Aleja Hermanna Bollea bb, Arkade s crkvom Krista Kralja na Mirogoju
ALEJA HERMANNA BOLLEA bb, Mrtvačnica na Mirogoju
Aleja Hermanna Bollea , Kompleks groblja Mirogoj
Aleja seljačke bune , Podsused (kod Sutinskih vrela), Kapela sv. Martina
Ambroza i Klotilde Vranyczany 1, Kuća Špulka
Ambroza i Klotilde Vranyczany 4, Kuća Novak-Čunić
Ambroza i Klotilde Vranyczany 6, Kuća Hubman
Andrije Hebranga 1-3/ Trg Josipa Jurja Strossmayera 12, Palača Vranyczany-Dobrinović
Andrije Hebranga 9-11, Gajeva 28, Ante Kovačića 2-4, Preradovićeva 29, Kukovićeva kuća
Avenija Dubrovnik 15, Zagrebački Velesajm
Avenija Većeslava Holjevca 3-17, Građevinski školski centar
Avenija Većeslava Holjevca 20, Brodarski institut
A. Gustava Matoša 1/ Kapucinske stube 2, Kuća Uđbinac
A. Gustava Matoša 3, Kuća Brdarić
A. Gustava Matoša 5, Kuća Lederer
A. Gustava Matoša 7, Kuća Mayer
A. Gustava Matoša 9, Palača Vojković-Orčić-Rauch
A. Gustava Matoša 11/ Mesnička 38, Palača Levačić
A. Gustava Matoša 13/ Mesnička 40, Stambene kuće
A. Gustava Matoša 15, Kuća Drašković
Bakačeva 8, Kuća Folnegović
Berislavićeva 6-8, Palača Vranyczany
Bidrovečka cesta bb, Mlin-vodenica Ferenčak
BIJENIČKA CESTA 54, Graditeljski sklop Instituta Ruđer Bošković
Bijenička cesta 54, Spomenik Ruđeru Boškoviću
Blaža Šoštarića 2-4/ Vlaška 53, Zgrada Slavenske banke
Bogovićeva 1a, Zidna slika, sgrafito
Bogovićeva 1, Napretkova zadruga
Bolnička cesta 32, Kompleks Psihijatrijske bolnice Vrapče
Borongajska cesta bb, Aerodrom Borongaj
Bosanska 54, Kuća Frolicha
Boškovićeva 5, Poslovna zgrada "Tempo"
Brezovička cesta 5, Komora Ivanić
BRITANSKI TRG 5i Pantovčak 3, Zanatlijski dom
Bukovačka cesta 55, Spomenik Moši Pijade
Bukovačka cesta 220, Ljetnikovac
BUKOVAČKA CESTA 245, Ljetnikovac Vrhovac
Bukovačka cesta 254, Ljetnikovac Tkalčić
Bukovačka cesta 267, Ljetnikovac Heinzel
Bukovačka cesta 341, Ljetnikovac Veseljak
Bukovečki krč 6, Ljetnikovac Štos
Celestina Medovića , Ivana Filipovića, Ferde Kovačevića, Petrova, Gogoljin brijeg
Česmičkoga 1, Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i samostan u Remetama
Česmičkoga 1, Pil sv. Šimuna Stilite i skulpturalna kompozicija sv. Pavla Pustinjaka
Črešnjevec 3(stara adresa Vinec 3), Zgrada pučke škole Remete
Črnomerec 94, Zgrada (nekadašnji mlin)
Čučerska cesta 192, Tradicijska kuća Prežec
Demetrova 1, Palača Amadeo
Demetrova 3, Palača Mesić
Demetrova 5, Kuća Makanec
Demetrova 7-9, Palača Magdalenić-Drašković-Jelačić
Demetrova 11, Palača Škrlec-Balbi
Demetrova 13, Kuća Patačić
Dolac , Crkva Pohoda Blažene Djevice Marije
Dragojla Kušlana 52, Zgrada III.gimnazije
Dr. Luje Naletilića 84, Kurija s perivojem i kapela u Botincu
DUBRAVA 205, Zgrada I. konferencije KPH
Dubravica 109, Mlin-vodenica na potoku Dubravica
Dubravkin put 3, Kuća Krešić
Dverce 1, Kula Lotrščak
Đure Basarička 3, Kuća Müggendorfer
Đure Basarička 5, Kuća Jurković
Đure Basarička 7, Kuća Majcen
Đure Basarička 22, Palača Jelačić
Đure Basarička 24, Kuća Arko
Eugena Kumičića 10, Kuća Lustig
Ferenščica II. 9a, Osnovna škola Augusta Cesarca
Fijanova 6, Zgrada vatrogasnog doma
Frana Folnegovića 10, Dijelovi industrijskog sklopa TEŽ-a
Frankopanska 1/ Ilica 39, Kuća Keglević
Frankopanska 15-17, Samostan sestara milosrdnica
Gajeva 2,2a,2b,2c/ Bogovićeva 1,1a,1b,2,4/ Frane Petrića 1,3,5,7/ Ilica 1,1a, Zakladni blo...
