Mirogojski obzid s arkadama i paviljonima, građenim u etapama, 1879.-1933. i središnjom crkvom Krista Kralja sagrađenom 1927-29., fizički je najveći spomenik zagrebačke arhitekture 19. stoljeća. Kao dio cjelovitog uređenja zagrebačkog groblja na Mirogoju realiziranog prema projektu arhitekta Hermanna Bolléa, snažnih arhitektonskih formi, skladno uklopljen u krajolik, izdignut na prostorom rastućeg, tek četrdesetak godina ranije ujedinjenog Zagreba, postao je urbanističkim znakom novoga grada.ZAGREB
Aleja Hermanna Bollea bb

Arkade s crkvom Krista Kralja na Mirogoju

Bollé, Hermann


1879.-1933.


zaštićeno kulturno dobro

Z-0681 / Narodne novine br.63/03