godina 2007, Broj 8 od 28. lipnja 2007.

Zaključak o osnivanju i imenovanju Savjeta za internetsku prezentaciju Grada Zagreba
povratak na kraj dokumenta ispis dokumenta


Na temelju članaka 20

Na temelju članaka 20. i 21. Privremenog poslovnika Gradskog poglavarstva (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/92, 22/93 i 7/97), Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, na 143. sjednici, 24. svibnja 2007., donijelo je

 

ZAKLJUČAK

o osnivanju i imenovanju Savjeta za internetsku prezentaciju Grada Zagreba

 

1. Osniva se Savjet za internetsku prezentaciju Grada Zagreba (u daljnjem tekstu Savjet).

 

2. U Savjet se imenuju:

za predsjednika:

- mr.sc. Marijan Maras, dipl.ing.;

 

za članove:

- Tatjana Dalić, dipl. politologinja;

- mr. sc. Mladen Pezer, dipl.ing. elektrotehnike;

- Igor Plavčić, dipl.ing. elektrotehnike;

- Koraljka Eterović, dipl.iur.

 

3. Zadaća Savjeta je: stalno unapređivanje vizualnog identiteta, stalno tehničko i sigurnosno unapređivanje, dorada idejnog rješenja, praćenje statističkih izvješća posjećenosti internetske prezentacije Grada Zagreba - web portala, te upućivanje prijedloga za poboljšavanje organizacijske strukture unosa i ažuriranja podataka objavljenih na Internetu vezanih za Grad Zagreb.

 

4. Na rad Savjeta primjenjuju se odredbe Privremenog poslovnika Gradskog poglavarstva što se odnose na rad radnih tijela.

 

5. Stručne, tehničke i administrativne poslove za Savjet obavljat će Ured gradonačelnika.

 

6. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenog glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 030-03/07-01/34

URBROJ: 251-03-02/2-07-2

Zagreb, 24. svibnja 2007.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.

 

povratak na vrh dokumenta ispis dokumenta