Na temelju članka 38. točke 16. i članka 79. stavka 5. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10), Gradska skupština Grada Zagreba, na 47. sjednici, 21. veljače 2013., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke o osnivanju mjesnih odbora

 

Članak 1.

 

U Odluci o osnivanju mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09 i 12/10), u članku 2. glavi I. točki 3. riječi: "Miškecov prolaz" zamjenjuju se riječima: "Prolaz sestara Baković".

 

U podtočki 2. Mjesni odbor "August Šenoa" stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO 'August Šenoa':

Mrazovićeva ulica, Šenoina ulica, Trg Josipa Jurja Strossmayera (Strossmayerov trg), Trg kralja Tomislava, Ulica Matice hrvatske (Matična), Ulica Pavla Hatza, Palmotićeva ulica (29 - 59 i 38 - 84), Petrinjska ulica (45 - 89 i 26 - 52), Trg Nikole Zrinskog (11), Ulica kneza Branimira (Branimirova) (1 - 25 i 2 - 4A)."

 

U podtočki 3. Mjesni odbor Cvjetni trg stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Cvjetni trg:

Berislavićeva ulica, Bogovićeva ulica, Margaretska ulica, Masarykova ulica, Prolaz sestara Baković, Obrtnički prolaz, Trg Petra Preradovića, Ulica Frane Petrića, Ulica Nikole Tesle, Ulica Sv. Preobraženja (Preobraženska), Varšavska ulica, Gajeva ulica (1 - 29 i 2 - 26/1), Gundulićeva ulica (1 - 31 i 2 - 28), Ilica (1 - 39), Preradovićeva ulica (1 - 27 i 2 - 28), Marićev prolaz (dio - bez k.br.)."

 

U podtočki 4. Mjesni odbor "Hrvatski narodni vladari" stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO 'Hrvatski narodni vladari':

Trg Drage Iblera, Trg hrvatskih velikana, Ulica Eleonore Patačić (Patačićkina), Ulica kneza Mutimira, Ulica popa Dukljanina (Dukljaninova), Ulica F. Račkoga, Ulica Tadije Smičiklasa (Smičiklasova), Draškovićeva ulica (3 - 19 i 26 - 38), Đorđićeva ulica (31 - 33 i 26), Martićeva ulica (5 - 29 i 2 - 14), Trg žrtava fašizma (1 - 13 i 2 - 12), Ulica kralja Držislava (3 - 5), Ulica kralja Zvonimira (1 - 9), Vlaška ulica (44 - 68A)."

 

U podtočki 5. Mjesni odbor "Knez Mislav" stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO 'Knez Mislav':

Ulica Ivana Šveara (Švearova), Ulica Jurja Križanića (Križanićeva), Ulica kneza Borne, Ulica kneza Domagoja (Domagojeva), Ulica kneza Mislava, Ulica kneza Trpimira (Trpimirova), Draškovićeva ulica (21 - 57 i 40 - 82/1), Trg žrtava fašizma (15 i 14), Ulica kneza Branimira (27 - 39/1 i 6), Ulica kralja Držislava (2 - 14)."

 

U podtočki 7. Mjesni odbor "Kralj Zvonimir" stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO 'Kralj Zvonimir':

Fišerova ulica, Ulica Baltazara Bogišića (Bogišićeva), Ulica Crvenog križa, Ulica Frana Vrbanića (Vrbanićeva), Ulica Ivana Banjavčića (Banjavčićeva), Ulica Ivana Lepušića (Lepušićeva), Ulica Ljudevita Posavskog, Ulica Natka Nodila (Nodilova), Ulica Stjepana Širole (Širolina), Ulica Škendera Fabkovića (Fabkovićeva), Trg kralja Petra Krešimira IV. (2), Ulica Grge Tuškana (Tuškanova) (25 - 41 i 28 - 40), Ulica kneza Branimira (Branimirova) (71), Ulica kralja Zvonimira (18 - 66), Ulica Marka Stančića (Stančićeva) (1 - 13), Ulica Pavla Šubića (Šubićeva) (3 - 15 i 2 - 20), Ulica Vjekoslava Heinzela (Heinzelova) (28 - 54C), Zavrtnica (1 - 15)."

 

U podtočki 11. Mjesni odbor "Pavao Šubić" stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO 'Pavao Šubić':

Park Bartula Kašića, Ulica Bartula Kašića, Ulica fra Filipa Grabovca, Ulica Milana Makanca (Makančeva), Martićeva ulica (67 - 73 i 60 - 72), Trg Eugena Kvaternika (Kvaternikov trg) (10 - 12), Ulica Grge Tuškana (Tuškanova) (3 - 23 i 22 - 26), Ulica kralja Zvonimira (31 - 77), Ulica Marijana Derenčina (Derenčinova) (1 - 27), Ulica Pavla Šubića (Šubićeva) (19 - 69 i 26 - 64), Ulica Vjekoslava Heinzela (Heinzelova) (2 - 26), Vlaška ulica (102 - 126), Park kneza Zdeslava (cijela - bez k.br.).

 

U podtočki 13. Mjesni odbor "Petar Zrinski" stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO 'Petar Zrinski':

Kordunska ulica, Krajiška ulica, Primorska ulica, Trg Vladka Mačeka, Ulica Franje Hochmanna (Hochmannova), Ilica (81 - 119), Prilaz Gjure Deželića (39 - 89/1 i 38 - 80), Ulica Republike Austrije (1 - 35), Ulica Vatroslava Jagića (Jagićeva) (3 - 33A), Ulica Vjekoslava Klaića (Klaićeva) (9 - 35 i 22 - 76)."

 

 

U glavi II. točki 8. riječi: "Jurkovićeva ulica 17" zamjenjuju se riječima: "Ulica Jakova Gotovca 7".

 

U podtočki 1. Mjesni odbor "August Cesarec" stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO 'August Cesarec':

Bakačeva ulica, Dolac, Harmica, Kaptol, Kožarska ulica, Krvavi most, Kurelčeva ulica, Opatovina, Pod zidom, Skalinska ulica, Splavnica, Stube biskupa Duha, Stube kralja Ladislava, Ulica Augusta Cesarca, Ulica Tome Mikloušića (Mikloušićeva), Draškovićeva ulica (2 - 18), Jurišićeva ulica (1 - 25), Mlinske stube (4), Palmotićeva ulica (1 - 9 i 2 - 6), Tkalčićeva ulica (1 - 95 i 2 - 84), Trg bana Josipa Jelačića (1 - 11), Ulica Jurja Branjuga (Branjugova) (1/1 - 1/2), Vlaška ulica (5 - 47 i 2 - 42), Zvonarnička ulica (2), Perivoj biskupa Stjepana II. (cijela - bez k.br.)."

 

U podtočki 2. Mjesni odbor Gornji grad stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Gornji grad:

Cmrok, Demetrova ulica, Dubravkin put, Dverce, Dvoranski prečac, Gradec, Grič, Ilirski trg, Jezuitski trg, Jurjevska ulica, Kamenita ulica, Kapucinske stube, Klanac Grgura Tepečića (Tepečićev klanac), Lisinskoga ulica, Male stube, Mesnička ulica, Mletačka ulica, Opatička ulica, Perivoj srpanjskih žrtava, Streljačka ulica, Strossmayerovo šetalište, Stube Bartola Felbingera (Felbingerove stube), Stube Ivana Zakmardija (Zakmardijeve stube), Trg Braće hrvatskoga zmaja, Trg Franje Markovića (Markovićev trg), Trg Katarine Zrinske (Katarinin trg), Trg sv. Marka, Ulica 29. listopada 1918., Ulica Ambroza i Klotilde Vranicani (Vranicanijeva), Ulica Antuna G. Matoša (Matoševa), Ulica dra Đure Basarička (Basaričkova), Ulica Ivana Dežmana (Dežmanova), Ulica Josipa Eugena Tomića (Tomićeva), Ulica Josipa Freudenreicha (Freudenreichova), Ulica Josipa Kuševića (Kuševićeva), Ulica Jurja Habdelića (Habdelićeva), Ulica Pavla Radića (Radićeva), Ulica sv. Ćirila i Metoda (Ćirilometodska), Ulica Tita Brezovačkoga (Brezovačkoga), Visoka ulica, Vitezovićeva ulica, Vrazovo šetalište, Ilica (2 - 38), Ksaver (1 - 9, 45 - 55, 101 - 193, 2 - 8, 44 - 54 i 100 - 194), Mlinske stube (dio - bez k.br.), Orlovac (dio - bez k.br.), Park Bele IV. (cijela - bez k.br.), Stube Ferde Becića (Becićeve stube) (dio - bez k.br.), Stube Franje Buntaka (cijela - bez k.br.)."

 

U podtočki 3. Mjesni odbor Gupčeva zvijezda stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Gupčeva zvijezda:

Klesarski put, Ksaverska cesta, Mihaljevac, Mirogojska cesta, Naumovac, Nemetova ulica, Podgaj, Radićevo šetalište, Remetska cesta, Tošovac, Ulica Matije Jandrića (Jandrićeva), Zvijezda Matije Gupca (Gupčeva zvijezda), Aleja Hermanna Bollea (17 - 25), Gračanska cesta (10 - 16), Kameniti stol (3 - 29B), Ksaver (11 - 43, 57 - 99, 195 - 215, 10 - 42, 56 - 98 i 196 - 208), Orlovac (3 - 7 i 2), Remetski kamenjak (1 - 9 i 2A - 18E), Mlinovi (dio - bez k.br.), Ulica Ignjata Kristijanovića (Kristijanovićeva) (dio - bez k.br.), Nemetova ulica (3 - 13 i 2), Stube Vilima Svečnjaka (dio - bez k. br.), Ulica Tomislava Janka Šagi-Bunića (cijela - bez k. br.)."

 

U podtočki 5. Mjesni odbor Kraljevec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Kraljevec:

Kraljevec II., Kraljevečki odvojak, Kraljevečki ogranak, Kraljevec (3 - 91 i 8 - 86), Zelengaj (33 - 79, 2 i 4 - 80), Pantovčak (dio - bez k.br.)."

 

U podtočki 6. Mjesni odbor Medveščak stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Medveščak:

Glogovac, Kamenjak, Ljubinkovac stube, Medveščak, Rockefellerova ulica, Stube Baltazara Dvorničića (Dvorničićeve stube), Stube Franje Ivekovića (Ivekovićeve stube), Šalata, Ulica Adolfa Vebera (Veberova), Ulica Antuna Vramca (Vramčeva), Ulica Baltazara Dvorničića (Dvorničićeva), Ulica Benedikta Vinkovića (Vinkovićeva), Ulica Josipa Torbara (Torbarova), Ulica Nike Grškovića (Grškovićeva), Ulica Tome Gajdeka (Gajdekova), Ulica Eduarda Suhina (Suhinova) (1 - 15 i 6 - 12), Ulica Matije Mesića (Mesićeva) (2), Ulica Milana Šufflaya (2), Ulica Vjenceslava Novaka (37), Voćarska cesta (97), Stube Franje Punčeca (cijela - bez k.br.), Svibovac stube (dio - bez k.br.)."

 

U podtočki 7. Mjesni odbor Nova Ves stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Nova Ves:

Jurjeve stube, Kožarske stube, Lepa Ves, Mala ulica, Medvedgradska ulica, Mlinarska cesta, Nova Ves, Stube Šime Ljubića, Ulica Antuna Vrančića (Vrančićeva), Ulica Henrika Degena (Degenova), Ulica Ivana Belostenca (Belostenčeva), Ulica Ivana Znike (Znikina), Ulica Ive Mallina (Mallinova), Ulica Mije Sinkovića (Sinkovićeva), Zavojna ulica, Stube Ferde Becića (Becićeve stube) (1 i 2), Tkalčićeva ulica (88 - 90), Zvonarnička ulica (1 - 9), Ulica Ignjata Kristijanovića (Kristijanovićeva) (dio - bez k.br.)."

 

U podtočki 8. Mjesni odbor Petrova stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Petrova:

Jurkovićeva ulica, Kamaufova ulica, Lobmayerove stube, Trg Petra Petretića (Petretićev trg), Ulica Antuna Heinza (Heinzova), Ulica biskupa Galjufa, Ulica Jakova Gotovca, Petrova ulica (1 - 27 i 2 - 48 A), Trg Eugena Kvaternika (Kvaternikov trg) (1 - 3/3), Ulica Dragutina Domjanića (Domjanićeva) (1 - 27), Vlaška ulica (93 - 133), Stube Mie Slavenske (cijela - bez k.br.)."

 

U podtočki 10. Mjesni odbor "Stjepan Radić" stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO 'Stjepan Radić':

Bosanska ulica, Bučarova ulica, Donje Prekrižje, Hercegovačka ulica, Istarska ulica, Jadranska ulica, Magdićeve stube, Stube Vinka Mandekića, Ulica Didaka Buntića (Buntićeva), Ulica Frana Kršinića, Ulica Gaje Bulata (Bulatova), Ulica Mihovila Pavlinovića (Pavlinovićeva), Ulica Milisava Demerca, Ulica Paskala Buconjića (Buconjićeva), Ulica Vale Vouka, Višnjičke stube, Ilica (90 - 160), Pantovčak (3 - 281, 2 - 280), Šestinski vijenac (66), Šestinski vrh (1 - 3 i 47 - 53), Ulica Stanka Andrijevića (Andrijevićeva) (4 - 30), Vinogradska cesta (2A - 22A), Višnjica (4), Šilobodov put (cijela - bez k.br.)."

 

U podtočki 11. Mjesni odbor Šalata stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Šalata:

Jagodnjak, Javorovac, Klenovac, Ružičnjak, Svibovac, Ulica Aleksandra Alagovića (Alagovićeva), Ulica Andrije Buvine, Ulica Josipa Schrotta (Schrottova), Ulica Valerijana Riesznera, Zmajevac, Aleja Hermanna Bollea (1 - 15A i 2 - 14), Bijenička cesta (5 - 67 i 2 - 54), Horvatovac (95), Srebrnjak (115 - 169), Ulica Eduarda Suhina (Suhinova) (14), Ulica Matije Mesića (Mesićeva) (1 - 35 i 30 - 44A), Ulica Milana Šufflaya (1 - 19 i 4), Ulica Stjepana Babonića (Babonićeva) (89 - 123 i 84 - 118), Voćarska cesta (99 - 115 i 106 - 112), Svibovac stube (dio - bez k.br.)."

 

U podtočki 12. Mjesni odbor Tuškanac stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Tuškanac:

Arnoldova ulica, Davor, Golubovac, Gornje Prekrižje, Jabukovac, Krležin Gvozd, Paunovac, Rokova ulica, Rokov perivoj, Slavujevac, Stube Rikarda Jorgovanića (Jorgovanićeve stube), Stube Šandora A. Alexandera (Alexanderove stube), Šumski prečac, Tuškanac, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica Vladimira Nazora, Vijenac, Zamenhofova ulica, Zamenhofove stube, Ilica (40 - 82), Zelengaj (2A), Kraljevec (dio - bez k.br.), Stube Vilima Svečnjaka (dio - bez k. br.)."

 

U podtočki 13. Mjesni odbor Voćarska stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Voćarska:

Čačkovićeva ulica, Mašekova ulica, Rikardove stube, Stube Toše Dabca, Ulica Aleksandra Ignacija Mikulića (Mikulićeva), Ulica Josipa J. Posilovića (Posilovićeva), Voćarsko naselje, Wickerhauserova ulica, Zeleni dol, Zelenjak, Horvatovac (3 - 93 i 2-106), Srebrnjak (1 - 113), Ulica Stjepana Babonića (Babonićeva) (1 - 87 i 4 - 82), Voćarska cesta (5 - 71 i 4 - 92)."

 

 

U glavi III. točkama 1., 6. i 13. riječi: "Vrbik 10" zamjenjuju se riječima: "Ulica Lavoslava Ružičke 26".

 

Podtočka 1. Mjesni odbor Cvjetnica mijenja se i glasi:

"1. Mjesni odbor Cvjetnica (skraćeno: MO Cvjetnica) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, kojega granica kreće od točke na granici gradskih četvrti Trešnjevka - sjever i Trnje, odnosno na raskrižju SAVSKE CESTE i ULICE GRADA VUKOVARA i nastavlja prema istoku južnom stranom ULICE GRADA VUKOVARA do objekta Ulica grada Vukovara 54, gdje skreće prema jugu, obuhvaćajući objekte POLJIČKE ULICE i izuzimajući objekte u ULICI VRBIK i ULICI LAVOSLAVA RUŽIČKE do ŠETALIŠTA JURIJA GAGARINA, te nastavlja južnom stranom ŠETALIŠTA JURIJA GAGARINA do SLAVONSKE AVENIJE. Skreće prema zapadu sjevernom stranom SLAVONSKE AVENIJE do SAVSKE CESTE, odnosno granice gradskih četvrti Trnje i Trešnjevka - sjever. Nastavlja u smjeru sjevera granicom gradskih četvrti Trnje i Trešnjevka - sjever do početne točke.

Ulice i trgovi na području MO Cvjetnica:

Poljička ulica, Ulica Veselka Tenžere, Zeleni trg, Savska cesta (41 - 107/5), Šetalište Jurija Gagarina (10) (od Savske ceste do Vrbika), Ulica grada Vukovara (52A - 54)."

 

U podtočki 2. Mjesni odbor Cvjetno naselje stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Cvjetno naselje:

Aleja Vlade Antolića, Cvjetno naselje I., Cvjetno naselje II., Cvjetno naselje III., Cvjetno naselje IV., Prudi II., Trnjanska struga, Trnjanska struga I., Trnjanska struga II., Trnjanska struga V., Trnjanska struga VI., Trnjanske ledine II., Trnjanske ledine III., Trnjanske ledine IV., Trnjanske ledine V., Trnjanske ledine VI., Ulica Josipa Marohnića, Cvjetna cesta (17, 21A), Miramarska cesta (125 i 132 - 134), Odranska ulica (12 - 16), Paromlinska cesta (101 - 115 i 148 - 148A/1), Prisavlje (3 i 4 - 14) (od Cvjetne ceste do HTV-a), Prudi (5 - 27 i 10 - 34A) (zapadno od Avenije Većeslava Holjevca), Prudi IV. (7 - 11 i 4 - 14) (zapadno od Avenije Većeslava Holjevca), Slavonska avenija (6 - 6A) (od Odranske ulice do Avenije Većeslava Holjevca), Obala dr. Savke Dabčević Kučar (dio - bez k.br.)."

 

U podtočki 3. Mjesni odbor Kanal stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Kanal:

Dubravkin trg, Plinarsko naselje, Supilova ulica, Trg Luke Botića (Botićev trg), Ulica Andrije Čubranovića (Čubranovićeva), Ulica Dinka Ranjine (Ranjinina), Ulica Eugena Podaubskoga (Podaupskoga), Ulica Ivana Bunića Vučićevića (Bunićeva), Ulica Ivana Zahara (Zaharova), Ulica Mavra Vetranića (Vetranićeva), Ulica Meda Pucića (Pucićeva), Ulica Pere Budmanija (Budmanijeva), Ulica Petra Hektorovića (Hektorovićeva), Ulica Petra Sorkočevića (Sorkočevićeva), Ulica Petra Zoranića (Zoranićeva), Ulica Spiridiona Brusine (Brusinina), Ulica Šiška Menčetića (Menčetićeva), Vrtić I., Vrtić II., Avenija Marina Držića (1 - 27), Radnička cesta (1 - 47 i 10 - 54) (od Avenije Marina Držića do Ulice grada Vukovara), Ulica grada Vukovara (241 - 271), Ulica Vjekoslava Heinzela (58 - 70A), Zavrtnica (17 - 21 i 18 - 36)."

 

U podtočki 4. Mjesni odbor "Marin Držić" stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO 'Marin Držić':

Breznička I., Breznička II., Crni put, Nalješkovićeva ulica, Njivice, Njivice I., Njivice II., Njivice III., Njivice IV., Njivice V., Njivice VI., Palić, Palić mali, Pile I., Pile II., Pile III., Ulica Cvijete Zuzorić, Vranovina, Vranovinski ogranak I., Vranovinski ogranak II., Zlatarićev prilaz, Avenija Marina Držića (4 - 46), Kruge (3 - 45), Strojarska cesta (2 - 14), Ulica grada Vukovara (235 - 239A i 220 - 240), Slavonska avenija (dio - bez k.br. od Kruga do Avenije Marina Držića)."

 

U podtočki 5. Mjesni odbor Martinovka stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Martinovka:

Bednjanska ulica, Dobranska ulica, Galovačka ulica, Koranska ulica, Koturaška cesta, Kupska ulica, Mrežnička ulica, Plitvička ulica, Radonjska ulica, Sutlanska ulica, Trg Stjepana Radića, Unska ulica, Zelinska ulica, Miramarska cesta (1 - 25 i 2 - 22), Miramarski podvožnjak (3 - 15 i 2 - 4), Paromlinska cesta (5 - 23 i 2), Savska cesta (39 - 39/1), Strojarska cesta (13 - 19), Trnjanska cesta (1 - 11F), Ulica grada Vukovara (33 - 229), Park Adolfa Mošinskog (cijela - bez k.br.), Park Stjepana Srkulja (cijela - bez k.br.)."

 

U podtočki 8. Mjesni odbor Sigečica stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Sigečica:

Brijunska ulica, Čiovska ulica, Hvarska ulica, Korčulanska ulica, Kornatska ulica, Lopudska ulica, Mljetska ulica, Murterska ulica, Olibska ulica, Paška ulica, Pašmanska ulica, Pelješka ulica, Rapska ulica, Šipanska ulica, Šoltanska ulica, Ugljanska ulica, Ulica Frana Folnegovića (Folnegovićeva), Zlarinska ulica, Zmajanska ulica, Avenija Marina Držića (31 - 39), Radnička cesta (51 - 75 i 80 - 82) (od Ulice grada Vukovara do Heinzelove ulice), Slavonska avenija (1 - 3) (od Avenije Marina Držića do Radničke ceste - sjeverna strana), Ulica grada Vukovara (242 - 282), Ulica Vjekoslava Heinzela (Heinzelova) (78 - 98), Park 148. brigade (cijela - bez k.br.)."

 

U podtočki 9. Mjesni odbor Staro Trnje stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Staro Trnje:

Blatnička ulica, Drinska ulica, Drinjačka ulica, Fojnička ulica, Križna cesta, Novska ulica, Praćanska I., Praćanska II., Slimska ulica, Starotrnjanska ulica, Trnjanski nasip, Trnjanski nasip I., Trnjanski nasip II., Trnjanski nasip III., Trnjanski nasip IV., Trnjanski nasip V., Ulica Albe Vidakovića, Ulica Blaža Lorkovića, Ulica Dragice Hotko, Ulica Ivana Metelka, Ulica Ive Hergešića, Ulica Josipa Andreisa, Ulica Josipa Andrića, Ulica Mate Ujevića, Ulica Stjepana Mihalića, Ulica Vinka Jeđuta, Usorska I., Usorska II., Usorska III., Usorska ulica, Kruge (80 - 80A), Prudi (2) istočno od Avenije Većeslava Holjevca, Trnjanska cesta (87 - 117 i 108 - 140A), Ulica Vladimira Ruždjaka (2 i 2B - 22), Avenija Većeslava Holjevca (dio - bez k.br. od Slavonske avenije do Mosta slobode), Prudi IV. (dio - bez k.br. istočno od Avenije Većeslava Holjevca), Obala trnjanskih branitelja (dio - bez k.br.)."

 

U podtočki 10. Mjesni odbor Trnjanska Savica stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Trnjanska Savica:

Gruška ulica, Lastovska ulica, Miljackina ulica, Trnjanska Savica, Ulica Ljerke Šram, Ulica Zinke Kunc, Ulica Zvonimira Rogoza, Avenija Marina Držića (64 - 108), Ulica Vladimira Ruždjaka (7 - 39 i 2A), Kruge (dio - bez k.br. od Slavonske avenije do Lastovske ulice), Prisavlje (dio - bez k.br. od Ulice Vladimira Ruždjaka do Lastovske), Obala trnjanskih branitelja (dio - bez k.br.)."

 

U podtočki 11. Mjesni odbor Trnje stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Trnje:

Bosutska ulica, Jankovačka ulica, Jelaspoljska ulica, Karašićka ulica, Krivajska ulica, Orljavička ulica, Rujnička ulica, Sprečka ulica, Šumetlička ulica, Trg kardinala Franje Šepera, Trnjanski zavoj I., Ukrinska ulica, Ulica Ljubomira Marakovića, Ulica Petra Grgeca, Vrbanjska ulica, Vučanska ulica, Kruge (4 - 64), Trnjanska cesta (21 - 65 i 36 - 90A), Trnjanski zavoj II. (4), Trnjanski zavoj IV. (1 i 2), Ulica grada Vukovara (84 - 86), Slavonska avenija (dio - bez k.br. od Avenije Većeslava Holjevca do Kruga), Ulica Hrvatske bratske zajednice (dio - bez k.br.)."

