Na temelju članka 38

Na temelju članka 38. točke 14. i članka 79. stavka 5. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06 i 18/06), Gradska skupština Grada Zagreba, na 45. sjednici, 26. veljače 2009., donijela je

 

ODLUKU

o granicama područja i sjedištima gradskih četvrti

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom uređuju granice područja i sjedišta te način promjene granica i sjedišta gradskih četvrti u Gradu Zagrebu.

 

Članak 2.

 

Gradske četvrti i njihova sjedišta su:

1. Donji grad, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 25;

2. Gornji grad - Medveščak, sa sjedištem u Zagrebu, Draškovićeva ulica 15;

3. Trnje, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 56a;

4. Maksimir, sa sjedištem u Zagrebu, Petrova ulica 116;

5. Peščenica - Žitnjak, sa sjedištem u Zagrebu, Zapoljska ulica 1;

6. Novi Zagreb - istok, sa sjedištem u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 12;

7. Novi Zagreb - zapad, sa sjedištem u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 12;

8. Trešnjevka - sjever, sa sjedištem u Zagrebu, Park Stara Trešnjevka 2;

9. Trešnjevka - jug, sa sjedištem u Zagrebu, Park Stara Trešnjevka 2;

10. Črnomerec, sa sjedištem u Zagrebu, Trg Francuske Republike 15;

11. Gornja Dubrava, sa sjedištem u Zagrebu, Dubrava 49;

12. Donja Dubrava, sa sjedištem u Zagrebu, Dubrava 49;

13. Stenjevec, sa sjedištem u Zagrebu, Sigetje 2;

14. Podsused - Vrapče, sa sjedištem u Zagrebu, Sigetje 2;

15. Podsljeme, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 25;

16. Sesvete, sa sjedištem u Sesvetama, Trg Dragutina Domjanića 4;

17. Brezovica, sa sjedištem u Brezovici, Brezovička cesta 100.

 

Članak 3.

 

Granice gradskih četvrti su:

1. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD (skraćeno: GČ Donji grad) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, čija granica kreće od tromeđe gradskih četvrti Donji grad, Gornji grad - Medveščak i Črnomerec kod objekta Ilica 148A, na raskrižju ILICE i ULICE REPUBLIKE AUSTRIJE prema istoku, sjevernom stranom ILICE. Na raskrižju s MEDULIĆEVOM ULICOM granica prelazi na južnu stranu ILICE, kojom nastavlja prema istoku. U istom smjeru prolazi južnom stranom TRGA BANA JOSIPA JELAČIĆA i JURIŠIĆEVE ULICE. Na raskrižju s DRAŠKOVIĆEVOM ULICOM skreće na njezinu zapadnu stranu i nastavlja prema sjeveru do raskrižja s VLAŠKOM ULICOM. Potom nastavlja u smjeru istoka prateći sjevernu stranu VLAŠKE ULICE do TRGA EUGENA KVATERNIKA (KVATERNIKOV TRG). Obilazi TRG EUGENA KVATERNIKA (KVATERNIKOV TRG) sa zapadne strane i nastavlja prema jugoistoku zapadnom stranom ULICE VJEKOSLAVA HEINZELA (HEINZELOVA), kojom dolazi do željezničke pruge ZAGREB - LJUBLJANA i nastavlja prema zapadu njezinom južnom stranom, zatim sjevernom stranom KOTURAŠKE CESTE sve do raskrižja sa SAVSKOM CESTOM. Tu skreće na sjever istočnom stranom SAVSKE CESTE do raskrižja s ULICOM ĐURE CRNATKA (CRNATKOVA). Dalje ide na sjeverozapad, presijeca SAVSKU CESTU i nastavlja južnom stranom JUKIĆEVE ULICE, zatim južnom stranom ULICE VATROSLAVA JAGIĆA (JAGIĆEVA) do raskrižja s ULICOM REPUBLIKE AUSTRIJE. Tu prelazi na istočnu stranu ULICE REPUBLIKE AUSTRIJE, koju slijedi u smjeru sjevera do tromeđe gradskih četvrti Donji grad, Gornji grad - Medveščak i Črnomerec na raskrižju s ILICOM.

 

2. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK (skraćeno: GČ Gornji grad - Medveščak) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, čija granica kreće od tromeđe gradskih četvrti Donji grad, Gornji grad - Medveščak i Maksimir, na raskrižju VLAŠKE ULICE i TRGA EUGENA KVATERNIKA (KVATERNIKOV TRG) sjevernom stranom TRGA EUGENA KVATERNIKA (KVATERNIKOV TRG) do ULICE DRAGUTINA DOMJANIĆA (DOMJANIĆEVA), njezinom istočnom stranom prema sjeveru presijecajući PETROVU ULICU dolazi na početak ulice SREBRNJAK. Nastavlja prema sjeveru zapadnom stranom ulice SREBRNJAK (granica k.o. Centar - k.o. Maksimir) do BIJENIČKE CESTE, i dalje sjevernom stranom BIJENIČKE CESTE (granica k.o. Maksimir - k.o. Gračani) polukružno prema istoku do objekta Bijenička cesta 144, gdje skreće prema sjeveru. Dolazi na ulicu GORICE i nastavlja njezinom zapadnom stranom u smjeru sjeverozapada. Potom, prateći granicu k.o. Maksimir - k.o. Gračani, prolazi zapadnom stranom potoka FUČKOV JAREK prema sjeveru, dolazi na granicu k.o. Gračani - k.o. Remete kojom izbija na cestu KAMENITI STOL te dalje prema sjeveru njezinom istočnom stranom. Kod objekta Kameniti stol 30A napušta ulicu KAMENITI STOL i nastavlja dalje granicom k.o. Remete - k.o. Gračani prema sjeveru, pa zapadu do presjeka s ulicom REMETSKI KAMENJAK. Granica gradske četvrti skreće prema jugu napuštajući granicu k.o. Gračani - k.o. Remete i prati zapadnu stranu ulice REMETSKI KAMENJAK. Zatim skreće na zapad i napuštajući ulicu REMETSKI KAMENJAK izlazi na MAJCENOV PUT kod objekta Majcenov put 24, slijedi njegovu istočnu stranu prema jugu, a onda opet skreće na zapad i izlazi na GRAČANSKU CESTU kod objekta Gračanska cesta 16. Dalje nastavlja prema jugu istočnom stranom GRAČANSKE CESTE, obilazi tramvajsko okretište na MIHALJEVCU sa sjeverne strane i izlazi na ulicu MLINOVI. Slijedi istočnu stranu ulice MLINOVI prema sjeveru, zatim je presijeca i dolazi na raskrižje ULICE MATIJE JANDRIĆA (JANDRIĆEVA) i PETROVOGORSKE ULICE. Nastavlja prema zapadu i obilazi ZRINSKOGORSKU ULICU s južne strane, dolazi na zapadnu stranu NEMETOVE ULICE koju prati prema sjeverozapadu te nastavlja u smjeru zapada, obuhvaćajući sve objekte ulice GORNJE PREKRIŽJE. Idući dalje prema zapadu, pa jugu, obuhvaća objekte Šumski prečac 4 i 6 i dolazi do zapadne strane objekta Šumski prečac 6. Nastavlja prema zapadu sjevernom stranom ulice ŠUMSKI PREČAC, dolazi na raskrižje s ulicom ŠESTINSKI VIJENAC, čiju južnu stranu slijedi prema sjeverozapadu do raskrižja s ulicom ŠESTINSKI VRH. Dalje nastavlja prema zapadu južnom stranom, a onda prema jugu zapadnom stranom ulice ŠESTINSKI VRH do tromeđe gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak, Črnomerec i Podsljeme na granici k.o. Šestine - k.o. Črnomerec. Granica gradske četvrti nastavlja prema istoku do potoka PANTOVČAK, njegovom zapadnom stranom u smjeru juga pa jugozapada do objekta Kosirnikova 74, zatim prema jugu paralelno s ulicom VIŠNJICA iza njezinih parnih kućnih brojeva do VIŠNJIČKIH STUBA, sjevernom stranom VIŠNJIČKIH STUBA prema zapadu izlazi na ULICU STANKA ANDRIJEVIĆA (ANDRIJEVIĆEVA), njezinom istočnom stranom na VINOGRADSKU CESTU po čijoj se istočnoj strani spušta u smjeru juga na ILICU, zatim na istok sjevernom stranom ILICE, na raskrižju s MEDULIĆEVOM ULICOM prelazi na južnu stranu ILICE kojom nastavlja prema istoku. U istom smjeru prolazi južnom stranom TRGA BANA JOSIPA JELAČIĆA i JURIŠIĆEVE ULICE. Na raskrižju s DRAŠKOVIĆEVOM ULICOM skreće na njezinu zapadnu stranu prema sjeveru do raskrižja s VLAŠKOM ULICOM te nastavlja u smjeru istoka prateći njezinu sjevernu stranu do TRGA EUGENA KVATERNIKA (KVATERNIKOV TRG) u tromeđi gradskih četvrti Donji grad, Gornji grad - Medveščak i Maksimir.

