Prikaz lokacija mjernih postaja za trajno praćenje
kvalitete zraka s rezultatima mjerenja

 
LEGENDA
Susedgrad, Tvornica ´Utenzilija´ Stanica za hitnu pomoć, Đorđićeva ulica Škola Ruđer Bošković, Getaldićeva ulica Ksaverska cesta, IMI Dom zdravlja Črnomerec Dom zdravlja Siget
MJERNE POSTAJE:
1. Đorđićeva ulica,
      Stanica za hitnu pomoć
2. Ksaverska cesta,
      IMI
3. Siget,
      Dom zdravlja
4. Prilaz baruna Filipovića,
      Dom zdravlja
5. Peščenica, Getaldićeva ul.,
      Tehn. škola "R. Bošković"
6. Susedgrad

Izvješća
    2006.
    2007.
    2008.
    2009.
    2010.
    2011.
    2012.
    2013.
    2014.
    2015.
    2016.
    2017.
    2018.
    2019.
    2020.
    2021.

Godišnja izvješća
    2006.
    2007.
    2008.
    2009.
    2011.
    2012.
    2013.
    2014.
    2015.
    2016.
    2017.
    2018.
    2019.
    2020.

 

 
 

Praćenje kvalitete zraka u Gradu Zagrebu kontinuirano se provodi od 1965. godine. Broj mjernih postaja i broj onečišćujućih tvari koje se na njima prate mijenjao se tijekom godina. Sada se mjerenja provode na 6 gradskih mjernih postaja za trajno praćenje kvalitete zraka, a prema potrebi se rade i mjerenja posebne namjene.
Na slici su prikazane onečišćujuće tvari koje se prate po pojedinim postajama. Klikom na određenu postaju dobit ćete prikaz rezultata mjerenja pojedinih onečišćujućih tvari na toj postaji u tekućoj godini.

Rezultati mjerenja se interpretiraju sukladno Zakonu o zaštiti zraka (Narodne novine br. 127/19), Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku (Narodne novine br. 77/20) i Pravilniku o praćenju kvalitete zraka (Narodne novine br. 72/20).