Na temelju članka 48

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 60. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), gradonačelnik Grada Zagreba, 29. ožujka 2017., donosi

 

ZAKLJUČAK

o prostorima mjesne samouprave

 

1. Ovim se zaključkom utvrđuju gradski prostori za potrebe mjesne samouprave u Gradu Zagrebu te način njihova korištenja.

Popis prostora koje će koristiti mjesna samouprava sastavni je dio ovog zaključka (Prilog 1).

 

2. Prostori iz točke 1. ovoga zaključka mogu se davati na povremeno korištenje pravnim i fizičkim osobama ako se time ne ometa djelatnost mjesne samouprave.

Povremeno korištenje u smislu ovog zaključka smatra se korištenje za kojim se potreba pojavljuje od vremena do vremena.

 

3. Prilikom davanja prostora na povremeno korištenje prednost imaju političke stranke, kulturno-umjetnička društva i druge udruge građana koje su registrirane prema Zakonu o udrugama, a djeluju na području Grada Zagreba.

Prilikom davanja prostora na povremeno korištenje udrugama, prednost imaju udruge koje djeluju na području gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora, imaju više članova, imaju veći broj volontera, te koje su u dosadašnjem djelovanju ostvarile značajnije rezultate.

 

4. Prostori iz točke 1. ovog zaključka daju se na povremeno korištenje bez naknade korisnicima iz točaka 2. i 3. ovog zaključka, a uz naknadu ako djelatnost obavljaju s naplatom i ostvaruju dobit.

 

5. Naknada za povremeno korištenje prostora određuje se ovisno o zoni u kojoj se prostor nalazi:

 

I. ZONA

Gradska četvrt Donji grad

 

Gradska četvrt Gornji grad - Medveščak

 

Gradska četvrt Maksimir

 

Gradska četvrt Trnje

 

 

Naknada iznosi:

- za uredske prostorije 80,00 kn po satu korištenja bez PDV-a

 

- za dvorane 1,20 - 1,60 kn/m2 i po satu korištenja bez PDV-a

 

 

II. ZONA

Gradska četvrt Črnomerec

 

Gradska četvrt Trešnjevka - jug

 

Gradska četvrt Trešnjevka - sjever

 

Gradska četvrt Peščenica - Žitnjak

 

 

Naknada iznosi:

- za uredske prostorije 64,00 kn po satu korištenja bez PDV-a

 

- za dvorane 0,80 - 1,20 kn/m2 i po satu korištenja bez PDV-a

 

 

III. ZONA

Gradska četvrt Podsljeme

 

Gradska četvrt Donja Dubrava

 

Gradska četvrt Gornja Dubrava

 

Gradska četvrt Novi Zagreb - istok

 

Gradska četvrt Novi Zagreb - zapad

 

 

Naknada iznosi:

- za uredske prostorije 48,00 kn po satu korištenja bez PDV-a

 

- za dvorane 0,48 - 0,80 kn/m2 i po satu korištenja bez PDV-a

 

 

IV. ZONA

Gradska četvrt Stenjevec

 

Gradska četvrt Podsused - Vrapče

 

Gradska četvrt Sesvete

 

Gradska četvrt Brezovica

 

 

Naknada iznosi:

- za uredske prostorije 32,00 kn po satu korištenja bez PDV-a

 

- za dvorane 0,24 - 0,48 kn/m2 i po satu korištenja bez PDV-a

 

Naknada za povremeno korištenje prostora iz točke 1. ovog zaključka uvećana za porez na dodanu vrijednost (PDV), uplaćuje se na račun Proračuna Grada Zagreba HR3423600001813300007.

 

6. Za povremeno korištenje prostora zahtjev se podnosi Gradskom uredu za mjesnu samoupravu i sadrži: naziv, odnosno ime i prezime podnositelja zahtjeva, termin (dan, sat i vremensko razdoblje) korištenja prostora i vrstu djelatnosti koja se želi obavljati u prostoru.

Gradski ured za mjesnu samoupravu razmatra dostavljeni zahtjev i priprema prijedlog akta za vijeće mjesnog odbora.