 

U podtočki 12. Mjesni odbor Veslačko naselje stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Veslačko naselje:

Veslačka ulica, Prisavlje (2) (od Savske ceste do Cvjetne ceste - južna strana), Savska cesta (153 - 193), Obala dr. Savke Dabčević Kučar (dio - bez k.br.)."

 

 

U glavi IV. točki 10. riječi:"Vinec 3" zamjenjuju se riječima:"Vinec 1".

 

U podtočki 1. Mjesni odbor Bukovac stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Bukovac:

Bukovac, Bukovački obronak, Bukovački ogranak I., Bukovački ogranak II., Bukovački ogranak III., Bukovački ogranak IV., Bukovački vijenac, Bukovački vijenac I. odvojak, Bukovački vijenac II. odvojak, Bukovački zavoj, Bukovečke stube, Donji Brezinščak, Gornji Bukovac I. odvojak, Gornji Bukovac II. odvojak, Gornji Bukovac III. odvojak, I. Bukovački obronak, I. Požarinje, II. Bukovački obronak, II. Požarinje, III. Požarinje, IV. Požarinje, IX. Bukovački ogranak, IX. Požarinje, Jaslice, Jurja Ves, Jurja Ves I. odvojak, Jurja Ves II. odvojak, Jurja Ves III. odvojak, Korana, Kosa, Kosa I. odvojak, Mogilska ulica, Mogilske stube I., Mogilske stube II., Oboj, Oboj I. odvojak, Oboj II. odvojak, Oboj III. odvojak, Oboj IV. odvojak, Oboj V. odvojak, Oboj VI. odvojak, Obojski gaj, Obojski put, Obronak, Prilesje (1 - 1A, 3 - 115 i 2 - 62), Podravski put, Požarinje, Predškolska ulica, Prilesje I. odvojak, Prilesje II. odvojak, Prilesje III. odvojak, Prilesje IV. odvojak, Prilesje V. odvojak, Prilesje VI. odvojak, Sedlo, Trnac, Trnac I. odvojak, V. Bukovački ogranak, V. Požarinje, VI. Bukovački ogranak, VI. Požarinje, VII. Bukovački ogranak, VII. Požarinje, VIII. Bukovački ogranak, VIII. Požarinje, Vranićeva ulica, X. Požarinje, XI. Požarinje, XII. Požarinje, Zeleni kut, Brezinščak (5 - 9 i 4B - 16), Gajščak (5A), Gornji Bukovac (1 - 163, 2 - 16 i 18 - 184), Jazbina (63), Melinišće (3 - 3D), Prilesje (1, 1A, 3 - 115 i 2 - 62)."

 

U podtočki 3. Mjesni odbor Dobri Dol stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Dobri Dol:

Ulica Viktora Cara Emina, Dobri Dol, Donji prečac, Gorjanovićeva ulica, Gornji prečac, I. Jordanovački odvojak, Jordanovački put, Ulica Rikarda Katalinića Jeretova, Klanjčić, Lukovac, Mirnovac, Osredak, Podvršje, Ulica Celestina Medovića (Medovićeva), Ulica Ferde Kovačevića (Kovačevićeva), Ulica Mije Kišpatića (Kišpatićeva), Bukovačka cesta (37), Jordanovac (33 - 121 i 36 - 110), Petrova ulica (35A - 167 i 60 - 80), Ulica Ivana Filipovića (5 - 37 i 12 - 40)."

 

U podtočki 4. Mjesni odbor Dotrščina stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Dotrščina:

Čretski odvojak, Jazbinski gaj I., Jazbinski gaj II., Jazbinski odvojak I., Jazbinski odvojak II., Jazbinski odvojak III., Jazbinski odvojak IV., Jazbinski odvojak IX., Jazbinski odvojak V., Jazbinski odvojak VI., Jazbinski odvojak VII., Jazbinski odvojak VIII., Jazbinski odvojak X., Vrteci, Avenija Gojka Šuška (1), Čaplinec (37 - 51), Čret (3 - 141, 2 - 2D i 6 - 64), Gornji Bukovac (16B - 16C), Jazbina (1 - 61, 63A - 153 i 4 - 148), Melinišće (5 - 13 i 4 - 10), Svetošimunska cesta (61 - 107 i 80 - 88), Štefanovec (13 - 15 i 2 - 4)."

 

U podtočki 6. Mjesni odbor Kozjak stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Kozjak:

Bijenički ogranak I., Bijenički ogranak II., Bijenički ogranak III., Borik, Brestovac, Dolčić, Donji Rim, Fratrovac, Fučkovec, Gorički odvojak, Hrastik, Hrastovac, Jasenik, Korito, Kozjačić, Kozjak, Kozjak I. odvojak, Lašćinske ledine, Lašćinski Borovec, Lipovac I., Lipovac II., Lipovac III., Mali dol, Rim, Rimski jarak, Rimski odvojak, Smrekovac, Šljivik, Veliki dol, Barutanski jarak (157 - 161), Bijenička cesta (97 - 141 i 92A - 188), Gorice (7 - 75 i 2 - 58I), Lašćinska cesta (85 - 151 i 84 - 142), Rebar (5 - 29 i 2 - 46)."

 

U podtočki 7. Mjesni odbor Maksimir stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Maksimir:

Barutanski breg, Barutanski breg I., Barutanski breg II., Barutanski breg III., Barutanski ogranak II., Barutanski ogranak IV., Barutanski ogranak V., Bukov dol, Cvjetni dol, I. Rebar, Mohorovičićeva ulica, Ogrizekova ulica, Pajalićeva ulica, Pančićeva ulica, Park maksimirskih branitelja, Pilarova ulica, Prisoj, Rebrovac, Rebrovac I., Rebrovac II., Rebrovac III., Salopekova ulica, Tućanova ulica, Ulica Frana Kesterčaneka (Kesterčanekova), Vrhovčev vijenac, Barutanski jarak (7 - 153 i 8 - 150A), Bukovačka cesta (39 - 153A i 2 - 132), Maksimirska cesta (125), Prilesje (1B - 1F), Rebar (31 - 163 i 52 - 120), Gornji Bukovac (dio - bez k.br. od Svetošimunske ceste do V. Požarinja), Maksimirski perivoj (1 - 11), Stube Uroščak (cijela - bez k.br.), Stube Veselka Senjaka (cijela - bez k.br.)."

 

U podtočki 8. Mjesni odbor Maksimirska naselja stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Maksimirska naselja:

Aleja Antuna Augustinčića, Babićev prilaz, Brkljačićeva ulica, Fakultetsko dobro, Hegedušićeva ulica, Hitrecova ulica, I. Ravnice, II. Ravnice, III. Ravnice, IV. Ravnice, IX. Ravnice, Maksimirski perivoj (2-6), Maksimirsko naselje II., Maksimirsko naselje III., Maksimirsko naselje IV., Park Narodne zaštite, Prilaz Slave Raškaj, Radauševa ulica, Ravnice, Šeferova ulica, Trg Augustina Kažotića (Kažotićev trg), Trg Milovana Zoričića (Zoričićev trg), Ulica Aleksandra Hondla (Hondlova), Ulica Anastasa Popovića (Popovićeva), Ulica Antuna Jakića (Jakićeva), Ulica Antuna Kontaka (Kontakova), Ulica Dragutina Albrechta (Albrechtova), Ulica Eugena Sabljića (Sabljićeva), Ulica Filipa Rabusa (Rabusova), Ulica Frana Kuralta (Kuraltova), Ulica Franje Sollara (Sollarova), Ulica Franje Tomšića (Tomšićeva), Ulica Franje Župana (Županova), Ulica Jurja Dalmatinca, Ulica Lavoslava Hartmanna (Hartmannova), Ulica Luke Stiplošeka (Stiplošekova), Ulica Mije Krešića (Krešićeva), Ulica Milana Lenucija (Lenucijeva), Ulica Nikole Badovinca (Badovinčeva), Ulica Nikole Kollera (Kollerova), Ulica Slavoljuba Bulvana (Bulvanova), Ulica Tvrtka Miloša, V. Ravnice, VII. Ravnice, VIII. Ravnice, X. Ravnice, XI. Ravnice, Maksimirska cesta (127 - 129 i 128 - 152A), Svetice (1), Svetošimunska cesta (23 - 33A i 76), Ulica Divka Budaka (19 i 18), Ulica kneza Branimira (Branimirova) (73 - 119 i 8 - 10), Svetice (dio - bez k.br. od Maksimirske ceste do Ulice Divka Budaka - istočna strana), Ulica Dragutina Mandla (dio - bez k.br. neparna strana)."

 

U podtočki 9. Mjesni odbor Mašićeva stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Mašićeva:

Benkovićeva ulica, Božidarevićeva ulica, Duknovićeva ulica, Jordanovačke livade I., Jordanovačke livade II., Klovićeva ulica, Trg Vlaha Bukovca (Bukovčev trg), Ulica Bele Čikoša (Čikoševa), Ulica dr. Pavla Markovca, Ulica Franje Krežme (Krežmina), Ulica Franje Pokornoga (Pokornoga), Ulica Ivana Rendića (Rendićeva), Ulica Josipa Račića (Račićeva), Ulica Klementa Crnčića (Crnčićeva), Ulica Lavoslava Švarca (Švarcova), Ulica Miroslava Kraljevića (Kraljevićeva), Ulica Nikole Mašića (Mašićeva), Ulica Rudolfa Valdeca (Valdecova), Ulica Vjekoslava Karasa (Karasova), Bukovačka cesta (1- 27), Jordanovac (1 - 23 i 2 - 8), Maksimirska cesta (51 - 123), Petrova ulica (84 - 184)."

 

U podtočki 10. Mjesni odbor Remete stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Remete:

Bezgovec, Biškupec breg, Bukovečki krč, Bukovečki krč II., Ulica Ivana Česmičkoga, Črešnjevec, Gospočak, Hrastov gaj, Ivirščak, Kesten brijeg, Kostanjevec, Kratki dol, Ledine, Lješnjakovec, Mirni dol, Pavlinski prilaz, Pustoselina, Remete, Remetski Banjščak, Studeni breg, Šušnjići, Tihi dol, Ulica Anđele Horvat, Veselišće, Vinec, Brezinščak (4 - 4A), Bukovačka cesta (155 - 361 i 140 - 412), Čaplinec (55 - 59), Gajščak (5 - 59 i 2 - 54), Gorice (77 - 117/1 i 60 - 116A), Kameniti stol (31 - 41A i 2 - 42), Kvintička ulica (1 - 29 i 2 - 26), Kvintički odvojak (2 - 24), Remetski kamenjak (15 - 17 i 20 - 74A)."

 

U podtočki 11. Mjesni odbor Ružmarinka stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Ružmarinka:

Ružmarinka, Ulica Dragutina Hirca (Hirčeva), Ulica Matije Smodeka (Smodekova), Ulica Nikole Škrlca (Škrlčeva), Ulica Tome Blažeka (Blažekova), Maksimirska cesta (46 - 120), Svetice (2 - 8) (od Maksimirske ceste do Ulice Divka Budaka - zapadna strana), Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja (3 - 5 i 2 - 6), Ulica Augusta Harambašića (Harambašićeva) (7 - 23 i 2 - 26), Ulica Dragojla Kušlana (Kušlanova) (3 - 37A i 2 - 36), Ulica kralja Zvonimira (103 - 137), Ulica Pavla Štoosa (Štoosova) (7 - 27 i 12 - 38)."

 

 

U glavi V. podtočki 1. Mjesni odbor Borongaj - Lugovi stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Borongaj - Lugovi:

Beramska ulica, Borongajski lug, Brgodski put, Cunjska ulica, Gologorička ulica, Grdoselska ulica, Grožnjanska ulica, Kanfanarska ulica, Lozarinska ulica, Marčanska ulica, Oprtaljski put, Podmejska ulica, Savudrijska ulica, Skorušička ulica, Sovinjačka ulica, Šušnjevička ulica, Tinjanska ulica, Trgetska ulica, Vižinadska ulica, Žbandajski put, Žminjska ulica, Borongajska cesta (83 - 83G i 104), Getaldićeva ulica (1 - 5), Senjska ulica (16 - 18), Slavonska avenija (9 - 11B) (od Ulice grada Gospića do potoka Štefanovec - sjeverna strana), Ulica grada Gospića (1A - 7), Ulica kneza Branimira (Branimirova) (12), Ulica Marijana Čavića (1 - 1B i 2 - 2A), Vukomerec (1 - 41A, 41C, 41D i 2 - 44)."

 

U podtočki 2. Mjesni odbor "Bruno Bušić" stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO 'Bruno Bušić':

Borongaj aerodrom, Brckovljanska ulica, Prikrajska ulica, Ravenska ulica, Ulica Ante Jakšića, Ulica Jure Kaštelana, Ulica književnika Milana Begovića (Milana Begovića), Ulica književnika Antuna Branka Šimića (Antuna Branka Šimića), Ulica književnika Dinka Šimunovića (Dinka Šimunovića), Ulica književnika Hanibala Lucića (Hanibala Lucića), Ulica književnika Janka Leskovara (Janka Leskovara), Ulica književnika Ksavera Šandora Gjalskog (Ksavera Šandora Gjalskog), Ulica književnika Vladimira Vidrića (Vidrićeva), Ulica Milana Pavelića, Borongajska cesta (53 - 81C), Šetalište Vesne Parun (cijela - bez k.br.)."

 

U podtočki 3. Mjesni odbor Donje Svetice stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Donje Svetice:

Cerjanska ulica, Dugoselska ulica, Hrebinečka ulica, Lipnička ulica, Livadarski odvojak I., Livadarski odvojak II., Livadarski odvojak IV., Livadarski odvojak V., Livadarski odvojak VI., Livadica, Lonjička ulica, Lupoglavska ulica, Nartska ulica, Negovečka ulica, Oborovska ulica, Pisanička ulica, Planinska ulica (1 - 13A, 17 i 2 - 26), Stara Peščenica I., Šćitarjevska ulica, Ulica Lucijana Vranjanina, Vugrovečka ulica, Donje Svetice (9 - 95 i 8 - 40), Ivanićgradska ulica (2 - 52), Livadarski put (9 - 27/1 i 18 - 52), Turopoljska ulica (29), Ulica Charlesa Darwina (8 - 14), Ulica grada Vukovara (273 - 275), Ulica Vjekoslava Heinzela (Heinzelova) (51 - 65)."

 

U podtočki 4. Mjesni odbor Ferenščica stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Ferenščica:

Andrilovečka ulica, Čemernička ulica, Ferenščica I., Ferenščica II., Ferenščica IV., Ferenščica IX., Ferenščica V., Ferenščica VI., Ferenščica VII., Ferenščica X., Ferenščica XI., II. Andrilovečka ulica, II. Ferenščica I. odvojak, II. Ferenščica II. odvojak, II. Ferenščica III. odvojak, II. Ferenščica IV. odvojak, II. Ferenščica V. odvojak, II. Ferenščica VI. odvojak, II. Ferenščica VII. odvojak, III. Andrilovečka ulica, IV. Andrilovečka ulica, Ivekovićeva ulica, Ježevska ulica, Kopčevečka ulica, Leprovička ulica, Lovinčićeva ulica, Puhovska ulica, Šaškovečka ulica, Ulica majstora Buvine, Donje Svetice (99A - 131 i 46 - 48E), Getaldićeva ulica (8), Ivanićgradska ulica (73 - 79 i 54 - 66), Slavonska avenija (7), Ulica grada Vukovara (284), Ulica Marijana Čavića (9 i 4 - 8), Ulica Vjekoslava Heinzela (Heinzelova) (71), Radnička cesta (dio - bez k.br. od Heinzelove ulice do Slavonske avenije), Ulica grada Gospića (dio bez k.br., cijela parna strana)."

 

U podtočki 5. Mjesni odbor Folnegovićevo naselje stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Folnegovićevo naselje:

Bachova ulica, Benešićeva ulica, Miletićeva ulica, Sachsova ulica, Strozzijeva ulica, Ulica Augusta Cilića, Ulica Dubravka Dujšina, Ulica Janka Rakuše, Ulica Joze Laurenčića, Ulica Milke Trnine, Avenija Marina Držića (89 - 89A), Gavellina ulica (1 - 3 i 2 - 32), Savica I. (3), Slavonska avenija (8) (od Avenije Marina Držića do Savice I. - južna strana), Ulica Frana Krste Frankopana (3 - 5) (cijela neparna strana)."

 

U podtočki 8. Mjesni odbor Kozari Bok stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Kozari Bok:

II. Radnički put, III. Radnički put, IV. Radnički put, Kozari Bok, Kozari Bok I. odvojak, Kozari Bok II. odvojak, Kozari Bok III. odvojak, Kozari Bok IV. odvojak, Kozari Bok IV.a odvojak, Kozari Bok IX. odvojak, Kozari Bok V. odvojak, Kozari Bok VI. odvojak, Kozari Bok VII. odvojak, Kozari Bok VIII. odvojak, V. Radnički put, VI. Radnički put, Kanalski put (1), Koledovčina (1 - 15 i 2 - 10) (od Slavonske avenije do Kanalskog puta), Radnička cesta (109 - 147/1) (od Slavonske avenije do Kanalskog puta - istočna strana), Slavonska avenija (55 i 14 - 54) (od Radničke ceste do željezničke pruge kod Rakitnice - južna strana), Ulica Gordana Lederera (1 i 2-4), Ulica Nede Krmpotić (cijela - bez k.br.)."

 

U podtočki 9. Mjesni odbor Kozari Putevi stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Kozari Putevi:

I. Kozari put, I. Kozari put I. odvojak, I. Kozari put II. odvojak, I. Kozari put III. odvojak, I. Kozari put IV. odvojak, I. Kozari put IX. odvojak, I. Kozari put V. odvojak, I. Kozari put VI. odvojak, I. Kozari put VII. odvojak, I. Kozari put VIII. odvojak, I. Kozari put X. odvojak, I. Kozari put XI. odvojak, I. Kozari put XII. odvojak, I. Kozari put XII.a odvojak, I. Kozari put XII.b odvojak, I. Kozari put XIII. odvojak, I. Kozari put XIII.a odvojak, I. Kozari put XIV. odvojak, I. Kozari put XIX. odvojak, I. Kozari put XV. odvojak, I. Kozari put XVI. odvojak, I. Kozari put XVII. odvojak, I. Kozari put XVIII. odvojak, I. Kozari put XX. odvojak, I. Kozari put XXI. odvojak, II. Kanalski put, II. Kanalski put I. odvojak, II. Kanalski put II. odvojak, II. Kanalski put III. odvojak, II. Kanalski put IV. odvojak, II. Kanalski put IX. odvojak, II. Kanalski put V. odvojak, II. Kanalski put VI. odvojak, II. Kanalski put VII. odvojak, II. Kanalski put X. odvojak, II. Kozari put, II. Kozari put I. odvojak, II. Kozari put II. odvojak, II. Kozari put III. odvojak, III. Kozari put, III. Kozari put II. odvojak, III. Kozari put III. odvojak, III. Kozari put IV. odvojak, IV. Kozari put, Kanalski put (15 i 12 - 64), Kanalski put I. odvojak, Kanalski put II. odvojak, Kanalski put II. a odvojak, Kozari, Kozari I. odvojak, Kozari II. odvojak, V. Kozari put, VI. Kozari put, VII. Kozari put, Radnička cesta (169 - 173) (od Kanalskog puta do željezničke pruge - istočna strana), Žitnjačka cesta, (1 - 3), Koledovčina (dio - bez k.br., od Kanalskog puta do Radničke ceste)."

 

U podtočki 10. Mjesni odbor Peščenica stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Peščenica:

Bistrička ulica, Čerinina ulica, Čučerska ulica, Doljani, Dubravska ulica, Dvorište, Galovićeva ulica, Granešinska ulica, Kozarčaninova ulica, Naselak, Privlačka ulica, Resnička ulica, Retkovečka ulica, Sesvetska ulica, Stara Peščenica II., Stara Peščenica IV., Stara Peščenica V., Tenjska ulica, Trpinjska ulica, Ulica Alberta Ognjana Štrige (Štrigina), Ulica Hermana Bužana (Bužanova), Ulica Lavoslava Vukelića (Vukelićeva), Ulica Petra Petrovića Njegoša (Njegoševa), Livadarski put (1 - 7 i 6 - 14), Svetice (15 - 33A i 22 - 52), Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja (7 - 11 i 6A - 12), Ulica Augusta Harambašića (Harambašićeva) (31 - 53 i 28 - 66), Ulica Bogoslava Šuleka (Šulekova) (37 - 45 i 36 - 42A), Ulica Divka Budaka (1 - 17 i 2 - 16), Ulica Dragojla Kušlana (Kušlanova) (39 - 65 i 40 - 52A), Ulica Ferde Rusana (Rusanova), (17 - 21 i 20 - 24), Ulica kralja Zvonimira (68 - 124), Ulica Vjekoslava Heinzela (Heinzelova) (27 - 47D), Ulica kneza Branimira (Branimirova) (dio - bez k.br. od Heinzelove ulice do Ulice Divka Budaka)."

 

U podtočki 11. Mjesni odbor Petruševec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Petruševec:

Črnkovečka ulica, I. Petruševec, I. Petruševec I. odvojak, I. Petruševec II. odvojak, I. Petruševec III. odvojak, I. Petruševec IV. odvojak, I. Petruševec V. odvojak, I. Petruševec VI. odvojak, II. Petruševec, III. Petruševec, Mičevečka ulica, Novi Petruševec, Novi Petruševec I. odvojak, Novi Petruševec II. odvojak, Radnička cesta (210 - 302E) (od k.br. 210 do Domovinskog mosta - zapadna strana), Vrtni put (1 - 9 i 12)."

 

U podtočki 12. Mjesni odbor Resnik stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Resnik:

I. Resnik I. odvojak, II. Resnik, III. Resnik, IV. Resnik, Ulica Mije Haleuša, V. Resnik, V. Resnik I. odvojak, V. Resnik II. odvojak, V. Resnik III. odvojak, Čulinečka cesta (263 - 271 i 248 - 252), I. Resnik (41 - 161 i 36 - 262), Slavonska avenija (56 - 106) (od željezničke pruge kod Rakitnice do granice naselja - južna strana), III. Struge (56)."

 

U podtočki 13. Mjesni odbor Savica Šanci stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Savica Šanci:

Budaševska ulica, Bukevjanska ulica, Buševačka ulica, Capraška ulica, Čičanska ulica, Dvorska ulica, Farkašićka ulica, Galdovska ulica, Gustelnička ulica, Hrastelnička ulica, Jazvenička ulica, Kuševačka ulica, Lekenička ulica, Letovanićka ulica, Majstorska ulica, Matijevička ulica, Miševečka ulica, Mraclinska ulica, Obrtnička ulica, Orlanska ulica, Poduzetnička ulica, Pokupska ulica, Rakitovečka ulica, Savica I. (1 - 1A, 7 - 155 i 2 - 104), Savica II., Šegrtska ulica, Šiljakovinska ulica, Španovička ulica, Trgovačka ulica, Ulica Bože i Nikole Bionde, Ulica Dane Duića, Ulica Davora Zbiljskog, Ulica grada Chicaga, Ulica I. gardijske brigade "Tigrovi", Ulica Zdeslava Turića, Velikogorička ulica, Žažinska ulica, Avenija Marina Držića (91 - 107), Gavellina ulica (40), Radnička cesta (178 - 208/1) od Slavonske avenije do k.br 208 - zapadna strana, Slavonska avenija (10) od Savice I. do Radničke ceste - južna strana, Vrtni put (4 - 4A i 32 - 40), Prilaz Safveta-bega Bašagića (cijela - bez k.br.), Ulica Frana Krste Frankopana (dio - bez k.br., cijela parna strana)."

 

U podtočki 14. Mjesni odbor Volovčica stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Volovčica:

Kolarova ulica, Kosorova ulica, Kriška ulica, Kutinska ulica, Ludinska ulica, Moslavački trg, Osekovska ulica, Popovačka ulica, Prilaz sv. Josipa Radnika, Racinova ulica, Trg Stjepana Konzula, Trg Volovčica, Ulica Frana Alfirevića, Ulica Hermana Dalmatina, Voloderska ulica, Zapoljska ulica, Borongajska cesta (46 - 100), Getaldićeva ulica (2 - 4), Ivanićgradska ulica (3 - 71), Planinska ulica (15), Turopoljska ulica (2 - 46), Ulica grada Gospića (1), Ulica grada Vukovara (dio - bez k.br. od Ivanićgradske ulice do Ulice grada Gospića), Šetalište Ranka Marinkovića (cijela - bez k.br.)."

