Udruge za pomoć starijim osobama

Udruge umirovljenika

  Matica umirovljenika grada Zagreba
Sindikat umirovljenika Hrvatske
Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb
Caritas Zagrebačke nadbiskupije
Zaklade
Zaklada Zajednički put
Zaklada "Biskup Josip Lang"
Royalova zaklada za međugeneracijsku solidarnost
Zaklada Simbex
UDRUGE ZA POMOĆ STARIJIM OSOBAMA

Grad Zagreb temeljem Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15 i 2/16) financira aktivnosti od interesa za opće dobro koje pridonose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Zagreba i Republike Hrvatske. Između ostalog, na ovaj se način fi nanciraju i programi/projekti socijalnog i humanitarnog značenja u koje se ubrajaju i oni namijenjeni poboljšanju kvalitete života starijih građana s područja Zagreba. Financiranje programa/projekata provodi se na temelju javnog natječaja i javnog poziva.


UDRUGE ČIJI SU PROGRAMI NAMIJENJENI STARIJIM OSOBAMA
ADRESA
E-MAIL
WEB ADRESA
CENTAR ZA PROMICANJE EUROPSKIH
STANDARDA U ZDRAVSTVU

Trg kralja Tomislava 17
DRUŠTVO SPORTSKE REKREACIJE
“SPORT ZA SVE” CENTAR

Palmotićeva 22
DRUŠTVO ZA SOCIJALNU PODRŠKU
Bijenička 97
DRUŠTVO ZA SPORTSKU REKREACIJU MAKSIMIR
Škrlčeva bb
DRUŠTVO ZA SPORTSKU REKREACIJU SENIOR
Brezovička cesta 117
HRVATSKA UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA
Sortina 1A
HRVATSKA UDRUGA BOLESNIKA S POREMEĆAJIMA POKRETA
Kišpatićeva 12
HRVATSKA UDRUGA PRIJATELJA HOSPICIJA
Hirčeva 1
HRVATSKA UDRUGA ZA ALZHEIMEROVU BOLEST
Vlaška 24
HRVATSKO DRUŠTVO ZA OSTEOPOROZU
Kruge 44
HRVATSKO KATOLIČKO DRUŠTVO
MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA

Krešimirov trg 12 (podrum)
46 70 985
www.hkdmst.hr
KATOLIČKA UDRUGA “KAP DOBROTE”
IV. Stara Peščenica 3
KLUB UMIROVLJENIKA ZAGREB
Jurišićeva 25
OTVORENA RAČUNALNA RADIONICA „SVI SMO
PROTIV“

Remetinečka 60
“PRISUTNOST”
Jordanovac 110
UDRUGA ZA STARE I NEMOĆNE ROME HRVATSKE
Čulinečka cesta 201
091 54 96 339
ZAGREBAČKA LIGA PROTIV RAKA
Ilica 197
ZAGREBAČKI SAMCI
Drenovačka 4
37 68 904
ZAGREBAČKO DIJABETIČKO DRUŠTVO
Ilica 48/1
ZLATNA DOB - UDRUGA ZA OSIGURANJE I PROVOĐENJE ŽIVOTA TREĆE DOBI NA DOSTOJANSTVEN I KVALITETAN NAČIN
Božidara Magovca 16C
 
UDRUGE UMIROVLJENIKA

MATICA GRADA ZAGREBA
Preradovićeva 33/I
Tel/fax: 45 56 699

e-mail: matum.zg@zg.t-com.hr

Matica umirovljenika grada Zagreba je neprofitna, nevladina organizacija osnovana s ciljem promicanja i zaštite prava umirovljenika na području Zagreba. Djeluje više od 60 godina u sustavu zajednice Matice umirovljenika Hrvatske, najstarije i najbrojnije organizacije umirovljenika u Hrvatskoj. Matica umirovljenika grada Zagreba svoje aktivnosti provodi putem 28 podružnica.

