi II. odvojak, Kraljevečki brijegi III. odvojak, Kraljevečki brijegi IV. odvojak, Kraljevečki brijegi IX. odvojak, Kraljevečki brijegi V. odvojak, Kraljevečki brijegi VI. odvojak, Kraljevečki brijegi VII. odvojak (dio - bez kbr.), Kraljevečki brijegi VIII. odvojak, Lazi, Leščina, Mali grm, Mrakov breg, Palčićka, Put ograja, Škare (dio - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Kupinečki Kraljevec, Starjak i Brebernica; Školska ulica (4 - 14) - ulica prolazi naseljima Kupinečki Kraljevec i Strajak; Grančarska ulica (60 - 62) - ulica prolazi naseljima Hudi Bitek, Grančari i Kupinečki Kraljevec; Grančarska ulica VI. odvojak (dio - bez k.br.), Kraljevečka cesta (1 - 7), Štrpet (59 - 61), Trsišče (dio - bez k.br.);

- u naselju Starjak:

Banovke, Bukovec, Juričkov put, Kukeljnjak, Radovina, Starjak, Starjak I. ogranak, Starjak II. ogranak, Školska ulica (16 - 18) - ulica prolazi naseljima Kupinečki Kraljevec i Strajak; Tratinarski put, Brebernička cesta (dio - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Brebernica, Starjak i Strmec; Škare (dio - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Kupinečki Kraljevec, Starjak i Brebernica;

- u naselju Strmec:

Brebernička cesta (11) - ulica prolazi naseljima Brebernica, Starjak i Strmec;

- u naselju Brebernica:

Brebernička cesta (37 - 65 i 26 - 64) - ulica prolazi naseljima Brebernica, Starjak i Strmec; Brebernički brijeg, I. Brebernički odvojak, III. Brebernički odvojak, IV. Brebernički odvojak, Škare (dio - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Kupinečki Kraljevec, Starjak i Brebernica.

 

8. Mjesni odbor Kupinečki Kraljevec II. (skraćeno: MO Kupinečki Kraljevec II.) obuhvaća dio naselja Kupinečki Kraljevec, granica kojeg kreće od tromeđe gradske četvrti Brezovica i naselja Kupinečki Kraljevec i Horvati u smjeru sjeveroistoka po granici naselja Kupinečki Kraljevec do tromeđe naselja Horvati, Demerje i Kupinečki Kraljevec. Skreće prema jugoistoku po granici naselja Kupinečki Kraljevec do točke presjeka granice naselja i produžetka sjeveroistočne granice k.č. 2278/10 k.o. Kupinečki Kraljevec. Od te točke mijenja smjer prema jugoistoku, siječe autocestu, KRALJEVEČKU CESTU VII. ODVOJAK, KRALJEVEČKU CESTU VI. ODVOJAK do tromeđe k.č. 2047, k.č. 2049 i k.č. 2050 k.o. Kupinečki Kraljevec. Skreće prema jugu, prateći poljski kanal presijeca KRALJEVEČKU CESTU, dolazi do zapadne strane ulice VLAŠIĆI i nastavlja u smjeru juga do sjeverne granice k.č. 1996/1 k.o. Kupinečki Kraljevec, njenom sjevernom granicom skreće na zapad te u smjeru jugozapada dolazi do VATROGASNE CESTE obuhvaćajući sve kućne brojeve ulice TATARI, siječe VATROGASNU CESTU te rubom šume nastavlja u smjeru jugozapada do ulice TRABARIŠĆE. Spomenutom ulicom ide u smjeru juga, nastavlja šumskom prosjekom, zatim rubom šume presijeca POTOČKU CESTU te dolazi na granicu gradske četvrti Brezovica. Nastavlja u smjeru zapada po granici Gradske četvrti Brezovica, odnosno po granici Grada do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Kupinečki Kraljevec II.:

Ašpergeri, Ašpergeri odvojak, Gajani, Kraljevečka cesta VI. odvojak, Kraljevečka cesta VII. odvojak, Lovre, Lukšići, Matički, Pavlići, Plešička, Tatari, Trabarišće, Vodovodni put, Kraljevečka cesta (dio - bez k.br. dio koji počinje 550 m istočno od ulice Matički do kraja, tj. do ulice Ašpergeri), Potočka cesta (dio - bez k.br. krajnjih 440 m ulice; od potoka Brebernica 440 m na sjeveroistok), Vatrogasna cesta (15 i 12 - 16).

 

9. Mjesni odbor Lipnica (skraćeno: MO Lipnica) obuhvaća područje naselja Lipnica.

Ulice i trgovi na području MO Lipnica:

Blažinov breg, Bukviček, Holbenjak, Jankov breg, Katuni (dio - bez kbr.), Komogovci, Koreniščak, Krčec, Lipnička cesta, Lipnička cesta I. odvojak, Lipnička cesta III. odvojak, Lončenjak, Majer, Markulinka, Mejnica, Mrzlo polje (dio - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Gornji Dragonožec i Lipnica; Muške ledine, Pod koreniščak, Pod melin, Pod vrt, Pri kleti, Ravnice, Ravnice I. odvojak, Sirkovina, Strugar, Šimunov breg, Šupov breg, Vidov breg, Vidov kut.

