Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15) i članka 5. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 37/16 i 47/16), gradonačelnik Grada Zagreba, 12. listopada 2017., donosi

 

ZAKLJUČAK

o izmjeni Zaključka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Zagreba

 

1. Dužnosti člana Stožera civilne zaštite Grada Zagreba razrješuje se:

- Željko Prša.

 

2. Za člana Stožera civilne zaštite Grada Zagreba po dužnosti imenuje se:

- Marko Rašić, načelnik Policijske uprave zagrebačke Ministarstva unutarnjih poslova.

 

3. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 804-09/17-01/20

URBROJ: 251-03-02-17-2

Zagreb, 12. listopada 2017.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.