 

7. O povremenom korištenju prostora odlučuje nadležno vijeće mjesnog odbora u suradnji s nadležnim vijećem gradske četvrti. Gradski ured za mjesnu samoupravu na temelju akta vijeća mjesnog odbora izdaje odobrenje kojim se utvrđuje vrijeme, uvjeti i način korištenja prostora.

Korištenje prostora se odobrava na vremensko razdoblje najduže do jedne godine. Ako se korisnik prostora ne pridržava uvjeta i načina korištenja iz odobrenja ili učestalo ne koristi prostor u utvrđenim terminima, vijeće mjesnog odbora može utvrditi prestanak prava korištenja prostora.

 

8. O potrebi korištenja prostora za potrebe mjesne samouprave u odobrenom terminu, korisnik će biti obaviješten najkasnije 7 (sedam) dana ranije i osigurat će mu se zamjenski termin.

 

9. Stručne, administrativne, tehničke poslove i vođenje evidencije o povremenom korištenju prostora obavlja Gradski ured za mjesnu samoupravu.

 

10. Danom stupanja na snagu ovog zaključka prestaje važiti Zaključak o prostorima mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/14, 10/14, 18/14, 22/14, 2/15, 12/15 i 10/16).

 

11. Ovaj zaključak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 372-03/17-03/230

URBROJ: 251-03-02-17-2

Zagreb, 29. ožujka 2017.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.

 

 

 

Prilog 1 Popis prostora koje će koristiti mjesna samouprava

 

I. Gradska četvrt DONJI GRAD

 

Redni broj

Mjesni odbor

Adresa objekta/prostora

Površina prostora u m²

1.

"August Šenoa"

Zagreb, Ulica Pavla Hatza 8

108,00

2.

Cvjetni trg

Zagreb, Prolaz sestara Baković 3

240,00

3.

"Knez Mislav"

Zagreb, Ulica kneza Domagoja 8 (Ulica kneza Borne 9)

89,00

4.

"Kralj Petar Svačić"

Zagreb, Preradovićeva ulica 29

132,69

5.

"Matko Laginja"

Zagreb, Ulica Matka Laginje 11

179,00

6.

"Nadbiskup Antun Bauer"

Zagreb, Ulica A. Bauera 21

146,00

7.

"Petar Zrinski"

Zagreb, Primorska ulica 32

93,00

8.

 Zrinjevac

Zagreb, Palmotićeva ulica 30

115,00

9.

"Pavao Šubić"

Zagreb, Ulica Pavla Šubića 40

40,10

10.

"Kralj Zvonimir"

Zagreb, Bogišićeva 2

38,00

 

 

 

1.180,79

 

 

II. Gradska četvrt GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

 

Redni broj

Mjesni odbor

Adresa objekta/prostora

Površina prostora u m²

1.

"August Cesarec"

Zagreb, Tkalčićeva ulica 33

260,00

2.

Gupčeva zvijezda

Zagreb, Ksaver 203

170,00

3.

"Ivan Kukuljević - Sakcinski"

Zagreb, Radnički dol 1

81,40

4.

Medveščak

Zagreb, Medveščak 2

60,00

5.

Nova Ves

Zagreb, Nova Ves 36

68,50

6.

Petrova

Zagreb, Ulica Jakova Gotovca 7

134,86

7.

"Stjepan Radić"

Zagreb, Hercegovačka ulica 111

499,29

8.

Šalata

Zagreb, Ulica Milana Šufflaya 2

81,70

9.

Tuškanac

Zagreb, Jabukovac 28

72,00

10.

Voćarska

Zagreb, Voćarska cesta 71

485,00

 

 

1.912,75

 

 

III. Gradska četvrt TRNJE

 

Redni broj

Mjesni odbor

Adresa objekta/prostora

Površina prostora u m²

1.

Kanal

Zagreb, Dubravkin trg 4

65,00

2.

"Marin Držić"

Zagreb, Kruge 9 (prostor oznake L1)

98,00

3.

"Marin Držić"

Zagreb, Kruge 9 (prostor oznake L2)

98,00

4.

"Marin Držić"

Zagreb, Strojarska cesta 26-28

60,50

(poslovni prostor površine 49,20 m2 i terasa površine 11,30 m2)

5.

Martinovka

Zagreb, Miramarska cesta 17

76,40

6.

