Stambeno-trgovačka najamna zgrada Trg bana Josipa Jelačića 7/Pod zidom 8 u Zagrebu građena je 1905. godine za trgovca Kolmara prema projektu atelijera Hönigsberg i Deutsch. Vlasnički stan zauzima cijeli prvi kat zgrade s glavnim prostorima prema Trgu i servisnim dijelom sa zasebnim ulazom s ulice Pod zidom. Prostorije vlasničkog stana od sredine 20. stoljeća koristi Društvo hrvatskih književnika. Pročelje je oblikovano u duhu slobodnog stila kasnog historicizma, a interijer zgrade očuvan je unatoč kasnijim zahvatima.Zgrada je vrijedan primjer stambene palače u opusu atelijera Hönigsberg i Deutsch i odlikuje se kvalitetno izvedenim obrtničkim detaljima i korištenjem suvremenih konstruktivnih rješenja.ZAGREB
TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 7/ Pod zidom 8

Stambeno-poslovna zgrada Kolmar

"Hönigsberg i Deutsch"


1905.


zaštićeno kulturno dobro

Z-6854 / Narodne novine br.44/17