Na temelju članka 41. točke 14. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na 23. sjednici, 10. lipnja 2019., donijela je

 

ZAKLJUČAK

 

1. Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Akcijski plan Grada Zagreba za 2017. - 2018. za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17 i 7/18).

 

2. Produžuje se provedba Akcijskog plana Grada Zagreba za 2017. - 2018. za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, do kraja 2020.

 

3. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba i na web- stranicama Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/19-01/210

URBROJ: 251-01-02-19-6

Zagreb, 10. lipnja 2019.

Predsjednik

Gradske skupštine

prof. dr. sc. Drago Prgomet, v. r.