Drvena tradicijska kuća, pravokutnog tlocrta, troprostornog unutrašnjeg rasporeda, s isturenim, ostakljenim, natkritim ganjkom, sagrađena je 1909. god. Ganjk ima dvoja ulazna vrata.Na istočnoj strani kuće, nalazi se novija niža i manja prigradnja, "terasica". Ukopani, kameni podrum, ispod zapadnog dijela kuće ima natkriveni ulaz. Gornji dio kuće je od horizontalno slaganih ručno piljenih planjki spojenih na „nemški vugel“. Stropna konstrukcija: glavna konstruktivna greda sleme, manje grede, slemečki i podvlake, prsnice. Stolarija je izvorna Krovište je dvostrešno, poluskošeno.ZAGREB
II. Resnički gaj 3

Tradicijska kuća Protković Gučec
1909.


zaštićeno kulturno dobro

Z-2752 / Narodne novine br.124/06