Svojim članovima Matica omogućuje sljedeće: uključivanje u kulturnoumjetnička društva i time postaju aktivni članovi raznih sekcija (dramskih, glazbenih, plesnih, pjevačkih, kreativnih); jednodnevne i višednevne zajedničke izlete (edukativne i zabavne); program pomoći i samopomoći u kući; besplatne tečajeve za volontere, za svladavanje poznavanja i rada na računalu; besplatne pravne savjete;edicinska i druga predavanja te redovito mjerenje tlaka i šećera; organizirani odlazak na kulturna događanja i dr.SINDIKAT UMIROVLJENIKA HRVATSKE
Povjereništvo za grad Zagreb
Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2/II
Tel: 46 55 111
       46 55 146

www.suh.hr
e-mail: suh-pov@zg.t-com.hr

Polivalentno savjetovalište (besplatno za članove)
• pravni savjeti: utorkom od 10,00 do 12,00 sati
• savjeti iz psihosocijalne skrbi i zdravstvene zaštite: četvrtkom od 10,00 do 12,00 sati
Savjeti se mogu dobiti dolaskom u Savjetovalište ili na telefon 46 55 111/244.


Jedna od temeljnih programskih zadaća i funkcija Sindikata umirovljenika je zaštita stečenih prava i promicanje materijalnih, ekonomskih, socijalnih, zdravstvenih, kulturnih, rekreacijskih i drugih interesa svojih članova – umirovljenika i starijih osoba, u cilju poboljšanja njihova života i osiguranja dostojanstva u starijoj životnoj dobi. Mnogobrojne aktivnosti i programe Sindikat provodi putem 24 podružnice.

Osnovnu zadaću poboljšanja kvalitete života umirovljenika i starijih osoba Sindikat provodi kroz nekoliko programa:

Osnovne aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške su: redovna tjedna ili mjesečna druženja, izleti, glazbene večeri, posjete kulturnim događanjima, rekreativne aktivnosti, zajednička ljetovanja, organiziranje pjevačkih zborova i folklornih grupa i drugi oblici organiziranog korištenja slobodnog vremena. Ovi oblici socijalne podrške smanjuju osjećaj usamljenosti i beskorisnosti koji su najveći problem starijih osoba.

Cjeloživotno učenje i stjecanje novih znanja omogućeno je kroz:
• tečaj za njegu i pomoć u kući
• informatički tečaj za početnike kroz 2 stupnja

Pomoć i njegu u kući
pružaju volonteri, osposobljeni na tečaju, svojim bolesnim, teško pokretnim i nepokretnim članovima obitelji kao i drugim potrebitim u lokalnoj zajednici.

Prevencijom do kvalitetnog života u starijoj dobi
je program koji se redovno provodi u podružnicima. Uz osnovna predavanja o pojedinim bolestima liječnici i drugi stručnjaci vrše i razna mjerenja kao što su: spirometrija, mjerenje gustoće petne kosti, organiziraju se mamografski pregledi i dr. Redovito medicinska sestra mjeri krvni tlak, šećer u krvi, kolesterol i trigliceride, a liječnik daje individualne savjete nakon predavanja. Organiziraju se i grupe za samopomoć.

 
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb
Ilica 223, Zagreb
Odjel za socijalnu skrb
Tel: 37 77 895, 37 70 306

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i provedbu akcija i aktivnosti od opće koristi, a djeluje na osnovi misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Usluge koje starije osobe koriste preko Crvenog križa Zagreb:
usluge pomoći i njega u kući (održavanje osobne higijene korisnika, održavanje higijene stana, nabavka namirnica i drugih potrepština za kuću, priprema jednostavnijih jela i napitaka, odlazak u ambulantu, nabava lijekova i sl.), usluge prehrane (ručak s dostavom u kuću i mogućnost dolaska na ručak u prostore Crvenog križa) i usluge boravka u Prenoćištu Crvenog križa (Kosnica, tel. 62 32 283).

Osim navedenog, zbog potrebe da se novijim generacijama starijih osoba koje su dugovječnije, zdravije, obrazovanije, ali i zahtjevnije kada se radi o kvaliteti življenja, omogući kvalitetno zadovoljavanje potreba, Crveni križ nudi dodatne aktivnosti za starije osobe u lokalnoj zajednici.