Savski kuti

Zagreb, Lomnička ulica 3

121,50

7.

Sigečica

Zagreb, Rapska ulica 41

128,00

8.

Staro Trnje

Zagreb, Trnjanska cesta 128

285,90

9.

Trnjanska Savica

Zagreb, Ulica V. Ruždjaka 21

132,00

10.

Trnje

Zagreb, Trnjanska cesta 21

46,60

11.

Cvjetno naselje

Zagreb, Aleja V. Antolića 2

279,87

12.

Vrbik, Cvjetnica i Miramare

Zagreb, Ulica Lavoslava Ružičke 26

200,39

1.592,16

 

 

IV. Gradska četvrt MAKSIMIR

 

Redni broj

Mjesni odbor

Adresa objekta/prostora

Površina prostora u m²

1.

Bukovac

Zagreb, Mogilska ulica 50

376,00

2.

Bukovac

Zagreb, VIII. Požarinje 2/A

73,73

3.

"Dinko Šimunović"

Zagreb, Ulica Armina Šrapca 12

257,60

4.

Dobri Dol

Zagreb, Dobri Dol 49

193,00

5.

Dotrščina

Zagreb, II. Jazbinski odvojak 6

227,50

6.

"Eugen Kvaternik"

Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 68

100,00

7.

Kozjak

Zagreb, Bijenička cesta 97

168,33

8.

Maksimir

Zagreb, Barutanski breg 5

130,00

9.

Maksimirska naselja

Zagreb, Aleja Antuna Augustinčića 12

275,00

10.

Mašićeva

Zagreb, Trg Vlaha Bukovca 3

40,00

11.

Mašićeva

Zagreb, Jordanovac 5/I

189,79

12.

Remete

Zagreb, Vinec 1

215,84

13.

Ružmarinka

Zagreb, Ružmarinka 21

104,00

 

 

 

2.350,79

 

 

V. Gradska četvrt PEŠČENICA - ŽITNJAK

 

Redni broj

Mjesni odbor

Adresa objekta/prostora

Površina prostora u m²

1.

Borongaj - Lugovi

Zagreb, Vukomerec 41

108,00

2.

"Bruno Bušić"

Zagreb, Ulica Ante Jakšića 29a

287,00

3.

Ferenščica

Zagreb, Ivanićgradska ulica 66

161,50

4.

Folnegovićevo naselje

Zagreb, Ulica Joze Laurenčića 8b

340,00

5.

"Oton Župančič"

Zagreb, Ulica Franje Horvata Kiša 12

136,00

6.

Ivanja Reka

Ivanja Reka, Marofska ulica 1a

165,60

7.

Kozari Bok

Zagreb, Kozari Bok IX. odv. 11

175,00

8.

Peščenica

Zagreb, Ulica Petra Petrovića Njegoša 10

322,20

9.

Petruševec

Zagreb, I. Petruševec 78a

197,70

10.

Resnik

Zagreb, I. Resnik 48

261,00

11.

Savica Šanci

Zagreb, I. Savica 2

146,00

12.

Volovčica i Donje Svetice

Zagreb, Kriška ulica 20

135,00

13.

Vukomerec

Zagreb, Porečka ulica 7a

77,61

14.

Žitnjak

Zagreb, Žitnjak 61

197,00

 

 

 

2.709,61

 

 

VI. Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ISTOK

 

Redni broj

Mjesni odbor

Adresa objekta/prostora

Površina prostora u m²

1.

Buzin

Buzin, Buzinska cesta 20

255,55

2.

Dugave i Hrelić

Zagreb, Ulica sv. Mateja 93

202,89

3.

Jakuševec

Jakuševec, Gata 1

566,67

4.

Sloboština

Zagreb, Ulica V. Varićaka 11

122,00

5.

Sopot

Zagreb, Ulica V. Kovačića 5/I

54,00

6.

Središće

Zagreb, Ulica Ivana Šibla 8

120,80

7.

Travno

Zagreb, Ulica B. Magovca 63

149,00

8.

Utrine

Zagreb, Barčev trg 16

160,00

9.

Veliko Polje

Zagreb, Velikopoljska 9g

133,36

10.

