Na temelju članka 41. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Gradska skupština Grada Zagreba, na 4. sjednici, 26. listopada 2017., donosi

 

ODLUKU

o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju zapovjedništava civilne zaštite gradskih četvrti Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

Stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju zapovjedništava civilne zaštite gradskih četvrti Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10 i 20/13).

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/17-01/298

URBROJ: 251-01-05-17-4

Zagreb, 26. listopada 2017.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.