Slobodnostojeći jednokatni stambeni objekt, kuća Schwartz, Remetski kamenjak 28, izgrađena je 1943., kao gospodarska voćarska kuća sa stanom vincilira za održavanje posjeda s voćnjakom i parkom, prema projektu arhitekta Ivana Vitića. Kuća se vremenom počela koristiti za stalni boravak, a velika okućnica s parkom sačuvana je i danas. Korištenjem tradicionalnih materijala ostvaren je objekt modernog oblikovanja, skladnih proporcija, uvažavajući zatečene vrijednosti ambijenta.ZAGREB
Remetski kamenjak 28

Kuća Schwartz

Vitić, Ivan


1943.


zaštićeno kulturno dobro

Z-0694 / Narodne novine br.63/03