Zapruđe

Zagreb, Trg I. Meštrovića 1g

432,00

11.

Zapruđe

Zagreb, Trg I. Meštrovića 1g

17,00

 

 

2.213,27

 

 

VII. Gradska četvrt NOVI ZAGREB - ZAPAD

 

Redni broj

Mjesni odbor

Adresa objekta/prostora

Površina prostora u m²

1.

Blato

Zagreb, Karlovačka cesta 195b

129,37

2.

Botinec

Zagreb, Ulica Bašćanske ploče 5

125,00

3.

Čehi

Donji Čehi, Ulica Slavka Čora 37

510,00

4.

Hrašće

Hrašće Turopoljsko, Trg Jurja Muliha 11

120,00

5.

Hrašće

Hrašće Turopoljsko, Trg Jurja Muliha 8

60,00

6.

Hrvatski Leskovac

Hrvatski Leskovac, Trg hrvatskih branitelja Domovinskog rata 1

266,52

7.

Ježdovec

Ježdovec, Ježdovečka ulica 24

89,40

8.

Kajzerica

Zagreb, IV. Podbrežje 5

211,24

9.

Lučko

Lučko, Unčanska ulica 2

358,56

10.

Lučko

Lučko, Puškarićeva ulica 80/II

50,00

11.

Odra

Odra, Odranska ulica 82

860,37

12.

Remetinec

Zagreb, Trg Narodne zaštite 2

67,88

13.

Savski gaj

Zagreb, Remetinečka cesta 79

62,16

14.

Savski gaj

Zagreb, Remetinečka cesta 79a

55,23

15.

Savski gaj

Zagreb, Nehruov trg 17

92,88

16.

Siget

Zagreb, Aleja pomoraca 17-19

185,00

17.

Sveta Klara

Zagreb, Mrkšina 40a

264,00

18.

Sveta Klara

Zagreb, Mrkšina 38

56,00

19.

Trnsko

Zagreb, Trnsko 34a

267,00

20.

Lanište

Zagreb, Lanište 12c

127,80

21.

Mala Mlaka

Mala Mlaka, Malomlačka ulica 91

414,00

22.

Siget

Zagreb, Radmanovačka bb

186,68

 

 

4.559,09

 

 

VIII. Gradska četvrt TREŠNJEVKA - SJEVER

 

Redni broj

Mjesni odbor

Adresa objekta/prostora

Površina prostora u m²

1.

"Dr. Ante Starčević" i Ljubljanica

Zagreb, Ulica Dragutina Golika 44

885,13

2.

"Antun Mihanović"

Zagreb, Nova cesta 121 (Drenovačka 4)

302,78

3.

"Nikola Tesla"

Zagreb, Ozaljska ulica 16

145,44

4.

Pongračevo

Zagreb, Opatijski trg 10

550,36

5.

Rudeš

Zagreb, Rudeška cesta 71

783,85

6.

"Samoborček"

Zagreb, Nova cesta 37

454,93

7.

"Silvije Strahimir Kranjčević"

Zagreb, Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 4a

280,75

8.

Stara Trešnjevka

Zagreb, Park Stara Trešnjevka 1

55,90

 

 

 

3.459,14

 

 

IX. Gradska četvrt TREŠNJEVKA - JUG

 

Redni broj

Mjesni odbor

Adresa objekta/prostora

Površina prostora u m²

1.

Gajevo

Zagreb, Ulica Augusta Prosenika 9

164,34

2.

Gajevo

Zagreb, Koprivnička ulica 47

57,95

3.

Gajevo

Zagreb, Našička ulica 22

274,53

4.

Horvati - Srednjaci

Zagreb, Horvaćanska cesta 54

368,53

5.

Jarun

Zagreb, Hrgovići 57a

260,23

6.

Knežija

Zagreb, Albaharijeva ulica 2

1.106,00

7.

Knežija

Zagreb, Ulica Rudolfa Bićanića 5

163,68

8.

Prečko

Zagreb, Prečko 2a

1.790,94

9.

Vrbani

Zagreb, Rudeška cesta 148

186,79

 

 

 

4.372,99

 

 

X. Gradska četvrt ČRNOMEREC

 

Redni broj

Mjesni odbor

Adresa objekta/prostora

Površina prostora u m²

1.

