U tekstu Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju mjesnih odbora objavljenom u Službenom glasniku Grada Zagreba broj 4 od 8. veljače 2021. uočena je pogreška te se, na temelju članka 121. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (17/09, 6/13, 7/14, 24/16 - ispr., 2/17, 9/17 - pročišćeni tekst, 13/18, 20/18 - ispr. i 2/19), daje

 

ISPRAVAK

Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju mjesnih odbora

 

U članku 3. stavku 1. u tekstu unutar navodnika ispred riječi "Kustošija" treba dodati ispuštenu riječ "Donja".

 

KLASA: 021-05/21-01/37

URBROJ: 251-01-02-21-9

Zagreb, 10. veljače 2021.

Pročelnica

Stručne službe Gradske skupštine

Mirjana Lichtner Kristić, dipl. iur., v. r.