Na temelju članka 38. točke 21. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 24. sjednici, 27. ožujka 2015., donijela je

 

ODLUKU

o izmjeni i dopunama Odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom Upravljanje sportskim objektima na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava i obveza

 

Članak 1.

 

U Odluci o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom Upravljanje sportskim objektima na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava i obveza (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/13 i 26/14), iza članka 5. dodaju se članci 5.a i 5.b, koji glase:

 

"Članak 5.a

Sportske građevine kojima upravlja i koje održava Ustanova sastoje se od dijela namijenjenog sportu, poslovnog prostora i drugih površina i prostora u okviru sportske građevine:

 

1.

DOM SPORTOVA ZAGREB, Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11, k.č.br. 586, k.o. Trešnjevka

 

 

 

 

Sportski prostor

20.094,00 m2

 

Prateći prostor

4.102,00 m2

 

Poslovni prostor

10.893,84 m2

 

Okolišni prostor

3.100,00 m2

 

 

 

 

Ukupno

38.189,84 m2

 

 

 

2.

ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA DUBRAVA, Zagreb, Ul. Gjure Prejca 2, k.č.br. 4264, k.o. Dubrava

 

 

 

 

Sportski prostor

2.227,00 m2

 

Prateći prostor

1.177,00 m2

 

Poslovni prostor

242,49 m2

 

Okolišni prostor

4.032,00 m2

 

 

 

 

Ukupno

7.678,49 m2

 

 

 

3.

ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA, Zagreb, Ulica grada Gospića 1, k.č.br. 2687/10, k.o. Peščenica

 

 

 

 

Sportski prostor

1.846,00 m2

 

Prateći prostor

1.225,00 m2

 

Poslovni prostor

396,70 m2

 

Okolišni prostor

10.174,00 m2

 

 

 

 

Ukupno

13.641,70 m2

 

 

4.

SPORTSKA DVORANA TREŠNJEVKA, Zagreb, Veprinečka 16, k.č.br. 3372, k.o. Trešnjevka

 

 

 

 

Sportski prostor

3.019,00 m2

 

Prateći prostor

1.762,00 m2

 

Poslovni prostor

1.078,37 m2

 

Okolišni prostor

6.885,00 m2

 

 

 

 

Ukupno

12.744,37 m2

 

 

 

5.

ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA TRNSKO, Zagreb, Trnsko 25 a, k.č.br. 1445/3,4, k.o. Klara

 

 

 

 

Sportski prostor

1.571,00 m2

 

Prateći prostor

1.756,00 m2

 

Poslovni prostor

498,91 m2

 

Okolišni prostor

3.509,00 m2

 

 

 

 

Ukupno

7.334,81 m2

 

 

 

6.

SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR ŠALATA, Zagreb, Stube Josipa Schlossera 2, k.č.br. 5763/1, k.o. Centar

 

 

 

 

Sportski prostor

21.457,03 m2

 

Prateći prostor

4.522,00 m2

 

Poslovni prostor

2.307,45 m2

 

Okolišni prostor

24.386,48 m2

 

 

 

 

Ukupno

52.386,48 m2

 

 

 

7.

SPORTSKI PARK MLADOST, Zagreb, Jarunska 1-5, k.č.br. 6449, k.o. Trešnjevka

 

 

 

 

Sportski prostor

58.083,35 m2

 

Prateći prostor

8.697,00 m2

 

Poslovni prostor

6.563,35 m2

 

Okolišni prostor

64.589,00 m2

 

 

 

 

Ukupno

137.842,70 m2

 

 

 

8.

ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST, Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 10, k.č.br. 584/1, 585, k.o. Trešnjevka

 

 

 

 

Sportski prostor

1.915,00 m2

 

Prateći prostor

2.667,00 m2

 

Poslovni prostor

759,03 m2

 

Okolišni prostor

7.328,00 m2

 

 

 

 

Ukupno

12.669,03 m2

 

 

 

9.