"Ban Keglević"

Zagreb, Bleiweisova 24

214,29

2.

"Ban Keglević"

Zagreb, Slovenska 21

246,50

3.

"Ban Keglević"

Zagreb, Trg Francuske Republike 11

39,58

4.

"Bartol Kašić"

Zagreb, Ilica 227

553,99

5.

Gornja Kustošija

Zagreb, Kustošijanska 276

99,69

(poslovni prostor površine 60,84 m2, terasa površine 14,11 m2 i 2 parkirališna mjesta ukupne površine 24,74 m2)

6.

Jelenovac

Zagreb, Ilica 181

67,80

7.

Kustošija - centar

Zagreb, Ilica 259

27,19

8.

Kustošija - centar

Zagreb, Ilica 259

123,42

9.

Medvedgrad

Zagreb, Mikulići 189

63,00

10.

"Sveti Duh"

Zagreb, Dunjevac 15a

235,69

(poslovni prostor površine 130,25 m2 i 6 parkirnih mjesta ukupne površine 105,44 m2)

11.

"Sveti Duh"

Zagreb, Sveti Duh 26

68,40

12.

Šestinski dol - Vrhovec

Zagreb, Ilica 181

72,75

 

 

1.812,30

 

 

XI. Gradska četvrt GORNJA DUBRAVA

 

Redni broj

Mjesni odbor

Adresa objekta/prostora

Površina prostora u m²

1.

Čučerje

Zagreb, Trg sv. Marije Čučerske 2

413,33

2.

Dankovec

Zagreb, Slanovečka cesta 19

80,86

3.

Dubec

Sesvete, Ulica Rudolfa Ivankovića 34

145,72

4.

Dubrava

Zagreb, Međugorska ulica 55

113,00

5.

Gornja Dubrava

Zagreb, Dravska ulica 4

130,00

6.

Granešina

Zagreb, Sunekova ulica 135

46,00

7.

Granešinski Novaki

Zagreb, Novačka ulica 200

99,00

8.

Klaka

Zagreb, Ulica Zdenka Škreba 3

153,00

9.

Miroševec

Zagreb, Miroševečka cesta 131

186,00

10.

Novoselec

Zagreb, Novoselečki put 181

340,00

11.

Oporovec

Zagreb, Oporovečki vinogradi 20

410,00

12.

Poljanice

Zagreb, Dubrava 203

165,40

13.

Studentski grad

Zagreb, Ulica Vile Velebita 1

107,70

14.

Studentski grad

Zagreb, Ulica Vile Velebita 10/3

259,67

15.

Trnovčica

Zagreb, Trnovčica 2a

147,00

 

 

 

2.796,68

 

 

XII. Gradska četvrt DONJA DUBRAVA

 

Redni broj

Mjesni odbor

Adresa objekta/prostora

Površina prostora u m²

1.

Čulinec

Zagreb, Ulica badema 2a

117,40

2.

"Ivan Mažuranić", Donja Dubrava - privremeno

Zagreb, Vrpoljska ulica 10

299,26

3.

Novi Retkovec

Zagreb, Ulica breza 26

148,34

4.

Novi Retkovec

Zagreb, Aleja javora 23

61,74

5.

Novi Retkovec

Zagreb, Dubrava 238

157,38

6.

Stari Retkovec

Zagreb, I. Retkovec 2a

54,10

7.

"30. svibnja 1990."

Zagreb, Vinodolska ulica 23

150,13

8.

Trnava

Zagreb, Resnički put 1a

218,00

 

 

1.206,35

 

 

XIII. Gradska četvrt STENJEVEC

 

Redni broj

Mjesni odbor

Adresa objekta/prostora

Površina prostora u m²

1.

Malešnica

Zagreb, Ulica Ivane Brlić Mažuranić 18

219,80

2.

Stenjevec - jug

Zagreb, Samoborska cesta 63

173,53

3.

Stenjevec - jug

Zagreb, Samoborska cesta 71/1

290,00

4.

Stenjevec - jug

Zagreb, Samoborska cesta 90

135,00

5.

Špansko - sjever

Zagreb, Trg Ivana Kukuljevića 9

146,00

6.