 

3. GRADSKA ČETVRT TRNJE (skraćeno: GČ Trnje) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, čija granica kreće od tromeđe gradskih četvrti Trnje, Novi Zagreb - istok i Novi Zagreb - zapad na južnoj obali rijeke SAVE od točke na istočnoj strani MOSTA SLOBODE, nastavlja u smjeru jugoistoka južnom obalom rijeke SAVE sve do tromeđe gradskih četvrti Trnje, Peščenica - Žitnjak i Novi Zagreb - istok, odnosno istočne strane MOSTA MLADOSTI gdje skreće prema sjeveru istočnom stranom MOSTA MLADOSTI, a zatim istočnom stranom AVENIJE MARINA DRŽIĆA sve do raskrižja sa SLAVONSKOM AVENIJOM gdje skreće prema istoku i prati južnu stranu SLAVONSKE AVENIJE (granica k.o. Žitnjak - k.o. Trnje) do raskrižja s ULICOM VJEKOSLAVA HEINZELA (HEINZELOVA) koju prati prema sjeverozapadu njezinom zapadnom stranom sve do željezničke pruge ZAGREB - LJUBLJANA na Glavnom kolodvoru. Tu skreće na zapad južnom stranom željezničke pruge ujedno prateći granicu k.o. Centar - k.o. Trnje, prolazi sjevernom stranom KOTURAŠKE CESTE sve do raskrižja sa SAVSKOM CESTOM. Zatim skreće na jug istočnom stranom SAVSKE CESTE, pa istočnom stranom SAVSKOG MOSTA, i dolazi na južnu obalu rijeke SAVE (tromeđa k.o. Trešnjevka, k.o. Trnje i k.o. Klara) koju dalje slijedi u smjeru sjeveroistoka do tromeđe gradskih četvrti Trnje, Novi Zagreb - istok i Novi Zagreb - zapad.

 

4. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR (skraćeno: GČ Maksimir) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, čija granica kreće od tromeđe gradskih četvrti Donji grad, Maksimir i Peščenica - Žitnjak na raskrižju ULICE KRALJA ZVONIMIRA i ULICE VJEKOSLAVA HEINZELA (HEINZELOVA) prema sjeverozapadu zapadnom stranom ULICE VJEKOSLAVA HEINZELA (HEINZELOVA), obilazi TRG EUGENA KVATERNIKA (KVATERNIKOV TRG) sa zapadne strane te njegovom sjevernom stranom izlazi na ULICU DRAGUTINA DOMJANIĆA (DOMJANIĆEVA), njezinom istočnom stranom prema sjeveru presijecajući PETROVU ULICU dolazi na početak ulice SREBRNJAK. Nastavlja prema sjeveru zapadnom stranom ulice SREBRNJAK (granica k.o. Centar - k.o. Maksimir) do BIJENIČKE CESTE, dalje sjevernom stranom BIJENIČKE CESTE (granica k.o. Maksimir - k.o. Gračani) polukružno prema istoku do objekta Bijenička cesta 144, gdje skreće prema sjeveru. Dolazi na ulicu GORICE i nastavlja njezinom zapadnom stranom u smjeru sjeverozapada. Dalje, prateći granicu k.o. Maksimir - k.o. Gračani prolazi zapadnom stranom potoka FUČKOV JAREK prema sjeveru, dolazi na granicu k.o. Gračani - k.o. Remete kojom izbija na ulicu KAMENITI STOL te dalje prema sjeveru njezinom istočnom stranom. Kod objekta Kameniti stol 30A napušta ulicu KAMENITI STOL i nastavlja dalje granicom k.o. Remete - k.o. Gračani prema sjeveru pa zapadu, a zatim opet na sjever granicom k.o. Remete - k.o. Gračani, presijeca potok BLIZNEC, potok ČRNA VODA i izlazi na ulicu JAZBINA. Tu skreće na jugoistok istočnom stranom ulice JAZBINA, zatim dalje prateći granicu k.o. Remete - k.o. Gračani napušta ulicu JAZBINA kod objekta Jazbina 148. Nastavlja prema istoku i dolazi na tromeđu k.o. Gračani - k.o. Remete - k.o. Markuševec te dalje granicom k.o. Remete - k.o. Markuševec dolazi do potoka Dotrščina u šumi DOTRŠČINA, zatim potokom Dotrščina u smjeru juga do objekta Štefanovec 15 koji obilazi sa sjeverne pa istočne strane, dolazi do ulice ŠTEFANOVEC i nastavlja tom ulicom do raskrižja s AVENIJOM GOJKA ŠUŠKA. Granica gradske četvrti dalje prema jugu prati zapadnu stranu AVENIJE GOJKA ŠUŠKA do raskrižja s MAKSIMIRSKOM CESTOM koju okomito presijeca i njezinom južnom stranom prema istoku dolazi u tromeđu gradskih četvrti Maksimir, Gornja Dubrava i Donja Dubrava na raskrižju ULICE DRAGUTINA MANDLA i MAKSIMIRSKE CESTE. Dalje granica nastavlja prema jugu istočnom stranom ULICE DRAGUTINA MANDLA, dolazi na sjevernu stranu željezničke pruge ZAGREB - DUGO SELO kod objekta Branimirova 10 (tromeđa gradskih četvrti Maksimir, Peščenica - Žitnjak i Donja Dubrava), skreće prema zapadu sjevernom stranom željezničke pruge, ujedno južnom stranom ULICE KNEZA BRANIMIRA (BRANIMIROVA), dolazi na raskrižje s ULICOM BUDAK DIVKA, nastavlja njezinom zapadnom pa južnom stranom. Dalje ide južnom stranom TRGA JOHNA FITZGERALDA KENNEDYJA te ULICOM KRALJA ZVONIMIRA i dolazi u točku tromeđe gradskih četvrti Donji grad, Maksimir i Peščenica - Žitnjak na raskrižju ULICE KRALJA ZVONIMIRA i ULICE VJEKOSLAVA HEINZELA (HEINZELOVA).

 

5. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK (skraćeno: GČ Peščenica - Žitnjak) obuhvaća dio naselja Zagreb i naselje Ivanja Reka. Granica područja Gradske četvrti kreće od tromeđe gradskih četvrti Donji grad, Maksimir i Peščenica - Žitnjak na raskrižju ULICE KRALJA ZVONIMIRA i ULICE VJEKOSLAVA HEINZELA (HEINZELOVA) južnom stranom ULICE KRALJA ZVONIMIRA prema sjeveroistoku, južnom stranom TRGA JOHNA FITZGERALDA KENNEDYJA i ULICE BUDAK DIVKA sve do njezinoga raskrižja s ULICOM KNEZA BRANIMIRA (BRANIMIROVA). Granica dalje nastavlja prema sjeveroistoku južnom stranom ULICE KNEZA BRANIMIRA (BRANIMIROVA), odnosno sjevernom stranom željezničke pruge ZAGREB - DUGO SELO koju slijedi sve do potoka ŠTEFANOVEC (dolazi na granicu k.o. Peščenica - k.o. Resnik). Skreće prema jugu zapadnom stranom potoka ŠTEFANOVEC kojim dolazi do SLAVONSKE AVENIJE (granica k.o. Žitnjak - k.o. Resnik), dalje prema istoku njezinom sjevernom stranom do kraja, odnosno do granice Grada Zagreba. Skreće prema jugu i prateći granicu Grada, djelomično prolazi južnom obalom rijeke SAVE. Napušta granicu Grada te južnom obalom rijeke SAVE prema sjeverozapadu dolazi na MOST MLADOSTI gdje skreće prema sjeveru njegovom istočnom stranom, a zatim istočnom stranom AVENIJE MARINA DRŽIĆA sve do raskrižja sa SLAVONSKOM AVENIJOM, gdje skreće prema istoku i prati južnu stranu SLAVONSKE AVENIJE (granica k.o. Žitnjak - k.o. Trnje) do raskrižja s ULICOM VJEKOSLAVA HEINZELA (HEINZELOVA) koju prati prema sjeverozapadu njezinom zapadnom stranom sve do raskrižja s ULICOM KRALJA ZVONIMIRA u tromeđi gradskih četvrti Donji grad, Maksimir i Peščenica - Žitnjak.