Gajeva 5/ Praška 6, Kuća Shell
Gajeva 47,49,51,51/1,53,55,55/1, Niz kuća u Gajevoj
Gajnice 31, Mozaik u dvorištu osnovne škole „Dragutin Domjanić“
Gornje Prekrižje 12, Vila Alexander
Gornje Prekrižje 21, Vila Pflüger
Gornje Prekrižje 30, Kuća Fuhrmann
Gornje Prekrižje 51, Ljetnikovac Vidrić
Gornje Prekrižje 75, Ljetnikovac Sollar
Gospočak 82, Vincilirska kuća
Gospodska / Bolnička cesta, Spomenik palim borcima NOB-a
Gračani , Crkva sv. Mihaela Arhanđela
Gračanska cesta 65, Gospodarstvo Puntijar
Gračanski ribnjak 20, Vodenica na potoku Ribnjak
Gradišćanska 26, Zgrada jašione bivše Konjaničke vojarne
Granešina 23, Kuća
Granešina , Crkva Blažene Djevice Marije i župni dvor
Grič 1, Kuća Daubači
GRIČ 2/ Kapucinske stube 1, Kuća Šuflaj
Grič 3/ Trg Franje Markovića 1/ Strossmayerovo šetalište 16, Palača Ludovika Jelačića
Gundulićeva 6-6a, Hrvatski glazbeni zavod
Gundulićeva 20/ Masarykova 19, Kuća Kallina
Gundulićeva 28, Evangelička crkva
Gundulićeva 29, Kuća Klein
Gundulićeva 32, Poslovna zgrada "Elektra"
Gupčeva zvijezda , Tramvajska čekaonica Zvijezda
Hercegovačka 81, Letnik Pantovčak
Hermana Bužana bb, Pogonska zgrada tvornice „Iskra“
Horvaćanska cesta 32, Zgrada Ocean filma
III. Petruševec 10, Tradicijska kuća Kuzmec
II. Petruševec 9, Tradicijska kuća Kuzmec
II. Resnički gaj 3, Tradicijska kuća Protković Gučec
Ilica 2/ Trg bana Josipa Jelačića 1, Kuća Stanković
Ilica 5, Margaretska 1-3, Bogovićeva 6, Palača Prve hrvatske Štedionice
Ilica 7, Kuća Srpske pravoslavne crkvene opštine
Ilica 9/ Sv. Preobraženja 2, Zgrada SPCO
Ilica 11, Kuća Vasić
Ilica 12, Kuća Priester
Ilica 13-13/1, Kuće Stöger i Kolmar
Ilica 14, Lovački rog
Ilica 15, Kuća Ebenspanger
Ilica 17, Kuća Job
Ilica 24, Kuća Trputec-Kapitan
Ilica 25-27/ Gundulićeva 2, Zgrada Hrvatsko-slavonske zemaljske centralne štedionice
Ilica 42, Kuća Majcen
Ilica 44, Zgrada, nekadašnji hotel Pruckner
Ilica 49, Zgrada Matice hrvatskih obrtnika
Ilica 55, Kuća Rath
Ilica 85, Akademija likovnih umjetnosti
Ilica 224, Kompleks Zagrebačke pivovare
Ilirski trg 1, Palajnovka
ILIRSKI TRG , Kapela sv. Križa
Ivana Gorana Kovačića 2, Interijer vile Vrbanić
Ivana Gorana Kovačića 2, Kuća Vrbanić
Ivana Gorana Kovačića 17, Ljetnikovac Kune Waidmana
Ivana Gorana Kovačića 33, Ljetnikovac Grbac
Ivana Gorana Kovačića 37, Vila Ehrlich-Marić
Ivana Perkovca 2/ Rooseveltov trg 4/ Ljudevita Farkaša Vukotinovića 4, Novinarski dom
Ive Mallina 14, Vila Meixner
Ive Mallina 27, Kuća Šenoa
I. Resnik 85/1, Tradicijska kuća
Jabukovac 5, Vila Dolnji Jakčin
Jabukovac 39, Vila Radan
Jakopovići bb, Mlin-vodenica Jakopović
Jakuševečka 80, Crkva sv. Marka Evanđelista, Jakuševec
Jakuševečka 82, Zgrada nekadašnje Pučke škole u Jakuševcu
Jalševečka cesta 220, Tradicijski stambeni i gospodarski objekti
Jarunska 2, Studentski dom "Stjepan Radić"
Jelenovac 44, Ljetnikovac Andrijević
Jezuitski trg 4, Isusovački samostan
Jezuitski trg , Fontana sa skulpturom „Borba“
JORDANOVAC 108, Gradska osnovna škola Jordanovac
Jordanovac 110, Zgrada Kolegija Družbe Isusove
Josipa Eugena Tomića 3, Kuća Peleš
Josipa Freudenreicha 3, Palača Igerčić
Junkovićev put 2, Kurija Junković
Jurišićeva 1-1a/ Trg bana Josipa Jelačića 11, Kuća Feller-Stern
Jurišićeva 3, Palača Stern
Jurišićeva 4/ Petrinjska 1, Hrvatska poštanska banka
Jurišićeva 24, Kuća Deutsch
Jurišićeva 26, Kuća Greiner-Waronig
