godina 2008, Broj 17 od 6. studenoga 2008.

Sadržaj
povratak na kraj dokumenta ispis dokumenta


I. GRAD ZAGREB

 

 

GRADSKO POGLAVARSTVO

 

·        Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva (međunarodni skup Freja Forum - Zagreb 2008.)

·        Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva (1. Regionalni ekonomski forum zemalja članica Srednjoeuropske zone slobodne trgovine CEFTA)

·        Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva (102. obljetnica "1. Hrvatskoga automobilnog kluba")

·        Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva (37. simpozij Hrvatskog društva za dječju neurologiju s međunarodnim sudjelovanjem)

·        Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva (humanitarno-edukativna akcija "Sve za nju")

·        Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva (1. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem)

·        Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva (humanitarni koncert "Vienna state opera ball")

·        Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva (koncert "Tomislav Bralić & klapa Intrade i Oliver Dragojević")

·        Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva (monografija "60 godina Likuma")

·        Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva (50. obljetnica Kuglačkog kluba Medveščak-1958.)

·        Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora obrtnicima

·        Zaključak o II. izmjeni Plana kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2008.

·        Zaključak o II. izmjeni Plana kapitalnih ulaganja u srednjim školama i učeničkim domovima Grada Zagreba za 2008. iz sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija

·        Zaključak o sklapanju Ugovora o načinu provedbe Projekta "Regionalni jamstveni instrumenti - RJI" za 2008.

·        Zaključak (suglasnost Hrvatskom skijaškom savezu za održavanje utrke ženskog i muškog slaloma Audi Fis World Cup "VIP Snow Queen Trophy")

·        Zaključak o produženju zakupa športskih objekata

·        Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup dijela športskog objekta ŠRC Rudeš, Rudeška 25 - teniski tereni

·        Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup dijela športskog objekta ŠRC Rudeš, Rudeška 25 - nogomet i ragbi

·        Zaključak o davanju na privremeno korištenje športskog objekta (Malonogometni klub "Malešnica" - igralište u Malešnici)

·        Zaključak o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za odabir programa ili projekata od interesa za Grad Zagreb koji promiču temeljne vrijednosti Europske unije

·        Zaključak o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za potpore inovatorima

·        Zaključak o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu projekta "Clusterom do konkurentnog proizvoda"

·        Zaključak (Izmjene i dopune Programa natječaja za pozivni, u jednom stupnju anonimni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja stambeno-poslovne zgrade Savska 137)

·        Zaključak (Program za pozivni urbanističko-arhitektonski natječaj za stambeno-poslovnu građevinu uz planiranu Vrapčansku ulicu, Rudeš)

·        Zaključak o sklapanju ugovora o korištenju i plaćanju vatrogasnih vozila nabavljenih u 2007. prema Programu Vlade Republike Hrvatske o nabavi 210 vozila vatrogasne namjene

·        Zaključak o odobravanju korištenja fotografija autora Toše Dabca (documenta Archiv iz Kassela)

·        Zaključak o odobravanju korištenja fotografija autora Toše Dabca (njemačko izdanje knjige "Erzelmes utazás" autora Francoisa Fejtöa)

·        Zaključak (suglasnost za postavljanje reklamnih natpisa Pan pek d.o.o. Ilica 52 i Dinova - Diona d.o.o. Vlaška 21)

·        Zaključak o nekorištenju pravom prvokupa (Ludmila i Josip Biželj, zk.č.br. 467, k.o. Kašina)

·        Zaključak o nekorištenju pravom prvokupa (Laura Gržančić, stan Varšavska 6)

·        Zaključak o nekorištenju pravom prvokupa (Una i Žarko Hajdarhodžić, stan Varšavska 6)

·        Zaključak o nekorištenju pravom prvokupa (Stjepan i Dorotea Blagović, stan Vlaška 72A)

·        Zaključak o prihvaćanju prava prvokupa (Stambena zadruga Sava, Vlaška 79)

·        Zaključak o sklapanju II. Dopune Nagodbi reg.br. 226/07-I od 7.9.2007. (Tempo d.d. za graditeljstvo)

·        Zaključak o prihvaćanju darovanja (Fran Tolić - proširenje Palagruške ulice)

·        Zaključak o prihvaćanju darovanja (Marija Kalaj - proširenje Obreške ulice)

·        Zaključak o prihvaćanju darovanja (Marko Kolaković i Nenad Smiljanić - proširenje ulice Kesten brijeg)

·        Zaključak o prihvaćanju darovanja (Tim-nekretnine d.o.o. - proširenje Kovinske ulice)

·        Zaključak o prihvaćanju darovanja (Marica i Fanika Radoš - proširenje Vukomerečke ceste)

·        Zaključak o prodaji zemljišta i o stavljanju izvan snage Zaključka o osnivanju i prijenosu prava građenja (Branko Beslać, dio zk.č.br. 683/1, k.o. Klara)