 

U podtočki 16. Mjesni odbor Žitnjak stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Žitnjak:

I. Struge, II. Struge, III. Struge, IV. Struge, Žitnjak, Žitnjak Bogdani, Žitnjak Bogdani I. odvojak, Žitnjak Bogdani II. odvojak, Žitnjak Bogdani III. odvojak, Žitnjak Bogdani IV. odvojak, Žitnjak Bogdani V. odvojak, Žitnjak I. odvojak, Žitnjak II. odvojak, Žitnjak Kovačići, Žitnjak Kovačići II. odvojak, Žitnjak Kovačići III. odvojak, Žitnjak Martinci, Žitnjak Martinci I. odvojak, Čulinečka cesta (283 - 287E), Radnička cesta (173D - 177) (od željezničke pruge do Domovinskog mosta - istočna strana), Žitnjačka cesta (9 - 25 i 8 - 44)."

 

 

U glavi VI. podtočki 1. Mjesni odbor Buzin stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Buzin:

- u naselju Buzin:

Babići, Baneki, Bani (17 - 83 i 20 - 110) - ulica prolazi naseljima Buzin i Zagreb; Bani I. odvojak, Bani II. odvojak, Bujini, Buzinska cesta, Buzinski krči, Buzinski prilaz, Cebini, Grdenići, Krčmarići, Odranski prilaz (1 - 13 i 20 - 20/1) - ulica prolazi naseljima Odra i Buzin; Ulica Ivice Šnjarića, Ulica mladosti, Ulica mladosti I. odvojak, Ulica mladosti II. odvojak, Ulica mladosti III. odvojak, Ulica Thomasa Jeffersona, Velika cesta (3 - 41) - ulica prolazi naseljima Buzin, Hrašće Turopoljsko, Mala Mlaka i Odra; Vlahovci, Avenija Većeslava Holjevca (55 i 64) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Buzin, Odra i Veliko Polje i vodi prema V. Gorici;

- u naselju Zagreb:

Bani (3 i 4 - 18) - ulica prolazi naseljima Buzin i Zagreb."

 

U podtočki 2. Mjesni odbor Dugave stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Dugave:

Abramovićeva ulica, Albinijeva ulica, Čalogovićeva ulica, Domačinovićeva ulica, Hribarov prilaz, Školski prilaz, Vajdin vijenac, Vijenac Frane Gotovca, Gomboševa ulica (2 - 24), Kauzlarićev prilaz (7 - 17) - neparna strana; Kramarići (2 - 6) - parna strana; Miškinina ulica (9 i 62 - 66A), Murati (1 i 2) - dio zapadno od Sarajevske ceste; Ulica Aleksandra Brdarića (5) - neparna strana; Ulica Savezne Republike Njemačke (1 i 1B - 3) - od Vatikanske ulice do Avenije Većeslava Holjevca; Ulica sv. Mateja (1 - 131, 38 - 70A i 110 - 126), Sarajevska cesta - dio - bez k.br. od Vatikanske ulice do Ulice Aleksandra Brdarića - zapadna strana."

 

U podtočki 3. Mjesni odbor Hrelić stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Hrelić:

Dedovići, Draganići, Havidićeva ulica, Hrelićka ulica, Hrelićka zavrtnica, Hrelićki prolaz, Matunov odvojak, Matunova ulica, Ulica Aladara Baranyaija, Ulica Janka Holjca, Ulica Josipa Seissla, Ulica Juraja Denzlera, Ulica Stjepana Planića, Ulica Stjepana Podhorskog, Gomboševa ulica (26 - 36), Kauzlarićev prilaz (2) - parna strana; Kramarići (1 - 29) - neparna strana; Miškinina ulica (66B - 68A), Sarajevska cesta (37 - 43 i 52 - 68) - od Ulice Aleksandra Brdarića do kraja - zapadna strana; Aleksandra Brdarića (2 - 34) - parna strana; Ulica sv. Mateja (72 - 108B), Avenija Većeslava Holjevca (dio - bez k.br., od Ulice Savezne Republike Njemačke do granice naselja)."

 

U podtočki 4. Mjesni odbor Jakuševec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Jakuševec:

Gata, Jakuševečka ulica, Jakuševečka ulica I. odvojak, Jakuševečka ulica II. odvojak, Kamenarka, Mikulinci, Sajmišna cesta, Tišinska ulica, Tišinska ulica I. odvojak, Tišinska ulica II. odvojak, Tišinska ulica III. odvojak, Tišinska ulica IV. odvojak, Ulica Karla Metikoša, Ulica sv. Roka, Murati (5 - 15 i 4A - 32) - dio istočno od Sarajevske ceste; Sarajevska cesta (3 - 29) - od Mosta mladosti do Jakuševečke ulice - istočna strana, Ulica Milana Mladenovića (cijela - bez k.br.)."

 

U podtočki 5. Mjesni odbor Sloboština stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Sloboština:

Nežićeva ulica, Park Hrvatskoga zrakoplovstva, Savska poljana, Ulica Karela Zahradnika, Ulica Mije Siloboda Bolšića, Ulica Stjepana Gradića, Ulica Vladimira Varićaka, Avenija Većeslava Holjevca (25 - 39) - od Islandske do Ulice Savezne Republike Njemačke - istočna i sjeverna strana ulice; Islandska ulica (2) - parna strana; Miškinina ulica (1 - 7 i 2 - 42), Oreškovićeva ulica (25 - 55 i 20A - 28), Ulica Nikole Andrića (1 - 3/1 i 16) - dio južno od Avenije Dubrovnik, Ulica Milutina Milankovića (cijela - bez k.br.), Ulica Vilima Fellera (cijela - bez k.br.)."

 

U podtočki 7. Mjesni odbor Središće stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Središće:

Brodska ulica, Perivoj Središće, Stonska ulica, Ulica Brune Bušića, Ulica Ede Murtića, Ulica Ivana Šibla, Ulica Julija Knifera, Ulica Ksenije Kantoci, Ulica Vjenceslava Richtera, Ulica Vojina Bakića, Avenija Dubrovnik(17), Ulica Damira Tomljanovića - Gavrana (5 - 17 i 2 - 12) - od Avenije Većeslava Holjevca do Ulice Savezne Republike Njemačke; Ulica Nikole Andrića (29 - 29/2) - dio sjeverno od Avenije Dubrovnik; Ulica Savezne Republike Njemačke (2 - 8) - od Ulice Damira Tomljanovića - Gavrana do Avenije Dubrovnik - zapadna strana; Obala 8. svibnja 1945. (dio - bez k.br.)."

 

U podtočki 8. Mjesni odbor Travno stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Travno:

Kopernikova ulica, Park Travno, Ulica Božidara Magovca, Vatikanska ulica, Sarajevska cesta (6) - od Ukrajinske ulice do Vatikanske ulice - zapadna strana; Ulica Savezne Republike Njemačke (1A i 12)."

 

U podtočki 9. Mjesni odbor Utrine stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Utrine:

Balotin prilaz, Baradin prilaz, Barčev trg, Fancevljev prilaz, Hrastin prilaz, Ivšićev prilaz, Karamanov prilaz, Katićev prilaz, Kombolova ulica, Maretićeva ulica, Marjanovićev prilaz, Skokov prilaz, Strohalov prilaz, Šišićeva ulica, Ukrajinska ulica, Avenija Dubrovnik (36 - 46) - od Ulice Savezne Republike Njemačke do Sarajevske ceste - južna strana; Sarajevska cesta - dio - bez k.br. - od Avenije Dubrovnik do Ukrajinske ulice - zapadna strana; Ulica Savezne Republike Njemačke - dio - bez k.br. - od Avenije Dubrovnik do Ukrajinske ulice, Ulica Nade Klaić (cijela - bez k.br.), Ulica Zulejke Stefanini Tućan (cijela - bez k.br.)."

 

U podtočki 10. Mjesni odbor Veliko Polje stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Veliko Polje:

- u naselju Veliko Polje:

Avenija Većeslava Holjevca (cijela - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Buzin, Odra i Veliko Polje; vodi prema V. Gorici); Biševska ulica, Bračka ulica, Cavtatska ulica, Cetinska ulica, Divuljska ulica, Dračevička ulica, Galijska ulica, Goranska ulica, Imotska ulica, Kaštelanska ulica, Nadinska ulica, Obrovačka ulica, Poljudska ulica, Prokljanska ulica, Solinska ulica, Velikopoljska ulica, Viška ulica, Žeževička ulica, Prilaz Zagrebačkoj cesti (5 - 7), Betinska ulica (cijela - bez k.br.), Bibinjska ulica (cijela - bez k.br.), Gradačka ulica (cijela - bez k.br.), Maslenička ulica (cijela - bez k.br.), Novaljska ulica (cijela - bez k.br.), Sabunička ulica (cijela - bez k.br.), Tkonska ulica (cijela - bez k.br.), Tribunjska ulica (cijela - bez k.br.), Uskopska ulica (cijela - bez k.br.);

- u naselju Odra:

Avenija Većeslava Holjevca (cijela - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Buzin, Odra i Veliko Polje; vodi prema V. Gorici."

 

U podtočki 11. Mjesni odbor Zapruđe stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Zapruđe:

Adamičeva ulica, Baburičina ulica, Balokovićeva ulica, Lojenov prilaz, Meštrovićev trg, Park Vjekoslava Majera, Trumbićeva ulica, Vankina ulica, Vučetićev prilaz, Avenija Dubrovnik (25) (od Ulice Savezne Republike Njemačke do Sarajevske ceste - sjeverna strana), Sarajevska cesta - dio - bez k.br. - od Mosta mladosti do Avenije Dubrovnik - zapadna strana; Ulica Savezne Republike Njemačke - dio - bez k.br. - od Ulice Damira Tomljanovića - Gavrana do Avenije Dubrovnik - istočna strana, Obala 8. svibnja 1945. (dio - bez k.br.), Ulica Damira Tomljanovića - Gavrana (dio - bez k.br.) - od Ulice Savezne Republike Njemačke do Sarajevske ceste."

 

 

U glavi VII. podtočki 1. Mjesni odbor Blato stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Blato:

Bačurina ulica, Borovčica, Delkovečka ulica, Furjanićka ulica, Goleška ulica, Holjakova ulica, Imprićeva ulica, Kanalska ulica, Kupinečka ulica, Ograjska ulica, Pisančev put, Pogačićeva ulica, Put Loparica, Rastočka ulica, Sućova ulica, Ščukančeva ulica, Ulica Kate Mlinarić, Ulica Jurja Njavre, Ulica Mladena Fiolića, Vodirova ulica, Zdihovska ulica, Brezovička cesta (48E - 84B) (ulica prolazi naseljima Zagreb, Brezovica, Hudi Bitek i Zadvorsko), Jadranska avenija (11), Karlovačka cesta (61 - 207 i 2, 4 - 86)."

 

U podtočki 2. Mjesni odbor Botinec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Botinec:

- u naselju Botinec:

Dupci (29F) - ulica prolazi naseljima Botinec i Odranski Obrež; Ulica dr. Luje Naletilića (86) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Botinec, Brezovica i Odranski Obrež;

- u naselju Brezovica:

Ulica dr. Luje Naletilića (88 - 120) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Botinec, Brezovica i Odranski Obrež;

- u naselju Odranski Obrež:

Dupci (3 - 29A i 6 - 6G) - ulica prolazi naseljima Botinec i Odranski Obrež; Stari dvor (29B - 35) - ulica prolazi naseljima Gornji Čehi i Odranski Obrež; Ulica dr. Luje Naletilića (67 - 85) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Botinec, Brezovica i Odranski Obrež;

- u naselju Zagreb:

Botinečka ulica, Botinečke dužice, Botinečki kuti, Diogeneševa ulica, Jurine, Lesičine, Trg botinečkih branitelja, Ulica Baščanske ploče, Ulica Cesarićeva Slapa, Ulica Demetrove Teute, Ulica Dunda Maroja, Ulica Đuke Begovića, Ulica Đurđice Agićeve, Ulica Filipa Latinovicza, Ulica Gundulićeve Dubravke, Ulica Gupčeve lipe, Ulica Ivice Kičmanovića, Ulica Kolarove Breze, Ulica kontese Nere, Ulica Kozarčeve Tene, Ulica Marulićeve Judite, Ulica Modre rijeke, Ulica Pavla Šegote, Ulica Pere Kvržice, Ulica Petrice Kerempuha, Ulica Reljkovićeva Satira, Ulica Šegrta Hlapića, Ulica Šenoine Branke, Ulica Velog Jože, Ulica Zlatarova zlata, Ulica Zoranićevih Planina, Brezovička cesta (21E, 21G - 21Ji 21M - 51) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Brezovica, Hudi Bitek i Zadvorsko; Sisačka cesta (2 - 2D) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Donji Čehi; Ulica dr. Luje Naletilića (25 - 27, 29 - 65/1 i 32 - 84) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Botinec, Brezovica i Odranski Obrež."

 

U podtočki 3. Mjesni odbor Čehi stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Čehi:

- u naselju Donji Čehi:

Bulićeva ulica, Lucmanova ulica, Sisačka cesta (67A - 69 i 30 - 42) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Donji Čehi; Turopoljska ulica, Ulica Slavka Čora (51 - 67) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Donji i Gornji Čehi;

Ulica remetinečkih žrtava (15 - 21 i 8 - 18) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Gornji Čehi; Ulica Slavka Čora (1 - 43 i 4 - 64) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Donji i Gornji Čehi; Stari dvor (1 - 33A i 2 - 26) - ulica prolazi naseljima Gornji Čehi i Odranski Obrež;

- u naselju Zagreb:

Sisačka cesta III. odvojak, Sisačka cesta IV. odvojak, Ulica remetinečkih žrtava (1 - 13 i 2 - 6) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Gornji Čehi; Ulica Slavka Čora (2 - 2A) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Donji i Gornji Čehi; Mrkšina ulica, Sisačka cesta (65A - 67, 20 - 20A i 22 - 28) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Donji Čehi."

 

U podtočki 4. Mjesni odbor Hrašće stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Hrašće:

Bačurini, Cvetkovići, Hrašćanska ulica, Kosi, Krajačići, Križanići (1 - 33B i 4 - 30B) - ulica prolazi naseljima Hrašće Turopoljsko i Odra; Malopoljska ulica (40) - ulica prolazi naseljima Hrašće Turopoljsko i Odra; Nova cesta (3 - 19 i 2 - 14) - ulica prolazi naseljima Hrašće Turopoljsko i Odra; Novozagrebačka ulica, Odranska ulica (3 - 27 i 4 - 14) - ulica prolazi naseljima Hrašće Turopoljsko i Odra; Pinturska ulica, Šafranići, Trg Jurja Muliha, Ulica Antuna Arbanasa, Ulica Antuna Arbanasa I. odvojak, Ulica Antuna Kolarića, Ulica braće Korenika, Velika cesta (95 - 101 i 92 - 108) - ulica prolazi naseljima Buzin, Hrašće Turopoljsko, Mala Mlaka i Odra; Vrtna ulica."

 

U podtočki 5. Mjesni odbor Hrvatski Leskovac stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Hrvatski Leskovac:

Biljanska ulica, Ciglarska ulica, Demerje (1 - 3, 149A i 2 - 2A), Gajić, Graševačka ulica, Ivančica, Jezeranska ulica, Kalinovo, Kostanjevička ulica, Krasnička ulica, Krška ulica, Leskovački brijeg, Markulinka, Mejna ulica, Mladinska ulica, Molbička ulica, Nedeljska ulica, Novi put, Pavlovačka ulica, Pilinka, Podokićka ulica, Potočna ulica, Povrtlarska ulica, Povrtnica, Prečna ulica, Pružna ulica, Ribarska ulica, Skradnička ulica, Stajnička ulica, Stara cesta, Tratinska ulica, Travarski odvojak, Travarsko, Trg hrvatskih branitelja Domovinskog rata, Tvornička ulica, Ulica 15. travnja 1944. godine, Uska ulica, Zastavnice, Zelena ulica, Gornjodemerska ulica (38 - 56) - ulica prolazi naseljima Demerje i Hrvatski Leskovac, Ulica Mirka Bedeka (1 - 93, 8 - 68 i 78 - 86)."

 

U podtočki 6. Mjesni odbor Ježdovec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Ježdovec:

- u naselju Ježdovec:

Biškupići, Ježdovečka ulica (7B - 141 i 2Z - 144) - ulica prolazi naseljima Ježdovec i Lučko; Ježdovečki odvojak, Keseri, Kušnjačići, Mikulini, Prkanj, Racka ulica, Starča (16) - ulica prolazi naseljima Ježdovec i Lučko - produžetak ulice iz naselja Lučko zbog izgrađenih novih zgrada; Studeni I., Studeni II., Vojkovićka, Vukasi;

- u naselju Zagreb:

Ljubljanska avenija (18 -20)."

 

U podtočki 7. Mjesni odbor Kajzerica stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Kajzerica:

Južna obala II., Južna obala III., Južna obala IV., Južna obala IX., Južna obala VI., Južna obala VII., Južna obala VIII., Podbrežje III., Podbrežje IV., Podbrežje IX., Podbrežje V., Podbrežje VI., Podbrežje VII., Podbrežje VIII., Podbrežje X., Podbrežje XI., Podbrežje XII., Podbrežje XII.a, Podbrežje XIII., Podbrežje XIV., Puževa ulica, Ulica Stjepana Bencekovića, Ulica Jozsefa Antalla, Ulica Radoslava Cimermana, Ulica Ivana Rogića, Avenija Dubrovnik (5 - 15A) - od rotora do Avenije Većeslava Holjevca - sjeverna strana; Avenija Većeslava Holjevca (10) - od Mosta slobode do Avenije Dubrovnik; Jadranska avenija (2 - 2B), Remetinečka cesta (1 - 15 i 2 - 28), Obala Ivana Supeka (cijela - bez k.br.), Ulica Žarka Dolinara (cijela - bez k.br.) i Riječka ulica (cijela - bez k.br.)."

 

U podtočki 8. Mjesni odbor Lanište stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Lanište:

Lanište (1 - 19 i 10 - 26), Remetinečka cesta (60 - 100A, 106), Ulica Vice Vukova (dio - bez k.br.)."

 

U podtočki 9. Mjesni odbor Lučko stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Lučko:

- u naselju Lučko:

Borovik, Bugarova ulica (1 - 19) - ulica prolazi naseljima Hrvatski Leskovac i Lučko; Dolenica (1 - 43A i 2 - 14) - ulica prolazi naseljima Hrvatski Leskovac i Lučko; Gaj, Hrastovićka ulica, Hrvatskoselska ulica (1 - 3 i 4 - 42) - ulica prolazi naseljima Hrvatski Leskovac i Lučko; Ivičeki, Ježdovečka ulica (1 - 5H i 2 - 2T) - ulica prolazi naseljima Ježdovec i Lučko; Lasinjska ulica, Lučki odvojak, Lučko, Parkanj, Predanić (13 - 15 i 4 - 10) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Lučko; Puškarićeva ulica (1 - 83 i 2 - 122) - ulica prolazi naseljima Hrvatski Leskovac i Lučko; Rožmanka, Sijačevo šetalište, Starča (1 - 13 i 2 - 14) - ulica prolazi naseljima Ježdovec i Lučko; Unčanska ulica, V. Vrbice, Ventilatorska cesta (2 - 12) - ulica prolazi naseljima Hrvatski Leskovac i Lučko; Vrbice, Vrbice I., Vrbice II., Vrbice III.;

- u naselju Hrvatski Leskovac:

Bugarova ulica (2 - 16) - ulica prolazi naseljima Hrvatski Leskovac i Lučko; Delićeva ulica, Dolenica (47 - 69) - ulica prolazi naseljima Hrvatski Leskovac i Lučko; Hojnikova ulica, Hrvatskoselska ulica (3A - 3G) - ulica prolazi naseljima Hrvatski Leskovac i Lučko; Poljski put, Puškarićeva ulica (1A - 1D) - ulica prolazi naseljima Hrvatski Leskovac i Lučko; Ventilatorska cesta (1A - 11 i 14 - 24) - ulica prolazi naseljima Hrvatski Leskovac i Lučko; Zgrabljićeva ulica, Ulica Mirka Bedeka (74, 90);

- u naselju Zagreb:

Predanić (5 - 11) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Lučko; Jadranska avenija (6 - 6/9), Karlovačka cesta (221 i 94 - 100)."

 

U podtočki 10. Mjesni odbor Mala Mlaka stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Mala Mlaka:

Gradska ulica, Igrališna ulica, Iver, Lakunski put, Laskočica (1 - 33 i 2 - 60) - ulica prolazi naseljima Mala Mlaka i Odra; Malomlačka ulica (37 - 125/1 i 2 - 136) - ulica prolazi naseljima Mala Mlaka i Odra; Malomlački odvojak, Velika cesta (cijela - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Buzin, Hrašće Turopoljsko, Mala Mlaka i Odra."

 

U podtočki 11. Mjesni odbor Odra stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Odra:

Ulica Ivana Lackovića Croate, Carica, Đačka ulica, Križanići (41 i 24 - 40) - ulica prolazi naseljima Hrašće Turopoljsko i Odra; Laskočica (33B - 59) - ulica prolazi naseljima Mala Mlaka i Odra; Malomlačka ulica (3 - 35) - ulica prolazi naseljima Mala Mlaka i Odra; Malopoljska ulica (1 - 17 i 6) - ulica prolazi naseljima Hrašće Turopoljsko i Odra; Nova cesta (27 - 75 i 48 - 52) - ulica prolazi naseljima Hrašće Turopoljsko i Odra; Nova cesta I. odvojak, Odranska ulica (29 - 169 i 18 - 156) - ulica prolazi naseljima Hrašće Turopoljsko i Odra; Odranska zavrtnica, Odranski odvojak, Odranski prilaz (2 - 18D) - ulica prolazi naseljima Odra i Buzin; Odranski vijenac, Ulica Božidara Antonića, Ulica Jurja Barabaše, Ulica Petra Šimage, Ulica svetog Izidora, Velika cesta (47 - 91 i 6 - 90) - ulica prolazi naseljima Buzin, Hrašće Turopoljsko, Mala Mlaka i Odra; Mirna ulica (cijela - bez k.br.)."

 

U podtočki 12. Mjesni odbor Remetinec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Remetinec:

Dugootočka ulica, Jagatići, Jaruščica, Remetinec, Remetinečki gaj, Trg Narodne zaštite, Brezovička cesta (1 - 21D, 21F, 21K i 2 - 48) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Brezovica, Hudi Bitek i Zadvorsko; Karlovačka cesta (1 - 47 i 2E), Lanište (28-32), Remetinečka cesta (102C - 104B i 110 - 122), Ulica dr. Luje Naletilića (2 - 30C) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Botinec, Brezovica i Odranski Obrež; Jadranska avenija (dio - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Hrvatski Leskovac; Ulica Vice Vukova (dio - bez k.br.)."

 

U podtočki 14. Mjesni odbor Siget stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Siget:

Aleja pomoraca, Alkarski put, Brodograditeljska aleja, Froudeova ulica, Park mladenaca, Prilaz Ivana Visina, Prilaz Vladislava Brajkovića, Resselova ulica, Sortina ulica, Trg senjskih uskoka, Trg Svetog Križa, Avenija Dubrovnik (6 - 16) - od Ulice Radoslava Cimermana do Avenije Većeslava Holjevca - južna strana; Avenija Većeslava Holjevca (12 - 22) - od Avenije Dubrovnik do Islandske ulice - zapadna strana ulice; Siget (7 - 17, 21A - 23 i 6 - 22F), Park 102. brigade Hrvatske vojske (cijela - bez k.br.), Radmanovačka ulica (dio - bez k.br.)."

