Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 - pročišćeni tekst, 2/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 96/16 i 70/17) i članka 41. točke 33. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na 20. sjednici, 26. veljače 2019., donijela je

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih zastupnica/zastupnika izabranih s liste grupe birača u 2019.

 

Članak 1.

 

U Odluci o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih zastupnica/zastupnika izabranih s liste grupe birača u 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/18) u članku 3. stavku 3. tablični prikaz mijenja se i glasi:

 

1.

"STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI"

- 7 gradskih zastupnica

x

56.356,73

394.497,10

- 4 gradska zastupnika

x

51.233,40

204.933,60

 

UKUPNO

 

 

599.430,70

2.

HDZ

- 1 gradska zastupnica

x

56.356,73

56.356,73

 

- 6 gradskih zastupnika

x

51.233,40

307.400,40

UKUPNO

 

 

363.757,13

3.

SDP

- 2 gradske zastupnice

x

56.356,73

112.713,46

- 5 gradskih zastupnika

x

51.233,40

256.167,00

 

UKUPNO

 

 

368.880,46

4.

NLZG

- 1 gradska zastupnica

x

56.356,73

56.356,73

- 3 gradska zastupnika

x

51.233,40

153.700,20

 

UKUPNO

 

 

210.056,93

5.

HSU

- 2 gradske zastupnice

x

56.356,73

112.713,46

- 1 gradski zastupnik

x

51.233,40

51.233,40

 

UKUPNO

 

 

163.946,86

6.

HSLS

- 4 gradska zastupnika

x

51.233,40

204.933,60

 

UKUPNO

 

 

204.933,60

7.

HNS

- 1 gradski zastupnik

x

51.233,40

51.233,40

UKUPNO

 

 

51.233,40

8.

HSS

- 1 gradski zastupnik

x

51.233,40

51.233,40

UKUPNO

 

 

51.233,40

9.

NAPRIJED HRVATSKA!

- 1 gradski zastupnik

x

51.233,40

51.233,40

UKUPNO

 

 

51.233,40

10.

REFORMISTI

- 1 gradski zastupnik

x

51.233,40

51.233,40

UKUPNO

 

 

51.233,40

11.

NL

- 1 gradska zastupnica

x

56.356,73

56.356,73

UKUPNO

 

 

56.356,73

12.

RF

- 1 gradski zastupnik

x

51.233,40

51.233,40

UKUPNO

 

 

51.233,40

13.

ZA GRAD

- 1 gradska zastupnica

x

56.356,73

56.356,73

UKUPNO

 

 

56.356,73

14.

ZAGREB JE NAŠ!

- 1 gradski zastupnik

x

51.233,40

51.233,40

UKUPNO

 

 

51.233,40

15.

ZELENA LISTA

- 1 gradski zastupnik

x

51.233,40

51.233,40

 

UKUPNO

 

 

51.233,40

Lista grupe birača Brune Esih

 

 

 

 

16.

Bruna Esih, prof.

 

x

56.356,73

56.356,73

17.

dr. sc. Ana Lederer (od 17.1.2019.)

 

x

56.356,73

53.852,12

18.

dr. sc. Zlatko Hasanbegović

 

x

51.233,40

51.233,40

19.

dr. sc. Tomislav Jonjić

 

x

51.233,40

51.233,40

20.

Davorin Karačić (do 16.1.2019.)

 

x

51.233,40

2.276,96

21.

Krešimir Kartelo

 

x

51.233,40

51.233,40

22.

Proračun Grada Zagreba - SMSH

 

 

 

51.233,40

23.

Neraspoređena sredstva

 

 

 

227,65

SVEUKUPNO

33+17=50

 

 

2.700.000,00

 

Članak 2.

 

U članku 4. stavku 2. tablični prikaz mijenja se i glasi:

 

 

 

Osigurano u Proračunu

Sredstva za

I. tromjesečje

Iznos

za II., III. i IV. tromjesečje

1.

"STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI"

599.430,70

149.857,68

149.857,68

2.

HDZ

363.757,13

90.939,28

90.939,28

3.

SDP

368.880,46

92.220,12

92.220,12

4.

NLZG

210.056,93

52.514,23

52.514,23

5.

HSLS

204.933,60

51.233,40

51.233,40

6.

HSU

163.946,86

40.986,72

40.986,72

7.

HNS

51.233,40

12.808,35

12.808,35

8.

HSS

51.233,40

12.808,35

12.808,35

9.

NAPRIJED HRVATSKA!

51.233,40

12.808,35

12.808,35

10.

REFORMISTI

51.233,40

12.808,35

12.808,35

11.

NL

56.356,73

14.089,18

14.089,18

12.

RF

51.233,40

12.808,35

12.808,35

13.

ZA GRAD

56.356,73

14.089,18

14.089,18

14.

ZAGREB JE NAŠ!

51.233,40

12.808,35

12.808,35

15.

ZELENA LISTA

51.233,40

12.808,35

12.808,35

Lista grupe birača Brune Esih

 

 

 

16.

Bruna Esih, prof.

56.356,73

14.089,18

14.089,18

17.

dr. sc. Ana Lederer (od 17.1.2019.)

53.852,12

11.584,57

14.089,18

18.

dr. sc. Zlatko Hasanbegović

51.233,40

12.808,35

12.808,35

19.

dr. sc. Tomislav Jonjić

51.233,40

12.808,35

12.808,35

20.

Davorin Karačić (do 16.1.2019.)

2.276,96

2.276,96

0,00

21

Krešimir Kartelo

51.233,40

12.808,35

12.808,35

22.

Proračun Grada Zagreba - SMSH

51.233,40

12.808,35

12.808,35

23.

Neraspoređena sredstva

227,65

227,65

0,00

SVEUKUPNO

2.700.000,00

675.000,00

675.000,00

 

Članak 3.

 

U članku 5. alineji 1. riječ: "veljači" zamjenjuje se riječju: "ožujku".

 

Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/19-01/32

URBROJ: 251-01-02-19-6

Zagreb, 26. veljače 2019.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.