 

6. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK (skraćeno: GČ Novi Zagreb - istok) obuhvaća naselja Buzin i Veliko Polje te dijelove naselja Zagreb i Odra. Granica područja Gradske četvrti kreće od tromeđe gradskih četvrti Trnje, Novi Zagreb - istok i Novi Zagreb - zapad kod MOSTA SLOBODE južnom obalom rijeke SAVE u smjeru jugoistoka, prateći granicu k.o. Trnje - k.o. Zaprudski Otok, zatim k.o. Žitnjak - k.o. Jakuševec do granice Grada Zagreba. Nastavlja granicom Grada prema jugu, a zatim prema jugozapadu, presijeca rukavac rijeke SAVE, nastavlja granicom Grada i dolazi na AVENIJU VEĆESLAVA HOLJEVCA. Napušta granicu Grada i u smjeru sjeverozapada prati južnu stranu AVENIJE VEĆESLAVA HOLJEVCA. Kod VELIKE CESTE prelazi na željezničku prugu ZAGREB - SISAK i nastavlja u istom smjeru njezinom južnom stranom, zatim prema jugu istočnom stranom ulice ODRANSKI PRILAZ, pa opet prema sjeverozapadu sjevernom stranom VELIKE CESTE. Dolazi na granicu k.o. Odra - k.o. Zaprudski Otok koju prati prema sjeveroistoku zapadnom stranom ceste MALA MLAKA - BUZIN, produžuje u istom smjeru i izlazi na željezničku prugu ZAGREB - SISAK. Granica gradske četvrti dalje prema sjeverozapadu polukružno prati željezničku prugu te dolazi na AVENIJU VEĆESLAVA HOLJEVCA, nastavlja njezinom zapadnom stranom prema sjeveru, zatim južnom stranom prema zapadu te zapadnom stranom prema sjeveru do ISLANDSKE ULICE. Na raskrižju s ISLANDSKOM ULICOM prelazi na istočnu stranu AVENIJE VEĆESLAVA HOLJEVCA koju i dalje prati prema sjeveru sve do tromeđe gradskih četvrti Trnje, Novi Zagreb - istok i Novi Zagreb - zapad na južnoj obali rijeke SAVE.

 

7. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD (skraćeno: GČ Novi Zagreb - zapad) obuhvaća naselja Botinec, Donji Čehi, Gornji Čehi, Hrašće Turopoljsko, Hrvatski Leskovac, Ježdovec, Lučko i Mala Mlaka te dijelove naselja Zagreb, Brezovica, Odra i Odranski Obrež. Granica područja gradske četvrti kreće od točke spoja gradskih četvrti Novi Zagreb - zapad i Podsused - Vrapče, tromeđe k.o. Podsused, k.o. Lučko i k.o. Strmec na granici Grada Zagreba prema jugozapadu, slijedeći granicu Grada presijeca Savski nasip, zatim autocestu ZAGREB - LJUBLJANA i dalje prema jugoistoku granicom Grada djelomično slijedi zapadnu stranu potoka BRVNICA. Zatim ga presijeca i dalje nastavlja granicom Grada južnom stranom kanala BREZINA, pa južnom stranom puta u predjelu PUSTI BREG, zatim sjevernom stranom kanala GMANJE te dolazi na cestu STUPNIČKI OBREŽ - JEŽDOVEC kod aerodroma Lučko. Obilazi aerodrom sa zapadne, pa južne strane, prateći zapadnu stranu ceste STUPNIČKI OBREŽ - JEŽDOVEC, potom sjevernu stranu ceste JEŽDOVEC - STUPNIK i izlazi na potok STARČA koji slijedi sjevernom stranom prema istoku, istodobno prateći granicu Grada. Kod JEŽDOVEČKE ULICE napušta potok STARČA i skreće prema jugu, prateći granicu Grada te dolazi do PUŠKARIĆEVE ULICE, presijeca je i nastavlja dalje prema jugu, pa prema jugoistoku, prateći granicu Grada. Dolazi do ulice DOLENICA i prati njezinu zapadnu stranu prema jugoistoku, presijeca VENTILATORSKU CESTU i nastavlja zapadnom stranom ULICE MIRKA BEDEKA te dolazi na autocestu ZAGREB - KARLOVAC. I dalje prateći granicu Grada u smjeru jugozapada, slijedi autocestu ZAGREB - KARLOVAC do željezničke pruge ZAGREB - KARLOVAC u točki spoja gradskih četvrti Novi Zagreb - zapad i Brezovica. Granica gradske četvrti napušta granicu Grada i u smjeru sjeveroistoka nastavlja željezničkom prugom do ulice DEMERJE, a zatim prema jugoistoku južnom stranom ulice DEMERJE do objekta Demerje 149a, iza kojeg skreće prema sjeveru do kanala iza objekta 17 u PODOKIČKOJ ULICI. Dalje slijedi južnu stranu kanala prema jugoistoku sve do granice k.o. Demerje - k.o. Brezovica kojom nastavlja prema sjeveru. Kod objekta Stara cesta 32 napušta granicu k.o. Demerje - k.o. Brezovica i nastavlja prema jugoistoku, a zatim prema sjeveroistoku, presijeca cestu HRVATSKI LESKOVAC - BREZOVICA i u istom smjeru dolazi na željezničku prugu ZAGREB - KARLOVAC, koju slijedi prema sjeveroistoku do autoceste ZAGREB - LJUBLJANA. Nastavlja prema jugoistoku prateći južnu stranu autoceste sve do odteretnog kanala SAVA - ODRA koji dalje slijedi južnom stranom do granice Grada. Zatim slijedi granicu Grada prema sjeveru, djelomično prolazi sredinom potoka LOMNICA i potom dalje granicom Grada nastavlja prema sjeveru sve do točke spoja gradskih četvrti Novi Zagreb - istok i Novi Zagreb - zapad na AVENIJI VEĆESLAVA HOLJEVCA. Napušta granicu Grada i u smjeru sjeverozapada prati južnu stranu AVENIJE VEĆESLAVA HOLJEVCA. Kod VELIKE CESTE prelazi na željezničku prugu ZAGREB - SISAK i nastavlja u istom smjeru njezinom južnom stranom, zatim prema jugu istočnom stranom ulice ODRANSKI PRILAZ, pa opet prema sjeverozapadu sjevernom stranom VELIKE CESTE. Dolazi na granicu k.o. Čehi - k.o. Zaprudski Otok koju prati prema sjeveroistoku zapadnom stranom ceste MALA MLAKA - BUZIN, produžava u istom smjeru i izlazi na željezničku prugu ZAGREB - SISAK. Granica gradske četvrti dalje prema sjeverozapadu polukružno prati željezničku prugu te dolazi na AVENIJU VEĆESLAVA HOLJEVCA, njezinom zapadnom stranom prema sjeveru, a zatim južnom stranom AVENIJE VEĆESLAVA HOLJEVCA prema zapadu, te zapadnom prema sjeveru. Na raskrižju sa ISLANDSKOM ULICOM prelazi na istočnu stranu AVENIJE VEĆESLAVA HOLJEVCA, koju i dalje prati prema sjeveru sve do rijeke SAVE. Nastavlja prema zapadu njezinom južnom obalom prateći je sve do granice Grada u točki spoja gradskih četvrti Novi Zagreb - zapad i Podsused - Vrapče.