 

U podtočki 15. Mjesni odbor Sveta Klara stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Sveta Klara:

Burićev odvojak, Burićeva ulica, Čavoglavska ulica, Glogovečka ulica, Horvatova ulica, I. Ledinski odvojak, I. Proveni put, II. Ledinski odvojak, II. Proveni put, III. Proveni put, IV. Proveni put, Kotorvaroška ulica, Kralji, Kučar I., Kučar II., Kučar III., Kučar IV., Ledinski put, Lukoranska ulica, Odvojak Lukoranske ulice, Otočec, Perjasička ulica, Posedarska ulica, Posedarska ulica I. odvojak, Posedarska ulica II. odvojak, Posedarska ulica III. odvojak, Posedarska ulica IV. odvojak, Saljska ulica, Sinjska ulica, Sisačka cesta I. odvojak, Sisačka cesta II. odvojak, Sunjska ulica, Svetoklarska ulica, Turanjska ulica, Ulica Antuna Tota, Ulica dr. Luje Naletilića odvojak, Ulica Franje Malnara, Ulica Franje Malnara I. odvojak, Ulica Franje Malnara II. odvojak, Ulica Franje Malnara III. odvojak, Ulica Franje Malnara IV. odvojak, Ulica Franje Malnara IX. odvojak, Ulica Franje Malnara V. odvojak, Ulica Franje Malnara VI. odvojak, Ulica Franje Malnara VII. odvojak, Ulica Franje Malnara VIII. odvojak, Ulica Milana Šenoe, Utinjska ulica, Utinjska ulica I. odvojak, Utinjska ulica II. odvojak, V. Proveni put, Zelengorska ulica, Avenija Većeslava Holjevca (30 - 60) (od Islandske do Ulice Savezne Republike Njemačke - zapadna i južna strana ulice), Mrkšina ulica (1 - 69 i 2 - 72), Oreškovićeva ulica (1 - 21/2 i 2 - 20), Radmanovačka ulica (1 - 35 i 2 - 26), Siget (19 - 19D), Sisačka cesta (1 - 19D i 20B) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Donji Čehi; Ulica dr. Luje Naletilića (1 - 23P i 29) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Botinec, Brezovica i Odranski Obrež."

 

 

U glavi VIII. točki 2. riječi:"Selska cesta 48" zamjenjuju se riječima:"Selska cesta 44".

 

U podtočki 1. Mjesni odbor "Antun Mihanović" stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO 'Antun Mihanović':

Cernička ulica, Drenovačka ulica, Garićgradska ulica, Gorjanska ulica, Iločka ulica, Kamengradska ulica, Šarengradska ulica, Trg Dražena Petrovića, Ulica Florijana Andrašeca, Nova cesta (103 - 151), Šetalište Jurija Gagarina (4) - od Nove ceste do Savske ceste; Savska cesta (14 - 108), Tratinska ulica (1 - 79 i 2), Ulica grada Vukovara (3 - 23 i 14 - 20), Zagrebačka avenija (2 - 2C) - od Savske ceste do Nove ceste - sjeverna strana."

 

U podtočki 2. Mjesni odbor Ciglenica stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Ciglenica:

Andraševečka ulica, Bistranska ulica, Brdovečka ulica, Desinićka ulica, Erpenjska ulica, Hruševečka ulica, Humska ulica, II. Zagorska ulica, Ivanečka ulica, Kumrovečka ulica, Lovrečanska ulica, Miljanska ulica, Oroslavska ulica, Poznanovečka ulica, Pregradska ulica, Prišlinska ulica, Pušćanska ulica, Razvorska ulica, Rozganska ulica, Selnička ulica, Sutinska ulica, Tuheljska ulica, Ulica Mate Meršića (Meršićeva), Vinagorska ulica, Zabočka ulica, Zlatarska ulica, Žutnička ulica, Klanječka ulica (5 - 47 i 4 - 40), Selska cesta (35 - 49 i 26 - 90A), Stubička ulica (7 - 63 i 2/1 - 70), Vodovodna ulica (20A - 20C), Zagorska ulica (1 - 81 i 2 - 90), Krapinska ulica (dio - bez k.br.), Munjarski put (dio - bez k.br.), Park pravednika među narodima (cijela - bez k.br.)."

 

U podtočki 4. Mjesni odbor Ljubljanica stavak 2. mijenja se i glasi:

Ulice i trgovi na području MO Ljubljanica:

Bilogorska ulica, Đakovačka ulica, Fruškogorska ulica, Garićka ulica, Kaptolska ulica, Ljubljanica, Maceljska ulica, Majevička ulica, Mitrovačka ulica, Mosorska ulica, Nijemčanska ulica, Prugina ulica, Psunjska ulica, Subotička ulica, Svetoivanska ulica, Širokobriška ulica, Šljivarska ulica, Trešnjevac, Uskočka ulica, Velebitska ulica, Višnjevac, Voćarski put, Dinarska ulica (1 - 67 i 2 - 52), Fallerovo šetalište (36A - 88), Lazinska ulica (35 - 41 i 24 - 40), Pakračka ulica (1 - 7 i 2 - 6), Ulica Dragutina Golika (83 - 131), Ulica Matka Baštijana (Baštijanova) - dio - bez k.br. od Fallerovog šetališta do Ulice Dragutina Golika - južna strana."

 

U podtočki 6. Mjesni odbor Pongračevo stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Pongračevo:

Bersečka ulica, Creska ulica, Harmička ulica, II. Barilovićka, Istarski trg, Jablanovečka ulica, Kastavska ulica, Labinska ulica, Ladučka ulica, Lošinjska ulica, Lovranska ulica, Mošćenička ulica, Mošćenički odvojak, Opatijski trg, Pazinska ulica, Poljanička ulica, Premanturska ulica, Prudnička ulica, Puljska ulica, Rovinjska ulica, Slatinska ulica, Šenkovečka ulica, Trg Slavoljuba Penkale, Trstenička ulica, Učkina ulica, Ulica Ivana Fiamina (Fiaminova), Ulica Ivana Rabara (Rabarova), Ulica Jurja Dobrile (Dobrilina), Ulica Matka Mandića (Mandićeva), Ulica Vjekoslava Spinčića (Spinčićeva), Ulica Vladimira Gortana (Gortanova), Veprinačka ulica, Vidovgradska ulica, Vitezićeva ulica, Fallerovo šetalište (35 - 39), Ozaljska ulica (91 - 105H i 126 - 152), Selska cesta (90B - 136), Stubička ulica (71 - 109 i 74 - 108), Ulica Matka Baštijana (Baštijanova) (1 - 41A i 2 - 50) - od Selske ceste do Fallerovog šetališta; Zelengradska ulica (6)."

 

U podtočki 7. Mjesni odbor Rudeš stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Rudeš:

Anina grana, Anina ulica, Bastajski put, Bijeljinska ulica, Busovačka ulica, Čabarska ulica, Delnička ulica, Dežanovečki put, Draganićka grana, Draganićka ulica, Dugavska ulica, Erdutski put, Goraždanska ulica, Grahovljanski put, Grubišnopoljski put, I. Anina ulica, I. Banjalučka ulica, I. Rudeški ogranak, I. Trebevićki ogranak, I. Zagrebački odvojak, Igmanska ulica, II. Anina ulica, II. Anina ulica I. ogranak, II. Anina ulica II. ogranak, II. Posavska ulica, II. Rudeški ogranak, II. Trebevićki ogranak, II. Zagrebački odvojak, III. Rudeški ogranak, III. Trebevićki ogranak, IV. Rudeški ogranak, Jablanska ulica, Jablanska ulica I. odvojak, Jablanska ulica II. odvojak, Jezerska ulica, Josipdolska ulica, Končanički put, Korenička ulica, Kraljevrški put, Kreševska ulica, Lađevački put, Lužanska ulica, Mostarska ulica, Netretićka ulica, Oriovačka ulica, Peščanska grana, Pešćanska ulica, Pisarovinska ulica, Podravska ulica, Posavska ulica, Prenjska ulica, Prilaz Grge Antunca, Ratarska ulica, Rudeški odvojak, Rudeški ogranak, Rudeški put, Rumska ulica, Sedlarička ulica, Skradska ulica, Slankamenska ulica, Sošićka ulica, Stara Jablanska ulica, Šidska ulica, Šokačka ulica, Topolnica, Travnička ulica, Trebevićka ulica, Ulica Arnošta Grunda, Ulica Dragutina Freudenreicha, Ulica Emila Kutijara, Ulica Ervine Dragman, Ulica Ive Raića, Ulica Josipa Gostiča, Ulica Josipa Pavića, Ulica Margarete Froman, Ulica Marija Šimenca, Ulica Milana Langa, Ulica Mile Dimitrijević, Ulica Milice Mihičić, Ulica Nine Vavre, Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića, Ulica Vike Podgorske, Ulica Vlade Habuneka, Uljanički put, V. Rudeški ogranak, Vivodinska ulica, Vlašićka ulica, Vrbovska ulica, Zenička ulica, Lazinska ulica (51 - 69 i 46 - 66), Rudeška cesta (3 - 87 i 2 - 136/1), Selačka ulica (22 - 22/1), Zagrebačka avenija (92 - 94) - od Ulice Dragutina Golika do Zagrebačke ceste - sjeverna strana; Zagrebačka cesta (137 - 233)."

 

 

U glavi IX. podtočki 1. Mjesni odbor Gajevo stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Gajevo:

Bjelovarska ulica, Daruvarska ulica, Fužinska ulica, Graničarska ulica, Granička ulica, Hudovljanska ulica, Ilirska grana, Ilirska ulica, Jelašićev odvojak, Jelašićeva ulica, Kamenička ulica, Klekova ulica, Koprivnička ulica, Krašićka ulica, Križevačka ulica, Nečujamska ulica, Ogulinska ulica, Oštarijska ulica, Predovečka ulica, Repinečka ulica, Sigetečka ulica, Smiljanska ulica, Sudovečka ulica, Svibanjska ulica, Trogirska ulica, Ulica Antuna Stipančića, Ulica Antuna Štrbana, Ulica Augusta Prosenika, Ulica Janeza Polde, Ulica Josipa Prikrila, Ulica Ladislava Štritofa, Ulica Luke Kaliterne, Ulica Marijana Dragmana, Ulica Martina Pušteka, Ulica Stjepana Ljubića Vojvode, Ulica Vlade Ranogajca, Ulica Zvonimira Cimermančića, Vojakovačka ulica, Žurkovska ulica, Dinarska ulica (60), Hrgovići (31 - 51 i 2- 20), Našička ulica (1 - 27 i 2 - 26), Ulica Bernarda Vukasa (1 - 29 i 14 - 16), Ulica Hrvoja Macanovića (1 - 27 i 2 - 14), Horvaćanska cesta (dio - bez k.br.) - od potoka Črnomerec do Hrgovića; Jarunska ulica (dio - bez k.br.) - od potoka Črnomerec do potoka Kustošak; Zagrebačka avenija (dio - bez k.br.) - od Ilirske ulice do ulice Hrgovići - južna strana."

U podtočki 3. Mjesni odbor Jarun stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Jarun:

Bartolići, Borovci, Božavska ulica, Brušanska ulica, Drašnička ulica, Dugoratska ulica, Filipjakovska ulica, Fočići, Gomirska ulica, Homerska ulica, Jarun, Jarunska obala, Jelšanska ulica, Kajakaški prilaz, Kistanjska ulica, Komiška ulica, Komiški odvojak, Kosinjska ulica, Krapanjska ulica, Kružna ulica, Kuparska ulica, Kupjačka ulica, Lokvarska ulica, Marinska ulica, Medačka ulica, Mrkopaljska ulica, Orebićka ulica, Otavička ulica, Pakoštanska ulica, Palagruška ulica, Park prijateljstva, Perušićka ulica, Petrine, Platačka ulica, Pločanska ulica, Podkapelska ulica, Poljana Borisa Hanžekovića, Poljana Zdenka Mikine, Postirska ulica, Primoštenska ulica, Ravnogorska ulica, Ribički prilaz, Rogoznička ulica, Skijaški prilaz, Staglišće, Stobrečka ulica, Sućurajska ulica, Sukošanska ulica, Sumartinska ulica, Supetarska, Šestanovačka ulica, Trpanjska ulica, Tučepska ulica, Ulica Ante Pandakovića, Ulica Augusta Piazze, Ulica Ferdinanda Budickog, Ulica Franje Wölfla, Ulica Gordana Jankovića, Ulica Hinka Würtha, Ulica Ivana Arapovića, Ulica Josipa Palade, Ulica Josipa Vogrinca, Ulica Lovre Ratkovića, Ulica Marice Barić, Ulica Predraga Heruca, Velalučka ulica, Vrisnička ulica, Zaostroška ulica, Zatonska ulica, Živogoška ulica, Županići, Aleja Matije Ljubeka (1 - 39 i 8), Horvaćanska cesta (71 i 120 - 146A) - od Hrgovića do Ulice Hrvatskog sokola; Hrgovići (55 - 113 i 22 - 38), Jarunska ulica (21 - 35), Našička ulica (29 - 67 i 28 - 144), Ulica Bernarda Vukasa (33 - 55 i 22 - 32), Ulica Hrvatskog sokola (49 - 81), Ulica Hrvoja Macanovića (29 - 61 i 16 - 26), Ulica don Petra Šimića (cijela - bez k.br.), Zagrebačka avenija (dio - bez k.br.) - od ulice Hrgovići do Ulice Hrvatskog sokola - južna strana."

 

U podtočki 4. Mjesni odbor Knežija stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Knežija:

Albaharijeva ulica, Budvanska ulica, Kalinovica, Karinska ulica, Kliška ulica, Knežija, Kninska ulica, Konjička ulica, Ninska ulica, Omiška ulica, Papova ulica, Park Hrvatskog proljeća, Poljana Dragutina Kalea, Poljana Josipa Brunšmida, Poljana Jurja Andrassyja, Poljana Vladimira Njegovana, Poljana Zvonimira Dražića, Prozorska ulica, Skradinska ulica, Stara Knežija, Stolačka ulica, Ujevićeva ulica, Ulica Alberta Bazale, Ulica Antona Dolenca, Ulica braće Cvijića, Ulica Ćire Truhelke, Ulica Davorina Bazjanca, Ulica fra Luje Marune, Ulica Grge Novaka, Ulica Jaroslava Šidaka, Ulica Josipa Gigla, Ulica Josipa Roglića, Ulica Ludovika Zelenka, Ulica Rudolfa Bićanića, Ulica Stjepana Romića, Ulica Stjepana Škreblina, Vitasovićeva poljana, Horvaćanska cesta (3 - 53B i 6 - 54) - od Savske ceste do Selske ceste; Nova cesta (171 - 183 i 178 - 194B), Savska cesta (116 - 206), Selska cesta (215 - 217), Zadarska ulica (57 - 79 i 56 - 80), Zagrebačka avenija (1 - 5A) - od Savske ceste do Selske ceste - južna strana."

 

U podtočki 5. Mjesni odbor Prečko stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Prečko:

Baranovićeva ulica, Beethovenova ulica, Bezdanska ulica, Dekanići, Dobronićeva ulica, Futoška ulica, Höndelova ulica, Jarnovićeva ulica, Komarevska ulica, Lhotkina ulica, Ulica Ivana Matetića-Ronjgova, Mlake, Nebojanska ulica, Odakova ulica, Odžačka ulica, Palanjačka ulica, Paljetkova ulica, Petrovaradinska ulica, Prečko, Sibeliusova ulica, Ulica Josipa Slavenskog, Starobrodska ulica, Štefanićeva ulica, Tavankutska ulica, Tijardovićeva ulica, Tucmani, Ulica Bedricha Smetane, Ulica Bele Bartoka, Ulica Božidara Kunca, Ulica Branimira Sakača, Ulica Dore Pejačević, Ulica Josipa Hatzea, Ulica Lovre Matačića, Ulica Marijane Radev, Vrbje, Vrbje odvojak, Vunarići, Žednički put, Horvaćanska cesta (168 - 176), Malogorička ulica (14 - 32/5), Vrbani (2), Zagrebačka avenija (9 - 11)."

 

U podtočki 6. Mjesni odbor Vrbani stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Vrbani:

Cenkovečka ulica, Cirkovljanska ulica, Domašinečka ulica, Hrženička ulica, Kutnjački put, Kuzminečka ulica, Lipanjska ulica, Listopadska ulica, Lopatinečka ulica, Ožujska ulica, Palinovečka ulica, Rujanska ulica, Siječanjska, Srpanjska ulica, Travanjska ulica, Vukanovečka ulica, Aleja Matije Ljubeka (2 -6), Horvaćanska cesta (75 - 77 i 148 - 166), Malogorička ulica (47 i 44 - 46), Rudeška cesta (87A - 179 i 140 - 246), Vrbani (17 - 31 i 6 - 24), Zagrebačka avenija (7), Ulica Ive Lole Ribara (cijela - bez k.br.), Ulica Hrvatskog sokola (dio - bez k.br.) - od Horvaćanske ceste do Aleje Matije Ljubeka."

 

 

U glavi X. točki 1. riječi: "Trg Francuske Republike 11" zamjenjuju se riječima: "Bleiweisova ulica 24".

 

U točki 3. riječi: "Trg Hrvatskih obrambenih snaga 8" zamjenjuju se riječima: "Kustošijanska ulica 276".

 

U točki 4. riječi: "Vinogradska cesta 11" zamjenjuju se riječima: "Ilica 181".

 

U točki 5. riječi: "Trg Hrvatskih obrambenih snaga 8" zamjenjuju se riječima: "Ilica 259".

 

U točki 8. riječi: "Antunovac 1" zamjenjuju se riječima: "Ilica 181".

 

U podtočki 1. Mjesni odbor "Ban Keglević" stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO 'Ban Keglević':

Bleiweisova ulica, Međimurska ulica, Reljkovićeva ulica, Slovenska ulica, Trg dr. Franje Tuđmana, Trg Francuske Republike, Ulica Gjure Čanića, Ulica grada Mainza, Ulica Janka Grahora (Grahorova), Ulica Josipa Fona (Fonova), Ulica Josipa Hanuša (Hanuševa), Ulica Matka Talovca (Talovčeva), Ilica (125 - 163A i 164 - 210), Ulica Republike Austrije (14 - 38), Vodovodna ulica (7/1).

 

U podtočki 2. Mjesni odbor "Bartol Kašić" stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO 'Bartol Kašić':

Gradišćanska ulica, Prešernova ulica, Ulica Ivana Cankara, Ulica Janka Vukovića, Ulica Simona Gregorčića, Ulica Željka Maričića, Zaprešićka ulica, Ilica (165 - 237, 218 - 220, 222, 224G - 232/1, 246 - 246A i 248 - 272), Prilaz baruna Filipovića (1 - 29 i 2 - 40), Selska cesta (3 - 33A i 2 - 20), Vodovodna ulica (1 - 7, 9 - 19A i 4 - 20/1)."

 

U podtočki 3. Mjesni odbor Gornja Kustošija stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Gornja Kustošija:

Badljevinski put, Bobarski put, Bujavički put, Ciglanska ulica, Dekanovečka ulica, Divoselska ulica, Dvojkovićev odvojak, Gorenci, Gorenščak, Graberje, Grgićev put, Hodošanska ulica, I. Kotoripski odvojak, II. Kotoripski odvojak, III. Kotoripski odvojak, Krčec, Kustošijanska ulica, Kustošijski breg, Kustošijski venec, Kustošijski venec odvojak, Kustošijski vidikovec, Lendavska ulica, Murska ulica, Pčelički put, Peršinci, Poljačak, Preloška ulica, Skočilovići, Suhopoljski put, Svibovečka ulica, Šinorija, Štrigovska ulica, Ulica Ivana Raosa, Ulica Lea Müllera, Ulica Lea Müllera I. odvojak, Ulica Lea Müllera II. odvojak, Ulica Lea Müllera III. odvojak, Ulica Marija Rehora, Ulica Mire Petrina, Ulica Vjekoslava Kaleba, Vaganačka ulica, Valenovačka ulica, Vatrogasna ulica, Vatrogasne stube, Završje I. odvojak, Završje II. odvojak, Završje III. odvojak, Dvojkovićev put (3 - 29 i 2 - 34), Grmoščica desna (36 - 40), Kotoripska ulica (1 - 29B i 2 - 92), Krvarić (1 - 93/1 i 2 - 76), Kvaternikova ulica (1 - 65A i 2 - 46), Spojni put (19), Srednjak (1 - 63 i 2 - 48), Ulica Vojmila Rabadana (4 - 86), Završje (1 - 101 i 2 - 90)."

 

U podtočki 4. Mjesni odbor Jelenovac stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Jelenovac:

Jelenovac, Jelenovački potok, Jelenovački vrh, Stube Drage Perovića, Šercerov prečac, Ulica dr. Ante Šercera, Ulica Franje Dursta, Ulica Ivana Kosirnika, ulica Vinogradi odvojak, Vinogradi, Ulica Stanka Andrijevića (Andrijevićeva) (1 - 29), Vinogradska cesta (1 - 137 i 26 - 134A), Vinogradske stube (5 - 9), Višnjica (3 - 41 i 6 - 42), Vrhovec (225 - 267 i 230 - 256), Šestinski vrh (dio - bez k.br.)."

 

U podtočki 5. Mjesni odbor Kustošija - centar stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Kustošija - centar:

Bračunova ulica, Dubička ulica, Duvanjska ulica, Glinska ulica, Gosposvetska ulica, Grmoščica lijeva, Grmoščica srednja, Ivanićeva ulica, Put Marijana Matkovića, Skladišna ulica, Stipanovićeva ulica, Sukova ulica, Školska ulica, Španovićeva ulica, Trg Hrvatskih obrambenih snaga, Trg siječanjskih žrtava 1945., Tršćanska ulica, Ulica Frana Mažuranića, Ulica Gjure Szaba, Ulica Gjure Szaba odvojak, Ulica Petra Zrinskog, Ulica Selje Ogulinca, Ulica Slavka Ježića, Ulica sv. Nikole Tavelića, Grmoščica desna (45 - 49 i 2 - 28), Ilica (239 - 389 i 276 - 408), Prilaz baruna Filipovića (42), Radgonska ulica (16A), Roginina ulica (23 - 39 i 2 - 38A), Sokolska ulica (3 - 43 i 4 - 26), Ulica Matije Bakića (2 - 26 / parna strana), Zagrebačka cesta (3 i 2A - 76C), Zumbulska ulica (31 - 39, 36/6 i 38 - 48), Poljačka ulica (dio - bez k.br.)."

 

U podtočki 6. Mjesni odbor Medvedgrad stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Medvedgrad:

Belčina I., Belčina II., Bijenički goljak, Bijenik, Bijenik mali, Boričevec, Božinčak, Galovići, Gladnica, Hrastina, I. Lubenjaki, II. Lubenjaki, Koštacin, Loznica, Lubenjaki, Lukšić, Lukšić gornji, Lukšićki odvojak, Lukšićki vijenac, Mali potok, Matijevka, Matuni, Matunski odvojak, Miheljšćak, Mikulić gornji, Mikulić odvojak, Mikulići, Polanjščak, Put k mlinu, Put Kalmana Mesarića, Selišće, Supleti, Štoki, Talani, Topolina, Treščak, Treščakovec, Trpučev breg, Ulica Balde Glavića, Ulica Miroslava Vaupotića, Ulica Viktora Vide, Vatrogasni put, Veliki potok, Čičkovina (19 i 24A - 28), Himper (10 - 30), Kosinci (21 - 23), Kvaternikova ulica (167 i 162 - 170), Prevoj (49 - 59 i 64), Sljemenska cesta (dio - bez k.br.), Šestinjak (cijela - bez k.br.)."

 

U podtočki 7. Mjesni odbor "Sveti Duh" stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO 'Sveti Duh':

Bademovac, Bolmanska ulica, Črnomerečki potok, Čukovići, Dolski put, Dražice, Duboki dol, Dunjevac, Fraterščica, Granice, Jablanovac, Kajfešov brijeg, Krčelićeva ulica, Krištanovečka ulica, Kruškovac, Orahovac, Podvinje, Severci, Sokolovac, Strma cesta, Strmi odvojak, Sveti Duh, Šumski put, Topnička ulica, Trsje, Ulica Branka Klarića, ulica Črnomerec, Ulica dr. Milana Rojca, Ulica Franje Nevistića, Ulica Ivana Oršanića, Ulica Josipa Matasovića, Ulica Josipa Šabana, Ulica Matije Murka, Ulica Srećka Karamana, Ulica Vinka Beka, Voćnjak, Dvojkovićev put (40), Kvaternikova ulica (67 - 165 i 80 - 160), Spojni put (1-17 i 6 - 18A), Srednjak (85 - 93 i 66 - 90), Ulica grada Gualdo Tadino (1 - 11)."

