Na lokaciji starog kolnog mosta na Savi sagrađenog 1892., na postojećim, vrlo kvalitetno izvedenim, kamenim obalnim i riječnim stupovima 1932-34. postavljena je nova spregnuta čelično-armiranobetonska konstrukcija prema projektu inž. Milivoja Frkovića. Spregnuta čelično-armiranobetonska konstrukcija Savskog mosta, pionirski je poduhvat hrvatske mostogradnje između dva svjetska rata i prva konstrukcija takvog tipa u jugoistočnoj Europi.ZAGREB
Savska cesta / Remetinečka cesta

Savski most

Frković, Milivoj


1935.-37.


zaštićeno kulturno dobro

Z-0679 / Narodne novine br.63/03