Prema najnovijima procjenama u Gradu Zagrebu živi više od 19% starijih osoba, te je Crveni križ Zagreb u 2012., Europskoj godini aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti, počeo s provedbom Programa poticanja kvalitete aktivnog življenja za starije osobe u kojem uz starije osobe sudjeluje i mladež Crvenog križa kako bi se učvrstila uzajamna povezanost mlađih i starijih generacija.

Glavni cilj Programa je poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi kroz međugeneracijsku solidarnost, te educiranje mladih o društvenoj odgovornosti i solidarnosti.

Specifični ciljevi
• stvaranje društvenih uvjeta za dostojanstveno življenje starijih osoba
• stvaranje društvene uključenosti i aktivno sudjelovanje u odlučivanju o vlastitom životu i životu zajednice
• usmjeravanje pozornosti mlađih generacija na svijest o starenju i potrebama starijih osoba u obitelji i lokalnoj zajednici
• uključivanje mladih i starijih u programe kojima se postiže uzajamno razumijevanje, podjela znanja i iskustava
• djelovanje u cilju postizanja obostrane dobrobiti.

Aktivnosti međugeneracijske solidarnosti
Mladež Crvenog križa nakon provedene edukacije od strane Crvenog križa Zagreb, Pravnog fakulteta, Studijskog centra socijalnog rada i Volonterskog centra Zagreb, sudjeluje u organiziranim aktivnostima sa starijim osobama (sportske radionice, radionica stranog jezika, foto radionica, planinarske aktivnosti, plesne radionice, kreativne radionice, društvene igre, filmske radionice, informatičke radionice, likovne radionice, literarne radionice i sl.)
Programom se mlade osobe upoznaju s načelima volonterskog rada, sudjeluju u razvijanju sustava vrednovanja volonterskog rada, te se promiče izgradnja civilnog društva i volonterskog rada kao bitne pretpostavke modernog društva.

 
CARITAS ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE

Caritas Zagrebačke nadbiskupije
Kaptol 31, pp 71

Sjedište uprava: Vlaška 36
Tel:  48 17 716
Fax: 48 52 864

www.czn.hr
e-mail: czn@czn.hr

Pomoć u kući
Selska cesta 165

Tel:  36 36 123, 36 68 824
Fax: 36 36 123

e-mail: sklaric@czn.hr

Caritas Zagrebačke nadbiskupije (CZN) karitativna je ustanova Zagrebačke nadbiskupije osnovana u svrhu promicanja djelotvorne kršćanske ljubavi na području Zagrebačke nadbiskupije. Caritas doprinosi općem dobru u društvu konkretno pomažući duhovno, duševno i tjelesno ugroženim pojedincima i skupinama, djelujući na uzroke koji dovode do tog stanja te zagovaranjem onih čiji se glas ne čuje.

Karitativni rad Caritasa Zagrebačke nadbiskupije odvija se kroz tri djelokruga:
institucionalnu skrb, izvaninstitucionalnu skrb i župne caritase..


U okviru izvaninstitucionalne skrbi kroz projekt pomoći i njege u kući skrbi za starije, nemoćne i bolesne osobe na području Zagreba. Projekt je pokrenut prije devet godina kao reakcija na potrebe starijih i nemoćnih osoba koje zbog trajno narušenog zdravstvenog stanja, siromaštva i drugih životnih okolnosti nisu u mogućnosti samostalno voditi kućanstvo i podmirivati osnovne životne potrebe.

Ovim projektom korisnicima pružamo slijedeće oblike pomoći:
• pomoć oko higijene: pružanje pomoći teže pokretnim, nepokretnim i inkontinentnim osobama, pomoć oko održavanja osobne higijene, higijene prostora u kojem žive, pratnja pri odlasku na liječničke preglede
• psiho-socijalna i duhovna pomoć: pružanje podrške u prevladavanju različitih životnih poteškoća
• materijalna pomoć: priprema toplog obroka, čišćenje i pospremanje kućanstva, pranje i glačanje rublja, odlazak u nabavku namirnica, prema potrebi obavljanje manjih kućanskih radova i popravaka.


