Na temelju članka 23. Odluke o najmu javno najamnih stanova (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09 i 22/09), gradonačelnik Grada Zagreba, 20. prosinca 2013., donosi

 

ZAKLJUČAK

o visini najamnine za javno najamne stanove

 

1. Visina najamnine za javno najamne stanove utvrđuje se u mjesečnom iznosu, i to:

- za stanove do 59,99 m2 u visini 64,00 eura + 1,60 eura/m2 neto korisne površine stana;

- za stanove od 60,00 m2 - 99,99 m2 u visini 92 eura + 1,40 eura/m2 neto korisne površine stana;

- za stanove od 100,00 m2 u visini 108 eura + 1,20 eura/m2 neto korisne površine stana.

 

2. Mjesečni iznos najamnine iz točke 1. ovog zaključka obračunava se u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke svakog prvog u mjesecu.

 

3. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 370-01/13-01/2719

URBROJ: 251-03-02-13-2

Zagreb, 20. prosinca 2013.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.