Crkva sv. Marka Križevčanina, Selska cesta 91, građena je 1940-41. prema projektu arhitekta Marijana Haberlea. Oblik parcele uvjetovao je longitudinalni tlocrt građevine s ulaznim trijemom i otvorenim zvonikom izrazito modernističkog oblikovanja. Tradicionalni tlocrt sakralnih građevina skladno je združen u cjelinu sa nizom modernih elemenata, vidljivih kako u konstrukciji tako i u samom oblikovanju. Crkva je izuzetno vrijedan primjer moderne sakralne arhitekture u Hrvatskoj.ZAGREB
Selska cesta 91

Crkva sv. Marka Križevčanina

Haberle, Marijan


1940.-41.


zaštićeno kulturno dobro

Z-2134 / Narodne novine br.109/05