Jurja Branjuga 1, Staklenik u nadbiskupskom vrtu
Jurja Habdelića 1/ Kamenita 11, Plemićki konvikt
Jurja Habdelića 2, Palača Zakmardi-Domin
Jurja Križanića 4-4a, Zgrada Gimnazije
Jurja Žerjavića 4, Kuća Bollé
Jurjevska 5, Kuća Mažuranić
Jurjevska 27, Vila Živković-Lubienski
JURJEVSKA 31-31a, Dio interijera vile Feller
Jurjevska 31-31a, Vila Feller
Jurjevska 32, Kuća Mlinarich
Jurjevska 63a, Vila Čepulić
Kamenita 3, Kamenita vrata
Kamenita 3, Skulptura Zlatarevo zlato
Kamenita 5, Kuća Mikulić
Kamenita 7, Kuća Kamauf
Kamenita 9/ Jurja Habdelića 4, Kuća Leitner
Kamenita 15, Kuća Milpoher-Delnegro-Petković
Kaptol 1/ Pod zidom 11, Kanonička kurija
Kaptol 3, Kanonička kurija Dijeneševiću-Abantniju
Kaptol 4, Kanonička kurija Strezoj
Kaptol 5, Kanonička kurija Jelušić
Kaptol 6, Kanonička kurija
Kaptol 7, Kurija prepoziture
Kaptol 8, 8a, Kurija Tome Kovačevića
Kaptol 9/ Opatovina 24, Kompleks Franjevačkog samostana
Kaptol 10, Kanonička kurija Tuškan-Leskovari
Kaptol 12, Kurija Gašparić
Kaptol 13, Kanonička kurija Mogorić-Levačić
Kaptol 14, Kanonička kurija Bedeković
Kaptol 15a, Prišlinova kula
Kaptol 15, Kanonička kurija
Kaptol 18/1, Kanonička kurija Stoklass-Češković
Kaptol 19, Kanonička kurija Ledinski
Kaptol 21, Kanonička kurija Gugler
Kaptol 22, Kanonička kurija
Kaptol 24, Kanonička kurija Nyllas
Kaptol 26, Kanonička kurija Magdalenić
Kaptol 27/1, 27/2, Kanonička kurija - Lektorija
Kaptol 28, Znikina kurija
Kaptol 29, Palača Nadbiskupskog sjemeništa
Kaptol 31, Kompleks Katedrale Uznesenja Marijina
KATANČIĆEVA 8, Stambena zgrada Šverljuga-Mrazović
KNEZA BRANIMIRA bb, Zgrada kotlovnice i strojarnice Prve hrvatske tvornice ulja d.d.
KNEZA BRANIMIRA / Augusta Harambašića (Svetice), Spomenik Ruka prijateljstva (Pozdrav)
Kordunska 1, Stambena zgrada s kinodvoranom
KOTURAŠKA CESTA 1, Paromlin
KRALJA ZVONIMIRA 17/ Koste Vojnovića 42, Zgrada Gospodarske sloge s interijerom knjižare Z...
KRALJA ZVONIMIRA , Župna crkva Majke Božje Lurdske s kriptom
Krapinska 45, Zgrada nekadašnje Samospojne središnjice i pošte
KRLEŽIN GVOZD 15, Vila Polić
Krležin gvozd 23/ Dubravkin put 1, Vila Rein
Kruge 44, Dom zdravlja Trnje
Lisinskoga 2/ Mesnička 45, Kuća Gorjanović-Kramberger
Maksimirska cesta 125, Novi ljetnikovac biskupa Haulika
MAKSIMIRSKA CESTA / Svetice, Spomenik Bacač diska
Maksimirski perivoj (Park Maksimir), Gospodarske zgrade Haulikova ljetnikovca
Maksimirski perivoj (Park Maksimir), Kapela sv. Jurja
Maksimirski perivoj (Park Maksimir), Ljetnikovac biskupa Haulika
Maksimirski perivoj (Park Maksimir), Obelisk
Maksimirski perivoj (Park Maksimir), Paviljon Jeka
Maksimirski perivoj (Park Maksimir), Pčelinjak
Maksimirski perivoj (Park Maksimir), Sokolska mogila
Maksimirski perivoj (Park Maksimir), Svilana
Maksimirski perivoj (Park Maksimir), Švicarska kuća
Maksimirski perivoj (Park Maksimir), Vidikovac
Maksimirski perivoj (Park Maksimir), Vratarska kućica
Marka Stančića 1, Kuća Lukanc
Markuševečka cesta , Sakralni kompleks u Markuševcu
Markuševečka Trnava bb, Mlin-vodenica
MARTIĆEVA 9/ Trg Drage Iblera 7, Iblerov neboder
Martićeva 13, Vlaška 60, Kuće Wellisch
Martinci 30, Tradicijska kuća Kučiš
Martinci 32, Tradicijska kuća i komora Kučiš
Masarykova 2/ Preradovićeva/ Nikole Tesle, Spomenik Nikoli Tesli
Masarykova 10, Prolaz sestara Baković 1-3, Varšavska 3-5, Pješački pasaž Masarykova-Varšav...
