Na temelju članka 17. stavka 5. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 i 118/18) i članka 60. stavka 1. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), gradonačelnik Grada Zagreba, 9. siječnja 2020., donosi

 

ZAKLJUČAK

 

1. Gradonačelnik Grada Zagreba razmotrio je Prijedlog i donio Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područja postrojenja TE-TO Zagreb operatera HEP-Proizvodnja d.o.o., Terminal Žitnjak operatera JANAF d.d. i UNP1 Zagreb operatera INA-Industrija nafte d.d., u predloženom tekstu.

 

2. Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područja postrojenja TE-TO Zagreb operatera HEP-Proizvodnja d.o.o., Terminal Žitnjak operatera JANAF d.d. i UNP1 Zagreb operatera INA-Industrija nafte d.d., bit će objavljen na web-stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr.

 

3. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 804-04/19-06/2

URBROJ: 251-03-02-20-2

Zagreb, 9. 1. 2019.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.