Na temelju članka 60. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), gradonačelnik Grada Zagreba, 26. listopada 2017., donosi

 

ZAKLJUČAK

o osnivanju i imenovanju Radne skupine za provedbu edukacije djece i mladih u prometu s područja Grada Zagreba

 

1. Osniva se Radna skupina za provedbu edukacije djece i mladih u prometu s područja Grada Zagreba (u nastavku: Radna skupina).

 

2. Osnovne zadaće Radne skupine su:

- izrada operativnog plana za uključenje osnovnih škola u prometnu edukaciju, organiziranje i koordiniranje provođenja aktivnosti za nadogradnju postojećih aktivnosti i programa s ciljem edukacije sve djece s područja grada Zagreba;

- koordinacija i organizacijska podrška te suradnja sa svim društvenim subjektima povezanim s edukacijom djece u prometu;

- praćenje pravodobnosti realizacije pojedinih aktivnosti i vođenje projekata važnih za edukaciju djece koji nisu pokriveni obaveznim obrazovanjem;

- predlaganje gradonačelniku mjera za poboljšanje normativnog uređenja edukacije djece u prometu.

 

3. U Radnu skupinu se imenuju:

- za predsjednicu Radne skupine:

Katarina Milković, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport;

 

- za zamjenicu predsjednice:

Darinka Jug, Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo;

 

- za zamjenika predsjednice:

Alan Ordulj, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet;

 

- za članove:

Marija Luković, Osnovna škola Gustava Krkleca,

Zoran Bošnjak, Agencija za odgoj i obrazovanje,

Josip Funtak, Osnovna škola Gustava Krkleca,

Martin Leto, Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo,

Goranka Ostroški, Osnovna škola Grigora Viteza,

Viktor Forjan, MUP, PUZ, Služba za sigurnost cestovnog prometa,

Damir Škaro, Autoklub Siget,

Silvana Pešut-Vitasović, Osnovna škola Borovje,

Zdravko Valenta, MUP, PUZ, Centar za prevenciju,

Branka Miljenović, Ured gradonačelnika.

 

4. Radna skupina je u svom radu dužna postupati sukladno propisima, pravilima struke i u interesu Grada Zagreba.

 

5. Stručne i administrativne poslove za Radnu skupinu obavljat će Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo.

 

6. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 306-02/17-01/24

URBROJ: 251-03-02-17-2

Zagreb, 26. listopada 2017.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.