BAZENSKI KOMPLEKS UTRINA, Zagreb, Kombolova 4, k.č.br. 710/211, 212, 213, k.o. Zaprudski Otok

 

 

 

 

Sportski prostor

3.410,93 m2

 

Prateći prostor

4.074,00 m2

 

Poslovni prostor

424,00 m2

 

Okolišni prostor

25.630,00 m2

 

 

 

 

Ukupno

33.538,93 m2

 

 

 

10.

REKREACIJSKO-SPORTSKI CENTAR JARUN, Zagreb, Aleja Matije Ljubeka 3, k.č.br. 6266/2, k.o. Rudeš

 

 

 

 

Sportski prostor

231.647,95 m2

 

Prateći prostor

676,00 m2

 

Poslovni prostor

12.069,67 m2

 

Okolišni prostor

1.812.923,00 m2

 

 

 

 

Ukupno

2.057.316,62 m2

 

 

 

11.

HIPODROM ZAGREB, Zagreb, Ul. Radoslava Cimermana 5, k.č.br. 5/1, k.o. Klara

 

 

 

 

Sportski prostor

86.714,00 m2

 

Prateći prostor

3.791,00 m2

 

Poslovni prostor

2.657,00 m2

 

Okolišni prostor

388.640,00 m2

 

 

 

 

Ukupno

481.802,76 m2

 

 

 

12.

SKIJAŠKE ŽIČARE I TERENI, Zagreb, Sljemenska ulica 80, k.č.br. 2668/1, k.o. G. Bistra, k.č.br. 3805/1, k.o. Gračani

 

 

 

 

Sportski prostor

116.600,00 m2

 

Prateći prostor

36.600,00 m2

 

Poslovni prostor

651,92 m2

 

Okolišni prostor

34.500,00 m2

 

 

 

 

Ukupno

188.351,92 m2

 

 

 

13.

TENIS CENTAR MAKSIMIR, Zagreb, V. Ravnice 10, k.č.br. 145/2, k.o. Peščenica

 

 

 

 

Sportski prostor

18.082,00 m2

 

Prateći prostor

2.454,00 m2

 

Poslovni prostor

340,03 m2

 

Okolišni prostor

12.800,00 m2

 

 

 

 

Ukupno

33.676,03 m2

 

 

 

14.

KUGLANA BUKOVAČKA, Zagreb, Bukovačka cesta 6, k.č.br. 3078, 3079, 3080, k.o. Maksimir

 

 

 

 

Sportski prostor

337,00 m2

 

Poslovni prostor

177,75 m2

 

 

 

 

Ukupno

514,75 m2

 

 

 

15.

SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR MAKSIMIRSKA NASELJA, Zagreb, Aleja Antuna Augustinčića 8, k.č.br. 159/2, 32, k.o. Peščenica

 

 

 

 

Sportski prostor

8.393,00 m2

 

Prateći prostor

153,00 m2

 

Okolišni prostor

683,18 m2

 

 

 

 

Ukupno

9.229,18 m2

 

 

 

16.

KOŠARKAŠKI CENTAR "DRAŽEN PETROVIĆ", Zagreb, Savska cesta 30, k.č.br. 828/1 k.o. Trešnjevka, a što odgovara zk.č.br. 4497, k.o. Grad Zagreb, upisani u zk.ul.br. 3174. k.o. Grad Zagreb kao etaže 1, 2, 3, 4, 5.

 

1. SPORTSKA DVORANA

 

Podrum

- toplinska stanica

107,85 m2

 

Prizemlje

- parket

800,00 m2

 

 

- tribine

1216,00 m2

 

 

- 8 garderoba sa sanitarnim čvorovima za igrače

191,00 m2

 

 

- 3 garderobe za suce i delegate

28,00 m2

 

 

- press-centar

99,00 m2

 

 

- skladište

295,00 m2

 

 

- fizioterapija

110,00 m2

 

 

- spremišta

85,00 m2

 

 

- ventilacijske stanice

80,00 m2

 

 

- javni sanitarni čvor

175,00 m2

 

 

- hodnici

483,80 m2

 