 

8. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER (skraćeno: GČ Trešnjevka - sjever) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, čija granica kreće od tromeđe gradskih četvrti Trešnjevka - sjever, Črnomerec i Stenjevec, koja se nalazi na raskrižju ULICE KRALJA TOMISLAVA i ZAGREBAČKE CESTE u smjeru jugozapada istočnom stranom ZAGREBAČKE CESTE sve do raskrižja sa ZAGREBAČKOM AVENIJOM i PETROVARADINSKOM ULICOM u tromeđi gradskih četvrti Trešnjevka - sjever, Trešnjevka - jug i Stenjevec. Skreće prema istoku južnom stranom ZAGREBAČKE AVENIJE, presijeca potok VRAPČAK te dolazi na granicu k.o. Vrapče - k.o. Rudeš po kojoj presijeca ZAGREBAČKU AVENIJU i nastavlja njezinom sjevernom stranom u smjeru istoka, napuštajući granicu k.o. Vrapče - k.o. Rudeš. Dolazi do SAVSKE CESTE koju kod objekta Savska cesta 108 okomito presijeca. Nastavlja njezinom istočnom stranom prema sjeveru do raskrižja s ULICOM ĐURE CRNATKA (CRNATKOVA). Dalje ide na sjeverozapad, presijeca SAVSKU CESTU i nastavlja južnom stranom JUKIĆEVE ULICE, zatim ULICOM VATROSLAVA JAGIĆA (JAGIĆEVA) i dolazi na sjevernu stranu željezničke pruge ZAGREB - LJUBLJANA koju prati prema zapadu do ZAGREBAČKE CESTE. Skreće prema jugozapadu istočnom stranom ZAGREBAČKE CESTE sve do raskrižja s ULICOM KRALJA TOMISLAVA, odnosno u tromeđi gradskih četvrti Trešnjevka - sjever, Črnomerec i Stenjevec.

 

9. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG (skraćeno: GČ Trešnjevka - jug) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, čija granica kreće od točke tromeđe gradskih četvrti Novi Zagreb - zapad, Trešnjevka - jug i Stenjevec, ujedno i tromeđe k.o. Blato - k.o. Stenjevec - k.o. Vrapče na južnoj obali rijeke SAVE prema sjeveru prateći granicu k.o. Vrapče - k.o. Stenjevec, prolazi istočnom stranom ulice SVILKOVIĆI ODVOJAK, zatim skreće prema sjeveru zapadnom stranom ulice SVILKOVIĆI. Dolazi na sjevernu stranu ZAGREBAČKE AVENIJE, ujedno i granicu k.o. Vrapče - k.o. Stenjevec, skreće na istok i prateći je dolazi na južnu stranu ZAGREBAČKE AVENIJE kojom nastavlja prema istoku. Presijeca potok VRAPČAK te dolazi na granicu k.o. Vrapče - k.o. Rudeš po kojoj presijeca ZAGREBAČKU AVENIJU i nastavlja njezinom sjevernom stranom u smjeru istoka napuštajući granicu k.o. Vrapče - k.o. Rudeš. Dolazi do SAVSKE CESTE koju kod objekta Savska cesta 108 okomito presijeca. Granica dalje prati istočnu stranu SAVSKE CESTE prema jugu te SAVSKIM MOSTOM dolazi do južne obale rijeke SAVE u tromeđu gradskih četvrti Trnje, Novi Zagreb - zapad i Trešnjevka - jug. Dalje nastavlja južnom obalom rijeke SAVE prema jugozapadu do tromeđe gradskih četvrti Novi Zagreb - zapad, Trešnjevka - jug i Stenjevec.

 

10. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC (skraćeno: GČ Črnomerec) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, čija granica kreće od tromeđe gradskih četvrti Črnomerec, Stenjevec i Podsused - Vrapče, točke na sjevernoj strani željezničke pruge ZAGREB - LJUBLJANA između objekata Ilica 389 i 393, prema sjeveru presijeca ILICU i nastavlja zapadnom stranom ROGININE ULICE od objekata Roginina 3 do 9 te produžava u istom smjeru dolazeći na raskrižje putova na granicu k.o. Vrapče - k.o. Gornje Vrapče. Dalje slijedi istočnu stranu puta u predjelu GRMOŠČICA prema sjeveru (granica k.o. Vrapče - k.o. Gornje Vrapče). Zatim skreće prema sjeverozapadu i nastavlja sjevernom stranom ZUMBULSKE ULICE sve do raskrižja s ULICOM MATIJE BAKIĆA. Tu skreće na sjever prateći istočnu stranu ULICE MATIJE BAKIĆA, zatim istočnu stranu KOTORIPSKE ULICE do raskrižja s ULICOM VOJMILA RABADANA. Nastavlja sjevernom stranom ULICE VOJMILA RABADANA u smjeru sjeverozapada do raskrižja ulica TRDICE, PUSTAKOVA ULICA, VOJMILA RABADANA i KRVARIĆ. Dalje nastavlja zapadnom stranom ulice KRVARIĆ prema sjeveru. Kod objekta Krvarić 89 skreće na sjeverozapad prateći istočnu stranu ulice CEPIKE. Na kraju ulice granica skreće prema jugu, prolazi sjevernim krajem ulice KRVARIĆ na kojem mijenja smjer prema sjeverozapadu oko 40 m, a onda okomito prema jugu do PUSTAKOVE ULICE. Dalje je prati istočnom stranom prema sjeverozapadu, zatim je napušta i nastavlja u istom smjeru dok se ponovo ne spoji na istočnu stranu PUSTAKOVE ULICE, zatim prati šumski put (k.č. 4746 k.o. Gornje Vrapče) do kraja, mijenja smjer prema jugozapadu šumskim putom (k.č. 4745/2 k.o. Gornje Vrapče) zatim kroz šumu u istom smjeru dolazi do najjužnije točke brane koju obilazi s istočne strane i nastavlja zapadnom stranom potoka Vrapčak prema sjeverozapadu te dolazi na granicu k.o. Gornje Vrapče - k.o. Šestine. Dalje slijedi granicu prema sjeveru sve do točke spoja s granicom Grada Zagreba, zatim granicom Grada Zagreba u smjeru sjeveroistoka do točke spoja gradskih četvrti Črnomerec i Podsljeme u kojoj granica gradske četvrti skreće prema jugoistoku istočnom stranom puta u MIKULIĆ GORI, presijeca VELIKI POTOK i u smjeru juga slijedi istočnu stranu puta u KULMEROVOJ GORI, napušta put, prolazi sa zapadne strane objekta Himper 5/3 - 5/4, nastavlja u istom južnom smjeru, presijeca ulicu KOSINCI kod objekta Kosinci 21, dalje u smjeru jugoistoka dolazi na zapadnu stranu potoka KUNIŠČAK, slijedi ga prema jugu i dolazi na granicu k.o. Šestine - k.o. Mikulići, nastavlja istom stranom potoka do objekta Dedići 120 koji obilazi s južne strane i dolazi na put DEDIĆI. Prema sjeveroistoku slijedi istočnu stranu puta DEDIĆI, dolazi na HRASTIN PUT, slijedi ga do kraja, presijeca ulicu GRAMAČA i u smjeru sjeveroistoka, između objekata Ulice Ive Serdara 52 i 54, dolazi na ULICU IVE SERDARA. Nadalje, njezinom južnom stranom u smjeru jugoistoka dolazi na granicu k.o. Šestine - k.o. Črnomerec koju prati prema sjeveru do spoja sa zapadnom stranom potoka Pantovčak, što je ujedno i tromeđa gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak, Črnomerec i Podsljeme. Granica gradske četvrti Črnomerec nastavlja se zapadnom stranom potoka Pantovčak u smjeru juga pa jugozapada, sve do objekta Kosirnikova 74, zatim prema jugu paralelno s ulicom VIŠNJICA iza njezinih parnih kućnih brojeva do VIŠNJIČKIH STUBA, sjevernom stranom VIŠNJIČKIH STUBA prema zapadu izlazi na ULICU STANKA ANDRIJEVIĆA (ANDRIJEVIĆEVA), njezinom istočnom stranom na VINOGRADSKU CESTU po čijoj se istočnoj strani spušta u smjeru juga na ILICU, zatim na istok sjevernom stranom ILICE sve do objekta Ilica 150 kod kojeg presijeca ILICU i dolazi do objekta Ilica 119 na raskrižju s ULICOM REPUBLIKE AUSTRIJE. Dalje prema jugu slijedi istočnu stranu ULICE REPUBLIKE AUSTRIJE do ULICE VATROSLAVA JAGIĆA (JAGIĆEVA), skreće u smjeru zapada do južne strane ULICE JOSIPA HANUŠA (HANUŠEVA) te mijenja smjer prema jugu do sjeverne strane željezničke pruge ZAGREB - LJUBLJANA. Nastavlja u smjeru zapada preko Zapadnog kolodvora, po željezničkoj pruzi, obuhvaćajući sve objekte sjeverno od pruge do VODOVODNE ULICE. Nastavlja u istom smjeru, siječe VODOVODNU ULICU te sjevernom stranom željezničke pruge dolazi do ZAGREBAČKE CESTE. Skreće prema jugozapadu istočnom stranom ZAGREBAČKE CESTE sve do raskrižja s ULICOM KRALJA TOMISLAVA u točki tromeđe gradskih četvrti Trešnjevka - sjever, Črnomerec i Stenjevec, zatim prema zapadu u smjeru produžetka ULICE KRALJA TOMISLAVA presijeca SOKOLSKU ULICU i dolazi na POLJAČKU ULICU koju obilazi sjevernom stranom sve do RADGONSKE ULICE. Kod objekta Radgonska 2 skreće na sjever i dolazi na južnu stranu željezničke pruge ZAGREB - LJUBLJANA, slijedi je prema zapadu, a na kraju RADGONSKE ULICE presijeca željezničku prugu i u smjeru sjeverozapada dolazi do početne točke.