Špansko - sjever

Zagreb, Trg Ivana Kukuljevića 1

290,00

7.

Špansko - jug

Zagreb, Ul. Josipa Strganca 4

79,22

8.

Vrapče - jug

Zagreb, Medarska ulica 80

256,00

9.

Vrapče - jug

Zagreb, Medarska ulica 80/B

484,07

10.

"Matija Gubec"

Zagreb, Lermanova ulica 51

40,93

 

 

2.114,55

 

 

XIV. Gradska četvrt PODSUSED - VRAPČE

 

Redni broj

Mjesni odbor

Adresa objekta/prostora

Površina prostora u m²

1.

Gajnice

Zagreb, Argentinska ulica 5

74,25

2.

Gajnice

Zagreb, Ulica kerestinačkih žrtava 31

81,19

3.

Gajnice

Zagreb, Meksička 2

305,07

4.

Gornje Vrapče

Zagreb, Vrapčanska ulica 166

699,66

5.

Gornji Stenjevec

Zagreb, Dubravica 109a

278,63

6.

Perjavica - Borčec

Zagreb, Medpotoki 32

177,56

7.

Podsused

Zagreb, Podsusedski trg 3

123,70

8.

Podsused

Zagreb, Banovski put bb

153,69

9.

Podsused

Zagreb, II. Bizek 2

283,60

10.

Podsused

Zagreb, Domska ulica 1

102,52

11.

Vrapče - centar

Zagreb, Ilica 421

865,60

12.

Stenjevec - sjever

Zagreb, Crnojezerska ulica 20

76,20

 

 

 

3.221,67

 

 

XV. Gradska četvrt PODSLJEME

 

Redni broj

Mjesni odbor

Adresa objekta/prostora

Površina prostora u m²

1.

Gračani

Zagreb, Isce 15

306,00

2.

Markuševec

Zagreb, Brežovanka 2a

89,00

3.

Markuševec

Zagreb, Trg sv. Šimuna 5

716,64

4.

Markuševec

Zagreb, Bidrovečka cesta 30

120,00

5.

Mlinovi

Zagreb, Jahorinska ulica 5

175,00

6.

Šestine

Zagreb, Šestinski trg 10

452,00

7.

Vidovec

Zagreb, Vidovec 31

29,40

8.

Vidovec

Zagreb, Vidovec 57

36,15

 

 

 

1.924,19

 

 

XVI. Gradska četvrt SESVETE

 

Redni broj

Mjesni odbor

Adresa objekta/prostora

Površina prostora u m²

1.

Adamovec

Adamovec, Ulica kneza Adama 1

247,00

2.

Belovar

Belovar, Varaždinska ulica 47

11,50

3.

Centar

Sesvete, Karlovačka ulica 2

70,40

4.

Budenec

Budenec, Budenečka cesta 20a

51,50

5.

Drenčec

Drenčec, Ulica slobode 8

126,00

6.

Glavničica

Glavničica, Glavničica 6

494,60

7.

Dumovec

Dumovec, Ulica V. Sedinića 30a

89,30

8.

Đurđekovec

Đurđekovec, Glavna cesta 35

112,66

9.

Gajec

Gajec, Ulica S. Vojnovića 22

144,00

10.

Glavnica Gornja

Glavnica Gornja, Gajeva ulica 60

307,00

11.

Goranec

Goranec, Kamenščica 4

150,00

12.

Jelkovec

Jelkovec, Filipovićeva ulica 2

56,00

13.

Jesenovec

Jesenovec, Jesenovečka cesta 31

308,70

14.

Kašina

Kašina, Cesta Ivana Mažuranića 47

354,50

15.

Kašinska Sopnica

Kašinska Sopnica, Rumaščica 5

161,50

16.

Kraljevečki Novaki

Sesvete, Mesci 24

85,00

17.

Kučilovina

Kučilovina, Kučilovečka cesta 52

84,80

18.

Luka

Sesvete, Ulica Milke Trnine 4

160,00

19.

Luka

Sesvete, Ulica J. Gotovca 20

24,70

20.

Luka

Sesvete, Zagrebačka 2

129,00

21.

Lužan

Lužan, Ulica Augusta Šenoe 46

440,90

22.