·        Zaključak o prodaji zemljišta (Baks grupa d.o.o., k.o. Jakuševec)

·        Zaključak o prodaji zemljišta (HEP - Operator distribucijski sustav d.o.o. iz Zagreba - dio zk.č.br. 2710/6, k.o. Trnje)

·        Zaključak o priznanju prava vlasništva (Josip i Gordana Šošić i Silva Franković - zk.č.br. 923/46, k.o. Trnje)

·        Zaključak o priznanju prava vlasništva (Stjepan i Marija Vlah, zk.č.br. 2680/181, k.o. Dubrava)

·        Zaključak o priznanju prava vlasništva i kupoprodaji (Nikica Badrov)

·        Zaključak o priznanju prava vlasništva (Josip Cezner, dio zk.č.br. 216/19, k.o. Stenjevec)

·        Zaključak o osnivanju prava služnosti (za izgradnju VT plinovoda "Svetice, Bukovačka, Prilesje, Oboj i Kišpatićeva")

·        Zaključak o osnivanju prava služnosti (za izgradnju ST plinovoda na području naselja Trnsko)

·        Zaključak o suglasnosti za prijenos hipoteke (zk.ul. 2969, k.o. Grad Zagreb)

·        Zaključak o otkazu Ugovora o koncesiji za obavljanje prijevoza pokojnika (Stjepan Halužan)

·        Rješenje o razrješenju (načelnica Odjela za provođenje programa zaštite i uređenje nepokretnih kulturnih dobara u Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode)

·        Rješenje o razrješenju (načelnica Odjela za zaštitu prirode u Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode)

·        Rješenje o imenovanju (načelnice Odjela za koordinaciju financijskog upravljanja i kontrole u Gradskome kontrolnom uredu)

 

 

MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA

 

·        Povelja o razumijevanju i prijateljstvu između Grada Ankare i Grada Zagreba

·        Povelja o prijateljstvu i suradnji između Grada Pečuha i Grada Zagreba

 

 

UGOVORI

 

·        Ugovor o prethodnom financiranju uređenja građevinskog zemljišta (Bramgrad d.o.o.)

·        Ugovor o prethodnom financiranju uređenja građevinskog zemljišta (Yeoman d.o.o.)

·        Ugovor o prethodnom financiranju uređenja građevinskog zemljišta (Teh-gradnja d.o.o.)

·        Ugovor o prethodnom financiranju uređenja građevinskog zemljišta (Intervis d.o.o.)

·        Ugovor o prethodnom financiranju uređenja građevinskog zemljišta (Marijan i Dragica Kondres, Kondres d.o.o.)

·        Ugovor o prethodnom financiranju uređenja građevinskog zemljišta (M5 d.o.o.)

·        Ugovor o prethodnom financiranju uređenja građevinskog zemljišta (Malmar graditeljstvo d.o.o.)

·        Ugovor o prethodnom financiranju uređenja građevinskog zemljišta - Odvojak Horvatove ulice (Extra Olivin d.o.o.)

·        Ugovor o prethodnom financiranju uređenja građevinskog zemljišta (Kam projekt d.o.o.)

·        Ugovor o prethodnom financiranju uređenja građevinskog zemljišta (Zidni vrt d.o.o. i Moja ekipa d.o.o.)

·        Ugovor o prethodnom financiranju uređenja građevinskog zemljišta (Slaveks d.o.o.)

·        Ugovor o prethodnom financiranju uređenja građevinskog zemljišta (Goa gradnja d.o.o.)

·        Ugovor o prethodnom financiranju uređenja građevinskog zemljišta (Euro rent grupa d.o.o.)

·        Ugovor o prethodnom financiranju uređenja građevinskog zemljišta (Madison consulting d.o.o., Rosalia Kardum, Ivica Vidić, Mladen Pour, Barbara Habazin i Marijan Kostanjšek)

·        Ugovor o prethodnom financiranju uređenja građevinskog zemljišta (pristupna prometnica P3) (Stanograd stambeno-graditeljska zadruga)

·        Ugovor o prethodnom financiranju uređenja građevinskog zemljišta (Kabrio d.o.o.)

·        Ugovor o prethodnom financiranju uređenja građevinskog zemljišta (Agram-projekt d.o.o.)

·        Ugovor o prethodnom financiranju uređenja građevinskog zemljišta ("Agrotim" d.o.o.)

·        Ugovor o prethodnom financiranju uređenja građevinskog zemljišta ("Carin" d.o.o.)

 

 

II. OBJAVE

 

·        Informacija o odluci da se Studija o utjecaju na okoliš zahvata izgradnja trgovačko-zabavnog kompleksa "Zagreb Mall" upućuje na javnu raspravu

·        Odluka o stavljanju na javni uvid Studije ciljanog sadržaja o utjecaju na okoliš rekonstrukcije signalno-sigurnosnih uređaja Zagreb Glavni kolodvor

povratak na vrh dokumenta ispis dokumenta