Na temelju članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 126/19 i 17/20), gradonačelnik Grada Zagreba, 4. lipnja 2021., donosi

 

ZAKLJUČAK

o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Zagreba

 

1. U Stožer civilne zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/17, 19/17, 5/18, 14/18, 18/19, 6/20, 7/20, 8/20, 30/20, 32/20, 33/20, 7/21 i 10/21) imenuju se:

- za načelnika:

dr. sc. Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika,

 

- za zamjenika načelnika:

dr. sc. Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama,

 

- za članove:

Damir Pilčik, pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Zagreb,

Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba,

Marko Rašić, načelnik Policijske uprave zagrebačke Ministarstva unutarnjih poslova,

Javor Lozar, zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Zagreba,

dr. sc. Vjekoslav Jeleč, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo,

mr. sc. Ivica Lovrić, poseban viši savjetnik gradonačelnika za društvene djelatnosti - specijalist,

Milan Rendulić, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,

prof. dr. sc. Žarko Rašić, ravnatelj Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba,

prof. dr. sc. Vanja Tešić, dr. med., spec. epidemiologinja, voditeljica Službe za epidemiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar",

Petar Penava, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Zagreb,

Mihajlo Strelec, pročelnik stanice Zagreb Hrvatske gorske službe spašavanja,

Ivica Ćukušić, zapovjednik specijalističkih postrojbi civilne zaštite,

Ana Stojić Deban, predsjednica uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.

 

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 804-02/21-01/5

URBROJ: 251-03-02-21-2

Zagreb, 4. 6. 2021.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Tomislav Tomašević, mag. pol., v. r.