Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15) i članka 5. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 37/16 i 47/16), gradonačelnik Grada Zagreba, 15. veljače 2018., donosi

 

ZAKLJUČAK

o razrješenju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada Zagreba

 

1. Dužnosti člana Stožera civilne zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/17, u daljnjem tekstu: Stožer) razrješuje se:

- doc. prim. dr. sc. Dubravko Huljev.

 

2. Za člana Stožera imenuje se:

- prim. dr. sc. Silvija Hunyadi-Antičević, dr. med., ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.

 

3. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 804-09/18-01/4

URBROJ: 251-03-02-18-2

Zagreb, 15. veljače 2018.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.