Prizemni, drveni, stambeni objekt, pravokutnog izduženog tlocrta, postavljen užim pročeljem okomito na cestu, sagrađen je 1930. godine za I. Kuzmeca. Kuća je građena od horizontalno slaganih piljenih platica spajanih na način veza „vuglići“, te drvenih greda na niskom temelju. S otvorenog i natkritog trijema na južnom, dvorišnom pročelju ulazi se u ganjek, veliku hižu, kuhinju i sobu. U kući je daščani pod, te ožbukane i objeljene stijene. Stolarija izvorna. Krovište dvostrešno, poluskošeno. Vanjske horizontalne grede, te gornje grede, ispune i stupovi trijema su ukrašeni rezbarenim motivima, te djelomično bojani. Objekt sačuvan u izvornoj dispoziciji, konstrukciji, oblikovanju i materijalu.ZAGREB
III. Petruševec 10

Tradicijska kuća Kuzmec
1930.


zaštićeno kulturno dobro

Z-2743 / Narodne novine br.124/06