Zgrada kotlovnice nekadašnje tvornice "Iskra" s tvorničkim dimnjakom, dio je tvorničkog kompleksa koji se počeo izgrađivati 20-ih g.20.st. na prostoru Pešćenice. Tvornička zgrada iz 1923. adaptira se 1926 -28. za potrebe tvornice svijeća "Iskra" (projekt ing. Josip Dubsky). Objekt kotlovnice s tvorničkim dimnjakom očuvan je u izvornim arhitektonsko-graditeljskim i oblikovnim obilježima, karakterističnim za vrijeme gradnje i namjenu, te je vrijedan očuvani primjer rane industrijske arhitekture.ZAGREB
Hermana Bužana bb

Pogonska zgrada tvornice „Iskra“

Dubsky, Josip


1926.-28.


zaštićeno kulturno dobro

Z-3674 / Narodne novine br.61/09