Grad Zagreb u sklopu međunarodnih i
međugradskih odnosa

surađuje s raznim gradovima i udrugama. Potiču se novi i obnavljaju već uspostavljeni kontakti s gradovima prijateljima, a suradnja se širi i na gradove s kojima dosad nije bilo kontakata. Prioriteti međunarodnog djelovanja Grada Zagreba su suradnja:

 • s glavnim gradovima država članica Europske unije
 • s glavnim gradovima država pristupnica i kandidatkinja
      za članstvo u Europskoj uniji
 • s gradovima s kojima je Grad Zagreb potpisao sporazum
      o prijateljstvu i suradnji
 • s glavnim gradovima zemalja predsjedateljica Europskom unijom
 • sa svjetskim metropolama
 • Grad Zagreb

  član je mnogih međugradskih i međunarodnih organizacija, kao što su Skupština europskih regija (AER), Metropolis, Eurocities, Impacts, Unija glavnih gradova srednje i jugoistočne Europe i Međunarodne asocijacije gradova nosilaca poruke mira.