Zgradu osnovne škole „Rapska“ projektirao je arhitekt Ivan Zemljak.Projekt je odobren 1938. godine, a iduće godine škola je započela s nastavom. Stereometrijski komponirana, sastoji se od dva osnovna volumena. Dvokatni trakt s učionicama u obliku je isječka kružnog vijenca, a okomito na njega položeno je jednokatno krilo s administrativnim prostorijama. Na spoju krila ulazni je prostor . Prema projektu M. Peterčića 1963. godine prigrađena je sportska dvorana .Sjeverno od zgrade škole proteže se park s bazenom i dječjim igralištem, uređen 1949. prema projektu arhitekta Zvonimira Fröhlicha.Zgrada škole u Rapskoj ulici 3 funkcionalnog je tlocrta, originalnog prostornog i suvremenog konstruktivnog rješenja, te vrijedan primjer moderne međuratne arhitekture.ZAGREB
Rapska 3

Zgrada osnovne škole "Rapska"

Zemljak, Ivan


1938.-39.


zaštićeno kulturno dobro

Z-3675 / Narodne novine br.61/09