 

U podtočki 8. Mjesni odbor Šestinski dol - Vrhovec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Šestinski dol - Vrhovec:

Antunovac, Cerovac, Domobranska ulica, Drage, I. Podfuščak, I. Vidovčica, Ibrišimovićeva ulica, Jaruga, Kestenovac, Klanac, Kuniščak, Mandaličina ulica, Nad lipom, Pećine, Podfuščak, Podolje, Šestinski dol, Šestinski dol odvojak, Šipki, Ulica Filipa Vukasovića (Vukasovićeva), Vidikovac, Vidovčica, Vrtlarska, Zamorski breg, Zamorski breg - odvojak, Zatišje, Čičkovina (1, 21 - 25 i 2 - 24), Gramača (33 i 44 - 44/2), Ilica (214/1, 220A, 224 - 224F, 244 - 244K i 246A/1 - 246A/2), Prevoj (1 - 47/1, 61 - 97 i 2 - 60), I. Vidovčica odvojak (1 - 15 i 2 - 10), Šestinski vrh (61 - 67), Ulica grada Gualdo Tadino (2 - 28), Ulica Ive Serdara (54 - 60), Vinogradske stube (10 - 12), Vrhovec (1 - 195 i 4 - 196)."

 

U glavi XI. podtočki 1. Mjesni odbor Branovec - Jalševec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Branovec - Jalševec:

Furdini, Graduši - odvojak, Kolarinščak, Korenova ulica, Koritača, Markovićev brijeg, Mudifaji, Naglići, Prevende, Svibovečki put, Šimunčevečka ulica, Branovečka cesta (17 - 301, 2 - 166 i 168 - 400), Graduši (5 - 17), Jalševečka cesta (211 i 102 - 252), Ključariček (36 - 40), Kraljevački brijeg (6 - 20) - ulica prolazi naseljima Šimunčevec i Zagreb; Kupneščica (1 - 9B i 6 - 20A), Lazina (3 - 31 i 2 - 10), Lobori (1 - 59, 2 - 30 i 38A - 44/1), Rebićev brijeg (7 - 15 i 12 - 28), Ulica sv. Barbare (115 i 126), Veliki vrh (127A - 217 i 200 - 462) - ulica prolazi naseljima Dobrodol, Šimunčevec i Zagreb; Žugci (dio - bez k.br.)."

 

U podtočki 2. Mjesni odbor Čučerjestavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Čučerje:

- u naselju Zagreb:

Baboščica, Bokanjščica, Buhini, Cekovići, Drenje, Dudaki, Gradina, Hukmani, Jakopovići, Keleminci, Kuntićeve stube, Kuntići (3 - 27 i 2 - 52) - ulica prolazi naseljima Goranec i Zagreb; Lepušići, Mali sruki, Medvedski breg, Micudaji, Prigorska ulica, Sruki, Talani čučerski, Trg svete Marije Čučerske, Trstenik, Ulica Marije Sniježne, Ulica sloge, Vinišče, Žuglići, Čučerska cesta (257 - 361 i 268 - 382), Gornja Bokanjščica (3 - 11 i 2 - 12), Jezerčica (1 i 2 - 8), Kameščica (1 - 55 i 4 - 56), Kuntićev odvojak (2 - 22), Plazišče (3- 13 i 4 - 16), Selščak (5 - 25 i 8), Šuškovići (28 - 120B), Lipovec (dio - bez k.br.), Srukov breg (cijela - bez k.br.);

- u naselju Goranec:

Kuntići (33 - 41) - ulica prolazi naseljima Goranec i Zagreb."

 

U podtočki 3. Mjesni odbor Dankovec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Dankovec:

Bukovje, Čakanovec, Čopci, Čučerska cesta ogranak, Ćuki, Goliš, Hađuri, Ivanovićev odvojak, Ivanovićeva ulica, Majpruzi, Malčići, Mihovci, Mihovci odvojak, Orešići, Pavlinščak, Pirinova ulica, Prešci, Pričevlje, Pršaki, Pukleki, Surepci I., Surepci II., Svetobarbarski odvojak, Šafrani, Šiprunec, Vrbina, Cesari (17 - 27, 2 - 36A i 42 - 46),, Čučerska cesta (19 - 251 i 30 - 264), Graduši (23 - 25 i 10 - 26), Gumerec (1 - 61 i 2 - 62), Jalševečka cesta (1 - 203 i 2 - 96), Kuntićev odvojak (15), Lazina (18 - 30), Lipovec (2 - 4), Pustika (3 - 11 i 4), Oporovečki vinogradi (141 - 157 i 186 - 194), Slanovečka cesta (3 - 159 i 2 - 154), Šuškovići (4 - 14), Ulica sv. Barbare (1 - 107 i 2 - 120), Kameščica (dio - bez k.br.)."

 

U podtočki 4. Mjesni odbor Dubec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Dubec:

- u naselju Sesvete:

Dubečka ulica (9 - 95 i 10 - 92) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete; Dunavska ulica (1 - 35 i 2 - 34) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete; Krndijska ulica (1 - 33 i 2 - 32) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete; Prominska ulica (2 - 38) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete; Trg Antuna Mihanovića, Ulica Frane Cote, Ulica Franje Laurana - Vranjanina, Ulica Ivana Meštrovića, Ulica Ive Kerdića, Ulica Jurja Škarpe, Ulica Marina Studina, Ulica Pavla Perića, Ulica Petra Smajića, Ulica Rudolfa Ivankovića, Ulica Tome Rosandića, Visočička ulica (1 - 37 i 2 - 36) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete; Zemunska ulica (1 - 31 i 2 - 30/1) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete;

- u naselju Zagreb:

Bulinačka ulica, Dubečka ulica (1 - 5, 97 - 99, 6 - 8 i 94) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete; Dunavska ulica (37 - 51 i 36 - 66) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete; Krndijska ulica (35 - 47 i 34 - 56) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete; Prominska (1 i 40 - 72) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete; Ulica Dujma Penića, Ulica Raula Goldonija, VI. Retkovec, Visočička ulica (39 - 57 i 38 - 70) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete; Zemunska ulica (33 - 39 i 32 - 52) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete; Dubrava (241 - 319), Pete Poljanice (7 - 15)."

 

U podtočki 5. Mjesni odbor Dubrava - središte stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Dubrava - središte:

Banovička ulica, Ciglenečka ulica, Deanovečka ulica, Derventska ulica, Gojlanska ulica, Grđevačka ulica, Idrijska ulica, Jasenovačka ulica, Kakanjska ulica, Konjščinska ulica, Konjščinski zavoj, Lozovačka ulica, Mišulinovačka ulica, Orlečka ulica, Paklenička ulica, Papučka ulica, Park prosinačkih žrtava, Pernatska ulica, Plješivička ulica, Presečka ulica, Prijedorska ulica, Prilaz Tomislava Špoljara, Sjeničarska ulica, Srijemska ulica, Širinečka ulica, Teslićka ulica, Trbovljanska ulica, Trepčanska ulica, Tržna ulica, Tuzlanska ulica, Ulica Hrvatskog proljeća, Ulica sv. Leopolda Mandića, Vareška ulica, Velenjska ulica, Virovska ulica, Zavidovićka ulica, Avenija Gojka Šuška (2 - 4), Dubrava (1 - 49), Ljubijska ulica (1 - 75 i 2A - 60), Makarska ulica (3 - 5), Maksimirska cesta (135), Međugorska ulica (1 - 61 i 2 - 38), Novačka ulica (1 - 3), Oporovečka ulica (3 - 19 i 6 - 14), Ulica Križnog puta (1 - 81 i 2 - 68A)."

 

U podtočki 6. Mjesni odbor Gornja Dubrava stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Gornja Dubrava:

Agacijska ulica, Babinečka ulica, Beloslavečka ulica, Bjelašnička ulica, Blaževdolska ulica, Borkovečka ulica, Bregovita ulica, Brestik, Budinščinska ulica, Cetinovačka ulica, Degidovečka ulica, Dravska ulica, Dravski zavoj, Družilovečka ulica, Ervenička ulica, Ervenički odvojak, Gornja ulica, Husinečka ulica, Jamnička ulica, Kamenska ulica, Kobaridska ulica, Koritnička ulica, Kunovečka ulica, Laška ulica, Lašvanska ulica, Litijska ulica, Litijski odvojak, Litijski odvojak II., Lonjska ulica, Malostonska ulica, Marinovečka ulica, Martinkovečka ulica, Maunska ulica, Maunska ulica odvojak, Mirna ulica, Mljekarska ulica, Mramorni prilaz, Novački zavoj, Novobilski zavoj, Pirovačka ulica, Plaška ulica, Plavnička ulica, Potočka ulica, Požarkovečka ulica, Požarkovečki prilaz, Prištinska ulica, Radenska ulica, Radešićka ulica, Rastovačka ulica, Skadarska ulica, Stipernička ulica, Šalovečka ulica, Šemovečka ulica, Škabrnjska ulica, Škabrnjski odvojak, Temovečka ulica, Tolminska ulica, Topolovečka ulica, Topolovečki priključak, Ulica Vladimira Jurčića, Valturska ulica, Vinkuranska ulica, Vižovljanska ulica, Vodička ulica, Vrankovečka ulica, Vrtnjakovečka ulica, Začretska ulica, Zadravečka ulica, Zdenačka ulica, Zdenački prilaz, Zdenački zavoj, Žitna ulica, Žitomirska ulica, Žuti dol, Aleja tišine (1 - 9), Avenija Gojka Šuška (6), Ljubijska ulica (77 - 121 i 68 - 124), Novačka ulica (7 - 101 i 6 - 122), Oporovečka ulica (35 - 109), Sjeverna ulica (1 - 43), Štefanovec (8 - 24A), Žuti breg (3 - 61 i 2A - 48D), Makarska ulica (dio - bez k.br.), Šašinovečka ulica (dio - bez k.br.), Ulica Rudolfa Kolaka (dio - bez k.br.)."

 

U podtočki 7. Mjesni odbor Granešina stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Granešina:

Čugovečki put, Dubljevička ulica, Goričanci, Goričica, Granešina, Patačići, Peršuni, Stražnjički put, Stražnjički put I. odvojak, Stražnjički put II. odvojak, Stražnjički put III. odvojak, Stražnjički put IV. odvojak, Stražnjički put V. odvojak, Sunekov I. odvojak, Sunekov odvojak, Ulica Filipa Antolića Sobana, Aleja hrvatske mladeži (1 - 49, 2 i 4 - 40/1), Miroševečka cesta (1 - 23 i 2), Novoselečki put (1C - 5 i 2 - 12), Sunekova ulica (3 - 223 i 2 - 126), Fabijanićeva ulica (dio - bez k.br.)."

 

U podtočki 8. Mjesni odbor Granešinski Novaki stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Granešinski Novaki:

Baršići, Cindeki, Cuglini, Huzeki, Kelčeci, Kitani, Ključarići, Kosainščak, Lešče, Lišće, Novački vidikovac, Novački vrtovi, Pesteri, Severi, Zakiščak, Zelenčica, Žuti jarak, Blažunov brijeg (3 - 9 i 2 - 12), Blizno (3 - 37), Fabijanićeva ulica (15 - 79 i 10 - 62), Miroševečina (33 - 53 i 16), Novačka ulica (169 - 323 i 140 - 260), Sjeverna ulica (2 - 28), Šašinovečka ulica (28), Žuti breg (63 - 129 i 82 - 132)."

 

U podtočki 9. Mjesni odbor Klaka stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Klaka:

Aleja Blaža Jurišića, Beljačka ulica, Celovečka ulica, Celovečki odvojak I., Celovečki odvojak II.,Celovečki odvojak III., Celovečki odvojak IV., Celovečki odvojak V., Čvrsnička ulica, Drenjska ulica, Garešnička ulica, Grižanska ulica, Jarebička ulica, Klekovačka ulica, Klinčaselska ulica, Kobilička ulica, Lelijska ulica, Lelijski odvojak, Ljubuška ulica, Ljutomerska ulica, Ljutomerski odvojak I., Ljutomerski odvojak II., Ljutomerski odvojak III., Malekova ulica, Malševečka ulica, Oporovečki odvojak, Prijepoljska ulica, Risnjačka ulica, Risnjački odvojak, Ulica Antuna Kuzmanića, Ulica Augusta Musića, Ulica Josipa Hamma, Ulica Josipa Torbarine, Ulica Mirka Deanovića, Ulica Tome Matića, Ulica Vebera Tkalčevića, Ulica Zdenka Škreba, Vranplaninska ulica, Vukovinska ulica, Aleja tišine (2 - 24), Dankovečka ulica (1 - 117), Dubrava (51 - 137), Makarska ulica (12 - 74 / parna strana), Međugorska ulica (63 - 69), Oporovečka ulica (111 - 173 i 200 - 250), Svetojakobska ulica (1 - 7A i 2), Ulica Križnog puta (101 - 111 i 78 - 86), Koledinečka ulica (dio - bez k.br.), Park dubravskih branitelja (cijela - bez k.br.), Trg 145. brigade (cijela - bez k.br.), Ulica Rudolfa Kolaka (dio - bez k.br.)."

 

U podtočki 10. Mjesni odbor Miroševec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Miroševec:

Beđićev odvojak, Beđići, Blažuni, Čepini, Duščak, Kurekov breg, Kurekov breg II. odvojak, Kurekov breg III. odvojak, Miroševečki gaj, Mrnjaki, Mrnjaki I., Mrnjaki II., Rakeki, Ravenec, Ravenečki gaj, Ravenečki vinogradi, Severovačka ulica, Slanovečki odvojak, Šormani, Šuškovićev odvojak, Vrbanići, Vrbanići I. odvojak, Vrbanići II. odvojak, Vrbanići III. odvojak, Žigulići, Aleja hrvatske mladeži (2A), Cesari (38), Miroševečka cesta (89 - 201 i 78 - 228A), Novačka ulica (356), Slanovečka cesta (175 - 199 i 160 - 180), Šuškovići (3 - 27), Vincekov breg (37 -41)."

 

U podtočki 11. Mjesni odbor Novoselec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Novoselec:

Kranjčecov breg (2 - 56) - ulica prolazi naseljima Dobrodol i Zagreb; Krča, Lektrščica, Lektrščica - odvojak, Novoselečki odvojak, Novoselečki prečac, Novoselečki trg, Senščak, Senščak I. odvojak, Senščak II. odvojak, Štuglenica, Turčićeva ulica, ulica Zavrelići, Velikovrški odvojak, Zabunovec, Zabunovec I., Zabunovec II., Žugčićeva ulica, Branovečina (1 - 143 i 6 - 100) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete; Branovečka cesta (166A), Ključariček (1 - 23 i 2 - 34), Kupneščica (11 - 29 i 22 - 52), Lobori (65 - 77, 36 - 38i 46 - 62), Novoselečki put (131 - 187 i 18 - 92), Ulica Anđela Nuića (59A), Veliki vrh (1 - 127 i 10 - 120) - ulica prolazi naseljima Dobrodol, Šimunčevec i Zagreb; Žugci (1 - 13 i 2 - 14)."

 

U podtočki 12. Mjesni odbor Oporovec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Oporovec:

Črbeki, Donji kraj, Đurini, Filipci, Ilići, Leškovići, Loborinci, Lozica, Lučica, Magdičinov brijeg, Mala lozica, Nova lozica, Oporovečki dol, Oporovečki Majdaki, Oporovečki Omajek, Perecova ulica, Potešnica, Prašnica, Prašnica donja, Prašnica gornja, Prilaz Ruščenici, Prilaz vrtiću, Ruščenica, Sjeverna lozica, Stara lozica, Sunčana ulica, Trslići, Varoška ulica, Zapadna lozica, Zavalići, Zvjezdana ulica, Čučerska cesta (7 - 15 i 2 - 28A), Graduši(29 - 53 i 32), Gumerec (64 - 66), Novoselečki put (11 - 111 i 14 - 16A), Oporovečki vinogradi (1 - 139, 2 - 184 i 196 - 200), Rebićev brijeg (19 i 30 - 32), Sunekova ulica (128 - 192), Melinšćina (cijela - bez k.br.)."

 

U podtočki 13. Mjesni odbor Poljanice stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Poljanice:

Antolovečki put, Budrovečki put, Čađavički put, Četvrte Poljanice, Dinjevački put, Druge Poljanice, Đelekovečka ulica, Golska ulica, I. Laz, II. Laz, III. Laz, Knezovečki put, Krotovica, Lemeški put, Molvanska ulica, Novoselski odvojak I., Novoselski odvojak II., Novoselski odvojak III., Novoselski odvojak IV., Novoselski odvojak IX., Novoselski odvojak V., Novoselski odvojak VI., Novoselski odvojak VII., Plavšinački put, Poljanički prilaz, Prve Poljanice, Repaški put, Treće Poljanice, Božjakovinska ulica (7 - 35A, 28 i 36 - 36A), Dubrava (147 - 221), Klin (1 - 19 i 4 - 10), Novoselska (1 - 7 i 2 - 22), Pete Poljanice (3 - 5 i 2 - 28), Koledinečka ulica (dio - bez k.br.), Park Diane Budisavljević (cijela - bez k.br.), Park Zlate Bartl (cijela - bez k.br.)."

 

U podtočki 14. Mjesni odbor Studentski grad stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Studentski grad:

Kopanička ulica, Kravarska ulica, Ločilnička ulica, Lovrakova ulica, Međašna ulica, Novoselski odvojak XI., Novoselski odvojak XII., Novoselski odvojak XIII., Ulica Gjure Prejca, Ulica Milovana Gavazzija, Ulica Vile Velebita, Ulica Vinka Žganeca, Ulica Zvonimira Ljevakovića, Dankovečka ulica (2 - 120), Dubrava (143 - 145A), Klin (27 - 31), Koledinečka ulica (1 - 5 i 4 - 8), Novoselska (21 - 79 i 32 - 68), Novoselski odvojak X. (1 - 3), Svetojakobska ulica (13)."

 

U podtočki 15. Mjesni odbor Trnovčica stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Trnovčica:

Florićeva ulica, Keleminka, Kupreška ulica, Mitnička ulica, Puklavčeva ulica, Ravnjanska ulica, Redovka, Retkošica, Tomaševa ulica, Trnovčica, Trutina ulica, Ulica Dominika Andrijaševića, Ulica Franje Milićevića, Ulica Ivana Zovka, Ulica Izidora Poljaka, Ulica Josipa Stadlera, Ulica Julijana Jelenića, Ulica Jurja Dragišića, Ulica Pavla Papića, Ulica Petra Bakule, Ulica Rafe Barišića, Vugrinka, Božjakovinska ulica (37 i 30 - 34A), Novoselski odvojak X. (7 - 11), Ulica Anđela Nuića (1 - 59, 61 - 101 i 2 - 50), Branovečina (dio - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Zagreb i Sesvete; Krotovica (15),Klin (dio - bez k.br.), II. Retkošica (cijela - bez k.br.), Park poginulih dragovoljaca Trnovčice (cijela - bez k.br.)."

 

U podtočki 16. Mjesni odbor Zeleni brijeg stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Zeleni brijeg:

Dotoršćinska ulica, Miroševečki brijeg, Orehovečki brijeg, Orehovečki ogranak, Šemnička ulica, Blažunov brijeg (1), Blizno (2 - 32), Miroševečina (3 - 29 i 4), Novačka ulica (325 - 395 i 276 - 352)."

 

 

U glavi XII. točki 2. riječi: "Kapelska ulica 8" zamjenjuju se riječima: "Vrpoljska ulica 10".

 

U točki 5. riječi: "Čulinečka cesta 221b" zamjenjuju se riječima: "Čulinečka cesta 214d".

 

U podtočki 3. Mjesni odbor "Ivan Mažuranić" stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO 'Ivan Mažuranić':

Beketinačka ulica, Beljska ulica, Berečka ulica, Bogdanovačka ulica, Brčka ulica, Cerićka ulica, Čikatska ulica, Đurđevačka ulica, Gradinska ulica, Gradiška ulica, Ivankovačka ulica, Jadarska ulica, Jarminska ulica, Javorinska ulica, Kajkavska ulica, Kapucinska ulica, Kijevska ulica, Kloštarska ulica, Kobaška ulica, Kurilovečka ulica, Legradska ulica, Limska ulica, Mikanovačka ulica, Mrzlopoljska ulica, Nemetinska ulica, Olovska ulica, Opatovačka ulica, Otočačka ulica, Perivoj Ivane Brlić-Mažuranić, Pitomačka ulica, Prnjavorska ulica, Prugovečka ulica, Saborska ulica, Sarvaška ulica, Slavonska ulica, Slavonska ulica odvojak, Sokolovečka ulica, Sotinska ulica, Šljivoševačka ulica, Tovarnička ulica, Valpovačka ulica, Virovitička ulica, Vrhovinska ulica, Vrpoljska ulica, Vukovarska ulica, Diljska ulica (1 - 21 i 2 - 24), Dubrava (70 - 144), Fočanska ulica (7B - 45), Hlebinska ulica (19 - 39A i 14 - 26), Ivanjska ulica (1 - 21 i 2 - 20), Okučanska ulica (1 - 23 i 2 - 20), Pepelnjakova ulica (3 - 9 i 2 - 10A), Rudopoljska ulica (2 - 16 / parna strana), Štefanovečka cesta (93A/1 - 93F), Trnovitička ulica (1 - 9A i 2 - 10), Vardarska ulica (1 - 37B i 2 - 52), Voćinska ulica (1 - 11/1 i 4 - 18C), Žabanjska ulica (17 - 21 i 14 - 20), Ulica kneza Branimira (Branimirova) (dio - bez k.br.)."

 

U podtočki 4. Mjesni odbor Novi Retkovec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Novi Retkovec:

Aleja dudova, Aleja grabova, Aleja javora, Aleja lipa, Aleja višanja, Antovaljska ulica, Cazinska ulica, Cazinski odvojak, Čulinečki zavoj, Dabarska ulica, I. Luka, II. Luka, III. Luka, IV. Luka, Južna ulica I. odvojak, Južna ulica III. odvojak, Južna ulica IV. odvojak, Južna ulica V. odvojak, Južna ulica VI. odvojak, Krupski put, Luka odvojak I., Luka odvojak II., Luka odvojak III., Motajička ulica, Ograde, Sitnice, Treskavička ulica, Tušnička ulica, Ulica božura, Ulica breza, Ulica brijestova, Ulica jasena, Ulica jasmina, Ulica joha, Ulica klenova, Ulica perunika, Ulica platana, Ulica sljezova, Ulica trešanja, Ulica vrba, Vrhnička ulica, Žarovnička ulica, Aleja ruža (1 - 39A i 2A- 32), Čulinečka cesta (3 - 31 i 2 - 56), Dubrava (184 - 256F), Ilovička ulica (21 - 25), Južna ulica (1A - 77 i 2 - 14A), Liganjska ulica (29 i 30), Ulica hrastova (1 - 79 i 2 - 58B), Ulica kneza Branimira (Branimirova) (163)."

 

U podtočki 5. Mjesni odbor Resnički gaj stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Resnički gaj:

I. Resnički gaj, II. Resnički gaj, Čulinečka cesta (181 - 223A i 148 - 242), I. Resnik (1 - 23 i 4 - 12), Slavonska avenija (13 - 53) - od željezničke pruge kod Rakitnice do granice naselja - sjeverna strana; Sopnički odvojak (34), Trnava VIII. (20 - 22), VII. Retkovec (300)."

 

U podtočki 6. Mjesni odbor Stari Retkovec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Stari Retkovec:

Delenšice, I. Retkovec, II. Retkovec, III. Retkovec, IV. Retkovec, V. Retkovec, Kornićka ulica, Ljutićka ulica, Opuzenska ulica, Porozinska ulica, Punatska ulica, Ulica Nenada Babića, Ulica Roberta Močiljanina, Viganjska ulica, VII. Retkovec odvojak I., VII. Retkovec odvojak II., Vrinice, Željeznička, Aleja ruža (41), Dubrava (256G - 324), Ulica hrastova (64 - 70), Ulica kneza Branimira (Branimirova) (173 - 191 i 22 - 28), VII. Retkovec (1 - 125 i 2 - 178)."