 

11. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA (skraćeno: GČ Gornja Dubrava) obuhvaća naselja Zagreb, Sesvete i Goranec. Granica područja Gradske četvrti kreće od točke spoja gradskih četvrti Podsljeme i Gornja Dubrava u tromeđi granice Grada Zagreba, k.o. Markuševec i k.o. Čučerje, sredinom puta granicom Grada sve do točke spoja gradskih četvrti Gornja Dubrava i Sesvete u tromeđi k.o. Čučerje, k.o. Planina i granica Grada. Od te točke granica gradske četvrti napušta granicu Grada i kreće prema jugoistoku, prateći granicu k.o. Planina - k.o. Čučerje te u predjelu GORA LIPA izlazi na put. Prati put po njegovoj sjevernoj strani. Dalje nastavlja sredinom puta u predjelu PODJEZERO u smjeru juga koji napušta prateći granicu k.o. Planina - k.o. Čučerje u smjeru istoka do puta u predjelu OKLJUK. Nastavlja sredinom puta u smjeru juga do tromeđe k.o. Planina,k.o. Čučerje i k.o. Goranec, napušta put te ide u smjeru zapada granicom k.o. Čučerje - k.o. Goranec do puta u predjelu BANŠČINA, čijom sredinom nastavlja u smjeru juga. U predjelu MARINŠČAK napušta put, idući granicom k.o. Čučerje - k.o. Goranec, te u predjelu MALO SELO ponovno izbija na put. Nastavlja sredinom puta u smjeru jugoistoka i istoka do tromeđe k.o. Čučerje, k.o. Goranec i k.o. Đurđekovec. Dalje granica gradske četvrti prati granicu k.o. Čučerje - k.o. Đurđekovec sredinom puta prema jugu i jugoistoku. U predjelu VELIKI VRH granica nastavlja granicom k.o. Čučerje - k.o. Đurđekovec po sjevernoj strani puta te od njegova završetka i dalje prati granicu k.o. Čučerje - k.o. Đurđekovec prema jugu. Granica skreće prema jugozapadu i u predjelu DOBRI DOL izbija na put, a slijedeći ga dolazi do tromeđe k.o. Čučerje, k.o. Đurđekovec i k.o. Granešina. Granica dalje prati granicu k.o. Đurđekovec - k.o. Granešina putom prema jugu do tromeđe k.o. Đurđekovec, k.o. Granešina i k.o. Sesvete. Od točke tromeđe granica četvrti prati granicu k.o. Đurđekovec - k.o. Sesvete slijedeći sjevernu stranu puta u smjeru jugoistoka. U predjelu NOVOSELČINA napušta granicu k.o. Đurđekovec - k.o. Sesvete i istočnom stranom puta nastavlja prema jugu i izbija na potok, presijeca ga i prati njegovu južnu stranu. Napušta potok i prateći put skreće prema jugozapadu. Izbija na cestu NOVOSELEC - SESVETE, presijeca je, dijelom prati njezinu zapadnu stranu i odvaja se od nje sjevernom stranom puta u predjelu ZALOKE. Nastavlja prema zapadu do potoka NOVOSELEC, njegovom istočnom stranom ide prema jugu do potoka RIJEKA, gdje nastavlja prema jugoistoku njegovom južnom stranom. Zatim skreće na jug, napuštajući potok RIJEKA i paralelno s DUBEČKOM ULICOM prolazi istočnom stranom ULICE FRANE COTE, ULICE IVANA MEŠTROVIĆA, ULICE PAVLA PERIĆA, ULICE JURJA ŠKARPE, ULICE IVE KERDIĆA, ULICE FRANJE LAURANA VRANJANINA i ULICE RUDOLFA IVANKOVIĆA te nastavlja kanalom u smjeru jugoistoka do objekta Ulica Stjepana Mikuša 13. Zatim skreće prema jugozapadu i prateći južnu stranu kanala dolazi na POTOK SOPNICA. Dalje nastavlja istočnom stranom potoka prema sjeveru i dolazi na DUBEČKU ULICU koju prati prema jugu po istočnoj strani do granice k.o. Sesvete - k.o. Dubrava, po kojoj nastavlja u smjeru juga i dolazi na ulicu DUBRAVA u tromeđu gradskih četvrti Gornja Dubrava, Donja Dubrava i Sesvete. Granica gradske četvrti prati prema zapadu sjevernu stranu ulice DUBRAVA, presijecajući POTOK TRNAVA dolazi na južnu stranu ulice te nastavlja dalje prema istoku presijecajući ŠTEFANOVEČKU CESTU i u istom smjeru nastavlja južnom stranom MAKSIMIRSKE CESTE sve do raskrižja s AVENIJOM GOJKA ŠUŠKA. Tu granica skreće na sjever zapadnom stranom AVENIJE GOJKA ŠUŠKA do tromeđe gradskih četvrti Maksimir, Gornja Dubrava i Podsljeme na raskrižju sa SVETOŠIMUNSKOM CESTOM i ulicom ŠTEFANOVEC. Dalje granica nastavlja prema sjeveru istočnom stranom ulice ŠTEFANOVEC (granica k.o. Markuševec - k.o. Dubrava), dolazi do tromeđe k.o. Markuševec, k.o. Dubrava i k.o. Granešina odakle dalje prema sjeveru prati granicu k.o. Markuševec - k.o. Granešina, prolazeći zapadnom stranom MLINSKOG POTOKA, zatim zapadnom stranom puta u predjelu MIROŠEVEC te ide dalje prema sjeveroistoku granicom k.o. Markuševec - k.o. Granešina. Od tromeđe k.o. Markuševec, k.o. Granešina i k.o. Čučerje nastavlja prema sjeveru granicom k.o. Markuševec - k.o. Čučerje, presijecajući POTOK TRNAVA, zatim POTOK VIDOVEC i MIROŠEVEČKU CESTU, potom izlazi na zapadnu stranu ulice ŠUŠKOVIĆI te i dalje prateći granicu k.o. Markuševec - k.o. Čučerje prema sjeveru presijeca ulicu MARŠČICA, put MEVINJE i prolazi zapadnom stranom puta u predjelu TRSTENIK. Slijedeći granicu k.o. Markuševec - k.o. Čučerje prelazi na sredinu puta kojom nastavlja sve do točke spoja gradskih četvrti Gornja Dubrava i Podsljeme u tromeđi k.o. Markuševec, k.o. Čučerje i granica Grada Zagreba.

 

12. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA (skraćeno: GČ Donja Dubrava) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, čija granica kreće od tromeđe gradskih četvrti Maksimir, Gornja Dubrava i Donja Dubrava na spoju istočne strane ULICE DRAGUTINA MANDLA i MAKSIMIRSKE CESTE južnom stranom MAKSIMIRSKE CESTE prema istoku, presijeca ŠTEFANOVEČKU CESTU i nastavlja u smjeru istoka južnom stranom ulice DUBRAVA, presijecajući potok TRNAVA dolazi na sjevernu stranu ulice DUBRAVA koju slijedi do njezina kraja. Skreće na jug istočnom stranom potoka TRNAVA, a zatim potoka SOPNICA (granica k.o. Resnik - k.o. Sesvete) koji napušta kod II. SOPNIČKOG ODVOJKA i nastavlja njegovom zapadnom stranom u smjeru juga. Iza objekta II. Sopnički odvojak 17 skreće prema istoku i dolazi na potok SOPNICA te potokom dolazi na ULICU LJUDEVITA POSAVSKOG. Zatim nastavlja zapadnom stranom ULICE LJUDEVITA POSAVSKOG prema jugu i dolazi na SLAVONSKU AVENIJU u točku tromeđe gradskih četvrti Peščenica - Žitnjak, Donja Dubrava i Sesvete. Granica gradske četvrti dalje skreće prema zapadu sjevernom stranom SLAVONSKE AVENIJE, dolazi do potoka ŠTEFANOVEC (granica k.o. Resnik - k.o. Peščenica) gdje skreće na sjever njegovom zapadnom stranom sve do željezničke pruge ZAGREB - DUGO SELO, odnosno ULICE KNEZA BRANIMIRA (BRANIMIROVA). Dalje prema zapadu granica nastavlja sjevernom stranom željezničke pruge, odnosno južnom stranom ULICE KNEZA BRANIMIRA (BRANIMIROVA) te kod objekta Branimirova 10 skreće na sjever i prati istočnu stranu ULICE DRAGUTINA MANDLA do početne točke.

