Na temelju članka 48

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispr. i 123/17) i članka 60. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), gradonačelnik Grada Zagreba, 22. siječnja 2019., donosi

 

ZAKLJUČAK

o izmjenama Zaključka o prostorima mjesne samouprave

 

1. U Zaključku o prostorima mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/17 i 1/18), u Prilogu 1. Popis prostora koje će koristiti mjesna samouprava u točki IV. Gradska četvrt MAKSIMIR, u tabličnom prikazu, redak pod rednim broj 9. briše se.

Dosadašnji redci pod rednim brojevima od 10. do 13. postaju redci pod rednim brojevima od 9. do 12. Broj: "2.350,79" zamjenjuje se brojem: "2.075,79".

U točki VII. Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ZAPAD, tablični prikaz mijenja se i glasi:

"VII. Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ZAPAD

 

Redni broj

Mjesni odbor

Adresa objekta/prostora

Površina prostora u m²

1.

Blato

Zagreb, Karlovačka cesta 195b

129,37

2.

Botinec

Zagreb, Ulica Bašćanske ploče 5

125,00

3.

Botinec

Zagreb, Ulica Modre rijeke 10

61,60

4.

Čehi

Donji Čehi, Ulica Slavka Čora 37

510,00

5.

Hrašće

Hrašće Turopoljsko, Trg Jurja Muliha 11

120,00

6.

Hrašće

Hrašće Turopoljsko, Trg Jurja Muliha 8

60,00

7.

Hrvatski Leskovac

Hrvatski Leskovac, Trg hrvatskih branitelja Domovinskog rata 2

266,52

8.

Ježdovec

Ježdovec, Ježdovečka ulica 24

89,40

9.

Kajzerica

Zagreb, IV. Podbrežje 5

211,24

10.

Lučko

Lučko, Unčanska ulica 2

358,56

11.

Lučko

Lučko, Puškarićeva ulica 80/II.

50,00

12.

Odra

Odra, Odranska ulica 82

684,37

13.

Remetinec

Zagreb, Trg Narodne zaštite 2

67,88

14.

Savski gaj

Zagreb, Remetinečka cesta 79

62,16

15.

Savski gaj

Zagreb, Remetinečka cesta 79a

55,23

16.

Savski gaj

Zagreb, Nehruov trg 17

92,88

17.

Sveta Klara

Zagreb, Mrkšina 40a

264,00

18.

Sveta Klara

Zagreb, Mrkšina 38

56,00

19.

Trnsko

Zagreb, Trnsko 34a

267,00

20.

Lanište

Zagreb, Lanište 12c

127,80

21.

Mala Mlaka

Mala Mlaka, Malomlačka ulica 91

414,00

22.

Siget

Zagreb, Radmanovačka bb

186,68

 

 

4.259,69

 

 

"

 

2. Tablični prikaz pod naslovom "Prostori za potrebe mjesne samouprave u Gradu Zagrebu - rekapitulacija" mijenja se i glasi:

 

"Prostori za potrebe mjesne samouprave u Gradu Zagrebu - rekapitulacija

 

Redni broj

Gradska četvrt

Broj objekata/

prostora

Površina prostora u m2

1.

DONJI GRAD

10

1.180,79

2.

GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

10

1.912,75

3.

TRNJE

11

1.537,06

4.

MAKSIMIR

12

2.075,79

5.

PEŠČENICA - ŽITNJAK

14

2.709,61

6.

NOVI ZAGREB - ISTOK

11

2.221,43

7.

NOVI ZAGREB - ZAPAD

22

4.259,69

8.

TREŠNJEVKA - SJEVER

8

3.459,14

9.

TREŠNJEVKA - JUG

8

4.098,46

10.

ČRNOMEREC

12

1.812,30

11.

GORNJA DUBRAVA

15

2.796,68

12.

DONJA DUBRAVA

8

1.206,35

13.

STENJEVEC

10

2.149,23

14.

PODSUSED - VRAPČE

12

3.221,67

15.

PODSLJEME

8

1.924,19

16.

SESVETE

43

8.348,24

17.

BREZOVICA

9

2.845,17

 

Ukupno 1. - 17.

224

47.758,55

 

 

 

"

 

3. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 372-03/19-03/49

URBROJ: 251-03-02-19-2

Zagreb, 22. 1. 2019.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.