Masarykova 21-23, Kuća Oršić-Divković
Masarykova 22, Kuća Radovan
Matice hrvatske 4/ Petrinjska 32, Zgrada Policijske uprave Zagreb
Matije Jandrića 21(Ksaver), Samostan sv. Franje Ksaverskog
Matije Jandrića 68, Villa Kallina
MATIJE JANDRIĆA 74, Memorijalno mjesto obilježeno spomen-pločom – lokacija ustaškog zatvor...
Matka Laginje 7-9, Stambeni blok Narodne banke
Medulićeva 33, Muška učiteljska škola
Medvedgradska 2, Gliptoteka
MESNIČKA 1, Kuća Izraela Rosenfelda
Mesnička 4, Kuća Jelačić
Mesnička 6, Kuća Sladović
Mesnička 16, Kuća Krmelić-Jelić
MESNIČKA 34, Kuća Kraus
Mesnička 37, Kuća Bedeković
Mesnička 41, Kuća Igerčić
Mesnička 43/ Lisinskoga 1, Palača Halper
Mesnička 47, Kuća Tituša Brezovačkog
Mesnička 49, Kuća slastičara Kordana
Mesnička / Ilica, Spomenik fra Andriji Kačiću Miošiću
MIHANOVIĆEVA 3/ Grgura Ninskog 4, Palača Središnjeg ureda za osiguranje radnika (SUZOR-a)
Mikulići 133, Vila Pongratz
Miramarska cesta 22, Zgrada Državnog osiguravajućeg zavoda
MIROGOJSKA CESTA 8, Higijenski zavod
Miroševečka cesta bb, Pionirski grad
Mletačka 8, Atelje Meštrović
Mletačka 10, Kuća Juraić
Mlinarska cesta 53, Ljetnikovac Wutte
Mlinovi 72, Vila Leustek
Mrkšina 67, Crkva sv. Klare u Klari
Naumovac 12, Vila Mallin
Nike Grškovića 23, Ljetnikovac biskupa Josipa Galjufa
Nova Ves 1, Kuća Havliček
Nova Ves 2/ Zvonarnička 1, Stambeno-poslovna kuća
Nova Ves 3, Prebendarska kurija sv. Mihovila
Nova Ves 4-4/1, Prebendarska kurija sv. Uršule
Nova Ves 5-5a, Prebendarska kurija
Nova Ves 6, Prebendarska kurija sv. Doroteje
Nova Ves 7, Prebendarska kurija sv. Magdalene
Nova Ves 8, Prebendarska kurija sv. Jakova
Nova Ves 12, Prebendarska kurija sv. Fabijana i Sebastijana
Nova Ves 18, Biskupska ubožnica
Nova Ves 22, Prebendarska kurja sv. Jakova
Nova Ves 86, Ljetnikovac biskupa Aleksandra Alagovića
Nova Ves , Crkva sv. Ivana Krstitelja
Nova Ves , Kapela Majke Božje žalosne
Okrugljak 6, Vila Okrugljak
Omiška 8-10, Crkva sv. Marije Pomoćnice i omladinski dom Salezijanaca na Knežiji
Opatička 2/ Kamenita 2, Palača
Opatička 4, Palača Bombelles
Opatička 6, Palača Rauch
Opatička 7, Stambena kuća
Opatička 8, Palača Bužan
Opatička 9, Kuća Rebrović
Opatička 10, Palača bogoštovlja i nastave
Opatička 11, Kuća Leitner
Opatička 12, Palača Oršić
Opatička 14, Palača Oršić
Opatička 15, Kuća Reiner
Opatička 16, Kuća Štajdaher
Opatička 18, Palača Drašković
Opatička 20-22, Kompleks samostana klarisa s kaptolskom kulom "Popov turen"
Opatička 21, Kuća Vancaš
Opatička 23, Kuća Bedeković
Opatička 27/ Demetrova, Kuća Frigan
Opatička 29/ Demetrova 17, Palača Erdödy-Drašković
Opatovina 11/ Skalinska 4, Kuća Miletić
Opatovina 23, Kuća Dornik-Dutković
Opatovina 25, Kuća Fuchs
Oporovečki dol 60/1, Tradicijska okućnica Đurđenić
Palmotićeva 31, 33, 35, Crkva Srca Isusova i samostanom reda Družbe Isusove
PANTOVČAK 241, Vila Zagorje
PANTOVČAK 281, Vila Prekrižje
Park prosinačkih žrtava , Spomenik prosinačkim žrtvama
Park Ribnjak , Spomenik Ivanu Goranu Kovačiću
Patačići 35, selo Čugovec, Tradicijska kuća Patačić
Patačići 37, selo Čugovec, Tradicijska okućnica Patačić
Paunovac 7, Vila Ilić
PAVLA RADIĆA 5, Kuća Mirović-Korlin
Pavla Radića 12/ Tkalčićeva 11, Kuća Kostelec
Pavla Radića 20/ Krvavi most 1, Kuća Cerovšek
Pavla Radića 24, Kuća Demeter-Corvin
Pavla Radića 26/ Kožarska 3, Tiskara Albrecht
Pavla Radića 30/ Kožarska 7, Zgrada Prve hrvatske štedionice
Pavla Radića 32, Palača Dömöthorfy
Pavla Radića 37/ Kamenita 1, Kuća Kovačić
Pavla Radića 64, Kuća Bužan
Pavla Radića 66, Kuća Bužan
Pavla Šubića 9, Hrvatski liječnički dom
Pavla Šubića 64, Kuća Gavella-Tompa
Peršuni 13, selo Čugovec, Tradicijska kuća
Petrinjska 11, Kuća Frisch
Petrinjska 50-52, Kuće Eisner
Petrova 15, 15a, 15b, Lobmayerove stube 2, Stjepana Babonića 1, Kompleks poštanske štedion...
