Veći stambeni objekt, pravokutnog tlocrta dio je cjeline tradicijskih građevina ulice Patačići u Čugovcu. Stariji, nepodrumljeni, dvoprostorni dio kuće građen je 1906.od građe velike zadružne kuće obitelji Patačić.1923.god. kuća je postala višeprostorna, s ulaznim zatvorenim, ostakljenim ganjkom i poluukopanim podrumom. Gornji dio je od horizontalno slaganih planjki spajanih na „nemške vugle“. Stropna konstrukcija sastoji se od glavnog drvenog grednika, slemena i manjih greda te podvlaka (slemečki, prsnice). Stolarija je autentična. Krovište je dvostrešno. Autentičnu okućnicu čine: štala sa štagljem i senikom s lučno oblikovanim ulaznim dijelom; kuharna iz 1920. god, koš za kukuruz i bunar.ZAGREB
Patačići 37, selo Čugovec

Tradicijska okućnica Patačić
1906.; nadogradnja 1923.


zaštićeno kulturno dobro

Z-2742 / Narodne novine br.124/06