Drvena tradicijska stambena prizemnica sa zidanim, djelomično ukopanim kamenim podrumom, dio je nekadašnjeg gospodarstva obitelji Horvat iz 1901. godine. Pravokutnog je tlocrta, s isturenim, ostakljenim ganjkom na dužem pročelju. Građena je od horizontalno slaganih, drvenih planjki, spajanih na tzv. nemški vugel. Krovište je dvostrešno, s poluskošenim zabatima. Na parceli se nalazi i štala sa štagljem, kuharna s krušnom peći, koš za kukuruz i bunar. Sve su građevine autentične, očuvane u izvornoj konstrukciji, oblikovanju i materijalima te detaljima koji su estetski i zanatski lijepo oblikovani. Opisana cjelina je izvanredan primjer očuvanog tradicijskog gospodarstva zagrebačkog područja.ZAGREB
Rakaljska 4(Vukomerec)

Tradicijska kuća i gospodarstvo Horvatzaštićeno kulturno dobro

Z-2738 / Narodne novine br.124/06