Spomenik hrvatskom pjesniku Petru Preradoviću poklonio je gradu Zagrebu Stjepan pl. Miletić, doktor filozofije, hrvatski književnik, intendant Narodnog zemaljskog kazališta u Zagrebu. Spomenik je svečano otkriven 1895. godine na Strossmayerovom trgu. Godine 1956. preseljen je na Preradovićev trg, ali bez ograde. Spomenik Petru Preradoviću arhitektonski je jedan od najuspjelijih Rendićevih spomenika. Sam lik, izveden u bronci, iako realističan, oblikovan je u stanovitom pojednostavljenju detalja. Visoki kameni postament s brončanom aplikom lovor-vijenca i lire iznimno je arhitektonski čist, stilski dosljedan s nenametljivim dekorativnim elementima baroka i klasicizma.ZAGREB
Trg Petra Preradovića

Spomenik Petru Preradoviću

Rendić, Ivan


1892.-94.


zaštićeno kulturno dobro

Z-4072 / Narodne novine br.142/09