 

13. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC (skraćeno: GČ Stenjevec) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, čija granica kreće od tromeđe gradskih četvrti Novi Zagreb - zapad, Stenjevec i Podsused - Vrapče koja se nalazi u presjecištu produžetka južne međe k.č. 2783 k.o. Podsused s južnom obalom rijeke Save, što je ujedno granica k.o. Podsused - k.o. Stupnik, presijeca okomito rijeku Savu, pa priobalni put uz rijeku Savu i dolazi na zapadnu stranu rukavca rijeke Save. Dalje slijedi zapadnu stranu spomenutog rukavca u smjeru sjevera, sve do točke u kojoj ga okomito presijeca u smjeru sjeveroistoka i presijecajući ulicu SUSEDSKO POLJE u istom smjeru dolazi na put. Nastavlja južnom stranom puta do kraja, a zatim u smjeru zapada dolazi na ULICU VELIMIRA ŠKORPIKA. Granica dalje prati zapadnu stranu ULICE VELIMIRA ŠKORPIKA prema sjeveru, presijeca KOVINSKU ULICU pa SAMOBORSKU CESTU i nastavlja zapadnom stranom ULICE VELIMIRA ŠKORPIKA do željezničke pruge ZAGREB - LJUBLJANA. Zatim skreće na istok južnom stranom željezničke pruge. U ravnini s MANGARTSKOM ULICOM, granica gradske četvrti okomito presijeca prugu i dalje nastavlja njezinom sjevernom stranom u smjeru istoka, što je ujedno i južna strana ALEJE GRADA BOLONJE. U smjeru s istočnom stranom ulice TOPOLČICA, granica okomito presijeca ALEJU GRADA BOLONJE, a zatim nastavlja sredinom ALEJE GRADA BOLONJE u smjeru istoka do ILICE. Potom granica skreće prema jugozapadu i dolazi do sjeverne strane željezničke pruge ZAGREB - LJUBLJANA koju slijedi prema istoku sve do objekta Ilica 393. Granica gradske četvrti dalje skreće prema jugoistoku i dolazi na južnu stranu željezničke pruge kod RADGONSKE ULICE, slijedi željezničku prugu prema istoku, iza objekta Radgonska 2 spušta se na POLJAČKU ULICU i nastavlja prema istoku njezinom sjevernom stranom do kraja. Zatim produžuje ravno do raskrižja ZAGREBAČKE CESTE i ULICE KRALJA TOMISLAVA, skreće na jugozapad istočnom stranom ZAGREBAČKE CESTE sve do raskrižja sa ZAGREBAČKOM AVENIJOM i PETROVARADINSKOM ULICOM u točki tromeđe gradskih četvrti Trešnjevka - sjever, Trešnjevka - jug i Stenjevec. Nastavlja prema zapadu južnom stranom ZAGREBAČKE AVENIJE, dolazi do granice k.o. Stenjevec - k.o. Vrapče i prateći je prelazi na sjevernu stranu ZAGREBAČKE AVENIJE kojom ide sve do ulice SVILKOVIĆI gdje skreće prema jugu zapadnom stranom ulice SVILKOVIĆI, dolazi na granicu k.o. Stenjevec - k.o. Vrapče, u smjeru juga nastavlja istočnom stranom SVILKOVIĆEVOG ODVOJKA. Dalje prati granicu k.o. Stenjevec - k.o. Vrapče i dolazi na južnu obalu rijeke Save u točku tromeđe gradskih četvrti Novi Zagreb - zapad, Trešnjevka - jug i Stenjevec, nastavlja jugozapadno južnom obalom rijeke Save sve do početne točke.

 

14. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE (skraćeno: GČ Podsused - Vrapče) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, koje ide od točke na granici Grada Zagreba iz koje polazi i granica k.o. Gornje Vrapče - k.o. Šestine prema jugozapadu granicom Grada Zagreba i koja se na tom dijelu poklapa s granicom k.o. Gornje Vrapče, a zatim s granicom k.o. Gornji Stenjevec. Nastavlja prema jugu i dalje granicom Grada Zagreba koja se na kratkom dijelu sada poklapa i s granicom k.o. Podsused. Dolazi do točke na granici Grada Zagreba u kojoj se sijeku granice k.o. Podsused i k.o. Lučko. Granica gradske četvrti u ovoj točki prestaje pratiti granicu Grada Zagreba i nastavlja južnom obalom rijeke Save, koja je ujedno i granica k.o. Podsused - k.o. Lučko. Zatim mijenja smjer prema sjeverozapadu i presijecajući okomito rijeku Savu, pa priobalni put uz rijeku Savu, dolazi na zapadnu stranu rukavca rijeke Save. Dalje slijedi zapadnu stranu spomenutoga rukavca u smjeru sjevera, sve do točke u kojoj ga okomito presijeca u smjeru sjeveroistoka, i presijecajući ulicu SUSEDSKO POLJE u istom smjeru dolazi na put. Nastavlja južnom stranom puta do kraja, a zatim u smjeru zapada dolazi na ULICU VELIMIRA ŠKORPIKA. Granica dalje prati zapadnu stranu ULICE VELIMIRA ŠKORPIKA prema sjeveru, presijeca KOVINSKU ULICU pa SAMOBORSKU CESTU i nastavlja zapadnom stranom ULICE VELIMIRA ŠKORPIKA do željezničke pruge ZAGREB - LJUBLJANA. Zatim skreće na istok južnom stranom željezničke pruge. U ravnini s MANGARTSKOM ULICOM, granica gradske četvrti okomito presijeca prugu i dalje nastavlja njezinom sjevernom stranom u smjeru istoka što je ujedno i južna strana ALEJE GRADA BOLONJE. U smjeru s istočnom stranom ULICE TOPOLČICA, granica okomito presijeca ALEJU GRADA BOLONJE, a zatim nastavlja po sredini ALEJE GRADA BOLONJE u smjeru istoka do ILICE. Zatim granica skreće prema jugozapadu i dolazi do sjeverne strane željezničke pruge ZAGREB - LJUBLJANA koju slijedi prema istoku sve do objekta Ilica 393. Skreće na sjever, između objekata Ilica 389 i 393, presijeca ILICU i nastavlja zapadnom stranom ROGININE ULICE od objekata Roginine 3 do 9 te produžuje u istom smjeru sjevera dolazeći na raskrižje putova na granicu k.o. Vrapče - k.o. Gornje Vrapče. Dalje slijedi istočnu stranu puta u predjelu GRMOŠČICA prema sjeveru (granica k.o. Vrapče - k.o. Gornje Vrapče), zatim skreće prema sjeverozapadu i nastavlja sjevernom stranom ZUMBULSKE ULICE sve do raskrižja s ULICOM MATIJE BAKIĆA. Tu skreće na sjever prateći istočnu stranu ULICE MATIJE BAKIĆA, zatim istočnu stranu KOTORIPSKE ULICE do raskrižja s ULICOM VOJMILA RABADANA. Nastavlja sjevernom stranom ULICE VOJMILA RABADANA u smjeru sjeverozapada do raskrižja ulica TRDICE, PUSTAKOVA ULICA, ULICA VOJMILA RABADANA i KRVARIĆ. Dalje nastavlja zapadnom stranom ulice KRVARIĆ prema sjeveru. Kod objekta Krvarić 89 skreće na sjeverozapad prateći istočnu stranu ulice CEPIKE. Na kraju ulice, granica skreće prema jugu, prolazi sjevernim krajem puta KRVARIĆ, gdje mijenja smjer prema sjeverozapadu oko 40 m, a onda okomito prema jugu do PUSTAKOVE ULICE. Dalje je prati istočnom stranom prema sjeverozapadu, zatim je napušta i nastavlja u istom smjeru, dok se ponovo ne spoji s istočnom stranom PUSTAKOVE ULICE, zatim prati šumski put (k.č. 4746 k.o. Gornje Vrapče) do kraja, mijenja smjer prema jugozapadu šumskim putom (k.č. 4745/2 k.o. Gornje Vrapče) te potom, kroz šumu u istom smjeru, dolazi do najjužnije točke brane koju obilazi s istočne strane i nastavlja zapadnom stranom potoka VRAPČAK prema sjeverozapadu te dolazi na granicu k.o. Gornje Vrapče - k.o. Šestine. Dalje slijedi granicu prema sjeveru sve do početne točke.