Moravče

Moravče, Prigorska ulica 80

328,20

23.

Novi Jelkovec

Novi Jelkovec, Ul. Ljudevita Posavskog 25

135,34

24.

Novo Brestje

Sesvete, Ulica ljubičica 33

282,88

25.

Paruževina

Paruževina, Paruževinska cesta 34

75,70

26.

Planina Gornja

Planina Gornja, Sesvetska ulica 19

186,40

27.

Popovec

Popovec, Trg Josipa Jurja Strossmayera 1

335,19

28.

Prekvršje

Prekvršje, Prigorska 73

84,81

29.

Prepuštovec

Prepuštovec, Glavna ulica 2

345,50

30.

Sesvetska Sela

Sesvete, Glavna ulica 74

319,00

31.

Sesvetska Selnica

Sesvetska Selnica, Selnička ulica 69

159,00

32.

Sesvetska Sopnica

Sesvete, Sopnička ulica 66

294,70

33.

Sesvetski Kraljevec

Sesvete, Dugoselska cesta 35

588,60

34.

Soblinec

Soblinec, Soblinečka cesta 66

50,60

35.

Staro Brestje

Sesvete, Brestovečka ulica 55

155,10

36.

Šimunčevec

Šimunčevec, Šimunčevečka ulica 12b

134,20

37.

Vugrovec Donji

Vugrovec Donji, Ulica Augusta Šenoe 51

442,90

38.

Vugrovec Gornji

Vugrovec Gornji, Vugrovečka ulica 33

144,80

39.

Vurnovec

Vurnovec, Vurnovečka cesta 11

127,00

40.

Žerjavinec

Žerjavinec, Ulica Ljudevita Gaja 27

130,00

41.

Dobrodol

Dobrodol, Dobrodolska cesta 24

329,00

42.

Gajišće

Sesvete, Ul. Ivana Gorana Kovačića 11

30,26

43.

Šašinovec

Šašinovec, Ul. Ivana Granđe 58

60,00

 

 

8.348,24

 

 

XVII. Gradska četvrt BREZOVICA

 

Redni broj

Mjesni odbor

Adresa objekta/prostora

Površina prostora u m²

1.

Brezovica

Brezovica, Brezovička cesta 100

380,95

2.

Demerje

Demerje, Demerska 33

310,50

3.

Dragonožec

Donji Dragonožec, Donjodragonoška cesta 30

492,84

4.

Horvati

Horvati, Horvaćanski trg 2

590,00

5.

Kupinečki Kraljevec - centar

Kupinečki Kraljevec, Kraljevečka cesta 73

309,78

6.

Kupinečki Kraljevec I.

Kupinečki Kraljevec, Mrakov breg 1

192,00

7.

Odranski Obrež

Odranski Obrež, Obreška cesta 117

133,60

8.

Odranski Strmec

Strmec, Strmečka cesta 57

180,00

9.

Trpuci

Donji Trpuci, Trpučanska cesta 28

255,50

 

 

 

2.845,17

 

 

Prostori za potrebe mjesne samouprave u Gradu Zagrebu - rekapitulacija

 

Redni broj

Gradska četvrt

Broj objekata/prostora

Površina prostora u m2

1.

DONJI GRAD

10

1.180,79

2.

GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

10

1.912,75

3.

TRNJE

12

1.592,16

4.

MAKSIMIR

13

2.350,79

5.

PEŠČENICA - ŽITNJAK

14

2.709,61

6.

NOVI ZAGREB - ISTOK

11

2.213,27

7.

NOVI ZAGREB - ZAPAD

22

4.559,09

8.

TREŠNJEVKA - SJEVER

8

3.459,14

9.

TREŠNJEVKA - JUG

9

4.372,99

10.

ČRNOMEREC

12

1.812,30

11.

GORNJA DUBRAVA

15

2.796,68

12.

DONJA DUBRAVA

8

1.206,35

13.

STENJEVEC

10

2.114,55

14.

PODSUSED - VRAPČE

12

3.221,67

15.

PODSLJEME

8

1.924,19

16.

SESVETE

43

8.348,24

17.

BREZOVICA

9

2.845,17

 

Ukupno 1. - 17.

226

48.619,74