 

U podtočki 8. Mjesni odbor Trnava stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Trnava:

Aljmaška ulica, Apatinska ulica, Apatinski odvojak I., Apatinski odvojak II., Apatinski odvojak III., Baošički odvojak I., Baošički odvojak II., Baošički put, Bedenički put, Bratovština, Bregalnička ulica, Brgadska ulica, Čavalski put, Ćelijska ulica, Dobropoljska ulica, Đurmanečki put, Golinačka ulica, Hercegnovski put, Jablanička ulica, Jablanička ulica I. odvojak, Jelenjski put, Kalenički put, Kladuška ulica, Klanski put, Komolačka ulica, Kotorska ulica, Kriveljski put, Kumborski put, Kumborski put I. odvojak, Laslovski put, Lubenička ulica, Malinska ulica, Martinovski put, Matuljski put, Meraška ulica, Mokošićka ulica, Molatska ulica, Novogradiška, Perašćanski put, Petrijanečka ulica, Petrijanečki odvojak, Podrvanjski put, Poljane, Poljanski odvojak, Rakitnica, Rožatska ulica, Senjski odvojak I., Senjski odvojak II., Senjski odvojak III., Sitnička ulica, Sobolski put, Srednjopoljski put, Starigradska ulica, Strumička ulica, Sušačka ulica, Škrljevski put, Škurinjski put, Štitarska ulica, Trnava I., Trnava II., Trnava III., Trnava IV., Trnava V., Trnava VI., Trnava VII., Trnovički put, Ulica Siniše Glavaševića, Ulica Valunske ploče, Ustrinska ulica, Višnjevačka ulica, Vranička ulica, Vranjice, Vukomerečka cesta, Zelenički put, Resnički put (1 - 103, 107 i 2 - 124), Senjska ulica (1 - 13 i 2 - 14), Slavonska avenija (11C - 11D) - od potoka Štefanovec do željezničke pruge kod Rakitnice - sjeverna strana; Trnava VIII. (1 - 13 i 2 - 18)."

 

 

U glavi XIII. točki 4. riječi: "Trg Ivana Kukuljevića 9" zamjenjuju se riječima: "Ulica Josipa Strganca 4".

 

U podtočki 1. Mjesni odbor Malešnicastavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Malešnica:

Begovačka ulica, Brezdanička ulica, Devetačka ulica, Dolovska ulica, Domagovićka ulica, Hladnička ulica, Injatička ulica, Jastrebarska ulica, Košnička ulica, Kožinčev I. odvojak, Kožinčev II. odvojak, Malešnica, Malešnica II., Malešnica III., Malešnica III. I. odvojak, Malešnica III. II. odvojak, Malešnica IV., Malešnica odvojak, Malešnica V., Malešnica VI., Maljevačka ulica, Obedska ulica, Potočnica, Pribićka ulica, Primišljanska ulica, Prosenička ulica, Roganka, Roženička ulica, Strigovačka ulica, Studenačka ulica, Šiljačka ulica, Šipkovica, Švarčanska ulica, Turčenička ulica, Ulica Drage Ivaniševića, Ulica Dubravka Ivančana, Ulica Janka Matka, Ulica Milivoja Matošeca, Ulica Otona Postružnika, Ulica Saliha Alića, Ulica Stjepana Draganića, Ulica Zvonimira Furtingera, Volavjanska ulica, Vrapčanska putina, Vrapče donje, Zubovačka ulica, Kožinčev put (1 - 3), Samoborska cesta (1 - 19 i 2 - 32), Ulica Ante Topića Mimare (13 - 67 i 18 - 50), Ulica Ivane Brlić-Mažuranić (1, 3 - 25 i 2 - 58), Ulica Marina Tartaglie (3 - 33 / neparna strana)."

 

U podtočki 2. Mjesni odbor "Matija Gubec" stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO 'Matija Gubec':

Bitoljska ulica, Bunjevačka ulica, Celjska ulica, Črnomeljski odvojak, Črnomeljski put, Granična ulica, Granični odvojak, Gupčeva ulica, Lermanova ulica, Mariborska ulica, Ohridska ulica, Poljački odvojak, Prespanska ulica, Svačićeva ulica, Ulica braće Seljana, Ulica Joze Martinovića, Ulica Mije Goričkog, Ulica Stjepka Pasanca, Cirkovci (1 - 83 i 4 - 74), Poljačka ulica (1 - 69 i 6 - 52), Radgonska ulica (1 - 53, 2 - 16 i 28 - 40), Sokolska ulica (43B - 75 i 32 - 76), Zagrebačka cesta (78 - 110)."

 

U podtočki 3. Mjesni odbor Stenjevec - jug stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Stenjevec - jug:

Alibunarska ulica, Breganska ulica, Dolina I. odvojak, Domaslovečka ulica, Jalovečka ulica, Jankomir, Japetićka ulica, Kaninska ulica, Mangartska ulica, Pohorska ulica, Posavje, Prisojnička ulica, Samoborska cesta odvojak, Savska Opatovina I. odvojak, Stara loza, Stenjevec, Stenjevečki odvojak I., Stenjevečki odvojak II., Stenjevečki odvojak III., Stojdraška ulica, Svilkovići odvojak, Škrlatička ulica, Štrokinec, Trg hrvatskih pavlina, Ulica Emanuela Vidovića, Ulica hrvatskih branitelja, Ulica Ivana Kralja, Ulica Ivana Rangera, Ulica Josipa Lončara, Ulica Josipa Mokrovića, Ulica Mirka Viriusa, Ulica Tomislava Krizmana, Ulica Zlatka Šulentića, Vršička ulica, Dubravica (3 - 5 i 2 - 18), Ljubljanska avenija (1 - 25 i 4 - 10), Samoborska cesta (63 - 147 i 34 - 266), Savska Opatovina (43 - 125 i 42 - 122), Stenjevečka ulica (1 - 5 i 8A - 46), Susedsko polje (61), Ulica Ante Topića Mimare (1 - 11A i 4 - 14), Ulica Ivane Brlić-Mažuranić (31 - 35 i 60 - 90), Ulica Marina Tartaglie (2 - 20 / parna strana), Ulica Velimira Škorpika (1 - 27 i 34 - 34/3), Priobalna cesta (17), Ulica Ante Babaje (cijela - bez k.br.), Ulica Dušana Vukotića (cijela - bez k.br.), Ulica Kreše Golika (cijela - bez k.br.), Ulica Oktavijana Miletića (dio - bez k.br.)."

 

U podtočki 4. Mjesni odbor Špansko - jug stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Špansko - jug:

Dječji trg, Kaljska ulica, Maršanići, Maršanići I., Martinci, Pešćanka, Svilkovići, Šetalište 150. brigade, Špansko, Trg 101. brigade, Ulica Ante Mike Tripala, Ulica Drage Gervaisa, Ulica Drage Stipca, Ulica Francesca Tenchinija, Ulica Gustava Krkleca, Ulica Josipa Pupačića, Ulica Josipa Strganca, Ulica Milana Rešetara, Ulica Miroslava Milića, Ulica Slavka Batušića, Ulica Stjepana Majora, Ulica Vlade Gotovca, Vukmanićka ulica, Kotarnica (25 - 39 i 20 - 28), Savska Opatovina (19 - 25 i 20 - 34), Ulica Antuna Šoljana (1 - 35), Zagrebačka avenija (96 - 108), Zagrebačka cesta (220 - 226)."

 

U podtočki 5. Mjesni odbor Špansko - sjever stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Špansko - sjever:

Bubnjaračka ulica, Hrnetička ulica, II. Hrnetička ulica, Priselačka ulica, Trg Ivana Kukuljevića, Tušilovićka ulica, Ulica Alberta Fortisa, Ulica Dobriše Cesarića, Ulica Ivana Lovrića, Ulica Ivana Pergošića, Ulica Jeronima Kavanjina, Ulica Jurja Barakovića, Ulica Jurja Šižgorića, Ulica Marka Foteza, Ulica Matije Divkovića, Ulica Matije Ilirika Vlačića, Ulica Mikše Pelegrinovića, Ulica Nikole Pavića, Ulica Nikole Vite Gučetića, Ulica Petra Kanavelića, Ulica Ulderika Donadinia, Ulica Vida Došena, Ulica Vilima Korajca, Ulica Vinka Pribojevića, Ulica Vlahe Stulića, Kotarnica (7 - 17 i 10 - 14), Stenjevečka ulica (33 - 55), Ulica Antuna Šoljana (6 - 26)."

 

U podtočki 6. Mjesni odbor Vrapče - jug stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Vrapče - jug:

Bebrinečki put, Branjevinski put, Čepelovački odvojak, Čepelovački put, Čepinski odvojak, Čepinski put, Čepinski put I. odvojak, Dinarski put, Dravogradski put, Gorjakovski put, Hajdinečki put, I. Oranički odvojak, I. Poljski put, II. Poljski put, Imbrijevečki put, Komarski put, Kopačevski put, Kudeljarski put, Latinovački put, Lepavinski put, Lipički put, Logatečki put, Majdanski put, Majurečki put, Medarska ulica, Mestinjski put, Odvojak Kopačevskog puta, Oranički odvojak, Ormoški put, Ozaljski put, Pavlenski odvojak, Pavlenski put, Peteranečki put, Preloški put, Rašenički put, Srnetički put, Stružečki put, Škrpjelska ulica, Šmarjetski put, Štivički put, Šumečanski put, Tivatska ulica, Ulica Marija Babića, VI. Oranički odvojak, Viljevski put, Vintgarski put, Vitoroški put, Vladislavski put, Vrbovljanski put, Vučevački put, Cirkovci (85 - 97 i 76 - 92), Kožinčev put (4 - 4A), Oranice (9 - 125 i 10 - 170), Poljačka ulica (56 - 56M), Ulica Ivane Brlić-Mažuranić (1A - 1B), Zagrebačka cesta (122 - 218)."

 

 

U glavi XIV. podtočki 2. Mjesni odbor Gornje Vrapče stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Gornje Vrapče:

Babulek, Cepike, Cvetkovićev put, Demšarova ulica, Dragulinec, Gjurašinova ulica, Horvatnica, Karasmani, Kirinščak, Kukoljina ulica, Kurirska ulica, Letinčićeva ulica, Majdakova ulica, Margalići, Močvarska ulica, Opatovečki izvor, Petraščak, Plotnikova ulica, Podlugaščak, Prišlinova ulica, Proljetna ulica, Pustakova ulica, Skenderi, Spojnica, Srešov klanac, Strahoščak, Šamci, Škalinova ulica, Trdice, Trzunove pećine, Ulica Frana Kušana, Ulica Ive Horvata, Ulica Josipa Franje Domina, Ulica Mihovila Gračanina, Ulica Miroslava Feldmana, Ulica Vinka Dvoržaka, Vijugava ulica, Vizane, Zelene putine, Bolfani (12 - 22), Krvarić (76B - 106), Međašni klanac (1 - 5 i 2 - 8), Ulica Dominika Mandića (54 - 106), Ulica Vojmila Rabadana (29 - 83), Vrapčanska ulica (153 - 269 i 116 - 250A), Završje (103 - 111)."

 

U podtočki 3. Mjesni odbor Gornji Stenjevec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Gornji Stenjevec:

Dolec, Gajnički vidikovac I., Gajnički vidikovac II., Gašparinčićev put, Glavica, Huzjanova ulica, Jakopinčići, Junkovićev put, Kancelak, Klenovščak, Kostanjek, Kovačićkov put, Kudekov put, Lisičina, Merlinov put, Mesekov put, Novoselova ulica, Rožmani, Ruščice, Stare Gajnice, Zaluka, Aleja grada Bolonje (70), Dubravica (19 - 141 i 26 - 146), Karažnik (5 - 51 i 2 - 110), Zelena magistrala (3 i 2 - 8)."

 

U podtočki 4. Mjesni odbor Perjavica - Borčec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Perjavica - Borčec:

Artičkova ulica, Balunov put, Belinin odvojak, Belinin put, Bišćanov put, Borčec, Dobrilovićeva ulica, Domitrovićeva ulica, Donji Borčec, Dubje, Dugane, Gornje padine, I. Plemićko, II. Plemićko, Jamine, Lovački put, Male putine, Nove Rašljice, Orešje, Orešje donje, Padine, Perjavica, Perjavička putina, Plehanov put, Podolnička ulica, Putine, Putinski prečec, Radušićeva ulica, Rašljice, Rukavec, Rušiščak, Skijaški brijeg, Sunčani brijeg, Škorjančeva ulica, Šublinov brijeg, Šublinov vijenac, Teškovec, Ulica Dragutina Krapeca, Ulica Đure Sudete, Ulica Grgura Karlovčana, Ulica Grigora Viteza, Ulica Josipa Draženovića, Ulica Luke Ilića Oriovčanina, Ulica Stjepana Ladiša, Žlebec, Bolfani (1 - 13 i 2 - 2A), Bolnička cesta (34 - 96), Gospodska ulica (45 - 71 i 66 - 108), Medpotoki (1 - 31A i 16 - 50), Međašni klanac (9 - 11), Ulica Dominika Mandića (1 - 179 i 108 - 176), Zelena magistrala (35 - 51 i 18 - 54)."

 

U podtočki 5. Mjesni odbor Podsused stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Podsused:

Aleja Seljačke bune, Banovski put, Banski vinogradi, Bedeniki, Bengezi, Bizek I., Bizek I. - I. odvojak, Bizek I. - II. odvojak, Bizek II., Bizek III., Bizek IV., Bizek V., Bizek VI., Blanje, Borje, Bukoščak, Bukoščanski odvojak, Bukovinčev put, Capekov put, Cvekov put, Dolečki zavojek, Domska ulica, Don Boscov odvojak, Don Boscova ulica, Duganova ulica, Dvoriček, Goljački breg, Gordanina ulica, Gornji put, Hlašći, Horvatov put, Humlova ulica, Humlove stube, I. Jelašički odvojak, II. Jelašički odvojak, Izvorska ulica, Jagodišće, Jagustovićev put, Jakopci, Jambrišakov breg, Jambrišakov odvojak, Jarek donji, Jarek gornji, Jarek podsusedski, Jelašićka I., Jelašićka II., Jelašićka III., Jelašićka ulica, Kosići, Kovinska ulica, Križajeva ulica, Kupališni put, Lukačićeva ulica, Markov dol, Meglenjak, Mendlova ulica, Mokranjčeve stube, Pijavišće, Pijavišće odvojak, Pintauerov put, Podgradski odvojak, Podsusedska aleja, Podsusedski trg, Podsusedsko dolje, Podzmiš, Poreščina, Prigornica, Prigornički odvojak, Put kamenim svatovima, Repinjak, Ribićev put, Skoki, Sopot, Sopotski odvojak, Susedbreška ulica, Susedgradski vidikovec, Sutinska vrela, Šešeki, Ulica Blagoje Berse, Ulica Franje Lučića, Ulica Josipa Vrhovskog, Ulica Miroslava Magdalenića, Ulica Tihomila Vidošića, Ulica Tomislava Pavleka, Vilharova ulica, Vinobreška ulica, Vodopijin breg, Vodopijina ulica, Vučak, Zeverka, Željkina ulica, Aleja grada Bolonje (76), Priobalna cesta (13 - 15), Samoborska cesta (151 - 259B i 294 - 368), Susedsko polje (1 - 53 i 2 - 12), Ulica Velimira Škorpika (2 - 28), Ulica Oktavijana Miletića (dio - bez k.br.)."

 

U podtočki 6. Mjesni odbor Stenjevec - sjever stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Stenjevec - sjever:

Batinovačka ulica, Ciginovačka ulica, Crnojezerska ulica, Crnovrška ulica, Čajkovčeva ulica, Dudovec, Ivkančeva ulica, Jadovska ulica, Jagnedje, Kempfova ulica, Kozjačka ulica, Mladice, Mladice - odvojak, Modecova ulica, Okrugljačka ulica, Otešička ulica, Privoška ulica, Prošćanska ulica, Rapajinska ulica, Stenjevčica, Trebež, Trovrška ulica, Trstenjakova ulica, Ulica Ivana Pavlića, Ulica Jagode Truhelke, Ulica Marije Jambrišak, Ulica Side Košutić, Uvalička ulica, Virska ulica, Zlatićeva ulica, Aleja grada Bolonje (18 - 60), Bolnička cesta (63 - 129), Gospodska ulica (5 - 41 i 2 - 32), Jovinovačka ulica (1 - 31 i 2 - 18A), Medpotoki (2 - 14B), Topolčica (1 - 35 / neparna strana), Ulica kerestinečkih žrtava (1 - 15 i 2 - 18), Park Lujze Janović Wagner (cijela - bez k.br.)."

 

U podtočki 7. Mjesni odbor Vrapče - centar stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Vrapče - centar:

Antoljaki, Bradovec, Brežanska ulica, Buzinščak, Čehovečki odvojak, Čehovečki put, Čižmešijin put, Debanićev breg, Debanićeva ulica, Debanićeve stube, Družanica, Đuretki, Ferkovići, Gmajnje, Havrini, Jačkovina, Jačkovinski klanec, Jalšina, Komedini, Kordeji, Kožinčev breg, Manterovčak, Milatova ulica, Pećnjakova ulica, Petani, Pikli, Piškorov breg, Piškorov put, Police, Posuška ulica, Potok, Roginin I. ogranak, Rožmanova ulica, Sertićeve ledine, Skočići, Smiljanova ulica, Stepići, Strmečkog put, Strmi put, Talajićeva ulica, Ulica Antuna Gottlieba, Ulica Branimira Gušića, Ulica Dinka Sušića, Ulica Drage Piškor, Ulica Ivana Antunovića, Ulica Ivana Bone Bolice, Ulica Ivana Botterija, Ulica Ive Čupara, Ulica Jure Turka, Ulica Ludovika Paskalića, Ulica Ljudevita Juraka, Ulica Majke Terezije, Ulica Nikole Gorjanskoga, Ulica Pavla Sokolića, Ulica Stipana Vilova, Ulica Stipana Vilova odvojak, Ulica tratinčica, Urekova ulica, Varovićev odvojak, Varovićeva ulica, Ulica Vere Lesjak, Vidakovići, Vrabečak, Vranji dol, Vrapčanska aleja, Vrapčanska draga, Zagorica, Zapotok, Zeleni vrh, Zrnetićeva ulica, Žagarova ulica, Aleja grada Bolonje (2 - 12), Bolnička cesta (1 - 59/1 i 2 - 32), Grmoščica desna (42 - 46), Ilica (393 - 443 i 412 - 530), Kotoripska ulica (31 - 69), Roginina ulica (3 - 9), Topolčica (2 - 16 / parna strana), Ulica Dominika Mandića (4 - 52), Ulica Matije Bakića (1 - 17 / neparna strana), Ulica Vojmila Rabadana (7 - 23), Vrapčanska ulica (3 - 143 i 2 - 114), Zumbulska ulica (3 - 29, 2 - 36/2 i 36E), Oranice (dio - bez k.br.)."

 

 

U glavi XV. točki 2. riječi: "Brežovanka 2a" zamjenjuju se riječima: "Trg svetog Šimuna 5".

 

U podtočki 1. Mjesni odbor Gračani stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Gračani:

Bešići, Bliznec, Bunjaki, Donji Pustodol, Gjurkov put, Grabešćak, Gračani, Gračanske dužice, Gračanske stube, Gračanski Mihaljevac, Gračanski ribnjak, Gračansko borje, Gračansko dolje, Gračansko šetalište, Gračec, Gradišće, Isce, Ivanov put, Jelenčica, Klakovec, Lipovčica, Lonjšćina, Majcenov put, Medveščina, Miholići, Nad tunelom, Nadvina, Okrugljak, Omejak, Pustodol, Sovinec, Svibanjčica, Tomašinčev put, Trnčevićev put, Varoška gora, Zvečaj, Čaplinec (3 - 19 i 2 - 50), Črna voda (2 - 48 / parna strana), Gračanska cesta (3 - 241 i 16A - 212), Graščica (7A - 29 i 2B - 40), Jazbina (157 - 161 i 150 - 204), Kvintička ulica (29A - 65 i 28 - 84), Markuševečka cesta (1 - 37, 2 - 22A i 22D), Remetski kamenjak (9A - 13 i 19 - 37), Sljemenska cesta (3 i 2 - 24), Sudiščak (15), Šušnjevec (59 - 69, 71 - 77 i 42 - 62), Trsišče (18), Kvintički odvojak (dio - bez k.br.)."

 

U podtočki 2. Mjesni odbor Markuševec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Markuševec:

Bačun, Bačunski krč, Bibekov breg, Bijeljavina, Borovina, Brežovanka, Budanjščak, Cebići mali, Ciki, Cilakovec, Deščevec, Doljek, Draškovec, Ferenčaki donji, Ferenčaki gornji, Fruščinje, Fuljatkov brijeg, Grabljak, Gradečak desni, Gradečak lijevi, Gradiček, Gradiljnjak, Hadžići, Hađaki, Hamići, Hercegov gaj, Horvatići, Ivlje, Jelekovići, Jordanići, Jurini, Jurkovići, Kamenarski breg, Keleki, Klinovec, Kobasići, Kormani, Kotov breg, Kravarščani, Krsišće, Kršići, Liješće, Lučki put, Lukačini, Markuševečka Dubrava, Markuševečka Trnava, Markuševečke njivice, Meducin, Mikleci, Mikulasov breg, Mrzljak, Mučnjaki, Petari, Petrovščak, Pilatušćak, Pisuljaki, Prostišno, Punjeki, Rijeznica, Ročići, Selniki, Sinbuk, Sitari, Skuzini, Šanteki, Šelendići, Špoljarci, Topolje, Toti, Trg svetog Šimuna, Ulica Vida Ročića, Utovec, Vidovići, Vuljarov breg, Vumelje, Vumelje I. odvojak, Bidrovečka cesta (1 - 55, 2 - 66A i 68 - 74), Čret (4), Črna voda (1 - 41 / neparna strana), Markuševečka cesta (39 - 203 i 22B - 22C i 24 - 174A), Miroševečka cesta (228C - 238), Štefanovec (31 - 159 i 26 - 174), Sljemenska cesta (dio - bez k.br.), Vincekov breg (3 - 21 i 2 - 44)."

 

U podtočki 3. Mjesni odbor Mlinovi stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Mlinovi:

Alanske stube, Biokovske stube, Bitorajska ulica, Bjelolasička ulica, Ćićarijska ulica, Durmitorska ulica, Jahorinska ulica, Kalnički put, Lovćenska, Lovćenske stube, Malovanske stube, Mosorske stube, Petrovogorska, Pirovec, Razgled, Rudina, Snježničke stube, Svetojanska ulica, Štirovnička ulica, Troglavske stube, Vodenica, Zrinskogorska ulica, Graščica (1 - 7 i 2 - 2A/1), Mlinovi (1 - 137 i 2 - 132), Nemetova ulica (4 - 6), Zavižanska ulica (7 - 15, 8 i 18 - 20), Šumske stube (cijela - bez k.br.)."

 

U podtočki 4. Mjesni odbor Šestine stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Šestine:

Benkov put, Bjelevina, Bolteki, Cesarov gaj, Dedići, Gorjani, Grebenščica, Herici, Kalabarovo vrelo, Kecerini donji, Kecerini gornji, Kelkovići, Kulmerska ulica, Mitaki, Mlinska ulica, Opuhači, Pirovec gornji, Podrebernica, Potočani, Prilaz Kraljičinom zdencu, Sjevernjak, Somuni, Šafranišće, Šestinska cesta, Šestinski Kraljevac, Šestinski prilaz, Šestinski put, Šestinski trg, Ulica trešnjina cvijeta, Vince, Gramača (1 - 23 i 2 - 16), Himper (5 - 5/4 i 2 - 4), Kosinci (1 - 9 i 2 - 18), Mlinovi (139 - 187 i 134 - 186), Sljemenska cesta (11 i 28 - 32), Sudiščak (1 - 11A i 2 - 8), Šestinski vijenac (1 - 23 i 2 - 62A), Šestinski vrh (5 - 45B, 55 - 59F i 2 - 68), Šušnjevec (1 - 57, 69C i 2 - 40), Trsišče (6 - 14), Ulica Ive Serdara (5 - 21 i 2 - 52), Zavižanska ulica (10 - 16A)."

 

 

U glavi XVI. točki 6. riječi:"Podolnica 15" zamjenjuju se riječima:"Podolnica 8".

 

U točki 7. riječi: "Vugrovečka cesta 38" zamjenjuju se riječima: "Dobrodolska cesta 24".

 

U točki 12. riječi: "Karlovačka ulica 2" zamjenjuju se riječima: "Ulica Ivana Gorana Kovačića 11".

 

U točki 27. riječi: "Ulica Ladislava Šabana 26" zamjenjuju se riječima: "Filipovićeva ulica 2".

 

Točka 41. mijenja se i glasi: "41. Šašinovec, sa sjedištem u Šašinovcu, Ulica Ivana Granđe 58;".

