Drvena, tradicijska, stambena prizemnica sa ukopanim, zidanim podrumom, sagrađena 1900. g. za Katu i Stjepana Kuzmeca. Pravokutnog je tlocrta, s ulaznim trijemom na dužem, dvorišnom pročelju. Građena je od horizontalno slaganih, drvenih planjki, spajanih na tzv. nemški vugel. Krovište je dvostrešno, sa zabatnim poluskošenjima i pokriveno biber crijepom. Unutrašnjost je očuvana u izvornom rasporedu, s nešto tradicijskog mobilijara. Zbog očuvanosti izvorne konstrukcije i oblikovanja, s rezbarenim detaljima, smatra se vrijednim primjerom tradicijske gradnje južnog zagrebačkog područja. Od tradicijske okućnice sačuvana je štala sa štagljem, svinjac, kotec, koš za kukuruz i kuharna.ZAGREB
II. Petruševec 9

Tradicijska kuća Kuzmec
1900.


zaštićeno kulturno dobro

Z-2739 / Narodne novine br.46/13