Službeni posjeti gradonačelnika
u inozemstvo

Austrija
Belgija
Bosna i Hercegovina
Bugarska
Crna Gora
Češka
Dubai
Institucije Europske Unije
Finska
Italija
Država Izrael
Republika Kazahstan
Kosovo
Mađarska
Nizozemska
Poljska
Republika Makedonija
Ruska Federacija
SR Njemačka
SAD/Kanada
Slovačka
Slovenija
Republika Srbija
Španjolska
Turska
NR Kina
SAD