SOCIJALNA SAMOPOSLUGA
Crnojezerska 20 (Gajnice)
Tel: 34 57 175


Cilj projekta je osigurati minimalne egzistencijalne uvjete za socijalno ugrožene obitelji i samce s područja Grada Zagreba, Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko- zagorske županije pružanjem materijalne pomoći u prehrambenim i drugim proizvodima.
Obitelji koje su u potrebi za ovim oblikom pomoći trebaju se javiti u Caritasovu socijalnu službu na adresi Selska cesta 165, tel. 36 36 123, 36 68 824.

 
ZAKLADE

Zaklada "Zajednički put"
Miljackina 42A
Tel:   77 89 890
Fax:  77 89 893

www.zajednickiput.hr
e-mail: zaklada@zajednickiput.hr

Zaklada „Zajednički put“ osnovana je 2005. godine Odlukom Skupštine Grada Zagreba, a svi zakonski preduvjeti za početak rada ove Zaklade ostvareni su u travnju 2008. godine temeljem rješenja Središnjeg državnog ureda za upravu.

Ciljevi Zaklade definirani su njenim Statutom: sprečavanje zlouporabe korištenja imovine osoba starije životne dobi, osiguravanje uslužnih i socijalnih servisa za starije, osiguravanje različitih oblika skrbi o starijima te izgradnja objekata za smještaj i stanovanje starijih osoba. Među ciljevima Zaklade je i razvoj resursa lokalne zajednice tako da mobilizira, privlači, skuplja i investira novčana sredstva za korist starijih građana grada Zagreba. S vremenom, ona će stvoriti trajne zalihe imovine koja će biti dostatna za financiranje naprijed navedenih oblika skrbi o starijim građanima.

Svrha Zaklade je i uslužno posredovanje donatorima koji žele pridonijeti kvalitetnijem životu korisnika. Donatori mogu biti: građani, poslovni ljudi, neprofitne organizacije, trgovačka društva, velike korporacije i drugi, a donacije se mogu sastojati od bilo koje vrste imovine, vrijednosnih papira, vlasničkih prava, umjetničkih djela i dr. Osobe koje daju donaciju mogu davati doprinose iz svojih tekućih prihoda ili ostaviti Zakladi svoju imovinu.

Zaklada daje i potporu pojedinim projektima i istraživanjima potreba starijih građana Grada Zagreba. Ujedno je inicijator i nositelj inovativnih aktivnosti, odnosno socijalne promjene na području skrbi o starijim osobama. Stvaranjem partnerstva između građana, poduzetnika, neprofitnih organizacija i lokalne samouprave, ova Zaklada promiče vrijednosti dobrotvornog darivanja, volonterstva i filantropije.

Od 2012. Zaklada omogućuje nezavisno življenje starijih osoba koje žele zadržati samostalan način života i nakon 65. godine, a osmišljena je kao novi dom za samostalne i aktivne umirovljenike koji žele živjeti među svojim vršnjacima. Riječ je o ponudi smještaja i brige o starijim osobama kroz zajednicu stambenih jedinica na adresi Hrgovići 93A i 93B. Ovakvom uslugom smještaja Zaklada promiče aktivan životni stil starijih osoba, a istovremeno nudi sigurno okruženje i pružanje konkretnih usluga i pogodnosti koje se odnose na potrebe starijih osoba.Zaklada "Biskup Josip Lang"
Palmotićeva 33
Tel/fax: 48 03 043

www.zbjl.hr
e-mail: info@zbjl.hr

Zaklada „Biskup Josip Lang“ osnovana je 2002. Odlukom rezidencije Družbe Isusove u Zagrebu.

Osnivanjem Zaklade želi se okupiti što veći broj dobrih ljudi i ustanova koji će svojom materijalnom, financijskom i duhovnom akcijom te osobnim zalaganjem trajno materijalno, psihološki i duhovno pomagati stare, bolesne, nemoćne, siromašne, napuštene i traumatizirane osobe.

