Veća stambena tradicijska građevina, pravokutnog, troprostornog tlocrta, s isturenim, ostakljenim ganjkom, dio je očuvane cjeline tradicijskih građevina ulice Patačići u Čugovcu. Stariji dio kuće građen je 1906. god. od građe velike zadružne kuće obitelji Patačić.1925. kuća je preoblikovana. Gospodarski podrum ispod južnog dijela kuće, s bočnim ulazom, dijelom je ukopan. Gornji dio kuće građen je od horizontalno slaganih, piljenih greda spajanih na „nemške vugle“. Stropna konstrukcija: drveni grednik, sleme, manje grede i podvlake (slemečki i prsnice). Krovište je dvostrešno, poluskošeno. Sačuvana je autentična okućnica: štala sa štagljem i senikom, svinjac i kuharna iz 1934. god.ZAGREB
Patačići 35, selo Čugovec

Tradicijska kuća Patačić
oko 1906.; adaptacija 1925.


zaštićeno kulturno dobro

Z-2754 / Narodne novine br.124/06