 

10. Mjesni odbor Odranski Obrež (skraćeno: MO Odranski Obrež) obuhvaća dijelove naselja: Odranski Obrež, Odra i Strmec, odnosno područje granica kojeg kreće od točke presjeka granice gradskih četvrti Brezovica i Novi Zagreb - zapad i granice Grada Zagreba i nastavlja prema jugozapadu granicom gradske četvrti Brezovica, odnosno granicom Grada Zagreba. Zatim skreće u smjeru zapada južnom granicom k.č. 4630 k.o. Odra (šuma Oglajnik) pa nastavlja prema jugu istočnom granicom k.č. 4596 k.o. Odra (put Oglajnik), dalje ide istočnom i južnom granicom k.č. 4635 k.o. Odra (šuma Oglajnik). Nastavlja u smjeru zapada do granice k.o. Odra i Dragonožec u tromeđi k.č. 4662 i k.č. 4663 k.o. Odra i k.č. 2847/4 k.o. Dragonožec. Nastavlja u smjeru sjevera po granici katastarskih općina do tromeđe k.o. Odra, k.o. Odranski Obrež i k.o. Dragonožec, odnosno do granice naselja Strmec i Odra. Nastavlja u smjeru jugozapada granicom naselja Strmec i Odra, zatim granicom naselja Strmec i Donji Trpuci do k.č. 4691 k.o. Odranski Obrež (put). Mijenja smjer prema sjeverozapadu te sjeveroistoku kroz šumu (Sjenokoša) prateći šumske putove i prosjeku do ulice KRČEVINE. Ulicom Krčevine nastavlja u smjeru zapada do poljskog puta 115 m zapadno od objekta Krčevine 16, zatim u smjeru sjevera poljskim putom do tromeđe k.č. 4401, k.č. 4419, k.č. 4707 k.o. Odranski Obrež. Mijenja smjer prema sjeverozapadu do tromeđe k.č. 3783 (kanal), k.č. 3104 i k.č. 2494 k.o. Odranski Obrež te nastavlja kanalom prema sjeveru do granice naselja Odranski Obrež. Prateći prema sjeveru granicu naselja Odranski Obrež dolazi na granicu gradskih četvrti Brezovica i Novi Zagreb - zapad, kojom nastavlja u smjeru jugoistoka do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Odranski Obrež:

- u naselju Odranski Obrež:

Amerikanska ulica, Amerikanski odvojak, Češka ulica, Češki odvojak, Dragonožečka cesta (1 - 55 i 2 - 30) - ulica prolazi naseljima Odranski Obrež, Odra i Strmec; Hrelci, Hrošći, Janječići, Janječići - odvojak, Križanja, Malkoči, Milekanska ulica, Obreška cesta, Orsagi, Prilaz Rožićima, Prširi (1 - 25 i 2 - 30) - ulica prolazi naseljima Odra i Odranski Obrež, Rožići, Spivaki, Šimiri, Ulica sv. Ane, Vicebani - Mataki, Vicebani - odvojak, Zadvorački odvojak, Zadvorci, Ulica dr. Luje Naletilića (dio - bez k.br. od oteretnog kanala Sava - Odra do Obreške ceste - istočna strana); ulica prolazi naseljima Zagreb, Botinec, Brezovica i Odranski Obrež;

- u naselju Odra:

Prširi (51 - 53) - ulica prolazi naseljima Odra i Odranski Obrež;

- u naselju Strmec:

Dragonožečka cesta (38 - 56) - ulica prolazi naseljima Odranski Obrež, Odra i Strmec; Krčevine, Močirad.

 

11. Mjesni odbor Odranski Strmec (skraćeno: MO Odranski Strmec) obuhvaća dio naselja Strmec, granica kojeg kreće od točke na tromeđi naselja Strmec, Donji Trpuci i Brebernica u smjeru zapada granicom naselja Strmec izuzimajući katastarsku česticu na kojoj je izgrađen objekt Brebernička cesta 11. Nastavlja u smjeru sjeveroistoka granicom naselja Strmec do tromeđe naselja Strmec, Zadvorsko i Odranski Obrež. Skreće na jugoistok granicom naselja Strmec, zatim kanalom do tromeđe k.č. 3783 (kanal), k.č. 3104 i k.č. 2494 k.o. Odranski Obrež. Mijenja smjer prema jugoistoku do tromeđe k.č. 4401 (put), k.č. 4419 i k.č. 4707 k.o. Odranski Obrež, zatim u smjeru juga poljskim putom do ulice KRČEVINE. Ulicom KRČEVINE nastavlja u smjeru istoka do poljskog puta 150 m istočno od objekta Krčevina 14 kojim ide prema jugozapadu prateći prosjeku kroz šumu (Sjenokoš) i šumske putove do granice naselja Strmec. Mijenja smjer prema jugozapadu prateći granicu naselja Strmec do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Odranski Strmec:

Celići, Črnilo, Hrastina, Jantoleki, Karlići, Mihlini, Regelji, Strmečka cesta, Tratine.

 

12. Mjesni odbor Trpuci (skraćeno: MO Trpuci) obuhvaća područja naselja Gornji Trpuci i Donji Trpuci.

Ulice i trgovi na području MO Trpuci:

- u naselju Donji Trpuci:

Brezina, Curek, Čućev gaj, Detiščak, Donjodragonoška cesta (74) - ulica prolazi naseljima Donji Trpuci i Donji Dragonožec; Feričevo, Ferki, Gata, Hižišće, Ivšani, Kosmašnik, Koševina, Penarka, Petrička, Put u Čučev gaj, Rosulja, Šencaji, Trpučanska cesta, Uski put, Vinešnjak, Vinešnjak I. odvojak, Vinešnjak II. odvojak, Vinešnjak III. odvojak;

- u naselju Gornji Trpuci:

Babići, Cerjani, Cerjani I., Cerjani II., Gaj (4 - 48) - ulica prolazi naseljima Donji i Gornji Trpuci, Horvati (5 - 17 i 2 - 22) - ulica prolazi naseljima Donji i Gornji Trpuci, Ključi, Križanja, Macekovići, Pod gajom, Topolje."

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/17-01/101

URBROJ: 251-01-05-17-4

Zagreb, 21. ožujka 2017.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.