Svrha Zaklade je:
• trajno pružanje novčane i drugih oblika potpore starim, nemoćnim, bolesnim i siromašnim osobama kao i promicanje povlaštene ljubavi za siromašne;
• promicanje pravde u prijateljstvu i suživotu sa siromašnima;
• davanje inicijative, kao i samo osnivanje, organiziranje domova za starije i nemoćne osobe te prihvatilišta za najnemoćnije.
Zaklada ima status humanitarne organizacije i živi od dobrovoljnih priloga građana koji se mogu učlaniti u Zakladu kao fizičke osobe ili kao pravne osobe. U Zakladu se mogu uložiti nekretnine i na taj način osigurati sebi uzdržavanje u domu za starije i nemoćne osobe Zaklade. Zaklada je otvorila dom za starije i nemoćne osobe obiteljskog tipa u Maloj Gorici kod Petrinje, gdje je smješteno 20 osoba.


Royalova zaklada za međugeneracijsku solidarnost
Trg Mažuranića 13
Tel:   48 28 494
Fax:  48 28 493

www.royal-zaklada.hr
e-mail: iva.radusic@royal-zaklada.hr

Royalova zaklada za međugeneracijsku solidarnost osnovana je 2008., zakonske preduvjete za početak rada stječe početkom 2010. (temeljem Rješenja Ministarstva uprave), ali s prvim aktivnostima počinje u 2012.

Razlozi pokretanja Zaklade su poticanje pojedinačnog i institucionalnog razumijevanja te pružanja potpore za socijalne, zdravstvene, duhovne, materijalne, kulturne i druge potrebe osoba treće životne dobi.

Misija Zaklade je razvijati svijest, motivirati i poticati pojedince i institucije na obične, jednostavne, svakodnevne, lako ostvarive male aktivnosti kojima će činiti velike stvari u životu osoba treće životne dobi. Zaklada želi promicati kulturu umirovljenja, neprekidno isticati vrijednosti koje možemo primati od osoba treće životne dobi.

Vizija Zaklade je promijeniti mentalitet svih generacija u društvu s ciljem dostojnog odnosa i poštivanja osoba treće životne dobi. Stvoriti okruženje i uvjete da treća životna dob dobije uzvišen, kraljevski status.

Royalova zaklada želi podupirati projekte i stvarati vlastite, kojima će poticati razumijevanje pojedinaca i institucija da osobama treće životne dobi treba pružiti priliku da iskažu vještine, znanja i kreativnost koje možda nisu imali priliku ranije iskazati; podsjećati pojedince da roditelji, bake i djedovi ne zaslužuju odbacivanje i samoću; širiti solidarnost među generacijama; zagovarati interese osoba treće životne dobi; ukazivati na snagu i značaj socijalnog poduzetništva i socijalnog kapitala; promicati opće dobro.


Zaklada Simbex
Andrije Hebranga 10
Tel:   48 18 610
         48 18 690

www.simbex.hr
e-mail: zaklada.simbex@zg.t-com.hr

Besplatni info telefon: 0800 206 206

Zaklada Simbex osnovana je 16. studenog 2001. kao neprofitna, nevladina organizacija, čija je osnovna djelatnost potpora i pomoć osobama starije životne dobi s posebnim naglaskom na problem inkontinencije i dekubitusa.

Organizira preventivne akcije mjerenja tlaka venske cirkulacije na manifestacijama za građanstvo te zdravstvene tribine i savjetovališta kroz Projekt gerontološki centri Grada Zagreba. Članovi imaju popust u nabavi pomagala pri inkontinenciji i pri pregledu zbog inkontinencije u Poliklinici Simbex.

Osim što pomaže svojim korisnicima u nabavi pomagala pri inkontinenciji, Zaklada kontinuirano organizira i provodi brojne edukacije na temu inkontinencije i prevencije dekubitusa.

U okviru Zaklade otvoren je Centar za boljitak života i zdravlja starijih osoba.

Besplatno savjetovalište Poliklinike Simbex
(savjeti liječnika specijalista)
Tel: 61 70 034, 61 70 035
srijedom od 17,30 do 19,30 sati


 
Povratak na VRH stranice