Filmski studio „Ocean film“ dao je sagraditi Franjo Ledić. Godine1925. osnovao je poduzeće „Ocean film“, kasnije preimenovano u „Jadran-Film“. Prema vlastitim zamislima Ledić je 1926. osnovao mali filmski kompleks, „zagrebački Hollywood“. Neobična i slikovita arhitektura glavne zgrade, oblikovana u duhu secesije, služila je ujedno i kao scenografija kod snimanja filmova.Unatoč lošem građevinskom stanju sačuvani su osnovni gabariti, prostorni raspored, te niz izvornih arhitektonskih detalja, što omogućuje obnovu i revitalizaciju.Glavna zgrada filmskog studija „Ocean film“ zbog svojih kulturno-povijesnih vrijednosti te kao arhitektonski najvrjedniji dio ovog kompleksa predviđena je za zaštitu.ZAGREB
Horvaćanska cesta 32

Zgrada Ocean filma

(Ledić, Franjo)


1926.-32.


zaštićeno kulturno dobro

Z-3673 / Narodne novine br.61/09