Na temelju članka 15. stavka 5. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine 147/14) i članka 41. točke 36. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Gradska skupština Grada Zagreba, na 7. sjednici, 21. prosinca 2017., donijela je

 

ZAKLJUČAK

 

1. Gradska skupština Grada Zagreba razmotrila je Prijedlog i donijela Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine u predloženom tekstu.

 

2. Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine bit će objavljena na web-stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr.

 

3. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/17-01/370

URBROJ: 251-01-05-17-10

Zagreb, 21. prosinca 2017.

Predsjednik

Gradske skupštine

dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.