PETROVA 161, Vila Matica
Pierottijeva 6, Tehnološki fakultet
Podsusedski trg , Skulptura borca
Preradovićeva 14, Kuća Winkler
Preradovićeva 24, Kuća Hrastić
PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 28a-30, Skulptura Metalac tekstilcu
Prilaz Gjure Deželića 4, Kuća Waidmann
Prilaz Gjure Deželića 42,44,46, Kuće Hrvatske banke za promet nekretninama
Prilaz Gjure Deželića / Primorska, Crkva sv. Blaža
Prilaz kraljičinom zdencu (Šestine), Kapela sv. Roka
Prilaz Pavla Vuk - Pavlovića 1-15 i 18, Pupinovo naselje
Prisavlje 14, Kockica
RAČKOGA 9, Memorijalno mjesto obilježeno spomen-pločom – lokacija ustaškog zatvora
Rakaljska 4(Vukomerec), Tradicijska kuća i gospodarstvo Horvat
Rapska 3, Zgrada osnovne škole "Rapska"
Remetinec 40, Tradicijsko gospodarstvo
Remetinečka cesta 1, Pogranična stražarnica
REMETSKA CESTA 4, Zgrada krematorija na groblju Mirogoj
Remetski kamenjak 28, Kuća Schwartz
Republike Austrije 20, Glavna zgrada Rudolfove vojarne
Resnički put 76, Tradicijska kuća Božić
Resnički put 78, Tradicijska kuća Božić
Ribnjak 1, Palača Mikuličić
Ribnjak 16, Kuća Markulin
Ribnjak 20, Kuća Lebinec
Ribnjak 38, Kuća Turković
Rim 84, Ljetnikovac "Vila Olga"
Rockefellerova 4, Skulptura "Majka i dijete"
Rokov perivoj 2, Vila Frangeš
Rokov perivoj 8, Kuća Deutsch
Rokov perivoj , Kapela sv. Roka
Rokov perivoj , Zdenac Elegija
Rokova 9, Vila Auer
ROOSEVELTOV TRG 2-3, Zgrade Hrvatske gospodarske komore
Rooseveltov trg 5, Isidora Kršnjavoga 2, Vjekoslava Klaića 1, Donjogradska gimnazija
Rooseveltov trg , Spomenik Eugenu Kumičiću
Samoborska cesta 94, Crkva sv. Antuna u Stenjevcu
Savska cesta 18, Tehnički muzej
Savska cesta 25, Francuski paviljon
Savska cesta 39/ Ulica grada Vukovara 33, Sklop zgrada MUP-a RH
Savska cesta 41, Poslovni toranj Zagrepčanka
Savska cesta 77, Ženska realna gimnazija sestara Milosrdnica
Savska cesta / Remetinečka cesta, Savski most
Savska cesta , Zeleni most na Savi
Selska cesta 91, Crkva sv. Marka Križevčanina
Selska cesta 95, 95-1, 95-2, Gradska osnovna škola August Šenoa
Sljemenska cesta , Kozji hrbat, Planinarski dom Runolist
Sljemenska cesta , Sljeme, Crkva Majke Božje Sljemenske
Sljemenska cesta , Veliki Plazur, Kapela sv. Jakova
Sokolska 7, Zgrada osnovne škole "Kustošija"
Stenjevec 5, Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije
Stjepana Babonića 25, Vila Kopista
Sveti Duh 64, Spomenik palim ilegalcima „Plamen“
Sveti Duh 129, Kompleks nekadašnjeg Novincijata Sestara Milosrdnica svetog Vinka Paulskog
Sv. Ćirila i Metoda 1/ Ambroza i Klotilde Vranyczany 2, Grkokatoličko sjemenište
Sv. Ćirila i Metoda 3, Palača Raffay-Plavšić
Sv. Ćirila i Metoda 4/ Jezuitski trg 2, Palača Erdödy-Keglević
Sv. Ćirila i Metoda 5/ Josipa Kuševića 2/ Dragutina Freudenreicha 1, Stara gradska vijećni...
