Na temelju članka 41. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Gradska skupština Grada Zagreba, na 2. sjednici, 31. kolovoza 2017., donijela je

 

ODLUKU

o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Zagreba

 

Članak 1.

 

Stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju stožera zaštite i spašavanja Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/09, 12/10 i 13/12).

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/17-01/237

URBROJ: 251-01-05-17-4

Zagreb, 31. kolovoza 2017.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.