 

U podtočki 1. Mjesni odbor Adamovec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Adamovec:

- u naselju Adamovec:

Antolkovići, Barberići, Bastalićeva ulica II. (29 - 53) - ulica prolazi naseljima Adamovec i Moravče; Beštaki, Blažerova ulica, Črešnjevečka ulica, Črešnjevečki odvojak, Filipčićev put, Hrušćinje, Keleminovići, Livadarska ulica, Šoštarići, Trumbetašići, Turčinov put, Ulica Dragutina M. Domjanića (Dragutina Domjanića), Ulica kneza Adama, Ulica Matije Gupca (1 - 43 i 12 - 42) - ulica prolazi naseljima Adamovec, Jesenovec i Glavnica Donja; Vinska cesta (1 - 63 i 2 - 22) - ulica prolazi naseljima Adamovec, Jesenovec i Prepuštovec; Vinska cesta I. odvojak, Vinska cesta II. odvojak, Vinska cesta III. odvojak, Vinska cesta IV. odvojak, Vukekova ulica, Zenki;

- u naselju Jesenovec:

Ulica Matije Gupca (45 - 49) - ulica prolazi naseljima Adamovec, Jesenovec i Glavnica Donja."

 

U podtočki 3. Mjesni odbor Blaguša stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Blaguša:

- u naselju Blaguša:

Benkošćica, Blaguška ulica (5 - 101 i 2 - 90/1) - ulica prolazi naseljima Blaguša i Kašina; Boršćakova ulica, Combajeva ulica, Gornji Levaki (2 - 30) - ulica prolazi naseljima Blaguša, Glavnica Gornja i Jesenovec; Hacmanjki odvojak, Hacmanjkova ulica, Jesenovečka cesta (63 - 71 i 68 - 72) - ulica prolazi naseljima Adamovec, Blaguša i Jesenovec; Mađerova ulica, Odvojak Veliki brijeg (42 - 50) - ulica prolazi naseljima Blaguša i Kašina; Oračeva ulica, Palikućeva ulica, Pirenjakova ulica (4A - 18) - ulica prolazi naseljima Blaguša i Jesenovec; Pustički, Šukljeva ulica, Trg palih boraca, Tudekova ulica, Tuškova ulica, Žežljeva ulica, Blaguška ulica, Grohot (dio - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Blaguša i Glavnica Gornja;

- u naselju Kašina:

Blaguška ulica (1 - 3) - ulica prolazi naseljima Blaguša i Kašina."

 

U podtočki 4. Mjesni odbor Budenec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Budenec:

- u naselju Budenec:

Budenečka cesta, Dominićev odvojak, Dominićev put, Isomcova ulica (1 - 5/1) - ulica prolazi naseljima Budenec i Šašinovec; Ulica Mate Trbušića, Ulica narodnog heroja Slavka Stančira (Slavka Stančira) (1C - 35 i 2B - 26) - ulica prolazi naseljima Budenec i Šašinovec; Ulica Slavka Tkalčeca;

- u naselju Šašinovec:

Isomcova ulica (1A - 1E) - ulica prolazi naseljima Budenec i Šašinovec; Ulica narodnog heroja Slavka Stančira (1 - 1B) - ulica prolazi naseljima Budenec i Šašinovec."

 

U podtočki 7. Mjesni odbor Dobrodol stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Dobrodol:

- u naselju Dobrodol:

Benčakov dol, Dobrodolska cesta, Dobrodolski brijeg, Dobrodolski brijeg I. odvojak, Dobrodolski brijeg II. odvojak, Dobrodolski odvojak, Grahovec, Humska ulica, Kranjčecov breg (5 - 15) - ulica prolazi naseljima Dobrodol i Zagreb; Svetomatejska ulica, Šiletići, Šiletići I., Šimunčevečka cesta, Trnovečka ulica, Ulica Ivana Pudjaka, Veliki vrh (122 - 198D) - ulica prolazi naseljima Dobrodol, Šimunčevec i Zagreb; Vugrovečka cesta, Vugrovečka cesta odvojak, Vukodol, Zagošće, Put Lozica (dio - bez k.br.);

- u naselju Markovo Polje:

Aleja mira (10A - 14) - ulica prolazi naseljima Markovo Polje i Đurđekovec;

- u naselju Sesvete:

Trnavčev odvojak II., Trnavec, Grička ulica (5 - 11B i 4 - 10), Kašinska cesta (95 - 145 i 90 - 146)."

 

U podtočki 9. Mjesni odbor Dumovec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Dumovec:

- u naselju Dumovec:

Bilogorska ulica, Dinarska ulica, Franjčevićeva ulica, Fruškogorska ulica, Igmanska ulica, Kalnička ulica, Kapelska ulica, Plješivička ulica, I. Dumovečki lug, II. Dumovečki lug, III. Dumovečki lug, Triglavska ulica, Ulica Josipa Antoljaka, Ulica Vinka Sedinića (9 - 51 i 4 - 54) - ulica prolazi naseljima Dumovec i Sesvete;

- u naselju Sesvete:

Ičićka ulica, Ulica Vinka Sedinića (1 - 7 i 2) - ulica prolazi naseljima Dumovec i Sesvete."

 

U podtočki 10. Mjesni odbor Đurđekovec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Đurđekovec:

Aleja mira (38) - ulica prolazi naseljima Markovo Polje i Đurđekovec; Borovčica, Breg, Dol, Dolci, Dorčići, Đurkovići, Glavna cesta, Jakopići, Klanjec, Kovačići, Krčevina, Kuntaš (1 - 7 i 2 - 6C) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec i Kućanec; Ledinice, Lušci, Mladina, Pahorit (1 - 3 i 2 - 4) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec i Paruževina; Podolčica (2 - 24) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec i Paruževina; Polovanci, Reber (7 - 11) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec i Prekvršje; Rimski put, Trakuliščica (3 - 7 i 2 - 22) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec i Paruževina; Ulica Ota Habeka (2 - 4) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec, Paruževina i Prekvršje."

 

U podtočki 13. Mjesni odbor Glavnica Donja stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Glavnica Donja:

- u naselju Glavnica Donja:

Bučijeva ulica, Čergarova ulica, Ferenčakova ulica, Fijanova ulica, Friganova ulica, Glavnička cesta (23A - 53 i 2 - 62) - ulica prolazi naseljima Glavnica Donja i Glavnica Gornja; Kraljeva ulica, Mladičkova ulica, Šijanskova ulica, Trg žrtava fašizma, Kunjkova ulica (35 - 41) - ulica prolazi naseljima Glavnica Donja i Moravče; Ulica Matije Gupca (52 - 54) - ulica prolazi naseljima Adamovec, Jesenovec i Glavnica Donja; Valetićeva ulica, Vinogradarska ulica (35) - ulica prolazi naseljima Glavnica Donja i Moravče; Zagorska ulica;

- u naselju Glavnica Gornja:

Glavnička cesta (1 - 23) - ulica prolazi naseljima Glavnica Donja i Glavnica Gornja."

 

U podtočki 14. Mjesni odbor Glavnica Gornja stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Glavnica Gornja:

- u naselju Glavnica Gornja:

Gajeva ulica (19 - 27, 55 - 127 i 6 - 60) - ulica prolazi naseljima Glavnica Donja, Glavnica Gornja i Jesenovec; Gajeva ulica I. odvojak, Gajeva ulica II. odvojak, Gornji Levaki (5 - 9) - ulica prolazi naseljima Blaguša, Glavnica Gornja i Jesenovec; Kašnarova ulica, Markovići, Paji, Starjački, Grohot (dio - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Blaguša i Glavnica Gornja;

- u naselju Glavnica Donja:

Gajeva ulica (2 - 4) - ulica prolazi naseljima Glavnica Donja, Glavnica Gornja i Jesenovec;

- u naselju Jesenovec:

Gajeva ulica (1 -17 i 27A- 27B) - ulica prolazi naseljima Glavnica Donja, Glavnica Gornja i Jesenovec."

 

U podtočki 17. Mjesni odbor Jelkovec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Jelkovec:

Filipovićeva ulica, Ištvanićeva ulica, Ištvanićeva ulica I. odvojak, Nova cesta, Pirinova ulica, Pirinova ulica odvojak, Rimski odvojak I., Rimski odvojak II., Rimski odvojak III., Savska cesta, I. Savski odvojak, II. Savski odvojak, Savska cesta III. odvojak, Slavonska avenija (55 - 71) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Ivanja Reka i Sesvete; Industrijska cesta (19 - 25 i 32 - 40), Jelkovečka cesta (5 - 15), Rimski put (1 - 43 i 2 - 26), Ulica Ljudevita Posavskog (27H - 43 i 26)."

 

U podtočki 18. Mjesni odbor Jesenovec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Jesenovec:

- u naselju Jesenovec:

Balšićeva ulica, Bazarotova ulica, Borje, Gornji Levaki (cijela - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Blaguša, Glavnica Gornja i Jesenovec; Jesenovečka cesta (1 - 59 i 14 - 66) - ulica prolazi naseljima Adamovec, Blaguša i Jesenovec; Kraljeva ulica, Krnjakova ulica, Kurmanova ulica, Matoiceva ulica, Milcova ulica, Pirenjakova ulica (1 - 13 i 2 - 4) - ulica prolazi naseljima Blaguša i Jesenovec; Trg palih boraca, Vinska cesta (24 - 34) - ulica prolazi naseljima Adamovec, Jesenovec i Prepuštovec; Vinska cesta V. odvojak (cijela - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Jesenovec i Prepuštovec; Gajeva ulica (27B) - ulica prolazi naseljima Glavnica Donja, Glavnica Gornja i Jesenovec;

- u naselju Adamovec:

Jesenovečka cesta (2 - 10) - ulica prolazi naseljima Adamovec, Blaguša i Jesenovec."

 

U podtočki 19. Mjesni odbor Kašina stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Kašina:

- u naselju Kašina:

Blaguška cesta, Borska ulica, Cesta Ivana Mažuranića (1A - 227 i 6 - 190) - ulica prolazi naseljima Kašina, Paruževina i Prepuštovec; Combajeva ulica, Dumbovićeva ulica, Gjumlijanova ulica, Frljur, Liševo (141 - 153) - ulica prolazi naseljima Kašina, Kašinska Sopnica, Paruževina i Prekvršje; Novi put, Odvojak Cetini, Odvojak Cmrok, Odvojak Fantički, Odvojak Mali brijeg, Odvojak Reber, Odvojak Veliki brijeg (1 - 79 i 2 - 38) - ulica prolazi naseljima Blaguša i Kašina; Prigorska ulica, Raci, Soblinečka cesta, Školska ulica, Šulekova ulica, Tušekova ulica, Veliki dol, Vinogorska ulica, Vinogradska ulica;

- u naselju Paruževina:

Cesta Ivana Mažuranića (1 - 1R) - ulica prolazi naseljima Kašina, Paruževina i Prepuštovec; Odvojak Reber, Kralji (39 - 41), Liševo (42B, 42J i 80 - 100) - ulica prolazi naseljima Kašina, Kašinska Sopnica, Paruževina i Prekvršje;

- u naselju Prepuštovec:

Cesta Ivana Mažuranića (2) - ulica prolazi naseljima Kašina, Paruževina i Prepuštovec."

 

U podtočki 20. Mjesni odbor Kašinska Sopnica stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Kašinska Sopnica:

- u naselju Kašinska Sopnica:

Barbiri, Dol, Glavani, Kebri, Krajačići, Liševo (133 - 135) - ulica prolazi naseljima Kašina, Kašinska Sopnica, Paruževina i Prekvršje; Petruši, Rumaščica, Sopnička cesta, Srenjak, Tinčaver (2 - 16) - ulica prolazi naseljima Kašinska Sopnica i Prekvršje; Trstenik, Trupeljaki, Starjak (cijela - bez k.br.);

- u naselju Prekvršje:

Tinčaver (19 - 31) - ulica prolazi naseljima Kašinska Sopnica i Prekvršje; Prigorska ulica (105 i 94) - ulica prolazi naseljima Kučilovina i Prekvršje."

 

U podtočki 22. Mjesni odbor Kraljevečki Novaki stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Kraljevečki Novaki:

Friganovo, Fruškogorska ulica, Garešnička ulica, Gorička ulica, Iločka ulica, Istarska ulica, Jadranska ulica, Kolnik, Kozarićeva ulica, Leskovec, Magdalenska ulica, Mostarska ulica, Novačica, Popovečka cesta, Primorska ulica, Splitska ulica, Ulica Mate Broza, Ulica Jure Kaštelana, Ulica Mirona Makanca, Ulica Miroslava Krleže, Ulica Slavka Stolnika, Ulica šafrana, Ulica Željka Sabola, Vrbnička ulica, Vretenec, Kvarnerska ulica (1 - 5 i 2 - 8), Mesci (1 - 39 i 2 - 32), Selska cesta (1 - 67 i 2 - 64)."

 

U podtočki 25. Mjesni odbor Lužan stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Lužan:

- u naselju Lužan:

Bukali, Fotivci, Gašparci, Grgati, Jelakovići, Laktec (69 - 71 i 54 - 70) - ulica prolazi naseljima Lužan i Laktec, odnosno područjem Grada Zagreba i Zagrebačke županije; Obadi, Okičani, Ulica Augusta Šenoe, Zagrebačka ulica (3 - 19 i 6 - 22) - ulica prolazi naseljima Belovar i Lužan; Zeleni vijenac, Zelinska ulica;

- u naselju Belovar:

Zagrebačka ulica (1 - 1A) - ulica prolazi naseljima Belovar i Lužan."

 

U podtočki 26. Mjesni odbor Moravče stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Moravče:

- u naselju Moravče:

Bahlenova ulica, Bastalićeva ulica I., Bastalićeva ulica II. (1 - 11 i 2 - 46) - ulica prolazi naseljima Adamovec i Moravče; Benkova ulica, Budorova ulica, Hrašće, Hubekova ulica, Kucljeva ulica, Kunjkova ulica (1 - 29 i 2 - 38) - ulica prolazi naseljima Moravče i Glavnica Donja; Prajzov breg, Prigorska ulica, Prigorski odvojak I., Strugarova ulica, Šporćeva ulica, Trg Svetog Trojstva, ulica Crkvena ves, Vinogradarska ulica (13 i 12 - 36) - ulica prolazi naseljima Glavnica Donja i Moravče; Čumigaševa ulica (4) - ulica prolazi naseljima Glavnica Donja i Moravče;

- u naselju Glavnica Donja:

Čumigaševa ulica (1 - 9) - ulica prolazi naseljima Glavnica Donja i Moravče; Kunjkova ulica (43 - 47 i 46) - ulica prolazi naseljima Glavnica Donja i Moravče."

 

U podtočki 27. Mjesni odbor Novi Jelkovec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Novi Jelkovec:

Ulica Borisa Papandopula, Ulica Borisa Ulricha, Ulica Brune Bjelinskog, Ulica Dragana Plamenca, Ulica Huberta Pettana, Ulica Ivana Brkanovića, Ulica Ivane Lang, Ulica Ive Paraća, Ulica Krešimira Kovačevića, Ulica Ladislava Šabana, Ulica Mladena Pozajića, Ulica Petra Dumičića, Ulica Rudolfa Matza, Ulica Stjepana Šuleka, Ulica Vladimira Stahuljaka, Rimski put (50 - 52), Ulica Ljudevita Posavskog (25 - 27F), Ulica 144. brigade Hrvatske vojske (2 - 8)."

 

U podtočki 28. Mjesni odbor Novo Brestje stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Novo Brestje:

Ulica begonija, Ulica ciklama, Ulica jaglaca, Ulica kaktusa, Ulica krizantema, Ulica ljiljana, Ulica ljubičica, Ulica maćuhica, Ulica Stjepana Mikuša, Ulica narcisa, Ulica orhideja, Ulica perunika, Ulica potočnica, Ulica tratinčica, Ulica zumbula, Sopnička ulica (106), Ulica Ive Dulčića (31 - 33), Ulica Vladimira Filakovca (17), Ulica Vladimira Kirina (19 - 21), Zagrebačka (51 - 123 i 50 - 166)."

 

U podtočki 29. Mjesni odbor Paruževina stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Paruževina (u naselju Paruževina):

Cvjetna ulica, Feštinec, Fluke, Granđino, Kraljski odvojak, Kraljščak, Marochinijev put, Pahorit (7 - 13) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec i Paruževina; Paruževinska cesta, Peškov breg, Podolčica (3 - 33) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec i Paruževina; Trakuliščica (9 - 17) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec i Paruževina; Turčinovo, Turčinski put, Ulica Ota Habeka (8 - 14C) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec, Paruževina i Prekvršje; Kralji (1 - 35A i 2 - 32), Liševo (2 - 42A,42C - 42G i 44 - 66) - ulica prolazi naseljima Kašina, Kašinska Sopnica, Paruževina i Prekvršje."

 

U podtočki 30. Mjesni odbor Planina Donja stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Planina Donja:

Planinarska ulica, Planinarski odvojak, Planinska ulica, Prigorska ulica, Ulica 1. maja, Ulica 9. maja, Ulica Frana Galovića, Ulica Ljudevita Gaja, Ulica starog hrasta (3 - 9 i 2 - 14) - ulica prolazi naseljima Kučilovina i Planina Donja; Ulica sv. Jurja (1), Vinogorska ulica, Zagrebačka ulica."

 

U podtočki 31. Mjesni odbor Planina Gornja stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Planina Gornja:

Boscova ulica, Podjezerska ulica, Sesvetska ulica, Ulica Ćirila Juča, Ulica Augusta Novosela, Vrski put (cijela - bez k.br.)."

 

U podtočki 32. Mjesni odbor Popovec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Popovec:

- u naselju Popovec:

Dedinovečka ulica, Gorička ulica, Komesova ulica (1A - 11 i 2 -8 i 18) - ulica prolazi naseljima Markovo Polje i Popovec; Podravska ulica, Strossmayerov trg, Ulica Antuna Matije Reljkovića, Ulica don Frana Bulića, Ulica Ferdinanda Šišića, Ulica fra Andrije Kačića- Miošića, Ulica fra Dominika Mandića, Ulica Franje Ivoša, Ulica Juraja Ratkaja, Ulica kanonika A. B. Krčelića, Ulica Tadije Smičiklasa, Ulica Vjekoslava Klaića, Varaždinska ulica, Vugrovečka ulica, Zagorska ulica;

- u naselju Markovo Polje:

Komesova ulica (16 - 30) - ulica prolazi naseljima Markovo Polje i Popovec; Aleja mira (16 - 18) - ulica prolazi naseljima Markovo Polje i Đurđekovec."

 

U podtočki 33. Mjesni odbor Prekvršje stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Prekvršje:

Korutanja, Kostanjevec, Liševo (1 - 123A) - ulica prolazi naseljima Kašina, Kašinska Sopnica, Paruževina i Prekvršje; Odvojak Bolčevići (1A - 1B) - ulica prolazi naseljima Kučilovina i Prekvršje; Odvojak Dutkovići, Odvojak Kuntići, Odvojak Podbrežnjaki, Odvojak Poljaki, Odvojak Reberec, Odvojak Sedinići, Odvojak Tomuradi, Reber (2 - 18) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec i Prekvršje; Ulica Franje Habeka, Ulica Ota Habeka (1 - 81 i 14 - 34) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec, Paruževina i Prekvršje; Ulica Đure Kuntića, Vinogradska ulica (6 - 56) - ulica prolazi naseljima Kućanec, Prekvršje, Vugovec Donji i Gornji; Prigorska ulica (1 - 101 i 4 - 92) - ulica prolazi naseljima Kučilovina i Prekvršje."

 

U podtočki 35. Mjesni odbor Sesvetska Sela stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Sesvetska Sela:

Aljmaška ulica, Belečka ulica, Carići, Fučeki, Glavna ulica, Karinska ulica, Kordeki, Kralji, Krapinska ulica, Krasnjanska ulica, Letnička ulica, Loborska ulica, Međugorska ulica, Molvarska ulica, Olovska ulica, Paška ulica, Plitvička ulica, Potočki, Prva Prigorska ulica, Sesvetska cesta, Sinjska ulica, Slavonska ulica, Solinska ulica, Sotinska ulica, Stubička ulica, Tekijska ulica, Trsatska ulica, Ulica Blage Zadre, Veprička ulica, Voćinska ulica, Voloderska ulica, Zeleni vijenac, Budimska ulica (40), Kvarnerska ulica (21 - 39 i 16 - 30), Remetska ulica (1 - 35, 2 - 4 i 12 - 30)."

 

U podtočki 36. Mjesni odbor Sesvetska Selnica stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Sesvetska Selnica:

I. odvojak Ignaca Puđaka, Plehanska ulica, Prva Gupčeva ulica, Selnička ulica, Travanjska ulica, Ulica Stjepana Cerovečkog, Ulica Ferde Kocha, Ulica Đure Hercega, Ulica Ivice Lovinčića, Ulica Josipa Szemana, Ulica Lavoslava Horvata, Ulica Nikole Neidhardta, Ulica Paje Horvata, Ulica Grge Franje Puđaka, Ulica Ignaca Puđaka, Ulica Kate Puđak, Ulica Radovana Nikšića, Ulica Rudolfa Lubynskog, Ulica Šime Ljubića, Ulica Zdenka Kolacija."

 

U podtočki 37. Mjesni odbor Sesvetska Sopnica stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Sesvetska Sopnica:

- u naselju Sesvete:

Carićeva ulica, Gajeva ulica, Kalnička ulica, Livadarski put, Moslavačka ulica, Novoselska ulica, Prelčeva ulica, Resnička ulica, Senjska ulica, Slatinska ulica, Sopnički odvojak I., Ulica 24. prosinca, Ulica Ante Starčevića, Ulica Ante Starčevića I. odvojak, Ulica Ante Starčevića II. odvojak, Ulica Brune Bušića, Ulica Ivana Keleka, Ulica Ivana Sandelića, Ulica Ivana Šimunovića, Ulica Jure Turića, Velebitska ulica, Vodovodna ulica, Zelengajska ulica, Industrijska cesta (5 - 15 i 6 - 28), Jelkovečka cesta (4), Sopnička ulica (1 - 111, 2 - 104), Ulica Ljudevita Posavskog (3 - 23A i 4 - 20), Ulica 144. brigade Hrvatske vojske (1);

- u naselju Zagreb:

Sopnički odvojak (3 - 5R i 6 - 28), Sopnički odvojak II."

 

U podtočki 38. Mjesni odbor Sesvetski Kraljevec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Sesvetski Kraljevec:

Bihaćka ulica, Dobojska ulica, Dugoselska cesta, Gornjopoljska ulica, Kraljevečka ulica, Lukovdolska ulica, Neretvanska ulica, Odvojak Vjenceslava Novaka, Ogranak Ulice Mirka Bogovića, Opatijska ulica, Park Pavla Šveca, Radnička ulica, Strojarska cesta, Školska ulica, Štibrenska ulica, Tomislavgradska ulica, Trg kralja Tomislava, Trg Nikole Tesle, Ulica Andrije Kačića Miošića, Ulica Augusta Cesarca, Ulica Augusta Šenoe, Ulica Bedema ljubavi, Ulica braće Radić I. odvojak, Ulica Dore Krupićeve, Ulica Dragutina Domjanića, Ulica Dragutina Domjanića odvojak, Ulica Dragutina Mitića, Ulica Eugena Kumičića, Ulica Frana Galovića, Ulica Franje Kukuljevića, Ulica Grge Novaka, Ulica Ivana Mažuranića, Ulica Ivice Perića, Ulica Slavka Kovačića, Ulica Mije i Zdenka Karamatića, Ulica Mladena Halape, Ulica Pavla Gregorijanca, Ulica Pere Pirkera II. odvojak, Ulica Petra Preradovića, Ulica Petra Svačića, Ulica prijana Lovre, Ulica Ružice Meglaj-Rimac, Ulica Slavka Kovačića odvojak, Ulica Slavka Stančira, Ulica Stjepana Sulimanca, Ulica Stojana Vučičevića, Ulica Vjenceslava Novaka, Ulica Zagrebačkog odreda, Vatrogasna ulica, Željeznička ulica, Cerska ulica (1 - 29 i 2 - 22), Đačka ulica (14), Sljemenska cesta (28, 56), Ulica braće Radić (1 - 25 i 2 - 34), Ulica Ive Politea (1 - 39 i 10A - 68), Ulica Josipa Kozarca (1 - 1G), Ulica Mirka Bogovića (7 - 43) Ulica Pere Pirkera (31 i 2 - 52)."