Sv. Ćirila i Metoda 8/ Trg sv. Marka 10, Kuća Pirling
Sv. Leopolda Mandića 55, Zgrada osnovne škole "Dr. Ante Starčevića"
Sv. Preobraženja 4, Kuća Centralne eskomptne i mjenjačke banke
Sv. Preobraženja , Crkva sv. Preobraženja
Šestinska cesta , groblje Šestine, Nadgrobni spomenik dr. Ante Starčevića
Šestinski trg (Šestine), Crkva sv. Mirka
Tadije Smičiklasa 17/ Martićeva 6/ Eleonore Patačić 1, Zgrada Hrvatske poljodjelske banke
Tita Brezovačkoga 3/ Mesnička 44, Kuća Ružička
Tita Brezovačkoga 4, Kuća Šandor
Tita Brezovačkoga 10, Kuća Antolković
Tita Brezovačkoga 12, Kuća Lefler
Tkalčićeva 14, Kuća Mihoković
Tkalčićeva 16/ Skalinska 2-2A, Kuća Rade
Tkalčićeva 18/ Skalinska 1, Kuća Kinderman
Tkalčićeva 20, Kuća Debić
Tkalčićeva 25, Kuća Golli
Tkalčićeva 27/ Kožarska 2, Kuća Klemenčić
Tkalčićeva 29/ Kožarska 4, Kuća Plemenitaš - Gorenc
Tkalčićeva 31/ Kožarska 6, Kuća Vran
Tkalčićeva 33, Kuća Veszel
Tkalčićeva 36, Kuća Plavić
Tkalčićeva 63, Kuća Kranjec
Tkalčićeva 68, Kuća Giner-Scholz
Tkalčićeva 78, Kuća Jager
Trakošćanska 45, Gradsko dječje sklonište
Tratinska 71-73, Stambeno-poslovna zgrada
Tratinska 77, 79/ Nova cesta 103, Stambeno-poslovna zgrada
Trg Ante Starčevića 6/ Trg kralja Tomislava 13, Starčevićev dom
Trg bana Josipa Jelačića 5/ Pod zidom 4, Kuća Rado
TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 7/ Pod zidom 8, Stambeno-poslovna zgrada Kolmar
Trg bana Josipa Jelačića 9-10/ Augusta Cesarca 2, Zgrade Gradske Štedionice
Trg bana Josipa Jelačića 12, Kuća Živković
Trg bana Josipa Jelačića 15, Kuća Felbinger
Trg bana Josipa Jelačića , Spomenik banu Josipu Jelačiću
Trg Braće hrvatskoga zmaja , Spomenik sv. Jurja
TRG FRANCUSKE REPUBLIKE 13a, 13b i 13c, Zgrada Zapadnog kolodvora
Trg Franje Markovića 3, Palača Zrinski
Trg hrvatskih velikana 3/ Račkoga 1/ Martićeva 2, Palača burze za robu i vrednote
TRG JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 2, Palača Prister
Trg Josipa Jurja Strossmayera 4/ Matice hrvatske 2, Palača Matice hrvatske
Trg Josipa Jurja Strossmayera 7, Kuća Rado
Trg Josipa Jurja Strossmayera , Spomenik Josipu Jurju Strossmayeru
Trg Josipa Jurja Strossmayera , Spomenik "Strijeljanje talaca"
Trg Katarine Zrinske 2-3/ Jezuitski trg 1/ Sv. Ćirila i Metoda 2, Palača Kulmer
Trg Katarine Zrinske 5, Gornjogradska gimnazija
Trg Katarine Zrinske 6, Palača Dverce
Trg Katarine Zrinske , Ckva sv. Katarine
Trg kralja Petra Krešimira IV. , Skulptura Mali dječak
Trg kralja Petra Svačića 13, Kuća Slavex
Trg kralja Petra Svačića 14, Stambena zgrada "Kemikalija"
Trg kralja Tomislava 4, Kuća Feller
Trg kralja Tomislava 12, Glavni kolodvor
Trg kralja Tomislava 18, Kuća Bukovac
Trg kralja Tomislava 22, Umjetnički paviljon
Trg kralja Tomislava , Spomenik Andriji Meduliću
Trg kralja Tomislava , Spomenik kralju Tomislavu
Trg Marka Marulića 7, Kuća Bauda
TRG MARKA MARULIĆA 18/ Ljudevita Farkaša Vukotinovića 1, Zgrada Našičke tvornice tanina i ...
