Na temelju članka 9. Zakona o naseljima (Narodne novine 54/88) i članka 38. točke 34. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10), Gradska skupština Grada Zagreba, na 34. sjednici, 28. veljače 2012., donijela je

 

ZAKLJUČAK

o imenovanju javnoprometnih površina

 

I.

 

GRADSKA ČETVRT BREZOVICA

Naselje Havidić Selo

 

Imenovanje ulice

 

1.

Ulica (dio k.č. 3011 k.o. Dragonožac) koja se odvaja iz ulice Korakovo (oko 120 m istočno od Havidićke ceste) u smjeru sjevera, zatim jugoistoka i završava kao poljski put, imenuje se prema imenu matične ulice i dobiva ime

 

 

 

Korakovo

I. odvojak

 

Imenovanje putova

 

2.

Neimenovani put (dio k.č. 3015 k.o. Dragonožec) koji se odvaja iz Mikinog puta (oko 100 m jugozapadno od Havidićke ceste) u smjeru juga i završava kao slijepi, imenuje se prema imenu matične ulice i dobiva ime

 

 

 

Mikin put

I. odvojak

 

 

 

3.

Neimenovani put (dio k.č. 3067 k.o. Dragonožec) koji se odvaja iz Havidićke ceste (oko 80 m zapadno od potoka Lipnica, a prije kućnog broja 61) u smjeru juga i završava kao poljski put, imenuje se prema starom imenu i dobiva ime

 

 

 

Vurutski put

 

 

 

4.

Neimenovani put (dio k.č. 3064 k.o. Dragonožec) koji se odvaja iz Havidićke ceste (između kućnih brojeva 40 i 42) u smjeru sjevera i završava kod potoka Lipnica, imenuje se prema imenu zemljišta i dobiva ime

 

 

 

Šafrani

 

II.

 

GRADSKA ČETVRT SESVETE

Naselje Kašinska Sopnica

 

Imenovanje ulice

 

1.

Ulica (k.č. 1747/26, 1747/27, 1747/28, 1747/29, 1747/30, 1747/31, 1747/32, 1747/33, 1747/34, 1747/35 i 1747/36, k.o. Goranec) koja se odvaja iz Sopničke ceste (oko 200 m sjevereozapadno od kućnog broja 32) u smjeru sjevera, a nakon 20 m zaokreće na istok i završava kao poljski put, imenuje se prema imenu zemljišta i dobiva ime

 

 

 

Starjak

 

III.

 

GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA

 

Imenovanje ulice

 

1.

Neimenovana ulica (k.č. 1447/6 i 1473/16, k.o. Granešina) koja se odvaja iz ulice Ruščenica, između kućnih brojeva 45 i 47 u smjeru istoka, a nakon oko 120 m zaokreće na sjever i završava kao slijepa, imenuje se prema imenu zemljišta i dobiva ime

 

 

 

Melinšćina

 

IV.

 

GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK

 

Imenovanje ulica

 

1.

Ulica (k.č. 4964/14 k.o. Resnik, formirana parcelacijskim elaboratom RN 2481/2010) koja se nasuprot "Zelene tržnice" odvaja iz Slavonske avenije u smjeru sjevera, prolazi zapadno uz budući "Shopping center east" i izlazi na križanje ulica Vukomerec i Vukomerečka cesta, imenuje se u spomena na novinara Sinišu Glavaševića i dobiva ime

 

 

 

Ulica Siniše Glavaševića

 

 

 

2.

Ulica (k.č. 235, 227, 224, 223, 222, 215 i 216/1, k.o. Žitnjak) koja se odvaja na zapadnoj strani "Zelene tržnice" u smjeru juga i izlazi na ul. Kozari imenuje se u spomen na televizijskog snimatelja Gordana Lederera i dobiva ime

 

 

 

Ulica Gordana Lederera

 

V.

 

Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/12-01/118

URBROJ: 251-01-06-12-3

Zagreb, 28. veljače 2012.

Predsjednik

Gradske skupštine

Davor Bernardić, dipl. ing. fizike, v.r.