 

U podtočki 39. Mjesni odbor Soblinec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Soblinec:

- u naselju Soblinec:

Bosanska ulica (1 - 21 i 2 - 16) - ulica prolazi naseljima Soblinec i Šašinovec; Dalmatinska ulica, Istarska ulica (1 - 17 i 2 - 12) - ulica prolazi naseljima Soblinec i Šašinovec; Krapinska ulica (1 - 11 i 2 - 12) - ulica prolazi naseljima Soblinec i Šašinovec; Kumrovečka ulica, Lička ulica, Livadićeva ulica (7) - ulica prolazi naseljima Soblinec i Žerjavinec; Mostarska ulica, Obrež, Osječka ulica (2 - 12) - ulica prolazi naseljima Soblinec i Šašinovec; Prepuštovečka ulica, Prepuštovečki odvojak, Prigorska ulica, Slavonska ulica (1 - 15) - ulica prolazi naseljima Soblinec i Šašinovec; Soblinečka ulica, Šašinovečka ulica (1 - 17 i 4 - 14) - ulica prolazi naseljima Soblinec i Šašinovec - Vrleščica, Zagorska ulica, Žerjavinečka ulica;

- u naselju Šašinovec:

Bosanska ulica (23 - 29 i 30 - 32) - ulica prolazi naseljima Soblinec i Šašinovec; Istarska ulica (19 - 21 i 16) - ulica prolazi naseljima Soblinec i Šašinovec; Krapinska ulica (17 - 31) - ulica prolazi naseljima Soblinec i Šašinovec; Krčevina (7 i 4), Osječka ulica (1 - 9) - ulica prolazi naseljima Soblinec i Šašinovec; Slavonska ulica (2 - 20) - ulica prolazi naseljima Soblinec i Šašinovec; Šašinovečka ulica (18 - 20) - ulica prolazi naseljima Soblinec i Šašinovec."

 

Podtočka 41. Mjesni odbor Šašinovec mijenja se i glasi:

"41. Mjesni odbor Šašinovec (skraćeno: MO Šašinovec) obuhvaća veći dio naselja Šašinovec, odnosno područje kojeg granica kreće od tromeđe naselja Soblinec, Žerjavinec i Šašinovec u smjeru istoka, zatim juga po granici naselja Šašinovec do najsjevernije točke k.č. 2023/1 k.o. Šašinovec. Nastavlja zapadnom stranom k.č. 2023/1 i k.č. 2022/1 k.o. Šašinovec te južnom stranom k.č. 2022/1 i k.č. 2022/3 k.o. Šašinovec, izuzimajući objekte ISOMCOVE ULICE dolazi do granice naselja Šašinovec i Budenec. U smjeru juga, zapada te sjevera ide granicom naselja Šašinovec do najsjevernije točke poljskog puta (k.č. 1090/1 k.o. Šašinovec). Nastavlja u smjeru sjeverozapada sjevernom stranom k.č. 1078, k.č. 1030/1 i k.č. 1025/3 k.o. Šašinovec do granice naselja Šašinovec i Soblinec, zatim granicom naselja do potoka te poljskim putovima, izuzimajući sve objekte SLAVONSKE ULICE, BOSANSKE ULICE i ISTARSKE ULICE, dolazi do granice naselja Soblinec i Šašinovec. Granicom naselja Šašinovec dolazi do početne točke.

 

Ulice i trgovi na području MO Šašinovec:

Blažurčeva ulica, Čehulićeva ulica, Dokšićeva ulica, Donje polje, Hukavčeva ulica, Kopanina, Krčevina (17 - 31 i 16 - 28), Koškovićeva ulica, Kučiševa ulica, Miškinova ulica, Odvojak Bekci, Odvojak Stjepana Granđe, Pašinec, Rucakova ulica, Šetalište Josipa Granđe, Šija vrh, Šveličeva ulica, Ulica Stjepana Granđe, Ulica Ivana Granđe, Ulica Ivana Kenfelja, Vatrogasna ulica."

 

U podtočki 42. Mjesni odbor Šimunčevec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Šimunčevec:

Čelinščak, Đurinec brijeg (3 - 27 i 30 - 42) - ulica prolazi naseljima Šimunčevec i Vuger Selo; Janečki brijeg, Kraljevački brijeg (3 - 15) - ulica prolazi naseljima Šimunčevec i Zagreb; Limbuška ulica, Šalata (1) - ulica prolazi naseljima Šimunčevec i Vuger Selo; Šalata 1, Šalata 2, Šalata 3, Šimunčevečka ulica, Ulica Đure Popovića, Veliki vrh (239 - 257 - ulica prolazi naseljima Dobrodol, Šimunčevec i Zagreb; Put Lozica (cijela - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Šimunčevec i Vuger Selo."

 

U podtočki 43. Mjesni odbor Vugrovec Donji stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Vugrovec Donji:

- u naselju Vugrovec Donji:

Domjanićeva ulica, Gradinska ulica (2) - ulica prolazi naseljima Vuger Selo i Vugrovec Donji; Slatinska ulica (1 - 9 i 2 - 4) - ulica prolazi naseljima Vuger Selo i Vugrovec Donji; Ulica Augusta Šenoe (1 - 99 i 38 - 124) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec i Vugrovec Donji; Ulica Đure Popovića (2 - 6) - ulica prolazi naseljima Vuger Selo i Vugrovec Donji; Ulica Matije Gupca (1A - 27) - ulica prolazi naseljima Kućanec i Vugrovec Donji; Vinogradska ulica (23 - 47) - ulica prolazi naseljima Kućanec, Prekvršje, Vugovec Donji i Gornji; Bregovita ulica (cijela - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Kućanec i Vugrovec Donji; Kocil brijeg (cijela - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Vuger Selo i Vugrovec Donji;

- u naselju Đurđekovec:

Gaj, Ulica Augusta Šenoe (2 - 36) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec i Vugrovec Donji;

- u naselju Kućanec:

Bregovita ulica (1 - 7 i 2 - 14) - ulica prolazi naseljima Kućanec i Vugrovec Donji; Fištri, Gračaki, Kuntaš (8 - 16) - ulica prolazi naseljima Đurđekovec i Kućanec; Rimski put, Ulica Matije Gupca (1 - 5 i 2 - 50) - ulica prolazi naseljima Kućanec i Vugrovec Donji; Vinogradska ulica (1 - 19 i 2 - 4B) - ulica prolazi naseljima Kućanec, Prekvršje, Vugrovec Donji i Gornji;

- u naselju Markovo Polje:

Grahovečka ulica (1 - 5C) - ulica prolazi naseljima Markovo Polje i Vuger Selo; Zlatarska ulica, Aleja mira (1 - 31 i 2 - 10) - ulica prolazi naseljima Markovo Polje i Đurđekovec, Put Lozica (dio - bez k.br.);

- u naselju Vuger Selo:

Đurinec brijeg (2 - 26) - ulica prolazi naseljima Šimunčevec i Vuger Selo; Gradinska ulica (1 - 23 i 6 - 34) - ulica prolazi naseljima Vuger Selo i Vugrovec Donji; Grahovečka ulica (11 - 15 i 4 - 12) - ulica prolazi naseljima Markovo Polje i Vuger Selo; Kocil brijeg (1 - 7 i 2) - ulica prolazi naseljima Vuger Selo i Vugrovec Donji; Put Lozica (7 - 15) - ulica prolazi naseljima Šimunčevec i Vuger Selo; Slatinska ulica (11 - 97 i 8 - 48) - ulica prolazi naseljima Vuger Selo i Vugrovec Donji; Šalata (2 - 4) - ulica prolazi naseljima Šimunčevec i Vuger Selo; Ulica Đure Popovića (1 - 5 i 12 - 14) - ulica prolazi naseljima Vuger Selo i Vugrovec Donji; Vugerselska ulica."

 

U podtočki 44. Mjesni odbor Vugrovec Gornji stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Vugrovec Gornji:

Grljakova ulica, ulica Draga (11 - 51 i 2 - 26) - ulica prolazi naseljima Goranec i Vugrovec Gonji; Vinogradska ulica (55 - 121 i 58 - 74) - ulica prolazi naseljima Kućanec, Prekvršje, Vugovec Donji i Gornji; Vugrovečka ulica (1 - 65 i 2 - 88) - ulica prolazi naseljima Goranec i Vugrovec Gornji; Vukasova ulica."

 

U podtočki 45. Mjesni odbor Vurnovec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Vurnovec:

Banov brijeg, Gradišnica, Krtakova ulica (2 - 4) - ulica prolazi naseljima Prepuštovec i Vurnovec; Kusova ulica, Novakova ulica, Škanićeva ulica, Ulica Stjepana Vojnovića (54 - 56) - ulica prolazi naseljima Gajec i Vurnovec; Vurnovečka ulica."

 

U glavi XVII. podtočki 1. Mjesni odbor Brezovicastavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Brezovica:

- u naselju Brezovica:

Brezovička cesta (53 - 137 i 86 - 122A) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Brezovica, Hudi Bitek i Zadvorsko; Desprimska ulica (2 - 6) - ulica prolazi naseljima Goli Breg, Desprim, Drežnik Brezovički i Brezovica; Golobreška ulica (cijela - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Desprim, Goli Breg i Brezovica; Kašinci (2D) - ulica prolazi naseljima Brezovica i Zadvorsko; Marovićeva ulica, Pekarska ulica (cijela - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Brezovica i Zadvorsko; Prigradska ulica III. odvojak (18 - 44) - ulica prolazi naseljima Brezovica i Zadvorsko; Ulica dr. Luje Naletilića (120A - 122) - od oteretnog kanala Sava-Odra do Obreške ceste - zapadna strana - ulica prolazi naseljima Zagreb, Botinec, Brezovica i Odranski Obrež;

- u naselju Desprim:

Desprimska ulica (3A - 17B, 19 - 39 i 6B - 64) - ulica prolazi naseljima Goli Breg, Desprim, Drežnik Brezovički i Brezovica; Desprimska ulica II. odvojak (1 - 1A) - ulica prolazi naseljima Desprim i Drežnik Brezovički; Desprimska ulica III. odvojak (1 - 3 i 2 - 18) - ulica prolazi naseljima Desprim i Goli Breg; Desprimska ulica IV. odvojak (1 - 27 i 2 - 22) - ulica prolazi naseljima Desprim i Drežnik Brezovički; Desprimski put, Drežnik IV. odvojak (8 - 10) - ulica prolazi naseljima Drežnik Brezovički, Desprim, Goli Breg i Demerje; Golobreška ulica (1, 1E - 1F) - ulica prolazi naseljima Desprim, Goli Breg i Brezovica;

- u naselju Drežnik Brezovički:

Desprimska ulica (1 - 17L) - ulica prolazi naseljima Goli Breg, Desprim, Drežnik Brezovički i Brezovica; Desprimska ulica I. odvojak, Desprimska ulica II. odvojak (3 - 15 i 2 - 18) - ulica prolazi naseljima Desprim i Drežnik Brezovički; Desprimska ulica IV. odvojak (24 - 30) - ulica prolazi naseljima Desprim i Drežnik Brezovički; Drežnik (1 - 107/1 i 2 - 120) - ulica prolazi naseljima Drežnik Brezovički i Demerje; Drežnik I. odvojak, Drežnik II. odvojak, Drežnik IV. odvojak (2 - 4) - ulica prolazi naseljima Drežnik Brezovički, Desprim, Goli Breg i Demerje; Ravna ulica;

- u naselju Goli Breg:

Desprimska ulica (68 - 70) - ulica prolazi naseljima Goli Breg, Desprim, Drežnik Brezovički i Brezovica; Desprimska ulica III. odvojak (7 - 15) - ulica prolazi naseljima Desprim i Goli Breg; Drežnik IV. odvojak (cijela - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Drežnik Brezovički, Desprim, Goli Breg i Demerje; Golobreška ulica (1A - 21 i 2 - 38) - ulica prolazi naseljima Desprim, Goli Breg i Brezovica; Golobreška ulica I. odvojak, Golobreška ulica II. odvojak, Golobreška ulica III. odvojak, Golobreška ulica IV. odvojak, Harabajsi odvojak, Palčići odvojak;

- u naselju Grančari:

Grančarska ulica (1, 3 - 19/1, 2 i 4 - 30D) - ulica prolazi naseljima Hudi Bitek, Grančari i Kupinečki Kraljevec; Grančarska ulica I. odvojak, Grančarska ulica II. odvojak, Grančarska ulica III. odvojak, Hudobička ulica (50 - 52) - ulica prolazi naseljima Hudi Bitek i Grančari; Hudobička ulica I. odvojak (28 - 42) - ulica prolazi naseljima Hudi Bitek, Grančari i Zadvorsko; Pašinec (3) - ulica prolazi naseljima Grančari i Hudi Bitek;

- u naselju Hudi Bitek:

Brezovička cesta (139 - 153 i 124 - 132) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Brezovica, Hudi Bitek i Zadvorsko; Drežnik III. odvojak (1 - 41) - ulica prolazi naseljima Hudi Bitek i Demerje; Grančarska ulica (1A i 2A - 2C) - ulica prolazi naseljima Hudi Bitek, Grančari i Kupinečki Kraljevec; Hudobička ulica (1 - 29A i 2 - 40) - ulica prolazi naseljima Hudi Bitek i Grančari; Hudobička ulica I. odvojak (1 - 1E, 5 i 2 - 22) - ulica prolazi naseljima Hudi Bitek, Grančari i Zadvorsko; Hudobička ulica II. odvojak, Hudobička ulica III. odvojak, Hudobička ulica IV. odvojak, Pašinec (2 - 8) - ulica prolazi naseljima Grančari i Hudi Bitek;

- u naselju Kupinečki Kraljevec:

Grančarska ulica IV. odvojak, Grančarska ulica V. odvojak, Šolići, Grančarska ulica (21 - 39 i 32 - 50) - ulica prolazi naseljima Hudi Bitek, Grančari i Kupinečki Kraljevec; Grančarska ulica VI. odvojak (dio - bez k.br.);

- u naselju Zadvorsko:

Balaški, Brezovička cesta (113 - 115) - ulica prolazi naseljima Zagreb, Brezovica, Hudi Bitek i Zadvorsko; Frkliči, Hudobička ulica I. odvojak (9 - 13) - ulica prolazi naseljima Hudi Bitek, Grančari i Zadvorsko; Kašinci (1 - 17, 2 - 2B i 4 - 18) - ulica prolazi naseljima Brezovica i Zadvorsko; Kašinci odvojak, Kostenjaki, Kružna Zadvorska ulica, Kružna Zadvorska ulica I. odvojak, Kružna Zadvorska ulica II. odvojak, Pekarska ulica (10 - 16) - ulica prolazi naseljima Brezovica i Zadvorsko; Piškori, Prigradska ulica, Prigradska ulica I. odvojak, Prigradska ulica II. odvojak, Prigradska ulica III. odvojak (1 - 11 i 4 - 6) - ulica prolazi naseljima Brezovica i Zadvorsko; Prigradska ulica IV. odvojak, Zadvorska ulica, Zadvorska ulica I. odvojak, Zadvorska ulica II. odvojak, Zeleni brijeg."

 

U podtočki 2. Mjesni odbor Demerje stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Demerje:

Bedeki, Cvetki, Črnovka, Drežnik (65 - 99B) - ulica prolazi naseljima Drežnik Brezovički i Demerje; Demerska ulica, Drežnik III. odvojak (2 - 16) - ulica prolazi naseljima Hudi Bitek i Demerje; Drežnik IV. odvojak (cijela - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Drežnik Brezovički, Desprim, Goli Breg i Demerje, Gornjodemerska ulica (7 - 71 i 2 - 36), Ivički, Klanjec, Kruglica, Kutiček, Majdaki - Kosi, Maljugi, Mokrice, Pogledička, Srednji putić, Štuk, Topolje, Ulica Darka Mateše, Ulica Gorana Šivaka, Ulica Josipa Lončića, Zavrtnica."

 

U podtočki 3. Mjesni odbor Dragonožec stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Dragonožec:

- u naselju Donji Dragonožec:

Bukvinjak, Cerje, Čret, Donjodragonoška cesta (5 - 89 i 6 - 64) - ulica prolazi naseljima Donji Trpuci i Donji Dragonožec; Dugovica, Gjurakov breg, Gredina, Jezera, Jezišče, Jurinčev breg, Krč, Krznarka, Latišče, Markulinska draga, Markulinska draga I. odvojak, Markulinska draga II. odvojak, Markulinska draga III. odvojak, Matkovica, Mikinov breg, Mikinov breg II. odvojak, Mikinov breg odvojak, Okolica, Orešek, Pecinov breg, Petravići, Pod čretom, Pod kamenkom, Pod stoborom, Pri šikavi, Ribnjak, Romača, Romak, Senoška, Sitača, Šimerov breg, Šipkovina, Turopoljska cesta, Vodovodna I. odvojak, Vodovodna II. odvojak, Vodovodna ulica;

- u naselju Gornji Dragonožec:

Goljački put, Gornjodragonoška cesta, Gornjodragonoška cesta I. odvojak, Komadovo, Lovački put, Mrzlo polje (cijela - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Gornji Dragonožec i Lipnica; Pod goljakom, Pod selom, Pri žednjaku, Pučki, Pučki I. odvojak, Pučki II. odvojak, Stari dom, Suplojte, Vušni vrh;

- u naselju Odra:

Donjodragonoška cesta (3), Dragonožečka cesta (71 - 77) - ulica prolazi naseljima Odranski Obrež, Odra i Strmec; Tropoljka."

 

U podtočki 4. Mjesni odbor Havidići stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Havidići:

Botrena steza, Havidićka cesta, Katuni (dio - bez k.br.), Korakovo, Korakovo I. odvojak, Kuti, Mikin put, Mikin put I. odvojak, Šafrani, Viduševina, Vurutski put."

 

U podtočki 5. Mjesni odbor Horvati stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Horvati:

Babići, Bencekovići, Bencekovići I. odvojak, Derdići, Derdići I. odvojak, Derdići II. odvojak, Dobrinec, Dubrave, Dugava, Gajic, Golubička, Gorjanci, Hercegi, Herceški odvojak, Herceški put, Horvaćanski trg, Horvati, Horvatski bukovec, Horvatski ogranak, Karasmani, Karlovačka cesta, Komari, Komari I. odvojak, Komari II. odvojak, Kozijanka, Krči, Mavračići, Mavračićki odvojak, Mokrice, Nabrežje, Paladinići, Paladinići I. odvojak, Paladinići II. odvojak, Palijaši, Palijaški odvojak, Palijaški ogranak, Pipić breg, Pipići, Pred vrata, Premužićki put, Prevendari, Prevendarski odvojak, Pružna ulica, Reščići, Slemenska cesta, Sučevci, Širanovići, Širanovići I. odvojak, Širanovići II. odvojak, Šumska cesta, Var."

 

U podtočki 6. Mjesni odbor Kupinečki Kraljevec - centar stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Kupinečki Kraljevec - centar:

Bečkov breg, Franje, Harabajsi, Harabajsi I. odvojak, Harabajsi II. odvojak, I. Kraljevečki odvojak, II. Kraljevečki odvojak, III. Kraljevečki odvojak, IV. Kraljevečki odvojak, Jelas, Jez, Kobilje, Kraljevečka cesta V. odvojak, Leskovci, Lovački put, Maleki, Milače, Mirna ulica, Pandaki, Pandaki I. odvojak, Pandaki I. ogranak, Pandaki II. ogranak, Park braće Radića, Peščanka, Plemeniščak, Pušćak, Štrpet I. odvojak, Štrpet II. odvojak, Tumbri, Tumbri - hrastina, Tumbri I. odvojak, Tumbri II. odvojak, Tumbri III. odvojak, Tumbri IV. odvojak, Tumbri V. odvojak, Vlašići, Vrbanička, Kraljevečka cesta (33 - 79 i 36 - 100A), Kraljevečki brijegi VII. odvojak (9), Potočka cesta (5 - 57 i 4 - 38), Štrpet (5 - 39 i 2A - 38), Trsišče (2 - 6), Vatrogasna cesta (dio - bez k.br.)."

 

U podtočki 7. Mjesni odbor Kupinečki Kraljevec I. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Kupinečki Kraljevec I.:

- u naselju Kupinečki Kraljevec:

Barunov put, Draga, Kraljevečki brijegi, Kraljevečki brijegi I. odvojak, Kraljevečki brijegi II. odvojak, Kraljevečki brijegi III. odvojak, Kraljevečki brijegi IV. odvojak, Kraljevečki brijegi IX. odvojak, Kraljevečki brijegi V. odvojak, Kraljevečki brijegi VI. odvojak, Kraljevečki brijegi VII. odvojak (dio - bez k.br.), Kraljevečki brijegi VIII. odvojak, Lazi, Leščina, Mali grm, Mrakov breg, Palčićka, Put ograja, Škare (cijela - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Kupinečki Kraljevec, Starjak i Brebernica; Školska ulica (4 - 14) - ulica prolazi naseljima Kupinečki Kraljevec i Strajak; Grančarska ulica (60 - 62) - ulica prolazi naseljima Hudi Bitek, Grančari i Kupinečki Kraljevec; Grančarska ulica VI. odvojak (dio - bez k.br.), Kraljevečka cesta (1 -7), Štrpet (59 - 61), Trsišče (dio - bez k.br.);

- u naselju Starjak:

Banovke, Bukovec, Juričkov put, Kukeljnjak, Radovina, Starjak, Starjak I. ogranak, Starjak II. ogranak, Školska ulica (16 - 18) - ulica prolazi naseljima Kupinečki Kraljevec i Strajak; Tratinarski put, Brebernička cesta (cijela - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Brebernica, Starjak i Strmec; Škare (cijela - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Kupinečki Kraljevec, Starjak i Brebernica;

- u naselju Strmec:

Brebernička cesta (11) - ulica prolazi naseljima Brebernica, Starjak i Strmec;

- u naselju Brebernica:

Brebernička cesta (37 - 65 i 26 - 64) - ulica prolazi naseljima Brebernica, Starjak i Strmec; Brebernički brijeg, I. Brebernički odvojak, III. Brebernički odvojak, IV. Brebernički odvojak, Škare (cijela - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Kupinečki Kraljevec, Starjak i Brebernica."

 

U podtočki 8. Mjesni odbor Kupinečki Kraljevec II. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Kupinečki Kraljevec II.:

Ašpergeri, Ašpergeri odvojak, Gajani, Kraljevečka cesta VI. odvojak, Kraljevečka cesta VII. odvojak, Lovre, Lukšići, Matički, Pavlići, Plešička, Tatari, Trabarišće, Vodovodni put, Kraljevečka cesta (dio - bez k.br. dio koji počinje 550 m istočno od ulice Matički do kraja, tj. do ulice Ašpergeri), Potočka cesta (dio - bez k.br. krajnjih 440 m ulice; od potoka Brebernica 440 m na sjeveroistok), Vatrogasna cesta (16)."

 

U podtočki 9. Mjesni odbor Lipnica stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Lipnica:

Blažinov breg, Bukviček, Holbenjak, Jankov breg, Katuni (dio - bez k.br.), Komogovci, Koreniščak, Krčec, Lipnička cesta, Lipnička cesta I. odvojak, Lipnička cesta III. odvojak, Lončenjak, Majer, Markulinka, Mejnica, Mrzlo polje (cijela - bez k.br.) - ulica prolazi naseljima Gornji Dragonožec i Lipnica; Muške ledine, Pod koreniščak, Pod melin, Pod vrt, Pri kleti, Ravnice, Ravnice I. odvojak, Sirkovina, Strugar, Šimunov breg, Šupov breg, Vidov breg, Vidov kut."

 

U podtočki 10. Mjesni odbor Odranski Obrež stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ulice i trgovi na području MO Odranski Obrež:

- u naselju Odranski Obrež:

Amerikanska ulica, Amerikanski odvojak, Češka ulica, Češki odvojak, Dragonožečka cesta (1 - 55 i 2 - 26) - ulica prolazi naseljima Odranski Obrež, Odra i Strmec; Hrelci, Hrošći, Janječići, Janječići - odvojak, Križanja, Malkoči, Milekanska ulica, Obreška cesta, Orsagi, Prilaz Rožićima, Prširi, Rožići, Spivaki, Šimiri, Ulica sv. Ane,Vicebani - Mataki, Vicebani - odvojak, Zadvorački odvojak, Zadvorci, Ulica dr. Luje Naletilića (dio - bez k.br. od oteretnog kanala Sava - Odra do Obreške ceste - istočna strana); ulica prolazi naseljima Zagreb, Botinec, Brezovica i Odranski Obrež;

- u naselju Odra:

Prširi;

- u naselju Strmec:

Dragonožečka cesta (38 - 56) - ulica prolazi naseljima Odranski Obrež, Odra i Strmec; Krčevine, Močirad."

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/13-01/57

URBROJ: 251-01-06-13-4

Zagreb, 21. veljače 2013.

Predsjednik

Gradske skupštine

Davor Bernardić, v.r.