 

15. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME (skraćeno: GČ Podsljeme) obuhvaća dio područja naselja Zagreb, čija granica kreće od točke spoja gradskih četvrti Gornja Dubrava i Podsljeme, odnosno tromeđe k.o. Čučerje, k.o. Markuševec i granice Grada, prema jugozapadu granicom Grada do točke spoja gradskih četvrti Črnomerec i Podsljeme u kojoj granica gradske četvrti napušta granicu Grada i skreće prema jugoistoku istočnom stranom puta u MIKULIĆ GORI, presijeca VELIKI POTOK i u smjeru juga slijedi istočnu stranu puta u KULMEROVOJ GORI, napušta put, prolazi sa zapadne strane objekta Himper 5/3 - 5/4, nastavlja u istom smjeru juga, presijeca ulicu KOSINCI kod objekta Kosinci 21, dalje u smjeru jugoistoka dolazi na zapadnu stranu potoka KUNIŠČAK, slijedi ga prema jugu i dolazi na granicu k.o. Šestine - k.o. Mikulići Nastavlja istom stranom potoka do objekta Dedići 120, koji obilazi s južne strane i dolazi na put DEDIĆI. Prema sjeveroistoku slijedi istočnu stranu puta DEDIĆI, dolazi na HRASTIN PUT, slijedi ga do kraja, presijeca ulicu GRAMAČA i u smjeru sjeveroistoka, između objekata Ulice Ive Serdara 52 i 54, dolazi na ULICU IVE SERDARA te dalje, njezinom južnom stranom u smjeru jugoistoka, dolazi na granicu k.o. Šestine - k.o. Črnomerec, odnosno na ulicu ŠESTINSKI VRH u točku tromeđe gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak, Črnomerec i Podsljeme. Granica gradske četvrti nastavlja prema sjeveru zapadnom stranom ulice ŠESTINSKI VRH, zatim prema istoku njezinom južnom stranom i dolazi na ulicu ŠESTINSKI VIJENAC. Potom nastavlja prema jugoistoku prateći njezinu južnu stranu do raskrižja s ulicom ŠUMSKI PREČAC, njezinom sjevernom stranom dolazi do objekta Šumski prečac 6, nastavlja u smjeru istoka, isključujući objekte Šumski prečac 4 i 6, te sve objekte ulice GORNJE PREKRIŽJE i dolazi na zapadnu stranu NEMETOVE ULICE kojom nastavlja prema jugoistoku do ZRINSKOGORSKE ULICE. Obilazi je s južne strane, obuhvaćajući sve njezine kućne brojeve, i dolazi na raskrižje PETROVOGORSKE ULICE i ULICE MATIJE JANDRIĆA (JANDRIĆEVA). Granica gradske četvrti presijeca ULICU MATIJE JANDRIĆA (JANDRIĆEVA) i ulicu MLINOVI te nastavlja istočnom stranom ulice MLINOVI prema jugu sve do tramvajskog okretišta na MIHALJEVCU koje obilazi sa sjeverne strane i izlazi na GRAČANSKU CESTU. Dalje nastavlja istočnom stranom GRAČANSKE CESTE prema sjeveru sve do objekta Gračanska cesta 16, iza kojega skreće prema istoku i dolazi na MAJCENOV PUT te slijedi njegovu istočnu stranu prema sjeveru. Kod objekta Majcenov put 24 skreće na istok i dolazi na ulicu REMETSKI KAMENJAK, čijom zapadnom stranom prema sjeveru dolazi na granicu k.o. Gračani - k.o. Remete u tromeđu gradskih četvrti Gornji grad - Medveščak, Maksimir i Podsljeme. Nastavlja prema sjeveru granicom k.o. Remete - k.o. Gračani prema sjeveroistoku, presijeca potok Bliznec, potok Črna voda i izlazi na ulicu JAZBINA. Tu skreće na jugoistok istočnom stranom ulice JAZBINA, zatim dalje, prateći granicu k.o. Remete - k.o. Gračani, napušta ulicu JAZBINA kod objekta Jazbina 148. Nastavlja prema istoku i dolazi na tromeđu k.o. Gračani, k.o. Remete i k.o. Markuševec te dalje granicom k.o. Remete - k.o. Markuševec dolazi do potoka Dotrščina u šumi DOTRŠČINA. Zatim potokom Dotrščina nastavlja u smjeru juga do objekta Štefanovec 15, koji obilazi sa sjeverne, pa istočne strane, i dolazi do ulice ŠTEFANOVEC. Dalje granica nastavlja prema sjeveru istočnom stranom ulice ŠTEFANOVEC (granica k.o. Markuševec - k.o. Dubrava), dolazi do tromeđe k.o. Markuševec, k.o. Dubrava i k.o. Granešina, odakle dalje prema sjeveru prati granicu k.o. Markuševec - k.o. Granešina prolazeći zapadnom stranom Mlinskog potoka, zatim zapadnom stranom puta u predjelu MIROŠEVEC te ide dalje prema sjeveroistoku granicom k.o. Markuševec - k.o. Granešina. Od tromeđe k.o. Markuševec, k.o. Granešina i k.o. Čučerje nastavlja prema sjeveru granicom k.o. Markuševec - k.o. Čučerje, presijecajući potok Trnava, zatim potok Vidovec i MIROŠEVEČKU CESTU, nakon toga izlazi na zapadnu stranu ulice ŠUŠKOVIĆI te, i dalje prateći granicu k.o. Markuševec - k.o. Čučerje prema sjeveru, presijeca ulicu MARŠČICA, put MEVINJE te prolazi zapadnom stranom puta u predjelu TRSTENIK. Slijedeći granicu k.o. Markuševec - k.o. Čučerje, prelazi na sredinu puta kojom nastavlja do početne točke.

 