Trg Marka Marulića 21, Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Trg Marka Marulića , Spomenik don Frani Buliću
Trg Mažuranića 1/ Andrije Hebranga 33, Kuća Frank
Trg Mažuranića 8/ Jurja Žerjavića 16, Kuće Strižić
Trg Mažuranića 14, Etnografski muzej
Trg Nikole Zrinskog 3, Palača Buratti
Trg Nikole Zrinskog 6/ Đorđićeva 1, Kuća Antolković
Trg Nikole Zrinskog 11, Palača Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Trg Nikole Zrinskog 15, Palača Medaković
Trg Nikole Zrinskog 17/ Berislavićeva 1, Palača Ožegović
Trg Nikole Zrinskog 19, Palača Vranyczany-Dobrinović
Trg Nikole Zrinskog , Glazbeni paviljon i ostala oprema parka
Trg Petra Preradovića , Spomenik Petru Preradoviću
TRG REPUBLIKE HRVATSKE 3, Gospodarsko društvo
TRG REPUBLIKE HRVATSKE 4/ Andrije Hebranga 40, Hrvatski učiteljski dom
TRG REPUBLIKE HRVATSKE 5,6,6a,7, Zgrade Hrvatskog sokola i Kola
TRG REPUBLIKE HRVATSKE 9-11, Zgrada Obrtne škole i Muzeja za umjetnost i obrt
TRG REPUBLIKE HRVATSKE 14, Zgrada Sveučilišta u Zagrebu
TRG REPUBLIKE HRVATSKE 15, Hrvatsko narodno kazalište
TRG REPUBLIKE HRVATSKE , Spomenik Sveti Juraj ubija zmaja
TRG REPUBLIKE HRVATSKE , Zdenac života
Trg Stjepana Radića 1, Gradska vijećnica
Trg Stjepana Radića 4/ Trnjanska cesta bb, Koncertna dvorana "Vatroslav Lisinski"
Trg svete Marije Čučerske 2, Župni dvor u Čučerju
Trg svete Marije Čučerske , Crkva Pohoda Blažene Djevice Marije u Čučerju
Trg sv. Marka 1, Banski dvori
Trg sv. Marka 2/ Antuna G. Matoša 12, Banski dvori
Trg sv. Marka 3/ Mletačka 2, Kuća Ferić
Trg sv. Marka 4, Palača Kušlan
Trg sv. Marka 5/ Đure Basarička 1, Župni dvor crkve sv. Marka Evanđelista
Trg sv. Marka 9, Palača Grlečić-Jelačić
Trg sv. Marka , Crkva sv. Marka Evanđelista
Trg žrtava fašizma bb, Zgrada Doma hrvatskih likovnih umjetnika
Trnava I. 73, Tradicijska kuća Živec
Trnsko 29, Robna kuća Na-Ma Trnsko
TRNJANSKA CESTA 1, 7-11c, Kompleks nekdašnje Strojarnice države željeznice
Tuškanac 10/ Krležin gvozd 2, Vila Paskiević-Čikara
Tuškanac 14, Vila Benedik
Tuškanac 15, Kuća Nikić
Tuškanac 18, Vila Baranyai
Tuškanac 24, Vila Hühn
Tuškanac 36, Ljetnikovac Werner
Tuškanac 54a, Vila Botteri
Tuškanac 100, Vrt Capanik
Tuškanac , park, Spomenik Vladimiru Nazoru
Tuškanac , Drveni paviljon
Ulica 29. listopada 1918. 4, Kuća Sinković
Ulica grada Vukovara 35-35a, Stambena zgrada
Ulica grada Vukovara 43-43a, Stambeni blok
Ulica grada Vukovara 52a-e, Višestambena osmerokatnica Vojne Mornarice
Ulica grada Vukovara 56-60, Uredska zgrada
Ulica grada Vukovara 62a-d, Stambena zgrada
Ulica grada Vukovara 68, Zgrada Radničkog sveučilišta "Moše Pijade"
Ulica grada Vukovara 84-86, Palača pravde
Ulica grada Vukovara 222-224, Višestambena zgrada Kruge
Ulica grada Vukovara 238, Višestambena peterokatnica
ULICA IVANA DEŽMANA 10, Kuća Mayer
Unska 3, Fakultet elektrotehnike i računarstva
Varšavska 3, Kino "Europa"
Veprinačka 1-15/ Mošćenička 2-16, Mali stanovi za invalide i Istriane
Vijenac 6, Kuća Kreneis-Horvat
Visoka 4, Kuća Čačković-Babočaj
Visoka 6, Kuća Pluskal-Čačković
Visoka 8, Palača Babočaj-Gvozdanović
Visoka 10/1, Kuća Plepelić
Visoka 12, 12/1, Kuća Brigljević
Visoka 14, Kuća Hoch-Marjanović
Visoka 16, Kuća Sablić-Zajc
Visoka 18, Vila Rastić-Turković
Visoka 22/ Mesnička 23, Palača Pongratz
Vjekoslava Heinzela 55, Kompleks Veterinarskog fakulteta
Vjekoslava Heinzela 55, Spomenik „Nošenje ranjenika“
Vjekoslava Heinzela 66, Gradska klaonica i stočna tržnica
Vjekoslava Klaića 9, 9a, 9b, 11, 11a, 11b, Gradske kuće na Ciglani
Vjekoslava Klaića 13, Tvornica duhana u Zagrebu
Vjekoslava Klaića 18, Zgrada Klinike za dječje bolesti
Vladimira Nazora 26, Ljetnikovac Naste Rojc
Vladimira Nazora 29, Vila Kraus
Vladimira Nazora 51, Pravni fakultet
Vladimira Nazora 54-54a, Dvojna kuća Belaj
Vladimira Nazora 55, Ljetnikovac Šafranek-Wiesner
Vladimira Nazora 64, Vila Pajkurić
Vlaška 5, Kuća Lacković-Žigrović
Vlaška 36, Crkva sv. Martina i salezijanski samostan
Vlaška 38, Orfanotrofij
Vlaška 40, Hotel Sidro
VLAŠKA 69, Kuća Rosinger
Vlaška 70a-e, 72a-c, Antuna Bauera 2-8, Martićeva 29-37, Prolaz Jurja Ratkaja 1-7, Kuća Na...
