Zgrada Matice hrvatskih obrtnika u Ilici 49 izgrađena je 1937./1940.g. prema projektu Aleksandra Freudenreicha i Zvonimira Požgaja. Specifično oblikovano ulično pročelje, sa središnjim, najvišim sedmerokatnim dijelom i stepenasto oblikovanim rubnim zonama, uspješno se uklopilo u ilički potez. Prizemlje je rastvoreno reprezentativnim halom s nizom trgovačkih i obrtničkih radnji. Poslovni prostori su u prva dva kata, dok su gornje etaže ulične zgrade i dvorišne osmerokatnice namijenjene stanovanju. Zgrada se ubraja među najbolja ostvarenja zagrebačke arhitekture 20.st., s visokom kvalitetom prostornog rješenja, vrhunskim art déco oblikovanjem i visokom razinom izvedbe u cjelini i detalju.ZAGREB
Ilica 49

Zgrada Matice hrvatskih obrtnika

Freudenreich, Aleksandar i Požgaj, Zvonimir


1937.-40.


zaštićeno kulturno dobro

Z-6411 / Narodne novine br.24/15