Jednokatni stambeni objekt izgrađen je 1910. kao ljetnikovac slikarice Naste Šenoa rođ. Rojc, prema projektu poduzeća Kalda i Štefan, arhitekti i graditelji. Pravokutnog je tlocrta s naglašenim peterokutnim erkerom na jugozapadnom uglu. U visokom prizemlju se, uz stambeni dio nalazio atelier vlasnice. Kat je riješen kao trosobni zasebni stan. Zapadno pročelje obogaćeno je fontanom s maskeronom iznad koje je reljef lucifera ili bakljonoše na konju, djelo kipara Roberta Frangeš-Mihanovića iz 1908.ZAGREB
Vladimira Nazora 26

Ljetnikovac Naste Rojc

"Kalda i Štefan"


1910.


zaštićeno kulturno dobro

Z-1064 / Narodne novine br.2/04