 

- ulazni hol za publiku s prostorom za blagajne

1072,15 m2

 

 

 - prodajno-skladišni prostor

80,00 m2

 

I. kat

- tribine

1575,74 m2

 

Instalacijska etaža

 

685,85 m2

 

(potkrovlje)

 

 

 

 

 

 

 

2. OTVORENI PLATO OKO DVORANE

 

 

- plato (kamene ploče)

1150,00 m2

 

 

- javni prolazi oko dvorane (betonske kocke)

750,00 m2

 

 

- stubište za plato i stubište iznad garaže

410,00 m2

 

 

 

 

 

3. SPORTSKI KLUB

 

 

- sportski klub - podrum, 6. etaža, oznaka E2

46,10 m2

 

 

- sportski klub - prizemlje, 7. etaža, oznaka C

262,34 m2

 

 

- sportski klub - mezanin, 8. etaža, oznake B

312,14 m2

 

 

- sportski klub - I. kat, 9. etaža, oznake D

389,66 m2

 

 

 

 

 

4. GARAŽA

 

 

- 14 garažnih parkirališnih mjesta u podrumu oznake 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 32, 47 i 52 - površine po

12,50 m2

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

8.269,43 m2

 

Članak 5.b

Dijelovi sportske građevine namijenjene sportu daju se u zakup javnima natječajem radi obavljanja sportskih djelatnosti u skladu sa Zakonom o sportu, propisima donesenim na temelju tog zakona, gradskim propisima koji se odnose na način korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba te Zakonom o obveznim odnosima."

 

Članak 2.

 

Članak 7. mijenja se i glasi:

"Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

-   donosi statut uz suglasnost osnivača,

-   donosi program rada i razvoja Ustanove, uz suglasnost osnivača,

-   donosi odluku o osnivanju druge pravne osobe uz prethodnu suglasnost osnivača,

-   donosi odluku o promjeni djelatnosti, uz prethodnu suglasnost osnivača,

-   donosi odluku o stjecanju, opterećivanju, otuđivanju i raspolaganju nekretnina, uz suglasnost osnivača,

-   odlučuje o udruživanju u zajednicu ustanova ili druga udruženja, uz suglasnost osnivača,

-   odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine pojedinačna vrijednost koje prelazi 70.000,00 kuna, uz suglasnost osnivača,

-   odlučuje o uzimanju zajmova i davanju jamstava do 70.000,00 kuna, a za više od tog iznosa odlučuje uz suglasnost osnivača,

-   odlučuje o ulaganjima u sportsku građevinu, uz suglasnost osnivača,

-   odlučuje o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanja vrijednosti kojih prelazi 70.000,00 kuna, uz suglasnost osnivača,

-   odlučuje o preuređivanju, dograđivanju i nadograđivanju sportskih građevina, uz suglasnost osnivača,

-   odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu,

-   donosi akt o ustrojstvu i unutarnjem redu,

-   donosi godišnji program upravljanja sportskim građevinama,

-   donosi druge opće akte, sukladno zakonu, ovoj odluci i statutu,

-   nadzire provođenje programa rada i razvoja Ustanove,

-   raspisuje i provodi natječaj za imenovanje ravnatelja i imenuje ravnatelja,

-   razrješuje ravnatelja,

-   donosi odluke u drugom stupnju o ostvarivanju pojedinačnih prava zaposlenika,

-   raspisuje i provodi javni natječaj za davanje u zakup dijelova sportske građevine za obavljanje sportske djelatnosti i poslovnog prostora u okviru sportske građevine i odlučuje o najpovoljnijoj ponudi,

-   osnivaču i ravnatelju daje prijedlog za odlučivanje o pojedinim pitanjima,

-   podnosi osnivaču izvješće o radu Ustanove, najmanje jednom godišnje i uvijek kada to zatraži osnivač,

-   donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, ovom odlukom, statutom i drugim propisima."

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/15-01/49

URBROJ: 251-01-05-15-6

Zagreb, 27. ožujka 2015.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.