16. GRADSKA ČETVRT SESVETE (skraćeno: GČ Sesvete) obuhvaća cijela naselja: Adamovec, Belovar, Blaguša, Budenec, Cerje, Dobrodol, Drenčec, Dumovec, Đurđekovec, Gajec, Glavnica Donja, Glavnica Gornja, Glavničica, Jesenovec, Kašina, Kašinska Sopnica, Kučilovina, Kućanec, Lužan, Markovo Polje, Moravče, Paruževina, Planina Donja, Planina Gornja, Popovec, Prekvršje, Prepuštovec, Soblinec, Šašinovec, Šimunčevec, Vuger Selo, Vugrovec Donji, Vugrovec Gornji, Vurnovec i Žerjavinec, glavninu područja naselja Sesvete i Goranec te mali dio naselja Zagreb. Granica područja Gradske četvrti kreće od točke na granici Grada Zagreba u kojoj se spajaju SLAVONSKA AVENIJA i autocesta ZAGREB -LIPOVAC u smjeru jugoistoka, prateći sjevernu stranu autoceste koja je ujedno i granica Grada. Tu granica skreće prema sjeveru, presijecajući kanal ČRNEC, željezničku prugu ZAGREB - DUGO SELO, kanal KOPČEVAC te cestu ZAGREB - DUGO SELO. I dalje prati granicu Grada, južnom stranom potoka KAŠINA i sjevernom stranom potoka MORAVČE, te skreće prema sjeveru. Dolazi do potoka NESPEŠ, te njegovom sredinom i sredinom dijela ZAGREBAČKE ULICE prati i dalje granicu Grada. Dolazi do najsjevernije točke granice Grada i, prateći je, skreće prema zapadu, a zatim jugozapadu. Dolazi do tromeđe granica gradskih četvrti Gornja Dubrava i Sesvete i Grada Zagreba, odnosno do tromeđe granice Grada, k.o. Planina i k.o. Čučerje. Od te točke granica gradske četvrti napušta granicu Grada i kreće prema jugoistoku prateći granicu k.o. Planina - k.o. Čučerje te u predjelu GORA LIPA izlazi na put. Prati put njegovom sjevernom stranom. Dalje nastavlja sredinom puta u predjelu PODJEZERO u smjeru juga, koji napušta prateći granicu k.o. Planina - k.o. Čučerje u smjeru istoka do puta u predjelu OKLJUK. Nastavlja sredinom puta u smjeru juga do tromeđe k.o. Planina - k.o. Čučerje - k.o. Goranec, napušta put te ide u smjeru zapada granicom k.o. Čučerje - k.o. Goranec do puta u predjelu BANŠČINA, čijom sredinom nastavlja u smjeru juga. U predjelu MARINŠČAK napušta put idući granicom k.o. Čučerje - k.o. Goranec te u predjelu MALO SELO ponovno izbija na put. Nastavlja sredinom puta u smjeru jugoistoka i istoka do tromeđe k.o. Čučerje, k.o. Goranec i k.o. Đurđekovec. Dalje granica gradske četvrti prati granicu k.o. Čučerje - k.o. Đurđekovec sredinom puta prema jugu i jugoistoku. U predjelu VELIKI VRH nastavlja granicom k.o. Čučerje - k.o. Đurđekovec sjevernom stranom puta te od njegova završetka i dalje prati granicu k.o. Čučerje - k.o. Đurđekovec prema jugu. Granica skreće prema jugozapadu i u predjelu DOBRI DOL izbija na put te, slijedeći ga, dolazi do tromeđe k.o. Čučerje, k.o. Đurđekovec i k.o. Granešina. Dalje prati granicu k.o. Đurđekovec - k.o. Granešina putom prema jugu do tromeđe k.o. Đurđekovec, k.o. Granešina i k.o. Sesvete. Od tromeđe prati granicu k.o. Đurđekovec - k.o. Sesvete, slijedeći sjevernu stranu puta u smjeru jugoistoka. U predjelu NOVOSELČINA napušta granicu k.o. Đurđekovec - k.o. Sesvete i istočnom stranom puta nastavlja prema jugu, izbija na potok, presijeca ga i prati njegovu južnu stranu. Napušta potok i prateći put skreće prema jugozapadu. Izbija na cestu NOVOSELEC - SESVETE, presijeca je, djelom prati njezinu zapadnu stranu i odvaja se od nje sjevernom stranom puta u predjelu ZALOKE. Nastavlja prema zapadu do potoka NOVOSELEC, njegovom istočnom stranom ide prema jugu do potoka RIJEKA, gdje nastavlja prema jugoistoku njegovom južnom stranom. Zatim skreće na jug napuštajući potok RIJEKA i paralelno s DUBEČKOM ULICOM prolazi istočnom stranom ULICE FRANE COTE, ULICE IVANA MEŠTROVIĆA, ULICE PAVLA PERIĆA, ULICE JURJA ŠKARPE, ULICE IVE KERDIĆA, ULICE FRANJE LAURANA VRANJANINA i ULICE RUDOLFA IVANKOVIĆA te nastavlja kanalom u smjeru jugoistoka do objekta u Ulici Stjepana Mikuša 13. Zatim skreće prema jugozapadu i prateći južnu stranu kanala dolazi na POTOK SOPNICA. Dalje nastavlja istočnom stranom potoka prema sjeveru i dolazi na DUBEČKU ULICU koju prati prema jugu istočnom stranom do granice k.o. Sesvete - k.o. Dubrava, kojom dalje u smjeru juga dolazi na ulicu DUBRAVA, u tromeđu gradskih četvrti Gornja Dubrava, Donja Dubrava i Sesvete. Granica gradske četvrti dalje nastavlja prema istoku sjevernom stranom ulice DUBRAVA. Zatim skreće na jug istočnom stranom potoka TRNAVA, pa potoka SOPNICA (granica k.o. Resnik - k.o. Sesvete) koji napušta kod II. SOPNIČKOG ODVOJKA i nastavlja njegovom zapadnom stranom u smjeru juga. Iza objekta II. Sopnički odvojak 17 skreće prema istoku i dolazi na potok SOPNICA te potokom na ULICU LJUDEVITA POSAVSKOG. Zatim nastavlja zapadnom stranom ULICE LJUDEVITA POSAVSKOG prema jugu i dolazi na SLAVONSKU AVENIJU, u točku tromeđe gradskih četvrti Peščenica - Žitnjak, Donja Dubrava i Sesvete. Dalje prema istoku prati sjevernu stranu SLAVONSKE AVENIJE, sve do autoceste ZAGREB - LIPOVAC na granici Grada.

 

17. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA (skraćeno: GČ Brezovica) obuhvaća cijela naselja: Brebernica, Demerje, Desprim, Donji Dragonožec, Donji Trpuci, Drežnik Brezovički, Goli Breg, Gornji Dragonožec, Gornji Trpuci, Grančari, Havidić Selo, Horvati, Hudi Bitek, Kupinečki Kraljevec, Lipnica, Starjak, Strmec i Zadvorsko, glavninu područja naselja Brezovica i Odranski Obrež te dio naselja Odra. Granica područja gradske četvrti kreće od točke na granici Grada na raskrižju SLEMENSKE CESTE i KARLOVAČKE CESTE prema jugu, sredinom KARLOVAČKE CESTE, prateći ujedno i granicu Grada, te i dalje nastavlja prema jugu granicom Grada, presijecajući željezničku prugu ZAGREB-RIJEKA. Zatim prolazi sredinom potoka BREBERNICA, pa ulicom ŠTRPET, te i dalje prateći granicu Grada polukružno skreće prema sjeveroistoku. Prolazi ulicom LATIŠČE, presijeca TUROPOLJSKU CESTU, nastavlja granicom Grada te dolazi na potok LUKAVEC kojim nastavlja prema sjeveru. Granica gradske četvrti napušta potok i slijedeći granicu Grada dolazi u točku presjeka gradskih četvrti Novi Zagreb - zapad i Brezovica kod oteretnog kanala SAVA - ODRA. Tu napušta granicu Grada i nastavlja prema sjeverozapadu južnom stranom oteretnog kanala sve do autoceste ZAGREB - LJUBLJANA. Dalje u istom smjeru slijedi južnu stranu autoceste sve do željezničke pruge ZAGREB - KARLOVAC koju slijedi prema zapadu. Napušta željezničku prugu i skreće prema jugozapadu, sa zapadne strane tvornice “AGROKOKA”, presijeca cestu HRVATSKI LESKOVAC - BREZOVICA, nastavlja u istom smjeru, zatim skreće prema sjeveroistoku te kod objekta Stara cesta 32 dolazi na granicu k.o. Brezovica - k.o. Demerje. Granica četvrti dalje ide prema jugu prateći granicu k.o. Brezovica - k.o. Demerje i dolazi do kanala gdje napušta granicu k.o. Brezovica - k.o. Demerje i nastavlja prema sjeverozapadu te kod objekta Podokićka ulica 17 skreće prema jugu i dolazi na ulicu DEMERJE kod objekta Demerje 149A. Dalje ide prema sjeverozapadu prateći južnu stranu ulice DEMERJE do željezničke pruge ZAGREB - KARLOVAC. Skreće prema jugozapadu željezničkom prugom do autoceste ZAGREB - KARLOVAC u točki presjeka gradskih četvrti Novi Zagreb - zapad i Brezovica na granici Grada. Dalje granica gradske četvrti prati granicu Grada prema jugozapadu, pa zapadu sve do raskrižja SLEMENSKE CESTE i KARLOVAČKE CESTE.

 

Članak 4.

 

Granice područja gradskih četvrti su granice urbanih blokova, odnosno ulica, trgova, zgrada i pripadajućih kućnih brojeva, naselja, katastarskih čestica te prirodne granice (potoci i sl.) i ucrtane su u kartografskim prikazima koji su sastavni dio ove odluke.

Detaljne granice područja gradskih četvrti vode se u digitalnoj bazi Registra prostornih jedinica gradskoga upravnog tijela nadležnog za poslove katastra i geodetske poslove.

 

Članak 5.

 

Promjenu granice i promjenu sjedišta gradske četvrti Gradskoj skupštini Grada Zagreba može predložiti vijeće gradske četvrti.

Gradska skupština Grada Zagreba odlučuje o prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka, nakon prethodno pribavljenog mišljenja vijeća onih gradskih četvrti za koje se predlaže promjena granice i mišljenja gradskoga upravnog tijela za katastar i geodetske poslove koje je dužno izraditi potrebnu dokumentaciju.

 

Članak 6.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o granicama područja i sjedištima gradskih četvrti (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/00).

 

Članak 7.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/09-01/44

URBROJ: 251-01-04-09-4

Zagreb, 26. veljače 2009.

Predsjednica

Gradske skupštine

Mr.sc. Tatjana Holjevac, v.r.