Vlaška 72, Biskupska vrtna kuća
Vlaška 75/ Vončinina 1, Biskupski majur
Vlaška 87, Topnička vojarna
Vlaška 93, Crkva sv. Petra i župni dvor
Voćarska cesta 106, Dječačko sjemenište
Vončinina 20, Vila Deutsch
Vrapčanska 116, Stara zgrada škole u Gornjem Vrapču
Vrapčanska 165, Kurija župnog dvora u Gornjem Vrapču
Vrapčanska 201, Mlin–vodenica Varović
Vrapčanska , Crkva sv. Barbare
VRHOVEC 38, Obiteljska kuća s vrtom arhitekta Vjenceslava Richtera
V. Resnik 6, Hiža
Zamenhofova 1, Kuća Blažeković
Zamenhofova 17, Vila Cuvaj
Zorkovačka 2- 4, Stambena zgrada
Žitnjak Martinci 57, Zgrada stare škole
. Mali Plazur, obronak Medvednice, Medvedgrad
. Malo Sljeme, Rudnik Zrinski
, Stari grad Susedgrad u Podsusedu
VUGROVEC GORNJI, Vugrovečka 2c, Ljetnikovac Ružić
VUGROVEC GORNJI, . , Ljetnikovac Thauszy
VUGROVEC DONJI, Augusta Šenoe 54, Župni dvor u Vugrovcu
VUGROVEC DONJI, Augusta Šenoe , Crkva sv. Franje Ksaverskog u Vugrovcu
VUGER SELO, . Vugrovec Donji, Kapela sv. Mihalja u Vugrovcu
ŠAŠINOVEC, Šija vrh 12, Tradicijski objekt Dokšić-Lovriš
SESVETE, Bedema ljubavi 5, Kaptolska kurija u Sesvetskom Kraljevcu
SESVETE, Trg Dragutina Domjanića 4, Kurija Zagrebačkog kaptola
SESVETE, Trg Dragutina Domjanića , Raspelo u Sesvetama
SESVETE, . , Crkva Svih Svetih
PLANINA GORNJA, Sesvetska bb, Mlin-vodenica Babić
PLANINA DONJA, . , Kapela sv. Jurja u Planini
ODRA, Đačka 1-3, Stara škola u Odri
ODRA, Odranska , Crkva sv. Jurja u Odri
ODRA, . , Poklonac sv. Izidora u Odri
MORAVČE, Trg svetog Trojstva , Crkva Presvetog Trojstva u Moravču
MORAVČE, . Moravče, Kapela sv. Ivan Nepomuk
MALA MLAKA, Gradska 17-19, Dvorac Kušević - Plavšić
LUŽAN, Augusta Šenoe 98, Tradicijsko gospodarstvo Jelaković-Obad
LUŽAN, Grgati 2, Tradicijski objekt Grgat
LUŽAN, Okičani 6, Tradicijski objekt Okićan
LUČKO, Lučko , Crkva sv. Ivana Nepomuka
LUČKO, Lučko , Kapela Blažene Djevice Marije Lauretanske
LUČKO, PUŠKARIĆEVA 39, Zgrada stare škole Lučko
LUČKO, Puškarićeva 41, Zgrada bivše mitnice
LUČKO, Sijačevo šetalište 2, Župni dvor Stupnik u Lučkom
KUPINEČKI KRALJEVEC, Ašpergeri 205, Tradicijsko gospodarstvo
KUPINEČKI KRALJEVEC, Ašpergeri , Poklonac i Raspelo
KUPINEČKI KRALJEVEC, Kraljevečki brijegi 170, Hiža
KUPINEČKI KRALJEVEC, Kraljevečki brijegi 174, Tradicijsko gospodarstvo Hobolić
KUPINEČKI KRALJEVEC, Matički 25, Hiža
KUPINEČKI KRALJEVEC, Potočka cesta 4, Tradicijski objekt Lončar
KAŠINA, Vinogorska , Crkva sv. Petra i Pavla u Kašini
KAŠINA, . Kašina bb, Kurija župnog dvora
HORVATI, Horvaćanski trg 1, Skulptura Stjepana Bencekovića
GOLI BREG, Golobreška 21, Župni dvor u Brezovici
GOLI BREG, Golobreška 36-38, Zgrade stare pučke škole u Brezovici
GOLI BREG, Golobreška (Brezovica), Crkva Blažene Djevice Marije
GLAVNICA GORNJA, Gajeva 54, Tradicijski objekt
GLAVNICA DONJA, Ferenčakova 1, Tradicijski objekt Ferenčak
GLAVNICA DONJA, Ferenčakova 2, Tradicijski objekt
GLAVNICA DONJA, Glavnička cesta 37, Kuća Pepelnjak
DONJI TRPUCI, Trpučanska cesta 42, Komora Tkalec
DONJI TRPUCI, Trpučanska cesta 73, Tradicijska kuća Ivšan
DONJI DRAGONOŽEC, Donjodragonoška cesta 44-46, Zgrade stare škole
DOBRODOL, Dobrodolska cesta / Dobrodolski brijeg, Raspelo
DOBRODOL, Dobrodolski brijeg 45, Tradicijski objekt
DEMERJE, Demerska 35, Zgrada Osnovne škole Demerje
CERJE, Svetog Martina 1, Župni dvor u Cerju
CERJE, Svetog Martina , Crkva sv. Ivana Evanđelista
BUDENEC, Isomcova 3, Tradicijski objekt
BREZOVICA, . , Dvorac Brezovica
BELOVAR, Varaždinska 42, Zgrada stare škole
ADAMOVEC, Dragutina M. Domjanića 70, Tradicijski objekt Culifaj