Uglovna dvokatnica s kupolom sagrađena je 1894-95 prema projektu Lea Hönigsberga i Julija Deutscha. Investitor gradnje Starčevićevog doma bio je Dr. Josip Frank kao punomoćnik Dr. Ante Starčevića. Iznad središnjeg rizalita izdiže se kupola pokrivena škriljavcem s lanternom iznad koje je pozlaćeni ženski lik bakljonoše - "Genij prosvjete" skuptura Josipa Moraka. "Starčevićev dom", na Starčevićevom trgu 6 posjeduje kulturno-povijesnu, arhitektonsku i urbanističku vrijednost.ZAGREB
Trg Ante Starčevića 6/ Trg kralja Tomislava 13

Starčevićev dom

"Hönigsberg i Deutsch"


1894.-95.


zaštićeno kulturno dobro

Z-1046 / Narodne novine br.2/04