Uglovni poluugrađeni trokrilni dvokatni sklop grkokatoličkog sjemeništa sagrađen je 1768-74. novčanim sredstvima koja je dodijelila carica Marija Terezija. Nakon potresa 1880. sagrađena je nova jednobrodna crkva s polukružnim svetištem posvećena slavenskim apostolima sv.Ćirilu i Metodu 1885-86. godine, prema projektu Hermanna Bolléa. Kompleks se odlikuje slojevitošću, znatno sačuvanim izvornim stanjem, visokom arhitektonskom i umjetničkom kvalitetom i kulturno povijesnim značajem.ZAGREB
Sv. Ćirila i Metoda 1/ Ambroza i Klotilde Vranyczany 2

Grkokatoličko sjemenište

Bollé, Hermann-crkva


1768.-74.; prigradnja 1827.; crkva 1885.-86.


zaštićeno kulturno dobro

Z-0615 / Narodne novine br.63/03