Tvornica električnih žarulja „TEŽ“ u Folnegovićevoj 10 u svojim prvobitnim gabaritima projektirana je i građena od 1947. do 1953. godine. Sukcesivno je dograđivana do 1965. godine, a projekte je od početka do kraja izgradnje izrađivao arhitekt Lavoslav Horvat. Građevine koje se ističu unutar današnjeg tvorničkog sklopa „TEŽ trgovina d.o.o.“ su Zgrada negdašnje glavne tvorničke hale te dvokatni segment Uredsko-skladišne zgrade kvadratnoga tlocrta sa trinaesterokatnim Probnim tornjem i ostakljenim dvokatnim komunikacijskim mostom. Arhitektonskim rukopisom, jednostavnošću volumena i visokim oblikovnim dosegom rečeni se dio nameće prostoru i svjedoči o ispravnom i naprednom promišljanju industrijske arhitekture.ZAGREB
Frana Folnegovića 10

Dijelovi industrijskog sklopa TEŽ-a

Horvat, Lavoslav


1947.-65.


zaštićeno kulturno dobro

Z-5809 / Narodne novine br.120/12